Top 28 Jak Zdać Maturę Z Angielskiego Nic Nie Umiejąc Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak zdać maturę z angielskiego nic nie umiejąc on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak zdać maturę z angielskiego nic nie umiejąc Matura z angielskiego, Matura z angielskiego podstawa, Ile trwa matura z angielskiego, Matura z angielskiego rozszerzona, Matura z angielskiego 2022, Matura z angielskiego (online), Matura podstawowa angielski poziom, Matura angielski 2022 odpowiedzi

Table of Contents

Jak zdać maturę z angielskiego na 30 %?

Zaznaczenie poprawnych odpowiedzi z pierwszej części egzaminu, czyli zadań ze słuchu, pozwala na uzyskanie 15 punktów (30%!). Tylko dzięki tej części zdasz maturę pisemną na poziomie podstawowym. Z dwóch zadań pisemnych możesz otrzymać w sumie 15 punktów.

Czy można nie zdawać matury z angielskiego?

Język obcy nowożytny (języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) należy do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, gdzie zdajemy ją na poziomie podstawowym.

Jak szybko nauczyć się angielskiego do matury?

Skuteczne przygotowania do matury z angielskiego
 1. Słownictwo przede wszystkim. Ucząc się do matury, warto postawić na naukę słownictwa podzieloną na bloki tematyczne. …
 2. Rozwiązuj testy maturalne. …
 3. Korzystaj z wzorów rozmów i wypracowań …
 4. Systematyczność przede wszystkim.

Co trzeba zrobić żeby zdac maturę z angielskiego?

Aby zdać maturę z języka angielskiego należy osiągnąć co najmniej 30% punktów w części pisemnej jak i ustnej. Będąc na stronie CKE warto też odszukać matury z poprzednich lat. Arkusze maturalne stanowią cenne źródło wiedzy.

Jak zdac angielski na 100%?

– ZAWSZE i dokładnie czytaj polecenia. – NIGDY nie zostawiaj żadnego pytania bez odpowiedzi; w przypadku testów wielokrotnego wyboru, jeśli nie jesteś pewien, która z nich jest trafna, zastosuj metodę eliminacji, w ostateczności – zgaduj lub strzelaj.

Co warto powtórzyć do matury z angielskiego?

Nie skupiaj się na szczegółach, powtórz sobie najważniejsze zasady dotyczące poszczególnych czasów (np. że Present Perfect łączy się z „for” i „since” itp.), podstawowe konstrukcje (np. stronę bierną czy okresy warunkowe), najważniejsze kolokacje, czyli połączenia czasowników z rzeczownikami (np.

Które Olimpiady zwalniają z matury?

Lista olimpiad przedmiotowych
 • Olimpiada Języka Francuskiego,
 • Olimpiada Języka Białoruskiego.
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej,
 • Olimpiada Chemiczna,

Co zwalnia z pisania matury z angielskiego?

Certyfikat a matura

Żaden certyfikat nie zwalnia z matury z języka obcego. Niestety. Ani z egzaminu ósmoklasisty. Jedyny sposób na zwolnienie z naszych egzaminów państwowych to konkurs przedmiotowy albo olimpiada.

Co zwalnia z egzaminu maturalnego?

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (wykaz https://www.terazmatura.pl/plik/pobierz/708/3523-komunikat) na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Ile potrzeba czasu na przygotowanie się do matury?

Do matury przygotowujemy się tak naprawdę przez 3 lata w liceum lub 4 lata w technikum. Część z uczniów nie przykłada się do lekcji z języka polskiego ? nie czyta lektur, nie odrabia prac domowych, nie pisze wypracowań? Niektórzy orientują się miesiąc przed maturą, że warto w końcu pouczyć się, żeby zdać.

W jaki sposób uczyć się angielskiego?

Jak szybko nauczyć się angielskiego?
 1. Słuchaj jak najwięcej wypowiedzi w j. …
 2. Czytaj anglojęzyczne artykuły i portale. …
 3. Zrób sobie listę 1000 najważniejszych słów w j. …
 4. Ucz się fraz, zamiast pojedynczych słów. …
 5. Ucz się tematycznie. …
 6. Zapamiętuj wzory, nie wkuwaj reguł …
 7. Powtarzaj, powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj!

Czy opłaca się iść na rozszerzony angielski?

My zdecydowanie polecamy maturę rozszerzoną. To ona daje ci większe perspektywy i jeżeli myślisz o przyszłości w lingwistyce lub branży, która wymaga płynnego posługiwania się językiem. Dla osoby, która przykłada się do nauki języka, wybór rozszerzonego wariantu egzaminu dojrzałości powinien być formalnością.

Czy matura jest taka trudna?

Jeśli rok czy dwa lata temu do przyjęcia na dany kierunek wystarczyło, dajmy na to, 70 procent, teraz może być potrzebne 75 procent, a może nawet 80. To oznacza, że matura wcale nie jest łatwiejsza. Trzeba ją bowiem zdać znacznie lepiej niż w poprzednich latach. Nie tylko matura jest wyjątkowa.

Czego nie będzie na maturze z angielskiego 2022?

Na poziomie podstawowym nie będzie sprawdzana znajomość następujących środków gramatycznych: czas Present Perfect Continuous, czas Future Continuous, konstrukcja it’s time (np.

Jakie czasy są potrzebne na maturze z angielskiego?

przystępując do matury na poziomie podstawowym, a w przypadku poziomu rozszerzonego to dodatkowo czasy: Past Perfect Continuous; Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past.

Strona bierna w czasach:
 • Present Simple, Present Perfect;
 • Past Simple, Past Perfect;
 • Future Simple.

Co może być do napisania na maturze z angielskiego 2022?

Co będzie na maturze z angielskiego 2022?
 • Present Simple.
 • Present Continuous.
 • Present Perfect.
 • Past Simple.
 • Past Continuous.
 • Past Perfect.
 • Future Simple.

Jakie czasy są potrzebne na maturze z angielskiego?

przystępując do matury na poziomie podstawowym, a w przypadku poziomu rozszerzonego to dodatkowo czasy: Past Perfect Continuous; Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past.

Strona bierna w czasach:
 • Present Simple, Present Perfect;
 • Past Simple, Past Perfect;
 • Future Simple.

Jak napisac pracę pisemną na maturze z angielskiego?

Na poziomie podstawowym

będziesz musiał napisać dwa teksty użytkowe: krótszy: ogłoszenie, notatka, komunikat, pocztówka, ankieta – brak limitu słów (ogranicza Cię jedynie miejsce pozostawione na czystopis). dłuższy: list prywatny lub prosty list oficjalny – limit słów od 120 do 150 słów.

