Top 27 Ile Zarabia Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me ile zarabia członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: ile zarabia członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, Wspólnota mieszkaniowa

Table of Contents

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej otrzymuje wynagrodzenie?

U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”), właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej może wynikać przy tym bezpośrednio z powołania (uchwały).

Jak rozliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej 2022?

Zatem od 1 stycznia 2022 r. ww. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i od wynagrodzeń tych osób muszą być płacone składki zdrowotne.

Jak należy obliczyć wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję z powołania?

Wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania zaliczamy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jest więc opodatkowane wg skali podatkowej 17% do kwoty dochodu 85.528 zł, ponad tę kwotę podatek wynosi 32%.

Co to są koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej?

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba …

Co należy do obowiązków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Rolą zarządu jest kierowanie sprawami wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Ustawa o własności lokali rozróżnia czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające jego zakres.

Jaki PIT dla członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Dochody członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Podatnik powinien ująć je w rozliczeniu PIT-36, które składa się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Jaki podatek od wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Zatem w ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Członek zarządu nie ma także obowiązku w ciągu roku wpłacania zaliczek na podatek od tego wynagrodzenia, nie ma też obowiązku składania w organie podatkowym deklaracji PIT.

Kto nie może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

18 ust. 1 ustawy o własności lokali). Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona, a zatem nie może nim być osoba prawna, nawet jeżeli jest właścicielem lokalu we wspólnocie mieszkaniowej.

Czy wspólnota mieszkaniowa jest płatnikiem składek?

Odpowiedź prawnika: Członek zarządu wspólnoty a ZUS

Członków zarządu z wspólnotą mieszkaniową może łączyć zarówno stosunek pracy, zlecenia czy też umowa o zarządzanie. Jeżeli jest to stosunek pracy, składki na ubezpieczenie społeczne finansują po połowie – pracodawca (czyli wspólnota) i ubezpieczony (członek zarządu).

Kto płaci podatek od wynagrodzenia członka zarządu?

W razie gdy wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, płatnik pobiera zryczałtowany podatek według stawki 12%, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów. Zaliczka na podatek dochodowy podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca.

Czy członek zarządu może pracować bez wynagrodzenia?

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych nie wynika, iż pełnienie funkcji członka zarządu powinno być pełnione za wynagrodzeniem. Dlatego uważa się za dopuszczalne pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia.

Jaki podatek od powołania Członka zarządu 2022?

Jak widać wyraźnie, od stycznia 2022 roku wynagrodzenie członków zarządu za pełnione funkcje uchwałą powołania będzie dodatkowo obciążone 9-procentową składką zdrowotną. Ponadto składka ta nie podlega odliczeniu od obliczonego podatku PIT-4R (ustalanego i potrącanego przez płatnika od wypłaconego wynagrodzenia).

Ile kosztuje zarządzanie wspólnota mieszkaniowa?

Można z dużą dokładnością przyjąć, że za usługę zarządzania nieruchomością wartości te znajdują się w przedziale 0,50 – 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej nieruchomości.

Co wchodzi w skład kosztów zarządu?

Będą to koszty związane z utrzymaniem zarządu jednostki oraz komórek organizacyjnych o charakterze ogólnozakładowym, a w szczególności: utrzymanie biur, budynków, magazynów, utrzymanie terenu, ochrona mienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia pracowników, koszty dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Jakie opłaty we wspólnocie mieszkaniowej?

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba …

Ile zarabia zarządca wspólnoty?

Rozkład zarobków na stanowisku zarządca nieruchomości

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 6 220 PLN brutto. Co drugi zarządca nieruchomości otrzymuje pensję od 5 000 PLN do 8 350 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych zarządców nieruchomości zarabia poniżej 5 000 PLN brutto.

Ile za zarządzanie nieruchomością?

Można z dużą dokładnością przyjąć, że za usługę zarządzania nieruchomością wartości te znajdują się w przedziale 0,50 – 0,60 zł/m2 powierzchni użytkowej nieruchomości.


Jak powołać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej? Kto może być Członkiem Zarządu Wspólnoty?
Jak powołać Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej? Kto może być Członkiem Zarządu Wspólnoty?


