Top 46 Indywidualny Program Nauczania Matematyki Dla Ucznia Zdolnego Top 31 Best Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego


ODC. 22 Uczeń zdolny – radość czy utrapienie? Jak organizować mu pracę?
ODC. 22 Uczeń zdolny – radość czy utrapienie? Jak organizować mu pracę?


Nasze dobre praktyki – REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI | Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

 • Article author: sp141warszawa.edupage.org
 • Reviews from users: 49601 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nasze dobre praktyki – REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI | Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego Celem programu jest dalsze rozwijanie zdolności i uzdolnień matematycznych uczniów. Są to działania nastawione na: szybszy rozwój uzdolnień; wyposażenie ucznia … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nasze dobre praktyki – REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI | Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego Celem programu jest dalsze rozwijanie zdolności i uzdolnień matematycznych uczniów. Są to działania nastawione na: szybszy rozwój uzdolnień; wyposażenie ucznia …
 • Table of Contents:
Nasze dobre praktyki - REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI | Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
Nasze dobre praktyki – REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI | Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

Read More

Indywidualny program nauczania

 • Article author: szkolnictwo.pl
 • Reviews from users: 25209 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Indywidualny program nauczania Indywualny program nauczania matematyki dla ucznia klasy piątej XXXXX YYYYYY … Jeżeli zdolności i umiejętności ucznia pozwolą, to celowe będzie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Indywidualny program nauczania Indywualny program nauczania matematyki dla ucznia klasy piątej XXXXX YYYYYY … Jeżeli zdolności i umiejętności ucznia pozwolą, to celowe będzie … Informator dla uczniów i przyszłych studentów., Indywidualny program nauczania, , alfabetyczny spis uczelni, szkoła, szkoły, uczelnia, uczelnie, akademia, uniwersytet, technikum, liceum, licea, gimnazjum, gimnazja, wyższa, wyzsza, wyższe, wyzsze, policealne, policealna, studium
 • Table of Contents:
Indywidualny program nauczania
Indywidualny program nauczania

Read More

Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213

 • Article author: www.edukacja.edux.pl
 • Reviews from users: 21284 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213 Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych oraz spotkaniach indywualnych ucznia z nauczycielem … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213 Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych oraz spotkaniach indywualnych ucznia z nauczycielem … edukacja, nauczyciel, publikacja, nauczanie, szkołaAnna Nowaszczuk; miejscowość: Szczecin; dział: Szkoła podstawowa – kl. IV-VIII; nr: 4213
 • Table of Contents:
Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213
Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213

Read More

Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213

 • Article author: www.45minut.pl
 • Reviews from users: 2091 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213 3b realizującego indywualny tok nauczania z matematyki. Pobierz (doc, 112,5 KB). Podgląd treści. Program nauczania matematyki dla ucznia … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213 3b realizującego indywualny tok nauczania z matematyki. Pobierz (doc, 112,5 KB). Podgląd treści. Program nauczania matematyki dla ucznia … edukacja, nauczyciel, publikacja, nauczanie, szkołaAnna Nowaszczuk; miejscowość: Szczecin; dział: Szkoła podstawowa – kl. IV-VIII; nr: 4213
 • Table of Contents:
Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213
Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213

Read More

Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213

 • Article author: www.ore.edu.pl
 • Reviews from users: 17135 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213 Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych. Indywualny program i tok nauki. Izabela Suckiel. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213 Modyfikacja programów nauczania dla uczniów zdolnych. Indywualny program i tok nauki. Izabela Suckiel. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w … edukacja, nauczyciel, publikacja, nauczanie, szkołaAnna Nowaszczuk; miejscowość: Szczecin; dział: Szkoła podstawowa – kl. IV-VIII; nr: 4213
 • Table of Contents:
Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213
Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V | tekst nr 4213

Read More

Indywidualny program lub tok nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

 • Article author: www.gov.pl
 • Reviews from users: 22721 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Indywidualny program lub tok nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl Formy pracy skierowane do ucznia zdolnego: 1. Indywualny program nauki (dalej IPN) – uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Indywidualny program lub tok nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl Formy pracy skierowane do ucznia zdolnego: 1. Indywualny program nauki (dalej IPN) – uczeń może realizować IPN z jednego, kilku lub wszystkich …
 • Table of Contents:

Indywidualny program lub tok nauki

stopka Ministerstwo Edukacji i Nauki

stopka govpl

Indywidualny program lub tok nauki - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl
Indywidualny program lub tok nauki – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

Read More

Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 46828 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie – PDF Free Download CELE PROGRAMU Cel ogólny Umożliwianie uczniom zdolnym rozwoju twórczego myślenia, … programy i indywualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie – PDF Free Download CELE PROGRAMU Cel ogólny Umożliwianie uczniom zdolnym rozwoju twórczego myślenia, … programy i indywualny tok pracy, do wielopoziomowego nauczania w. Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie MŁODY MATEMATYK Opracowała: mgr Anna Marta Orzoł nauczyciel matematyki Szczytno, 2014r 1 WSTĘP Uczestnicząc w różnorodnych zajęciach uczeń powinien mieć
 • Table of Contents:
Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie - PDF Free Download
Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie – PDF Free Download

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Nasze dobre praktyki – REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA MATEMATYKI

Realizacja indywidualnego programu nauczania matematyki dla uczniów uzdolnionych matematycznie

W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Bardzo dużą uwagę przykłada się do wyszukiwania i wspierania uczniów uzdolnionych matematycznie. W każdej klasie można spotkać dzieci zainteresowane matematyką a nawet takie których zainteresowania wykraczają poza ramy szkolnego nauczania , Rozwój i kształcenie dzieci zdolnych wymaga działań różnorodnych , niestandardowych dostosowanych do indywidualnych predyspozycji ucznia. Prawo oświatowe dało możliwość do organizowania „Indywidualnego programu dla ucznia uzdolnionego matematycznie” z którego szkoła skorzystała obejmując dwóch uczniów takim programem. Ta „dobra praktyka” znajduje duże zainteresowanie i ma tendencje wzrastającą.

