Top 45 Kasa Fiskalna A Działalność Nierejestrowa All Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me kasa fiskalna a działalność nierejestrowa on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: kasa fiskalna a działalność nierejestrowa Działalność nierejestrowana 2022, Koszt kasy fiskalnej 2022, Kasa fiskalna, Działalność nierejestrowana a VAT, Jak założyć działalność nierejestrowana, Zwrot za kasę fiskalną, Najtańsza kasa fiskalna, Kasa fiskalna online

Table of Contents

Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną?

W rezultacie, choć działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT, to jednak należy posiadać kasę fiskalną oraz wydawać paragony. Co do zasady prowadzenie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej.

Kiedy nie trzeba kasy fiskalnej 2022?

Kasa fiskalna – zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

W dalszym ciągu zwolnieniu z kasy będą podlegały podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł.

Ile można dorobić na działalności nierejestrowanej 2022?

Możesz prowadzić działalność nierejestrową: jeżeli przychody z twojej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia) w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Do jakiej kwoty nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 2800 zł, czyli w praktyce nie można zarobić więcej niż 1400 zł.

Jak prowadzić działalność bez kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania (które zostały określone w części I załącznika do rozporządzenia).

Jak wystawić paragon w działalności nierejestrowanej?

W działalności nierejestrowanej nie musisz wystawiać rachunków ani faktur. Masz jednak taki obowiązek, gdy klient Cię o to poprosi. Jeśli nie płacisz podatku VAT, wystawiasz faktury bez VAT lub rachunki (w zależności od tego o co prosi Twój klient) Faktury i rachunki mają elementy obowiązkowe.

Jaki obrót bez kasy fiskalnej?

Limit obrotów na kasę fiskalną stanowi pełna kwota 20.000 zł.

Czego nie można sprzedawać bez kasy fiskalnej?

Czego nie możesz sprzedawać bez kasy fiskalnej?
 • perfumy i wody toaletowe,
 • zapisane i niezapisane nośniki danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych,
 • wyroby tytoniowe i alkoholowe,
 • sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów,

Kogo nie dotyczy zwolnienie z kasy fiskalnej?

Zwolnienie podmiotowe z kas w 2022 r.

Na jego podstawie podatnicy kontynuujący w danym roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie muszą wprowadzać kasy fiskalnej, jeśli ich obrót netto z takiej sprzedaży nie przekroczył w roku poprzednim 20.000 zł.

Co można robić w ramach działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana (nierejestrowa) to jest taka forma działalności gospodarczej w której możesz robić wszystko to, co robi przedsiębiorca, a pomimo to nie podlegasz prawie żadnym obowiązkom. Nie musisz mieć wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG czy rejestrować się jako płatnik ZUS.

Co potrzeba do działalności nierejestrowanej?

By rozpocząć działalność nierejestrowaną, wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży zawierającą sumę uzyskanego przychodu z danego dnia. W niektórych sytuacjach przepisy szczególne mogą przewidywać konieczność posiadania numeru NIP, o którego nadanie należy wystąpić za pomocą formularza NIP-7.

Jak prowadzić ewidencję w działalności nierejestrowanej?

Przepisy nie narzucają jakiegoś konkretnego formatu takiej ewidencji. Oznacza to, że możesz prowadzić ją na przykład w zeszycie lub w excelu – w zależności jak będzie dla Ciebie wygodnie.

Czy od działalności nierejestrowanej płaci się podatek?

Czy od działalności nierejestrowanej trzeba płacić podatek? Tak. Dochody z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej uwzględnia się w rocznej deklaracji podatkowej. Rozlicza się je według ogólnej skali podatkowej, czyli 17% (do kwoty 85 528 złotych) oraz 32% (powyżej 85 528 złotych).

Kiedy płaci się podatek od działalności nierejestrowanej?

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Ile wynosi podatek od działalności nierejestrowanej?

