Top 16 Jak Napisać Pozew Cywilny Wzór Quick Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak napisać pozew cywilny wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak napisać pozew cywilny wzór Pozew sądowy wzór, Pozew cywilny, Sprawa z powództwa cywilnego, Jak złożyć pozew do sądu, Jak złożyć pozew do sądu cywilnego, pozew o zapłatę – wzór 2021, Kto wnosi pozew do sądu, Ile kosztuje pozew cywilny

Table of Contents

Jak napisać pozew do sądu cywilnego?

Pozew cywilny – dodatkowe wymogi formalne

dokładne określenie żądania – czy żądamy zwrotu, naprawy, zadośćuczynienia oraz w sprawach o prawa majątkowe określenie wartości przedmiotu sporu. opis sprawy i uzasadnienie żądania. uzasadnienie skierowania pozwu do właściwego sądu.

Jak napisac samemu pozew?

Każdy pozew musi zawierać kilka obowiązkowych elementów:
 1. Oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew. …
 2. Oznaczenie stron i wskazanie ich adresów. …
 3. Oznaczenie pełnomocnika. …
 4. Oznaczenie rodzaju pisma. …
 5. Dokładne określenie żądania. …
 6. Wartość przedmiotu sporu. …
 7. Opłata od pozwu. …
 8. Uzasadnienie.

Jakie elementy powinien zawierać pozew cywilny?

dokładnie określone żądanie, wymienioną wartość przedmiotu sporu (tylko w sprawach o prawa majątkowe) i datę wymagalności roszczenia (w sprawach o zasądzenie roszczenia) wskazanie faktów uzasadniających żądanie powoda. informację o próbach pozasądowego rozwiązania sporu wraz z uzasadnieniem ich niepodjęcia.

Jak napisać pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności – krok po kroku
 1. Oznacz właściwy sąd, datę oraz miejsce sporządzenia pozwu.
 2. Oznacz strony postępowania. …
 3. Precyzyjnie wskaż kwotę dochodzonej należności, wynikającą np. …
 4. Wskaż żądanie pozwu – w Twoim przypadku żądaniem będzie zapłata zaległej należności. …
 5. Napisz precyzyjne uzasadnienie pozwu.

Od jakiej kwoty można zalozyc sprawę cywilna?

Zmianę progu wartości przedmiotu sporu, decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego zakłada projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Po zmianach sądy okręgowe mają rozpoznawać sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Jak kogoś pozwać?

Pozew, podobnie jak inne pisma procesowe, musi bezwzględnie zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę oraz adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, numer identyfikacyjny powoda (na przykład NIP, PESEL lub numer KRS)

Kto pisze pozwy?

W zasadzie to pismo, który może napisać każdy. Nie ma wymagań, by w ramach pozwu korzystać z zaawansowanej terminologii prawniczej. Należy pamiętać jednak o takich elementach pozwu, które koniecznie trzeba zawrzeć. Zgodnie z art.

Co musi się znaleźć w pozwie?

oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek); określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe; uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty); opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);

Za co można pozwać?

Powód to osoba składająca pozew, to ona dochodzi swoich praw w sądzie. Pozwany to osoba od, której żądna się jakiegoś zachowania. Pytaniem jest kto i kiedy może zostać pozwany.

Pozwy o świadczenie to m.in.:
 • Pozew o zapłatę,
 • Pozew o alimenty,
 • Pozew o wydanie rzeczy,
 • Pozew o naruszenie posiadania,
 • Pozew o odszkodowanie.

Ile kosztuje sprawa w sądzie cywilnym?

W zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od 30 zł do nawet 100.000 zł. Sposób naliczania opłaty został tak skonstruowany, by zniechęcić obywateli do prowadzenia fikcyjnych procesów.

Jaki jest czas na założenie sprawy cywilnej?

Wszystko zależy od sądu, do którego składamy pozew oraz jego obłożenie sprawami. Pierwszą rozprawę możemy mieć wyznaczoną w najlepszym wypadku już po 3 miesiącach od wniesienia pozwu, aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko i najczęściej pierwsza rozprawa jest wyznaczana dopiero po 6 miesiącach albo nawet i później.

Ile kosztuje złożenie pozwu do sądu?

Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.

Jak napisać prosty pozew o zapłatę?

Jak napisać prosty pozew o zapłatę?
 1. Sąd właściwy oraz wartość przedmiotu sporu. …
 2. Strony postępowania. …
 3. Oznaczenie rodzaju pisma. …
 4. Roszczenie. …
 5. Uzasadnienie. …
 6. Opłaty od pozwu. …
 7. Wniesienie pozwu.

Ile kosztuje napisanie pozwu o zapłatę?

Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości roszczenia (kwoty należności głównej, bez żądanych obok niej odsetek za opóźnienie), nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł. Zaokrągla się ją w górę do pełnego złotego. Można jednak zapłacić czterokrotnie mniej.

Jak napisać uzasadnienie pozwu?

