Top 48 Jak Napisać Odwołanie Od Zatrzymania Prawa Jazdy The 77 Top Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy Czy starosta może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy, Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy, Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy za punkty, Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy wzór, Odwołanie do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy wzór, Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy za alkohol, Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy błąd pomiarowy, Czy sąd może odstąpić od zabrania prawa jazdy

Table of Contents

Czy można odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

Każdy kierowca, któremu zabrano prawo jazdy, może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej w tej sprawie. Robi się to w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili odebrania decyzji o zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.

Czy starosta może skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?

Niestety, nie można skrócić tego terminu – dodaje. Warto podkreślić, że w tej sytuacji starosta nawet, gdyby bardzo chciał, to i tak nie ma prawnych możliwości nieodbierania lub wcześniejszego zwrócenia odebranego prawa jazdy. Decyzja bowiem nie należy do niego.

Jak skrócić okres zatrzymania prawa jazdy?

Aby z tej możliwości skorzystać należy złożyć odpowiednio umotywowany wniosek do sądu, który orzekł zakaz prowadzenia pojazdów. Oprócz dobrze umotywowanego wniosku muszą także zostać spełnione następującą warunki: Upływ połowy okresu, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy można Odstapic od zatrzymania prawa jazdy?

Zgodnie z nowymi przepisami natychmiastowa utrata prawa jazdy następuje w przypadku stwierdzenia znacznego przekroczenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym oraz w razie przewożenia w pojeździe większej liczby osób, niż wynika to z zapisu w dowodzie rejestracyjnym.

Jak odblokować zatrzymane prawo jazdy?

Wypełnij wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Dokonaj opłaty za zwrot prawa jazdy przelewem lub w kasie urzędu (50 groszy za zwrot i 100,50 zł za nowe prawo jazdy, jeśli dotychczasowe prawo jazdy straciło ważność). Złóż niezbędne dokumenty w urzędzie lub wyślij je drogą mailową. Odbierz prawo jazdy w urzędzie.

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Chcąc odzyskać prawo jazdy po wyroku, kierowca powinien jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek do starosty. Jednak samo złożenie wniosku nie wystarczy. Do dopełnienia formalności należy również uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

Jak napisac pismo do starosty o zwrot prawa jazdy?

Pismo do starosty o zwrot prawa jazdy wzór

wnosi o zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy Pana:XXXXXXXX PESEL:. Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy/przywrócenie cofniętego uprawnienia. w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa.

Jak dlugo czekac na decyzję starosty o zatrzymaniu prawa jazdy?

Starosta wydaje w/w decyzję na okres 3 miesięcy, a w razie stwierdzenia że mimo to dalej prowadzimy samochód, może wydać kolejną, przedłużającą okres do 6 miesięcy. W razie ponownego stwierdzenia prowadzenia pojazdów mimo zatrzymania prawa jazdy, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

Co oznacza zatrzymanie prawa jazdy przez starostę?

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Jak ominąć zakaz prowadzenia pojazdów?

Co do zasady istnieje możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu. Warunkiem ubiegania się o skrócenie tego zakazu jest: Upływ co najmniej połowy okresu na jaki orzeczono zakaz, lecz nie mniej niż 1 rok.

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć do sądu, który zajmował się wykonaniem wyroku. Po 1 lipca 2015 roku sądem tym jest sąd, który wydał wyrok umarzający warunkowo postępowanie.

Jak ominąć sądowy zakaz prowadzenia pojazdów?

W sytuacji orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów pewnym wyjściem z tak patowej sytuacji może być rozwiązanie przewidziane w Kodeksie karnym wykonawczym, a dokładniej rzec ujmując art. 182a.

Jak jeździć po zatrzymaniu prawa jazdy?

Dokument zostanie zatrzymany, ale kierowca będzie miał 24 godziny na wejście w życie tej decyzji. To oznacza, że może poprowadzić auto w drodze do domu.

Kto zwraca zatrzymane prawo jazdy?

