Top 5 Jak Zmienic Nazwisko Po Rozwodzie Po Uplywie 3 Miesiecy The 77 Top Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak zmienic nazwisko po rozwodzie po uplywie 3 miesiecy on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak zmienic nazwisko po rozwodzie po uplywie 3 miesiecy Jak zmienić nazwisko po rozwodzie po upływie 3 miesięcy, Uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie przykład, Zmiana nazwiska po rozwodzie a dziecko, Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy uzasadnienie, Zmiana nazwiska po rozwodzie Poznań, Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie pdf, Zmiana nazwiska po rozwodzie po terminie, Administracyjna zmiana nazwiska po rozwodzie

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, trzeba złożyć oświadczenie u kierownika urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce – nie musi odpowiadać miejscu zamieszkania ani miejscu zawarcia związku małżeńskiego.Kiedy składasz dokumenty. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.Oświadczenie składane przez małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa jest przyjmowane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w formie protokołu, zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r.

Table of Contents

Po jakim czasie po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Kiedy składasz dokumenty. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego oświadczenia, nie możesz później go złożyć i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

See also  Top 8 만다라 트 계획표 양식 Top 8 Best Answers

Jak zmienić nazwisko 3 lat po rozwodzie?

Oświadczenie składane przez małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa jest przyjmowane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w formie protokołu, zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie?

Powinien zawierać nasze podstawowe dane tj. imiona, nazwisko, PESEL, dane adresowe oraz krótkie uzasadnienie. W uzasadnieniu wystarczy wskazać, że wskutek małżeństwa przyjęliśmy nazwisko małżonka, a obecnie jesteśmy po rozwodzie i pragniemy powrócić do naszego poprzedniego nazwiska.

Czy można zmienić nazwisko rok po rozwodzie?

Uwagi: W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jak zmusić byłą żonę do zmiany nazwiska?

Były małżonek nie ma żadnej możliwości prawnej, aby zmusić drugą osobę do zmiany nazwiska po rozwodzie. Jest to uprawnienie, które przysługuje wyłącznie temu małżonkowi, który wskutek ślubu zmienił swoje dotychczasowe nazwisko (choćby częściowo poprzez dodanie nazwiska męża lub żony do swojego obecnego nazwiska).

Jak zmienić nazwisko kilka lat po rozwodzie?

Małżonek, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa musi w tym celu złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Uwaga! Należy to uczynić w terminie 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Co potrzebuje do zmiany nazwiska po rozwodzie?

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód lub paszport) oraz dowód wyżej wspomnianej opłaty skarbowej. Urzędnik USC będzie potrzebował informacji o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Ile kosztuje zmiana nazwiska 2022?

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Z jakich powodów można zmienić nazwisko?

Uzasadnieniem zmiany mogą być ważne powody
 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 • na imię lub nazwisko używane;
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Ile czasu na zmianę nazwiska?

Na wymianę nazwiska małżonkowie mają 3 miesiące od dnia ślubu. Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie przez profil zaufany. Co istotne, dowód osobisty traci ważność po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych, które zawarte są w dowodzie osobistym.

Ile trwa administracyjna zmiana nazwiska?

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej. Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od chwili przyjęcia wniosku,zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska?

Zmiana imienia lub nazwiska możliwa jest wyłącznie z ważnych powodów, np. w przypadku nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka albo zmiany na imię lub nazwisko używane. Wniosek wraz z uzasadnieniem można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Czy trzeba powiadomić urząd skarbowy o zmianie nazwiska?

Zmiana nazwiska jest bowiem automatycznie odnotowana w rejestrze PESEL, a urzędy mają bieżący wgląd do zmienionych danych. Nie ma więc potrzeby osobistego zgłaszania zmiany nazwiska. Jeżeli natomiast chodzi o zamianę miejsca zamieszkania, o niej urząd można poinformować podczas składania zeznań rocznych PIT.

Czy w NFZ trzeba zgłaszać zmianę nazwiska?

Jeżeli jesteś członkiem Funduszu, masz obowiązek zgłosić zmianę nazwiska. Powinieneś zrobić to możliwie jak najszybciej, składając odpowiednie oświadczenie. W tej sprawie skontaktuj się z wybraną instytucją, by otrzymać instrukcje i odpowiednie formularze.