W uzasadnieniu musisz opisać swoją sytuację materialną, a także wskazać uzasadnione potrzeby dziecka oraz kwoty, jakie są niezbędne do ich zaspokojenia. Jeżeli nie wiesz, jak przygotować pozew wraz z uzasadnieniem, poproś o pomoc prawnika.

Ile kosztuje założenie sprawy w sądzie cywilnym?

W zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić od 30 zł do nawet 100.000 zł.

Co musi znaleźć się w pozwie?

oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek); określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe; uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty); opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie);

Ile trwa sprawa z powództwa cywilnego?

Wszystko zależy od sądu, do którego składamy pozew oraz jego obłożenie sprawami. Pierwszą rozprawę możemy mieć wyznaczoną w najlepszym wypadku już po 3 miesiącach od wniesienia pozwu, aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko i najczęściej pierwsza rozprawa jest wyznaczana dopiero po 6 miesiącach albo nawet i później.

Kto wnosi pozew do sądu?

Wnieść pozew do sądu może powód, czyli strona, która składa jakieś żądanie do pozwanego. Jest to podmiot, którego interesy zostały naruszone albo względem którego strona przeciwna nie spełnia obowiązku wynikającego z umowy.


Jak napisać pozew.
Jak napisać pozew.


Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 2292 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić? Updating Pozew cywilny, jest pismem procesowym, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu w celu rozpoznania i obsługi sprawy. Zobacz jak napisać pozew cywilny!
 • Table of Contents:

Rodzaje pozwów cywilnych

Zobacz też

Zaliczka przy odwrotnym obciążeniu w usługach budowlanych

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem

Spółka cywilna – egzekucja z majątku wspólników

Pozew cywilny

Zagadnienia ogólne dotyczące pozwu cywilnego

Wymogi formalne pism procesowych

Pozew cywilny – dodatkowe wymogi formalne

Pozew cywilny i jego zwrot – z czym to się wiąże

Pozew cywilny - co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?
Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?

Read More

Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński

 • Article author: adwokat-sawinski.pl
 • Reviews from users: 11185 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński Updating
 • Table of Contents:

11 Podpis

Dodatkowe elementy pozwu

Pozew na formularzu

Pozew do E-sądu

Konsekwencje braków formalnych pozwu

Jak napisać pozew? - Adwokat Maciej Sawiński
Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński

Read More

Jak założyć sprawę cywilną i wnieść pozew? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl

 • Article author: dobryadwokat.pl
 • Reviews from users: 43779 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak założyć sprawę cywilną i wnieść pozew? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak założyć sprawę cywilną i wnieść pozew? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl Updating W Internecie dość często pojawiają się pytania o to, jak założyć sprawę cywilną. Postanowiliśmy udzielić odpowiedzi i wyjaśnić, jakie wymogi wiążą się z pozwem.
 • Table of Contents:
See also  Top 32 차렵 이불 단점 The 75 Detailed Answer

Decydujący jest adres pozwanej osoby lub instytucji

Najlepiej jeśli przy pozwie pomoże nam specjalista

W razie wygranej otrzymamy zwrot kosztów procesu

Zobacz również

Jak założyć sprawę cywilną i wnieść pozew? - Dobry Adwokat w Twoim mieście - DobryAdwokat.pl
Jak założyć sprawę cywilną i wnieść pozew? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl

Read More

Pozew o zapłatę należności w 7 krokach | Vindicat.pl

 • Article author: vindicat.pl
 • Reviews from users: 15093 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o zapłatę należności w 7 krokach | Vindicat.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o zapłatę należności w 7 krokach | Vindicat.pl Updating Dowiedz się co to jest i co musi zawierać pozew do sądu o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz w postępowaniu uproszczonym.
  pozew, pozew o zapłatę, pozew o zapłatę należności, pozwy do sądu, pozew o zapłatę długu
 • Table of Contents:

Co to jest pozew o zapłatę należności

Co musi zawierać pozew Informacje ogólne

Pozew o zapłatę należności – jakie postępowanie wybrać

Pozew o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym

Pozew w postępowaniu upominawczym

Pozew w postępowaniu uproszczonym

Pozew o zapłatę należności – krok po kroku

Vindicatpl – gotowy pozew dla Twojej firmy

Jak wygenerować pozew o zapłatę należności z systemu Vindicatpl

Wolisz unikać sądu Nie zwlekaj z windykacją!