Konkretnie w punkcie 9 znajduje się miejsce, w którym należy wpisać przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód bądź stratę oraz należną zaliczkę na podatek dochodowy. Nie musisz co miesiąc odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową 17% lub 32%.

Czy kosmetyczka może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Swój zakład fryzjerski czy gabinet kosmetyczny jako działalność niezarejestrowaną mogą prowadzić tylko te osoby, które nie prowadziły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy). W dodatku przychody z działalności niezarejestrowanej nie mogą przekroczyć w każdym miesiącu 50 proc.

Gdzie trzeba zgłosić działalność nierejestrowaną?

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy miesięczny próg przychodów, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Czy działalność nierejestrowaną trzeba zgłaszać do sanepidu?

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, czyli jesteś osobą fizyczną, Twoje przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także nie wykonujesz innych działalności gospodarczych – również musisz zgłosić się do Sanepidu i złożyć wniosek.

Jak ewidencjonować działalność nierejestrowaną?

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrową, powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT) i zapisywać w niej sprzedaż za dany dzień.


Kasa Fiskalna w 2022r. – Kiedy Zwolnienie? Kiedy Obowiązek? Jakie Limity?
Kasa Fiskalna w 2022r. – Kiedy Zwolnienie? Kiedy Obowiązek? Jakie Limity?


Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 8707 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! W celu prawłowego prowadzenia ewencji na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów podatnik musi posiadać NIP. W konsekwencji, choć osoba … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! W celu prawłowego prowadzenia ewencji na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów podatnik musi posiadać NIP. W konsekwencji, choć osoba … Przedsiębiorco, prowadzisz działalność nierejestrowaną? Czy wiesz z jakich uproszczeń oraz zwolnień możesz skorzystać prowadząc drobną sprzedaż bez rejestracji? Dowiedz się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa!
 • Table of Contents:

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej - na przykładzie!
Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

Read More

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź!

 • Article author: mico.pl
 • Reviews from users: 6082 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź! Kasa fiskalna nawet w działalności nierejestrowanej może okazać się niezbędna. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź! Kasa fiskalna nawet w działalności nierejestrowanej może okazać się niezbędna. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie … Zastanawiasz się, czy kasa fiskalna jest wymagana przy działalności nierejestrowanej? ➦ Dowiedz się o kasach fiskalnych w działalności nierejestrowanej! ✔️
 • Table of Contents:

Co to jest działalność nierejestrowana

Działalność gospodarcza czy nie-godpodarcza oraz jakie to ma znaczenie

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna – kiedy potrzeba kasy rejestrującej

Działalność nierejestrowana z kasą fiskalną a numer NIP

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej - Sprawdź!
Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź!

Read More

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 717 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! Updating Przedsiębiorco, prowadzisz działalność nierejestrowaną? Czy wiesz z jakich uproszczeń oraz zwolnień możesz skorzystać prowadząc drobną sprzedaż bez rejestracji? Dowiedz się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa!
 • Table of Contents:
See also  Top 50 홍게 찌는 법 The 147 Top Answers

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej - na przykładzie!
Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

Read More

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 17515 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Updating Kasa fiskalna – czyli kto ma obowiązek korzystania z kasy fiskalnej przy sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej? Sprawdź!
 • Table of Contents:

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienie przedmiotowe

Kasa fiskalna – zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

Kasa fiskalna w 2022 roku – kiedy nie będzie obowiązywało zwolnienie

Kasa fiskalna w 2022 roku - zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

Read More

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

 • Article author: www.biznes.gov.pl
 • Reviews from users: 29988 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Updating Kasa fiskalna – czyli kto ma obowiązek korzystania z kasy fiskalnej przy sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej? Sprawdź!
 • Table of Contents:

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienie przedmiotowe

Kasa fiskalna – zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

Kasa fiskalna w 2022 roku – kiedy nie będzie obowiązywało zwolnienie

Kasa fiskalna w 2022 roku - zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

Read More

Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A.

