Top 42 Pozew O Alimenty Na Dziecko I Matkę Wzór The 141 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór Pozew o alimenty na dziecko wzór, Pozew o alimenty przykład, Pozew o alimenty na żonę wzór, pozew o alimenty – wzór pdf, Pozew o alimenty na dwoje dzieci wzór, pozew o alimenty – wzór doc, Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór, Skuteczny pozew o alimenty

Table of Contents

Jak samemu napisać pozew o alimenty?

W pozwie należy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego; Dane pozwanego, czyli ojca/matki dziecka; Wartość przedmiotu sporu, to znaczy kwotę alimentów , o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz).

Ile wynoszą alimenty na dziecko 2022?

Pojawia się więc pytanie – jakie są minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna, ponieważ przepisy kodeksu rodzinno-opiekuńczego nie definiują minimalnego progu kwotowego. Przyjmuje się w powszechnym orzecznictwie, że na każde dziecko zasądza się przynajmniej 500 złotych.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o alimenty?

Do pozwu o alimenty należy dołączyć przede wszystkim zaświadczenia o sytuacji materialnej obydwu rodziców oraz wskazujące na koszty związane z utrzymaniem dziecka. Niezbędne są także dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej obu stron, tj. odpis aktu urodzenia dziecka czy małżeństwa.

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty?

Za napisanie pozwu o alimenty zapłacimy prawnikowi ok. 400-600 zł. Jeśli nie będziemy zadowoleni decyzji sądu, możemy zapłacić dodatkowo za apelację, która wyniesie nas najprawdopodobniej tyle samo.

Kto pomoże napisać pozew o alimenty?

imię i nazwisko powoda, jego adres zamieszkania, adres do korespondencji oraz numer PESEL. Gdy dziecko jest małoletnie (tzn. nie ukończyło 18. roku życia) w jego imieniu pozew składa opiekun prawny (najczęściej jest nim rodzic, który działo jako przedstawiciel ustawowy).

Czy pozew o alimenty można napisać ręcznie?

Czy pozew o rozwód można napisać własnoręcznie ? Zgodnie z polskim prawem o alimenty mogą starać sięFormularz można otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie..

Jakie alimenty przy zarobkach 2500 brutto?

Sąd nie będzie się tutaj kierował formalnymi zarobkami takiego kierowcy, tylko weźmie pod uwagę jego możliwości zarobkowe. Stąd nawet przy zarobkach 2500 zł sąd może zasądzić alimenty rzędu 1000 zł i więcej.

Co mówić w sądzie o alimenty?

Jest kilka kluczowych słów, które należy zapamiętać. Przede wszystkim możliwości zarobkowe osób. Mówimy tutaj o pozwanym, jak i powódce. Kolejna istotna okoliczność to ustalenie, jakie są koszty utrzymania.

Jakie alimenty przy zarobkach 4000 netto?

Jednakże patrząc czysto statystycznie, przy zarobkach 4000, wysokość alimentów na jedno dziecko w wieku np. 4 lat, może wynieść od około od 700 do 1400 zł.

Czy do pozwu o alimenty trzeba dołączyć rachunki?

na wykazanie faktu ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka należy dołączyć do pozwu o alimenty faktury, rachunki imienne, z których będzie wynikać kwota ponoszonych wydatków.

Ile kopii pozwu o alimenty?

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty? Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).

Ile się czeka na sprawę o alimenty 2022?

Sprawa trafia wówczas do sądu II instancji. W takim przypadku całe postępowanie może potrwać nawet kilka lat. Najczęściej jednak sprawy o alimenty trwają kilka miesięcy.

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie alimenty?

powyżej 50000 zł do 200000 zł – 5400 zł; powyżej 200000 zł do 2000000 zł – 10800 zł; powyżej 2000000 zł do 5000000 zł – 15000 zł; powyżej 5000000 – 25000 zł

Kto płaci za adwokata w sprawie o alimenty?

[POWÓD 3.] Koszty pomocy adwokata/radcy prawnego od alimentów pokrywa strona przegrywająca sprawę. Dlatego też wygrywając sprawę Twój przeciwnik procesowy będzie zobowiązany pokryć koszty profesjonalnej pomocy prawnej poniesione na adwokata/radcę prawnego w sprawie o alimenty.

Jakie są minimalne alimenty na dziecko?

Dlatego nie da się ustalić minimalnych alimentów na dziecko, gdyż jest to zależne od wielu czynników. W praktyce jednak minimalne alimenty na dziecko, które najczęściej zdarzają się, to 500 zł – 600 zł na dziecko.

Czy do pozwu o alimenty trzeba dołączyć rachunki?

na wykazanie faktu ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka należy dołączyć do pozwu o alimenty faktury, rachunki imienne, z których będzie wynikać kwota ponoszonych wydatków.

