Top 6 Kasa Fiskalna A Działalność Nierejestrowana The 236 Detailed Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me kasa fiskalna a działalność nierejestrowana on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: kasa fiskalna a działalność nierejestrowana Ile kosztuje kasa fiskalna, Koszt kasy fiskalnej 2022, Działalność nierejestrowana a VAT, Najtańsza kasa fiskalna, Kasa fiskalna online, Kasa fiskalna 2022, Jak założyć działalność nierejestrowana, Handel bez działalności

Table of Contents

Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną?

W rezultacie, choć działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT, to jednak należy posiadać kasę fiskalną oraz wydawać paragony. Co do zasady prowadzenie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej.

Kiedy nie trzeba kasy fiskalnej 2022?

Kasa fiskalna – zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

W dalszym ciągu zwolnieniu z kasy będą podlegały podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł.

Jak ewidencjonować działalność nierejestrowaną?

Osoba, która prowadzi działalność nierejestrową, powinna prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT) i zapisywać w niej sprzedaż za dany dzień.

Do jakiej kwoty nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby fizyczne, których przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 2800 zł, czyli w praktyce nie można zarobić więcej niż 1400 zł.

Jak prowadzić działalność bez kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej, jeżeli dokonuje dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zwolnionych z ewidencjonowania (które zostały określone w części I załącznika do rozporządzenia).

Jak wystawić paragon w działalności nierejestrowanej?

W działalności nierejestrowanej nie musisz wystawiać rachunków ani faktur. Masz jednak taki obowiązek, gdy klient Cię o to poprosi. Jeśli nie płacisz podatku VAT, wystawiasz faktury bez VAT lub rachunki (w zależności od tego o co prosi Twój klient) Faktury i rachunki mają elementy obowiązkowe.

Od jakiej kwoty trzeba mieć kasę fiskalną 2022?

Kasa fiskalna – limity w 2022 roku bez zmian

Zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł.

Jaki obrót bez kasy fiskalnej?

Limit obrotów na kasę fiskalną stanowi pełna kwota 20.000 zł.

Czego nie można sprzedawać bez kasy fiskalnej?

Czego nie możesz sprzedawać bez kasy fiskalnej?
 • perfumy i wody toaletowe,
 • zapisane i niezapisane nośniki danych zarówno cyfrowych, jak i analogowych,
 • wyroby tytoniowe i alkoholowe,
 • sprzęt fotograficzny z wyłączeniem części i akcesoriów,

Czy działalność nierejestrowaną trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Dlatego, żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Taka działalność nie wymaga rejestracji firmy.

Ile można dorobić na działalności nierejestrowanej 2022?

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej uzależniony jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia, który w 2022 roku wynosi 3 010 zł brutto. W związku z tym, limit uprawniający do prowadzenia działalności niezarejestrowanej w 2022 roku wynosi 1 505 zł.

Jak długo można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 1505 zł).

Czy od działalności nierejestrowanej płaci się podatek?

Czy od działalności nierejestrowanej trzeba płacić podatek? Tak. Dochody z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej uwzględnia się w rocznej deklaracji podatkowej. Rozlicza się je według ogólnej skali podatkowej, czyli 17% (do kwoty 85 528 złotych) oraz 32% (powyżej 85 528 złotych).

Kiedy płaci się podatek od działalności nierejestrowanej?

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Ile wynosi podatek od działalności nierejestrowanej?

Konkretnie w punkcie 9 znajduje się miejsce, w którym należy wpisać przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód bądź stratę oraz należną zaliczkę na podatek dochodowy. Nie musisz co miesiąc odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową 17% lub 32%.

Czy kosmetyczka może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Swój zakład fryzjerski czy gabinet kosmetyczny jako działalność niezarejestrowaną mogą prowadzić tylko te osoby, które nie prowadziły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy). W dodatku przychody z działalności niezarejestrowanej nie mogą przekroczyć w każdym miesiącu 50 proc.

Gdzie trzeba zgłosić działalność nierejestrowaną?