 • Article author: bluemedia.pl
 • Reviews from users: 26165 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A. Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A. Updating Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci odwagi, aby otworzyć własną firmę? Działalność nierejestrowana może okazać się dobbrym pomysłem na start. działalność nierejestrowana
 • Table of Contents:

Czym jest „firma na próbę”

Ile możesz zarobić prowadząc działalność nierejestrowaną

Nie tylko przywileje ale też obowiązki

Co zyskasz prowadząc firmę bez rejestracji

Co się dzieje po przekroczeniu limitu

Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A.
Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A.

Read More

kasa fiskalna a działalność nierejestrowa

 • Article author: prawo-mamy.pl
 • Reviews from users: 18652 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about kasa fiskalna a działalność nierejestrowa Nie istnieje zwolnienie z obowiązku księgowania na kasie fiskalnej odnoszące się bezpośrednio do działalności nierejestrowanej, ale istnieją … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for kasa fiskalna a działalność nierejestrowa Nie istnieje zwolnienie z obowiązku księgowania na kasie fiskalnej odnoszące się bezpośrednio do działalności nierejestrowanej, ale istnieją …
 • Table of Contents:
kasa fiskalna a działalność nierejestrowa
kasa fiskalna a działalność nierejestrowa

Read More

Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne

 • Article author: www.podatki.biz
 • Reviews from users: 32032 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne Zwolnienia z podatku VAT i obowiązku prowadzenia kas fiskalnych dotyczyć będą … Działalność nierejestrowa i kasa fiskalna – czy i ewentualnie kiedy trzeba … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne Zwolnienia z podatku VAT i obowiązku prowadzenia kas fiskalnych dotyczyć będą … Działalność nierejestrowa i kasa fiskalna – czy i ewentualnie kiedy trzeba … jednoosobowa dzia³alno¶æ gospodarcza,podatek od towarów i us³ug (vat),prawo przedsiêbiorców,dzia³alno¶æ nierejestrowa,dzia³alno¶æ nieewidencjonowana,dzia³alno¶æ nierejestrowana,kasy i urz±dzenia fiskalne (kasy rejestruj±ce, kasy fiskalne on-line)Zwolnienia z podatku VAT i obowi±zku prowadzenia kas fiskalnych dotyczyæ bêd± wiêkszo¶æ osób prowadz±cych dzia³alno¶æ nierejestrow±. Ale nie wszystkich. Dzisiaj o tym, jakie rodzaje dzia³alno¶ci nie mog± korzystaæ ze zwolnieñ VAT.
 • Table of Contents:
Dzia³alno¶æ nierejestrowa - poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne
Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne

Read More

Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne

 • Article author: www.biznes.gov.pl
 • Reviews from users: 24713 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna. Podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne Działalność nierejestrowa, a kasa fiskalna. Podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób … jednoosobowa dzia³alno¶æ gospodarcza,podatek od towarów i us³ug (vat),prawo przedsiêbiorców,dzia³alno¶æ nierejestrowa,dzia³alno¶æ nieewidencjonowana,dzia³alno¶æ nierejestrowana,kasy i urz±dzenia fiskalne (kasy rejestruj±ce, kasy fiskalne on-line)Zwolnienia z podatku VAT i obowi±zku prowadzenia kas fiskalnych dotyczyæ bêd± wiêkszo¶æ osób prowadz±cych dzia³alno¶æ nierejestrow±. Ale nie wszystkich. Dzisiaj o tym, jakie rodzaje dzia³alno¶ci nie mog± korzystaæ ze zwolnieñ VAT.
 • Table of Contents:
Dzia³alno¶æ nierejestrowa - poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne
Dzia³alno¶æ nierejestrowa – poradnik praktyczny: podatek VAT i kasy fiskalne