Prokurator albo Sąd ma w terminie 14 dni od przekazania z Policji dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym: zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję

Jak napisać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Kierowca składa zażalenie do tego samego sądu, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy. Dokładne informacje powinny znaleźć się w pouczeniu zawartym na końcu postanowienia. Zażalenie musi zostać złożone na piśmie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kierowcy postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Co oznacza zatrzymanie prawa jazdy przez starostę?

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane elektronicznie?

O zwrot zatrzymanego elektronicznie prawa jazdy można się ubiegać po upływie okresu, na który prawo jazdy zostało zatrzymane. Zwrot następuje przez przekazanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zwrocie tego dokumentu.

Kto zwraca zatrzymane prawo jazdy?

Prokurator albo Sąd ma w terminie 14 dni od przekazania z Policji dokumentu prawa jazdy wydaje postanowienie, w którym: zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez Policję

Czy można jeździć samochodem po zatrzymaniu prawa jazdy?

Po zatrzymaniu prawa jazdy (niekoniecznie fizycznego) na 3 miesiące kierowca może prowadzić pojazd przez 24 godziny od tego zdarzenia. Może więc wrócić do domu i zorganizować sobie życie na nowo.


Zatrzymanie prawa jazdy – prawnik radzi jak zareagować w sytuacji zatrzymania prawa jazdy.
Zatrzymanie prawa jazdy – prawnik radzi jak zareagować w sytuacji zatrzymania prawa jazdy.


Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 36014 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta? Podsumowanie – zatrzymanie prawa jazdy … Każdy kierowca, któremu zabrano prawo jazdy, może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej w tej … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta? Podsumowanie – zatrzymanie prawa jazdy … Każdy kierowca, któremu zabrano prawo jazdy, może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej w tej … Zatrzymanie prawa jazdy może dotyczyć kierowcy, który znacznie przekroczył dozwolony limit prędkości lub prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jak odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy? Dowiesz się, czytając artykuł!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Zatrzymanie prawa jazdy

Odwołanie od zatrzymanego prawa jazdy

Treść odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Procedura odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Podsumowanie – zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy - jak odwołać się od decyzji policjanta?
Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta?

Read More

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Adwokat Natalia Kozubal

 • Article author: www.adwokatnataliakozubal.pl
 • Reviews from users: 32536 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Adwokat Natalia Kozubal Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Adwokat Natalia Kozubal Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty … Zatrzymanie prawa jazdy. Jak się odwołać od zatrzymania prawa jazdy? Gdzie się odwołać po zatrzymaniu prawa jazy?
 • Table of Contents:
See also  Top 17 부동산 법률 상담 Top 103 Best Answers

Alimenty dla byłego małżonka

Prawo do zachowku Komu się należy i w jakiej wysokości

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

Upadłość konsumencka czasem jedyne wyjście aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Świadomy pacjent czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Zmiany w kodeksie drogowym

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka a naruszenie prawa pacjenta

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? - Adwokat Natalia Kozubal
Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Adwokat Natalia Kozubal

Read More

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR

 • Article author: jakwyjsczdlugow.pl
 • Reviews from users: 10897 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? zabranie prawa jazdy to skutek złamania przepisów ruchu drogowego. Taka kara dotyczy na przykład kierowców … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? zabranie prawa jazdy to skutek złamania przepisów ruchu drogowego. Taka kara dotyczy na przykład kierowców … Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy? zabranie prawa jazdy to skutek złamania przepisów ruchu drogowego. Taka kara dotyczy na przykład kierowców,
 • Table of Contents:

Wprowadzenie

Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy

Co powinien zawierać wniosek wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

Kiedy można wykorzystać wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

Czy starosta może skrócić okres zatrzymania prawa jazdy

Podsumowanie

Najpopularniejsze na forum

Ważne informacje

Najpopularniejsze wpisy

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR
Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy WZÓR

Read More

Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 38637 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta? Updating Zatrzymanie prawa jazdy może dotyczyć kierowcy, który znacznie przekroczył dozwolony limit prędkości lub prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jak odwołać się od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy? Dowiesz się, czytając artykuł!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Zatrzymanie prawa jazdy

Odwołanie od zatrzymanego prawa jazdy

Treść odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Procedura odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Podsumowanie – zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy - jak odwołać się od decyzji policjanta?
Zatrzymanie prawa jazdy – jak odwołać się od decyzji policjanta?