See also  Top 16 밀 푀유 나베 황금 레시피 The 97 New Answer

Czy można wrócić do panieńskiego nazwiska bez rozwodu?

Czy istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego poza wzięciem rozwodu? W zasadzie – poza powrotem do nazwiska panieńskiego po rozwodzie – istnieje tylko możliwość zmiany nazwiska na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, co odbywa się w trybie administracyjnym.

Czy można posługiwać się nazwiskiem panieńskim?

Posługiwanie sie nazwiskiem panieńskim nie stanowi posługiwania się właściwym nazwiskiem, gdyż nie jest pełnym nazwiskiem danej osoby. Podanie nazwiska panieńskiego nie będzie stanowiło właściwej identyfikacji danej osoby, gdyż od momentu zawarcia związku małżeńskiego osoba ta nosi inne nazwisko.

Ile trwa administracyjna zmiana nazwiska?

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej. Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od chwili przyjęcia wniosku,zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Po jakim czasie można wziąć ślub po rozwodzie?

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.

Jak uzasadnić wniosek o zmianę nazwiska?

Zmiana imienia lub nazwiska możliwa jest wyłącznie z ważnych powodów, np. w przypadku nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka albo zmiany na imię lub nazwisko używane. Wniosek wraz z uzasadnieniem można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego.


Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?
Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?


Zmiana nazwiska po rozwodzie – Czy warto wrócić do panieńskiego?

 • Article author: szantar.pl
 • Reviews from users: 42328 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie – Czy warto wrócić do panieńskiego? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie – Czy warto wrócić do panieńskiego? Updating Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie? Od kiedy można używać poprzedniego nazwiska? ✅ Czy były mąż może żądać zmiany nazwiska? Wyjaśniamy! ➤
 • Table of Contents:

Zmiana nazwiska po rozwodzie – jak to załatwić

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem – kiedy jest możliwy

Oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – czy to wszystko

Kiedy można używać nazwiska panieńskiego

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Żądanie zmiany nazwiska po rozwodzie

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie

FAQ

NAPISZ DO NAS

POMOŻEMY

WSPARCIE

Zmiana nazwiska po rozwodzie - Czy warto wrócić do panieńskiego?
Zmiana nazwiska po rozwodzie – Czy warto wrócić do panieńskiego?

Read More

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl

 • Article author: www.gov.pl
 • Reviews from users: 12780 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl Kiedy składasz dokumenty. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl Kiedy składasz dokumenty. W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeśli w tym terminie nie złożysz takiego …
 • Table of Contents:

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem

stopka govpl

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem - Gov.pl - Portal Gov.pl
Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie | Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie – Ile trwa zmiana?

 • Article author: adwokat-jaskow.pl
 • Reviews from users: 41358 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie | Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie – Ile trwa zmiana? Zmiana nazwiska w Poznaniu po upływie 3 miesięcy od rozwodu. Jeśli miną trzy miesiące od rozwodu, nadal istnieje możliwość powrotu do … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie | Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie – Ile trwa zmiana? Zmiana nazwiska w Poznaniu po upływie 3 miesięcy od rozwodu. Jeśli miną trzy miesiące od rozwodu, nadal istnieje możliwość powrotu do … Zastanawiasz się, ile trwa powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie? ⏩ Sprawdź artykuł i dowiedz się, ile czasu trwa zmiana nazwiska po rozwodzie! ✔️
 • Table of Contents:
See also  Top 36 무선 진동기 후기 The 236 Detailed Answer

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Powrót do nazwiska panieńskiego – kiedy jest możliwy

Zmiana nazwiska – Poznań i okolice

Zmiana nazwiska po rozwodzie za granicą

Ile trwa zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska w Poznaniu po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Zmiana nazwiska a dokumenty tożsamości

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

FAQ

Read more articles

Zmiana nazwiska po rozwodzie | Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie - Ile trwa zmiana?
Zmiana nazwiska po rozwodzie | Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie – Ile trwa zmiana?

