Top 8 Jak Napisać Protokół Ze Spotkania Wzór 24270 People Liked This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak napisać protokół ze spotkania wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak napisać protokół ze spotkania wzór Raport ze spotkania wzór, Protokołu, Protokołu czy protokółu

Co powinien zawierać protokół ze spotkania?

Na protokół składają się elementy takie jak:
 • nazwa protokołu,
 • miejsce i data protokołowania,
 • lista osób,
 • podpisy,
 • porządek spotkania,
 • opis przebiegu sprawy,
 • zakończenie,
 • załączniki.

Jak napisać protokół ze spotkania służbowego?

Pisz rzeczowo, konkretnie i zwięźle. Unikaj emocjonalnego tonu i językowych ozdobników. Pamiętaj, że najważniejsze w pisaniu protokołu jest wierne odtworzenie przebiegu spotkania. Trzymaj się kolejnych punktów i wytycznych.

Jak pisze Protokolant?

protokolant (język polski)Edytuj
przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik protokolant protokolanci
dopełniacz protokolanta protokolantów
celownik protokolantowi protokolantom
biernik protokolanta protokolantów

Jak jest poprawnie protokół?

W przypadku rzeczownika “protokół” następuje wymiana ó na o, np. protokółprotokoły. Stąd poprawna forma to “protokół“.

Z czego sklada się protokół?

Część zasadnicza protokołu składa się z opisu czynności, zdarzeń z uwzględnieniem towarzyszących im okoliczności. W części końcowej podaje się godzinę ukończenia czynności i formułę stwierdzającą zakończenie czynności. W zasadzie protokół podpisują wszyscy obecni przy sporządzaniu protokołu.

Jakie są rodzaje protokołów?

Protokół jest to specyficzne sprawozdanie, które sporządza się w formie aktu, ustalając przebieg wydarzeń, wykonane czynności lub stwierdzone fakty.

W praktyce najczęściej sporządza się protokoły:
 • zdawczo-odbiorcze,
 • kontroli,
 • ze zdarzeń,
 • z zebrań, np. zgromadzeń, odpraw, posiedzeń, narad, rad, konferencji.

Jak napisać notatkę ze spotkania?

Notatka służbowa ze spotkania lub rozmowy telefonicznej musi być bardzo konkretna.

Notatka służbowa powinna zawierać:
 1. datę sporządzenia notatki;
 2. miejsce sporządzenia notatki;
 3. imię i nazwisko autora;
 4. dane odbiorcy, odbiorców o ile jest to potrzebne;
 5. temat spotkania i podjęte ustalenia.

Jak poprawnie napisać notatkę?

Notatka
 1. wybieraj najważniejsze rzeczy (fakty, nazwy, daty, hasła),
 2. nie pisz pełnymi zdaniami, używaj równoważników zdań, punktów i skrótów (oszczędzisz wtedy czas i miejsce),
 3. zapisuj fakty w ciągu logicznym i chronologicznym,
 4. staraj się, aby notatka była czytelna,
 5. zadbaj o przejrzystość graficzną,

Jak napisać sprawozdanie ze spotkania?

We wstępie powinniśmy napisać, gdzie i kiedy byliśmy i jaki był nasz cel albo jaki to był typ wydarzenia. W rozwinięciu opisujemy po kolei, co robiliśmy, a w zakończeniu wszystko podsumowujemy i przedstawiamy naszą opinię, czyli piszemy, czy np. ten wyjazd nam się podobał czy nie.

Na czym polega praca protokolanta?

Typowy dzień protokolanta w skrócie telegraficznym

Praca protokolanta zaczyna się więc od przygotowania sali do pierwszej rozprawy, uruchomienia sprzętu do nagrywania, jeśli takowy istnieje, potem wywołania pierwszej sprawy i skupienia, aby skrupulatnie zanotować to, co sędzia dyktuje.

Czy praca protokolanta jest trudna?

