Top 8 Plan Rozwoju Zawodowego Na Nauczyciela Mianowanego W Przedszkolu The 168 Top Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020/2021 edukacja wczesnoszkolna, Plan rozwoju na mianowanego Przedszkole 2019, Plan rozwoju zawodowego przykłady

Table of Contents

Co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:
 • zadania,
 • realizowane cele,
 • formy realizacji,
 • termin,
 • dowody realizacji.

Ile trwa mianowanie 2022?

U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2022?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Kiedy złożyć plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Jakie wymagania na nauczyciela mianowanego?

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie. Tak jak w przypadku stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi zaplanować swój rozwój zawodowy i uzgodnić jego przebieg z dyrektorem szkoły.

Ile zarabia nauczyciel mianowany netto?

nauczyciel stażysta: 2949 zł nauczyciel kontraktowy: 3 034 zł nauczyciel mianowany: 3 445 zł nauczyciel dyplomowany: 4 046 zł

Ile zarabia nauczyciel mianowany?

Od 1 września 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ci z przygotowaniem pedagogicznym (których jest najwięcej) zarobią minimalnie: nauczyciel początkujący 3424 zł brutto. nauczyciel mianowany 3597 zł brutto.

Jak wygląda awans na nauczyciela mianowanego?

1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy (art. 10 ustawy z 5 sierpnia 2022 r.).

Ile trwa mianowanie nauczyciela?

Nauczyciel mianowany

Staż na nauczyciela mianowanego może bowiem rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kontraktowym (lub od roku, jeśli posiada stopień naukowy doktora), a jego długość to 9 miesięcy.

Ile czasu ma nauczyciel mianowany na złożenie sprawozdania?

Termin na złożenie sprawozdania został określony w § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wynosi 7 dni od zakończenia stażu.

Jakie dokumenty do teczki na mianowanego?

od 1 września 2019 r.
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: …
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.

Jakie cele rozwojowe pracownika przykłady?

Do działań wspierających rozwój pracowników można zaliczyć ścieżki karier (ścieżki rozwoju), szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, programy zarządzania talentami, a także systemy zarządzania kompetencjami, czyli określanie, diagnoza, definiowanie luk i podejmowanie działań je minimalizujących (np.

Co powinien zawierać aneks do planu rozwoju zawodowego?

Modyfikacja planu rozwoju zawodowego została napisana ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

Jak napisać plan rozwoju osobistego?

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Osobistego należy skupić się na następujących czterech ważnych obszarach:
 1. Do jakich celów zmierzasz? …
 2. Kiedy masz już jasne wyobrażenie o tym, gdzie chciałbyś być, następnym krokiem jest określenie, gdzie jesteś. …
 3. Konkretny plan działania. …
 4. Przegląd postępów. …
 5. Musisz zacząć od końca.

Czy nauczyciel kontraktowy musi robić mianowanie?

Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach jest m.in. przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).


Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Społeczność – BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

 • Article author: blizejprzedszkola.pl
 • Reviews from users: 981 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Społeczność – BLIŻEJ PRZEDSZKOLA PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ … Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Społeczność – BLIŻEJ PRZEDSZKOLA PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ … Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

   

  Imię i nazwisko nauczyciela:  mgr Kamila Brykarczyk

  Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego …

 • Table of Contents:

Społeczność

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - Społeczność - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Społeczność – BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Read More

“Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11

 • Article author: pm11torun.com.pl
 • Reviews from users: 29849 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about “Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela … Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for “Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela … Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego Kolejna witryna oparta na WordPressie
 • Table of Contents:
“Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego” – Przedszkole miejskie nr 11

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
– Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy

 • Article author: www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl
 • Reviews from users: 37299 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
  – Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy mianowany – podejmować działania służące podniesieniu jakości jego pracy i pracy przedszkola. Nauczyciel zainteresowany autentycznym rozwojem (a nie wyłącznie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
  – Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy mianowany – podejmować działania służące podniesieniu jakości jego pracy i pracy przedszkola. Nauczyciel zainteresowany autentycznym rozwojem (a nie wyłącznie … awans
  , dzieci
  , harmonogram
  , nauczyciel przedszkola
  , nauka
  , plan rozwoju
  , poradnik prawny
  , wychowanieWychowanie w Przedszkolu to czasopismo prezentujące nowe spojrzenie na systemy i metody wychowawcze dostosowane do pracy z dziećmi w przedszkolu.
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
   - Czasopismo wychowanie w przedszkolu - materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola
– Czasopismo wychowanie w przedszkolu – materiały dydaktyczne tj. scenariusze zajęć oraz karty pracy

Read More

Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać.