Cel działania:

Celem programu jest dalsze rozwijanie zdolności i uzdolnień matematycznych uczniów. Są to działania nastawione na:

szybszy rozwój uzdolnień

wyposażenie ucznia w większy zakres wiedzy,

umożliwienie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień,

kształtowanie myślenia twórczego i rozwijania oryginalności,

rozwój ucznia ukierunkowany na jego sukces.

Opis działania:

Formy pracy z uczniem

Praca na lekcji

Korzystanie z indywidualnej pracy z nauczycielem matematyki ( 2godziny tygodniowo).

Koło matematyczne w latach 20012/13

Udział w konkursach matematycznych

Wykonywanie pomocy naukowych do nauczania matematyki.

Udział w turniejach szachowych

W myśl formuły „uczniowie uczą się od siebie nawzajem” do każdego z uczniów został przydzielony uczeń z klasy , również zainteresowany matematyką . Rozwiązanie to wprowadza elementy rywalizacji, która motywuje do działania, zwiększonego wysiłku i lepszego zaangażowania. Wzajemne współdziałanie rozwija umiejętność zgodnej i twórczej kooperacji oraz wzajemnego uczenia się.

Do zakwalifikowania do programu kierowano się: osiągnięciami ucznia w konkursach pozaszkolnych na pierwszym etapie kształcenia opinią nauczyciela prowadzącego ucznia w klasach programowo niższych,

opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, która potwierdziła matematyczne uzdolnienia chłopca

prośbą rodzica o indywidualną pracę z uczniem

nominacje rówieśników

opinią Rady Pedagogicznej, która przyjęła program do realizacji

Treści zawarte w programie są skoordynowane z treściami standardowego kształcenia w szkołach podstawowych. Pozwala to na wielokrotny powrót do tego samego tematu, ale za każdym razem w innym, nieco bardziej skomplikowanym kontekście.

Zajęcia prowadzone w oparciu o ten program mają na celu nie tyle powiększanie liczby ćwiczeń ściśle związanych z programem nauczania w szkole podstawowej, ile raczej rozszerzenie i uzupełnienie wiadomości o bardziej skomplikowane problemy matematyczne, wykorzystując posiadaną wiedzę ucznia. Przy realizacji są wykorzystywane problemy i łamigłówki z podręcznika, zadania z różnych konkursów. Stanowią one znakomity trening umysłu, doskonalą i rozwijają myślenie, uczą rozumowania oraz pobudzają wyobraźnię. Dużo ćwiczeń i zadań ma charakter rozrywkowy.

Przedsięwzięcie wzbogacone jest poprzez gry i zabawy umysłowe (szachy, warcaby), gry logiczne (rummikub, sudoku, wielokropek), bo przecież matematyka nie musi być smutna i trudna, a może być wesoła, łatwa i przyjemna.

Efekty:

Zorganizowana i systematyczna praca na zajęciach przynosi następujące efekty:

pogłębia, utrwala i rozszerza wiadomości, umiejętności i nawyki zdobyte na lekcjach,

zaspokaja zainteresowania ucznia do przedmiotów ścisłych,

kształtuje pozytywną motywację do nauki przedmiotu,

wpływa na intensywność nauki,

przygotowuje do samokształcenia, rozwija inicjatywę i samodzielność.

Naturalną formą ewaluacji są:

wyniki osiągane przez ucznia na lekcjach matematyki.

sukcesy w konkursach matematycznych.

bardzo dobre wyniki na testach próbnych kompetencji, a co za tym idzie wzrost motywacji ucznia do intensywnej pracy.

Spodziewanymi efektami wdrożenia oddziaływań są też:

umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

sprawne kierowanie własnym rozwojem poprzez korzystanie z dostępnych źródeł informacji;

osiągnięcie sukcesu, co spotęguje wiarę we własne możliwości.

zadowolenie ucznia z własnych dokonań i umiejętności nabytych poprzez dodatkową pracę na lekcjach oraz podczas zajęć dodatkowych.

Osiągnięcia uczniów uczestniczących w programie

2012/2013 2013/2014 Matematyka Oxford Plus Laureaci I stopnia z wyróżnieniem – 2 uczniów Laureaci II stopnia – 1 uczeń Laureaci III stopnia – 1 uczeń KANGUR Matematyczny (międzynarodowy ): Laureat 1 uczeń Wyróżnienia – 3 uczniów Alfik Matematyczny (ogólnopolski): D2 (wynik badb) –1 uczeń D3 (wynik db) – 1 uczeń PITAGORAS (dzielnicowy): Wyróżnienie –1 uczeń Warszawski Konkurs Matematyczny „Z matematyką przez życie”: I miejsca – 2 uczniów Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Pragi Południe: V miejsce (puchar dla szkoły „pion” )– drużyna 4 os. Konkurs Matematyczny (Kuratoryjny) Finalista – 1 uczeń Matematyka Oxford Plus Laureaci I stopnia z wyróżnieniem – 2 uczniów Laureaci II stopnia – 1 uczeń Laureaci III stopnia – 1 uczeń Alfik Matematyczny: D2 (wynik badb) – 2 uczniów, D3 (wynik db) – 1 uczeń Warszawski Konkurs Matematyczny „Z matematyką przez życie”: II miejsce- 1 uczeń Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pangea” – I i X miejsce (2 uczniów) Rozstrzygnięcia pozostałych konkursów w toku

Rady i przestrogi :

Rozpoznanie zdolności, pomoc i wsparcie uczniom zdolnym są konieczne, bo bez nich nie rozwiną swoich potencjałów i nie staną się zdolnymi dorosłymi;

Uczniowie zdolni to nie zawsze ci, którzy mają najlepsze oceny szkolne i najwyższy Iloraz Inteligencji;

Zdolni uczniowie mają wiele problemów emocjonalnych i motywacyjnych (dysharmonia rozwoju) i przez to są kłopotliwi dla nieprzygotowanych nauczycieli. Pracy z uczniem zdolnym należy się tak samo uczyć, jak z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Olimpiady i konkursy przedmiotowe czy artystyczne motywują tylko niektórych uczniów zdolnych – duża ich część nie lubi jednak rywalizacji i słabo w niej wypada.