Read More

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna – Kancelaria ALCS

 • Article author: spolkiosobowe.pl
 • Reviews from users: 38713 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna – Kancelaria ALCS Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim: Podatnicy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna – Kancelaria ALCS Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim: Podatnicy … Czy przedsiębiorca nierejestrowy będzie musiał posiadać kasę fiskalną? W jakich przypadkach działalność nierejestrowa będzie podlegać ewidencjonowaniu przy wykorzystaniu kasy fiskalnej, a przedsiębiorca nierejestrowany będzie zobowiązany do wydania paragonu? Jeśli jesteś ciekawy, to odpowiedź znajdziesz w tym wpisie.
 • Table of Contents:

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez przedsiębiorcę nierejestrowego niezależnie od wysokości obrotu

Sankcje dla przedsiębiorcy nierejestrowanego za brak kasy fiskalnej

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie Skorzystaj z formularza kontaktowego

Podobne wpisy

Bądź z prawem i podatkami na bieżąco!

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna - Kancelaria ALCS
Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna – Kancelaria ALCS

Read More

Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

 • Article author: kosmetykaprawo.pl
 • Reviews from users: 27296 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej? Zgodnie z przepisami prawa osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie powinny obligatoryjnie posiadać kasę fiskalną. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej? Zgodnie z przepisami prawa osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie powinny obligatoryjnie posiadać kasę fiskalną.
 • Table of Contents:
Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?
Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

Read More

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna |

 • Article author: polskiekasyfiskalneonline.pl
 • Reviews from users: 23141 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna | Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna – kiedy trzeba zakupić urządzenie fiskalne? Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna | Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna – kiedy trzeba zakupić urządzenie fiskalne? Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na … Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna – kiedy trzeba kupić urządzenie fiskalne, mimo braku konieczności rejestrowania działalności i opłacania ZUS-u?
 • Table of Contents:

Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej ze względu na obrót

Kasa fiskalna a VAT

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna – kiedy mamy obowiązek ją stosować

Sankcje za brak kasy fiskalnej

Nawigacja wpisu

Polskie Kasy Fiskalne Online

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna |
Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna |

Read More

Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji – Blog inFakt.pl

 • Article author: www.infakt.pl
 • Reviews from users: 13752 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji – Blog inFakt.pl Kasa fiskalna. W temacie kasy fiskalnej należy pamiętać, że jest ona rozważana tylko wtedy, gdy podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji – Blog inFakt.pl Kasa fiskalna. W temacie kasy fiskalnej należy pamiętać, że jest ona rozważana tylko wtedy, gdy podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób … Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji – czy będzie to możliwe? Czy będą podmioty, które będą musiały ją mieć od pierwszej sprzedaży?
 • Table of Contents:
Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji - Blog inFakt.pl
Kasa fiskalna w działalności bez rejestracji – Blog inFakt.pl

Read More

Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl

 • Article author: podatki.gazetaprawna.pl
 • Reviews from users: 11788 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż przekroczy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż przekroczy … Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż
 • Table of Contents:

Komentarze(0)

Zobacz więcej

Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną - GazetaPrawna.pl
Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Ideą wprowadzenia do polskiego systemu prawa działalności nierejestrowanej było maksymalne ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa o niewielkim rozmiarze. Faktycznie podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną może liczyć na wiele uproszczeń, a także zwolnień z kilku obowiązków. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa.

Działalność nierejestrowana

Na wstępie warto w sposób ogólny przypomnieć, czym właściwie jest działalność nierejestrowana. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% (aktualnie 1505 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to mamy do czynienia z działalnością nierejestrowaną. Plusem tej formy jest brak konieczności składania wniosku o wpis do CEIDG. Ponadto w przypadku tego typu działalności nie ma obowiązku opłacania składek ZUS.

Kolejne zalety możemy zaobserwować na gruncie podatku dochodowego. Otóż przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej nie są kwalifikowane jako zyski z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z innych źródeł (o czym stanowi art. 20 ust. 1ba ustawy PIT). W konsekwencji nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek czy też prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik rozlicza działalność nierejestrowaną jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu PIT-36.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej odbywa się na szczególnych zasadach, co sprawia, że podatnik może uniknąć wielu uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku, dokumentowaniem przychodów oraz kosztów czy terminowym opłacaniem składek ZUS.