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy miesięczny próg przychodów, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie. W tym przypadku należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Czy działalność nierejestrowaną trzeba zgłaszać do sanepidu?

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, czyli jesteś osobą fizyczną, Twoje przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, a także nie wykonujesz innych działalności gospodarczych – również musisz zgłosić się do Sanepidu i złożyć wniosek.

Jak długo można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 1505 zł).


Działalność nierejestrowana w 2022 – OKIEM PRAKTYKA + pliki w prezencie
Działalność nierejestrowana w 2022 – OKIEM PRAKTYKA + pliki w prezencie


Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 25631 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! Zasadniczo na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek posługiwania się kasą fiskalną. Wiąże się to również z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! Zasadniczo na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek posługiwania się kasą fiskalną. Wiąże się to również z … Przedsiębiorco, prowadzisz działalność nierejestrowaną? Czy wiesz z jakich uproszczeń oraz zwolnień możesz skorzystać prowadząc drobną sprzedaż bez rejestracji? Dowiedz się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa!
 • Table of Contents:

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej - na przykładzie!
Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

Read More

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 13825 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie! Updating Przedsiębiorco, prowadzisz działalność nierejestrowaną? Czy wiesz z jakich uproszczeń oraz zwolnień możesz skorzystać prowadząc drobną sprzedaż bez rejestracji? Dowiedz się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa!
 • Table of Contents:

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej - na przykładzie!
Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – na przykładzie!

Read More

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 30518 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Updating Kasa fiskalna – czyli kto ma obowiązek korzystania z kasy fiskalnej przy sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej? Sprawdź!
 • Table of Contents:
See also  Top 8 아파트 에서 키우기 좋은 중형견 276 Most Correct Answers

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienie przedmiotowe

Kasa fiskalna – zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

Kasa fiskalna w 2022 roku – kiedy nie będzie obowiązywało zwolnienie

Kasa fiskalna w 2022 roku - zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

Read More

ESDN (archiwalny) (2021) Ewidencja | druk, formularz online

 • Article author: www.druki-formularze.pl
 • Reviews from users: 8015 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about ESDN (archiwalny) (2021) Ewidencja | druk, formularz online Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for ESDN (archiwalny) (2021) Ewidencja | druk, formularz online Updating ESDN, online, Uproszczony rejestr sprzedaży uproszczenie upraszanie sprzedarzy sprzedaż rejestru ewidencja spis przeznaczenie przeznaczonych nie rejestrowanej niezarejestrowanej nierejestrowana Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanejWypełnij online druk ESDN (archiwalny) (2021) Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nie… Darmowy druk – ESDN – sprawdź
 • Table of Contents:
ESDN (archiwalny) (2021) Ewidencja | druk, formularz online
ESDN (archiwalny) (2021) Ewidencja | druk, formularz online

Read More

Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A.

 • Article author: bluemedia.pl
 • Reviews from users: 2120 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A. Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A. Updating Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci odwagi, aby otworzyć własną firmę? Działalność nierejestrowana może okazać się dobbrym pomysłem na start. działalność nierejestrowana
 • Table of Contents:

Czym jest „firma na próbę”

Ile możesz zarobić prowadząc działalność nierejestrowaną

Nie tylko przywileje ale też obowiązki

Co zyskasz prowadząc firmę bez rejestracji

Co się dzieje po przekroczeniu limitu

Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A.
Działalność nierejestrowana – komu może się opłacać? | Blue Media S.A.

Read More

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź!

 • Article author: mico.pl
 • Reviews from users: 23959 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź! Kasa fiskalna nawet w działalności nierejestrowanej może okazać się niezbędna. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź! Kasa fiskalna nawet w działalności nierejestrowanej może okazać się niezbędna. Działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą, nie … Zastanawiasz się, czy kasa fiskalna jest wymagana przy działalności nierejestrowanej? ➦ Dowiedz się o kasach fiskalnych w działalności nierejestrowanej! ✔️
 • Table of Contents:

Co to jest działalność nierejestrowana

Działalność gospodarcza czy nie-godpodarcza oraz jakie to ma znaczenie

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna – kiedy potrzeba kasy rejestrującej

Działalność nierejestrowana z kasą fiskalną a numer NIP

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej - Sprawdź!
Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – Sprawdź!

