Top 48 Pismo W Sprawie Przyznania Nagrody Top 27 Best Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me pismo w sprawie przyznania nagrody on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: pismo w sprawie przyznania nagrody

Table of Contents

Jak napisać uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika?

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika przykładowo powinno zawierać omówienie osiągnięć pracownika oraz różnicowanie wysokości nagród w celu zwiększenia waloru motywacyjnego. W przypadku nagród okresowych należy uwzględniać również odniesienie do oceny bieżącej pracownika.

Jak napisać wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej?

Odpowiedź: Pracownik nie musi wnosić podania o wypłatę nagrody jubileuszowej. Nagroda ta należy się z mocy prawa w związku ze spełnieniem przesłanki dotyczącej stażu pracy. Pracownik zobowiązany jest jednak udokumentować swój staż pracy.

Za co można dostać nagrodę w pracy?

Zgodnie z treścią art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

Jak napisać prośbę o premię?

Jak napisać podanie o podwyżkę? Powinno ono zawierać:
 1. nazwę miejscowości, w której sporządzono dokument i datę
 2. imię, nazwisko i stanowisko pracownika.
 3. imię i nazwisko przełożonego.
 4. dane firmy.
 5. tytuł (np. …
 6. argumenty uzasadniające prośbę o podwyżkę
 7. zwroty grzecznościowe.
 8. odręczny podpis.

Jak przyznawać premię pracownikom?

Premia uznaniowa jest przyznawana pracownikowi od swobodnego uznania pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca samodzielnie decyduje komu i w jakiej wysokości przyznaje dodatkowe wynagrodzenie za pracę.

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej?

Na podstawie jakich przepisów? Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przysługującym pracownikowi z mocy prawa i co do zasady nie ma potrzeby składania przez pracowników wniosków o jej wypłatę. Niedopuszczalnym jest uzależnianie wypłaty nagród jubileuszowych od złożenia takich wniosków.

W jakim terminie należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Zasadniczo pracownik nabywa je w terminie, w którym upływa okres zatrudnienia upoważniający do otrzymania tej nagrody. Wypłata powinna nastąpić już w następnym dniu (czyli niezwłocznie), a w razie opóźnienia pracownikowi należą się od tego momentu odsetki.

Ile za 30 lat pracy w budżetówce?

25 lat – 100% wynagrodzenia miesięcznego, 30 lat – 150% wynagrodzenia miesięcznego, 35 lat – 200% wynagrodzenia miesięcznego, 40 lat – 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Czy nagroda ma charakter roszczeniowy?

“premia uznaniowa” nie ma charakteru roszczeniowego, to nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia w rozumieniu art. 172 K.p. oraz w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r.

Czym różni się premia od nagrody?

Premia musi zostać wypłacona po spełnieniu warunków. Nagroda nie ma koniecznych do spełnienia warunków, zatem jej wypłacenie jest dobrowolne; Premia uznaniowa nie jest premią regulaminową i nie stanowi składnika wynagrodzenia; Premia jest przyznawana na mocy regulaminu pracy lub umowy.

Czy pracownik może zwrócić nagrodę?

Przekazanie takiej informacji oznacza, że nagroda ma charakter roszczeniowy – pracownik ma prawo domagać się jej wypłaty, a nawet wystąpić o to do sądu pracy, jeśli pracodawca będzie się od tego uchylał.

Jak napisać wniosek o przyznanie premii uznaniowej?

Przyznanie premii uznaniowej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę i musi zostać przez niego podpisane. W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty.

Jak napisać opinię o pracowniku?