Read More

Kierowcy błagają starostę o zwrot odebranego prawa jazdy. Jakie mają na to szanse? | Głos Wielkopolski

 • Article author: gloswielkopolski.pl
 • Reviews from users: 10205 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kierowcy błagają starostę o zwrot odebranego prawa jazdy. Jakie mają na to szanse? | Głos Wielkopolski Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kierowcy błagają starostę o zwrot odebranego prawa jazdy. Jakie mają na to szanse? | Głos Wielkopolski Updating Za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym można stracić na trzy miesiące prawo jazdy. Wielu kierowców pisze błagalne listy do starosty poznańskiego o szybszy zwrot dokumentu. Argumentują, że bez niego grozi im utrata pracy albo tracą możliwość dowożenia dziecka na rehabilitację. prawo jazdy, prawo jazdy poznań, odebrane prawo jazdy, jak odzyskać prawo jazdy, odwołanie za odebrane prawo jazdy, starosta poznański
 • Table of Contents:

Jak kierowcy chcą przekonać że są w wyjątkowej sytuacji

Komentarze

14

Podaj powód zgłoszenia

Najnowsze

Popularne

Wybrane dla Ciebie

Czym jest recydywa drogowa Wyjaśnia policjantka – WIDEO

Emerytura 2022 nie wystarcza Sprawdź na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy

Kronika kryminalna Poznania – 16092022 Co się dzieje w mieście

Coraz gorsza sytuacja finansowa pośredniaków

Kolejne zmiany w mandatach już od 17 września Sprawdź za co i ile zapłacisz!

Nowe rządowe obligacje antyinflacyjne na 65 i 675 proc we wrześniu

Kierowcy błagają starostę o zwrot odebranego prawa jazdy. Jakie mają na to szanse? | Głos Wielkopolski
Kierowcy błagają starostę o zwrot odebranego prawa jazdy. Jakie mają na to szanse? | Głos Wielkopolski

Read More

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2022 roku – Legalnajazda.pl | Legalna Jazda

 • Article author: legalnajazda.pl
 • Reviews from users: 47797 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2022 roku – Legalnajazda.pl | Legalna Jazda Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2022 roku – Legalnajazda.pl | Legalna Jazda Updating Jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? Kto będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy?
 • Table of Contents:

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po alkoholu

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku jazdy po narkotykach

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po wypadku drogowym

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów po kolizji drogowej – czy jest możliwie wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów 2022 szybsze odzyskanie prawa jazdy – pomoc prawna adwokata

Sławomir Bystrzejewski

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2022 roku - Legalnajazda.pl | Legalna Jazda
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w 2022 roku – Legalnajazda.pl | Legalna Jazda

Read More

Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

 • Article author: www.auto-swiat.pl
 • Reviews from users: 5496 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

  Updating …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

  Updating Przepisy dotyczące automatycznego zabierania prawa jazdy za przekroczenia prędkości stworzone są tak, żeby w praktyce nie było możliwości odwołania się, nawet gdy pomyłka czy zła wola policjanta jest oczywista. Eksperci ostrzegają, że to niezgodne z konstytucją, ale wadliwe prawo wciąż obowiązuje

 • Table of Contents:

W skrócie

Wideorejestrator się myli

Za prędkość i za pasażerów

Kara administracyjna i mandat


      Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?
Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy?