Na jakim poziomie jest matura z języka angielskiego?

na poziomie podstawowym: A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), na poziomie rozszerzonym: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych), na poziomie dwujęzycznym: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).


Jak najlepiej zdać maturę z angielskiego w 2021?
Jak najlepiej zdać maturę z angielskiego w 2021?


Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville

 • Article author: angloville.pl
 • Reviews from users: 17558 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville Jak zadać maturę z angielskiego, nic nie umiejąc? Nauka języka obcego jest w Polsce obowiązkowa. Skoro przystępujesz do egzaminu maturalnego z angielskiego … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville Jak zadać maturę z angielskiego, nic nie umiejąc? Nauka języka obcego jest w Polsce obowiązkowa. Skoro przystępujesz do egzaminu maturalnego z angielskiego … Matura z angielskiego zdana na maksa? To możliwe! ✑ Poznaj nasze sposoby na naukę ✑ Przygotuj się do matury pod okiem native speakera!Matura z angielskiego zdana na maksa? To możliwe! ✑ Poznaj nasze sposoby na naukę ✑ Przygotuj się do matury pod okiem native speakera!
 • Table of Contents:

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego

Jak zdać maturę z angielskiego Na tych zadaniach zgarniesz najwięcej punktów!

Jak dobrze napisać maturę z angielskiego

Jak zadać maturę z angielskiego nic nie umiejąc

Matura z angielskiego Take it easy!

Nie masz pewności jaki kurs jest dla Ciebie

Skontaktuj się z nami!

Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego - Angloville
Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville

Read More

Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville

 • Article author: angloville.pl
 • Reviews from users: 43680 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville Updating Matura z angielskiego zdana na maksa? To możliwe! ✑ Poznaj nasze sposoby na naukę ✑ Przygotuj się do matury pod okiem native speakera!Matura z angielskiego zdana na maksa? To możliwe! ✑ Poznaj nasze sposoby na naukę ✑ Przygotuj się do matury pod okiem native speakera!
 • Table of Contents:

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego

Jak zdać maturę z angielskiego Na tych zadaniach zgarniesz najwięcej punktów!

Jak dobrze napisać maturę z angielskiego

Jak zadać maturę z angielskiego nic nie umiejąc

Matura z angielskiego Take it easy!

Nie masz pewności jaki kurs jest dla Ciebie

Skontaktuj się z nami!

Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego - Angloville
Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki | Matura z angielskiego – Angloville

Read More

Matura 2021 | JĘZYK OBCY nowożytny | terminy i wszystko co musisz wiedzieć

 • Article author: www.otouczelnie.pl
 • Reviews from users: 16291 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Matura 2021 | JĘZYK OBCY nowożytny | terminy i wszystko co musisz wiedzieć Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Matura 2021 | JĘZYK OBCY nowożytny | terminy i wszystko co musisz wiedzieć Updating Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) należy do przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, gdzie zdajemy ją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.matura język obcy 2021, matura angielski 2021 matura niemiecki 2021
 • Table of Contents:

Matura 2021 język obcy nowożytny

Matura 2021 język obcy nowożytny

1 Jak wygląda egzamin

2 Ile trwa egzamin z języka obcego nowożytnego

3 Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym

4 Jak wyglądała matura z języka obcego nowożytnego w 2020 r

5 Jakie wymagania muszę spełnić aby przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego

6 Czy warto zdawać maturę z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

7 Co da mi matura z języka obcego nowożytnego

8 Czego nie da mi matura z języka obcego nowożytnego

9 Co warto sprawdzić idąc na maturę z języka obcego nowożytnego

10 Na które studia wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku Gdyni Sopocie

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj śląskim

Rekrutacja na studia w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

See also  Top 17 우수 받이 규격 67 Most Correct Answers

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku Gdyni Sopocie

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj śląskim

Rekrutacja na studia w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Matura 2021 | JĘZYK OBCY nowożytny | terminy i wszystko co musisz wiedzieć
Matura 2021 | JĘZYK OBCY nowożytny | terminy i wszystko co musisz wiedzieć

Read More

Skuteczne przygotowania do matury z angielskiego | Egzaminy

 • Article author: www.angielski.nauczaj.com
 • Reviews from users: 4866 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Skuteczne przygotowania do matury z angielskiego | Egzaminy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Skuteczne przygotowania do matury z angielskiego | Egzaminy Updating Język angielski jest najczęściej wybieranym przez licealistów jako zdawany na maturze już od wielu lat. Warto dobrze przygotować się do tego egzaminu, ponieważ jego wynik ma znaczenie przy rekrutacji na wiele uczelni wyższych. Nie należy jednak czekać na ostatnią chwilę, ponieważ ogrom materiału do zapamiętania i powtórzenia może okazać się przytłaczający. Jak zatem zaplanować powtórki
 • Table of Contents:

Nawigacja wpisu

Plany lekcji 20222023 do druku

Wyszukiwarka

Darmowe fiszki angielskie

Test diagnostyczny z angielskiego

E-book „Zawód Korepetytor”

Partnerzy

Skuteczne przygotowania do matury z angielskiego | Egzaminy
Skuteczne przygotowania do matury z angielskiego | Egzaminy

Read More

Matura z angielskiego… Jak zdać śpiewająco? – WagarowiczeWagarowicze

 • Article author: wagarowicze.pl
 • Reviews from users: 1250 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Matura z angielskiego… Jak zdać śpiewająco? – WagarowiczeWagarowicze Jeśli czujesz, że nauczyciel nie będzie mógł Ci pomóc, możesz pracować samodzielnie. Zacznij od wyszukania poprawnych maturalnych wypowiedzi pisemnych i… …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Matura z angielskiego… Jak zdać śpiewająco? – WagarowiczeWagarowicze Jeśli czujesz, że nauczyciel nie będzie mógł Ci pomóc, możesz pracować samodzielnie. Zacznij od wyszukania poprawnych maturalnych wypowiedzi pisemnych i… Na pewno zależy Ci na tym, żeby napisać maturę bezstresowo i sprawnie. Da się to zrobić! Przepis na udaną i bezbolesną maturę jest bardzo prosty. Wymaga od
 • Table of Contents:

MATURA PODSTAWOWA

MATURA ROZSZERZONA

Popularne artykuły

Najnowsze komentarze z bloga

Mów swobodnie myśl po angielsku i odkrywaj z nami świat!