Praca z uczniem zdolnym może być prawdziwym wyzwaniem dla znudzonego nauczyciela i stać się nową, bardzo satysfakcjonującą misją pedagogiczną.

Ażeby efektownie i efektywnie rozwijać zdolności i uczyć twórczości, nauczyciel nie musi być wcale wybitnym twórcą. Nauczycielem twórczości w szkole powinien być twórczy nauczyciel, który nie tyle sam jest artystą czy wynalazcą lub naukowcem, ile twórczym innowatorem dydaktycznym i pomysłowym diagnostą. Taki nauczyciel potrafi przede wszystkim rozpoznać w swoich uczniach potencjał twórczy, pobudzić go i wspierać, a także tworzyć dla jego przejawów przestrzeń szkolną (wystawy, pokazy, występy itp. – niekoniecznie w formach konkursu). To samo dotyczy rodziców, którzy mają znacznie więcej okazji i czasu, aby zaobserwować przejawy zdolności swoich dzieci, a następnie stworzyć pozytywne ramy dla ich rozwoju.

Sposoby upowszechniania: http://sp141warszawa.edupage.org/, udział uczniów w konkursach, e efekcie kolejni chętni w szkole do objęcia programem (3)

Załączniki: zeskanowane dyplomy uczniów, program nauczania, zdjęcia

Indywidualny program nauczania

Indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia klasy piątej XXXXX YYYYYY

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marii Konopnickiej

w Sycowie

SPIS TREŚCI

I Wstęp. Charakterystyka programu

II Materiał nauczania

III Procedury osiągania celów

IV Lista podstawowych osiągnięć ucznia

V Ewaluacja

I. WSTĘP. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

CELE PROGRAMU

Program ten został napisany dla ucznia klasy V XXXX YYYYY. Realizowany będzie w roku szkolnym 2004/2005.

Jest on pogłębieniem programu nauczania matematyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej- „Matematyka 2001”. Program ten w większości nie wykracza poza obowiązujące Podstawy programowe, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niniejszy program będzie realizowany w ramach lekcji matematyki, 1 godziny tygodniowo koła matematycznego oraz konsultacji indywidualnych. Jeżeli zdolności i umiejętności ucznia pozwolą, to celowe będzie rozwiązanie większej liczby zadań z zakresu danego tematu (pogłębienie tego tematu), przedstawianie hipotez, formułowanie problemów, rozwiązywanie i weryfikowanie ich.

CELE PROGRAMU

Program umożliwia przygotowanie ucznia do:

§ zdobywania umiejętności matematycznych koniecznych w życiu codziennym,

§ stosowania nabytych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin wiedzy,

§ rozwijania zdolności i zainteresowań matematycznych,

§ dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie,

§ logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania,

§ rozwijania pamięci oraz umiejętności abstrakcyjnego rozumowania,

§ samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska przy wyborze metody rozwiązywania zadania,

§ korzystania z różnorodnych źródeł informacji (w tym z Internetu),

§ stosowania schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań,

§ wykorzystania komputera do wzbogacania własnego uczenia się i sprawdzania zdobytej wiedzy,

§ wyrobienia nawyków sprawdzania otrzymanych wyników, rozwiązań i korygowania błędów.

II. MATERIAŁ NAUCZANIA

Materiał jest skorelowany z programem podstawowym nauczania matematyki w klasie piątej „Matematyka 2001”, dopuszczonym do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej nr w wykazie DKW-4014-37/99).

ARYTMETYKA

Liczby naturalne

Działania na liczbach naturalnych.

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z wykorzystaniem reguł kolejności działań.

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Liczby pierwsze i złożone Rozkładanie liczb na czynniki pierwsze.

Obliczanie NWD i NWW z wykorzystaniem poznanych algorytmów.

Ułamki zwykłe

Ułamek jako część całości.

Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie.

Zaznaczanie ułamków zwykłych i liczb mieszanych na osi liczbowej. Skracanie, rozszerzanie i porównywanie ułamków. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika. Porównywanie ułamków o różnych mianownikach. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.

Mnożenie ułamków i liczb mieszanych.

Zapisywanie odwrotności ułamków i liczb mieszanych.

Dzielenie ułamków i liczb mieszanych.

Ułamki dziesiętne

Porównywanie ułamków dziesiętnych.

Porządkowanie (rosnąco lub malejąco) kilku ułamków dziesiętnych. Wyrażenia dwumianowane.

Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci ułamków dziesiętnych Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.

Pamięciowe i pisemne mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną.

Pamięciowe i pisemne dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną. Pisemne dzielenie ułamków dziesiętnych.

Zapisywanie ułamków zwykłych w postaci dziesiętnej. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Obliczanie wartości wyrażeń wielodziałaniowych,

w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne.

Wstępne wiadomości o procentach

Obliczenia procentowe. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Wstępne wiadomości o liczbach całkowitych

Działania na liczbach całkowitych.

Pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

GEOMETRIA

Figury na płaszczyźnie

Kąty.

Mierzenie kątów. Kąt wklęsły i wypukły. Obliczanie miar kątów przyległych, naprzemian ległych, odpowiadających i wierzchołkowych. Wielokąty.

Rodzaje trójkątów – własności.

Suma miar kątów trójkąta.

Konstruowanie trójkątów o danych bokach.

Rodzaje czworokątów – własności, przekątne, wysokości.

Miary kątów w czworokątach.

Obliczanie miar kątów równoległoboku i trapezu równoramiennego, gdy dana jest miara jednego z kątów.