Read More

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl

 • Article author: www.gov.pl
 • Reviews from users: 49143 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl Updating
 • Table of Contents:

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem

stopka govpl

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem - Gov.pl - Portal Gov.pl
Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem – Gov.pl – Portal Gov.pl

Read More

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach

 • Article author: bip.komprachcice.pl
 • Reviews from users: 46740 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach Updating
 • Table of Contents:
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA - Urząd Gminy w Komprachcicach
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie – Wygraj Rozwód

 • Article author: wygrajrozwod.pl
 • Reviews from users: 14884 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie – Wygraj Rozwód Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie – Wygraj Rozwód Updating Wszystko o rozwodzie
 • Table of Contents:

9 rzeczy o których należy wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód

Pozew o rozwód

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r

Rozprawa rozwodowa

Zmiana nazwiska po rozwodzie - Wygraj Rozwód
Zmiana nazwiska po rozwodzie – Wygraj Rozwód

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

 • Article author: bip.um.wroc.pl
 • Reviews from users: 1011 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about

  Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Updating …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for

  Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Updating Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC…

 • Table of Contents:

Miejsce złożenia dokumentówzałatwienia sprawy

Kto może wystąpić z wnioskiemzainicjować sprawę

Godziny przyjmowania klientów

Uwagi

Opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy

Podstawa prawna

Załączniki

metryczka

Powiadom znajomego

Stopka


			
																		Zmiana nazwiska po rozwodzie - Sprawy do załatwienia - Biuletyn Informacji Publicznej													Urzędu Miejskiego Wrocławia

Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Read More

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach

 • Article author: bip.komprachcice.pl
 • Reviews from users: 24755 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe …
 • Table of Contents:
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA - Urząd Gminy w Komprachcicach
POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA – Urząd Gminy w Komprachcicach

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie

 • Article author: adwokat-ambicki.pl
 • Reviews from users: 41003 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego może nastąpić wyłącznie w trybie ustawy o … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego może nastąpić wyłącznie w trybie ustawy o … Jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie formalności należy spełnić, aby dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie? – Więcej w tym artykule⬇️
 • Table of Contents:

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie

Gdzie złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – dokumenty

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska – ile trwa

Powrót do nazwiska po rozwodzie – podsumowanie

Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

 • Article author: bip.um.wroc.pl
 • Reviews from users: 36083 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about

  Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for

  Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Informacja o sprawach, w których, podczas stanu epidemii, przyjmowani są klienci w USC…

 • Table of Contents:

Miejsce złożenia dokumentówzałatwienia sprawy

Kto może wystąpić z wnioskiemzainicjować sprawę

Godziny przyjmowania klientów

Uwagi

Opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy

Tryb odwoławczy

Podstawa prawna

Załączniki

metryczka

Powiadom znajomego

Stopka


			
																		Zmiana nazwiska po rozwodzie - Sprawy do załatwienia - Biuletyn Informacji Publicznej													Urzędu Miejskiego Wrocławia

Zmiana nazwiska po rozwodzie – Sprawy do załatwienia – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 22060 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie Od tej daty należy liczyć 3-miesięczny termin na zmianę nazwiska. Po jego upływie taka możliwość przepada i nowe nazwisko będzie można uzyskać w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie Od tej daty należy liczyć 3-miesięczny termin na zmianę nazwiska. Po jego upływie taka możliwość przepada i nowe nazwisko będzie można uzyskać w … Często małżonek po rozwodzie pyta, czy istnieje prawna możliwość zmuszenia byłej żony do zmiany nazwiska. Jak wyglądają regulacje prawne w tym temacie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest obowiązkowa!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Rozwiązanie małżeństwa

Skutki rozwodu

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Pozbawienie nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska a dokumenty

Podsumowanie – zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie
Zmiana nazwiska po rozwodzie

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie • czy warto, jak zmienić, wniosek 2022 • jakiwniosek.pl

 • Article author: jakiwniosek.pl
 • Reviews from users: 34309 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie • czy warto, jak zmienić, wniosek 2022 • jakiwniosek.pl Sprawdź jak zmienić nazwisko po rozwodzie, jakie podać uzasadnienie, ile to kosztuje i pobierz wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie • czy warto, jak zmienić, wniosek 2022 • jakiwniosek.pl Sprawdź jak zmienić nazwisko po rozwodzie, jakie podać uzasadnienie, ile to kosztuje i pobierz wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie. Sprawdź jak zmienić nazwisko po rozwodzie, jakie podać uzasadnienie, ile to kosztuje i pobierz wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie.
 • Table of Contents:

Krok po kroku

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie

Kto może zmienić nazwisko po rozwodzie

Kiedy można się ubiegać o zmianę nazwiska po rozpadzie małżeństwa

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie

Jak zmienić nazwisko po 3 miesiącach od rozwodu

Podstawa prawna

Gdzie złożyć wniosek druk (dokumenty) dot sprawy – zmiana nazwiska po rozwodzie w Twojej miejscowości

Dokumenty do pobrania – wzory [DOC PDF] 2022

Zmiana nazwiska po rozwodzie • czy warto, jak zmienić, wniosek 2022 • jakiwniosek.pl
Zmiana nazwiska po rozwodzie • czy warto, jak zmienić, wniosek 2022 • jakiwniosek.pl

Read More

Rozwód – zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska jaki termin?

 • Article author: www.kancelariadobosz.pl
 • Reviews from users: 24118 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Rozwód – zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska jaki termin? Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu: … Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem może nastąpić jedynie w okresie 3 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Rozwód – zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska jaki termin? Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu: … Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem może nastąpić jedynie w okresie 3 … Zmiana nazwiska po rozwodzie i powrót do nazwiska panieńskiego w 2021r. Gdzie i jakie złożyć dokumenty. Uważaj na krótki termin 3 miesięcy od daty rozwodu.
 • Table of Contents:

WITAMY NA STRONIE KANCELARII ADWOKACKIEJ Adwokat Częstochowa Adwokat Lubliniec ADWOKAT KATOWICE KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Damian Dobosz

Adwokat Damian Dobosz

Zmiana nazwiska po rozwodzie Jak liczyć termin

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu

Pytanie klientki czy muszę zmienić nazwisko po rozwodzie

Czy sąd może orzec o zmianie nazwiska w wyroku rozwodowym

Czy były mąż może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska

Czy była żona może po rozwodzie zmienić nazwisko na dyplomie ukończenia studiów

Jakie dokumenty wymagane są do zmiany nazwiska po rozwodzieÂ

Gdzie złożyć dokumenty w sprawie powrotu do nazwiska po rozwodzie

Koszt powrotu do nazwiska panieńskiego

Udostępnij

Najczęściej czytane

Umów się na konsultację – tel 695 629 332

Copyright 2022 © All rights Reserved Design by Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Dobosz

Rozwód - zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska jaki termin?
Rozwód – zmiana nazwiska po rozwodzie. Powrót do nazwiska jaki termin?

Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie » Kancelaria Adwokacka

 • Article author: dobies-adwokat.pl
 • Reviews from users: 26810 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zmiana nazwiska po rozwodzie » Kancelaria Adwokacka Czy istnieje możliwość zmiany nazwiska po rozwodzie, mimo upływu terminu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zmiana nazwiska po rozwodzie » Kancelaria Adwokacka Czy istnieje możliwość zmiany nazwiska po rozwodzie, mimo upływu terminu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie? Zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa w oparciu o art. 59 k.r.o. lub w trybie administracyjnym. W każdym ze sposobów należy spełnić pewne wymogi.
 • Table of Contents:

Zmiana nazwiska po rozwodzie – wprowadzenie

Rozwód a nazwisko noszone po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – krok po kroku

Zobacz również

Zmiana nazwiska po rozwodzie » Kancelaria Adwokacka
Zmiana nazwiska po rozwodzie » Kancelaria Adwokacka

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Czy warto wrócić do panieńskiego?

Imię czy nazwisko to coś więcej niż ciąg liter – ma wielkie znaczenie w naszym życiu. Wyróżnia Cię na tle innych osób, definiuje Cię i określa Twoje miejsce na świecie. Nic więc dziwnego, że po rozwodzie wiele osób decyduje się powrócić do poprzedniego nazwiska, a co za tym w pewnym sensie idzie – także życia sprzed nieudanego związku. Sprawdź poniżej, jak wygląda zmiana nazwiska po rozwodzie.

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem – kiedy jest możliwy?

Rozwód to wydarzenie, które wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami – nic dziwnego, że niektóre osoby chcą po nim zacząć życie niejako od początku. Dla wielu rozwodników (w większości kobiet) powrót do poprzedniego nazwiska jest więc bardzo ważny i pomaga przyzwyczaić się do nowego stanu. Warto wiedzieć jednak, że zmiana nazwiska po rozwodzie to procedura, która wymaga zaistnienia odpowiedniej sytuacji.