Read More

kasa fiskalna a działalność nierejestrowana

 • Article author: prawo-mamy.pl
 • Reviews from users: 49594 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about kasa fiskalna a działalność nierejestrowana Nie istnieje zwolnienie z obowiązku księgowania na kasie fiskalnej odnoszące się bezpośrednio do działalności nierejestrowanej, ale istnieją … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for kasa fiskalna a działalność nierejestrowana Nie istnieje zwolnienie z obowiązku księgowania na kasie fiskalnej odnoszące się bezpośrednio do działalności nierejestrowanej, ale istnieją …
 • Table of Contents:
kasa fiskalna a działalność nierejestrowana
kasa fiskalna a działalność nierejestrowana

Read More

Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

 • Article author: kosmetykaprawo.pl
 • Reviews from users: 3297 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej? główna działalność nierejestrowana Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej? główna działalność nierejestrowana Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej …
 • Table of Contents:
Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?
Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

Read More

Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

 • Article author: www.biznes.gov.pl
 • Reviews from users: 16316 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej? Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewencjonowana) to drobna … Kasa fiskalna będzie ci jednak potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej? Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub nieewencjonowana) to drobna … Kasa fiskalna będzie ci jednak potrzebna w przypadku sprzedaży towarów lub …
 • Table of Contents:
Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?
Co grozi za brak kasy fiskalnej świadcząc usługi kosmetyczne, kosmetologiczne lub fryzjerskie w działalności nierejestrowanej?

Read More

Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl

 • Article author: podatki.gazetaprawna.pl
 • Reviews from users: 13663 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż przekroczy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż przekroczy … Kto nie musi rejestrować swojego biznesu w ZUS, i tak ma obowiązek ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej, jeżeli jego sprzedaż
 • Table of Contents:

Komentarze(0)

Zobacz więcej

Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną - GazetaPrawna.pl
Działalność nierejestrowana. Bez ZUS i VAT, ale czasem z kasą fiskalną – GazetaPrawna.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Ideą wprowadzenia do polskiego systemu prawa działalności nierejestrowanej było maksymalne ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa o niewielkim rozmiarze. Faktycznie podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną może liczyć na wiele uproszczeń, a także zwolnień z kilku obowiązków. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa.

Działalność nierejestrowana

Na wstępie warto w sposób ogólny przypomnieć, czym właściwie jest działalność nierejestrowana. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% (aktualnie 1505 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to mamy do czynienia z działalnością nierejestrowaną. Plusem tej formy jest brak konieczności składania wniosku o wpis do CEIDG. Ponadto w przypadku tego typu działalności nie ma obowiązku opłacania składek ZUS.

Kolejne zalety możemy zaobserwować na gruncie podatku dochodowego. Otóż przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej nie są kwalifikowane jako zyski z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z innych źródeł (o czym stanowi art. 20 ust. 1ba ustawy PIT). W konsekwencji nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek czy też prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik rozlicza działalność nierejestrowaną jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu PIT-36.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej odbywa się na szczególnych zasadach, co sprawia, że podatnik może uniknąć wielu uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku, dokumentowaniem przychodów oraz kosztów czy terminowym opłacaniem składek ZUS.

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Tematyka związana z kasą fiskalną łączy się z podatkiem od towarów i usług, dlatego też trzeba zastanowić się, w jaki sposób działalność nierejestrowana jest traktowana na gruncie VAT.