 • Article author: pedagogicznie.wordpress.com
 • Reviews from users: 1492 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać. Awans robię w Przedszkolu Samorządowym dlatego też z planu tego najwięcej skorzystają nauczyciele wychowania przedszkolnego. Korzystajcie: …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać. Awans robię w Przedszkolu Samorządowym dlatego też z planu tego najwięcej skorzystają nauczyciele wychowania przedszkolnego. Korzystajcie: Witajcie! 🙂 Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.  W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem  rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…
 • Table of Contents:

Wychowanie w różnych ujęciach

Zobacz wpisy

9 myśli na temat “Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego”

Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać.
Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego – Dziecko. Pomóż mu się rozwijać.

Read More

 • Article author: platformamm.pl
 • Reviews from users: 40965 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about … … Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (przykład). Ten artykuł pochodzi z serwisu: PRZEDSZKOLE … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for … … Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (przykład). Ten artykuł pochodzi z serwisu: PRZEDSZKOLE …
 • Table of Contents:
...

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 46359 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Article author: ko.poznan.pl
 • Reviews from users: 29324 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating
 • Table of Contents:

Praca dla nauczycieli

Ważne informacje

Na skróty

Na skróty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Read More

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 45699 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating Sprawdź, jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
 • Table of Contents:

Wprowadzenie kluczowe terminy

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Najpierw wymień postawione cele

Co zrobić gdy zadanie nie zostało zrealizowane

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Zakończenie podsumowanie uwagi refleksje plany

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - ePedagogika
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

 • Article author: pedagogika-specjalna.edu.pl
 • Reviews from users: 25599 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego | tekst nr 45381

 • Article author: www.edukacja.edux.pl
 • Reviews from users: 22583 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego | tekst nr 45381 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. CELE SZCZEGÓŁOWY: 1.Pogłębienie wiadomości i … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego | tekst nr 45381 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. CELE SZCZEGÓŁOWY: 1.Pogłębienie wiadomości i … edukacja, nauczyciel, publikacja, nauczanie, szkołaEdyta Kania; miejscowość: Żelechów; dział: Plan rozwoju zawodowego; nr: 45381
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego | tekst nr 45381
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego | tekst nr 45381

Read More

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu

 • Article author: przedszkole3pg.edupage.org
 • Reviews from users: 25329 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Cele szczegółowe: 1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Cele szczegółowe: 1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub …
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

ponad 3 lat temu, wyświetleń 11793

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Brykarczyk

Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego a’Paulo, ul. Kaszubska 17 w Tczewie

Dyrektor: S. mgr Cecylia Blamowska

Opiekun stażu: mgr Ewa Glinka – Brzozowska

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2016r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

…………………………… ………………………………………..

Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora placówki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Cel główny:

Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Uczestnictwo w pracach Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Św. Wincentego a’Paulo związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutu placówki, a także potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Forma/metoda realizacji

Dowody realizacji/ dokumentacja

Termin realizacji

§ 7 ust. 2, pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

2. Śledzenie informacji

w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela

3. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stornach internetowych MEN

4. Napisanie planu rozwoju zawodowego

1. Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

2. Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji

3. Bibliografia literatury pedagogicznej

4. Plan rozwoju zawodowego

wrzesień 2016

cały okres stażu

2.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

3. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego

4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

5. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu

6. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

7. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli -konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć

1.Wniosek o rozpoczęcie stażu

2.Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a nauczycielem opiekunem

3. Harmonogram współpracy i zajęć

4. Własne notatki (wnioski z obserwacji)

5. Scenariusze prowadzonych zajęć, karty pracy

wrzesień 2016

cały okres stażu

3.