4FS – Ile może zarabiać zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

 • Article author: www.4fs.pl
 • Reviews from users: 16453 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 4FS – Ile może zarabiać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Skutkuje to koniecznością rezygnacji z wolnego czasu lub możliwości dorabiania do pensji. W takiej sytuacji, brak wynagrodzenia dla członków zarządu może … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 4FS – Ile może zarabiać zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Skutkuje to koniecznością rezygnacji z wolnego czasu lub możliwości dorabiania do pensji. W takiej sytuacji, brak wynagrodzenia dla członków zarządu może … 4FS, magazyn4FS.pl – magazyn zawierający treści dotyczące biznesu, zarządzania, rozwoju osobistego, motoryzacji, analiz rynkowych, nieruchomości. Podpowiadamy też jak się szkolić i z jakiej tematyki.
 • Table of Contents:
4FS - Ile może zarabiać zarząd wspólnoty mieszkaniowej?
4FS – Ile może zarabiać zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Read More

Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
– Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości

 • Article author: www.doradcazarzadcy.pl
 • Reviews from users: 46581 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
  – Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
  – Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości Updating Zobacz jedyny na rynku portalu internetowy, który w całości poświęcony jest zawodowym problemom przy zarządzaniu nieruchomościami! Zapraszamy!
 • Table of Contents:
Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
   - Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości
Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
– Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości

Read More

Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych a składka zdrowotna w 2022 roku – wyjaśnienia NFZ i ZUS – Infor.pl

 • Article author: ksiegowosc.infor.pl
 • Reviews from users: 39565 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych a składka zdrowotna w 2022 roku – wyjaśnienia NFZ i ZUS – Infor.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych a składka zdrowotna w 2022 roku – wyjaśnienia NFZ i ZUS – Infor.pl Updating W obecnym stanie prawnym osoby „wybrane” do pełnienia funkcji członka zarządu we wspólnotach mieszkaniowych nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – poinformował w komunikacie z 1 kwietnia 2022 r. Gabinet Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatem osoby te nie muszą płacić składki zdrowotnej. Sprawa ta od początku 2022 roku budziła wiele kontrowersji. Bowiem ustawa wprowadzająca Polski Ład objęła obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.członek zarządu, nowości prawne 2022, składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne, wspólnota mieszkaniowa, zmiany prawa 2022
 • Table of Contents:
See also  Top 30 어린이 예배 기도 The 135 Detailed Answer

Ubezpieczenie zdrowotne członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych

Członkowie zarządów i inne osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania a składka zdrowotna w 2022 roku

Powołanie – nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (stanowisko Ministra Zdrowia)

Komentarze(0)

Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych a składka zdrowotna w 2022 roku - wyjaśnienia NFZ i ZUS - Infor.pl
Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych a składka zdrowotna w 2022 roku – wyjaśnienia NFZ i ZUS – Infor.pl

Read More

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW – Biuro rachunkowe PRIMA

 • Article author: biuro-rachunkowe-prima.warszawa.pl
 • Reviews from users: 34503 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW – Biuro rachunkowe PRIMA Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW – Biuro rachunkowe PRIMA Updating Kompleksowa obsługa księgowa w Warszawie. Zapewniamy indywidualne podjeście do Klienta, porady prawno-księgowe i pełne zaangażowanie. Zapraszamy!biuro rachunkowe warszawa, biuro rachunkowe ursus, księgowość warszawa, księgowość ursus, biuro prima, prima, usługi rachunkowe prima, prima Ewa Pawlak, księgowa Ewa Pawlak, księgowość warszawa ursus, dobre biuro rachunkowe, usługi rachunkowe, usługi rachunkowe warszawa, usługi rachunkowe ursus, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość, kadry, płace, ZMIANY W VAT OD PAŹDZIERNIKA 2020, WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW
 • Table of Contents:
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW - Biuro rachunkowe PRIMA
WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. POWOŁANYCH UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW – Biuro rachunkowe PRIMA

Read More

Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej – KRN.pl

 • Article author: www.krn.pl
 • Reviews from users: 32581 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej – KRN.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej – KRN.pl Updating Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej oprócz kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu, ponosi również te związane z zarządem nieruchomością…
 • Table of Contents:
Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej - KRN.pl
Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej – KRN.pl