Wskazać należy, że ustawa VAT, inaczej niż ustawa PIT, nie zawiera żadnych szczególnych przepisów co do sposobu opodatkowania sprzedaży dokonywanej w ramach działalności nierejestrowanej. Niezmiennie obowiązuje art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, który podaje, że podatnikiem jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast definicję działalności gospodarczej odnajdziemy w art. 15 ust. 2 ustawy. Możemy tam przeczytać, że obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W rezultacie ustawa o VAT wprowadza własną definicję działalności gospodarczej. W jej kontekście osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ wykonuje czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Naturalnie w praktyce, ze względu na niską wartość sprzedaży, osoba ta może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak faktu, że do działalności nierejestrowanej stosujemy odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym także te dotyczące kas fiskalnych.

Działalność nierejestrowana podlega pod przepisy ustawy VAT. Oznacza to, że odnoszą się do niej wszystkie reguły oraz zasady określone w tej ustawie.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna?

Jak już wskazaliśmy, do działalności nierejestrowanej odnoszą się wszystkie regulacje ustawy VAT. Powoduje to, że również przepisy stanowiące o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej znajdą w tej sytuacji zastosowanie (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

W celu prawidłowego prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów podatnik musi posiadać NIP. W konsekwencji, choć osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, to jednak ma obowiązek posługiwania się NIP-em.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Wystawianie faktur każdego rodzaju

Wystawianie faktur każdego rodzaju Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu

Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu Integracja systemu z drukarką fiskalną Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS:

„Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne na rzecz osób fizycznych w ramach działalności nierejestrowanej (spełniając warunki określone w ustawie – Prawo przedsiębiorców) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy.

W konsekwencji w związku z tym, iż świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne w ramach działalności nierejestrowanej Wnioskodawca będzie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT podatnikiem Wnioskodawca będzie zobowiązany wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP”.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej należy złożyć na druku NIP-7 (zaznaczając w nim w części A.4. pkt 2: osoba podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Zasadniczo na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek posługiwania się kasą fiskalną. Wiąże się to również z koniecznością wystąpienia z wnioskiem NIP-7 o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Trzeba także podkreślić, że tak samo jak ustawa VAT, również rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma odpowiednie zastosowanie do działalności nierejestrowanej.

Powoduje to, że w pewnych okolicznościach i na warunkach przewidzianych w tym rozporządzeniu osoba prowadząca taką działalność może być zwolniona z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Należy także pamiętać, że istnieją pewne kategorie dostawy towarów oraz świadczenia usług, które nie korzystają ze zwolnienia.

Przykład 1.

Osoba fizyczna postanowiła prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie usług fryzjerskich. Z uwagi na niewielką wartość sprzedaży w ciągu roku korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 113 ustawy. Jednak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ma zastosowania do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. W rezultacie, choć działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT, to jednak należy posiadać kasę fiskalną oraz wydawać paragony.

Co do zasady prowadzenie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej. Niewykluczone jednak, że w konkretnym przypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku, jeżeli spełni warunki określone w rozporządzeniu MF.

Podsumowując niniejszy artykuł, przede wszystkim wskazać należy, że choć wykonywanie działalności nierejestrowanej łączy się z wieloma uproszczeniami, to jednak nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca. Jak bowiem widać, kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej może być obowiązkowa. Każdy przypadek należy rozpatrywać w sposób indywidualny i możliwe, że u danego podatnika zastosowanie znajdzie odpowiednie zwolnienie w tym zakresie.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Ideą wprowadzenia do polskiego systemu prawa działalności nierejestrowanej było maksymalne ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstwa o niewielkim rozmiarze. Faktycznie podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną może liczyć na wiele uproszczeń, a także zwolnień z kilku obowiązków. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa.

Działalność nierejestrowana

Na wstępie warto w sposób ogólny przypomnieć, czym właściwie jest działalność nierejestrowana. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% (aktualnie 1505 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to mamy do czynienia z działalnością nierejestrowaną. Plusem tej formy jest brak konieczności składania wniosku o wpis do CEIDG. Ponadto w przypadku tego typu działalności nie ma obowiązku opłacania składek ZUS.

