Top 44 아이폰 8 Xr 994 People Liked This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 아이폰 8 xr on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: 아이폰 8 xr iPhone XR, 아이폰 XS, 아이폰 XR 케이스, Bán iPhone XR, 아이폰XR가격, 아이폰XR 중고, So sánh XR và 8 Plus, 아이폰 XR 배터리


아이폰XR vs 아이폰8 비교 분석 8가지! [가격/디자인/스펙/디스플레이/카메라/배터리/보안/기타기능]
아이폰XR vs 아이폰8 비교 분석 8가지! [가격/디자인/스펙/디스플레이/카메라/배터리/보안/기타기능]


아이폰xr – 아이폰8 > 아이폰xr로 변경. 차이점. 체감되는 점. 그리고 후기

 • Article author: ssinging.tistory.com
 • Reviews from users: 33699 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아이폰xr – 아이폰8 > 아이폰xr로 변경. 차이점. 체감되는 점. 그리고 후기 아이폰8 red에서 아이폰 xr red. ​. 아이폰8 레드 색상 레드 제품을 사용하고 있었어요. 아이폰을 사용하는 이유는 다른 핸드폰에 비해서 작은 크기와 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아이폰xr – 아이폰8 > 아이폰xr로 변경. 차이점. 체감되는 점. 그리고 후기 아이폰8 red에서 아이폰 xr red. ​. 아이폰8 레드 색상 레드 제품을 사용하고 있었어요. 아이폰을 사용하는 이유는 다른 핸드폰에 비해서 작은 크기와 … 아이폰8 red에서 아이폰 xr red ​ 아이폰8 레드 색상 레드 제품을 사용하고 있었어요. 아이폰을 사용하는 이유는 다른 핸드폰에 비해서 작은 크기와 깔끔한 ui, 자잘한 버그가 없어서 사용을 해요. 애플을 너무..
 • Table of Contents:

태그

관련글

댓글0

공지사항

최근글

인기글

최근댓글

태그

전체 방문자

아이폰xr - 아이폰8 > 아이폰xr로 변경. 차이점. 체감되는 점. 그리고 후기” style=”width:100%”><figcaption>아이폰xr – 아이폰8 > 아이폰xr로 변경. 차이점. 체감되는 점. 그리고 후기</figcaption></figure>
<p style=Read More

아이폰 8 xr

 • Article author: www.thegioididong.com
 • Reviews from users: 22381 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아이폰 8 xr So sánh chi tiết về giá, khuyến mãi, cấu hình, ưu nhược điểm giữa Điện thoại iPhone XR 64GB và iPhone 8 Plus 64GB. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아이폰 8 xr So sánh chi tiết về giá, khuyến mãi, cấu hình, ưu nhược điểm giữa Điện thoại iPhone XR 64GB và iPhone 8 Plus 64GB.
 • Table of Contents:
아이폰 8 xr
아이폰 8 xr

Read More

아이폰 XR과 아이폰 8 스펙 성능 비교하면 어느 것이 더 좋을까? : 네이버 포스트

 • Article author: post.naver.com
 • Reviews from users: 19531 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아이폰 XR과 아이폰 8 스펙 성능 비교하면 어느 것이 더 좋을까? : 네이버 포스트 애플 아이폰 XS와 아이폰 XS 맥스 그리고 아이폰 XR이 지난 11월 2일 국내에 … 그래서 소비자들이 아이폰 XR과 아이폰 8 둘 중 어느 것을 구매하는 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아이폰 XR과 아이폰 8 스펙 성능 비교하면 어느 것이 더 좋을까? : 네이버 포스트 애플 아이폰 XS와 아이폰 XS 맥스 그리고 아이폰 XR이 지난 11월 2일 국내에 … 그래서 소비자들이 아이폰 XR과 아이폰 8 둘 중 어느 것을 구매하는 …
 • Table of Contents:
아이폰 XR과 아이폰 8 스펙 성능 비교하면 어느 것이 더 좋을까? : 네이버 포스트
아이폰 XR과 아이폰 8 스펙 성능 비교하면 어느 것이 더 좋을까? : 네이버 포스트

