Top 20 Plan Rozwoju Nauczyciela Mianowanego W Przedszkolu Quick Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me plan rozwoju nauczyciela mianowanego w przedszkolu on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: plan rozwoju nauczyciela mianowanego w przedszkolu Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, Plan rozwoju na mianowanego Przedszkole 2019, Plan rozwoju zawodowego przykłady, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020/2021 edukacja wczesnoszkolna

Table of Contents

Co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:
 • zadania,
 • realizowane cele,
 • formy realizacji,
 • termin,
 • dowody realizacji.

Ile trwa mianowanie 2022?

U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2022?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Kiedy złożyć plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Jakie wymagania na nauczyciela mianowanego?

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie. Tak jak w przypadku stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi zaplanować swój rozwój zawodowy i uzgodnić jego przebieg z dyrektorem szkoły.

Ile zarabia nauczyciel mianowany netto?

nauczyciel stażysta: 2949 zł nauczyciel kontraktowy: 3 034 zł nauczyciel mianowany: 3 445 zł nauczyciel dyplomowany: 4 046 zł

Ile zarabia nauczyciel mianowany?

Od 1 września 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ci z przygotowaniem pedagogicznym (których jest najwięcej) zarobią minimalnie: nauczyciel początkujący 3424 zł brutto. nauczyciel mianowany 3597 zł brutto.

Jak wygląda awans na nauczyciela mianowanego?

1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy (art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r.).

Ile trwa mianowanie nauczyciela?

Nauczyciel mianowany

Staż na nauczyciela mianowanego może bowiem rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kontraktowym (lub od roku, jeśli posiada stopień naukowy doktora), a jego długość to 9 miesięcy.

Ile czasu ma nauczyciel mianowany na złożenie sprawozdania?

Termin na złożenie sprawozdania został określony w § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wynosi 7 dni od zakończenia stażu.

Jakie dokumenty do teczki na mianowanego?

od 1 września 2019 r.
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: …
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.

Jakie cele rozwojowe pracownika przykłady?

Do działań wspierających rozwój pracowników można zaliczyć ścieżki karier (ścieżki rozwoju), szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, programy zarządzania talentami, a także systemy zarządzania kompetencjami, czyli określanie, diagnoza, definiowanie luk i podejmowanie działań je minimalizujących (np.

Co powinien zawierać aneks do planu rozwoju zawodowego?

Modyfikacja planu rozwoju zawodowego została napisana ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

Jak napisać plan rozwoju osobistego?

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Osobistego należy skupić się na następujących czterech ważnych obszarach:
 1. Do jakich celów zmierzasz? …
 2. Kiedy masz już jasne wyobrażenie o tym, gdzie chciałbyś być, następnym krokiem jest określenie, gdzie jesteś. …
 3. Konkretny plan działania. …
 4. Przegląd postępów. …
 5. Musisz zacząć od końca.

Czy nauczyciel kontraktowy musi robić mianowanie?

Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach jest m.in. przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).


Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


“Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11

 • Article author: pm11torun.com.pl
 • Reviews from users: 11749 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about “Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela … Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for “Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela … Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Kolejna witryna oparta na WordPressie
 • Table of Contents:
“Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 24263 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Article author: ko.poznan.pl
 • Reviews from users: 38652 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating
 • Table of Contents:
See also  Top 11 카톡 미리 보기 Best 243 Answer

Praca dla nauczycieli

Ważne informacje

Na skróty

Na skróty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Read More

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 22867 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating Sprawdź, jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
 • Table of Contents:

Wprowadzenie kluczowe terminy

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Najpierw wymień postawione cele

Co zrobić gdy zadanie nie zostało zrealizowane

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Zakończenie podsumowanie uwagi refleksje plany

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - ePedagogika
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
– Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy

 • Article author: www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl
 • Reviews from users: 30471 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
  – Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy Plan rozwoju zawodowego jest rodzajem dokumentu, w którym nauczyciel przewuje, jakie działania dotyczące własnego rozwoju będzie podejmował w związku z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
  – Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy Plan rozwoju zawodowego jest rodzajem dokumentu, w którym nauczyciel przewuje, jakie działania dotyczące własnego rozwoju będzie podejmował w związku z … awans
  , dzieci
  , harmonogram
  , nauczyciel przedszkola
  , nauka
  , plan rozwoju
  , poradnik prawny
  , wychowanieWychowanie w Przedszkolu to czasopismo prezentujące nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze dostosowane do pracy z dziećmi w przedszkolu.
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
   - Czasopismo wychowanie w przedszkolu - materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
– Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy

Read More

 • Article author: platformamm.pl
 • Reviews from users: 49400 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about … … Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (przykład). Ten artykuł pochodzi z serwisu: PRZEDSZKOLE … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for … … Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (przykład). Ten artykuł pochodzi z serwisu: PRZEDSZKOLE …
 • Table of Contents:
...