Najprościej jest przeprowadzić powrót do nazwiska panieńskiego bezpośrednio po rozwodzie. Określa to art. 59 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – czy to wszystko?

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, trzeba złożyć oświadczenie u kierownika urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce – nie musi odpowiadać miejscu zamieszkania ani miejscu zawarcia związku małżeńskiego. Jak przygotować się do wizyty?

Umów się wcześniej na wizytę przez internet lub telefon. Uiść opłatę skarbową. Złożenie oświadczenia wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 11 złotych do zapłacenia w kasie urzędu lub przelewem. Zabierz ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport i dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Przygotuj dane o miejscu, gdzie sporządzono akt małżeństwa oraz dacie uprawomocnienia orzeczenia sądu o rozwodzie (informacje przekaż urzędnikowi ustnie). Jeśli rozwód został orzeczony za granicą, w Urzędzie stanu cywilnego trzeba przedstawić dodatkowe dokumenty.

Jak wrócić do panieńskiego nazwiska za granicą

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie, nie musisz przyjeżdżać do Polski – jest to również możliwe za granicą. Opłata konsularna wynosi 50 euro. Po jej uiszczeniu udaj się do konsula z dokumentem tożsamości i dowodem zapłaty. Oprócz tego przygotuj również odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo odpis zupełny aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie.

Kiedy można używać nazwiska panieńskiego?

Urzędnik USC może od razu sporządzić protokół podczas składania wniosku o zmianę nazwiska. Następnie pismo przekazuje się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa. Wtedy jest na niego nanoszona wzmianka, dzięki której każdy odpis aktu będzie zawierał aktualne nazwisko rozwiedzionej osoby. Eksmałżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem po wprowadzeniu zmiany w akt małżeństwa.

Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Po upływie 3 miesięcy od rozwodu wciąż możesz ubiegać się o zmianę nazwiska – po tym terminie możliwa jest tylko administracyjna zmiana nazwiska (sytuacja wygląda tak samo w przypadku separacji). Oznacza to, że warto zwrócić się o pomoc do prawnika, np. z Kancelarii Adwokackiej Szantar. Organ administracyjny rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, ponieważ we wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie. Przykład w tym przypadku znajdziesz w art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10). Zmiany nazwiska dokonasz, jeśli:

nazwisko jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka,

zmiana sankcjonuje nazwisko rzeczywiście używane,

nazwisko zostało bezprawnie zmienione,

zmiana następuje zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo osoba również posiada.

Nasi doświadczeni prawnicy przeprowadzą Cię przez tę procedurę, pamiętaj jednak o obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 złotych. Wniosek, który przedstawisz USC albo konsulowi powinien zawierać informacje takie jak:

imię, nazwisko i nazwisko rodowe,

dane kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa,

nr PESEL i adres do korespondencji,

uzasadnienie zmiany nazwiska,

oświadczenie, że w tej samej sprawie nie zostało złożone pismo do innego USC albo nie została wydana decyzja odmowna.

Od decyzji USC przysługuje odwołanie.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie jednego z rodziców nie wpływa na nazwisko dziecka. Jeśli jeden opiekun chce to zrobić, musi uzyskać również zgodę drugiego opiekuna. Pozwolenie nie jest wymagane, jeśli rodzic:

stracił władzę rodzicielską,

nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,

nie może zostać zlokalizowany.

Wówczas o zmianę nazwiska dziecka po rozwodzie trzeba wnioskować do sądu opiekuńczego, należy jednak mieć odpowiednie uzasadnienie.

Jeśli dziecko ukończyło już 13 lat, nie możesz zmienić mu nazwiska bez jego zgody.

Żądanie zmiany nazwiska po rozwodzie

W niektórych sytuacjach zdarza się, że jedna strona nie chce, aby drugie z eskmałżonków nosiło ich nazwisko. Czy można wówczas żądać zmiany nazwiska po rozwodzie? Nie. Decyzję taką podejmuje wyłącznie ten z małżonków, który wskutek zawarcia ślubu zmienił nazwisko. Sąd Najwyższy już w orzeczeniu z końca lat siedemdziesiątych uznał, że były mąż nie może wymagać odebrania byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo. Nie przewiduje tego także Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a właściwie związana z nim procedura, może zniechęcać rozwodników. Warto się jednak nad nim zastanowić. Taka zmiana pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie, pozwoli Ci odseparować się od przeszłości i rozpocząć kolejny etap życia. Odzyskanie nazwiska sprzed ślubu nie musi być trudne – prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Szantar Ci w tym pomogą, niezależnie, czy chcesz dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie czy separacji.