W dokumencie opinii o pracowniku powinny znajdować się takie elementy, jak: informacje o zajmowanym stanowisku, informacje o osiągnięciach pracownika w pracy, opis kwalifikacji zawodowych, ocena pracownika pod kątem tego, czy wywiązywał się z powierzonych mu zadań oraz informacja o tym, jak zakończona została …


Viva! Najpiękniejsza 2014 – wręczenie nagrody
Viva! Najpiękniejsza 2014 – wręczenie nagrody


Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór

 • Article author: dokumenty.serwisprawa.pl
 • Reviews from users: 47943 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór … być przyznawane nagrody i wyróżnienia.Pobierz wzór dokumentu – zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi … Typ dokumentu: Pismo › Pracownicze. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór … być przyznawane nagrody i wyróżnienia.Pobierz wzór dokumentu – zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi … Typ dokumentu: Pismo › Pracownicze. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór dokumentu do pobraniaakta osobowe,nagradzanie pracowników,nagroda,oświadczenie,pracodawca,pracownik,stosunek pracy,wzorowa praca,zawiadomienie
 • Table of Contents:

wzory dokumentów

Wzór dokumentu – Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi - wzór
Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi – wzór

Read More

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl

 • Article author: pobierzdokument.pl
 • Reviews from users: 17701 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do. Pismo w sprawie przyznania nagrody. nagroda jubileuszowa dla … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do. Pismo w sprawie przyznania nagrody. nagroda jubileuszowa dla …
 • Table of Contents:

Wniosek o przyznanie nagrody dla pracownika uzasadnienie

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla pracownika wzór

Wzór wniosku o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl
Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl

Read More

Pisma i druki – baza pism i druków

 • Article author: www.infor.pl
 • Reviews from users: 44340 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pisma i druki – baza pism i druków Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody. Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pisma i druki – baza pism i druków Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody. Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie … Pisma i druki – dostępne formularze PIT, w postępowaniu cywilnym, wieczystoksięgowe, KRS, ubezpieczenia społeczne, praca i podatki. Baza druków. Opinie ekspertów i forum.formularze PIT, formularze w postępowaniu cywilnym, wieczystoksięgowe, KRS, ubezpieczenia społeczne, praca, podatki
 • Table of Contents:
Pisma i druki - baza pism i druków
Pisma i druki – baza pism i druków

Read More

pismo w sprawie przyznania nagrody

 • Article author: www.odolanow.pl
 • Reviews from users: 49456 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody Regulamin w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody Regulamin w sprawie przyznawania, trybu i zasad oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we …
 • Table of Contents:
pismo w sprawie przyznania nagrody
pismo w sprawie przyznania nagrody

Read More

Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola

 • Article author: portalprzedszkolny.pl
 • Reviews from users: 24576 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu · Podobne artykuły · Zobacz również · Aktualny numer · Narzędzia i szkolenia · Skorzystaj z porad … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu · Podobne artykuły · Zobacz również · Aktualny numer · Narzędzia i szkolenia · Skorzystaj z porad … Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu
 • Table of Contents:
Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu - Poradnik Dyrektora Przedszkola
Pismo w sprawie przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu – Poradnik Dyrektora Przedszkola

Read More

Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl

 • Article author: www.experto24.pl
 • Reviews from users: 10337 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl Skuteczne zawiadomienie przez zakład pracy o przyznaniu nagrody rodzi po … Odpis niniejszego pisma w sprawie przyznania nagrody zostanie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl Skuteczne zawiadomienie przez zakład pracy o przyznaniu nagrody rodzi po … Odpis niniejszego pisma w sprawie przyznania nagrody zostanie … Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentuodpady, odpady – wywóz, odpady – składowanie
 • Table of Contents:
See also  Top 9 Oświadczenie O Niewykonywaniu Pracy Zarobkowej All Answers
Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl
Nagroda pieniężna dla pracownika – wzór dokumentu | Experto24.pl

Read More

Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro

 • Article author: exp-pro.pl
 • Reviews from users: 27408 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro Updating
 • Table of Contents:

Jaką rolę pełni uzasadnienie nagrody dla pracownika

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika

Nagroda dla pracownika przykłady

Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro
Nagroda jako forma motywacji. Jak nagradzać by pracownicy czuli się docenieni? – exp-pro

Read More

Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 24606 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy Updating Warunki przyznania nagrody jubileuszowej pracownikom niepedagogicznym oraz nauczycielom
 • Table of Contents:
Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty - Portal Oświatowy
Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy

Read More

Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 35861 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy? Updating Pracodawca ma prawo przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj regulacje na ten temat!
 • Table of Contents:

Czym są nagrody i wyróżnienia w pracy

Nagroda a premia pracownicza

Kiedy można otrzymać nagrodę lub wyróżnienie w pracy

Rodzaje nagród i wyróżnień w pracy

Tryb przyznawania nagród i wyróżnień w pracy

Podsumowanie

Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy?
Jak przyznawać nagrody i wyróżnienia w pracy?