Read More

Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
– Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości

 • Article author: www.doradcazarzadcy.pl
 • Reviews from users: 22218 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
  – Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości Powyższe dotyczy również członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, pobierających wynagrodzenia na podstawie samego powołania. Zgodnie bowiem z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
  – Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości Powyższe dotyczy również członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, pobierających wynagrodzenia na podstawie samego powołania. Zgodnie bowiem z … Zobacz jedyny na rynku portalu internetowy, który w całości poświęcony jest zawodowym problemom przy zarządzaniu nieruchomościami! Zapraszamy!
 • Table of Contents:
Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
   - Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości
Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?
– Zawodowy portal dla zarządców nieruchomości

Read More

Wynagrodzenie członka zarządu | administrator24.info

 • Article author: www.administrator24.info
 • Reviews from users: 13020 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wynagrodzenie członka zarządu | administrator24.info Ustalenie wynagrodzenia. Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą sprawować swoją funkcję bez wynagrodzenia, jak i za wynagrodzeniem. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wynagrodzenie członka zarządu | administrator24.info Ustalenie wynagrodzenia. Członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej mogą sprawować swoją funkcję bez wynagrodzenia, jak i za wynagrodzeniem.
 • Table of Contents:

administrator24info

Ustalenie wynagrodzenia

Wynagrodzenie przychodem z innych źródeł

Komentarze

Powiązane

Wybrane dla Ciebie

Wynagrodzenie członka zarządu | administrator24.info
Wynagrodzenie członka zarządu | administrator24.info

Read More

Wynagrodzenie członka zarządu
– Mieszkanie i Wspólnota | czasopismo dla zarządców i właścicieli nieruchomości

 • Article author: www.mieszkanie-i-wspolnota.pl
 • Reviews from users: 6841 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wynagrodzenie członka zarządu
  – Mieszkanie i Wspólnota | czasopismo dla zarządców i właścicieli nieruchomości Wspólnoty mieszkaniowe, ustalając wynagrodzenie członków zarządu, mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wynagrodzenie członka zarządu
  – Mieszkanie i Wspólnota | czasopismo dla zarządców i właścicieli nieruchomości Wspólnoty mieszkaniowe, ustalając wynagrodzenie członków zarządu, mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w … wspólnotaMiesięcznik, w którym znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu m.in. ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo – księgowych.
 • Table of Contents:
Wynagrodzenie członka zarządu
   - Mieszkanie i Wspólnota | czasopismo dla zarządców i właścicieli nieruchomości
Wynagrodzenie członka zarządu
– Mieszkanie i Wspólnota | czasopismo dla zarządców i właścicieli nieruchomości

Read More

zarząd wspólnoty-wynagrodzenie | Pytania

 • Article author: styl.fm
 • Reviews from users: 38526 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zarząd wspólnoty-wynagrodzenie | Pytania Jakie obowiązki powinien spelniać taki zarząd? No i wreszcie czy mieszkacie we wspólnotach i wiecie jak to jest u Was? Ile zarabiają Wasze zarządy? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zarząd wspólnoty-wynagrodzenie | Pytania Jakie obowiązki powinien spelniać taki zarząd? No i wreszcie czy mieszkacie we wspólnotach i wiecie jak to jest u Was? Ile zarabiają Wasze zarządy? Czy jest jakiś przepis, że zarząd wspólnoty dostaje za swoją pracę jakieś wynagrodzenie? Jak je się wylicza? Jakie obowiązki powinien spelniać taki zarząd? No i…
 • Table of Contents:
zarząd wspólnoty-wynagrodzenie | Pytania
zarząd wspólnoty-wynagrodzenie | Pytania

Read More

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty – e-prawnik.pl

 • Article author: e-prawnik.pl
 • Reviews from users: 37437 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty – e-prawnik.pl Jeżeli członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest osoba fizyczna, za wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną może pobierać wynagrodzenie z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty – e-prawnik.pl Jeżeli członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest osoba fizyczna, za wykonywanie czynności zarządu nieruchomością wspólną może pobierać wynagrodzenie z … uimowa o pracę, zlecenie, powołanie, wspólnota mieszkaniowa, zarządJestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota podjęła uchwałę o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu zarządzania. Słyszałam, że wspólnoty mieszkaniowe nie muszą być płatnikami podatku dochodowego i ubezpieczenia zdrowotnego, a co za tym idzie oso
 • Table of Contents:

Odpowiedź prawnika Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

Zapytaj prawnika

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty - e-prawnik.pl
Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty – e-prawnik.pl

Read More

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – Zarządzanie Nieruchomościami — Forum

 • Article author: forum.zarzadca.pl
 • Reviews from users: 11568 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – Zarządzanie Nieruchomościami — Forum Przy 200 lokalowej WM na wynagrodzenie Zarządu (niezależnie, ile jest osób w Zarządzie WM) przeznacza się ok 2000 zł/m-c oraz dla Administratora … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – Zarządzanie Nieruchomościami — Forum Przy 200 lokalowej WM na wynagrodzenie Zarządu (niezależnie, ile jest osób w Zarządzie WM) przeznacza się ok 2000 zł/m-c oraz dla Administratora … Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowejWitam, Planujemy w naszej wspólnocie (jeden budynek 6cio piętrowy z prawie 200 lokalami + piętro 0 z przeznaczeniem na lokale użytkowe) zmienić zarząd (obecnie jest nim developer, który wciąż jest częściowym właścicielem) Myślimy o 2 osobach w nowym zarządzie (finanse + sprawy techniczne) – ile zwyczajowo płaci się takiemu zarządowi?
 • Table of Contents:

Komentarze

Szybkie linki

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej - Zarządzanie Nieruchomościami — Forum
Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – Zarządzanie Nieruchomościami — Forum

Read More

Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

 • Article author: sitkiewicz.com.pl
 • Reviews from users: 19399 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Zatem w ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Członek zarządu nie ma … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej Zatem w ciągu roku podatkowego wspólnota mieszkaniowa nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Członek zarządu nie ma … Administrowanie, administrowanie, Administracja, administracja, Zarządzanie, zarządzanie, Zarządzania, zarządzania, Nieruchomości, nieruchomości, Nieruchomościami, nieruchomościami, Obsługa, obsługa, Obsługi, obsługi, Wspólnoty, wspólnoty, Współnot, wspólnot, Mieszkaniowe, mieszkaniowe, Mieszkaniowych, mieszkaniowych, Sitkiewicz, sitkiewicz, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdański, Rumia, Wejherowo, Curling, curlingSitkiewicz – Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami na terenie Sopot, Gdańsk, Gdynia, Tczew, Pruszcz Gdański
 • Table of Contents:
Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Opodatkowanie wynagrodzenia członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Read More

wynagrodzenie zarz±du wspólnoty mieszkaniowej

 • Article author: www.podatki.biz
 • Reviews from users: 26091 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wynagrodzenie zarz±du wspólnoty mieszkaniowej 29.08.2022Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie … Rozliczenie wynagrodzenia członków zarządu wspólnot mieszkaniowych …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wynagrodzenie zarz±du wspólnoty mieszkaniowej 29.08.2022Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie … Rozliczenie wynagrodzenia członków zarządu wspólnot mieszkaniowych
 • Table of Contents:
wynagrodzenie zarz±du wspólnoty mieszkaniowej
wynagrodzenie zarz±du wspólnoty mieszkaniowej

Read More

Ile u Was zarabia Zarzad ? – Wspólnota Mieszkaniowa

 • Article author: wspolnota.net.pl
 • Reviews from users: 3214 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Ile u Was zarabia Zarzad ? – Wspólnota Mieszkaniowa Tylko jeden członek Zarzadu dostaje wynagrodzenie – 500zł. miesiecznie. Ale dla Wspolnoty kombinuje to reklama na budynku, to nadajniki, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Ile u Was zarabia Zarzad ? – Wspólnota Mieszkaniowa Tylko jeden członek Zarzadu dostaje wynagrodzenie – 500zł. miesiecznie. Ale dla Wspolnoty kombinuje to reklama na budynku, to nadajniki, …
 • Table of Contents:
Ile u Was zarabia Zarzad ? - Wspólnota Mieszkaniowa
Ile u Was zarabia Zarzad ? – Wspólnota Mieszkaniowa

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Ile może zarabiać zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Jak powinien być wynagradzany zarząd wspólnoty?