Pytania i odpowiedzi

Przeczytaj także

Skuteczna windykacja długów –
kancelaria windykacyjna Vindicatpl

Pozew o zapłatę należności w 7 krokach | Vindicat.pl
Pozew o zapłatę należności w 7 krokach | Vindicat.pl

Read More

Jak napisać pismo np pozew w postępowaniu cywilnym do sądu Wzory pism

 • Article author: www.wzory.positor.pl
 • Reviews from users: 9319 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pismo np pozew w postępowaniu cywilnym do sądu Wzory pism Jak napisać pozew, pismo w postępowaniu cywilnym, gospodarczym do sądu? Jak usunąć błędy z pism? Co dołączyć do pozwu? Wzory pism, pozwów, apelacji, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pismo np pozew w postępowaniu cywilnym do sądu Wzory pism Jak napisać pozew, pismo w postępowaniu cywilnym, gospodarczym do sądu? Jak usunąć błędy z pism? Co dołączyć do pozwu? Wzory pism, pozwów, apelacji, … Jak napisać pozew, pismo w postępowaniu cywilnym, gospodarczym do sądu? Jak usunąć błędy z pism? Co dołączyć do pozwu? Wzory pism, pozwów, apelacji, formularze.jak napisać pismo w postępowaniu cywilnym, gospodarczym do sądu, wzory pism, pozwów, apelacji, formularze sądowe
 • Table of Contents:
Jak napisać pismo np pozew w postępowaniu cywilnym do sądu Wzory pism
Jak napisać pismo np pozew w postępowaniu cywilnym do sądu Wzory pism

Read More

jak napisać pozew cywilny wzór

 • Article author: zst.com.pl
 • Reviews from users: 17459 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about jak napisać pozew cywilny wzór Przykład pozwu z zakresu prawa cywilnego. Schemat sali sądowej: SĄD skład sędziowski / ławnicy. P. O. WÓ. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for jak napisać pozew cywilny wzór Przykład pozwu z zakresu prawa cywilnego. Schemat sali sądowej: SĄD skład sędziowski / ławnicy. P. O. WÓ.
 • Table of Contents:
jak napisać pozew cywilny wzór
jak napisać pozew cywilny wzór

Read More

Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 44717 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić? Pozew cywilny, jest pismem procesowym, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu w celu rozpoznania i obsługi sprawy. Zobacz jak napisać … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić? Pozew cywilny, jest pismem procesowym, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu w celu rozpoznania i obsługi sprawy. Zobacz jak napisać … Pozew cywilny, jest pismem procesowym, które zawiera wniosek o wszczęcie procesu w celu rozpoznania i obsługi sprawy. Zobacz jak napisać pozew cywilny!
 • Table of Contents:

Rodzaje pozwów cywilnych

Zobacz też

Zaliczka przy odwrotnym obciążeniu w usługach budowlanych

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem

Spółka cywilna – egzekucja z majątku wspólników

Pozew cywilny

Zagadnienia ogólne dotyczące pozwu cywilnego

Wymogi formalne pism procesowych

Pozew cywilny – dodatkowe wymogi formalne

Pozew cywilny i jego zwrot – z czym to się wiąże

Pozew cywilny - co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?
Pozew cywilny – co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?

Read More

Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński

 • Article author: adwokat-sawinski.pl
 • Reviews from users: 31150 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński Pozew to pismo, którego wniesienie do sądu rozpoczyna proces cywilny. Kolejnym częstym błędem jest utożsamianie ze sobą „pozwu” i „powództwa”. Powództwo to nie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński Pozew to pismo, którego wniesienie do sądu rozpoczyna proces cywilny. Kolejnym częstym błędem jest utożsamianie ze sobą „pozwu” i „powództwa”. Powództwo to nie …
 • Table of Contents:

11 Podpis

Dodatkowe elementy pozwu

Pozew na formularzu

Pozew do E-sądu

Konsekwencje braków formalnych pozwu

Jak napisać pozew? - Adwokat Maciej Sawiński
Jak napisać pozew? – Adwokat Maciej Sawiński

Read More

Pozew w sprawie cywilnej – czyli jak poprawnie go napisać? – Kancelaria Prawnicza WSKP

 • Article author: wskp.pl
 • Reviews from users: 46613 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew w sprawie cywilnej – czyli jak poprawnie go napisać? – Kancelaria Prawnicza WSKP pisma procesowego, które zostały precyzyjnie określone w art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew w sprawie cywilnej – czyli jak poprawnie go napisać? – Kancelaria Prawnicza WSKP pisma procesowego, które zostały precyzyjnie określone w art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z … Kancelaria radców prawnych Wróblewska Stawowy z siedzibą w Krakowie oferuje szeroki zakresu usług z zakresu m.in. prawa spółek, prawa pracy, prawa autorskiego, prawa administracyjnego czy prawa upadłościowego. Zachęcamy do wejścia na naszą stronę i skorzystania z naszej oferty! | wskp.plPozew jest jednym z podstawowych pism procesowych zmierzających do dochodzenia roszczeń przed sądem. Jego prawidłowe sporządzenie może pomóc w skutecznym dochodzeniu swoich praw przed sądem, jednak wymaga zachowania należytej staranności i znajomości przepisów prawa.
 • Table of Contents:

Wymogi formalne pozwu jako pisma procesowego

Treść pozwu – dodatkowe wymogi formalne

Pozew – ostateczność

Pozew w sprawie cywilnej – czyli jak poprawnie go napisać? - Kancelaria Prawnicza WSKP
Pozew w sprawie cywilnej – czyli jak poprawnie go napisać? – Kancelaria Prawnicza WSKP