Matura z angielskiego... Jak zdać śpiewająco? - WagarowiczeWagarowicze
Matura z angielskiego… Jak zdać śpiewająco? – WagarowiczeWagarowicze

Read More

Matura nie znając jezyka angielskiego. – forum Matura – Szlifuj swój angielski

 • Article author: www.ang.pl
 • Reviews from users: 11364 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Matura nie znając jezyka angielskiego. – forum Matura – Szlifuj swój angielski Forum Matura – Cześć, nazywam się Paweł i jestem uczniem III klasy liceum … z niemieckiego niestety nie umiem nic kompletnie w tym języku, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Matura nie znając jezyka angielskiego. – forum Matura – Szlifuj swój angielski Forum Matura – Cześć, nazywam się Paweł i jestem uczniem III klasy liceum … z niemieckiego niestety nie umiem nic kompletnie w tym języku, … Forum Matura – Cześć, nazywam się Paweł i jestem uczniem III klasy liceum w Krakowie. Jest to jedno z lepszych liceów w mieście i niestety żałuję
 • Table of Contents:
Matura nie znając jezyka angielskiego. - forum Matura - Szlifuj swój angielski
Matura nie znając jezyka angielskiego. – forum Matura – Szlifuj swój angielski

Read More

Jak zdać maturę z angielskiego? Praktyczne wskazówki dla Maturzystów

 • Article author: englishnavigator.pl
 • Reviews from users: 6222 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak zdać maturę z angielskiego? Praktyczne wskazówki dla Maturzystów Nie zapominajcie również o czasie: matura podstawowa trwa 120 minut, natomiast rozszerzenie 150 minut. Rozwiązując arkusze maturalne starajcie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak zdać maturę z angielskiego? Praktyczne wskazówki dla Maturzystów Nie zapominajcie również o czasie: matura podstawowa trwa 120 minut, natomiast rozszerzenie 150 minut. Rozwiązując arkusze maturalne starajcie … Chcesz zdać maturę z języka angielskiego? Sprawdź jak najlepiej przygotować się do egzaminu i zdać maturę na dobrym poziomie! Matura 2020!
 • Table of Contents:

Jak zdać maturę z angielskiego

Kilka słów o egzaminie maturalnym z języka angielskiego

Kiedy zacząć się przygotowywać do matury z języka angielskiego

Słuchaj i oglądaj po angielsku jak najwięcej!

Co oglądać podczas przygotowywania się do matury

Netflix po angielsku!

Aplikacje do nauki języków

Uczcie się całych zwrotów a nie pojedynczych słówek

A co z wypowiedzią pisemną na maturze

Jak zdać maturę z angielskiego? Praktyczne wskazówki dla Maturzystów
Jak zdać maturę z angielskiego? Praktyczne wskazówki dla Maturzystów

Read More

Kilka rad, jak pomyślnie zdać egzamin z angielskiego na maturze | Express Bydgoski

 • Article author: expressbydgoski.pl
 • Reviews from users: 23996 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kilka rad, jak pomyślnie zdać egzamin z angielskiego na maturze | Express Bydgoski Uczyłeś się, uważasz, że na egzaminie poradzisz sobie?… fot. Tomasz Czachorowski. Następne. Chcesz zdać pisemna maturę z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kilka rad, jak pomyślnie zdać egzamin z angielskiego na maturze | Express Bydgoski Uczyłeś się, uważasz, że na egzaminie poradzisz sobie?… fot. Tomasz Czachorowski. Następne. Chcesz zdać pisemna maturę z … Uczyłeś się, uważasz, że na egzaminie poradzisz sobie? Świetnie! Warto jednak pamiętać o podstawach, które ułatwią osiągnięcie sukcesu. Wskaże Ci je doświadczony anglista z dobrego…egzamin, język angielski, matura, rady, szkoła
 • Table of Contents:

Kilka rad jak pomyślnie zdać egzamin z angielskiego na maturze

Zobacz również

Polecamy

Kilka rad, jak pomyślnie zdać egzamin z angielskiego na maturze | Express Bydgoski
Kilka rad, jak pomyślnie zdać egzamin z angielskiego na maturze | Express Bydgoski

Read More

Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc? Forum e-ANG.pl

 • Article author: www.e-ang.pl
 • Reviews from users: 31707 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc? Forum e-ANG.pl … maja pisze mature z angielskiego no i mam problem bo nie umiem nic … wszystkim w takiej sytuacji gdy człowiek nic nie umie a chce zdać … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc? Forum e-ANG.pl … maja pisze mature z angielskiego no i mam problem bo nie umiem nic … wszystkim w takiej sytuacji gdy człowiek nic nie umie a chce zdać … Dyskusja na temat Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc? na forum językowym Maturaforum języka angielskiego, Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc?, dyskusje lingwistyczne, pomoc językowa, forum angielski
 • Table of Contents:
Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc? Forum e-ANG.pl
Jak mam sie nauczyc do matury w miesiąc? Forum e-ANG.pl

Read More

Jak zdać maturę z języka angielskiego? | Tutlo

 • Article author: pl.tutlo.com
 • Reviews from users: 24221 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak zdać maturę z języka angielskiego? | Tutlo Matura z angielskiego zbliża się już wielkimi krokami, a Ty nadal nie wiesz jak się do niej przygotować? Sprawdź, co musisz zrobić, aby być przygotowanym. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak zdać maturę z języka angielskiego? | Tutlo Matura z angielskiego zbliża się już wielkimi krokami, a Ty nadal nie wiesz jak się do niej przygotować? Sprawdź, co musisz zrobić, aby być przygotowanym. Matura z angielskiego zbliża się już wielkimi krokami, a Ty nadal nie wiesz jak się do niej przygotować? Sprawdź, co musisz zrobić, aby być przygotowanym.
 • Table of Contents:

Aby dobrze zdać maturę trzeba dobrze zaplanować naukę

Matura to Twój wróg! Poznaj go dobrze

Ład i porządek to klucz do zdania matury

Wyciągamy długopisy… i piszemy maturę z angielskiego

Damian Strzelczyk

Damian Strzelczyk

Zacznij mówić płynnie po angielsku

Zostaw kontakt do siebie i zamów bezpłatną lekcję

Jak zdać maturę z języka angielskiego? | Tutlo
Jak zdać maturę z języka angielskiego? | Tutlo

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki

Myślisz, że egzamin maturalny to przeciwnik trudny do pokonania? Nic bardziej mylnego! Matura z języka angielskiego to schemat, którego można się nauczyć i podejść do niego na luzie. Trzeba znać tylko kilka tricków! Podpowiadamy, co trzeba umieć na maturę z języka angielskiego, jak podejść do egzaminu i jak zdać maturę z angielskiego śpiewająco i bez stresu!