Read More

Odwołanie sie od zatrzymania prawa jazdy — twojeumowy24.pl

 • Article author: twojeumowy24.pl
 • Reviews from users: 1764 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odwołanie sie od zatrzymania prawa jazdy — twojeumowy24.pl jak napisac odwołanie od decyzji starosty w sprawie zatrzymania prawa jazdy?. Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisac odwolanie od. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odwołanie sie od zatrzymania prawa jazdy — twojeumowy24.pl jak napisac odwołanie od decyzji starosty w sprawie zatrzymania prawa jazdy?. Nie szukaj dłużej informacji na temat jak napisac odwolanie od.
 • Table of Contents:

Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy za alkohol

Pismo do starosty o zwrot prawa jazdy- wzór

Pismo do starosty o zwrot prawa jazdy

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Odwołanie sie od zatrzymania prawa jazdy — twojeumowy24.pl
Odwołanie sie od zatrzymania prawa jazdy — twojeumowy24.pl

Read More

Odwołanie od zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości — PDFik.pl

 • Article author: pdfik.pl
 • Reviews from users: 49058 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odwołanie od zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości — PDFik.pl Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odwołanie od zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości — PDFik.pl Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty …
 • Table of Contents:

Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące odwołanie

Czy starosta może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy

Zabranie prawa jazdy na 3 miesiące Forum

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Odwołanie od zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości — PDFik.pl
Odwołanie od zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości — PDFik.pl

Read More

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Infor.pl

 • Article author: mojafirma.infor.pl
 • Reviews from users: 47510 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Infor.pl Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? To nie takie proste. Szczególnie że największy błąd kierowca może popełnić już podczas kontroli … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Infor.pl Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? To nie takie proste. Szczególnie że największy błąd kierowca może popełnić już podczas kontroli … Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? To nie takie proste. Szczególnie że największy błąd kierowca może popełnić już podczas kontroli policyjnej.prawo jazdy, zatrzymanie prawa jazdy, przekroczenie prędkości, odwołanie
 • Table of Contents:

Czy można się odwołać od zatrzymania prawa jazdy

Odwołanie od decyzji starosty zatrzymanie prawa jazdy bezpodstawne

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące odwołanie – o czym pamiętać

Komentarze(1)

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? - Infor.pl
Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy? – Infor.pl

Read More

Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2018 wzór — pdfdokumenty.pl

 • Article author: pdfdokumenty.pl
 • Reviews from users: 12986 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2018 wzór — pdfdokumenty.pl Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem. 102 ust … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2018 wzór — pdfdokumenty.pl Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem. 102 ust …
 • Table of Contents:

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy wzór

Wniosek wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy

Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2020 wzór

Czy starosta może skrócić okres zatrzymania prawa jazdy

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2018 wzór — pdfdokumenty.pl
Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2018 wzór — pdfdokumenty.pl

Read More

Jak odwołać się od zabrania prawa jazdy za prędkość?

 • Article author: www.eporady24.pl
 • Reviews from users: 31845 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak odwołać się od zabrania prawa jazdy za prędkość? Zatrzymane prawo jazdy z powodu przekroczenia … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak odwołać się od zabrania prawa jazdy za prędkość? Zatrzymane prawo jazdy z powodu przekroczenia … Zabrano mi prawo jazdy na 3 miesiące za prędkość. Jak można się odwoływać? Czy w czasie odwołania można jeździć autem?Jak odwołać się od zabrania prawa jazdy za prędkość?
 • Table of Contents:

Zatrzymane prawo jazdy z powodu przekroczenia prędkości o więcej niż 50 kmh w obszarze zabudowanym

Odwołanie od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy

Jak zakwestionować decyzję o odebraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Obowiązek kierującego do zwrotu prawa jazdy po otrzymaniu decyzji starosty o ich zatrzymaniu

Jak odwołać się od zabrania prawa jazdy za prędkość?
Jak odwołać się od zabrania prawa jazdy za prędkość?

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

jak odwołać się od decyzji policjanta?

Autor

Rafał Rodzeń Artykuły autora

Zatrzymanie prawa jazdy może zdarzyć się z różnych powodów, choć najczęstszym będzie jazda pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Uprawnienie do kierowania pojazdami stracimy także w przypadku znacznego przekroczenia prędkości. Czasami policjanci dokonują zatrzymania prawa jazdy w nieuprawniony sposób – w tej sytuacji kierowca może oczywiście wnieść stosowne odwołanie.

Zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z treścią art. 135 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzymuje wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;

przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny;

przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń;

stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową albo dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej) lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, gdy na kierowcę został nałożony obowiązek posiadania takiej blokady;

popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Niezależnie od powyższego policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy skutkuje tym, że dana osoba nie może kierować żadnymi pojazdami mechanicznymi – w razie naruszenia tego zakazu naraża się na dodatkową odpowiedzialność karną oraz to, że dokument zostanie przetrzymany znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano.

Odwołanie od zatrzymanego prawa jazdy

Na szczęście dla wszystkich kierowców ustawodawca przewidział możliwość wniesienia odwołania od zatrzymanego prawa jazdy. Takie rozwiązanie jest podyktowane tym, że w niektórych przypadkach dochodzi do nieuzasadnionego zatrzymania omawianego dokumentu – policja może bowiem źle osądzić całą sytuację i podjąć błędną decyzję.

Prawo jazdy zatrzymane przez policję jest przekazywane do właściwego starosty, który wydał dokument. Jeżeli jednak kierowca uważa, że zostało one zabrane bezpodstawnie, tj. nie ziściły się przesłanki do tego uprawniające, które zostały wymienione wcześniej, ma pełne prawo zakwestionować czynności policji i starosty. W praktyce oznacza to, że może wnioskować o wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Kierowca ma 14 dni na wniesienie odwołania, licząc od dnia odbioru decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy – takie pismo przychodzi na adres danej osoby zawsze listem poleconym.

Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, choć za pośrednictwem starosty, który wydał skarżoną decyzję. Co do zasady nie musi ono zawierać żadnego uzasadnienia, jednak w praktyce warto zadbać o tę część – jeśli kierowca nie udowodni swoich racji, odwołanie nie zostanie uwzględnione przez SKO, a to oznacza już tylko możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Treść odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Odwołanie od decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy jest oficjalnym pismem administracyjnym, stąd musi spełniać podstawowe wymogi prawne. W jego treści obowiązkowo muszą znaleźć się następujące informacje:

oznaczenie odwołującego się – będzie to oczywiście kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy;

oznaczenie organu, do którego kierowane jest odwołanie – będzie to właściwe terytorialnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze (informacja o tym, gdzie dokładnie skierować pismo, znajdzie się w przesłanej przez starostę decyzji administracyjnej w sprawie zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami). Pamiętajmy, że choć pismo trafi do SKO i tak należy je zaadresować, odwołanie musi być wniesione do starosty, który wydał daną decyzję. Poprawne zaadresowanie powinno więc brzmieć: „Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ………………… za pośrednictwem starosty powiatowego w …………………..”;

określenie decyzji administracyjnej, od której jest wnoszone odwołanie – należy podać numer decyzji, dzień jej wydania, organ wydający, a także dokładną datę odebrania decyzji przez kierowcę;

uzasadnienie – nie jest ono obowiązkowe, jednak jeśli kierowca zdecyduje się na jego sporządzenie, musi udowodnić fakt bezprawnego zabrania prawa jazdy, bardzo dobrze jest także powołać się w tej części na dowody potwierdzające słowa kierującego – np. zeznania świadków, którzy jechali z nim danego dnia samochodem;

podpis wnoszącego odwołanie;