Read More

wzór pozwu adhezyjnego – tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym | Superpolisa.pl – znajdź dla siebie najtańsze ubezpieczenie OC i AC

 • Article author: superpolisa.pl
 • Reviews from users: 22930 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wzór pozwu adhezyjnego – tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym | Superpolisa.pl – znajdź dla siebie najtańsze ubezpieczenie OC i AC Co to jest i jak napisać pozew adhezyjny? Powództwo adhezyjne to połączenie w jeden pozew dwóch spraw – karnej i cywilnej. Celem takiego powództwa jest … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wzór pozwu adhezyjnego – tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym | Superpolisa.pl – znajdź dla siebie najtańsze ubezpieczenie OC i AC Co to jest i jak napisać pozew adhezyjny? Powództwo adhezyjne to połączenie w jeden pozew dwóch spraw – karnej i cywilnej. Celem takiego powództwa jest …
 • Table of Contents:

Co to jest i jak napisać pozew adhezyjny

Wniosek adhezyjny – wzór do pobrania

wzór pozwu adhezyjnego - tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym | Superpolisa.pl - znajdź dla siebie najtańsze ubezpieczenie OC i AC
wzór pozwu adhezyjnego – tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym | Superpolisa.pl – znajdź dla siebie najtańsze ubezpieczenie OC i AC

Read More

jak napisać pozew cywilny wzór

 • Article author: www.profinfo.pl
 • Reviews from users: 17478 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about jak napisać pozew cywilny wzór Książkę “Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku” można kupić w księgarni Profinfo … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for jak napisać pozew cywilny wzór Książkę “Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku” można kupić w księgarni Profinfo …
 • Table of Contents:
jak napisać pozew cywilny wzór
jak napisać pozew cywilny wzór

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

co powinien zawierać oraz jak go sporządzić?

Każde postępowanie ze swej natury wymaga jakiegoś zespołu czynności. Pozew cywilny jest pismem formalnym wszczynającym bieg postępowania. Jednakże faza wszczęcia procesu nie ogranicza się do samego złożenia pisma. Dla zasadności złożenia pozwu należy szukać (jeśli to możliwe) pozasądowej drogi załatwienia sprawy, m.in. przez propozycję ugody lub mediację. Samo przedsądowe wezwanie do zapłaty także jest elementem, który składa się na część wszczęcia procesu.

Proces jest postępowaniem dwustronnym, ale to na powodzie (osobie wnoszącej pozew) leży szereg obowiązków, w których musi wykazać swoje uprawnienia przed sądem do zasadności roszczeń. Sam pozwany nie pojawia się w czasie składania pozwu, uczestniczy w procesie dopiero od chwili otrzymania pozwu z sądu.

Rodzaje pozwów cywilnych

Polski ustawodawca rozróżnia bardzo wiele rodzajów pozwów m.in.: pozew grupowy, pozew o zapłatę, pozew wzajemny, pozew o rozwód, pozew o zachowek, pozew o zapłatę, pozew o alimenty, pozew o eksmisję, pozew o odszkodowanie, pozew w postępowaniu grupowym, pozew w postępowaniu nakazowym, pozew w postępowaniu uproszczonym, pozew w postępowaniu upominawczym, pozew z roszczeniem ewentualnym, pozew o ustalenie macierzyństwa, pozew o ochronę dóbr osobistych, pozew o ukształtowanie prawa, pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Każde z tych pism jest przypisane do załatwienia innego typu sprawy, wszystkie jednak dotyczą uregulowania niezgodnego z prawem stanu rzeczywistego.

Pozew jest to pismo procesowe wszczynające pozew cywilny, zawierające powództwo, czyli skonkretyzowane żądania określające zachowanie. Pismo to składa powód jako osoba występująca z roszczeniem przeciwko pozwanemu, czyli osobie zawinionej. Niezbędnym elementem pozwu jest również uzasadnienie, w którym przytacza się okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Samo pismo nie musi zawierać podstawy prawnej, ponieważ istnieje domniemanie, że sąd zna prawo.

Zagadnienia ogólne dotyczące pozwu cywilnego

Wszczęcie procesu następuje w rezultacie złożenia pozwu, w którym powód zawiera żądanie rozpoznania sprawy przez sąd cywilnoprawny. Jest to pierwsze pismo w procesie, które rozpoczyna bieg sprawy. Z racji tego, że proces ma charakter skargowy, wykluczone jest wiec jego wszczęcie przez sąd z urzędu.

Dlatego pierwszym obligatoryjnym elementem pozwu jest roszczenie. Sprawa musi toczyć się pomiędzy powodem a pozwanym, który może być osobą fizyczną, osobą prawną, lub jednostką organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność sądową.

Pozew cywilny ma zawsze formę pisemną. Dla uproszczenia ustawodawca do rozpatrywania niektórych spraw wprowadził formularze. Na formularzu należy składać pozwy w postępowaniu uproszczonym. Inne pozwy należy składać w formie pisemnej do sądu, pamiętając o zachowaniu wymogów formalnych pism.