Kolejne zalety możemy zaobserwować na gruncie podatku dochodowego. Otóż przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej nie są kwalifikowane jako zyski z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z innych źródeł (o czym stanowi art. 20 ust. 1ba ustawy PIT). W konsekwencji nie ma obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek czy też prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik rozlicza działalność nierejestrowaną jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu PIT-36.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej odbywa się na szczególnych zasadach, co sprawia, że podatnik może uniknąć wielu uciążliwych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku, dokumentowaniem przychodów oraz kosztów czy terminowym opłacaniem składek ZUS.

Działalność nierejestrowana na gruncie podatku VAT

Tematyka związana z kasą fiskalną łączy się z podatkiem od towarów i usług, dlatego też trzeba zastanowić się, w jaki sposób działalność nierejestrowana jest traktowana na gruncie VAT.

Wskazać należy, że ustawa VAT, inaczej niż ustawa PIT, nie zawiera żadnych szczególnych przepisów co do sposobu opodatkowania sprzedaży dokonywanej w ramach działalności nierejestrowanej. Niezmiennie obowiązuje art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, który podaje, że podatnikiem jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast definicję działalności gospodarczej odnajdziemy w art. 15 ust. 2 ustawy. Możemy tam przeczytać, że obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W rezultacie ustawa o VAT wprowadza własną definicję działalności gospodarczej. W jej kontekście osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ wykonuje czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Naturalnie w praktyce, ze względu na niską wartość sprzedaży, osoba ta może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak faktu, że do działalności nierejestrowanej stosujemy odpowiednie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym także te dotyczące kas fiskalnych.

Działalność nierejestrowana podlega pod przepisy ustawy VAT. Oznacza to, że odnoszą się do niej wszystkie reguły oraz zasady określone w tej ustawie.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej – czy jest konieczna?

Jak już wskazaliśmy, do działalności nierejestrowanej odnoszą się wszystkie regulacje ustawy VAT. Powoduje to, że również przepisy stanowiące o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy pomocy kasy fiskalnej znajdą w tej sytuacji zastosowanie (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

W celu prawidłowego prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej oraz wydawania paragonów podatnik musi posiadać NIP. W konsekwencji, choć osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców, to jednak ma obowiązek posługiwania się NIP-em.

Na skróty Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Wystawianie faktur każdego rodzaju

Wystawianie faktur każdego rodzaju Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu

Wysyłka e-deklaracji bezpośrednio z systemu Integracja systemu z drukarką fiskalną Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS:

„Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne na rzecz osób fizycznych w ramach działalności nierejestrowanej (spełniając warunki określone w ustawie – Prawo przedsiębiorców) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy.

W konsekwencji w związku z tym, iż świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne w ramach działalności nierejestrowanej Wnioskodawca będzie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT podatnikiem Wnioskodawca będzie zobowiązany wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP”.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej należy złożyć na druku NIP-7 (zaznaczając w nim w części A.4. pkt 2: osoba podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Zasadniczo na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną ciąży obowiązek posługiwania się kasą fiskalną. Wiąże się to również z koniecznością wystąpienia z wnioskiem NIP-7 o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Trzeba także podkreślić, że tak samo jak ustawa VAT, również rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma odpowiednie zastosowanie do działalności nierejestrowanej.

Powoduje to, że w pewnych okolicznościach i na warunkach przewidzianych w tym rozporządzeniu osoba prowadząca taką działalność może być zwolniona z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Należy także pamiętać, że istnieją pewne kategorie dostawy towarów oraz świadczenia usług, które nie korzystają ze zwolnienia.

Przykład 1.

Osoba fizyczna postanowiła prowadzić działalność nierejestrowaną w zakresie usług fryzjerskich. Z uwagi na niewielką wartość sprzedaży w ciągu roku korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 113 ustawy. Jednak zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ma zastosowania do świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. W rezultacie, choć działalność nierejestrowana jest zwolniona z VAT, to jednak należy posiadać kasę fiskalną oraz wydawać paragony.

Co do zasady prowadzenie sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej. Niewykluczone jednak, że w konkretnym przypadku podatnik może skorzystać ze zwolnienia od tego obowiązku, jeżeli spełni warunki określone w rozporządzeniu MF.