Read More

아이폰Xr – 아이폰8 플러스 = 3만원, 왜 때문이죠? :: 기백이의 맥가이버

 • Article author: macguyver.kr
 • Reviews from users: 14355 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아이폰Xr – 아이폰8 플러스 = 3만원, 왜 때문이죠? :: 기백이의 맥가이버 그런데 아이폰Xs의 프로세서, 즉 아이폰Xr에 같이 사용된 A12 바이오닉 칩셋의 부품 원가만 72달러더라고요. 아이폰8 플러스의 듀얼 렌즈와 3D 터치의 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아이폰Xr – 아이폰8 플러스 = 3만원, 왜 때문이죠? :: 기백이의 맥가이버 그런데 아이폰Xs의 프로세서, 즉 아이폰Xr에 같이 사용된 A12 바이오닉 칩셋의 부품 원가만 72달러더라고요. 아이폰8 플러스의 듀얼 렌즈와 3D 터치의 … 아이폰8은 여전히 좋은 스마트폰입니다. 1년 지난 옛날 스마트폰이라는 느낌이 들지 않아요. 그런데, 가격도 그런 게 문제죠. 물론 초기 출고가 대비 최대 12만원 정도 감소하긴 했지만, 출시된 지 1년 넘게 지났..IT 시대의 진짜 정보, 맥가이버,
 • Table of Contents:
See also  Top 16 레스토랑 서비스 매뉴얼 13444 Votes This Answer
아이폰Xr - 아이폰8 플러스 = 3만원, 왜 때문이죠? :: 기백이의 맥가이버
아이폰Xr – 아이폰8 플러스 = 3만원, 왜 때문이죠? :: 기백이의 맥가이버

Read More

iPhone – 모델 비교하기 – Apple (KR)

 • Article author: www.apple.com
 • Reviews from users: 40746 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about iPhone – 모델 비교하기 – Apple (KR) iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE 등 모든 iPhone 모델의 기능과 제품 사양을 비교해보세요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for iPhone – 모델 비교하기 – Apple (KR) iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE 등 모든 iPhone 모델의 기능과 제품 사양을 비교해보세요. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone SE 등 모든 iPhone 모델의 기능과 제품 사양을 비교해보세요.
 • Table of Contents:
iPhone - 모델 비교하기 - Apple (KR)
iPhone – 모델 비교하기 – Apple (KR)

Read More

So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt? | ProCARE24h.vn

 • Article author: procare24h.vn
 • Reviews from users: 49307 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt? | ProCARE24h.vn iPhone 8: Màn hình LCD True Tone Retina HD 4.7 inch, 1.334 x 750 pixel (326 ppi), có 3D Touch. Apple tuyên bố màn hình 6.1 inch của iPhone XR là màn hình LCD có … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt? | ProCARE24h.vn iPhone 8: Màn hình LCD True Tone Retina HD 4.7 inch, 1.334 x 750 pixel (326 ppi), có 3D Touch. Apple tuyên bố màn hình 6.1 inch của iPhone XR là màn hình LCD có … So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt? iPhone XR sẽ là sản phẩm thay thế iPhone 8 trong dòng sản phẩm iPhone của Apple.So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt?
 • Table of Contents:
So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt? | ProCARE24h.vn
So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt? | ProCARE24h.vn

Read More

아이폰Xs, 아이폰Xr, 아이폰8 가격, 성능등 주요 스펙 비교

 • Article author: leejh0624.tistory.com
 • Reviews from users: 28326 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 아이폰Xs, 아이폰Xr, 아이폰8 가격, 성능등 주요 스펙 비교 구분. iPhone Xs. iPhone Xr. iPhone 8 ; 크기. (inch). 5.8. 6.5(Max). 6.1. 4.7. 5.5(Plus) ; 무게. 177g. 208g(Max). 194g. 148g. 202g(Plus). …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 아이폰Xs, 아이폰Xr, 아이폰8 가격, 성능등 주요 스펙 비교 구분. iPhone Xs. iPhone Xr. iPhone 8 ; 크기. (inch). 5.8. 6.5(Max). 6.1. 4.7. 5.5(Plus) ; 무게. 177g. 208g(Max). 194g. 148g. 202g(Plus). 아이폰 Xs, 아이폰 Xr 이 한국에 11월 2일부터 구입이 가능해졌습니다. 아이폰 7이나 8을 가지고 있는 분들 중 신작으로 갈아탈까하고 망설이는 분이 많을 것으로 보입니다. 과연 신작 아이폰을 구입할 가치..
 • Table of Contents:

네비게이션

아이폰Xs 아이폰Xr 아이폰8 가격 성능등 주요 스펙 비교

사이드바

검색

티스토리툴바

아이폰Xs, 아이폰Xr, 아이폰8 가격, 성능등 주요 스펙 비교
아이폰Xs, 아이폰Xr, 아이폰8 가격, 성능등 주요 스펙 비교

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt?

So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt?

Hồng Gấm

So sánh iPhone XR và iPhone 8: Đâu là sự khác biệt?

iPhone XR sẽ là sản phẩm thay thế iPhone 8 trong dòng sản phẩm iPhone của Apple. Thiết bị này cũng được định giá thấp nhất trong 3 model iPhone 2018 mới ra mắt. Vậy sự khác biệt của iPhone 8 so với iPhone XR là thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé!

Thiết kế

iPhone XR có kích thước 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, nặng 194gr, tiêu chuẩn kháng nước – bụi IP67. iPhone 8 có kích thước 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, nặng 148 g, tiêu chuẩn kháng nước – bụi IP67.

Với kích thước trên, iPhone XR lớn hơn đáng kể so với iPhone 8. Điều này phần lớn là vì màn hình LCD 6.1 inch, lớn hơn 1.4 inch so với 4.7 inch của iPhone 8. Mặc dù lớn hơn iPhone 8, nhưng với màn hình 6.1 inch thì kích thước của iPhone XR vẫn khá gọn gàng.

Được biết, iPhone XR sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc hơn, thêm các màu như đỏ, vàng và cam san hô.

Màn hình

iPhone XR: Màn hình LCD True Tone Liquid Retina 6.1 inch, độ phân giải 1.792 x 828 pixel (326 ppi), không có 3D Touch. iPhone 8: Màn hình LCD True Tone Retina HD 4.7 inch, 1.334 x 750 pixel (326 ppi), có 3D Touch.

Apple tuyên bố màn hình 6.1 inch của iPhone XR là màn hình LCD có màu sắc trung thực nhất hiện nay trên thị trường. Tuy nhiên, không giống như màn hình của iPhone 8, màn hình iPhone XR không được trang bị 3D Touch. Như vậy, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng liên quan 3D Touch trên mẫu iPhone “giá rẻ” 2018 này.

Vi xử lý

iPhone XR – chip 7nm A12 Bionic, 6 lõi xử lý (2 lõi hiệu năng cao nhanh hơn 15%), đồ họa 4 lõi nhanh hơn 50%, tích hợp chip thần kinh thế hệ 2 8 lõi. iPhone 8 – chip 10nm A11 Bionic, 6 lõi xử lý, đồ họa 4 lõi, có chip thần kinh.

Chip Apple A11 năm ngoái vẫn cực kỳ mạnh mẽ khi nói đến hiệu năng. Mặc dù vậy, với Apple A12, nhà Táo đã nâng nó lên 1 cấp độ mới. Trong 6 lõi xử lý của A12 thì thì có 2 lõi xử lý tác vụ nặng mạnh hơn 15%, tiết kiệm pin hơn 40% so với thế hệ chip Apple A11. 4 lõi xử lý tác vụ nhẹ cũng tiết kiệm pin hơn 50% so với A11. GPU 4 lõi có hiệu năng cao hơn 50% khi so sánh với A11.

Chip thần kinh 8 lõi cũng tăng khả năng xử lý lên nhiều lần. Chip thần kinh trong A11 có thể tính toán 600 triệu phép tính trên giây, trong khi chip thần kinh thế hệ 2 trên A12 có thể tính toán 5 ngàn tỷ phép tính/giây. Vì vậy mà A12 Bionic có thể hoàn thành nhiều tác vụ nặng nề trong thời gian rất ngắn.