Praca w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej skutkuje rezygnacją z części wolnego czasu lub możliwości dorabiania. Dlatego ustawodawca pozwala płacić członkom zarządu.

W przypadku wielu wspólnot mieszkaniowych, zarząd zajmuje się tylko niewielką częścią koniecznych zadań, a pozostałą część pracy przekazuje administratorowi zatrudnionemu w ramach umowy cywilnoprawnej. Taki wariant nie zawsze jest jednak możliwy lub akceptowany przez członków wspólnoty mieszkaniowej. Dlatego w niektórych przypadkach zarząd wspólnoty bywa obciążony licznymi zadaniami. Skutkuje to koniecznością rezygnacji z wolnego czasu lub możliwości dorabiania do pensji. W takiej sytuacji, brak wynagrodzenia dla członków zarządu może sprawić, że ostatecznie zrezygnują oni z pełnienia swojej funkcji. Zatem ustawodawca przewidział możliwość wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Warto dowiedzieć się, jak takie rozwiązanie powinno działać w praktyce.

Przepisy ustawy niestety są bardzo ogólnikowe …

Informacji o zasadach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych trzeba szukać w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 nr 85 poz. 388). Ta ustawa przewiduje możliwość wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej, ale nie określa szczegółów. Jej artykuł 28 informuje, że właściciel lokalu pełniący funkcję członka zarządu może domagać się wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy.

Warto zwrócić uwagę, że podobnego roszczenia na podstawie art. 28 ustawy o własności lokali nie powinien formułować członek zarządu nieposiadający lokalu na terenie danego budynku lub wspólnoty wielobudynkowej. Niestety przepisy nie precyzują, jak należy określać „uzasadniony nakład pracy” członka zarządu. Warto dodać, że wspomniany art. 28 może stanowić podstawę sądowych roszczeń wtedy, gdy wspólnota jednak nie zdecydowała się wynagradzać pracy członka zarządu.

O wysokości wynagrodzenia decyduje głosowanie

Artykuł 22 ustawy o własności lokali wskazuje natomiast, że ustalenie wynagrodzenia zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i tym samym wymaga odpowiedniej uchwały członków wspólnoty. Takie rozwiązanie chroni właścicieli lokali przed ewentualną rozrzutnością członków zarządu w kwestii pobieranego wynagrodzenia. Wątpliwości stwarza odpowiedź na pytanie, czy art. 22 analizowanej ustawy daje możliwość wynagradzania również członków zarządu niebędących właścicielami lokali. Zdania w tej kwestii niestety bywają podzielone, ponieważ artykuł 22 nie precyzuje, czy głosowanie może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia dla członków zarządu będących jednocześnie właścicielami lokali we wspólnocie.

Na uwagę zasługuje również artykuł 14 ustawy o własności lokali. Mianowicie mówi on, że wynagrodzenie członków zarządu stanowi przykład kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. Oznacza to, że takie wynagrodzenie powinno być pokrywane poprzez comiesięczne zaliczki członków wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli natomiast chodzi o rozliczenia podatkowe członka zarządu, to opisywane wynagrodzenie dla niego będzie stanowiło przychód z innych źródeł, który trzeba wykazać w PIT i samodzielnie rozliczyć. Wspólnota mieszkaniowa nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy i składek społecznych w związku z wypłatą wynagrodzenia dla członka zarządu, ale powinna przygotować i wysłać formularz PIT-11.

Wspólnota ma dużą swobodę w wynagradzaniu

Brak dokładnych regulacji dotyczących zasad wynagradzania członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej można postrzegać zarówno jako wadę, jak i zaletę. Przeciwnicy takiego rozwiązania zapewne podniosą argument, że może ono skutkować licznymi sporami dotyczącymi wysokości gratyfikacji oraz reguł jej wypłacania. Z drugiej strony, brak konkretnych regulacji stwarza wspólnocie możliwość elastycznego kształtowania zasad wynagradzania zarządu. Oznacza to, że możliwe jest każde rozwiązanie, na które zgodzi się większość członków wspólnoty mieszkaniowej.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie zarządu, które jest zbyt wysokie lub ustalane w sposób kontrowersyjny, najprawdopodobniej będzie skutkowało zaskarżeniem uchwały do sądu na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali. Warto podkreślić, że skargę bazując na tej podstawie prawnej może wnieść wyłącznie właściciel lokalu należącego do wspólnoty.