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego?

Aby angielski nie spędzał nam snu z powiek, przygotowanie do matury warto rozpocząć odpowiednio wcześniej. Kluczowe jest poznanie zagadnień, konkretnych wytycznych, co trzeba umieć, by zdać angielski, niezależnie od tego, czy naszym celem jest poziom podstawowy, czy matura rozszerzona. Na szczęście zakres materiału, który należy przyswoić, jest jasno określony przez CKE. Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Składa się ona z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej należy spodziewać się zadań ze słuchu (np. po wysłuchaniu nagrania należy zaznaczyć, co jest prawdą, co fałszem), rozumienia tekstu czytanego (np. dobrać właściwy nagłówek do fragmentów tekstu) i wypowiedzi pisemnej na zadany temat (np. list).

Matura z angielskiego obejmuje też egzamin ustny. Jest on przeprowadzany po angielsku, ale same polecenia na karcie zadań są zapisane po polsku. Po wejściu na salę maturzysta losuje swój zestaw egzaminacyjny, który składa się z trzech zadań. Cały egzamin trwa około 15 minut. Będzie to odgrywanie ról (dialog, w którym w jedną z postaci wciela się ktoś z komisji), opis ilustracji i pytania do niej. Na koniec zostaje materiał stymulujący. Na karcie zadań są trzy zdjęcia i krótki opis sytuacji – zadanie polega na wyborze jednego zdjęcia i uzasadnieniu swojej decyzji. Nic strasznego, prawda? Jak więc przygotować się do matury z angielskiego?

Zacznij swobodnie mówić po angielsku

Jak zdać maturę z angielskiego? Na tych zadaniach zgarniesz najwięcej punktów!

Matura podstawowa ma za zadanie sprawdzić, na jakim poziomie jest nasz angielski – wiemy już, co trzeba umieć, ale jak zdać? Dla niektórych sytuacja egzaminacyjna jest na tyle stresująca, że mimo dobrego przygotowania, obawiają się blokady czy nagłej pustki w głowie. Uspokajamy! Język angielski (zwłaszcza poziom podstawowy) i matura, to wcale nie takie straszne połączenie!

Czy to dużo? Pomyśl sobie, że to mniej niż połowa. Cały pisemny poziom podstawowy to 50 punktów. Zaznaczenie poprawnych odpowiedzi z pierwszej części egzaminu, czyli zadań ze słuchu, pozwala na uzyskanie 15 punktów (30%!). Tylko dzięki tej części zdasz maturę pisemną na poziomie podstawowym.

Z dwóch zadań pisemnych możesz otrzymać w sumie 15 punktów. Tu nadrobisz stracone punkty już za sam schemat – wystarczy nauczyć się jak napisać list, ogłoszenie, notatkę, pocztówkę, zaproszenie czy list formalny. Jak zdać maturę z angielskiego, nie znając dobrze języka? Uczysz się schematu, wypełniasz go tymi słowami, które mają na celu przekazanie informacji z polecenia i zgarniasz 6 punktów (za formę i przekazanie informacji). 6 punktów to 12%. Brzmi nieźle? To odetchnij z ulgą i przejdźmy do praktyki.

Jak dobrze napisać maturę z angielskiego?

Wiesz już, że nie ma co panikować. Nowa matura, szczególnie z języka obcego, to czyste schematy i jasne oczekiwania. Możesz się z nimi zapoznać na przykład w informatorze maturalnym. Mówi się, że żeby pokonać przeciwnika, trzeba najpierw zostać jego przyjacielem. Jak zatem zdać maturę z języka angielskiego? Poznaj ją! Zapoznaj się przede wszystkim ze strukturą i punktacją poszczególnych zadań. Przeglądaj egzaminy z poprzednich lat i oswajaj się z ich oprawą graficzną. Czytaj uważnie, jak są sformułowane polecenia, bo one zawsze napisane są w taki sam sposób. Poza tym zastosuj się do kilku rad.

Mierz siły na zamiary. Jeśli chcesz napisać dobrze maturę z angielskiego (a nie tylko ją zdać!), to musisz się do tego przygotować o wiele lepiej. Same schematy nie wystarczą. Nauka języka to proces, który musi trwać. Jak długo? To kwestia indywidualna. Niektórzy po pół roku intensywnej nauki są w stanie przeprowadzić swobodnie rozmowę, dla innych rok to za mało, by zrobić podstawowe zakupy w spożywczym. Z angielskim jest o tyle łatwo, że ten język nas otacza z każdej strony – słyszysz go w radio i telewizji, wiele wyrażeń przeszło do języka potocznego (bo przecież wrzucasz posty na fejsie, robisz selfie i mówisz okay). Wykorzystaj to! Codzienne ćwiczenia gramatyczne. Kluczem do sukcesu jest rozłożenie działań w czasie. O wiele bardziej skuteczną metodą jest ćwiczenie choćby kilka minut dziennie niż pięciogodzinna sesja raz w miesiącu. Praktyka czyni mistrza. Zrób swoje materiały do nauki. Własnoręcznie wykonane fiszki (karteczki, na których po jednej stronie jest słówko po angielsku, a z drugiej po polsku), czy tablice gramatyczne, które przykleisz na ścianę, pomagają się uczyć już na etapie ich przygotowywania.

Jak zadać maturę z angielskiego, nic nie umiejąc?

Nauka języka obcego jest w Polsce obowiązkowa. Skoro przystępujesz do egzaminu maturalnego z angielskiego na poziomie podstawowym, na którymś etapie nauki brałeś udział w zajęciach. Nawet jeśli nie czujesz się pewnie i nisko oceniasz swoje kompetencje językowe, z pewnością masz chociaż ogólne wyobrażenie. Na Twoją korzyść przemawia też wszechobecność angielskiego, o czym wspominaliśmy już w poprzednim punkcie. Pisząc maturę, skorzystaj zatem z tego, co wiesz, nawet jeśli Twoja wiedza jest mocno nieuporządkowana. Część punktów jesteś w stanie zdobyć, bazując wyłącznie na schematach.