Pozew na formularzu – czyli specjalny druk urzędowy, zawierający pola, które należy wypełnić. Jest on zgodny z przepisami postępowania cywilnego i ma ułatwiać oraz przyśpieszać postępowanie sądowe. Zawiera szereg pouczeń i wskazówek, jak go poprawnie wypełnić, by nie zawierał braków formalnych.

Wymogi formalne pism procesowych

Kodeks postępowania cywilnego nakłada na pozew wymogi formalne co do formy i treści. Jak każde pismo formalne musi być zgodne z art. 126 kpc (kodeksu postępowania cywilnego), jak również uwzględniać restrykcje określone w art. 187 kpc.

Zgodnie z art. 126 kpc każde pismo procesowe powinno zawierać:

oznaczenie sądu, do którego jest skierowane imię i nazwisko lub nazwę stron (powoda i pozwanego) oznaczenie rodzaju pisma (pozew) treść roszczenia – obowiązek dokładnego sprecyzowania żądania pozwu obejmuje także żądania uboczne, dochodzone dodatkowo obok żądania zasadniczego, np. odsetek i innych świadczeń ubocznych dowody na poparcie treści żądania podpis strony – odręczny lub poprzez bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wymienienie załączników

Pozew cywilny jako pismo procesowe wszczynające postępowanie musi również zawierać:

Adresy zamieszkania lub siedziby stron – będzie to miało znaczenie dla właściwości miejscowej sądu Numer PESEL, NIP lub KRS powoda, jeżeli strona takowy posiada Wartość przedmiotu sporu Pełnomocnictwo (jeśli sprawy nie składamy we własnym imieniu lub jeśli pozew jest zbiorowy) Opłatę Odpisy (dla sądu i dla stron) oraz odpisy załączników

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE

Kadry i płace zintegrowane z eZUS i PUE Proste generowanie i wysyłka JPK i deklaracji Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Pozew cywilny – dodatkowe wymogi formalne

Pozew jako pismo procesowe oprócz wymogów formalnych określonych w art. 126 kpc musi również uwzględniać wymogi dedykowane pozwowi z art. 187 kpc:

dokładne określenie żądania – czy żądamy zwrotu, naprawy, zadośćuczynienia oraz w sprawach o prawa majątkowe określenie wartości przedmiotu sporu opis sprawy i uzasadnienie żądania uzasadnienie skierowania pozwu do właściwego sądu informacje czy podjęte zostały próby pozasądowego rozwiązania sprawy – na dowód można wysłać np. korespondencję mailową z prośbą o zapłatę roszczenia lub potwierdzenie wezwania do zapłaty można również żądać: wniosku o zabezpieczenie powództwa, wezwania na rozprawę świadków i biegłych, dokonania oględzin, przedstawienia dokumentów lub innych dowodów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Pozew cywilny i jego zwrot – z czym to się wiąże?

Zanim sprawie zostanie nadany bieg, każdy pozew cywilny sprawdzany jest pod kątem spełnienia wymagań formalnych. W przypadku wystąpienia braków, przewodniczący właściwego wydziału w sądzie, do którego został skierowany pozew, wezwie stronę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Jeżeli braki zostaną uzupełnione, termin złożenia pozwu liczy się od daty pierwszego pisma, a nie pisma uzupełniającego braki formalne. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie, pozew zostaje zwrócony i nie wywoła żadnych skutków prawnych (np. nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia).

Adwokat Maciej Sawiński

Po analizie szans i ryzyka, ustaleniu wartości przedmiotu sporu, obliczeniu kosztów sądowych i ustaleniu właściwości rzeczowej i miejscowej sądu przyszedł wreszcie czas na sporządzenie pozwu.

Niektórzy spośród moich klientów używają słowa „pozew” na określenie każdego pisma wnoszonego do sądu, dlatego na wstępie warto wyjaśnić to nieporozumienie. Rzecz jasna pozew jest pismem procesowym, jednak nie każde pismo procesowe jest pozwem. Pozew to pismo, którego wniesienie do sądu rozpoczyna proces cywilny.

Kolejnym częstym błędem jest utożsamianie ze sobą „pozwu” i „powództwa”. Powództwo to nie pismo procesowe lecz żądanie, które poddajemy rozstrzygnięciu sądu. Wydając wyrok sąd orzeka o uwzględnieniu albo oddaleniu powództwa. Wnosząc pozew wytaczamy powództwo. Można więc powiedzieć, że pozew ma się do powództwa jak forma do treści.

Wymagania formalne pozwu

Każdy pozew musi zawierać kilka obowiązkowych elementów:

1. Oznaczenie sądu do którego kierujemy pozew

Nie ma wymogu wskazywania w treści pozwu adresu sądu, ani wydziału właściwego do rozpoznania sprawy, jednak zamieszczenie tych danych jest powszechnie przyjęte w praktyce, a do sądowych obyczajów warto się stosować.