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Tematyka związana z kasą fiskalną łączy się z podatkiem od towarów i usług, dlatego też trzeba zastanowić się, w jaki sposób działalność nierejestrowana jest traktowana na gruncie VAT.

Wskazać należy, że ustawa VAT, inaczej niż ustawa PIT, nie zawiera żadnych szczególnych przepisów co do sposobu opodatkowania sprzedaży dokonywanej w ramach działalności nierejestrowanej. Niezmiennie obowiązuje art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, który podaje, że podatnikiem jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast definicję działalności gospodarczej odnajdziemy w art. 15 ust. 2 ustawy. Możemy tam przeczytać, że obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W rezultacie ustawa o VAT wprowadza własną definicję działalności gospodarczej. W jej kontekście osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ wykonuje czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Naturalnie w praktyce, ze względu na niską wartość sprzedaży, osoba ta może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak faktu, że do działalności nierejestrowanej stosujemy odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym także te dotyczące kas fiskalnych.

Działalność nierejestrowana podlega pod przepisy ustawy VAT. Oznacza to, że odnoszą się do niej wszystkie reguły oraz zasady określone w tej ustawie.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna?

Jak już wskazaliśmy, do działalności nierejestrowanej odnoszą się wszystkie regulacje ustawy VAT. Powoduje to, że również przepisy stanowiące o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej znajdą w tej sytuacji zastosowanie (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

W celu prawidłowego prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów podatnik musi posiadać NIP. W konsekwencji, choć osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, to jednak ma obowiązek posługiwania się NIP-em.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Wystawianie faktur każdego rodzaju

Wystawianie faktur każdego rodzaju Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu

Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu Integracja systemu z drukarką fiskalną Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS:

„Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne na rzecz osób fizycznych w ramach działalności nierejestrowanej (spełniając warunki określone w ustawie – Prawo przedsiębiorców) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy.

W konsekwencji w związku z tym, iż świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne w ramach działalności nierejestrowanej Wnioskodawca będzie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT podatnikiem Wnioskodawca będzie zobowiązany wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP”.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej należy złożyć na druku NIP-7 (zaznaczając w nim w części A.4. pkt 2: osoba podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Zasadniczo na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek posługiwania się kasą fiskalną. Wiąże się to również z koniecznością wystąpienia z wnioskiem NIP-7 o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Trzeba także podkreślić, że tak samo jak ustawa VAT, również rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma odpowiednie zastosowanie do działalności nierejestrowanej.

Powoduje to, że w pewnych okolicznościach i na warunkach przewidzianych w tym rozporządzeniu osoba prowadząca taką działalność może być zwolniona z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Należy także pamiętać, że istnieją pewne kategorie dostawy towarów oraz świadczenia usług, które nie korzystają ze zwolnienia.

Przykład 1.

Osoba fizyczna postanowiła prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie usług fryzjerskich. Z uwagi na niewielką wartość sprzedaży w ciągu roku korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 113 ustawy. Jednak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ma zastosowania do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. W rezultacie, choć działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT, to jednak należy posiadać kasę fiskalną oraz wydawać paragony.

Co do zasady prowadzenie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej. Niewykluczone jednak, że w konkretnym przypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku, jeżeli spełni warunki określone w rozporządzeniu MF.

Podsumowując niniejszy artykuł, przede wszystkim wskazać należy, że choć wykonywanie działalności nierejestrowanej łączy się z wieloma uproszczeniami, to jednak nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca. Jak bowiem widać, kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej może być obowiązkowa. Każdy przypadek należy rozpatrywać w sposób indywidualny i możliwe, że u danego podatnika zastosowanie znajdzie odpowiednie zwolnienie w tym zakresie.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana to wygodny sposób przeprowadzenia “testu” własnego biznesu. Wiąże się z nią wiele ułatwień, które pozwalają z lżejszym sercem odważyć się i sprawdzić, czy nasze pomysły mogą być dla nas dochodowe. Tutaj oczywiście znowu wkracza temat kas fiskalnych – okazuje się bowiem, że może obejmować Cię działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna wciąż będzie wymagana.