Read More

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

 • Article author: pdfdokumenty.pl
 • Reviews from users: 15305 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl przyznawania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 1) Pismo przewodnie zawierające informację o osobie, w sprawie, której skierowano.nagroda jubileuszowa dla … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl przyznawania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 1) Pismo przewodnie zawierające informację o osobie, w sprawie, której skierowano.nagroda jubileuszowa dla …
 • Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl
Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Read More

Pismo w sprawie przyznania nagrody – Firmowe – Formularze branżowe – Formularze

 • Article author: www.iform.pl
 • Reviews from users: 27112 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pismo w sprawie przyznania nagrody – Firmowe – Formularze branżowe – Formularze Pismo w sprawie przyznania nagrody – pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pismo w sprawie przyznania nagrody – Firmowe – Formularze branżowe – Formularze Pismo w sprawie przyznania nagrody – pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery. Pismo w sprawie przyznania nagrody – pobierz interaktywny formularz obowiązujący w 2017 roku z opcją gwarancji aktualizacji prawnej na rok, dwa lub cztery. W abonamencie taniej – formularz dostępny również w abonamencie. www.iform.pl
 • Table of Contents:
Pismo w sprawie przyznania nagrody - Firmowe - Formularze branżowe - Formularze
Pismo w sprawie przyznania nagrody – Firmowe – Formularze branżowe – Formularze

Read More

pismo w sprawie przyznania nagrody

 • Article author: polki.pl
 • Reviews from users: 16164 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody Uprzejmie zawiadamiam o przyznaniu Panu/Pani nagrody pieniężnej w kwocie . … Odpis niniejszego pisma zostanie dołączony do Pana/Pani akt osobowych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody Uprzejmie zawiadamiam o przyznaniu Panu/Pani nagrody pieniężnej w kwocie . … Odpis niniejszego pisma zostanie dołączony do Pana/Pani akt osobowych.
 • Table of Contents:
pismo w sprawie przyznania nagrody
pismo w sprawie przyznania nagrody

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Zawiadomienie o przyznaniu nagrody pracownikowi

Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Polecam wszystkim, którzy potrzebują aktualnych i czytelnych wzorów dokumentów. Pierwszy raz korzystałam z serwisu, ale jeśli zaistnieje podobna potrzeba w przyszłości, na pewno skorzystam z ponownie. Plus za dodatkowy komentarz do wzoru. Aneta

Z Państwa serwisu korzystam już od wielu miesięcy. Pismo, które pobrałam z zakładki wzory dokumentów pozwoliło mi na sprawne załatwienie sprawy. Polecam wszystkim, którzy poszukują bazy wzorów dokumentów do pobrania. Naprawdę warto!Anna

Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Dzięki serwisowi znowu udało mi się uniknąć błędnych decyzji, które mogłyby mieć nieprzyjemne konsekwencje finansowe i spowodować wiele stresu. Wzór, który pobrałem. Krzysztof, programista

Uważam, że wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, który mogłem pobrać z Państwa strony jest bardzo czytelny i zawiera wszystko to, co jest potrzebne do spisania dobrze umowy. Nie wiem jak inni, ale ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Jacek, mechanik.

Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Wzór, który pobrałem miał dołączony komentarz prawny ! Dziękuję i pozdrawiam. Ułatwiło mi to pracę. Łukasz, student

Dziękuję za udostępnienie wzoru umowy sprzedaży. Wzór był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi, dzięki czemu nie popełniłam tego samego błędu co ostatnio, ponieważ miałam jakiś wzór, ale nie był aktualny. Pozdrawiam cały zespół. Grażyna z Katowic

Oświadczenia do firmy pobieram od Państwa od dłuższego czasu. Szybki dostęp, zawsze aktualne wzory i dodatkowe komentarze to Państwa mocna strona. Oby tak dalej ! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Andrzej, przedsiębiorstwo budowlane

Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Pobrałem od Państwa wzór apelacji. Długo poszukiwałem właściwego dokumentu, będę częściej Państwa odwiedzał. Daję dużego plusa, za to, że do wzoru załączony był przykład wypełnienia. Dziękuję i pozdrawiam Tomasz z Lublina

Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Fajny serwis, wszystkie wzory dokumentów znajdują się w jednym miejscu. Łatwo je odszukać i pobrać. Wzór aktu notarialnego, który pobrałem miał komentarz. Dbacie o Klienta. Oceniam bardzo dobrze. Anna, Bolesławiec

Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika — pobierzdokument.pl

Ilość pobrań pliku: 960 Już teraz możesz pobrać plik wzór_wniosku_o_przyznanie_nagrody_dla_pracownika w jednym z 3 formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych! Już teraz możesz pobrać plikw jednym z 3 formatów –. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!

Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!

Plik jest aktualny na dzień:

Łatwa edycja oraz drukowanie

Łatwa edycja oraz drukowanie Gwarancja bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie

Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie Dowolny oraz nielimitowany użytek

Wniosek o przyznanie nagrody rocznej za rok. stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.Informacja o przyznaniu pracownikowi nagrody. Pracodawca ma prawo nagrodzenia pracownika, Formularz Rp-2a ‘Załącznik do wniosku o rentę rodzinną’.Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody powinien być złożony do akt osobowych pracownika i nie powinien być z nich usuwany. pieczątka. WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ. Wzór formularza nie podlega modyfikacji, zatem druki indywidualnie zmienione będą odsyłane bez.WNIOSEK O PRZYZNANIE. NAGRODY INDYWIDUALNEJ. Na podstawie § …. Regulaminu wynagradzania pracowników Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

Wniosek o przyznanie nagrody dla pracownika uzasadnienie

WSA: Uzasadnienie przyznania strażnikowi nagrody nie jest jawne. Źródło: iStock. Komendant straży miejskiej nie musi udostępnić wniosków. Chociaż Kodeks Pacy nie wymienia tego typu świadczenia jak nagroda jubileuszowa, to uzasadnienie dla jej wypłaty można odnaleźć w innych. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody: Pan Krzysztof Piontek uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (w dziedzinie nauk.Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody dla pracownika w serwisie Forum Money.pl.Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom z tytułu okresowego zwiększenia. Wniosek o przyznanie nagrody wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w.

Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla pracownika wzór

Przesłanką przyznania nagrody lub wyróżnienia w pracy musi być zdarzenie o. jest postać pieniężna dodawana do wynagrodzenia pracownika za. WNIOSEK O PRZYZNANIE. NAGRODY INDYWIDUALNEJ. Na podstawie § …. Regulaminu wynagradzania pracowników Izby Skarbowej w Zielonej Górze.Informacja o przyznaniu nagrody. Uprzejmie zawiadamiam o przyznaniu Panu/Pani nagrody pieniężnej w kwocie …………. zł za .Sprawdź, jeśli chcesz poznać zasady przyznawania i pobrać wzór oświadczenia o. Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej.WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ. Wzór formularza nie podlega modyfikacji, zatem druki indywidualnie zmienione będą odsyłane bez.

Wzór wniosku o nagrodę

Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, Wzór wniosku o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody dla zawodnika wraz z. Rozpatrzenie wniosków oraz przyznanie Wyróżnień i Nagród nastąpi do dnia 28. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej – kategoria indywidualna. 1. Dane o kandydacie. a) imię i nazwisko .Wnioski o przyznanie w 2021 roku nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i. Wzor wniosku o nagrodę kuratora.docx (20.84KB). Wzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty. Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następujących terminach: do.