Aktywne uczestnictwo w WDN

1.Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego

2. Udział w radach szkoleniowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej

3. Opracowanie materiałów do narad i szkoleń wynikających z rocznego planu rozwoju przedszkola

1.Notatki z form doskonalenia zawodowego

2. Konspekt z przeprowadzonej rady szkoleniowej

cały okres stażu

4.

Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

1.Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje, kwalifikacje

2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

3. Studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej

4. Śledzenie stron internetowych

1. Zaświadczenia, notatki

cały okres stażu

5.

Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych

1.Podjęcie studiów podyplomowych

1.Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

październik 2017

6.

Tworzenie własnego warsztatu pracy

1.Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych 2.Czytanie literatury pedagogicznej

3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

1.Materiały oraz pomoce dydaktyczne

2.Scenariusze zajęć 3.Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych 4.Wykaz przeczytanych lektur

cały okres stażu

7.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

1.Wpisy w dzienniku 2.Tygodniowe plany pracy 3.Arkusze obserwacji dziecka 4.Plan współpracy z rodzicami

1.Dziennik

2.Arkusze obserwacji

cały okres stażu

8.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

1.Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.

2.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

3.Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja

1.Teczka zawierająca zebrane dokumenty

2.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

maj 2019

§ 7 ust. 2, pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1.Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach, rozmowy z dziećmi

2.Kontakty z rodzicami (zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami

3.Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci

1.Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań

2.Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych

cały okres stażu

2.

Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych

1.Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami

2.Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym

1.Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji 2.Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców

cały okres stażu

3.

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem

1.Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami

2.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych metod i form pracy

3. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień

1.Wpisy w dzienniku zajęć

2.Scenariusze zajęć

3.Dokumentacja fotograficzna

4.Prace dzieci

cały okres stażu

4.

Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

1.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola

1.Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych

cały okres stażu

5.

Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola

1.Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych

2. Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).

1.Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych

cały okres stażu

6.

Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu

1.Prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci pięcio- i sześcioletnich 2.Tworzenie dekoracji

3. Pełnienie funkcji wynikających z rocznego planu pracy placówki

1.Dokumentacja fotograficzna

cały okres stażu

7.

Współpraca ze specjalistami

1.Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.

1.Notatki

2.Arkusze obserwacji dziecka

cały okres stażu

8.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

1.Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką, CKiS itp.

2.Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej (poczta, apteka, sklep samoobsługowy, krawcowa, itp.)

1.Wpisy w dzienniku 2.Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.

Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego

1.Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego

1.Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

cały okres stażu

2.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera

1.Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Zaświadczeniaz ukończonych kursów

cały okres stażu

3.

Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej

1. Komputerowe opracowywanie scenariuszy zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, kolorowanki, historyjki obrazkowe, sylwety, itp.), przygotowywanie referatów i informacji dla rodziców

2. Wykorzystywanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: plany tygodniowe, karty pracy, zaproszenia, itp.

3. Tworzenie prezentacji multimedialnych

1.Przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne

2. Scenariusze zajęć, plany tygodniowe

3. Prezentacje multimedialne

cały okres stażu

4.

Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami

1.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego

2.Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych

3.Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.

1.Wydruki

2.Zaświadczenia o publikacjach

w trakcie trwania stażu

5.

Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych

1.Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami

2.Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych

1.Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych

2.Dokumentacja fotograficzna

3.Prace dzieci

cały okres stażu

6.

Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego

1.Sporządzenie sprawozdania ze stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie PowerPoint).

1.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

kwiecień-maj 2019

§ 7 ust. 2, pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.

Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami

1.Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych

2.Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

3.Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

1.Arkusze obserwacji dzieci 2.Wpisy w dzienniku 3.Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców

cały okres stażu

2.

Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej

1.Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną

1.Scenariusze zajęć

cały okres stażu

3.

Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców

1.Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych

2.Przeprowadzanie ankiet dla rodziców

1.Listy obecności ze spotkań z rodzicami

2.Ankiety

3.Referaty

cały okres stażu

4.

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach

1.Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki

2.Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami

1.Własne notatki

2.Zaświadczenia ukończonych kursów

cały okres stażu

5.

Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej

1.Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi

2.Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji

3.Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;

1.Wykaz lektur, notatki

cały okres stażu

6.

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

1.Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie odpowiednich metod w pracy dydaktyczno -wychowawczej

1. Notatki własne

cały okres stażu

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.

Analiza przepisów prawa oświatowego

1.Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:

Karta Nauczyciela,

Rozporządzenia MEN,

Ustawa o systemie oświaty,

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

1.Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

cały okres stażu

2.

Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka

1.Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków

1.Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków

w trakcie trwania stażu

3.

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych

1.Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego

2.Prezentacja zmian innym nauczycielom

1.Własne notatki

cały okres stażu

4.

Studiowanie dokumentacji przedszkolnej

1.Analiza dokumentacji przedszkolnej:

Statut przedszkola,

Roczne plany pracy,

Regulaminy,

1.Wykaz dokumentów

2.Notatki

cały okres stażu

5.

Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

1.Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN

1.Wpisy w dzienniku

2. Notatki

cały okres stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

1.

Zadania związane z planem rocznym przedszkola

1.Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: oprawa Mszy św., Imieniny dzieci, Bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, Pożegnanie przedszkola

2.Dekoracja przedszkola

1.Notatki,

2.Scenariusze imprez

3.Zdjęcia

cały okres stażu

2.

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci

1.Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce

1.Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów

cały okres stażu

3.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych

1.Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury stron www, podjęcie studiów podyplomowych.

1.Zaświadczenia, spis literatury, stron www

cały okres stażu

Plan zatwierdzono do realizacji:

Sporządziła: Zatwierdziła:

„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Informacje o nauczycielu:Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Lewandowska

Stanowisko pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Czas trwania stażu: 2017-09-01 – 2020-05-31

Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Miejskie nr 11 im. Tony Halika w Toruniu

§ 7. ust 2. pkt 2.

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin Uwagi Poznanie sytuacji wychowanków Obserwowanie dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu -poszukiwanie i stosowanie metod pracy wychodzących naprzeciw zaobserwowanym potrzebom dzieci.

Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – konsultacje z innymi nauczycielami, analiza przypadków

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Okres stażu Okres stażu Okres stażu Uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci Poszerzanie zainteresowań dzieci i rozbudzanie umiejętności logicznego myślenia poprzez realizację projektu „Logika dla smyka” Okres stażu Współpraca za środowiskiem rodzinnym dzieci Bieżąca analiza zachowań i postaw dzieci – przygotowywanie materiałów informacyjnych o pojawiających się problemach na podstawie analizy literatury psychologiczno-pedagogicznej.

Zachęcanie rodziców do współuczestniczenia w życiu przedszkola poprzez ich aktywizowanie do udziału w różnorodnych formach współpracy. Współpraca z rodzicami w zakresie wsparcia w wychowaniu dzieci, w budowaniu wizji ich rozwoju, ustalaniu ważnych życiowych celów, odnajdywaniu swojego miejsca w społeczności Okres stażu Okres stażu Okres stażu Współpraca za środowiskiem rodzinnym dzieci Współpraca z rodzicami w zakresie bardziej planowych, otwartych, szczerych, partnerskich kontaktów, polegających na wymianie poglądów dotyczących spraw wychowania i poprzez to ustalenie jednolitego, wspólnego sposobu oddziaływania na dziecko i wspólnej odpowiedzialności za warunki jego rozwoju. Okres stażu Przygotowywanie uroczystości Współorganizowanie i współprowadzenie uroczystości przedszkolnych

opracowywanie i współwykonywanie dekoracji adekwatnie do potrzeb przedszkola Okres stażu Okres stażu Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z dziećmi Realizowanie Podstawy programowej oraz Programu wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci, poprzez odbieranie wrażeń zmysłowych, ich przetwarzanie – stymulowanie wewnętrznej motywacji dzieci do podejmowania działań.