Jak wyliczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty po zmianach prawnych od 1.01?

W związku ze zmianą przepisów prawnych od 01. 01.2022 roku zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jak liczyć wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej powołanego na podstawie uchwały o zarządzanie oraz posiadającego uprawnienia emerytalne? Do tej pory wynagrodzenie to nie podlegało obowiązkowi ubezpieczeń społecznych ani składki zdrowotnej. Osoba ta otrzymuje od wspólnoty roczny PIT 8C i odprowadza roczny podatek do Urzędu Skarbowego. Czy musimy od wynagrodzenia naliczać i odprowadzać składkę zdrowotną?

Co radzi ekspert?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”), właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej może wynikać przy tym bezpośrednio z powołania (uchwały). Otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi wówczas przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1228 ze zm.). Wynika to z faktu, że:

wspólnota nie posiada osobowości prawnej, stąd nie może dojść do rozliczenia działalności wykonywanej osobiście, prowadzonej przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (nie można więc korzystać ze zwolnień z podatku diet, które wypłacane są takim osobom);

czynność nie stanowi działalności na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności lokalnej, stąd przychody nie zalicza się do grupy otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.

Tak też – co do zasady dotychczas – pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie stanowiło tytułu do ubezpieczeń tak społecznych, jak i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Na podstawie jednakże zmian ustawowych wprowadzanych w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, od 01.01.2022 r. wynagrodzenie członków zarządu spółek powołanych na podstawie uchwały będzie wiązało się z koniecznością opłacenia 9% składki zdrowotnej. Podstawą będzie kwota wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu. Po zmianie w nowym tzw. „Polskim Ładzie” od tak powołanych członków zarządu na mocy uchwały z tytułu wynagrodzenia będą więc pobierane składki zdrowotne, bez możliwości odliczenia. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie z kolei podmiot wypłacający wynagrodzenie. Powyższe dotyczy również członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, pobierających wynagrodzenia na podstawie samego powołania. Zgodnie bowiem z nowym pkt 35a dodanym do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.), obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegać będą osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W przypadku, zatem gdy członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, to uzyskane przez niego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie kwalifikowane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy z 26.07.1991 t. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, zostaną zatem objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W takim przypadku:

osoby te będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia powołania do dnia odwołania z pełnionej funkcji,

zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania będzie dokonywał podmiot wypłacający z tego tytułu wynagrodzenie,

podmiot wypłacający wynagrodzenie będzie zobowiązany do naliczania, pobierania z wynagrodzenia i opłacania do ZUS składki zdrowotnej za taką osobę,

podstawę do naliczenia składki zdrowotnej dla tych osób będzie stanowiła kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Należy również mieć na uwadze, że jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji np. członka zarządu na mocy aktu powołania będzie posiadała równocześnie inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, będzie miała opłacaną składkę zdrowotną z każdego z tych tytułów.

Jedynie zatem osoby pełniące funkcje członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej na podstawie powołania lecz bez wynagrodzenia nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych a składka zdrowotna w 2022 roku – wyjaśnienia NFZ i ZUS

W obecnym stanie prawnym osoby „wybrane” do pełnienia funkcji członka zarządu we wspólnotach mieszkaniowych nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – poinformował w komunikacie z 1 kwietnia 2022 r. Gabinet Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatem osoby te nie muszą płacić składki zdrowotnej. Sprawa ta od początku 2022 roku budziła wiele kontrowersji. Bowiem ustawa wprowadzająca Polski Ład objęła obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Ubezpieczenie zdrowotne członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych

Wobec licznych zapytań dotyczących podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez zarządy wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 66 ust.1 pkt 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach”) Gabinet Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował 1 kwietnia 2022 r. (w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NFZ – nfz.gov.pl), że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) właściciele lokali są obowiązani podejmować uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Powyższe stanowi, że członkowie zarządu są wybierani, a nie powoływani w skład zarządu.