2. Oznaczenie stron i wskazanie ich adresów

Osoba wnosząca pozew jest określana jako „powód” i to jej dane powinny być wskazane jako pierwsze. Nasz przeciwnik procesowy to pozwany. W przypadku powoda oprócz imienia, nazwiska i adresu konieczne jest również podanie numeru PESEL lub NIP.

Jeśli znamy PESEL lub NIP pozwanego to również powinniśmy je wskazać od razu w pozwie. Wprawdzie sąd ma obowiązek ustalić te dane z urzędu, jednak w praktyce bywają z tym kłopoty. Niemożliwość ustalenia numery PESEL pozwanego może doprowadzić do zawieszenia postępowania.

W sytuacji gdy pozywamy przedsiębiorcę odpada problem z ustaleniem numerów identyfikujących jednoznacznie osobę pozwanego. Wszyscy przedsiębiorcy posiadają nr NIP, który jest ujawniony w publicznym, dostępnym przez Internet rejestrze.

W przypadku gdy któraś ze stron jest przedsiębiorcą, a powództwo jest związane z działalnością gospodarczą oprócz imienia i nazwiska powinniśmy wskazać również jej firmę, czyli nazwę pod którą prowadzi działalność.

Gdy stroną jest osoba prawna w pozwie należy wskazać jej pełną nazwę oraz numer pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie w innym rejestrze jeżeli mamy do czynienia z pewnymi specyficznymi kategoriami podmiotów.

3. Oznaczenie pełnomocnika

O tym wymogu wspominam jedynie dla zachowania pełnej rzetelności, bowiem jeżeli mamy pełnomocnika to raczej nie wnosimy samodzielnie pozwu. Jeśli jest inaczej to warto się zastanowić nad zmianą pełnomocnika🙂

4. Oznaczenie rodzaju pisma

W przypadku pozwu będzie to oczywiście pozew, przy czym podajemy w tym miejscu jego ogólną kategorię, np. pozew o zapłatę, o rozwód, o alimenty itp.

5. Dokładne określenie żądania

W tym miejscu wskazujemy nasze żądanie. To bardzo ważny element pozwu, bo w ten sposób zakreślamy przedmiot całego postępowania. W aspekcie formalnym żądanie pozwu decyduje o właściwości sądu i zakwalifikowaniu sprawy do określonego rodzaju postępowania.

Sposób formułowania żądań pozwu oraz ich rodzaje będą przedmiotem osobnego wpisu.

Wskazujemy ją w sprawach o prawa majątkowe. Wyjątkiem są sprawy, w których przedmiotem powództwa jest żądanie zapłaty określonej kwoty pieniędzy, bowiem oczywistym jest, że to ona wskazuje wartość przedmiotu sporu.

Ściśle rzecz biorąc nie jest to element treści pozwu, lecz wymóg fiskalny. Uważam jednak, że należy wymienić go w tym miejscu, bowiem wysokość opłaty jest zależna od rodzaju sprawy, a często także od wartości przedmiotu sporu.

Sąd nie rozpozna sprawy jeżeli nie uiścimy opłaty. Opłat sądowych można dokonywać gotówką w kasie sądu, przelewem na rachunek bankowy lub poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej, które można zakupić w kasie dowolnego sądu. Znakami można jednak dokonać opłaty tylko do wysokości 1500 zł.

Do pozwu powinniśmy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej.

8. Uzasadnienie

Ten punkt stanowi zasadniczą część pisma. To miejsce, w którym opisujemy fakty, które zmusiły nas do skierowania sprawy na drogę sądową i przytaczamy argumentację na poparcie naszego głównego żądania a także ewentualnych dodatkowych wniosków.

W uzasadnieniu przytaczamy także dowody na poparcie faktów, na które się powołujemy.

Jeżeli pozew został wniesiony do sądu, który został przez nas wybrany na podstawie przepisów o właściwości miejscowej przemiennej, to również należy powołać fakty uzasadniające możliwość i prawidłowość dokonania takiego wyboru.

Nie ma potrzeby zamieszczania w uzasadnieniu argumentacji prawnej ani wskazywania przepisów stanowiących podstawę naszego żądania. Strona ma dokładnie opisać fakty, a ich odpowiednia kwalifikacja prawna jest już zadaniem sądu.

Sposobowi pisania uzasadnień będzie poświęcony odrębny wpis.

9. Wymienienie załączników

W każdym piśmie procesowym należy wymienić załączniki, które składamy razem z nim. W przypadku pozwu obowiązkowym załącznikiem jest odpis pisma dla strony pozwanej. Najczęściej załącznikiem będzie również potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (o ile nie uczyniliśmy tego poprzez naklejenie na pismo znaków opłaty sądowej). Jeżeli dysponujemy dowodami w postaci dokumentów, na które powołujemy się w uzasadnieniu, to również powinniśmy je załączyć do pozwu.

10. Odpis pozwu i załączników dla pozwanego

Do pozwu należy dołączyć jego odpis dla strony pozwanej. Jeżeli pozywamy kilka osób, to należy dołączyć odpis dla każdej z nich. Odpis pozwu powinien również zawierać odpisy wszystkich załączników.