Podniesienie świadomości samostanowienia dzieci poprzez dbanie o własne bezpieczeństwo, środowiskoprzyrodnicze, ekologię we współpracy z Policją i Strażą Miejską i innymi kompetentnymi instytucjami Okres stażu Raz w miesiącu

§ 7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania

Forma realizacji

Termin

Uwagi Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Poznawanie, przyswajanie i stosowanie w praktyce nowych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych – korzystanie z pomocy informatyka, ukończenie kursu (w miarę możliwości)

Projektowanie, opracowywanie i tworzenie materiałów niezbędnych do potrzeb pojawiających się w pracy (okazjonalne dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia, prezentacje itp.)

Wykorzystywanie możliwości Internetu do kontaktów, wymiany doświadczeń z nauczycielami i rodzicami.

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania w swojej pracy sprzętu komputerowego, oprogramowania i technologii informatycznej. Okres stażu Okres stażu Okres stażu Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

Zadania do wykonania Forma realizacji Termin Uwagi Wyrównywanie szans edukacyjnych Pozyskiwanie i studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej i z zakresu dydaktyki; wykorzystanie zdobytej wiedzy dla efektywnej pracy z dziećmi Okres stażu Wyrównywanie szans edukacyjnych Zapoznanie się z literaturą fachową z zakresu problemów i pomocy społecznej w celu diagnozowania problemów środowiskowych Okres stażu Motywowanie dziecka Opracowanie systemu motywacyjnego jako element realizacji wniosków z obserwacji umiejętności, zachowań i potencjału wychowanków. Okres stażu Poszukiwanie, zdobywanie i studiowanie literatury w celu nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów wśród dzieci, eliminowania ich wzajemnej agresji oraz aktywizowania dzieci nieśmiałych. Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej

lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola

Przed nauczycielem, który rozpoczyna staż na poszczególny stopień awansu zawodowego, stoi na początku niełatwe wyzwanie, jakim jest opracowanie dobrego projektu planu rozwoju zawodowego. Jakie zadania zaplanować, w jakiej formie je ująć, jaką przyjąć strukturę planu – to tylko niektóre z zagadnień, których znajomość może okazać się pomocna na tym etapie awansowej procedury.

Rozpoczęcie stażu – czynności i terminy

Procedura ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego wymaga od nauczyciela przestrzegania określonych terminów dokonywania poszczególnych czynności.

POLECAMY

Terminy składania wniosków dotyczących rozpoczęcia stażu, złożenia projektu planu rozwoju zawodowego, możliwości dokonywania w nim korekt, a także ewentualnych zmian w realizowanym planie rozwoju w czasie odbywania przez nauczyciela stażu zostały przedstawione w tabeli 1.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela2 nie przewidują możliwości odmowy nauczycielowi rozpoczęcia stażu przez dyrektora przedszkola. Wniosek w istocie nosi cechy zawiadomienia o rozpoczęciu stażu.

Tabela 1. Zadania i terminy na poszczególne stopnie awansu Czynności Stażysta Kontraktowy Mianowany Wniosek

o rozpoczęcie stażu bez wniosku wniosek do dyrektora przedszkola wniosek do dyrektora przedszkola Projekt planu rozwoju składa w terminie 20 dni

od dnia rozpoczęcia zajęć załączony do wniosku,

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć załączony do wniosku,

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć Zatwierdzenie projektu planu przez dyrektora w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian Poprawa projektu planu niezwłocznie, zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponowne przedłożenie projektu dyrektorowi Realizacja planu

rozwoju zawodowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu;

nauczyciel, również może wprowadzać zmiany w planie, w czasie trwania stażu, ale jedynie za zgodą dyrektora Sprawozdanie

z realizacji planu w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu

Istota planu rozwoju

Plan rozwoju zawodowego jest rodzajem dokumentu, w którym nauczyciel przewiduje, jakie działania dotyczące własnego rozwoju będzie podejmował w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego. Przepisy art. 9c ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wskazują, iż nauczyciel w planie rozwoju zawodowego ma obowiązek uwzględniać wymagania niezbędne do uzyskania tego stopnia awansu zawodowego, o którego nadanie się ubiega. Zakres wymagań stawianych nauczycielowi na poszczególne stopnie awansu zawodowego, uwzględniający potrzebę ich stopniowania i zróżnicowania, a także powinności nauczyciela obywającego staż na poszczególny stopień awansu, został określony w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli3. Po zakończeniu stażu, nauczyciel składa dyrektorowi przedszkola sprawozdanie z realizacji tego planu, a dyrektor ocenia stopień realizacji zadań wynikających z planu rozwoju i ustala ocenę za okres stażu.

