Top 45 Informacja O Warunkach Zatrudnienia Dla Pracownika Młodocianego 24270 People Liked This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego

Table of Contents

Kiedy dajemy informacje o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza (pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy).

Jakie dokumenty do zatrudnienia ucznia?

Podstawowym dokumentem, który musi pojawić się w związku z zatrudnieniem osoby młodocianej, jest umowa o pracę. Jeśli młodociany ma zostać zatrudniony w celu przygotowania zawodowego, stosuje się w takiej sytuacji przepisy regulujące zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Czy do każdej umowy musi być informacja o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia ma charakter zindywidualizowany i dotyczy konkretnego pracownika. Należy ją sporządzić do każdej umowy o pracę.

Jakie warunki muszą być spełnione aby pracownik młodociany został zatrudniony?

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Możesz zatrudnić tylko młodocianych, którzy: ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Czy informacja o warunkach zatrudnienia może być w umowie o pracę?

Czy informację o warunkach zatrudnienia można zamieścić w umowie o pracę? W umowach o pracę można zawrzeć informację o warunkach zatrudnienia. Przepisy prawa pracy nie zabraniają takiego rozwiązania.

O czym pracodawca musi poinformować pracownika?

Jako pracodawca masz obowiązek: poinformować pracowników, którzy rozpoczynają pracę, o zakresie ich obowiązków, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz o ich podstawowych uprawnieniach.

Czy młodociany pracownik musi się rozliczać?

Co do zasady osoby wychowujące małoletnie dzieci zarówno własne, jak i przysposobione, mają obowiązek dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów w rozliczeniu rocznym pit, jeżeli przysługuje im prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Tak stanowi art. 7 ust.

Ile wynosi czas pracy pracownika młodocianego?

Czas pracy pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas pracy pracownika młodocianego do 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin na dobę oraz przeciętnie 30 godzin tygodniowo.

Czy uczeń jest pracownikiem?

§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. § 21. Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat.

Co powinna zawierać informacja dodatkowa dla pracownika?

Informacja o warunkach zatrudnienia – obecny stan prawny
 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę;
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

Jak skorygować błędną informację o warunkach zatrudnienia?

W takim przypadku pracodawca powinien informację poprawić (uaktualnić), podając prawidłowe dane, np. dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. W tym celu wystarczy, że wręczy pracownikom dokument (opatrzony aktualną datą), z którego będzie wynikało, że jest to aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia.

Na czym polega obowiązek informacyjny wynikający z art 29 par 3 kp?

Przepis art. 29 § 3 w zw. z art. 29 § 32 Kodeksu pracy stanowi, iż pracodawca ma obowiązek informowania pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia.

Jakie obowiązki w związku z zatrudnianiem młodocianych ciąża na pracodawcy?

Jakie obowiązki ciążą nad pracodawcą w związku z zatrudnianiem młodocianych? Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.

Przy jakich pracach nie wolno zatrudniać młodocianych?

Prace wpływające na rozwój psychiczny

Młodocianego nie można również zatrudniać przy sprzedaży alkoholu, np. w sklepie alkoholowym lub pubie. Młodociani pracownicy nie mogą wykonywać obowiązków, które narażają ich na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych.

Ile godzin powinien pracować uczeń na praktykach?

Uczeń pierwszej klasy odbywa praktyki w zakładzie pracy dwa dni w tygodniu po 8 godzin, natomiast uczeń klasy trzeciej – trzy dni w tygodniu po 8 godzin. Dni, w które uczniowie pracują są dla nich wolne od zajęć szkolnych, więc w tych dniach mogą oni nadal wykonywać pracę w wymiarze 8 godzin na dobę.

Kiedy informacja o przechowywaniu akt osobowych?

Pracodawca musi wydać pracownikowi kopię dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Wniosek o wydanie kopii dokumentów przechowuje się odpowiednio w części B albo C akt osobowych pracownika.

Kiedy nowelizacja kodeksu pracy 2022?

Co ciekawe, także w tej najnowszej wersji przepisów projektodawcy nie zmienili terminu wejścia w życie projektowanej ustawy. Tak, jak zakładali od początku prac and projektem, przepisy miały zacząć obowiązywać 1 sierpnia 2022 r., czyli wtedy, gdy upływał termin ich implementacji do porządku krajowego.