Staraj się też maksymalnie skupić na poleceniach. Zdarza się, że zadania ze sobą korespondują – uważnie czytając np. część testową, zyskasz słówka, a niekiedy nawet gotowe formułki i zdania do wykorzystania w części pisemnej. Przede wszystkim – nie poddawaj się już na samym wstępie! Nawet gdy nie wiesz, jak napisać list, może okazać się, że całkiem nieźle idą Ci słuchanki. Każdy punkt się liczy!

Dowiedz się więcej o kursach Angloville

Matura z angielskiego? Take it easy!

W nauce ważne jest środowisko pracy i atmosfera. Aby słówka dużo lepiej wchodziły do głowy, a zadania gramatyczne stały się logiczne, nauka musi być przyjemna. Otwórz okna i przewietrz pomieszczenie. Zapal świeczkę, włącz spokojną muzykę, daj sobie nagrodę za udaną naukę. Na przykład czekoladki. Matura z języka angielskiego nie będzie trudna, jeśli postawisz na solidne przygotowanie. Spróbuj zanurzyć się w języku. Wyeliminuj na jakiś czas język polski ze swojego życia.

Możesz znaleźć się w Wielkiej Brytanii, nie wychodząc z domu. Zmień język w telefonie na angielski, oglądaj filmy po angielsku bez napisów i lektora, włącz angielskie stacje radiowe i podcasty, rób fiszki i próbuj opisywać to, co widzisz w języku obcym. Skorzystaj z nowoczesnych metod nauki – gier czy aplikacji mobilnych, dzięki którym przyswajanie języka jest po prostu czystą rozrywką, a nie przykrym obowiązkiem, do którego trzeba się zmuszać. Po dwóch tygodniach całkowitego zanurzenia nagle zorientujesz się, że pisemny angielski czy matura ustna to po prostu piece of cake!

Jak dobrze zdać maturę z angielskiego? Poznaj nasze tricki

Myślisz, że egzamin maturalny to przeciwnik trudny do pokonania? Nic bardziej mylnego! Matura z języka angielskiego to schemat, którego można się nauczyć i podejść do niego na luzie. Trzeba znać tylko kilka tricków! Podpowiadamy, co trzeba umieć na maturę z języka angielskiego, jak podejść do egzaminu i jak zdać maturę z angielskiego śpiewająco i bez stresu!

Co trzeba umieć na maturę z angielskiego?

Aby angielski nie spędzał nam snu z powiek, przygotowanie do matury warto rozpocząć odpowiednio wcześniej. Kluczowe jest poznanie zagadnień, konkretnych wytycznych, co trzeba umieć, by zdać angielski, niezależnie od tego, czy naszym celem jest poziom podstawowy, czy matura rozszerzona. Na szczęście zakres materiału, który należy przyswoić, jest jasno określony przez CKE. Jak wygląda matura z języka angielskiego?

Składa się ona z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. W części pisemnej należy spodziewać się zadań ze słuchu (np. po wysłuchaniu nagrania należy zaznaczyć, co jest prawdą, co fałszem), rozumienia tekstu czytanego (np. dobrać właściwy nagłówek do fragmentów tekstu) i wypowiedzi pisemnej na zadany temat (np. list).

Matura z angielskiego obejmuje też egzamin ustny. Jest on przeprowadzany po angielsku, ale same polecenia na karcie zadań są zapisane po polsku. Po wejściu na salę maturzysta losuje swój zestaw egzaminacyjny, który składa się z trzech zadań. Cały egzamin trwa około 15 minut. Będzie to odgrywanie ról (dialog, w którym w jedną z postaci wciela się ktoś z komisji), opis ilustracji i pytania do niej. Na koniec zostaje materiał stymulujący. Na karcie zadań są trzy zdjęcia i krótki opis sytuacji – zadanie polega na wyborze jednego zdjęcia i uzasadnieniu swojej decyzji. Nic strasznego, prawda? Jak więc przygotować się do matury z angielskiego?

Zacznij swobodnie mówić po angielsku

Jak zdać maturę z angielskiego? Na tych zadaniach zgarniesz najwięcej punktów!

Matura podstawowa ma za zadanie sprawdzić, na jakim poziomie jest nasz angielski – wiemy już, co trzeba umieć, ale jak zdać? Dla niektórych sytuacja egzaminacyjna jest na tyle stresująca, że mimo dobrego przygotowania, obawiają się blokady czy nagłej pustki w głowie. Uspokajamy! Język angielski (zwłaszcza poziom podstawowy) i matura, to wcale nie takie straszne połączenie!

Czy to dużo? Pomyśl sobie, że to mniej niż połowa. Cały pisemny poziom podstawowy to 50 punktów. Zaznaczenie poprawnych odpowiedzi z pierwszej części egzaminu, czyli zadań ze słuchu, pozwala na uzyskanie 15 punktów (30%!). Tylko dzięki tej części zdasz maturę pisemną na poziomie podstawowym.

Z dwóch zadań pisemnych możesz otrzymać w sumie 15 punktów. Tu nadrobisz stracone punkty już za sam schemat – wystarczy nauczyć się jak napisać list, ogłoszenie, notatkę, pocztówkę, zaproszenie czy list formalny. Jak zdać maturę z angielskiego, nie znając dobrze języka? Uczysz się schematu, wypełniasz go tymi słowami, które mają na celu przekazanie informacji z polecenia i zgarniasz 6 punktów (za formę i przekazanie informacji). 6 punktów to 12%. Brzmi nieźle? To odetchnij z ulgą i przejdźmy do praktyki.

Jak dobrze napisać maturę z angielskiego?

Wiesz już, że nie ma co panikować. Nowa matura, szczególnie z języka obcego, to czyste schematy i jasne oczekiwania. Możesz się z nimi zapoznać na przykład w informatorze maturalnym. Mówi się, że żeby pokonać przeciwnika, trzeba najpierw zostać jego przyjacielem. Jak zatem zdać maturę z języka angielskiego? Poznaj ją! Zapoznaj się przede wszystkim ze strukturą i punktacją poszczególnych zadań. Przeglądaj egzaminy z poprzednich lat i oswajaj się z ich oprawą graficzną. Czytaj uważnie, jak są sformułowane polecenia, bo one zawsze napisane są w taki sam sposób. Poza tym zastosuj się do kilku rad.