wymienienie załączników na końcu pisma – pod warunkiem, że odwołujący się składa dodatkowe dokumenty w sprawie mające potwierdzić jego wersję wydarzeń.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że powoływanie się na fakt, iż w danej sytuacji nie doszło do przekroczenia prędkości skutkującego zatrzymaniem prawa jazdy, będzie po prostu nieskuteczne, jeśli kierowca nie udowodni swoich racji. Policja, która zatrzymuje w takich okolicznościach prawa jazdy, dysponuje zapisami urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów na drodze – trudno jest podważyć wiarygodność takich zapisów, szczególnie gdy przekroczenie prędkości było znaczące. Bez stosownych dowodów odwołanie nie będzie po prostu uwzględnione.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią ZOBACZ OGŁOSZENIA Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Procedura odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Odwołanie od decyzji administracyjnej zatrzymującej prawo jazdy nie podlega żadnej opłacie skarbowej. Postępowanie w tej sprawie jest więc darmowe, o ile oczywiście kierowca nie zdecyduje się na wynajęcie prawnika, który poprowadzi jego sprawę. Tak naprawdę żaden przepis nie nakłada wymogu posiadania pełnomocnika w tego rodzaju postępowaniach, więc kierowca może samodzielnie poprowadzić swoją sprawę.

Po wniesieniu odwołania do SKO (koniecznie osobiście lub przy pomocy listu poleconego) starosta ma 7 dni na przekazanie pisma do Kolegium. SKO ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, może przy tym uwzględnić je w całości, w części lub uznać, że jest niezasadne. W przypadku, gdy Kolegium uwzględni żądania odwołującego się, wydana zostanie nowa decyzja administracyjna – jeśli pozwoli ona na zwrot zabranego prawa jazdy, kierowca otrzyma swój dokument bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak SKO podtrzyma decyzję starosty, odwołujący się może skierować sprawę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia odebrania odmowy uwzględnienia wniesionego odwołania. Postępowanie sądowe wymaga posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia prawnego – należy w nim bowiem wykazać, że przepis, na podstawie którego wydano decyzję, jest niezgodny z innymi przepisami (sama niewinność kierowcy nie będzie tutaj wystarczająca). Skarga do sądu administracyjnego nie podlega w tym przypadku żadnym opłatom. Sąd, podobnie jak SKO, może uwzględnić żądania skarżącego, ale może je także odrzucić.

Podsumowanie – zatrzymanie prawa jazdy

Każdy kierowca, któremu zabrano prawo jazdy, może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej w tej sprawie. Robi się to w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili odebrania decyzji o zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Odwołanie musi być wniesione do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty, który zatrzymał prawo jazdy. SKO może uwzględnić stanowisko kierowcy i zwrócić mu prawo jazdy, może jednak utrzymać w mocy decyzję starosty – w tym drugim przypadku kierowca może złożyć skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od chwili odebrania odmowy z SKO.

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Starosta nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jest ona wykonalna mimo złożenia odwołania w terminie. Jeżeli zostanie wykazane, że kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, starosta jest zobowiązany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Starosta jest związany informacją Policji o przekroczeniu prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Prawo jazdy zatrzymuje się na okres 3 miesięcy, które liczy się od dnia zwrotu prawa jazdy, chyba że starosta jest już w jego posiadaniu.

Czy od decyzji starosty można się odwołać?

Tutaj zastosowanie będą mieć ogólne przepisy o odwołaniu od decyzji administracyjnych. Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które działa jako organ II instancji.

Jakie okoliczności można powołać w odwołaniu?

Składając odwołanie można np. zarzucić, że urządzenie pomiarowe nie miało odpowiednich atestów, było niedokładne. Można też zarzucić, że pomiar tak naprawdę nie miał miejsca w terenie zabudowanym. Zasady postępowania administracyjnego nakładają na organ obowiązek dokładnego zebrania materiału dowodowego, umożliwiającego wydanie prawidłowej decyzji. O możliwości przeprowadzenia własnych ustaleń przez organy administracji publicznej orzekł m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 24 marca 2017r. sygn. akt. II SA/Gl 1138/16, a także Trybunał Konstytucyjny. Zasada ta dotyczy zarówno starosty jak i SKO. W rzeczywistości starosta jest jednak związany informacją policji o przekroczeniu przez kierującego prędkości w terenie zabudowanym, o 50 km/h.

Wniesienie odwołania, a rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.