Graniastosłupy

Siatki graniastosłupów prostych. Obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych. Obliczanie objętości graniastosłupów prostych.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Podstawową zasadą przy realizacji niniejszego programu jest to, aby jego treści nie wyprzedzały tematów z programu podstawowego a były jego uzupełnieniem i pogłębieniem.

Przy realizacji będą wykorzystywane problemy i łamigłówki z podręcznika „Matematka2001” dla klasy piątej, zadania z różnych konkursów np.: ZDOLNY ŚLĄZACZEK, ALFIK, KANGUR itp. Dużo ćwiczeń i zadań będzie mieć charakter rozrywkowy.

Aby osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniem nauczyciel powinien stosować możliwie różnorodne formy pracy takie, które wymagają aktywnej postawy ucznia, np.: działania praktyczne i manualne, dyskusje między nauczycielem a uczniem oraz między uczniami w grupie, pokazy i prezentacje, ”burza mózgów”, konsultacje, zawody i konkursy, gry i zabawy dydaktyczne. Na zajęciach stosowane będą odpowiednie do omawianego zagadnienia, dostępne środki dydaktyczne (przyrządy pomiarowe, modele brył, kalkulator, komputer itp.).

Najlepszym środkiem do realizowania celów edukacyjnych na zajęciach matematyki jest rozwiązywanie problemów matematycznych i zadań. Stanowi ono znakomity trening umysłu, doskonali i rozwija myślenie, uczy rozumowania oraz pobudza wyobraźnię. Bardzo ważną rolę odgrywa dyskutowanie na temat sposobu rozwiązania zadania, proponowanie różnych rozwiązań tego samego zadania. Podczas realizacji programu ważne jest, by uczeń miał okazję rozwiązywać łamigłówki i zadania logiczne. Należy wdrażać ucznia do wykorzystania kalkulatora i komputera przy rozwiązywaniu zadań, zwracając uwagę na konieczność szacowania wyników, aby uniknąć popełnienia błędów “grubych”. W miarę możliwości, na zajęciach koła matematycznego, należy wykorzystać różne programy komputerowe wspomagające nauczanie matematyki oraz sprawdzające zdobytą wiedzę. Pomagają one wdrażać ucznia do samokontroli i samooceny. Przez cały czas należy dbać o poprawne wysławianie się ucznia w języku matematyki oraz wplatać ciekawostki z historii matematyki. W realizacji tych i wcześniej omówionych celów będą pomocne niżej wymienione publikacje i strony internetowe:

M. Pawłowicz, A. Cewe Kangur europejski i inne konkursy z matematyki w Polsce i na świecie

A. Żurek, P. Jędrzejewicz “Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”

W. Bednarek “Zbiór zadań dla uczniów lubiących matematykę”

W. Leska, S. Leski “I ty zostaniesz Pitagorasem – materiały pomocnicze do nauki matematyki”

W. Leska, S. Leski “Zbiór zadań dla asa – materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie”

www.wsip.com.pl, www.mat.uni.torun.pl/kangur, www.fsmw.uni.wroc.pl, www.profesor.pl, eduseek.interklasa.pl

IV. LISTA PODSTAWOWYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Poniżej przedstawiam listę podstawowych osiągnięć ucznia po zrealizowaniu programu.

XXXX będzie potrafił w stopniu bardzo dobrym lub celującym:

1. Dodać pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne.

2. Odjąć pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne.

3. Pomnożyć pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne.

4. Podzielić pisemnie dwie liczby naturalne.

5. Zaplanować i wykonać obliczenia na liczbach naturalnych, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

6. Użyć kalkulatora do obliczeń na liczbach naturalnych, planując i wykonując działania we właściwej kolejności.

7. Znaleźć dzielniki podanej liczby naturalnej.

8. Znaleźć kilka różnych wielokrotności podanej liczby naturalnej.

9. Rozstrzygnąć, czy liczba naturalna dzieli się przez 3 lub 9.

10. Zapisać cyframi i odczytać zapisaną cyframi lub słownie liczbę dziesiętną.

11. Porównać i uporządkować liczby dziesiętne.

12. Zaznaczyć liczbę dziesiętną na osi liczbowej i odczytać liczbę zaznaczoną na osi.

13. Dodać dwie liczby dziesiętne sposobem pisemnym.

14. Odjąć dwie liczby dziesiętne sposobem pisemnym.

15. Pomnożyć lub podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 itd.

16. Rozstrzygnąć, czy dwie narysowane figury są swoimi lustrzanymi odbiciami.

17. Narysować odcinek prostopadły albo równoległy do danego odcinka na papierze gładkim lub w kratkę.

18. Rozpoznawać i nazywać kąty: ostry, prosty, rozwarty, pełny, półpełny.

19. Zmierzyć rozwartość narysowanego kąta.

20. Narysować kąt o podanej rozwartości.

21. Obliczyć rozwartość kąta przyległego do danego kąta.

22. Obliczyć rozwartości kątów wykorzystując to, że kąty wierzchołkowe mają takie same rozwartości.

23. Obliczyć rozwartości kątów korzystając z równości kątów naprzemianległych.

24. Skrócić lub rozszerzyć ułamek.

25. Porównać i uporządkować ułamki i liczby mieszane.

26. Zaznaczyć ułamek i liczbę mieszaną na osi liczbowej oraz odczytać ułamek i liczbę mieszaną zaznaczoną na osi.

27. Dodać dwa ułamki o różnych mianownikach.

28. Odjąć dwa ułamki o różnych mianownikach.

29. Pomnożyć ułamki.

30. Pomnożyć liczby mieszane.

31. Znaleźć liczbę odwrotną do danej liczby.

32. Podzielić ułamki.

33. Podzielić liczby mieszane.

34. Wykonać na ułamkach obliczenie, w którym występuje kilka działań.

35. Obliczyć procent danej liczby.

36. Obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent.

37. Obliczyć ułamek danej liczby.

38. Sprawdzić działanie maszynki liczbowej układając tabelkę do rysunku lub opisu działania maszynki.

39. Opisać działanie prostej maszynki w sposób skrócony.

40. Porównać i uporządkować liczby całkowite.

41. Zaznaczyć liczbę całkowitą na osi liczbowej i odczytać liczbę zaznaczoną na osi.

42. Napisać równanie pasujące do narysowanej wagi.

43. Narysować wagę do równania.

44. Rozróżniać trójkąty równoboczne, równoramienne i różnoboczne.

45. Rozróżniać trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne.

46. Obliczyć rozwartość trzeciego kąta trójkąta, znając rozwartości dwóch pozostałych kątów.

47. Obliczyć rozwartość czwartego kąta czworokąta, znając rozwartości trzech pozostałych kątów.

48. Wśród narysowanych czworokątów rozróżnić i nazwać: trapezy, równoległoboki, prostokąty, romby, kwadraty.

49. Pogrupować czworokąty zgodnie z ich własnościami.

50. Odczytać współrzędne zaznaczonego punktu.

51. Zaznaczyć punkt o danych współrzędnych.

52. Pomnożyć liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.

53. Podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.

54. Zaokrąglić liczbę dziesiętną do liczby naturalnej.

55. Pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną.

56. Obliczyć ułamek danej liczby naturalnej.

57. Odczytać, jaki procent figury zamalowano.

58. Zamalować podaną w procentach część figury.

59. Obliczyć procent danej liczby naturalnej.

60. Zamienić liczbę dziesiętną na ułamek.

61. Zapisać, w prostych sytuacjach, ułamek w postaci dziesiętnej.

62. Podzielić ułamek przez liczbę naturalną.

63. Wykonać niezbyt skomplikowane obliczenia na liczbach dziesiętnych i ułamkach.

64. Narysować wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu.

65. Obliczyć pole prostokąta.

66. Obliczyć pole równoległoboku.

67. Zamienić, w niezbyt skomplikowanych przypadkach, jednostki pola powierzchni.

68. Obliczyć pole trójkąta.

69. Obliczyć pole trapezu.

70. Opisać własności wielokąta foremnego.

71. Odczytać dane z diagramu słupkowego.

72. Narysować diagram słupkowy na podstawie danych z tabelki.

73. Zebrać opinie różnych osób korzystając z gotowej ankiety.

74. Ocenić, które wydarzenie jest pewne, które możliwe, a które niemożliwe.

75. Ocenić, które z dwóch wydarzeń powinno zdarzać się częściej.

76. Rozpoznać graniastosłup (prosty) i opisać jego własności.

77. Obliczyć objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach.

78. Obliczyć objętość graniastosłupa.

79. Obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu o podanych wymiarach.

80. Narysować siatkę graniastosłupa.

81. Obliczyć pole powierzchni graniastosłupa.

Ponadto uczeń:

§ Uogólnia,

§ Wykorzystuje uogólnienia i analogie,

§ Potrafi oryginalnie, rozwiązać zadanie, także o podwyższonym stopniu trudności,

§ Samodzielnie potrafi formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli matematycznych,

§ Odczytuje i analizuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów,

§ Stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych,

§ Stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów z innych dziedzin,

§ Prezentuje wyniki swojej pracy w różnorodny sposób, dobiera formę prezentacji do problemu,

V. EWALUACJA

1. Naturalną formą ewaluacji będą wyniki osiągane przez ucznia na lekcjach matematyki oraz podejmowanie dodatkowych zadań.

2. Udział ucznia w konkursach i wyniki jakie tam osiągnie.

3. Poziom zadowolenia ucznia z własnych dokonań i umiejętności nabytych poprzez dodatkową pracę na lekcjach oraz podczas zajęć dodatkowych.

Opracowała: mgr Renata Kapica- nauczyciel matematyki

Indywidualny program nauczania matematyki w kl. V

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI DLA UCZENNICY KLASY PIĄTEJ

na podstawie programu „Matematyka z plusem” Gdańskiego Wydawnictwa

Oświatowego dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wpisanego do wykazu programów pod numerem

DKOW- 5002-37/08

Opracowała nauczycielka matematyki

w Szkole Podstawowej w Szczecinie.

Szczecin, maj 2009

SPIS TREŚCI

1 Uwagi wstępne

2 Ogólne cele edukacyjne

3 Szczegółowe cele edukacyjne

4 Materiał nauczania dla klasy V

5 Opis założonych osiągnięć ucznia po klasie V

6 Procedury osiągania celów

1.UWAGI WSTĘPNE

Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, na zajęciach pozalekcyjnych oraz spotkaniach indywidualnych ucznia z nauczycielem. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań. W różnorodnych zajęciach każdy uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swych zdolności. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej poznać ucznia, jego zdolności i predyspozycje. W indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem zdolnym potrzebna jest swoboda, samodzielność, właściwy klimat poszukiwań twórczych, dyskretna inspiracja i kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia, jego zainteresowaniami i zdolnościami.

Program ten został napisany dla uczennicy klasy V. Program będzie realizowany w ramach lekcji matematyki oraz zajęć indywidualnych – 1 godziny tygodniowo. Program ten jest rozszerzeniem programu nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej zgodnie z programem „Matematyka z plusem”. W ramach zajęć rozwiązywana będzie większa liczba zadań z zakresu danego tematu, przedstawianie hipotez, formułowanie problemów, rozwiązywanie i weryfikowanie ich.

2.OGÓLNE CELE EDUKACYJNE

Głównym celem indywidualnego programu nauki z matematyki jest ułatwienie uczniowi zdobywania poszerzonej, pogłębionej wiedzy w interesującej go dziedzinie, do której ma szczególne predyspozycje.