Pismo w sprawie przyznania nagrody

nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego w szkole.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. przełożonego o przyznanie nagrody oraz pracodawcy o przyznaniu nagrody są. przyznawania nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 1) Pismo przewodnie zawierające informację o osobie, w sprawie, której skierowano.. 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. 1078) – nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz.Poniżej wzór takiego oświadczenia.Na podstawie art. 105 Kodeksu pracy pracodawca może przyznać nagrody lub wyróżnienia pracownikom za.

baza pism i druków

PIT O

PIT/O jest załącznikiem do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełnić i złożyć równocześnie z zeznaniem, czyli do końca kwietnia następnego roku podatkowego. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków.

PIT 11

Przygotowuje ją i przesyła podatnikowi (oraz naczelnikowi US) płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust.1 ustawy o PIT- wterminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika. Aw przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.41 ust.1 ustawy o PIT -przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym – do dnia zaprzestania tej działalności. Właściwy jest tu naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art.3 ust.2a ustawy o PIT, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT 12

Oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Składają je podatnicy, którzy chcą aby zeznanie roczne przygotował i złożył za nich płatnik (np. pracodawca).Do złożenia oświadczenia są uprawnieni: – pracownicy, – osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną, – tymczasowo aresztowani lub skazani, – osoby otrzymujące stypendium, – osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika – członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną.

PIT 2

Pracownik wskazuje tu pracodawcę właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Jednocześnie pracownik oświadcza, że: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, 3) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 4) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust.3 ustawy o PIT, tj. dochodów: a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT, b) z najmu lub dzierżawy. Oświadczenie PIT-2 należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej określony sposób.

PIT 2A

Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Druk przeznaczony jest dla: – osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, – osoby otrzymującej stypendium, – osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, – osoby otrzymującej świadczenie integracyjne. Osoby te mogą tu wskazać płatnika właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Osoby te oświadczają, iż nie osiągają równocześnie innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art.30-30c oraz art.30e ustawy o PIT.Oświadczenie PIT-2A należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczął osiągać takie dochody.

PIT 2C

Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT. Należy je złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą świadczenia w roku podatkowym. Podatnik oświadcza tu, iż oprócz stypendium wypłaconego przez płatnika nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art.29-30b i art.30e ustawy o PIT.

PIT 2K

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Składają go (razem z zeznaniem rocznym) podatnicy PIT rozliczający ulgę odsetkową.

PIT 3

PIT-3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.Podatnik wskazuje tu płatnika (organ rentowy) jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Jednocześnie podatnik oświadcza, że w okresie otrzymywania zasiłku: 1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 2) nie osiąga innych dochodów poza dochodami uzyskiwanymi we wskazanym zakładzie pracy, w którym ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia jest podstawą powstania prawa do zasiłku, 3) wyżej podany zakład pracy oblicza zaliczki na podatek dochodowy, zmniejszając je o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, 4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń. Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą zasiłku organowi rentowemu łącznie z dokumentacją uzasadniającą wypłatę zasiłków.

PIT 4R

PIT-4R- Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składają ją płatnicy pobierający zaliczki od przedsiębiorców. PIT-4R składa się do naczelnika urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika. Albo wg miejsca prowadzenia działalności, jeżeli płatnik nie ma siedziby. PIT-4R składa się do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art.31, 33–35, art.41 i 42e ustawy o PIT, przed tym terminem- do dnia zaprzestania tej działalności.A w przypadku płatnika, o którym mowa w art. 35a ustawy o PIT, który zaprzestał poboru zaliczek przed tym terminem – do dnia ustania obowiązku poboru tych zaliczek.

PIT-6 / PIT-6L

PIT-6 / PIT-6L – Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Składa ją podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

PIT-8AR

PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.Składa ją płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności.Składać ją należy do naczelnika urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

PIT 8C

PIT-8C – Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Wystawiają ją przedsiębiorcy wypłacający należności z tzw. innych źródeł oraz z kapitałów pieniężnych. PIT-8C trzeba przesłać do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o PIT – naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT 8S

PIT-8S – Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Przygotowuje ją płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o PIT i przekazuje do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi (studentowi) i naczelnikowi urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.