1600 zł brutto) i wysokie wymagania (od ubiegłego roku protokolant musi mieć wyższe wykształcenie). Praca jest ciężka. Na sali rozpraw spędza się długie godziny, a protokoły nierzadko liczą po kilkadziesiąt stron. Kiedyś można było liczyć na jeden dzień wolny w tygodniu, teraz to niemożliwe.

Co oznacza słowo protokół?

«oficjalne pisemne sprawozdanie z przebiegu rozprawy, posiedzenia, zebrania itp.»

Jak się mówi protokoły czy protokoły?

W mianowniku liczby mnogiej możemy użyć zarówno formy “protokoły“, jak i “protokóły“. W dopełniaczu liczby mnogiej używamy formy “protokołów“.

Jak napisać protokół z zajęć?

Przykładowy schemat protokołu może wyglądać następująco:
 1. data i miejsce zebrania, numer protokołu,
 2. nazwa grupy organizującej zebranie,
 3. wykaz osób obecnych na zebraniu (często imienny) i nieobecnych (w przypadku obowiązkowego zebrania),
 4. porządek obrad w punktach,
 5. zreferowanie każdej z omawianych spraw,

Jak się mówi protokół czy protokołu?

protokół (język polski)Edytuj
przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik protokół protokoły / protokóły
dopełniacz protokołu / protokółu protokołów / protokółów
celownik protokołowi / protokółowi protokołom / protokółom
biernik protokół protokoły / protokóły

Co określa protokół komunikacyjny?

standardowy sposób komunikacji między komputerami, urządzeniami sieciowymi lub komputerem i terminalami, ujmujący reguły i procedury dostępu do systemu okablowania.

Jak powinien wyglądać protokół zgodnie z KPA?

Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

Co powinien zawierać protokół z posiedzenia zarządu?

Wersja od: 12 lipca 2022 r. do: 12 października 2022 r. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

Jak powinien wyglądać protokół z rady pedagogicznej?

Protokół powinien zawierać:
 • datę posiedzenia rady,
 • numer – zawiera liczbę oznaczoną cyframi rzymskimi oraz rok szkolny,
 • listę uczestników – najlepiej w załączeniu,
 • zatwierdzenie protokołu poprzedniego zebrania,
 • porządek obrad,
 • streszczenie przebiegu posiedzenia,
 • stwierdzenie prawomocności,
See also  Top 43 코스트코 에어 팟 프로 Trust The Answer

Wypadek przy pracy pracownika – dokumentacja
Wypadek przy pracy pracownika – dokumentacja


Jak napisać protokół – schemat

 • Article author: www.ortograf.pl
 • Reviews from users: 12172 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać protokół – schemat Protokół jest oficjalnym i formalnym tekstem, mającym na celu sprawozdanie przebiegu określonego spotkania. To również dokument potwierdzający przeprowadzone … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać protokół – schemat Protokół jest oficjalnym i formalnym tekstem, mającym na celu sprawozdanie przebiegu określonego spotkania. To również dokument potwierdzający przeprowadzone … Ortograf.pl to system sprawdzający podany tekst pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej i typograficznej. Dla języka polskiego ortografia i interpunkcja sprawdzane są pod kątem ponad 1000 reguł.
 • Table of Contents:

Zasady pisowni

Dyktanda

Wątpliwości językowe

Protokół jest oficjalnym i formalnym tekstem mającym na celu sprawozdanie przebiegu określonego spotkania To również dokument potwierdzający przeprowadzone czynności Podczas pisania protokołu pamiętaj o regułach rządzących jego tworzeniem zawarciu najważniejszych informacji i rzeczowym języku

Komentarze

Jak napisać protokół - schemat
Jak napisać protokół – schemat

Read More

Protokół: Jak napisać protokół?

 • Article author: www.jaknapisac.com
 • Reviews from users: 18424 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Protokół: Jak napisać protokół? Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu. Protokół. Protokół to pisemne sprawozdanie z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Protokół: Jak napisać protokół? Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu. Protokół. Protokół to pisemne sprawozdanie z … Protokół – zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.
 • Table of Contents:

Układ

Wzór

Przykład

Protokół: Jak napisać protokół?
Protokół: Jak napisać protokół?

