Top 45 Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego Pedagoga Szkolnego The 168 Top Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego

Table of Contents

Co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:
 • zadania,
 • realizowane cele,
 • formy realizacji,
 • termin,
 • dowody realizacji.

Kiedy złożyć plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Ile trwa mianowanie 2022?

U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Czy nauczyciel kontraktowy musi robić mianowanie?

Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach jest m.in. przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).

Jak powinno wyglądać sprawozdanie na nauczyciela mianowanego?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 • imię i nazwisko,
 • obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 • miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 • nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 • data rozpoczęcia stażu,
 • data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 • data zakończenia stażu.

Ile czasu ma dyrektor na zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego?

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Ile dni na zlozenie planu rozwoju?

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Jakie wymagania na nauczyciela mianowanego?

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie. Tak jak w przypadku stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi zaplanować swój rozwój zawodowy i uzgodnić jego przebieg z dyrektorem szkoły.

Co potrzeba do awansu na nauczyciela mianowanego?

opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela; może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Ile zarabia nauczyciel mianowany netto?

nauczyciel stażysta: 2949 zł nauczyciel kontraktowy: 3 034 zł nauczyciel mianowany: 3 445 zł nauczyciel dyplomowany: 4 046 zł

Ile zarabia nauczyciel mianowany?

Od 1 września 2022 roku będą obowiązywały nowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Ci z przygotowaniem pedagogicznym (których jest najwięcej) zarobią minimalnie: nauczyciel początkujący 3424 zł brutto. nauczyciel mianowany 3597 zł brutto.

Ile lat na nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel mianowany

Staż na nauczyciela mianowanego może bowiem rozpocząć osoba, która od dwóch lat jest nauczycielem kontraktowym (lub od roku, jeśli posiada stopień naukowy doktora), a jego długość to 9 miesięcy.

Ile czasu powinna trwać prezentacja na mianowanego?

15 minut na prezentację? Przepisy prawa oświatowego nie zawierają takich regulacji, ani nie wprowadzają ograniczeń dotyczących prezentacji przez nauczyciela dorobku zawodowego podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Ile lekcji otwartych na nauczyciela mianowanego?

w okresie odbywania stażu powinien:

4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Ile zarabia nauczyciel mianowany 2022?

Jeśli chodzi o średnie zarobki, te wynoszą w przypadku nauczycieli mianowanych 5 tys. 318 zł 58 gr brutto, a dyplomowanych 6 tys. 795 zł 97 gr brutto.

Jakie cele rozwojowe pracownika przykłady?

Do działań wspierających rozwój pracowników można zaliczyć ścieżki karier (ścieżki rozwoju), szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, programy zarządzania talentami, a także systemy zarządzania kompetencjami, czyli określanie, diagnoza, definiowanie luk i podejmowanie działań je minimalizujących (np.

Co powinien zawierać aneks do planu rozwoju zawodowego?

Modyfikacja planu rozwoju zawodowego została napisana ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

Jak napisać plan rozwoju osobistego?

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Osobistego należy skupić się na następujących czterech ważnych obszarach:
 1. Do jakich celów zmierzasz? …
 2. Kiedy masz już jasne wyobrażenie o tym, gdzie chciałbyś być, następnym krokiem jest określenie, gdzie jesteś. …
 3. Konkretny plan działania. …
 4. Przegląd postępów. …
 5. Musisz zacząć od końca.

Czy nauczyciel stażysta pisze plan rozwoju?

Data publikacji: 9 września 2021 r. Każdy nauczyciel rozpoczynający staż na wyższy stopień awansu zawodowego musi opracować plan rozwoju zawodowego.

See also  Top 15 치즈 감자 구이 All Answers

Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


Wzór planu rozwoju zawodowego psychologa szkolonego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 33735 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór planu rozwoju zawodowego psychologa szkolonego – ePedagogika Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego psychologa szkolnego w szkole podstawowej, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór planu rozwoju zawodowego psychologa szkolonego – ePedagogika Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego psychologa szkolnego w szkole podstawowej, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Pobierz plan rozwoju zawodowego psychologa ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
 • Table of Contents:

Uwaga to jest tylko początek artykułuAby zobaczyć całość zaloguj się lub załóż konto

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Wzór planu rozwoju zawodowego psychologa szkolonego - ePedagogika
Wzór planu rozwoju zawodowego psychologa szkolonego – ePedagogika

Read More

Planu Rozwoju Zawodowego. Mgr Małgorzaty Kowalskiej. Pedagoga szkolnego – PDF Darmowe pobieranie

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 23386 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Planu Rozwoju Zawodowego. Mgr Małgorzaty Kowalskiej. Pedagoga szkolnego – PDF Darmowe pobieranie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Pedagog szkolny mgr Katarzyna Jedlińska Data … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Planu Rozwoju Zawodowego. Mgr Małgorzaty Kowalskiej. Pedagoga szkolnego – PDF Darmowe pobieranie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Pedagog szkolny mgr Katarzyna Jedlińska Data … 1 Planu Rozwoju Zawodowego Mgr Małgorzaty Kowalskiej Pedagoga szkolnego 2 Lp. Wymagania według Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 • Table of Contents:
Planu Rozwoju Zawodowego. Mgr Małgorzaty Kowalskiej. Pedagoga szkolnego - PDF Darmowe pobieranie
Planu Rozwoju Zawodowego. Mgr Małgorzaty Kowalskiej. Pedagoga szkolnego – PDF Darmowe pobieranie

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 2074 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego

 • Article author: www.zsgrzeszow.pl
 • Reviews from users: 18929 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego Updating
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego
plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego

Read More

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Article author: ko.poznan.pl
 • Reviews from users: 8905 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating
 • Table of Contents:

Praca dla nauczycieli

Ważne informacje

Na skróty

Na skróty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Read More

Awans i staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 27705 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Awans i staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. – ePedagogika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Awans i staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. – ePedagogika Updating Sprawdź, jak realizować i ile będzie trwał staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. Karta Nauczyciela 2022.
 • Table of Contents:

Uwaga to jest tylko początek artykułuAby zobaczyć całość zaloguj się lub załóż konto

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Awans i staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. - ePedagogika
Awans i staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. – ePedagogika

Read More

plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego

 • Article author: sosw2.szczecin.pl
 • Reviews from users: 26227 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego Cel podstawowy: Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Cele szczegółowe: Uczestniczenie w pracach … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego Cel podstawowy: Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Cele szczegółowe: Uczestniczenie w pracach …
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego
plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Kluczowym i obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu. W opracowaniu go pomaga opiekun stażu.

Podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200). Następnie uważnie przeczytać założenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Dla stażysty poświęcony jest § 6 tego rozporządzenia. Natomiast wymagania i powinności nauczyciela kontraktowego są zawarte w § 7, a dla nauczyciela mianowanego rozpoczynającego staż w § 8.

Warto również zainteresować się podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym 2021/2022 oraz planem nadzoru zamieszczonym na stronach kuratorium, któremu podlega nasza placówka.

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciele powinni przeanalizować dokładnie powinności i wymagania. Na uwagę zasługuje również fakt, że czego innego oczekuje się od nauczycieli odbywających staż na każdym ze stopni awansu. Należy wiedzieć, że nie ma narzuconego schematu planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Każdy nauczyciel ma za zadanie samodzielnie stworzyć plan według swojego pomysłu.

Przed przystąpieniem do napisania planu nauczyciele powinni dodatkowo uwzględnić:

specyfikę placówki,

wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku,

potrzeby dzieci i placówki,

predyspozycje i zainteresowania.

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:

zadania,

realizowane cele,

formy realizacji,

termin,

dowody realizacji.

Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu. Do koniecznych danych osobowych zaliczymy takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwę szkoły, stanowisko oraz posiadane wykształcenie.

Staż

Następnym niezbędnym elementem dokumentu, jest zawarcie informacji o stażu. Koniecznie będzie zawarcie informacji takich jak:

data rozpoczęcia stażu,

imię i nazwisko opiekuna stażu,

długość stażu,

planowana data ukończenia stażu,

przerwy w okresie odbywania stażu,

data złożenia sprawozdania.

Cele stażu

Głównym celem stażu jest uzyskanie konkretnego stopnia awansu zawodowego np. na nauczyciela kontraktowego. W planie rozwoju zawodowego nauczyciela powinna zostać zawarta informacja o tym, jakie cele zostaną zrealizowane podczas odbytego stażu. Cele stażu możemy możemy podzielić cele główne oraz cele szczegółowe. Cele szczegółowe powinny być stosowne do wymagań związanych z realizowanym stopniem awansu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Aby uzyskać stopień nauczyciela kontaktowego nauczyciel powinien:

posiadać wiedze na temat organizacji i zasad funkcjonowania szkoły; prowadzić zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych ; być zaznajomionym ze środowiskiem uczniów, ich problemami oraz dobrze współpracować ze środowiskiem uczniów; posiadać umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

W celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego należy:

organizować i udoskonalać swoje działania oraz dokonywać ewaluacji warsztatu pracy (potrafić ocenić ich skuteczność i dokonywać zmian); uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, problematyki środowiska dzieci i młodzieży oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; wykorzystywać w pracy technologie informacyjną i komunikacyjną; stosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, pomocy społecznej lub postępowania w rozwiązywaniu problemów; znać przepisy dotyczące systemu oświaty, funkcjonowania szkoły, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego niezbędne jest:

otrzymanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, (w tym przez prowadzenie otwartych zajęć); rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Obowiązkowo w planie rozwoju zawodowego należy również uwzględnić przynajmniej trzy z poniższych punktów:

opracować i wdrożyć program działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych; wykonywać zadania doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych; poszerzyć zakres szkolnych działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; posługiwać się językiem obcym na poziomie zaawansowanym; wykonywać zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami lub instytucjami samorządowymi; uzyskać znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego? Ocena: 5 /5

(głosy: 5 ) Ocena:/5(głosy:

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r., nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.) Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020

i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym. 2021/2022 Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym) 2 lata i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy* rok i 9 miesięcy 9 miesięcy dla rocznika 2018/2019 rok i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego 6 6 5 5 5 5 Możliwy termin egzaminu 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2024 r.

2023 r. dla rocznika 2018/2019 2025 r. 2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego; rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Awans i staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

Nie ma już wątpliwości, że od 1 września 2022 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego. Mimo że o nowych regulacjach mówi się już od dawna, nadal budzą wiele wątpliwości, w szczególności wśród nauczycieli, którzy posiadają już stopień awansu zawodowego. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytania dotyczące awansu nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego. Sprawdź, kto będzie realizował i ile potrwa staż na nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

Staż na starych zasadach dla nauczycieli kontraktowych

Zgodnie z art. 10 nowelizacji Karty Nauczyciela nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych, z pewny0mi modyfikacjami. Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach jest m.in. przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).

So you have finished reading the plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego pedagoga szkolnego topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 30 샤오 미 온 습도계 스마트 싱스 Trust The Answer

Leave a Comment