Bộ nhớ

iPhone XR có RAM 3 GB, bộ nhớ trong có các tùy chọn gồm: 64 GB, 128 GB, 256 GB. iPhone 8 có RAM 2 GB, bộ nhớ trong gồm: 64 GB và 256 GB.

Máy ảnh sau

iPhone XR trang bị camera đơn 12 MP mặt sau, khẩu độ F/1.8, độ lớn pixel 1.4 um, hỗ trợ OIS, HDR Smart, Focus Pixels, chụp ảnh xóa phông với khả năng điều chỉnh độ sâu bức ảnh sau khi chụp iPhone 8 cũng có camera đơn 12 MP, khẩu độ F/1.8, độ lớn pixel 1.22 um, có OIS, Auto HDR.

Cả iPhone XR và iPhone 8 đều có trang bị camera 12 MP, trông có vẻ giống nhau nhưng camera trên iPhone XR có cảm biến lớn hơn, có Smart HDR để tăng độ chi tiết, sắc nét cho hình ảnh. Ngoài ra, nó còn có thể chụp ảnh xóa phông và lấy nét sau khi chụp.

Camera trước

iPhone XR có camera TrueDepth 7 MP, khẩu độ F/2.2, có chế độ chụp ảnh chân dung với khả năng điều chỉnh độ sâu sau khi chụp, Smart HDR. iPhone 8 với camera 7 MP Face Time HD, khẩu độ F/2.2, hỗ trợ Auto HDR.

Máy ảnh 7 MP trên iPhone XR được nâng cấp rất lớn so với iPhone 8. Đây là hệ thống camera TrueDepth vì vậy cảm biến độ sâu 3D được sử dụng để cho ra những hình ảnh xóa phông, cùng các tính năng như Memoji và Animoji. Hệ thống camera này cũng hỗ trợ cho Face ID để mở khóa bằng khuôn mặt.

Xác thực sinh trắc học

iPhone XR chỉ dùng Face ID mở khóa bằng khuôn mặt, trong khi iPhone 8 dùng cảm biến vân tay Touch ID. Việc thiếu cảm biến vân tay có thể làm nhiều người chưa quen nhưng Face ID thế hệ 2 trên iPhone XR sẽ nhanh và chính xác hơn thế hệ đầu tiên.

Thời lượng pin

iPhone XR được thông báo là có thời lượng pin dài hơn 1.5 giờ so với iPhone 8 Plus, nó có thể dùng liên tục 25 giờ đàm thoại, 15 giờ kết nối internet. iPhone 8 có thời lượng pin tương tự iPhone 7, nó có thời gian đàm thoại 14 giờ, 12 giờ kết nối internet.

Đây chính là điểm vượt trội nhất của iPhone Xr so với iPhone 8, thậm chí iPhone Xr được tin là chiếc iPhone có thời lượng pin cao nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, cả 2 đều hỗ trợ sạc nhanh có dây và sạc không dây.

Giá bán

Với sự so sánh ở trên, bạn có thể thấy iPhone XR có nhiều điểm vượt trội hơn so với iPhone 8. Thế nên về giá bán, iPhone XR sẽ có giá khởi điểm từ 749 USD, đắt hơn mức giá lúc vứa ra mắt của iPhone 8, từ 499 USD (hiện đã giảm giá từ khi iPhone 2018 ra mắt).

Xem thêm: Chữ “R” trong tên gọi iPhone XR có ý nghĩa là gì?

아이폰Xs, 아이폰Xr, 아이폰8 가격, 성능등 주요 스펙 비교

아이폰 Xs, 아이폰 Xr 이 한국에 11월 2일부터 구입이 가능해졌습니다.

아이폰 7이나 8을 가지고 있는 분들 중 신작으로 갈아탈까하고 망설이는 분이 많을 것으로 보입니다.

과연 신작 아이폰을 구입할 가치가 있을지 구매하실때 참고하기 편하도록 스펙을 완벽하게 비교해 보았습니다.