Celem kształcenia i wychowania matematycznego jest:

rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów napisanych językiem matematycznym,

rozwijanie umiejętności prowadzenia prostych rozumowań matematycznych,

zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką a otaczającym światem,

rozwijanie intuicji, wyobraźni i wnioskowania w obszarach użyteczności matematycznej,

odwoływanie się do doświadczeń i zainteresowań uczniów,

pogłębianie i utrwalanie wiedzy zdobytej na niższym etapie edukacji,

rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem,

rozwijanie umiejętności planowania i organizowania uczenia się,

doskonalenie sztuki argumentowania, logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania,

rozwijanie pamięci oraz umiejętności abstrakcyjnego rozumowania, samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska przy wyborze metody rozwiązywania zadania,

stosowanie schematów, symboli literowych i rysunków przy rozwiązywaniu zadań,

wykorzystanie komputera do wzbogacania własnego uczenia się i sprawdzania zdobytej wiedzy,

wyrobienie nawyków sprawdzania otrzymanych wyników, rozwiązań i korygowania błędów.

3.SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

Rozwijanie sprawności rachunkowej

dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych w pamięci i sposobem pisemnym,

stosowanie reguł kolejności wykonywania działań,

potęgowanie i pierwiastkowanie liczb,

rozkładanie liczb naturalnych na czynniki pierwsze z wykorzystaniem cech podzielności, zapis rozkładu za pomocą potęg,

wykonywanie działań na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych (dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach, mnożenie i dzielenie ułamków, podnoszenie ułamków zwykłych do potęgi),

stosowanie kolejności wykonywania działań na ułamkach zwykłych,

wykonywanie działań na ułamkach dziesiętnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym, podnoszenie ułamków dziesiętnych do potęgi, stosowanie kolejności wykonywania działań),

zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie,

rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych (skończone, nieskończone, okresowe),

szacowanie wyników i zaokrąglanie liczb do części tysięcznych, setnych, dziesiętnych i do całości,

wykonywanie działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

interpretacja liczb ujemnych jako temperatury ujemnej, poziomicy na mapie (np. depresji i głębokości morza) oraz długu (np. w banku),

przedstawianie liczb całkowitych na osi liczbowej, porównywanie liczb całkowitych, rozpoznawanie par liczb przeciwnych, znajdowanie odległości między współrzędnymi liczb całkowitych zaznaczonych na osi liczbowej,

działania na liczbach całkowitych.

Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej

rozwijanie sprawności posługiwania się przyrządami geometrycznymi,

rysowanie kątów przyległych, kątów wierzchołkowych, kątów naprzemianległych i kątów odpowiadających oraz obliczanie ich miar,

rozpoznawanie i rysowanie różnych trójkątów,

rozpoznawanie i rysowanie czworokątów,

rysowanie wielokątów foremnych (trójkąta, czworokąta, sześciokąta i ośmiokąta),

rozpoznawanie i szkicowanie rzutów graniastosłupów, rysowanie siatek tych graniastosłupów i klejenie modeli.

Kształtowanie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi

kształtowanie relacji między zbiorami liczb naturalnych, liczb całkowitych i wymiernych,

kształtowanie intuicji związanych z liczbami całkowitymi i wymiernymi,

kształcenie rozumienia języka algebraicznego (litery jako wielkości zmienne, niewiadome, nazwy ogólne),

kształtowanie umiejętności operowania prostymi wyrażeniami algebraicznymi,

rozwijanie intuicji związanej z pojęciami matematycznymi poznanymi w klasie IV,

rozumienie i używanie poznanych i nowych pojęć związanych z arytmetyką: liczba pierwsza, liczba złożona, rozkład na czynniki pierwsze, liczby przeciwne, wartość bezwzględna liczby, odwrotność liczby, średnia arytmetyczna, rozwinięcie dziesiętne ułamka, skończone, nieskończone i nieskończone okresowe, zaokrąglanie ułamka dziesiętnego z różnym stopniem dokładności,

rozumienie i używanie już poznanych i nowych pojęć związanych z geometrią: kąt półpełny, kąt pełny, kąt wypukły, kąt wklęsły, kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, kąty naprzemianległe, kąty odpowiadające, przekątna wielokąta, wielokąty foremne, trójkąt ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny, równoboczny, równoramienny, różnoboczny, równoległobok, romb, trapez, trapez równoramienny, trapez prostokątny, deltoid, wysokość trójkąta, równoległoboku, rombu, trapezu, obwód trójkąta, równoległoboku, rombu, trapezu, deltoidu, wielokąta, pole trójkąta, równoległoboku, rombu, trapezu, deltoidu, pole wielokąta, graniastosłup prawidłowy trójkątny, czworokątny, sześciokątny, pole powierzchni podstawy, bocznej, całkowitej graniastosłupa, wysokość graniastosłupa, objętość graniastosłupa.

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki

rozwiązywanie zadań tekstowych,

orzystanie z informacji podanych w postaci diagramów, tabel oraz diagramów słupkowych i kołowych,

umiejętność prezentowania danych w postaci diagramów,

posługiwanie się jednostkami długości, masy, pola, objętości i zamiana jednostek,

zapisywanie wyrażeń dwumianowych w postaci ułamków dziesiętnych,

posługiwanie się liczbami wymiernymi w prostych sytuacjach związanych z życiem codziennym,

obliczanie pól i obwodów trójkątów i czworokątów oraz pól powierzchni i objętości graniastosłupów prostych,

rozwijanie umiejętności zaokrąglania liczb i wykorzystywanie tej umiejętności w życiu codziennym.

4. MATERIAŁ NAUCZANIA DLA KLASY V

Materiał będzie realizowany na podstawie podręcznika Matematyka 5 opracowanego przez Małgorzatę Dobrowolską, Marcina Karpińskiego i Piotra Zarzyckiego, Martę Jucewicz oraz trzech zeszytów ćwiczeń zatytułowanych: Liczby całkowite i ułamki. Część 1, Geometria i Liczby całkowite i ułamki. Część 2, opracowanych przez Zofię Bolałek, Małgorzatę Dobrowolską, Adama Mysiora, Stanisława Wojtana i Piotra Zarzyckiego. Podstawową książką uzupełniającą będzie Zbiór zadań, opracowany przez Marcina Brauna, Krystynę Zarzycką i Piotra Zarzyckiego.