FAQ:

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem

Kierownik USC albo konsul przyjmie twoje oświadczenie. Następnie przygotuje protokół, który podpiszesz ty i urzędnik. Kierownik USC albo konsul prześle go do kierownika USC, który sporządził twój akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Przeczytaj, co zrobić, żeby dostać taki odpis. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa możesz już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było przez ciebie noszone przed ślubem).

Powrót do nazwiska panieńskiego po rozwodzie – Ile trwa zmiana?

Rozwód wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi emocjami. Czasami odciska na nas piętno i powoduje, że chcemy o nim jak najszybciej zapomnieć. Wiele kobiet decyduje się wówczas na powrót do nazwiska panieńskiego. W dzisiejszym artykule przedstawiamy zatem szczegóły na temat zmiany nazwiska w Poznaniu oraz jej konsekwencji.

Porada prawna online

Powrót do nazwiska panieńskiego – kiedy jest możliwy?

W poznańskiej Kancelarii Adwokackiej Marty Jaśków często pada pytanie o to, czy i jak można wrócić do nazwiska rodowego po rozwodzie. Sytuacja dotyczy oczywiście w znacznej większości pań. Rozważmy więc na początek najprostszą procedurę zmiany nazwiska, czyli bezpośrednio po rozwodzie. Zgodnie z art. 59 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu trzech miesięcy od czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Co istotne, mąż, organ administracji państwowej ani żadna inna osoba czy instytucja nie mogą nikogo zmusić do zmiany nazwiska, jest to zawsze suwerenna decyzja osoby, która je nosi.

Zmiana nazwiska – Poznań i okolice

Organem uprawnionym do zmiany nazwiska w Poznaniu, tak jak i w każdym innym polskim mieście, jest urząd stanu cywilnego. W stolicy Wielkopolski USC znajduje się na ulicy Libelta 16/20. Co ważne, można to załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w całym kraju – nie musi odpowiadać miejscu zamieszkania czy zawarcia związku małżeńskiego. Do wizyty należy się jednak odpowiednio przygotować.

Wiele urzędów wymaga wcześniejszego umówienia się na wizytę. W przypadku poznańskiego USC bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko po uprzednim dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej urzędu lub przez telefon (61 646 33 44). Zawsze więc radzimy sprawdzić, jak wygląda to w danym mieście. Przed wizytą będzie trzeba dokonać opłaty skarbowej w wysokości 11 zł na rachunek Miasta Poznania. Na stronie internetowej urzędu miasta można znaleźć numer konta bankowego. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód lub paszport) oraz dowód wyżej wspomnianej opłaty skarbowej. Urzędnik USC będzie potrzebował informacji o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Czasami zdarza się, że urzędnik poprosi o dodatkowe dokumenty, np. gdy rozwód został orzeczony za granicą.

Zmiana nazwiska po rozwodzie za granicą

Zmiana nazwiska po rozwodzie, gdy przebywamy za granicą, również jest możliwa. W tym celu należy udać się do konsula, a przedtem uiścić opłatę konsularną w wysokości 50 euro. Dokładną kwotę i walutę podaje jednak konsul. Oprócz dokumentu tożsamości i dowodu zapłaty należy przygotować odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie.

Ile trwa zmiana nazwiska po rozwodzie?

Jeśli urzędnik otrzyma komplet dokumentów i informacji, będzie mógł od razu sporządzić protokół w trakcie składania oświadczenia o zmianie nazwiska. W Poznaniu przekazuje go następnie do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony akt małżeństwa. Wówczas jest na niego nanoszona wzmianka o aktualnym nazwisku rozwiedzionej osoby. Od momentu wprowadzenia tej zmiany w akcie małżeństwa można używać nazwiska panieńskiego.