11. Podpis

Z pozoru oczywiste, ale jednak sporo osób zapomina o nim w ferworze walki. Pismo bez podpisu nie jest oświadczeniem naszej woli i nie wywołuje skutków prawnych.

Dodatkowe elementy pozwu

W zależności od potrzeby pozew może zawierać wiele dodatkowych elementów. Tytułem przykładu można wymienić:

wnioski dowodowe: wnioski o przeprowadzenie dowodów na uzasadnienie faktów, na które powołujemy się w uzasadnieniu naszego pisma; często wnioski dowodowe są zamieszczane jedynie w uzasadnieniu, bezpośrednio po przywołaniu danego faktu, jednak uważam, że dobrą praktyką jest wypunktowanie ich we wstępnej części pozwu, zwłaszcza gdy wnosimy o przeprowadzenie dowodów wymagających innych niż z załączonych do pozwu dokumentów, jak np. z opinii biegłego czy też z dokumentów, które nie są w naszym posiadaniu i to sąd ma zobowiązać inną osobą do ich dostarczenia;

wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda: warto go złożyć, jeżeli uważamy, że nasza obecność na rozprawie nie jest konieczna, nawet jeżeli planujemy się na niej stawić; ewentualne nieprzewidziane wypadki powodujące nasze niestawiennictwo nie wstrzymają wtedy rozpoznania sprawy;

wniosek o zabezpieczeni powództwa: w sytuacji gdy spełnienie naszego żądania dopiero po wydaniu wyroku stoi pod znakiem zapytania albo gdy konieczne jest unormowanie sytuacji stron na czas trwania procesu, możemy wnosić o wydanie przez sąd odpowiednich postanowień tymczasowych; problematyka zabezpieczenia powództwa będzie tematem odrębnego wpisu;

wniosek o zwolnienie z kosztów: składamy go razem z pozwem, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na uiszczenie opłaty sądowej;

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pozew na formularzu

W sprawach, w których powód jest usługodawcą lub sprzedawcą i dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

5) wywóz nieczystości,

6) dostarczanie energii cieplnej

pozew powinien być wniesiony na urzędowym formularzu, dostępnym w każdym sądzie i możliwym do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz zawiera instrukcje jego wypełnienia.

Wskazany wyżej formularz pozwu obowiązuje również w postępowaniu uproszczonym, czyli w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych:

1) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

2) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Pozew do E-sądu

W elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli sprawach należących do właściwości tzw. E – sądu nie mają zastosowania opisane wyżej reguły. Pozew powstaje online za pomocą odpowiedniego kreatora, dostępnego na stronie internetowej E – sądu.

Konsekwencje braków formalnych pozwu

W sytuacji gdy pozew nie spełnia któregoś z wymogów formalnych zostaniemy pisemnie wezwani do usunięcia tego braku w terminie 7 dni. Jeżeli usuniemy brak w terminie, to pozew wywoła skutki prawne od chwili jego rzeczywistego wniesienia, a nie dopiero od dnia uzupełnienia braków. Ma to bardzo istotne znaczenie, zwłaszcza dla oceny biegu przedawnienia.

Przykład:

Termin przedawnienia mija 22 września i w tym właśnie dniu wnosimy pozew. Okazuje się jednak, że zapomnieliśmy o dołączeniu do niego odpisu dla pozwanego. Pozew został sprawdzony w sądzie dopiero po dwóch tygodniach, a doręczenie wezwania o usunięciu braków zajęło kolejny miesiąc. Pismo zostało nam doręczone 7 listopada. Jeżeli odpowiemy na wezwanie w terminie i dostarczymy sądowi brakujący odpis najpóźniej niż 14 listopada, to nasze roszczenie nie ulegnie przedawnieniu, bo pozew wywoła pełne skutki prawne od dnia 22 września.

Jeżeli nie usuniemy w terminie braków formalnych pozwu zostanie on zwrócony i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Jak założyć sprawę cywilną i wnieść pozew?

Jeżeli chodzi o postępowania sądowe, w których uczestniczą Polacy, to najczęstsze są sprawy cywilne oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowania cywilne dotyczą takich kwestii związanych z kodeksem cywilnym, jak chociażby spory w sprawach o wykonanie umowy, zasiedzenie oraz spadkobranie. Do grupy spraw cywilnych zaliczamy również spory z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zasady prowadzenia spraw cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296). Ze względu na częstość postępowań cywilnych, w Internecie nierzadko pojawia się pytanie, jak założyć sprawę cywilną. Postanowiliśmy na nie odpowiedzieć i wyjaśnić, z jakimi kosztami może wiązać się powództwo cywilne. Najpierw warto jednak wytłumaczyć, jakie wymogi musi spełniać pozew w sprawie cywilnej, a także do którego sądu należy go wnieść.