Planowanie własnego rozwoju zawodowego

Przystępując do planowania własnego rozwoju zawodowego, trzeba określić swoje potrzeby, aby sprostać wyzwaniom stale zmieniającej się rzeczywistości przedszkolnej. Można wykorzystać do tego różne pomocne techniki i materiały, np.:

arkusz autodiagnozy umiejętności wychowawczych i dydaktycznych,

technikę analityczną SWOT,

ocenę pracy,

wnioski z hospitowanych przez dyrektora zajęć,

informacje zwrotne od dzieci i rodziców,

powinności i wymagania niezbędne na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Przeprowadzenie autodiagnozy nie jest wymogiem prawnym, a rozważania nad planowaniem własnego rozwoju można przeprowadzić bez korzystania z gotowych narzędzi. Najważniejsze, aby uświadomić sobie: W jakim kierunku ma zmierzać mój rozwój? Jakie cele są dla mnie ważne? Co muszę udoskonalić i zmienić? Jakie czynniki mogą wpływać na stopień wykonania planu?

Przesłanką właściwego planowania rozwoju zawodowego będą nie tylko potrzeby i możliwości wynikające z autodiagnozy, ale również diagnoza potrzeb środowiska przedszkolnego oraz wspomniane już powinności i wymagania określone w rozporządzeniu.

Zasadą jest, że nauczyciel rozwija siebie dla przedszkola, a zatem musi uwzględnić jego potrzeby, możliwości i specyfikę. Z konsekwencji podjętych działań korzysta nie tylko on sam, lecz w równym stopniu dzieci i placówka. W powinnościach nauczyciela realizującego staż jest widoczny aspekt rozwoju kompetencji nauczyciela:

stażysta ma poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola,

kontraktowy – uczestniczyć w pracach organów przedszkola,

mianowany – podejmować działania służące podniesieniu jakości jego pracy i pracy przedszkola.

Nauczyciel zainteresowany autentycznym rozwojem (a nie wyłącznie stopniem awansu zawodowego), z pewnością potraktuje je kreatywnie i wypełni sensowną treścią. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby i wymagania własne oraz przedszkola będzie mógł zaplanować różnorodne działania i zadania.

Planować trzeba zatem te zadania, które wykazują związek z potrzebami własnymi, dzieci i przedszkola. Poza działaniami wpływającymi na wzrost kompetencji merytorycznych, ważny jest również postęp w obszarze umiejętności interpersonalnych, nazywania i wyrażania emocji, kontrolowania stresu, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, dokonywania zmian w podejmowanych działaniach (przede wszystkim w przypadku nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego), również i te zadania, które pokażą wpływ podejmowanych działań na jakość pracy własnej i pracy przedszkola. Podnoszenie jakości pracy przedszkola jest procesem ciągłym, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Nie mogą to być zatem przypadkowe, doraźne czynności. Znaczenie wpływu działań nauczyciela na jakość pracy placówki jest akcentowane bardzo mocno na każdym szczeblu awansu zawodowego nauczyciela.

Forma i struktura planu rozwoju

Przepisy w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie określają formy planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, stąd też dopuszczalne są różne rozwiązania. O ile forma planu rozwoju zawodowego nauczyciela może być dowolna, o tyle jego treść musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach rozporządzenia, czyli uwzględniać zadania, które nauczyciel powinien realizować w okresie stażu.

Plan powinien być prosty i przejrzysty. Wystarczy zauważyć, że jest on również narzędziem pomocnym w realizacji zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia. Ponieważ planujemy pracę na dosyć długi okres czasu, trwający z reguły 2 lata i 9 miesięcy, musi być to narzędzie użyteczne…

So you have finished reading the plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkolu topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020/2021 edukacja wczesnoszkolna, Plan rozwoju na mianowanego Przedszkole 2019, Plan rozwoju zawodowego przykłady

See also  Top 32 인천 탈모 병원 201 Most Correct Answers

Leave a Comment