Jak skorygować błędną informację o warunkach zatrudnienia?

W takim przypadku pracodawca powinien informację poprawić (uaktualnić), podając prawidłowe dane, np. dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. W tym celu wystarczy, że wręczy pracownikom dokument (opatrzony aktualną datą), z którego będzie wynikało, że jest to aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia.

Co znajdzie się w rozszerzonej informacji o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia – obecny stan prawny

częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę; wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego; obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę; układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.


Zatrudnianie pracowników krok po kroku -odc. 4- Elementy umowy i informacja o warunkach zatrudnienia
Zatrudnianie pracowników krok po kroku -odc. 4- Elementy umowy i informacja o warunkach zatrudnienia


Warunki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia

 • Article author: czarnkow.icech.pl
 • Reviews from users: 23616 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Warunki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu (czyli przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Warunki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu (czyli przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego …
 • Table of Contents:

Kim jest pracownik młodociany

Jakie trzeba zapewnić warunki pracy

Na czym polega przygotowanie zawodowe

Kiedy można zatrudnić młodocianego do lekkich prac

Kiedy można zatrudnić dziecko

Podstawa prawna

Przydatne linki

Wiadomości z Izby

Zapraszamy do Cechu w Czarnkowie

Warunki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia
Warunki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia

Read More

Informacja o warunkach zatrudnienia – darmowy wzór

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 31510 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacja o warunkach zatrudnienia – darmowy wzór Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacja o warunkach zatrudnienia – darmowy wzór Updating Informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem wskazującym pracownikowi jego uprawnienia i obowiązujące go normy. Pobierz wzór w PDF I DOCX!
 • Table of Contents:

Pobierz darmowy wzór Informacji o warunkach zatrudnienia w dwóch formatach PDF i DOCX

Informacja o warunkach zatrudnienia – forma

Jakie dane powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia

Planowane zmiany do 1 sierpnia 2022

Informacja o warunkach zatrudnienia - darmowy wzór
Informacja o warunkach zatrudnienia – darmowy wzór

Read More

Dokumenty pracownicze młodocianego umieszczane w aktach

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 1689 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dokumenty pracownicze młodocianego umieszczane w aktach Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dokumenty pracownicze młodocianego umieszczane w aktach Updating Kto podpisuje dokumenty pracownicze młodocianego, w tym umowę o pracę? Jakie dodatkowe obowiązki wiążą się z zatrudnieniem młodocianego? Przeczytaj!
 • Table of Contents:
See also  Top 36 씨 에 씨 에 The 239 Detailed Answer

Kiedy można zatrudnić młodocianego pracownika

Dokumenty pracownicze młodocianego

Umowa o pracę z młodocianym

Kto podpisuje dokumenty pracownicze młodocianego w tym umowę o pracę

Dodatkowe obowiązki pracownicze względem zatrudnianego młodocianego

Dokumenty pracownicze młodocianego – podsumowanie

Dokumenty pracownicze młodocianego umieszczane w aktach
Dokumenty pracownicze młodocianego umieszczane w aktach

Read More

Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl

 • Article author: www.umowyoprace.pl
 • Reviews from users: 17811 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl Updating Czy zawarcie kolejnej umowy o pracę obliguje pracodawcę do przygotowania odrębnej, nowej informacji o warunkach zatrudnienia?informacja o warunkach zatrudnienia, umowa o pracę
 • Table of Contents:

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl
Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl

Read More

Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl

 • Article author: www.biznes.gov.pl
 • Reviews from users: 45897 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl Updating Czy zawarcie kolejnej umowy o pracę obliguje pracodawcę do przygotowania odrębnej, nowej informacji o warunkach zatrudnienia?informacja o warunkach zatrudnienia, umowa o pracę
 • Table of Contents:

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl
Informacja o warunkach zatrudnienia do każdej umowy o pracę – www.umowyoprace.pl

Read More

Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu – www.umowyoprace.pl

 • Article author: www.umowyoprace.pl
 • Reviews from users: 7966 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu – www.umowyoprace.pl Czy w związku z tym nadal ma status pracownika młodocianego? … Informacja o warunkach zatrudnienia jest przekazywana pracownikowi na … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu – www.umowyoprace.pl Czy w związku z tym nadal ma status pracownika młodocianego? … Informacja o warunkach zatrudnienia jest przekazywana pracownikowi na … Zatrudnienie osoby pełnoletniej po zakończeniu nauki zawodu.osoba pełnoletnia, nauka zawodu
 • Table of Contents:

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu – www.umowyoprace.pl
Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu – www.umowyoprace.pl

Read More

Informacja o warunkach zatrudnienia – rp.pl

 • Article author: www.rp.pl
 • Reviews from users: 45881 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacja o warunkach zatrudnienia – rp.pl Uczeń, z którym pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, jest pracownikiem młodocianym. Jego zatrudnienie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacja o warunkach zatrudnienia – rp.pl Uczeń, z którym pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, jest pracownikiem młodocianym. Jego zatrudnienie … Informacja o warunkach zatrudnienia musi dotrzeć do każdego pracownika. I trzeba ją powtarzać, jeśli zmienią się podstawy lub zasady zaangażowania
 • Table of Contents:
Informacja o warunkach zatrudnienia - rp.pl
Informacja o warunkach zatrudnienia – rp.pl

Read More

Dokumenty do pobrania

 • Article author: www.cechrr.gliwice.pl
 • Reviews from users: 17033 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dokumenty do pobrania Pobierz plik (Informacja o warunkach zatrudnienia.doc) Informacja o warunkach … Pobierz plik (Oświadczenie o kosztach wyszkolenia młodocianego.docx) … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dokumenty do pobrania Pobierz plik (Informacja o warunkach zatrudnienia.doc) Informacja o warunkach … Pobierz plik (Oświadczenie o kosztach wyszkolenia młodocianego.docx) …
 • Table of Contents:
Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania

Read More

Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 24318 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? – OpenLEX Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? Pytania i odpowiedzi. Status: Aktualne. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? – OpenLEX Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? Pytania i odpowiedzi. Status: Aktualne. LEX, OpenLEXPytania i odpowiedzi Status: Aktualne Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
 • Table of Contents:

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? - OpenLEX
Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego? – OpenLEX

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Warunki zatrudnienia osoby poniżej 18 roku życia

Kiedy można zatrudnić osobę poniżej 18. roku życia

Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach możesz zatrudniać osoby poniżej 18. roku życia: kiedy masz do czynienia z zatrudnieniem pracownika młodocianego, a kiedy – z pracą zarobkową dziecka.

Kim jest pracownik młodociany

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia.

Możesz zatrudnić tylko młodocianych, którzy:

ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową

przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej i która nie ma 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, ale nie ma jeszcze 15 lat może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Bez żadnej zgody ani opinii może więc być zatrudniona na podstawie umów o naukę zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy i o wykonywanie prac lekkich.

Natomiast osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, w okresie poprzedzającym rok, w którym osiągnęła 15 lat, może być zatrudniona tylko na podstawie umowy o naukę zawodu i to pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

Niezależnie od zasad zatrudnienia pracowników młodocianych przepisy umożliwiają w pewnych sytuacjach i po spełnieniu określonych warunków zlecenie wykonania pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecku przed ukończeniem przez nie 16. roku życia. Dotyczy to działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej.

Jakie trzeba zapewnić warunki pracy

Młodocianego możesz zatrudnić:

w celu przygotowania zawodowego – jeżeli młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, to możesz go zatrudnić wyłącznie w takim celu, lub

do wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę.

Pamiętaj, że:

musisz zapewnić młodocianemu opiekę i pomoc niezbędną do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy

musisz prowadzić ewidencję młodocianych pracowników

młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich zasadach jak inni pracownicy.

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym

Co do zasady, zatrudniasz młodocianego w celu przygotowania zawodowego na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pracodawca, który zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z nimi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krótszy niż:

okres kształcenia określony w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub

okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawrzyj na piśmie. Powinna określać:

rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy)

czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego

sposób dokształcania teoretycznego

wysokość wynagrodzenia.

Pamiętaj! Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową i nie ma 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny tej osoby oraz że poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda pozytywną opinię.

Zawiadom urząd miasta lub gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu umowy z młodocianym. Jeśli jesteś rzemieślnikiem, musisz również zawiadomić izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na twoją siedzibę (przez izbę należy rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą).

Ważne! Pracownik młodociany powinien się dokształcać do ukończenia 18 lat, dlatego musisz go zwolnić od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych związanych z dokształcaniem się.