Decydujący jest adres pozwanej osoby lub instytucji

W pierwszej kolejności, przedstawimy podstawowe informacje związane z powództwem i samym pozwem w ramach sprawy cywilnej. Takie informacje również są kluczowe w kontekście pytania o to, jak założyć sprawę cywilną. Wiele osób chciałoby na przykład wiedzieć, do którego sądu cywilnego należy skierować swoje roszczenia. Kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że zgodnie z generalną zasadą, powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji właściwym dla miejsca zamieszkanie pozwanego. Co ważne, to miejsce zamieszkania powinno zostać określone przy wykorzystaniu przepisów kodeksu cywilnego. W przypadku pozwania osoby prawnej lub innego podmiotu niebędącego osobą fizyczną (przykład: spółka z o.o.), powództwo jest wytaczane według umiejscowienia siedziby. Osoba wytaczająca powództwo (powód) powinna wiedzieć, że sąd pierwszej instancji nie zawsze jest sądem rejonowym. Kodeks postępowania cywilnego informuje, że w niektórych sytuacjach pozew trzeba wnieść do sądu okręgowego. W takim przypadku, to właśnie sąd okręgowy będzie stanowił pierwszą instancję. Ewentualnym rozpatrzeniem sprawy w drugiej instancji zajmie się natomiast sąd apelacyjny. Ten wariant związany z przeniesieniem pierwszej instancji do sądu okręgowego dotyczy poważniejszych sporów. Przykładem sprawy rozpatrywanej w pierwszej instancji przez sąd okręgowy jest spór o kwotę większą niż 75 000 zł (z wyłączeniem m.in. spraw o alimenty). To nie jedyna ważna informacja w ramach odpowiedzi na pytanie jak założyć sprawę cywilną.

Najlepiej jeśli przy pozwie pomoże nam specjalista

Kolejna ważna informacja dotyczy zasad konstruowania pozwu oraz innych pism procesowych. Warto zdawać sobie sprawę, że postępowanie cywilne podobnie jak każde inne postępowanie sądowe jest bardzo sformalizowane. Kodeks postępowania cywilnego podaje ogólne wymagania względem pisma procesowego. Musi ono zawierać następujące elementy:

oznaczenie sądu, do którego zostało skierowane

imiona i nazwiska/nazwy stron oraz ich ewentualnych przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

oznaczenie rodzaju pisma

tak zwaną osnowę wniosku lub oświadczenia (treść merytoryczną)

w razie konieczności wskazanie faktów lub dowodów świadczących na korzyść strony

wymienienie załączników

dodatkowo dokładne dane identyfikacyjne stron oraz oznaczenie przedmiotu sporu jeśli dane pismo jest pierwszym w sprawie

podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika

Pozew powinien spełniać ogólne wymogi wskazane dla każdego pisma procesowego i dodatkowo zawierać:

dokładnie określone żądanie, wymienioną wartość przedmiotu sporu (tylko w sprawach o prawa majątkowe) i datę wymagalności roszczenia (w sprawach o zasądzenie roszczenia)

wskazanie faktów uzasadniających żądanie powoda

informację o próbach pozasądowego rozwiązania sporu wraz z uzasadnieniem ich niepodjęcia

opcjonalnie wnioski związane np. z zabezpieczeniem powództwa lub wezwaniem świadków

Praktyka pokazuje, że bardzo wiele osób zadających pytanie jak założyć sprawę cywilną, niestety nie poradzi sobie ze zredagowaniem pozwu oraz pozostałych pism procesowych. W takiej sytuacji, potrzebna jest pomoc doświadczonego prawnika.

W razie wygranej otrzymamy zwrot kosztów procesu

Internauci pytający, jak założyć sprawę cywilną, często nie wiedzą też, jakie mogą być ewentualne koszty postępowania. Warto zatem wyjaśnić, że odpowiednie informacje podaje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398). Ten akt prawny informuje na przykład o wysokości opłat za pozew w różnych rodzajach spraw. Warto wiedzieć, że osoby znajdujące się w złej sytuacji finansowej mogą wnioskować o zwolnienie z takiej wstępnej opłaty oraz innych kosztów sądowych. Przepisy wskazują też, że w niektórych szczególnych sytuacjach związanych np. z dochodzeniem alimentów, strona nie musi pokrywać kosztów sądowych. Do kosztów sądowych zaliczamy opłaty za pisma sądowe (np. pozew) i wydatki związane m.in. z wynagrodzeniem biegłych. Według ogólnej zasady wyznaczonej przez kodeks postępowania cywilnego, strona przegrywająca powinna zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie poniesione koszty procesu. Wspomniane koszty procesu oprócz kosztów sądowych obejmują m.in. wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.

So you have finished reading the jak napisać pozew cywilny wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Pozew sądowy wzór, Pozew cywilny, Sprawa z powództwa cywilnego, Jak złożyć pozew do sądu, Jak złożyć pozew do sądu cywilnego, pozew o zapłatę – wzór 2021, Kto wnosi pozew do sądu, Ile kosztuje pozew cywilny

See also  Top 41 외 단열 내 단열 24270 People Liked This Answer

Leave a Comment