Program „Matematyka z plusem” dla klasy V obejmuje następujące działy:

ARYTMETYKA:

Liczby naturalne

Ułamki zwykłe

Ułamki dziesiętne

Wstępne wiadomości o liczbach całkowitych

GEOMETRIA:

Figury na płaszczyźnie

Graniastosłupy

Podczas zajęć indywidualnych uczeń będzie pogłębiał zagadnienia wprowadzone na lekcji oraz rozwiązywał zadania przygotowujące do różnych konkursów matematycznych. Podczas zajęć dodatkowych oraz zadawanych prac domowych będą pomocne niżej wymienione publikacje i strony internetowe:

M. Pawłowicz „Kangur europejski i inne konkursy z matematyki w Polsce i na świecie”

Żurek, P. Jędrzejewicz „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”

W. Bednarek „Zbiór zadań dla uczniów lubiących matematykę”

W. Leska, S. Leski „I ty zostaniesz Pitagorasem – materiały pomocnicze do nauki matematyki”

W. Leska, S. Leski „Zbiór zadań dla asa – materiały pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie”

www.wsip.com.pl, www.gwo.pl, www.mat.uni.torun.pl/kangur, www.fsmw.uni.wroc.pl, www.profesor.pl, www.edussek.interklasa.pl

5. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA PO KLASIE V

Uczennica po zrealizowaniu programu powinna w stopniu bardzo dobrym lub celującym:

odczytywać i zapisywać liczby wielocyfrowe z grupy miliardów, bilionów i większych,

wykonywać proste obliczenia pamięciowe dotyczące dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych,

dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić liczby naturalne sposobem pisemnym i przy użyciu kalkulatora,

znać kolejność wykonywania działań,

wykonywać obliczenia w zadaniach wielodziałaniowych, pisemnie i za pomocą kalkulatora, uwzględniając kolejność wykonywania działań,

rozumieć potrzebę sprawdzania uzyskanych rozwiązań,

znajdować i korygować błędy,

czytać ze zrozumieniem treści zadań,

rozwiązywać proste zadania tekstowe oraz proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

obliczać kwadraty i sześciany liczb naturalnych,

rozpoznawać liczby podzielne przez 2,3,4,5,9,10,25,100,

rozpoznawać i wyszukiwać dzielniki i wielokrotności liczb naturalnych,

rozkładać liczby naturalne na czynniki pierwsze,

rozpoznawać liczby pierwsze i złożone,

opisać część figury lub zbioru skończonego za pomocą ułamka,

zapisać ułamek w postaci ilorazu i odwrotnie,

zamieniać ułamki niewłaściwe na liczby mieszane i odwrotnie,

zaznaczać ułamki zwykłe na osi liczbowej i odczytywać współrzędne punktów odpowiadających ułamkom na osi liczbowej,

skracać i rozszerzać ułamki (np. doprowadzać do postaci nieskracalnej, rozszerzać do danego mianownika lub licznika, sprowadzać do wspólnego mianownika),

porównywać ułamki o różnych mianownikach,

dodawać i odejmować ułamki i liczby mieszane o różnych mianownikach,

zapisać odwrotność ułamka zwykłego i liczby mieszanej,

mnożyć i dzielić ułamki zwykłe,

obliczać ułamek danej liczby,

obliczać kwadraty i sześciany ułamków i liczb mieszanych,

wykonywać obliczenia na ułamkach zwykłych i liczbach mieszanych, uwzględniając kolejność wykonywania działań,

rozwiązywać równania z ułamkami zwykłymi i liczbami mieszanymi,

ułożyć działanie (równanie) do zadania tekstowego z ułamkami,

znać pojęcia związane z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, proste prostopadłe, równoległe, ramię kąta, wierzchołek kąta, miara kąta, kąt wklęsły, kąt wypukły, kąt pełny, kąt ostry, kąt rozwarty, kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające, wysokość figury, przekątna figury,

posługiwać się symboliką stosowaną w geometrii,

posługiwać się przyrządami geometrycznymi: ekierką, kątomierzem, cyrklem i linijką,

rozpoznawać proste prostopadłe i proste równoległe oraz odcinki prostopadłe i odcinki równoległe,

rozpoznawać kąty wklęsłe i wypukłe, ostre i rozwarte, pełne i półpełne, kąty wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe,

rozpoznawać wielokąty, wskazywać ich boki, wierzchołki, przekątne oraz obliczać ich obwód,

ü rozpoznawać wielokąty foremne i znać ich własności,

konstruować wielokąty foremne: trójkąt równoboczny, kwadrat, sześciokąt foremny i ośmiokąt foremny,

znać warunek trójkąta,

znać podstawowe własności trójkątów,

znać własności trójkąta równobocznego i równoramiennego,

nazywać trójkąty ze względu na ich boki i kąty,

znać własności podstawowych czworokątów: prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu

znać zależności między kątami wewnętrznymi czworokątów,

znać sumę kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta,

zapisywać ułamki zwykłe o mianownikach będących wielokrotnościami liczby 2 lub 5 w postaci ułamka dziesiętnego,

zaznaczać ułamki dziesiętne na osi liczbowej, dobierając odpowiednie jednostki,

odczytywać współrzędne punktów odpowiadających ułamkom dziesiętnym na osi liczbowej,

porównywać ułamki dziesiętne oraz porządkować je rosnąco lub malejąco,

zapisywać wyrażenie dwumianowane w postaci jednomianowanego,

przedstawiać ułamki dziesiętne w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego,

dodawać i odejmować liczby w postaci dziesiętnej w pamięci i pisemnie,

mnożyć i dzielić pamięciowo liczby w postaci dziesiętnej przez 10,100, 1000…,

mnożyć i dzielić liczby w postaci dziesiętnej sposobem pisemnym,

ü obliczać kwadraty i sześciany liczb w postaci dziesiętnej,

wykonywać działania na liczbach w postaci dziesiętnej przy użyciu kalkulatora oraz umieć szacować wyniki działań,