Read More

Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół? – Langas Group – Level Up!

 • Article author: langas.pl
 • Reviews from users: 20307 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół? – Langas Group – Level Up! Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół? – Langas Group – Level Up! Updating Jesteś początkujacym protokolantem? Sprawdź, jakie elementy powinien zawierać każdy protokół i jak profesjonalnie napisac protokół.
 • Table of Contents:

Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół? - Langas Group - Level Up!
Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół? – Langas Group – Level Up!

Read More

Jak napisać protokół – schemat

 • Article author: www.ortograf.pl
 • Reviews from users: 2768 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać protokół – schemat Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać protokół – schemat Updating Ortograf.pl to system sprawdzający podany tekst pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej i typograficznej. Dla języka polskiego ortografia i interpunkcja sprawdzane są pod kątem ponad 1000 reguł.
 • Table of Contents:

Zasady pisowni

Dyktanda

Wątpliwości językowe

Protokół jest oficjalnym i formalnym tekstem mającym na celu sprawozdanie przebiegu określonego spotkania To również dokument potwierdzający przeprowadzone czynności Podczas pisania protokołu pamiętaj o regułach rządzących jego tworzeniem zawarciu najważniejszych informacji i rzeczowym języku

Komentarze

Jak napisać protokół - schemat
Jak napisać protokół – schemat

Read More

protokolant – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny

 • Article author: pl.wiktionary.org
 • Reviews from users: 37323 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about protokolant – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for protokolant – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny Updating
 • Table of Contents:

protokolant (język polski)[edytuj]

Menu nawigacyjne

protokolant – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny
protokolant – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzyczny

Read More

Jak piszemy: protokół czy protokuł?

 • Article author: www.ortograf.pl
 • Reviews from users: 23114 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak piszemy: protokół czy protokuł? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak piszemy: protokół czy protokuł? Updating Ortograf.pl to system sprawdzający podany tekst pod względem poprawności ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej i typograficznej. Dla języka polskiego ortografia i interpunkcja sprawdzane są pod kątem ponad 1000 reguł.
 • Table of Contents:

Wątpliwości językowe

Zasady pisowni

Dyktanda

Komentarze

Zobacz również – jak piszemy

Jak piszemy: protokół czy protokuł?
Jak piszemy: protokół czy protokuł?

Read More

Jak napisać protokół? – Poznaj 5 najważniejszych porad od Langas Group

 • Article author: langas.pl
 • Reviews from users: 40298 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać protokół? – Poznaj 5 najważniejszych porad od Langas Group Protokół to jedno z najpopularniejszych urzędowych form pisemnych. Pismo ma charakter oficjalny i prezentuje przebieg różnego rodzaju posiedzeń, takich jak na … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać protokół? – Poznaj 5 najważniejszych porad od Langas Group Protokół to jedno z najpopularniejszych urzędowych form pisemnych. Pismo ma charakter oficjalny i prezentuje przebieg różnego rodzaju posiedzeń, takich jak na … Wiele osób zastanawia się, jak napisać protokół, by zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje. Sprawdź 5 najważniejszych porad od Langas.pl
 • Table of Contents:

Czym jest protokół

Etapy protokołowania

Kluczowe zasady których musisz przestrzegać podczas pisania protokołu

Teraz już wiesz jak napisać protokół

Z NASZYCH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ LIDERZY RYNKU

Jak napisać protokół? - Poznaj 5 najważniejszych porad od Langas Group
Jak napisać protokół? – Poznaj 5 najważniejszych porad od Langas Group

Read More

Jak napisać protokół ze spotkania wzór — wzoryprawne.pl

 • Article author: wzoryprawne.pl
 • Reviews from users: 36158 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać protokół ze spotkania wzór — wzoryprawne.pl Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania:Sprawozdanie za 2018 z działalności Zespołu. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać protokół ze spotkania wzór — wzoryprawne.pl Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania:Sprawozdanie za 2018 z działalności Zespołu.
 • Table of Contents:

Zasady pisania protokołu z posiedzeń

Protokół ze spotkania Zespołu

Protokół z zebrania pracowniczego

Protokół wzór pdf

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Jak napisać protokół ze spotkania wzór — wzoryprawne.pl
Jak napisać protokół ze spotkania wzór — wzoryprawne.pl

Read More

Klasyczny protokół spotkania

 • Article author: templates.office.com
 • Reviews from users: 34107 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klasyczny protokół spotkania Używaj tego standardowego szablonu protokołu spotkania dla wszystkich spotkań biznesowych. Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klasyczny protokół spotkania Używaj tego standardowego szablonu protokołu spotkania dla wszystkich spotkań biznesowych. Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań … Używaj tego standardowego szablonu protokołu spotkania dla wszystkich spotkań biznesowych. Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań Roberta. Jest to szablon z ułatwieniami dostępu.
 • Table of Contents:
See also  Top 44 아쉬움 영어 로 Trust The Answer

Więcej podobnych szablonów

Znajdź inspirację dla swojego kolejnego projektu z tysiącami pomysłów do wyboru

Klasyczny protokół spotkania
Klasyczny protokół spotkania

Read More

Jak sporządzić dobry protokół? – Zielona Linia – ZL

 • Article author: zielonalinia.gov.pl
 • Reviews from users: 8869 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak sporządzić dobry protokół? – Zielona Linia – ZL Protokół musi być przede wszystkim jasny i zrozumiały. Warto unikać nadmiaru przymiotników i rzeczowników. Protokół nie jest naszą własną oceną, toteż należy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak sporządzić dobry protokół? – Zielona Linia – ZL Protokół musi być przede wszystkim jasny i zrozumiały. Warto unikać nadmiaru przymiotników i rzeczowników. Protokół nie jest naszą własną oceną, toteż należy … Przygotowywanie protokołów jest podstawowym zadaniem niektórych grup pracowników. Jako przykład można podać sekretarki. Protokołowanie często może być traktowane jako czynność rutynowa, co może prowadzić do popełnienia błędów rodzących nieprzyjemne skutki. Jak tego uniknąć? Oto kilka rad, jak napisać dobry protokół. Przygotowywanie protokołów jest podstawowym zadaniem niektórych grup pracowników. Jako przykład można podać sekretarki. Protokołowanie często może być traktowane jako czynność rutynowa, co może…2013-zl-na co dzień,all – wszystkie wiadomości do kanału rss,zzz nieużywane – col1, zielona, linia, białystok, praca, oferty, pracy, szkolenia, szkoleń, giełda, rynek, szukam, pośrednictwo, rekrutacja, bezrobocie
 • Table of Contents:

Jak sporządzić dobry protokół

Zobacz podobne artykuły

Raporty i wywiady

Rynek pracy na co dzień

Rynek pracy w prawie

Rynek pracy w mediach

Informacje z regionów

Newsletter

Jak sporządzić dobry protokół? - Zielona Linia - ZL
Jak sporządzić dobry protokół? – Zielona Linia – ZL

Read More

Jak napisać protokół?

 • Article author: prawarekaszefa.blogspot.com
 • Reviews from users: 10216 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać protokół? Nazwa protokołu np. · Miejsce i data sporządzenia · Wyszczególnienie osób uczestniczących. · Imię i nazwisko przewodniczącego i protokolanta. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać protokół? Nazwa protokołu np. · Miejsce i data sporządzenia · Wyszczególnienie osób uczestniczących. · Imię i nazwisko przewodniczącego i protokolanta.
 • Table of Contents:
Jak napisać protokół?
Jak napisać protokół?