Mierz siły na zamiary. Jeśli chcesz napisać dobrze maturę z angielskiego (a nie tylko ją zdać!), to musisz się do tego przygotować o wiele lepiej. Same schematy nie wystarczą. Nauka języka to proces, który musi trwać. Jak długo? To kwestia indywidualna. Niektórzy po pół roku intensywnej nauki są w stanie przeprowadzić swobodnie rozmowę, dla innych rok to za mało, by zrobić podstawowe zakupy w spożywczym. Z angielskim jest o tyle łatwo, że ten język nas otacza z każdej strony – słyszysz go w radio i telewizji, wiele wyrażeń przeszło do języka potocznego (bo przecież wrzucasz posty na fejsie, robisz selfie i mówisz okay). Wykorzystaj to! Codzienne ćwiczenia gramatyczne. Kluczem do sukcesu jest rozłożenie działań w czasie. O wiele bardziej skuteczną metodą jest ćwiczenie choćby kilka minut dziennie niż pięciogodzinna sesja raz w miesiącu. Praktyka czyni mistrza. Zrób swoje materiały do nauki. Własnoręcznie wykonane fiszki (karteczki, na których po jednej stronie jest słówko po angielsku, a z drugiej po polsku), czy tablice gramatyczne, które przykleisz na ścianę, pomagają się uczyć już na etapie ich przygotowywania.

Jak zadać maturę z angielskiego, nic nie umiejąc?

Nauka języka obcego jest w Polsce obowiązkowa. Skoro przystępujesz do egzaminu maturalnego z angielskiego na poziomie podstawowym, na którymś etapie nauki brałeś udział w zajęciach. Nawet jeśli nie czujesz się pewnie i nisko oceniasz swoje kompetencje językowe, z pewnością masz chociaż ogólne wyobrażenie. Na Twoją korzyść przemawia też wszechobecność angielskiego, o czym wspominaliśmy już w poprzednim punkcie. Pisząc maturę, skorzystaj zatem z tego, co wiesz, nawet jeśli Twoja wiedza jest mocno nieuporządkowana. Część punktów jesteś w stanie zdobyć, bazując wyłącznie na schematach.

Staraj się też maksymalnie skupić na poleceniach. Zdarza się, że zadania ze sobą korespondują – uważnie czytając np. część testową, zyskasz słówka, a niekiedy nawet gotowe formułki i zdania do wykorzystania w części pisemnej. Przede wszystkim – nie poddawaj się już na samym wstępie! Nawet gdy nie wiesz, jak napisać list, może okazać się, że całkiem nieźle idą Ci słuchanki. Każdy punkt się liczy!

Dowiedz się więcej o kursach Angloville

Matura z angielskiego? Take it easy!

W nauce ważne jest środowisko pracy i atmosfera. Aby słówka dużo lepiej wchodziły do głowy, a zadania gramatyczne stały się logiczne, nauka musi być przyjemna. Otwórz okna i przewietrz pomieszczenie. Zapal świeczkę, włącz spokojną muzykę, daj sobie nagrodę za udaną naukę. Na przykład czekoladki. Matura z języka angielskiego nie będzie trudna, jeśli postawisz na solidne przygotowanie. Spróbuj zanurzyć się w języku. Wyeliminuj na jakiś czas język polski ze swojego życia.

Możesz znaleźć się w Wielkiej Brytanii, nie wychodząc z domu. Zmień język w telefonie na angielski, oglądaj filmy po angielsku bez napisów i lektora, włącz angielskie stacje radiowe i podcasty, rób fiszki i próbuj opisywać to, co widzisz w języku obcym. Skorzystaj z nowoczesnych metod nauki – gier czy aplikacji mobilnych, dzięki którym przyswajanie języka jest po prostu czystą rozrywką, a nie przykrym obowiązkiem, do którego trzeba się zmuszać. Po dwóch tygodniach całkowitego zanurzenia nagle zorientujesz się, że pisemny angielski czy matura ustna to po prostu piece of cake!

terminy i wszystko co musisz wiedzieć

04.05.2022

Matura 2021 – język obcy nowożytny

Język obcy nowożytny (języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) należy do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, gdzie zdajemy ją na poziomie podstawowym. Możemy go również zdawać na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym jeśli zostanie wybrany jako przedmiot dodatkowy.

W 2021 r. maturę z języka obcego nowożytnego zdajemy wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, którym wynik z części ustnej jest niezbędny podczas rekrutacji na zagraniczne uczelnie lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Egzamin w części pisemnej na poziomie podstawowym trwa 120, na rozszerzonym 150, a na dwujęzycznym 180 minut. Z kolei egzamin w części ustnej trwa około 15 minut.

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego: przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych – ograniczenia wymagań podstawy programowej oraz zakresu środków gramatycznych raz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Za rozwiązanie zadań zamkniętych będzie można uzyskać 40 punktów, a za otwarte 10. Razem maksymalnie 50 punktów.

część ustna nieobowiązkowa – mogą przystąpić osoby, którym wynik jest potrzebny przy rekrutacji do szkoły wyższej oraz do realizacji umów międzynarodowych

1. Jak wygląda egzamin?

Znajomość języka obcego była niegdyś poważnym atrybutem i udogodnieniem. Obecnie jest czymś oczywistym, naturalnym, a nawet obowiązkowym. Między innymi dlatego każdy maturzysta musi podejść do egzaminu dojrzałości z nowożytnego języka obcego. Jak to wygląda i które języki zaliczane są do grona języków obcych nowożytnych? W tym artykule dowiecie się wszystkiego.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego może być tematem, który niejednemu maturzyście sprawi kłopot i zawróci w głowie. Dlaczego? Mówiąc o języku obcym nowożytnym, tak naprawdę mamy na myśli sześć języków! Na dodatek, jest to przedmiot obowiązkowy na maturze, który zarazem możemy zdawać jako przedmiot dodatkowy.

Skomplikowane? Zacznijmy od początku. W gronie języków obcych nowożytnych znajdują się: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Maturzysta ma prawo wybrać dowolny język – nieprawdą jest, że w czasach dominacji języka angielskiego wszyscy muszą podchodzić do egzaminu z tego języka, a z grona pozostałych wybrać ten, który będą zdawać w ramach przedmiotu dodatkowego.

Co jeszcze? Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego zdajemy w dwóch częściach: ustnej i pisemnej. Część ustną zdajemy bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym, natomiast w przypadku części pisemnej, podchodzimy do sprawdzianu na poziomie podstawowym. Jeśli chcemy zdawać wybrany język na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, musimy wybrać go jako przedmiot dodatkowy.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, jest to przedmiot obowiązkowy, do którego wyjątkowo w 2021r. musimy podejść tylko w części pisemnej.