Pracownik młodociany jest w szczególności obowiązany:

do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył

do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem młodocianym

Możesz rozwiązać umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego za wypowiedzeniem tylko wtedy, gdy:

młodociany nie wypełniał obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo że stosowałeś wobec niego środki wychowawcze

ogłaszasz upadłość lub likwidujesz firmę

reorganizujesz zakład pracy tak, że kontynuowanie przygotowania zawodowego jest niemożliwe

stwierdzisz nieprzydatność młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Ochrona zdrowia

Młodociany musi przejść wstępne badania lekarskie przed przyjęciem do pracy oraz badania okresowe i kontrolne w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, musisz mu zmienić rodzaj pracy. Jeśli nie ma takiej możliwości, to musisz niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Czas pracy

Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę (młodociany do 16. roku życia – 6 godzin).

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, musisz wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.

Nie możesz zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach – zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat – pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).

Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Nie możesz zatrudniać młodocianego przy pracach wzbronionych, chyba że młodociany ma powyżej 16 lat i wykonywanie takiej pracy jest potrzebne do jego przygotowania zawodowego. Prace wzbronione wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Urlopy wypoczynkowe

Po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych.

Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednak w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Masz obowiązek udzielić młodocianemu uczęszczającemu do szkoły urlopu w okresie ferii szkolnych (jeżeli nie ma on jeszcze prawa do urlopu, to możesz mu udzielić – na jego wniosek – zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych).

Na wniosek młodocianego – ucznia szkoły dla pracujących – musisz udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy; okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Na czym polega przygotowanie zawodowe

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez:

naukę zawodu (czyli przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; obejmuje ono praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne)

przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Nauka zawodu

Umowę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu możesz podpisać w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. Wyjątkiem jest umowa zawierana z młodocianym, który nie dokształca się w zasadniczej szkole zawodowej – taką umowę możesz zawrzeć również w innym terminie. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, chyba że:

młodociany kształcący się w branżowej szkole I stopnia nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły – w takim przypadku pracodawca na wniosek młodocianego albo izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach – nie więcej niż o 6 miesięcy

pracodawca na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik, to izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego wyrazili zgodę na skrócenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w branżowej szkole I stopnia.

Zawody, w których odbywa się nauka zawodu, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko przy pracach objętych programem praktycznej nauki zawodu.

Jeśli zatrudniasz młodocianego w celu nauki zawodu:

powinieneś realizować program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w zakresie nauczanego zawodu lub realizować program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

zapewnić, aby osoby szkolące młodocianych posiadały stosowne kwalifikacje.

Pracodawca zatrudniający w celu nauki zawodu większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb, może zawierać z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony, jednak nie krótszy niż okres kształcenia określony w przepisach prawa lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Jeśli zatrudniasz młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, to musisz:

skierować ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo

skierować ich na dokształcanie teoretyczne do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych, zgodnie z przepisami w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, albo

zorganizować dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie.

Możesz sfinansować młodocianemu zatrudnionemu w celu nauki zawodu, koszty dojazdu i pobytu w centrum kształcenia zawodowego lub szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, które znajdują się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy młodocianego.

Jeśli organizujesz dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie, to musisz zrealizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne z teoretycznego kształcenia zawodowego wynikające z odpowiedniego programu kształcenia. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu. Jako pracodawca ponosisz koszty tego egzaminu (tylko w pierwszym terminie i ewentualnie za poprawkę).

Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.

Wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Informację o wysokości tego wynagrodzenia podaje co kwartał GUS.

Podaną kwotę bierze się pod uwagę od pierwszego dnia następnego miesiąca po jej ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Uwaga! Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą naukę na warunkach określonych dla młodocianych.

Przyuczenie do wykonywania pracy

Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres przyuczania może być przedłużony do czasu ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące.

Ustal czas trwania, zakres oraz program przyuczenia do wykonywania określonej pracy, biorąc pod uwagę wybrane treści:

programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, które są podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym. Młodociani zatrudnieni przez rzemieślników zdają egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, a młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin bezpośrednio u swoich pracodawców.

Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.

W razie negatywnego wyniku egzaminu pracodawca, a w odniesieniu do pracodawcy będącego rzemieślnikiem – izba rzemieślnicza – ustala, na jaki okres trzeba przedłużyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy, z tym jednak, że okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”).