Sprawa objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest przedmiotem opublikowanego na stronach Funduszu stanowiska Ministra Zdrowia, gdzie wskazano: Kierując się zatem powyższą dyrektywą wykładni prawa, należy przyjąć, że wyrażenia „akt powołania”, użytego w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach, nie można utożsamiać z wyrażeniami odnoszącymi się do „wyboru” do pełnienia funkcji organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące zmian w składce zdrowotnej od 2022 roku, na pytanie “Kwestia obowiązku zgłaszania do ZUS wynagrodzeń na podstawie powołania członków zarządów wspólnot mieszkaniowych – jak to wygląda po zmianach?” odpowiedział następująco:

Zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego powinny być osoby powołane do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem na podstawie aktu powołania. Przez wynagrodzenie należy rozumieć przychody otrzymywane przez te osoby w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe osoby, wybrane do pełnienia funkcji nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba, że na wykonywanie tych funkcji została z nimi zawarta umowa o pracę lub umowa zlecenia/o świadczenie usług.

Członkowie zarządów i inne osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania a składka zdrowotna w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 2105) w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834 i 1981) w art. 66 w ust. 1 (Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:) po pkt 35 dodano pkt 35a w brzmieniu: „35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie;”.

Zatem od 1 stycznia 2022 r. ww. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i od wynagrodzeń tych osób muszą być płacone składki zdrowotne.

Powołanie – nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (stanowisko Ministra Zdrowia)

Stanowisko w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania zajął także 18 lutego 2022 r. Minister Zdrowia. Poniżej prezentujemy to stanowisko opublikowane na stronach NFZ:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, uprzejmie informujemy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), tzw. Polski Ład wprowadziła zmiany do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach zdrowotnych”), polegające na objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu, członkowie komisji rewizyjnej oraz członkowie komisji egzaminacyjnych). Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym tej grupy osób, powinno skutkować zapewnieniem dodatkowych środków w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz pełniejszą realizacją zasady solidaryzmu społecznego. Celem wskazanych rozwiązań było zrównanie sytuacji osób osiągających dochody ze stosunków zbliżonych strukturą do zlecenia z osobami objętymi już obowiązkiem ubezpieczenia i prawem do świadczeń opieki zdrowotnej oraz oskładkowanie składką zdrowotną wszelkich przychodów proporcjonalnie do możliwości finansowych ubezpieczonego.

System ubezpieczenia zdrowotnego opierający się m.in. na zasadzie solidarności społecznej, zakładający obciążenie składką w oderwaniu od indywidualnej sytuacji zdrowotnej ubezpieczonego, wymaga każdorazowego opłacania składki od dochodów osiąganych z podejmowanych aktywności zawodowych. Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż każdorazowe podejmowanie dodatkowej działalności może prowadzić do intensyfikacji czynności zawodowych, a ta może powodować zwiększenie ryzyka wystąpienia konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Prawodawca zastosował w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych wyrażenie „akt powołania”. Zgodnie z dyrektywą wykładni językowej, określanej w teorii prawa jako zakaz wykładni synonimicznej, różnym zwrotom języka prawnego nie należy nadawać tego samego znaczenia (zob. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 103-104). Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 lipca 2021 r., II FSK 101/21: „Nadanie różnym pojęciom używanym w teście prawnym tego samego znaczenia byłoby sprzeczne z zakazem wykładni synonimicznej, stanowiącym kanon wśród dyrektyw wykładni językowej”. Przywołana dyrektywa wykładni prawa stosowana jest także w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego (zob. np. postanowienie SN z dnia 8 lipca 2020 r., I NWW 49/20; postanowienie TK z dnia 25 czerwca 2018 r., Ts 77/17). Kierując się zatem powyższą dyrektywą wykładni prawa, należy przyjąć, że wyrażenie „akt powołania”, użyty w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych nie można utożsamiać z wyrażeniami odnoszącymi się do „wyboru” do pełnienia funkcji organów stanowiących osób prawnych.