Read More

jak napisać protokół ze spotkania wzór

 • Article author: otwarty.krakow.pl
 • Reviews from users: 13602 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about jak napisać protokół ze spotkania wzór Sprawozdanie za 2018 z działalności Zespołu. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia: 12 lutego 2019 roku. 5. Zakończenie posiedzenia. AD. 1 Otwarcie posiedzenia … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for jak napisać protokół ze spotkania wzór Sprawozdanie za 2018 z działalności Zespołu. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia: 12 lutego 2019 roku. 5. Zakończenie posiedzenia. AD. 1 Otwarcie posiedzenia …
 • Table of Contents:
jak napisać protokół ze spotkania wzór
jak napisać protokół ze spotkania wzór

Read More

Protokół ze spotkania wzór doc — eformalnosci.pl

 • Article author: eformalnosci.pl
 • Reviews from users: 12537 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Protokół ze spotkania wzór doc — eformalnosci.pl WZÓR. Protokół. z Zebrania Wiejskiego Sołectwa …. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została wywieszona na tablicy informacyjnej …Sprawozdanie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Protokół ze spotkania wzór doc — eformalnosci.pl WZÓR. Protokół. z Zebrania Wiejskiego Sołectwa …. Informacja z terminem, miejscem i godziną spotkania została wywieszona na tablicy informacyjnej …Sprawozdanie …
 • Table of Contents:

Raport ze spotkania wzór

Notatka ze spotkania wzór

Protokół spotkania wzór

Protokół ze spotkania Zespołu Wzór

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Protokół ze spotkania wzór doc — eformalnosci.pl
Protokół ze spotkania wzór doc — eformalnosci.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Jak napisać protokół

Protokół jest oficjalnym i formalnym tekstem, mającym na celu sprawozdanie przebiegu określonego spotkania. To również dokument potwierdzający przeprowadzone czynności. Podczas pisania protokołu pamiętaj o regułach rządzących jego tworzeniem, zawarciu najważniejszych informacji i rzeczowym języku.

Co to jest protokół?

Protokół to oficjalna forma wypowiedzi, której celem jest sprawozdanie z przebiegu rozprawy, posiedzenia, zebrania itp. Protokołem nazywa się ponadto dokument, który relacjonuje przebieg jakichś zdarzeń i potwierdza przeprowadzone czynności (np. protokół zdawczo-odbiorczy).

Jak napisać protokół?

Protokół to tekst o ustalonej strukturze, dlatego najważniejsze w jego pisaniu jest trzymanie się określonych wytycznych. Jego celem jest relacja z przebiegu określonego spotkania, zwykle jednak najpierw sporządza się notatki, a dopiero potem na ich podstawie tworzy się właściwą, formalną treść.

Wskazówki:

Pisz rzeczowo, konkretnie i zwięźle.

Unikaj emocjonalnego tonu i językowych ozdobników.

Pamiętaj, że najważniejsze w pisaniu protokołu jest wierne odtworzenie przebiegu spotkania.

Trzymaj się kolejnych punktów i wytycznych.

Jeśli dołączasz do protokołu jakąś dokumentację, to zrób dokładną listę załączników.

Dbaj o poprawność językową.

Schemat protokołu

Protokół powinien składać się z następujących elementów:

– miejscowość i data

Oznaczenie miejscowości i datę umieszczamy w prawym górnym rogu. Po nazwie miejscowości powinna znaleźć się aktualna data, którą piszemy po przecinku, np. Poznań, 1 kwietnia 2020 r.

– nagłówek

Nagłówek, zwykle o treści „Protokół” lub „Protokół z…”, lub „Protokół nr…rok” (jeśli protokoły sporządza się regularnie i cyklicznie).

– informacja o osobach uczestniczących

W tym miejscu przedstawia się uczestników danego spotkania, niekiedy dołącza się również listę obecności. To tu wskazuje się ponadto imiona i nazwiska osób nieobecnych.

– informacja o celu i przedmiocie spotkania

– informacja o porządku spotkania

– opis przebiegu spotkania

W tym miejscu należy odtworzyć rzeczywisty przebieg protokołowanego spotkania w porządku chronologicznym. To sprawozdanie z wszystkich poruszanych spraw, informacja o przeprowadzanym głosowaniu i jego wyniku itp.