Jak wspomniałam wcześniej, starostwo wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to tyle, że pomimo złożenia odwołania, decyzja jest wykonalna, a kierowca nie może prowadzić samochodu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze może jednak wstrzymać rygor natychmiastowej wykonalności. Może to zrobić z urzędu lub na wniosek kierowcy, który złożył odwołanie. Organ II instancji może wstrzymać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że decyzja jest wadliwa.

Jeżeli jednak rygor natychmiastowej wykonalności nie zostanie wstrzymany, odwołujący nie może poruszać się samochodem jako kierowca. Jeżeli kierowca nie zastosuje się do decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, starostwo wydaje kolejną decyzję, przedłużając okres zatrzymania dokumentu do 6 miesięcy.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przez organ II instancji, kierowcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W razie potrzeby więcej informacji w temacie zatrzymania prawa jazdy zapraszam do kontaktu

jak odwołać się od decyzji policjanta?

Autor

Rafał Rodzeń Artykuły autora

Zatrzymanie prawa jazdy może zdarzyć się z różnych powodów, choć najczęstszym będzie jazda pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Uprawnienie do kierowania pojazdami stracimy także w przypadku znacznego przekroczenia prędkości. Czasami policjanci dokonują zatrzymania prawa jazdy w nieuprawniony sposób – w tej sytuacji kierowca może oczywiście wnieść stosowne odwołanie.

Zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z treścią art. 135 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzymuje wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;

przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny;

przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń;

stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3a lub 4a (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową albo dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej) lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, gdy na kierowcę został nałożony obowiązek posiadania takiej blokady;

popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Niezależnie od powyższego policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy skutkuje tym, że dana osoba nie może kierować żadnymi pojazdami mechanicznymi – w razie naruszenia tego zakazu naraża się na dodatkową odpowiedzialność karną oraz to, że dokument zostanie przetrzymany znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano.

Odwołanie od zatrzymanego prawa jazdy

Na szczęście dla wszystkich kierowców ustawodawca przewidział możliwość wniesienia odwołania od zatrzymanego prawa jazdy. Takie rozwiązanie jest podyktowane tym, że w niektórych przypadkach dochodzi do nieuzasadnionego zatrzymania omawianego dokumentu – policja może bowiem źle osądzić całą sytuację i podjąć błędną decyzję.

Prawo jazdy zatrzymane przez policję jest przekazywane do właściwego starosty, który wydał dokument. Jeżeli jednak kierowca uważa, że zostało one zabrane bezpodstawnie, tj. nie ziściły się przesłanki do tego uprawniające, które zostały wymienione wcześniej, ma pełne prawo zakwestionować czynności policji i starosty. W praktyce oznacza to, że może wnioskować o wydanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Kierowca ma 14 dni na wniesienie odwołania, licząc od dnia odbioru decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy – takie pismo przychodzi na adres danej osoby zawsze listem poleconym.

Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, choć za pośrednictwem starosty, który wydał skarżoną decyzję. Co do zasady nie musi ono zawierać żadnego uzasadnienia, jednak w praktyce warto zadbać o tę część – jeśli kierowca nie udowodni swoich racji, odwołanie nie zostanie uwzględnione przez SKO, a to oznacza już tylko możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Treść odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Odwołanie od decyzji w sprawie zatrzymania prawa jazdy jest oficjalnym pismem administracyjnym, stąd musi spełniać podstawowe wymogi prawne. W jego treści obowiązkowo muszą znaleźć się następujące informacje:

oznaczenie odwołującego się – będzie to oczywiście kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy;

oznaczenie organu, do którego kierowane jest odwołanie – będzie to właściwe terytorialnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze (informacja o tym, gdzie dokładnie skierować pismo, znajdzie się w przesłanej przez starostę decyzji administracyjnej w sprawie zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami). Pamiętajmy, że choć pismo trafi do SKO i tak należy je zaadresować, odwołanie musi być wniesione do starosty, który wydał daną decyzję. Poprawne zaadresowanie powinno więc brzmieć: „Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ………………… za pośrednictwem starosty powiatowego w …………………..”;