Podsumowując niniejszy artykuł, przede wszystkim wskazać należy, że choć wykonywanie działalności nierejestrowanej łączy się z wieloma uproszczeniami, to jednak nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca. Jak bowiem widać, kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej może być obowiązkowa. Każdy przypadek należy rozpatrywać w sposób indywidualny i możliwe, że u danego podatnika zastosowanie znajdzie odpowiednie zwolnienie w tym zakresie.

zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe

Co do zasady każda sprzedaż na rzecz osób prywatnych podlega rejestracji na kasie fiskalnej. Dlatego też, kasa fiskalna jest coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Ustawodawca jednak w zakresie tym przewidział szereg zwolnień. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czy dotychczasowe zwolnienia z kas nadal obowiązują podatników? Wyjaśniam poniżej.

Kasa fiskalna w 2022 roku – zwolnienie przedmiotowe

W myśl rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., wszystkie czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Załącznik ten obejmuje 52 pozycji.

Do najważniejszych czynności podlegających zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej do końca 2023 r. należy zaliczyć m.in.:

dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);

świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;

usługi pocztowe i kurierskie;

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;

usługi finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU ex 64-66);

usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

dostawę towarów i świadczenie usług, które są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji, pod warunkiem że czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą;

wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami (dzierżawionymi lub własnymi), jeżeli usługodawca otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła lub jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Zobacz też: Obowiązek przekazania klientowi paragonu przy sprzedaży przez internet

Ewidencja zwrotu towarów i reklamacji oraz pomyłek na kasie fiskalnej

Sprzedaż stacjonarna i wysyłkowa a kasa fiskalna

Kasa fiskalna – zwolnienie podmiotowe w 2022 roku

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w par. 3 określa zakres zwolnienia podmiotowego.

W dalszym ciągu zwolnieniu z kasy będą podlegały podmioty, u których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku 2022 r. ustalają limit w proporcji. Zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia, przedsiębiorca ma dwa miesiące (licząc od końca miesiąca w którym utracił to prawo) na zakupienie kasy fiskalnej.

Co do zasady ustalając kwotę obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej należy zsumować cały obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nawet jeżeli przedsiębiorca równolegle prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wówczas obrotu z tego tytułu nie wlicza przy ustalaniu kwoty uprawniającej do zwolnienia.

Czynni podatnicy VAT ustalając limit obrotu na kasę fiskalną powinni przyjąć obrót netto, tj. bez podatku VAT. W przypadku nievatowców należy wziąć pod uwagę całą wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Kasa fiskalna w 2022 roku – kiedy nie będzie obowiązywało zwolnienie?

W dalszym ciągu zakres czynności, które nie podlegają zwolnieniu z kasy, wskazuje par. 4 rozporządzenia. Od stycznia 2022 roku obejmie on:

dostawy: gazu płynnego, części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00), silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20), nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707), przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11), sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1), wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej “ustawą”, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów, perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów; świadczenia usług: przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia, przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia, prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia, doradztwa podatkowego, związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21*), PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – uwaga! obowiązuje od 1 października 2022 roku (termin ten będzie narzucony przez poprawkę do polskiego ładu).

Polecamy Rozliczaj wygodnie swoją firmę online! Księgowość – Fakturowanie – CRM

Księgowość – Fakturowanie – CRM Wysyłka elektroniczna pliku JPK_V7

Wysyłka elektroniczna pliku JPK_V7 Kadry i płace zintegrowane z e-ZUS Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

So you have finished reading the kasa fiskalna a działalność nierejestrowana topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Ile kosztuje kasa fiskalna, Koszt kasy fiskalnej 2022, Działalność nierejestrowana a VAT, Najtańsza kasa fiskalna, Kasa fiskalna online, Kasa fiskalna 2022, Jak założyć działalność nierejestrowana, Handel bez działalności

See also  Top 30 삐지다 영어 로 The 43 Top Answers

Leave a Comment