PIT 14

PIT-14 – Informacja o:- Wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego- Wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowejInformację tę przygotowuje spółdzielnia mieszkaniowa albo bank prowadzący kasę mieszkaniową i składa do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika.

PIT 16

PIT-16 – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Składa się go do dnia 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty podatkowej. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem tej działalności.Składający: 1. Podatnik występujący z wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.2. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wniosek o zastosowanieopodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.Organ, do którego składa się wniosek:1. Wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.2. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu – wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – naczelnikowi urzędu skarbowegowłaściwemu według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.3. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, wniosek składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba jego działalności.

PIT 16a

PIT-16A – Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Składa ją osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.Deklarację składa się w urzędzie, o którym mowa w art. 29 ust.3 i 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), tj: 1) według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, 2) jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu, deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki – w urzędzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.3) jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

PIT 19A

PIT-19A – Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.Deklarację składa osoba duchowna, osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. Musi to zrobić do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu właściwego wg miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

PIT 23

PIT-23 – Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Deklaracja PIT 23 służy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości kupionych przed 1 stycznia 2007r, niezależnie od daty sprzedaży (chyba, że od nabycia minęło 5 lat – licząc do końca roku podatkowego, w którym upłynął ten termin lub nieruchomość była nabyta w spadku, darowiźnie, lub w drodze zamiany). Składa ją podatnik, który uzyskuje przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a-c ustawy o PIT. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika. Podatek wynosi 10% od przychodu ze sprzedaży.

PIT 28

PIT-28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Zeznanie to składa do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do urzędu skarbowego wg miejsca zamieszkania podatnika.

PIT 28/A

PIT-28/A – Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28

PIT 28/B

PIT-28/B – Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie Spółki (Spółek) osób fizycznych. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28

PIT 36

PIT-36 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. działalność gospodarcza).Składane jest do 30 kwietnia następnego roku. Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:1) prowadzili:− pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przyzastosowaniu skali podatkowej,− działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniuskali podatkowej,2) uzyskali przychody:− z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnymcharakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,− od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,− ze źródeł przychodów położonych za granicą,− z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skalipodatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miałobowiązku odprowadzania zaliczek,3) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (tzw. kredyt podatkowy),4) są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT,5) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30austawy o PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika,9) wykazują należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy o PIT.W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swojedochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, któreprzychody wymienione art. 29 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT 36L

PIT-36L – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, czyli tzw. podatkiem liniowym. Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Składa się go do 30 kwietnia następnego roku.

PIT 37

PIT-37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. dochody z pracy, zasiłków, stypendiów). PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, i którzy w roku podatkowym:1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonychna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadachprzy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy(w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innychspółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,- stypendiów,- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktówmenedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,działalności sportowej),- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych ŚwiadczeńPracowniczych,- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,- należności z umowy aktywizacyjnej,2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcjirolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanieart. 45 ust. 1 ustawy o PIT, wypełniają zeznanie PIT-36.Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swojedochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dlaosób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkaniadla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UniiEuropejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego(tj. w Islandii, Norwegii lub Lichtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej,które przychody wymienione art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonychw art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT 38

PIT-38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody kapitałowe). PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:1) odpłatnego zbycia:- papierów wartościowych,- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,- udziałów w spółkach mających osobowość prawną;2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładóww spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lubjego zorganizowana część.

PIT 39

PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.).

PIT 40

PIT-40 – Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (rozliczenie przez płatnika). PIT-40 składają płatnicy miesięcznych zaliczek określeni w w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 ustawy o PIT, jeżeli otrzymali od podatnika przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12.PIT-40 płatnik przekazuje do końca lutego po upływie roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

So you have finished reading the pismo w sprawie przyznania nagrody topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 41 자동차 매매 단지 Best 171 Answer

Leave a Comment