przybliżać wyniki z nadmiarem i niedomiarem,

znajdować rozwinięcia dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe ułamków zwykłych,

wykonywać proste działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,

odczytywać dane z diagramów słupkowych i kołowych,

sporządzać diagram słupkowy na podstawie zebranych danych,

rysować wysokości trójkąta przy użyciu ekierki,

rysować wysokości w czworokątach,

obliczać pola trójkątów,

obliczać pola czworokątów: prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu,

rozumieć pojęcie liczby całkowitej i liczby przeciwnej do danej,

zaznaczyć liczby całkowite i przeciwne na osi liczbowej,

porównać liczby całkowite,

dodawać i odejmować liczby całkowite,

mnożyć i dzielić liczby całkowite,

rozpoznawać i nazywać graniastosłupy proste oraz znać ich własności,

rysować siatki graniastosłupów prostych o różnych podstawach,

wykonywać modele i szkielety graniastosłupów,

obliczać pole powierzchni graniastosłupów (pole podstaw, pole powierzchni bocznej, pole powierzchni całkowitej),

obliczać objętość graniastosłupów prostych,

znać jednostki objętości,

zamieniać jednostki objętości.

6. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Podstawową zasadą przy realizacji niniejszego programu jest to, aby jego treści nie wyprzedzały tematów z programu podstawowego a były jego uzupełnieniem i pogłębieniem.

Chcąc osiągnąć zamierzone efekty pracy z uczniem nauczyciel powinien stosować możliwie różnorodne formy pracy takie, które wymagają aktywnej postawy ucznia, np.: działania praktyczne i manualne, dyskusje między nauczycielem a uczniem, konsultacje, zawody i konkursy. Na zajęciach stosowane będą odpowiednie do omawianego zagadnienia, dostępne środki dydaktyczne (przyrządy pomiarowe, modele brył, kalkulator, komputer itp.).

Najlepszym środkiem do realizowania celów edukacyjnych na zajęciach matematyki jest rozwiązywanie problemów matematycznych i zadań. Stanowi ono znakomity trening umysłu, doskonali i rozwija myślenie, uczy rozumowania oraz pobudza wyobraźnię. Bardzo ważną rolę odgrywa dyskutowanie na temat sposobu rozwiązania zadania, proponowanie różnych rozwiązań tego samego zadania. Podczas realizacji programu ważne jest, by uczeń miał okazję rozwiązywać łamigłówki i zadania logiczne. Należy wdrażać ucznia do wykorzystania kalkulatora i komputera przy rozwiązywaniu zadań, zwracając uwagę na konieczność szacowania wyników, aby uniknąć popełnienia błędów. W miarę możliwości, na zajęciach koła matematycznego, należy wykorzystać różne programy komputerowe wspomagające nauczanie matematyki oraz sprawdzające zdobytą wiedzę. Pomagają one wdrażać ucznia do samokontroli i samooceny. Przez cały czas należy dbać o poprawne wysławianie się ucznia w języku matematyki oraz wplatać ciekawostki z historii matematyki.

Przygotowanie lekcji powinno polegać przede wszystkim na:

ustaleniu tematu i celów lekcji,

określeniu umiejętności, które uczeń powinien zdobyć,

określeniu metod pracy,

przygotowaniu pomocy dydaktycznych,

doborze ćwiczeń i zadań do pracy w trakcie lekcji i w domu,

zaplanowaniu czasu na poszczególne czynności podczas lekcji.

Działania ucznia prowadzące do realizacji celów edukacyjnych to:

staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

systematyczne wykonywanie prac domowych,

aktywny udział w lekcji,

wykorzystanie podręcznika jako stałej pomocy wspomagającej poznanie i utrwalenie nowych pojęć, wiadomości i umiejętności nabytych w czasie lekcji,

wykorzystanie innych nośników wiedzy, np. zbioru zadań, szkolnej encyklopedii, internetu itp.,

systematyczny udział w zajęciach kółka matematycznego oraz zajęciach indywidualnych,

rozwiązywanie zadań z treścią:

o czytanie ze zrozumieniem,

o powtarzanie treści zadań własnymi słowami (posługiwanie się językiem matematycznym),

o formułowanie pytań i udzielanie pełnej odpowiedzi,

o rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,

o rozwiązywanie zadań z treścią różnymi metodami (rysunki, grafy, równania),

stosowanie matematyki w praktyce (planowanie, szacowanie, obliczanie kosztów, wykonywanie pomiarów, konstrukcji geometrycznych itp.),

stała, przynosząca efekt praca w zespołach:

o dyskusja i poszukiwanie najlepszej drogi do rozwiązania problemu, stawianie hipotez, wybór trafnej metody, analiza błędów,

o prezentowanie własnego punktu widzenia,

o dostrzeganie racji kolegów i branie pod uwagę ich argumentów,

przyjmowanie odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy i wiedzy (uczenie się przez działanie),

wybór zadań wg umiejętności,

planowanie i dokonywanie prostych zakupów,

współudział w planowaniu budżetu rodziny,

rozwiązywanie łamigłówek, krzyżówek, rebusów, budowanie modeli figur przestrzennych.

EWALUACJA

1. Naturalną formą ewaluacji będą wyniki osiągane przez ucznia na lekcjach matematyki oraz podejmowanie dodatkowych zadań.

2. Udział ucznia w konkursach i wyniki jakie tam osiągnie.

3. Poziom zadowolenia ucznia z własnych dokonań i umiejętności nabytych poprzez dodatkową pracę na lekcjach oraz podczas zajęć dodatkowych.

So you have finished reading the indywidualny program nauczania matematyki dla ucznia zdolnego topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 7 자동차 보험 갱신일 23273 Good Rating This Answer

Leave a Comment