Zmiana nazwiska w Poznaniu po upływie 3 miesięcy od rozwodu

Jeśli miną trzy miesiące od rozwodu, nadal istnieje możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego, lecz procedura już nie jest tak prosta. Najlepiej w tym przypadku skonsultować się z prawnikiem, którego specjalnością są rozwody w Poznaniu. Zmiany nazwiska po upływie trzech miesięcy od rozwodu dokonuje się w tzw. trybie administracyjnym. Ustawia zastrzega jednak, że potrzebny jest „ważny powód”, który jest pojęciem bardzo niejasnym. Organ administracyjny ocenia więc podaną przyczynę zmiany nazwiska w każdym przypadku indywidualnie.

Przed złożeniem wniosku o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym należy uiścić opłatę w wysokości 37 zł na wyżej wspomniane konto. Wniosek, który składa się również do urzędu stanu cywilnego lub konsula, musi zawierać:

imię, nazwisko i nazwisko rodowe,

nazwisko kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa,

nr PESEL,

adres do korespondencji wnioskodawcy,

uzasadnienie, czyli wymieniony przez ustawę „ważny powód”,

oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Podczas wizyty w USC trzeba będzie również przedłożyć do wglądu dokument tożsamości. Sprawy nie trzeba jednak załatwiać w urzędzie – można zrobić to za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Decydując się na separację, także możemy próbować zmienić nazwisko w trybie administracyjnym. Samo orzeczenie o separacji może jednak nie być na tyle ważnym powodem, żeby organ administracyjny pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek.

Od decyzji urzędu stanu cywilnego można się odwołać do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC. Mamy na to 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika urzędu.

Zmiana nazwiska a dokumenty tożsamości

Nowym nazwiskiem można posługiwać się już od momentu wprowadzenia wzmianki z aktualnymi danymi do aktu małżeństwa. Pozostaje nam jeszcze zaktualizować dane w naszych dokumentach. Zmianie podlega m.in. dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Ponadto o zmianie nazwiska należy od razu poinformować pracodawcę, uczelnię, szkołę, do której uczęszczają nasze dzieci i wszystkie inne zainteresowane instytucje. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, tam także będzie trzeba wprowadzić aktualizację.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców

Rozwód rodziców w żaden sposób nie wpływa na nazwisko dziecka. Jeśli jednak któryś z rozwodników chce zmienić nazwisko małoletniego potomka, będzie do tego potrzebował zgody również drugiego rodzica. Jego pozwolenie nie jest jednak wymagane, jeśli stracił władzę rodzicielską lub gdy nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Kolejna sytuacja dotyczy braku możliwości uzyskania zgody drugiego rodzica, np. gdy nie możemy go zlokalizować lub gdy jest to bardzo utrudnione z innego powodu. Wtedy o zmianę nazwiska pociechy możemy wnioskować do sądu opiekuńczego, ale będziemy musieli ten wniosek odpowiednio uzasadnić. Z kolei dziecku, które ukończyło 13 lat, nie można zmienić nazwiska także bez jego zgody.

Zadzwoń!

FAQ:

1. Ile jest czasu na powrót do nazwiska po rozwodzie?

Szybka i nieskomplikowana procedura zmiany nazwiska jest możliwa przez trzy miesiące od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

2. Jak wrócić do nazwiska panieńskiego po rozwodzie?

W terminie maksymalnie trzech miesięcy od rozwodu należy udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego (zmiana nazwiska w Poznaniu odbywa się na ul. Libelta 16/20) i złożyć oświadczenie. Za granicą natomiast podobne oświadczenie składamy u konsula.

3. Czy zmiana nazwiska po rozwodzie jest możliwa po upływie trzech miesięcy?

Tak, ale musi być odpowiednio umotywowana, żeby USC pozytywnie rozpatrzył taki wniosek.

So you have finished reading the jak zmienic nazwisko po rozwodzie po uplywie 3 miesiecy topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Jak zmienić nazwisko po rozwodzie po upływie 3 miesięcy, Uzasadnienie zmiany nazwiska po rozwodzie przykład, Zmiana nazwiska po rozwodzie a dziecko, Zmiana nazwiska po rozwodzie po upływie 3 miesięcy uzasadnienie, Zmiana nazwiska po rozwodzie Poznań, Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie pdf, Zmiana nazwiska po rozwodzie po terminie, Administracyjna zmiana nazwiska po rozwodzie

Leave a Comment