한 컷으로 보는 아이폰 Xs, 아이폰 Xr, 아이폰 8

구분 iPhone Xs iPhone Xr iPhone 8 크기 (inch) 5.8 6.5(Max) 6.1 4.7 5.5(Plus) 무게 177g 208g(Max) 194g 148g 202g(Plus) 디스 플레이 OLED 458ppi LCD 326ppi LED 326ppi 색상 3종류 6종류 3종류 용량, 가격 64G $999 256G $1,149 512G $1,349 64G $749 128G $799 256G $899 64G $599 256G $749 프로 세서 A12 Bionic A12 Bionic A11 Bionic 후방 카메라 12MP 듀얼렌즈 12MP 싱글렌즈 12MP 싱글렌즈 듀얼(Plus) 전방 카메라 7MP 7MP 7MP 배터리 2,658mAh 2,942mAh 1,821mAh 잠금 방식 Face ID Face ID Touch ID 방수 2미터깊이 30분까지 1미터깊이 30분까지 1미터깊이 30분까지 충전 무선 지원 무선 지원 무선 지원

크기

전체 크기면으로 봤을때는 아이폰 Xs는 아이폰 8과 아이폰 Xs Max는 아이폰 8 Plus와 비슷합니다.

하지만 아이폰 X이후 모델부턴 앞면이 전부 액정으로 되어있어 액정의 크기는 1인치정도 커요

아이폰 Xr은 아이폰 Xs와 아이폰 Xs Max의 중간 사이즈 정도 됩니다.

가격

아직 애플스토어에는 아이폰 Xs와 아이폰 Xr의 가격은 나오지는 않았습니다.

곧 나올 것이라고 생각되요.

추정컨데 아이폰 Xs는 64기가의 경우 135~140만원대에서 가격이 형성되지 않을까 싶으며

아이폰 Xr은 64기가의 경우 103~108만원대가 아닐까 싶네요.

현재 아이폰 8 64기가 가격은 82만원

디스플레이

아이폰 Xs와 아이폰 Xr의 가격차이가 난 이유가 바로 액정 디스플레이 때문입니다.

아이폰 Xs는 OLED, 아이폰 Xr은 LCD를 쓰고 있죠.

아이폰 X부터 OLED와 무선충전기술이 들어간 것이 가격인상에 큰 기여를 하고있습니다.

OLED는 색상재현력이 LCD보다 훨씬 우수하며, 소비전력도 적고 슬림하게 디자인할 수 있습니다.

카메라

카메라는 성능 차이가 두드러지게 나지 않는 것 같습니다.

아이폰 Xs와 Xr은 사진을 찍은 후에도 ‘심도 제어’ 기능으로 피사계 심도를 다시 조절 가능하다고 합니다.

아이폰 Xs와 아이폰 8은 디지털 줌 최대 10배, 아이폰 Xr은 디지털 줌 최대 5배입니다.

프로세서

아이폰 Xs, 아이폰 Xr은 A12 Bionic, 아이폰 8은 A11 Bionic 입니다.

A12는 A11보다 최대 15% 더 빠르며, 최대 50% 더 적은 전력이 소비된다고 합니다.

그래픽 성능은 최대 50% 빠른 속도를 낼 수 있다고 해요.

고사양 게임등을 하지 않는 이상 그렇게 차이를 느끼진 못할 것 같습니다.

배터리

배터리 사양은 더 좋아졌습니다.

아이폰 Xs Max와 Xr은 통화상태로 최대 25시간, 아이폰 Xs는 20시간, 아이폰 8은 21시간 사용할 수 있다고 하네요.

심카드

아이폰 Xs, Xr은 Nano-SIM과 eSIM으로 듀얼 SIM이 가능하다고 합니다. 한국 판매되는 폰에 eSIM은 지원이 어려울 것으로 보입니다.

아이폰 값이 맥북값보다 더 비싼 시대가 왔네요. 아이폰 가격이 비싸다고 하지만 살사람은 다 삽니다.

11월 1일에 실적이 발표된다고 하던데 과연 아이폰 X의 실적을 넘을 수 있을까요?

So you have finished reading the 아이폰 8 xr topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: iPhone XR, 아이폰 XS, 아이폰 XR 케이스, Bán iPhone XR, 아이폰XR가격, 아이폰XR 중고, So sánh XR và 8 Plus, 아이폰 XR 배터리

See also  Top 25 등 근육 명칭 The 129 Correct Answer

Leave a Comment