określenie decyzji administracyjnej, od której jest wnoszone odwołanie – należy podać numer decyzji, dzień jej wydania, organ wydający, a także dokładną datę odebrania decyzji przez kierowcę;

uzasadnienie – nie jest ono obowiązkowe, jednak jeśli kierowca zdecyduje się na jego sporządzenie, musi udowodnić fakt bezprawnego zabrania prawa jazdy, bardzo dobrze jest także powołać się w tej części na dowody potwierdzające słowa kierującego – np. zeznania świadków, którzy jechali z nim danego dnia samochodem;

podpis wnoszącego odwołanie;

wymienienie załączników na końcu pisma – pod warunkiem, że odwołujący się składa dodatkowe dokumenty w sprawie mające potwierdzić jego wersję wydarzeń.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że powoływanie się na fakt, iż w danej sytuacji nie doszło do przekroczenia prędkości skutkującego zatrzymaniem prawa jazdy, będzie po prostu nieskuteczne, jeśli kierowca nie udowodni swoich racji. Policja, która zatrzymuje w takich okolicznościach prawa jazdy, dysponuje zapisami urządzeń rejestrujących prędkość pojazdów na drodze – trudno jest podważyć wiarygodność takich zapisów, szczególnie gdy przekroczenie prędkości było znaczące. Bez stosownych dowodów odwołanie nie będzie po prostu uwzględnione.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią ZOBACZ OGŁOSZENIA Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Procedura odwołania od zatrzymanego prawa jazdy

Odwołanie od decyzji administracyjnej zatrzymującej prawo jazdy nie podlega żadnej opłacie skarbowej. Postępowanie w tej sprawie jest więc darmowe, o ile oczywiście kierowca nie zdecyduje się na wynajęcie prawnika, który poprowadzi jego sprawę. Tak naprawdę żaden przepis nie nakłada wymogu posiadania pełnomocnika w tego rodzaju postępowaniach, więc kierowca może samodzielnie poprowadzić swoją sprawę.

Po wniesieniu odwołania do SKO (koniecznie osobiście lub przy pomocy listu poleconego) starosta ma 7 dni na przekazanie pisma do Kolegium. SKO ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania, może przy tym uwzględnić je w całości, w części lub uznać, że jest niezasadne. W przypadku, gdy Kolegium uwzględni żądania odwołującego się, wydana zostanie nowa decyzja administracyjna – jeśli pozwoli ona na zwrot zabranego prawa jazdy, kierowca otrzyma swój dokument bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jednak SKO podtrzyma decyzję starosty, odwołujący się może skierować sprawę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia odebrania odmowy uwzględnienia wniesionego odwołania. Postępowanie sądowe wymaga posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia prawnego – należy w nim bowiem wykazać, że przepis, na podstawie którego wydano decyzję, jest niezgodny z innymi przepisami (sama niewinność kierowcy nie będzie tutaj wystarczająca). Skarga do sądu administracyjnego nie podlega w tym przypadku żadnym opłatom. Sąd, podobnie jak SKO, może uwzględnić żądania skarżącego, ale może je także odrzucić.

Podsumowanie – zatrzymanie prawa jazdy

Każdy kierowca, któremu zabrano prawo jazdy, może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej w tej sprawie. Robi się to w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili odebrania decyzji o zatrzymaniu dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Odwołanie musi być wniesione do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem starosty, który zatrzymał prawo jazdy. SKO może uwzględnić stanowisko kierowcy i zwrócić mu prawo jazdy, może jednak utrzymać w mocy decyzję starosty – w tym drugim przypadku kierowca może złożyć skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od chwili odebrania odmowy z SKO.

So you have finished reading the jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Czy starosta może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy, Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy, Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy za punkty, Odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy wzór, Odwołanie do starosty o zatrzymaniu prawa jazdy wzór, Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy za alkohol, Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy błąd pomiarowy, Czy sąd może odstąpić od zabrania prawa jazdy

See also  Top 30 Bielenda Total Repair Płynne Złoto Opinie 23567 Votes This Answer

Leave a Comment