Read More

Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać.

 • Article author: pedagogicznie.wordpress.com
 • Reviews from users: 41404 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać. Awans robię w Przedszkolu Samorządowym dlatego też z planu tego najwięcej skorzystają nauczyciele wychowania przedszkolnego. Korzystajcie: …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać. Awans robię w Przedszkolu Samorządowym dlatego też z planu tego najwięcej skorzystają nauczyciele wychowania przedszkolnego. Korzystajcie: Witajcie! 🙂 Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.  W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem  rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…
 • Table of Contents:

Wychowanie w różnych ujęciach

Zobacz wpisy

9 myśli na temat “Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego”

Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać.
Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać.

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

 • Article author: pedagogika-specjalna.edu.pl
 • Reviews from users: 48852 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Informacje o nauczycielu:Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Lewandowska

Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Czas trwania stażu: 2017-09-01 – 2020-05-31

Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu

§ 7. ust 2. pkt 2.

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin Uwagi Poznanie sytuacji wychowanków Obserwowanie dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu -poszukiwanie i stosowanie metod pracy wychodzących naprzeciw zaobserwowanym potrzebom dzieci.

Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – konsultacje z innymi nauczycielami, analiza przypadków

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Okres stażu Okres stażu Okres stażu Uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci Poszerzanie zainteresowań dzieci i rozbudzanie umiejętności logicznego myślenia poprzez realizację projektu „Logika dla smyka” Okres stażu Współpraca za środowiskiem rodzinnym dzieci Bieżąca analiza zachowań i postaw dzieci – przygotowywanie materiałów informacyjnych o pojawiających się problemach na podstawie analizy literatury psychologiczno-pedagogicznej.

Zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w życiu przedszkola poprzez ich aktywizowanie do udziału w różnorodnych formach współpracy. Współpraca z rodzicami w zakresie wsparcia w wychowaniu dzieci, w budowaniu wizji ich rozwoju, ustalaniu ważnych życiowych celów, odnajdywaniu swojego miejsca w społeczności Okres stażu Okres stażu Okres stażu Współpraca za środowiskiem rodzinnym dzieci Współpraca z rodzicami w zakresie bardziej planowych, otwartych, szczerych, partnerskich kontaktów, polegających na wymianie poglądów dotyczących spraw wychowania i poprzez to ustalenie jednolitego, wspólnego sposobu oddziaływania na dziecko i wspólnej odpowiedzialności za warunki jego rozwoju. Okres stażu Przygotowywanie uroczystości Współorganizowanie i współprowadzenie uroczystości przedszkolnych

opracowywanie i współwykonywanie dekoracji adekwatnie do potrzeb przedszkola Okres stażu Okres stażu Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi Realizowanie Podstawy programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, poprzez odbieranie wrażeń zmysłowych, ich przetwarzanie – stymulowanie wewnętrznej motywacji dzieci do podejmowania działań.

Podniesienie świadomości samostanowienia dzieci poprzez dbanie o własne bezpieczeństwo, środowiskoprzyrodnicze, ekologię we współpracy z Policją i Strażą Miejską i innymi kompetentnymi instytucjami Okres stażu Raz w miesiącu

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania

Forma realizacji

Termin

Uwagi Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Poznawanie, przyswajanie i stosowanie w praktyce nowych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych – korzystanie z pomocy informatyka, ukończenie kursu (w miarę możliwości)

Projektowanie, opracowywanie i tworzenie materiałów niezbędnych do potrzeb pojawiających się w pracy (okazjonalne dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia, prezentacje itp.)

Wykorzystywanie możliwości Internetu do kontaktów, wymiany doświadczeń z nauczycielami i rodzicami.

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w swojej pracy sprzętu komputerowego, oprogramowania i technologii informatycznej. Okres stażu Okres stażu Okres stażu Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin Uwagi Wyrównywanie szans edukacyjnych Pozyskiwanie i studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i z zakresu dydaktyki; wykorzystanie zdobytej wiedzy dla efektywnej pracy z dziećmi Okres stażu Wyrównywanie szans edukacyjnych Zapoznanie się z literaturą fachową z zakresu problemów i pomocy społecznej w celu diagnozowania problemów środowiskowych Okres stażu Motywowanie dziecka Opracowanie systemu motywacyjnego jako element realizacji wniosków z obserwacji umiejętności, zachowań i potencjału wychowanków. Okres stażu Poszukiwanie, zdobywanie i studiowanie literatury w celu nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród dzieci, eliminowania ich wzajemnej agresji oraz aktywizowania dzieci nieśmiałych. Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Kluczowym i obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu. W opracowaniu go pomaga opiekun stażu.

Podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200). Następnie uważnie przeczytać założenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Dla stażysty poświęcony jest § 6 tego rozporządzenia. Natomiast wymagania i powinności nauczyciela kontraktowego są zawarte w § 7, a dla nauczyciela mianowanego rozpoczynającego staż w § 8.

Warto również zainteresować się podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym 2021/2022 oraz planem nadzoru zamieszczonym na stronach kuratorium, któremu podlega nasza placówka.

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciele powinni przeanalizować dokładnie powinności i wymagania. Na uwagę zasługuje również fakt, że czego innego oczekuje się od nauczycieli odbywających staż na każdym ze stopni awansu. Należy wiedzieć, że nie ma narzuconego schematu planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Każdy nauczyciel ma za zadanie samodzielnie stworzyć plan według swojego pomysłu.

Przed przystąpieniem do napisania planu nauczyciele powinni dodatkowo uwzględnić:

specyfikę placówki,

wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku,

potrzeby dzieci i placówki,

predyspozycje i zainteresowania.

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:

zadania,

realizowane cele,

formy realizacji,

termin,

dowody realizacji.

Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu. Do koniecznych danych osobowych zaliczymy takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwę szkoły, stanowisko oraz posiadane wykształcenie.

Staż

Następnym niezbędnym elementem dokumentu, jest zawarcie informacji o stażu. Koniecznie będzie zawarcie informacji takich jak:

data rozpoczęcia stażu,

imię i nazwisko opiekuna stażu,

długość stażu,

planowana data ukończenia stażu,

przerwy w okresie odbywania stażu,

data złożenia sprawozdania.

Cele stażu

Głównym celem stażu jest uzyskanie konkretnego stopnia awansu zawodowego np. na nauczyciela kontraktowego. W planie rozwoju zawodowego nauczyciela powinna zostać zawarta informacja o tym, jakie cele zostaną zrealizowane podczas odbytego stażu. Cele stażu możemy możemy podzielić cele główne oraz cele szczegółowe. Cele szczegółowe powinny być stosowne do wymagań związanych z realizowanym stopniem awansu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Aby uzyskać stopień nauczyciela kontaktowego nauczyciel powinien:

posiadać wiedze na temat organizacji i zasad funkcjonowania szkoły; prowadzić zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych ; być zaznajomionym ze środowiskiem uczniów, ich problemami oraz dobrze współpracować ze środowiskiem uczniów; posiadać umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

W celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego należy:

organizować i udoskonalać swoje działania oraz dokonywać ewaluacji warsztatu pracy (potrafić ocenić ich skuteczność i dokonywać zmian); uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, problematyki środowiska dzieci i młodzieży oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; wykorzystywać w pracy technologie informacyjną i komunikacyjną; stosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, pomocy społecznej lub postępowania w rozwiązywaniu problemów; znać przepisy dotyczące systemu oświaty, funkcjonowania szkoły, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego niezbędne jest:

otrzymanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, (w tym przez prowadzenie otwartych zajęć); rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Obowiązkowo w planie rozwoju zawodowego należy również uwzględnić przynajmniej trzy z poniższych punktów:

opracować i wdrożyć program działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych; wykonywać zadania doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych; poszerzyć zakres szkolnych działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; posługiwać się językiem obcym na poziomie zaawansowanym; wykonywać zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami lub instytucjami samorządowymi; uzyskać znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego? Ocena: 5 /5

(głosy: 5 ) Ocena:/5(głosy:

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r., nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.) Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020

i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym. 2021/2022 Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym) 2 lata i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy* rok i 9 miesięcy 9 miesięcy dla rocznika 2018/2019 rok i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego 6 6 5 5 5 5 Możliwy termin egzaminu 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2024 r.

2023 r. dla rocznika 2018/2019 2025 r. 2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego; rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

So you have finished reading the plan rozwoju nauczyciela mianowanego w przedszkolu topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, Plan rozwoju na mianowanego Przedszkole 2019, Plan rozwoju zawodowego przykłady, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020/2021 edukacja wczesnoszkolna

See also  Top 24 컵 슬리브 제작 Best 268 Answer

Leave a Comment