Minimalne wynagrodzenie młodocianego, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, za okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021roku wynosi 227,26 zł.

Uwaga! Osoby, które przed ukończeniem przyuczenia do wykonywania określonej pracy osiągnęły pełnoletność, kończą przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych.

Kiedy można zatrudnić młodocianego do lekkich prac

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego oraz nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Jako pracodawca musisz ustalić wykaz lekkich prac, które młodociany będzie wykonywać, po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz musi być zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy i ustalony w regulaminie pracy (a jeżeli nie musisz mieć regulaminu, to w osobnym akcie).

Przed dopuszczeniem młodocianego do pracy musisz zapoznać go z tym wykazem. Wykaz powinien być wywieszony na terenie zakładu. Nie może zawierać prac zabronionych młodocianym, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Musisz ustalić czas pracy młodocianego, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych:

tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin

jeśli w danym dniu młodociany uczestniczy w zajęciach szkolnych, to nie może pracować więcej niż 2 godziny

w okresie ferii szkolnych czas pracy nie może przekraczać 7 godzin w ciągu doby i 35 godzin w tygodniu; jeżeli młodociany ma mniej niż 16 lat, to w ciągu doby nie może pracować więcej niż 6 godzin

przed nawiązaniem stosunku pracy musisz uzyskać od młodocianego oświadczenie o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (wymiar czasu pracy określony powyżej obowiązuje także w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy).

Kiedy można zatrudnić dziecko

Jeżeli prowadzisz działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, to możesz zlecić wykonanie pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecku przed ukończeniem 16. roku życia, jeśli wcześniej:

dostaniesz zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka,

uzyskasz zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołączasz:

pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu – opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka lub zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Zezwolenie na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16. roku życia powinno zawierać:

dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową

określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko

określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych

inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

Uwaga! Zezwolenie może zostać cofnięte na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka złożony do właściwego inspektora pracy. Ponadto właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Podstawa prawna

Art. 190-206, 304 5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Obowiązkiem pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę jest poinformowanie zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę, nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza (pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy). Trzeba także pamiętać, że w trakcie trwania umowy, gdy niektóre jej elementy zmieniają się, wówczas trzeba przekazać pracownikowi nową informację o warunkach zatrudnienia.

Pobierz darmowy wzór Informacji o warunkach zatrudnienia w dwóch formatach: PDF i DOCX

Informacja o warunkach zatrudnienia – forma

Informacja o warunkach zatrudnienia musi mieć formę pisemną i być podpisana przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Informacja o warunkach zatrudnienia może nastąpić poprzez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pracownik powinien zostać poinformowany o warunkach zatrudnienia indywidualnie.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jakie dane powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna przede wszystkim zawierać dane o:

obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalania regulaminu pracy, wówczas informacja o warunkach zatrudnienia powinna również zawierać zagadnienia dotyczące:

pory nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przyjętego sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca informuje pracownika o przysługujących mu uprawnieniach w sposób zindywidualizowany i stosowny do konkretnej sytuacji prawnej zatrudnianej osoby.

Planowane zmiany do 1 sierpnia 2022

Zgodnie z projektowanymi zmianami pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników o warunkach pracy i płacy, czyli o:

innych niż określone w umowie o pracę składnikach wynagrodzenia;

świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych (np. dostępnych u pracodawcy pakietach medycznych, czy sportowych);

zasadach pracy w godzinach nadliczbowych oraz wysokości wynagrodzenia wypłacanego za taką pracę;

zasadach przechodzenia ze zmiany na zmianę (w sytuacji wykonywania przez pracowników pracy zmianowej);

zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy (w sytuacji wykonywania pracy w wielu miejscach);

procedurach udzielania płatnego urlopu;

procedurach rozwiązania stosunku pracy,

sposobie ustalania długości okresów wypowiedzenia;

prawie do szkoleń.

Pracodawca będzie przekazywał informacje o warunkach zatrudnienia pisemnie. Dopuszczalne będzie informowanie w postaci elektronicznej jednak pod warunkiem umożliwienia pracownikowi wydrukowania oraz przechowywania udostępnionych informacji.

So you have finished reading the informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 39 바우 하우스 건축 The 193 Latest Answer

Leave a Comment