CZĘŚĆ USTNA

Czym charakteryzuje się ustna matura z języka obcego nowożytnego? Celem formy ustnej jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna osoby zdającej. Wymagania, jakim musimy sprostać, dzielą się na dwie częśc: ogólne i szczegółowe.

Wymaganiami ogólnymi są: znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

W gronie wymagań szczegółowych znajdują się: zakres tematyczny, tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie w formie ustnej, przetwarzanie tekstu w formie ustnej, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

W części ustnej egzaminu maturalne go z języka obcego nowożytnego do rozwiązania mamy 3 zadania:

zadanie 1

Rozmowa z odgrywaniem roli

zadanie 2

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

zadanie 3

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Część ustna ma formę rozmowy zdającego z egzaminującym. Do zdobycia mamy 30 punktów (sprawność komunikacyjna 18 punktów oraz umiejętności językowe 12 punktów)

CZĘŚĆ PISEMNA

Matura pisemna z języka obcego nowożytnego niczym wielobój dzieli się na konkurencje.

Egzamin obejmuje:

1. rozumienie ze słuchu

Poziom podstawowy i rozszerzony: zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz

za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt

2. rozumienie tekstów pisanych

Poziom podstawowy i rozszerzony: zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz

za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt

3. znajomość środków językowych

Poziom podstawowy – zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie

Poziom rozszerzony – zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie; zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt

4. wypowiedź pisemna

Poziom podstawowy – tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.

Do zdobycia mamy 10 punktów ( treść: od 0 do 4 punktów, spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów, poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów )

Poziom rozszerzony – tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

Do zdobycia mamy 13 punktów (zgodność z poleceniem: od 0 do 5 punktów, spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, zakres środków językowych: od 0 do 3 punktów, poprawność środków językowych: od 0 do 3 punktów.

2. Ile trwa egzamin z języka obcego nowożytnego?

Jak już wspomnieliśmy, i będziemy podkreślać to wielokrotnie, egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dzieli się na ustny i pisemny i na tej podstawie wynikają różnice w czasie trwania sprawdzianów.

Egzamin ustny trwa około piętnastu minut (bez określania poziomu oraz poziom dwujęzyczny).

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa dwie godziny, czyli 120 minut, a na maturę na poziomie rozszerzonym przewidziano 150 minut. Z kolei poziom dwujęzyczny trwa 180 minut, czyli trzy godziny.

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Już wszyscy na pewno zakodowali w swoich głowach, że język obcy nowożytny na maturze posiada kilka wcieleń. Podchodzimy do egzaminu ustnego i pisemnego, a chętni jeszcze mierzą się z poziomem rozszerzonym.

Naturalnie, wszystkie języki nie są zdawane jednego dnia. Każdy język posiada osobny termin, a w pierwszej kolejności maturzyści mogą podejść do języka Beatlesów, czyli w czwartek, 6 maja. Harmonogram językowych matur przedstawia się następująco:

Termin GŁÓWNY matury części pisemnej z języka obcego nowożytnego

Język angielski

poziom podstawowy: 6 maja 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 7 maja 2021 r., godz. 9:00

Język francuski

poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 12 maja 2021 r., godz. 14:00

Język niemiecki

poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 14 maja 2021 r., godz. 14:00

Język rosyjski

poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 17 maja 2021 r., godz. 14:00

Język hiszpański

poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 18 maja 2021 r., godz. 14:00

Język włoski

poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 19 maja 2021 r., godz. 14:00

Termin matury części ustnej z języka obcego nowożytnego

wszystkie języki

19-21 maja 2021r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

Termin DODATKOWY matury części pisemnej z języka obcego nowożytnego

Język angielski

poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 8 czerwca 2021 r., godz. 14:00

Język francuski

poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 11 czerwca 2021 r., godz. 14:00

Język niemiecki

poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 9 czerwca 2021 r., godz. 14:00

Język rosyjski

poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 10 czerwca 2021 r., godz. 14:00

Język hiszpański

poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 14 czerwca 2021 r., godz. 14:00

Język włoski

poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 15 czerwca 2021 r., godz. 14:00

Termin dodatkowy matury części ustnej z języka obcego nowożytnego

7-8 czerwca 2021r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

Termin matury poprawkowej

24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

Sprawdź dokładny harmonogram egzaminów na 2021 rok

4. Jak wyglądała matura z języka obcego nowożytnego w 2020 r.

EGZAMIN NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Spośród zeszłorocznych absolwentów (w 2020) język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawało 224 808 osób, język niemiecki – 10 380, język rosyjski – 3 517, język francuski – 520, język hiszpański – 615, język włoski – 174 osoby.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów przystępujących do egzaminu na poziomie podstawowym

z języka angielskiego – 71% punktów

z języka niemieckiego – 55% punktów

z języka francuskiego – 84% punktów

z języka hiszpańskiego -75% punktów

z języka rosyjskiego – 60% punktów

z języka włoskiego – 79% punktów

Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, 21 249 osób nie zdało egzaminu z języka obcego nowożytnego

Egzamin z języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym składał się z 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi.

Egzamin obejmował:

rozumienie ze słuchu (15 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (15 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (10 zadań zamkniętych) tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie otwarte)

Za rozwiązanie wszystkich zadań, w czasie 120 minut, można było uzyskać 50 punktów (40 punktów za test oraz 10 punktów za wypracowanie).

EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Spośród zeszłorocznych absolwentów język angielski jako przedmiot dodatkowy zdawało 157839 osób, język niemiecki – 6153, język rosyjski – 2217, język francuski – 917, język hiszpański – 985, język włoski – 389 osób.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów przystępujących do egzaminu na poziomie rozszerzonym

z języka angielskiego- 56% punktów

z języka niemieckiego – 56% punktów

z języka francuskiego – 60% punktów

z języka hiszpańskiego – 55% punktów

z języka rosyjskiego – 67% punktów

z języka włoskiego – 71% punktów

Egzamin z języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym składał się z 29 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie) oraz 9 zadań otwartych, w tym 8 krótkiej i 1 rozszerzonej odpowiedzi.

Egzamin obejmował:

rozumienie ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienie tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi) tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie otwarte)

Za rozwiązanie wszystkich zadań, w czasie 150-180 minut, można było uzyskać 50 punktów (37 punktów za test oraz 13 punktów za wypracowanie).

5. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego?

Egzamin dojrzałości, jak sama nazwa podpowiada, musi obarczać maturzystów pewnymi obowiązkami, nie tylko w zakresie pilnej nauki. Wystraszonych maturą należy od razu uspokoić, iż nie ma tych obowiązków zbyt wiele, a tak naprawdę jest tylko jeden.