Sprawdź naszą ofertę kas fiskalnych

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność, która przynosi niewielki zarobek. Zazwyczaj w te wymagania wpisuje się np. wszelkiego rodzaju rękodzieło.

Właścicielem działalności nierejestrowanej może zostać każda osoba fizyczna. Są tu również pewne ograniczenia. Działalność nie może być prowadzona w ramach spółki cywilnej. Nie może też dotyczyć czynności wymagających zezwoleń lub koncesji np. wyrobu alkoholu. Jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadziłeś własną działalność gospodarczą, również nie możesz zaangażować się w działalność nierejestrowaną.

Według prawa działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, a więc:

nie ma konieczności jej rejestracji,

nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także zaliczek na podatek i podatku VAT (zwolnienie podmiotowe),

nie ponosi się kosztów prowadzenia księgowości.

Właśnie z takimi zwolnieniami wiąże się działalność nierejestrowana. A kasa fiskalna? Skoro prowadząc działalność nierejestrowaną jesteś zwolniony z VAT, to chyba nie musisz martwić się o urządzenie fiskalne? Spójrzmy głębiej, by odpowiedzieć na to pytanie.

Działalność gospodarcza, czy nie-godpodarcza oraz jakie to ma znaczenie?

W poprzednim akapicie napisaliśmy, że działalność nierejestrowana nie jest uznawana w świetle prawa za działalność gospodarczą. Mówi o tym Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców, Art. 5. 1.

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Skoro działalność gospodarcza to coś innego, niż działalność nierejestrowana (a kasa fiskalna może być niezbędna w prowadzeniu tej pierwszej), to chyba nie musisz mieć kasy fiskalnej? Nic bardziej mylnego. Obowiązek posiadania kasy wciąż może Cię obowiązywać.

Działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna – kiedy potrzeba kasy rejestrującej?

Kasa fiskalna nawet w działalności nierejestrowanej może okazać się niezbędna. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie jest zgłoszona w żadnym urzędzie, w związku z tym nie jesteś płatnikiem VAT – mimo wszystko żadna z tych cech nie wyklucza konieczności kupna kasy!

O co się rozchodzi? O Ustawę o VAT, z której wynika ogólny obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Nie chcemy się tu ponownie rozpisywać, kto powinien zaopatrzyć się w kasę fiskalną – powstał o tym już osoby artykuł. Możesz go przeczytać tutaj: Kto musi mieć kasę fiskalną? Jeśli w treści przytoczonego artykułu odnajdziesz swój profil działalności, albo pewne cechy które zobowiązują Cię do posiadania kasy, trzeba się w nią zaopatrzyć, mimo że Twoja działalność jest nierejestrowana.

Prawo precyzuje to jasno – kasa fiskalna jest niezbędna, jeśli przeprowadzasz transakcje dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Nie ma tu znaczenia wybrana forma opodatkowania czy też bycie vatowcem lub nie-vatowcem (zwolnionym podmiotowo), ewidencja Cię obowiązuje. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem również na przedsiębiorcach prowadzących działalność bez rejestracji.

Artykuł 15 ust.2 ustawy o VAT mówi o tym, że działalność gospodarcza:

„(…) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.”

Ustawa o VAT precyzuje, że za działalność gospodarczą należy uznać każdą czynność, którą wykonujemy regularnie i która przynosi nam zarobek. Z tego powodu jeżeli przyjęta przez Ciebie forma samozatrudnienia to działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna jest niezbędna dla Twojej branży według ustawy o VAT, musisz kupić urządzenie fiskalne.

Działalność nierejestrowana z kasą fiskalną, a numer NIP

Jeśli okazuje się, że w swojej działalności nierejestrowanej musisz używać kasy fiskalnej, powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek o nadanie numeru NIP. Jest on niezbędny do prowadzenia zgodnej z przepisami ewidencji za pośrednictwem urządzenia fiskalnego. W takiej sytuacji, mimo że nie musisz zgłaszać swojej działalności do rejestracji, będziesz musiał posiadać własny numer NIP.