– informacja o podjętych wnioskach i uchwałach

– informacja o zakończeniu spotkania

– podpis przewodniczącego i protokolanta

Pod protokołem powinien znaleźć się podpis przewodniczącego spotkania oraz protokolanta, czyli osoby sporządzającej protokół.

– informacja o załącznikach

Jeśli dołączasz do protokołu załączniki, zrób ich listę.

Protokół: Jak napisać protokół?

Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.

Protokół

Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp. Protokół jest dokumentem o charakterze oficjalnym, w przeciwieństwie do zwykłego sprawozdania podlega rygorystycznym zasadom.

Najczęściej protokolant w czasie trwania zebrania robi jedynie notatki, a ostateczna wersja tekstu jest sporządzana później.

Układ

Nagłówek („Protokół z…”);

Określenie daty i miejsca zebrania;

Uczestnicy – imienny wykaz osób (jeśli grupa była bardzo liczna, dołącza się listę obecności);

Wypunktowanie porządku obrad;

Informacja o rozpoczęciu;

Przebieg obrad (kto zabierał głos, o czym dyskutowano, jakie padły argumenty i kontrargumenty, jak długo trwało spotkanie, jak przebiegało, jakie decyzje podjęto itp.);

Wnioski, ustalenia, postulaty (np. „Na zebraniu postanowiono, że…”);

Informacja o zakończeniu;

Podpisy przewodniczącego (z prawej strony) i protokolanta (z lewej strony);

Załączniki.

Wzór

Protokół – wzór PROTOKÓŁ

z ……………………………………… W dniu ……………[data zebrania]…………… w ……………[miejsce]…………… odbyło się posiedzenie ……………[nazwa organizacji]…………… . Skład osobowy ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]…………… ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]…………… ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]…………… ……………[imię i nazwisko]…………… – ……………[stanowisko]…………… Porządek zebrania Otwarcie zebrania przez ……………………………………… Przedstawienie porządku obrad przez ……………………………………… Wypowiedź …………… na temat …………… Zreferowanie sprawy …………… przez …………… Dyskusja Wnioski Zamknięcie zebrania przez ……………………………………… Przebieg zebrania Ad 1. Obrady otworzył …………… Ad 2. ……………………………………… Ad 3. ……………………………………… Ad 4. ……………………………………… Ad 5. ……………………………………… Ad 6. ……………………………………… Ad 7. ……………………………………… PRZEWODNICZĄCY

……………[podpis]…………… PROTOKOŁOWAŁA

……………[podpis]…………… Załączniki:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

Przykład

Protokół – przykład Protokół

zebrania założycielskiego stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki 8 maja 2009 r. w Skierniewicach przy ul. Płytkiej 7 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki. W zebraniu wzięło udział 20 osób – lista obecności w załączeniu. Obrady otworzył Roman Kowalski, który zaproponował następujący porządek obrad: Ogólny opis działalności stowarzyszenie; Głosowanie w sprawie powołania stowarzyszenia; Wybór władz stowarzyszenia; Wolne wnioski. Ad 1.

Prezentacji działalności stowarzyszenia dokonał Roman Kowalski. Głównym celem stowarzyszenia ma być poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego. Dwoma tematami przewodnimi będą: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich; Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. Ad 2.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przegłosowano powołanie stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki. Ad 3.

Do Zarządu stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę trzech osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu jawnym został wybrany jednogłośnie Zarząd w składzie: Roman Kowalski, Paweł Koseła, Marzena Uszek. Ad 4.

W ramach wolnych wniosków zgłoszono kilka uwag odnośnie finansowania stowarzyszenia, a także jego promocji. Wniosek będzie rozpatrywany na następnym zebraniu. Posiedzenie zakończył i pożegnał zgromadzonych Roman Kowalski. PRZEWODNICZĄCY

Roman Kowalski PROTOKOŁOWAŁA

Joanna Cedoń Załączniki:

1. Lista obecności

Komentarze

Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół?