Każdy, kto chce podejść do egzaminów maturalnych musi tę chęć oficjalnie zgłosić. Komu i w jaki sposób? Należy napisać tzw. deklarację maturalną i złożyć ją u dyrektora szkoły. I już. Pozostałe wymagania spoczywają w nas samych, czyli w naszej wiedzy.

Egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego nie da się obejść, czy też zamienić na inny przedmiot. Czy chcemy, czy nie oraz z jakimi sukcesami władamy językiem i tak musimy go zdawać. Dlatego należy poważnie skupić się na nauce, gdyż z samymi trójkami w dzienniku może nam nie być łatwo o zaliczenie matury.

6. Czy warto zdawać maturę z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym?

Na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem: tak. Naturalnie, nie każdy planuje wybrać język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy, zatem możemy opisać jakie korzyści płyną z samej nauki języka na wyższym poziomie i umiejętności posługiwania się nim.

Znajomość języka obcego nowożytnego może przydać się dosłownie wszędzie. Na studiach, w pracy, a nawet na wakacjach. Przynajmniej dobra znajomość języka obcego jest pewnym standardem, choć posługiwanie się nim na wysokim poziomie stanowi już także pewną normę.

Dla tych, którzy planują studia filologiczne zdawanie matury na poziomie rozszerzonym może być podstawą do przyjęcia na uczelnię, a dla tych którzy chcieliby studiować poza granicami naszego kraju to po prostu obowiązek. Patrząc szerzej i odsuwając na bok języki obce należy powiedzieć, że warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcemy iść na studia, to będzie to naszym biletem wstępu. A jeśli nie chcemy iść na studia, to warto przystąpić do egzaminu, choćby z czystej ambicji i późniejszego poczucia satysfakcji.

7. Co da mi matura z języka obcego nowożytnego?

Czy można podchodzić do egzaminów maturalnych z przeświadczeniem, że trzeba je po prostu zdać? Oczywiście, że tak. Niemałe grono maturzystów traktuje ten egzamin jako rzecz do wykonania, nie szukając w tym dodatkowych powiązań, na przykład ze studiami czy planami zawodowymi. Ale dla tych, którzy jednak chcieliby ich poszukać można podpowiedzieć, że jest ich całkiem sporo.

Matura z języka obcego nowożytnego to jeden z najważniejszych egzaminów i jeden z najbardziej praktycznych w naszym życiu. Język obcy należy do tej sfery nauki, która dostarcza rzeczywistych umiejętności, które można wykorzystać w życiu, niezależnie od zawodu, czy miejsca zamieszkania. Tak, jak w stosunku do innych przedmiotów maturalnych można dyskutować o ich rzeczywistej przydatności, tak w przypadku języków obcych taka dyskusja nie ma miejsca.

Matura z języka obcego nowożytnego może dać znacznie więcej niż nam się wydaje. Dla tych, którzy nie czują w sobie zbyt dużego pociągu do nauki języków, motywacją może być to, że w XXI wieku umiejętność posługiwania się językiem obcym to nierzadko połowa sukcesu.

8. Czego nie da mi matura z języka obcego nowożytnego?

Zdawanie matury z języka obcego nowożytnego niesie ze sobą same korzyści. Czy aby na pewno? Tak, jeśli nauka języka jest dobrze i ciekawie realizowana. Jeśli nie jest, należy mocniej przyłożyć się do zdobywania wiedzy i umiejętności językowych, a wprowadzając ten plan w życie matura z języka obcego nowożytnego może nam nie dać wytchnienia. Ale niezwykle dużym ułatwieniem jest to, że nawet słuchanie piosenek w danym języku może być ciekawą formą nauki, a w dobie Internetu nie jest to nic trudnego.

9. Co warto sprawdzić idąc na maturę z języka obcego nowożytnego?

Idąc na maturę z języka obcego nowożytnego warto zapoznać się z materiałem, który obowiązywał na egzaminach w latach poprzednich. Przejrzenie starych arkuszy maturalnych, które dostępne są w sieci, to świetny sprawdzian i dobra nauka, a także zaznajomienie się z tym jak w ogóle wygląda matura językowa. Jeśli mamy kolegę, bądź koleżankę, którzy rok wcześniej podchodzili do egzaminów, warto zapytać ich o to, jak przebiegał egzamin, zwłaszcza ten w formie ustnej. Warto w końcu sprawdzić samego siebie.

Trzymając w dłoniach stary arkusz egzaminacyjny, bez podpowiedzi i zaglądania do notatek warto go rozwiązać, przekonując się na jakim poziomie jest nasza wiedza. W razie znaczącej porażki będziemy wiedzieli, że trzeba się zabrać mocno do pracy. Co jeszcze? „Matura” to słowo, które powinno zapaść w pamięci wszystkim spóźnialskim.

Na egzaminie trzeba pojawić się punktualnie i nikt nie zlituje się nad naszym losem, jeśli spóźnimy się „zaledwie” dziesięć minut. Dlatego należy sprawdzić datę i godzinę egzaminu i zapisać w widocznym miejscu.

10. Na które studia wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego?

Język obcy nowożytny to przedmiot, który bardzo często występuje w gronie tych, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji, niezależnie od szkoły wyższej i charakteru kierunków kształcenia. Są także i takie dziedziny, studiowanie których bez znajomości języka obcego jest praktycznie niemożliwe.

Gdzie w kwalifikacjach na studia znajdziemy omawiany przez nas przedmiot? Kierunkami, na które wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego są, między innymi: biologia, biotechnologia, analityka chemiczna, architektura, automatyka i robotyka, bankowość i finanse cyfrowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, socjologia, biogospodarka, budownictwo, filologia, chemia, energetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, etnologia i antropologia kulturowa, inżynieria zarządzania, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, matematyka stosowana, mechatronika, transport, zarządzanie, turystyka i rekreacja.

zasady rekrutacji na studia 2021

So you have finished reading the jak zdać maturę z angielskiego nic nie umiejąc topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Matura z angielskiego, Matura z angielskiego podstawa, Ile trwa matura z angielskiego, Matura z angielskiego rozszerzona, Matura z angielskiego 2022, Matura z angielskiego (online), Matura podstawowa angielski poziom, Matura angielski 2022 odpowiedzi

See also  Top 29 쓰작 3 답지 Trust The Answer

Leave a Comment