Numer identyfikacji podatkowej najlepiej uzyskać składając druk NIP-7 w Twoim Urzędzie Skarbowym.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Warto także wiedzieć, że tak samo jak obowiązują nas postanowienia Ustawy o VAT, w ten sam sposób możemy zastosować zwolnienia, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wprawdzie nie istnieją żadne zwolnienia dotyczące bezpośrednio działalności nierejestrowanej, ale można tu zastosować zwolnienia ogólne. Polecamy nasz artykuł na ten temat, w którym znajdziecie skrót najważniejszych informacji: Kto musi mieć kasę fiskalną?

Nie będziemy tu powielać informacji zawartym w przytoczonym źródle. Chcemy jednak przypomnieć, że każdego obowiązuje limit obrotu 20 tysięcy złotych rocznie. Jeśli go przekroczysz, niezależnie od branży w której działasz, będziesz musiał zakupić kasę fiskalną. Warto także wspomnieć, że ze względu na definicję działalności nierejestrowanej, którą już cytowaliśmy (Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia…”), limit ten będzie trochę mniejszy.

Wartość minimalnego wynagrodzenia w roku 2021 to 2061,67 zł netto. 50% z 2061,67 zł netto to 1030,84 zł netto – taki średni maksymalny obrót miesięczny trzeba przyjąć, jeśli chcemy wyliczyć maksymalny, roczny obrót. Mnożąc 1030,84 zł netto przez 12 miesięcy w roku, otrzymujemy wartość końcową obrotu obowiązującą w 2021 roku dla działalności nierejestrowanej, czyli 12 370,02 zł netto. Jeśli sprzedajesz więc towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej to wystarczy, że obowiązuje Cię z zwolnienie z posiadania kasy i działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna będzie Ci potrzebna dopiero po przekroczeniu podanego limitu.

Na zakończenie polecamy jeszcze dwa artykuły, które są przydatne dla wszystkich przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie kas fiskalnych: Ulga na zakup kasy fiskalnej, Zakup i rejestracja kasy fiskalnej krok po kroku. Gdy Twoja działalność to działalność nierejestrowana, a kasa fiskalna okaże się w Twoim przypadku konieczna, zapraszamy oczywiście do nas! Zajmiemy się całą sprawą kompleksowo, bez stresu i ekspresowym tempie.

Zapytaj o kasy fiskalne

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Ideą wprowadzenia do polskiego systemu prawa działalności nierejestrowanej było maksymalne ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa o niewielkim rozmiarze. Faktycznie podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną może liczyć na wiele uproszczeń, a także zwolnień z kilku obowiązków. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa.

Działalność nierejestrowana

Na wstępie warto w sposób ogólny przypomnieć, czym właściwie jest działalność nierejestrowana. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% (aktualnie 1505 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to mamy do czynienia z działalnością nierejestrowaną. Plusem tej formy jest brak konieczności składania wniosku o wpis do CEIDG. Ponadto w przypadku tego typu działalności nie ma obowiązku opłacania składek ZUS.

Kolejne zalety możemy zaobserwować na gruncie podatku dochodowego. Otóż przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej nie są kwalifikowane jako zyski z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z innych źródeł (o czym stanowi art. 20 ust. 1ba ustawy PIT). W konsekwencji nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek czy też prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik rozlicza działalność nierejestrowaną jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu PIT-36.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej odbywa się na szczególnych zasadach, co sprawia, że podatnik może uniknąć wielu uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku, dokumentowaniem przychodów oraz kosztów czy terminowym opłacaniem składek ZUS.

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Tematyka związana z kasą fiskalną łączy się z podatkiem od towarów i usług, dlatego też trzeba zastanowić się, w jaki sposób działalność nierejestrowana jest traktowana na gruncie VAT.