Zobacz wszystkie / Znaleziono 252 Prawo, Biuro Zarządu Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół? mec. Romana Pietruk, 14/02/2021 Wydrukuj mec. Romana Pietruk, 14/02/2021

Protokół to jedna z form pisemnych, którą stosuje się w charakterze oficjalnego pisma urzędowego. Może dotyczyć posiedzeń, zebrań, rad pedagogicznych, posiedzeń sądu, czy zebranie rady nadzorczej. Każdy z protokołów traktować może o innej rzeczy, jednak zarys ogólny i układ protokoły niezmienne są dla tego dokumentu. Dzisiaj przedstawimy, jakie elementy powinien zawierać każdy protokół, który należy sporządzić z należytym przygotowaniem i wiedzą o protokołowaniu.

Jakie elementy powinien zawierać każdy protokół?

Niezależnie od sprawy czy zebrania, jakiego dotyczy protokołowanie, elementy wymienione poniżej powinny znaleźć się w każdym protokole. Pominięcie ich zostanie uznane za brak umiejętności protokołowania, ale również brak powagi dla zaprotokołowanej sprawy.

Na protokół składają się elementy takie jak:

nazwa protokołu,

miejsce i data protokołowania,

lista osób,

podpisy,

porządek spotkania,

opis przebiegu sprawy,

zakończenie,

załączniki.

Opis przebiegu spotkania pisze się w dwóch wersjach dosłownej, czyli każde słowo po słowie odtworzone dokładnie, lub skróconej. Wersja skrócona dotyczy najważniejszych wypowiedzi. Należy jednak pamiętaj, że zabronione jest skracanie treści uchwał, wniosków, czy ustaw, jeśli ma to miejsce na spotkaniu. Treści te muszą być przedstawione w całości.

Wiesz już, jakie elementy powinien zawierać protokół, a to jak napisać protokół dowiesz się z innego wpisu, który poruszaliśmy już na łamach działu “wiedza”.

Jak napisać protokół – ręcznie, czy na komputerze?

Ręczne pisanie wymaga dużej wprawy i umiejętności wyzbycia się stosowania skrótów myślowych. Pismo powinno być czytelne i przejrzyste. Obecnie jednak najczęściej protokoły sporządza się przy użyciu laptopa lub komputera stacjonarnego. Rzadko sprawy protokołuje się już ręcznie. Pisanie ręczne jest mało wygodne, a także może stwarzać problemy w rozczytaniu protokołu. Pisanie na komputerze jest, a przynajmniej powinno być łatwiejsze. Ponadto przed sporządzeniem protokołu w prosty sposób można sporządzić sobie jego szablon i w ten sposób skupić się w pełni na przebiegu spotkania.

Na co zwrócić uwagę podczas protokołowania?

Najważniejsze jest przygotowanie do protokołowania. Czyli świadomość tego, o czym będzie spotkanie, a także o możliwie poruszanych tematach i zagadnieniach. Wiedza ta zdecydowanie ułatwia sporządzenie protokołu. Należy się zatem zapoznać z agendą spotkania, listą uczestników, czy prelegentów. Kolejna rzecz, o której już wspomnieliśmy to stosowanie odpowiednich sformułowań, ton wypowiedzi dostosowany do powagi dokumentu, a także typowo urzędowe zwroty. Należy również pisać rzeczowo i konkretnie bez stosowania skrótów myślowych.

Czy każdy może napisać protokół?

Przygotowaniem protokołu zajmuje się protokolant. Żeby pismo zostało uznane i oddawało powagę sprawy zaprotokołowanej, należy używać odpowiedniego słownictwa, formy oraz zwrotów. Podczas pisania protokołu nie można pozwolić sobie na wtrącenia, czy kolokwializmy inne formy używane codzienne. Należy mieć na uwadze również fakt, że sporządzony protokół jest oficjalnym pismem, dlatego należy trzymać się ustanowionych norm, a także słownictwa urzędowego.

So you have finished reading the jak napisać protokół ze spotkania wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Raport ze spotkania wzór, Protokołu, Protokołu czy protokółu

See also  Top 14 다이 소 임 테기 Best 38 Answer

Leave a Comment