Powyższy wniosek, oparty na wykładni językowej, potwierdza wykładnia systemowa. Należy bowiem zauważyć, że art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.), dalej jako „ustawa o PIT”, określając przychody z działalności wykonywanej osobiście, posługuje się wyrażeniem „przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych”. Tymczasem w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych prawodawca nie doprecyzował, że w przepisie tym chodzi o „wszelkie formy powołania”, a jedynie posłużył się wyrażeniem „akt powołania”. Zestawienie tych dwóch przepisów prawa w ramach wykładni systemowej prowadzi do wniosku, że art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych ma węższy zakres podmiotowy niż art. 13 ust. 7 ustawy o PIT, bowiem ten drugi przepis prawny dotyczy wszystkich osób wchodzących w skład organów stanowiących osoby prawnej („niezależnie od sposobu ich powoływania”), a ten pierwszy jedynie tych osób, które weszły do tych organów na mocy „aktu powołania”. Innymi słowy: sytuacje, które przynależą do zakresu zastosowania art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych pokrywają się z częścią sytuacji regulowanych przez art. 13 ust. 7 ustawy PIT, ale nie z całym jego zakresem zastosowania W konsekwencji należy zatem skonkludować, że osoby „wybrane” do pełnienia funkcji w organach osób prawnych w obecnym stanie prawnym nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem nie będą podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej

W myśl art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach zdrowotnych podstawę wymiaru składki tych osób stanowić będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.. Przy czym, przez wynagrodzenie należy rozumieć „przychody”, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, czyli przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany przychód będzie określany mianem wynagrodzenia lub diety. Posługując się terminem „dieta” ustawodawca nie sformułował legalnej definicji tego pojęcia. Zgodnie z orzecznictwem dieta stanowi rekompensatę za utracone zarobki, natomiast nie jest świadczeniem pracowniczym. W sytuacji, gdy ustalenie świadczenia następuje w formie ryczałtu, brak przewidzianych potrąceń diety za przypadki nieobecności na posiedzeniach, czy innych obowiązkowych czynnościach, sprawia, że nie mamy już do czynienia ze świadczeniem wyrównawczym (kompensacyjnym; zob. np. wyroki NSA: z dnia 26 czerwca 2014 r., II OSK 406/14; z dnia 7 listopada 2017 r., II OSK 2794/16; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 listopada 2019 r., II SA/Ol 763/19; wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 29 lipca 2020 r., II SA/Rz 110/20; publik. w Centralnej Bazie Orzecznictwa Sądów Administracyjnych). Pojęcie diety zakłada przyjęcie jakiejś średniej dla wydatków, poniesionych kosztów czy kompensacji strat związanych z pełnioną funkcją.

Podsumowując „wynagrodzenie” należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych. Prawodawca powiązał bowiem sposób konkretyzacji obowiązku składowego ze sposobem powstawania obowiązków podatkowych.

W odpowiedzi na pismo […] zgodnie z wprowadzonym ustawą „Polski Ład” art. 66 ust. 1 pkt 35a do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.; dalej jako „ustawa o świadczeniach zdrowotnych” obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Obecne brzmienie zmienianego art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy o świadczeniach zdrowotnych wskazuję, że kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu powołania stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prawodawca w momencie uchwalenia ww. przepisów prawa nie ograniczył wskazanej w nich kategorii „wynagrodzenia” do żadnych konkretnych źródeł przychodu, a zatem wszelkie przychody związane z pełnieniem funkcji na podstawie „aktu powołania” stanowią podstawę ustalenia składki zdrowotnej.

Podsumowując wynagrodzenie otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego jako podstawę ustalenia obowiązków daninowych.

Nieco inne w treści (ale niesprzeczne z powyższymi) wyjaśnienia Ministra Zdrowia (także z 18 lutego 2022 r.) zostały opublikowane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tych wyjaśnień warto zacytować, że powołanie prokurenta jest czynnością, która przynależy do zakresu wyrażenia „akt powołania”, a zatem na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach zdrowotnych, prokurenci są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, Ministerstwo Zdrowia

So you have finished reading the ile zarabia członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, Wspólnota mieszkaniowa

See also  Top 42 인지 치료 프로그램 Best 60 Answer

Leave a Comment