Wskazać należy, że ustawa VAT, inaczej niż ustawa PIT, nie zawiera żadnych szczególnych przepisów co do sposobu opodatkowania sprzedaży dokonywanej w ramach działalności nierejestrowanej. Niezmiennie obowiązuje art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, który podaje, że podatnikiem jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast definicję działalności gospodarczej odnajdziemy w art. 15 ust. 2 ustawy. Możemy tam przeczytać, że obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W rezultacie ustawa o VAT wprowadza własną definicję działalności gospodarczej. W jej kontekście osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ wykonuje czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Naturalnie w praktyce, ze względu na niską wartość sprzedaży, osoba ta może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak faktu, że do działalności nierejestrowanej stosujemy odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym także te dotyczące kas fiskalnych.

Działalność nierejestrowana podlega pod przepisy ustawy VAT. Oznacza to, że odnoszą się do niej wszystkie reguły oraz zasady określone w tej ustawie.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna?

Jak już wskazaliśmy, do działalności nierejestrowanej odnoszą się wszystkie regulacje ustawy VAT. Powoduje to, że również przepisy stanowiące o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej znajdą w tej sytuacji zastosowanie (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

W celu prawidłowego prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów podatnik musi posiadać NIP. W konsekwencji, choć osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, to jednak ma obowiązek posługiwania się NIP-em.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Wystawianie faktur każdego rodzaju

Wystawianie faktur każdego rodzaju Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu

Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu Integracja systemu z drukarką fiskalną Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS:

„Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne na rzecz osób fizycznych w ramach działalności nierejestrowanej (spełniając warunki określone w ustawie – Prawo przedsiębiorców) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy.

W konsekwencji w związku z tym, iż świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne w ramach działalności nierejestrowanej Wnioskodawca będzie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT podatnikiem Wnioskodawca będzie zobowiązany wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP”.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej należy złożyć na druku NIP-7 (zaznaczając w nim w części A.4. pkt 2: osoba podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Zasadniczo na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek posługiwania się kasą fiskalną. Wiąże się to również z koniecznością wystąpienia z wnioskiem NIP-7 o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Trzeba także podkreślić, że tak samo jak ustawa VAT, również rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma odpowiednie zastosowanie do działalności nierejestrowanej.

Powoduje to, że w pewnych okolicznościach i na warunkach przewidzianych w tym rozporządzeniu osoba prowadząca taką działalność może być zwolniona z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Należy także pamiętać, że istnieją pewne kategorie dostawy towarów oraz świadczenia usług, które nie korzystają ze zwolnienia.

Przykład 1.

Osoba fizyczna postanowiła prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie usług fryzjerskich. Z uwagi na niewielką wartość sprzedaży w ciągu roku korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 113 ustawy. Jednak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ma zastosowania do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. W rezultacie, choć działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT, to jednak należy posiadać kasę fiskalną oraz wydawać paragony.

Co do zasady prowadzenie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej. Niewykluczone jednak, że w konkretnym przypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku, jeżeli spełni warunki określone w rozporządzeniu MF.

Podsumowując niniejszy artykuł, przede wszystkim wskazać należy, że choć wykonywanie działalności nierejestrowanej łączy się z wieloma uproszczeniami, to jednak nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca. Jak bowiem widać, kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej może być obowiązkowa. Każdy przypadek należy rozpatrywać w sposób indywidualny i możliwe, że u danego podatnika zastosowanie znajdzie odpowiednie zwolnienie w tym zakresie.

So you have finished reading the kasa fiskalna a działalność nierejestrowa topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Działalność nierejestrowana 2022, Koszt kasy fiskalnej 2022, Kasa fiskalna, Działalność nierejestrowana a VAT, Jak założyć działalność nierejestrowana, Zwrot za kasę fiskalną, Najtańsza kasa fiskalna, Kasa fiskalna online

See also  Top 21 칡즙 남자 부작용 All Answers

Leave a Comment