Co mówić w sądzie o alimenty?

Jest kilka kluczowych słów, które należy zapamiętać. Przede wszystkim możliwości zarobkowe osób. Mówimy tutaj o pozwanym, jak i powódce. Kolejna istotna okoliczność to ustalenie, jakie są koszty utrzymania.

Jaka może być wysokość alimentów na dziecko?

Nie istnieje ściśle określony taryfikator alimentacyjny. Można żądać w zasadzie dowolnej kwoty alimentów, trudno jednak przewidzieć czy sąd przychyli się do tego żądania. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Ile wynosi wysokość alimentów?

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2022 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie zasądza się alimentów niższych niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie można jednak przyjąć tego założenia za zasadę.


POZEW O ALIMENTY omówienie i wzór
POZEW O ALIMENTY omówienie i wzór


pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

 • Article author: www.ops-glucholazy.pl
 • Reviews from users: 17888 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór alimentów w kwocie ______ zł słownie … Warunki mieszkaniowe matki. Miesięczne dochody matki i ojca dziecka. … Notatka do wzoru – Pozew o alimenty. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór alimentów w kwocie ______ zł słownie … Warunki mieszkaniowe matki. Miesięczne dochody matki i ojca dziecka. … Notatka do wzoru – Pozew o alimenty.
 • Table of Contents:
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

Read More

pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

 • Article author: bialystok.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 5175 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór WZÓR. Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wydział Rodzinny i Nieletnich. Powód małoletni: . … reprezentowany przez matkę/ojca … POZEW O ALIMENTY. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór WZÓR. Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wydział Rodzinny i Nieletnich. Powód małoletni: . … reprezentowany przez matkę/ojca … POZEW O ALIMENTY.
 • Table of Contents:
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

Read More

pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

 • Article author: adwokatrzeszow.eu
 • Reviews from users: 12296 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór POZWU O ALIMENTY … działająca przez przedstawicielkę ustawową – matkę … … matką. Pomimo podejmowanych rozmów ze strony matki dziecka, pozwany oświadczył … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór POZWU O ALIMENTY … działająca przez przedstawicielkę ustawową – matkę … … matką. Pomimo podejmowanych rozmów ze strony matki dziecka, pozwany oświadczył …
 • Table of Contents:
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

Read More

Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism

 • Article author: www.wzory.positor.pl
 • Reviews from users: 46965 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism Prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew o alimenty, wzory. … W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism Prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew o alimenty, wzory. … W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako … Prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew o alimenty, wzory.wzór pozwu o alimenty, wzory pozwów o alimenty, przykładowe pozwy o alimenty
 • Table of Contents:
Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism
Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism

Read More

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

 • Article author: mamotoja.pl
 • Reviews from users: 17817 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka? Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka; Pozew o alimenty a opłaty sądowe; Wzór pozwu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka? Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka; Pozew o alimenty a opłaty sądowe; Wzór pozwu … Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka
 • Table of Contents:

Co to jest pozew o alimenty

Co powinien zawierać pozew o alimenty

Pozew o alimenty jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do jakiego sądu składać pozew o alimenty

Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka

Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka

Pozew o alimenty a opłaty sądowe

Pozew o alimenty wzór

Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]
Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Read More

Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław

 • Article author: www.adwokat-sobkowiak.pl
 • Reviews from users: 3148 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław ALIMENTY NA DZIECKO – WZÓR POZWU Z KOMENTARZEM … 187 § 1 pkt 3 k.p.c. podaję, że matka reprezentująca małoletniego powoda podejmowała … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław ALIMENTY NA DZIECKO – WZÓR POZWU Z KOMENTARZEM … 187 § 1 pkt 3 k.p.c. podaję, że matka reprezentująca małoletniego powoda podejmowała … Karol Sobkowiak – Adwokat WrocławKarol Sobkowiak – Adwokat Wrocław
 • Table of Contents:
See also  Top 41 잘못 보낸 카톡 27054 Votes This Answer

Wyszukiwarka

Popularne na blogu

TAGI

Adres

Telefon

Karol Sobkowiak - Adwokat Wrocław - POZEW O ALIMENTY - WZÓR - adwokat Wrocław
Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław

Read More

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

 • Article author: mamotoja.pl
 • Reviews from users: 8726 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Updating Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka
 • Table of Contents:

Co to jest pozew o alimenty

Co powinien zawierać pozew o alimenty

Pozew o alimenty jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do jakiego sądu składać pozew o alimenty

Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka

Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka

Pozew o alimenty a opłaty sądowe

Pozew o alimenty wzór

Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]
Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Read More

Alimenty na dziecko – ile wynoszą minimalne alimenty w 2022 roku?

 • Article author: super-pozyczka.pl
 • Reviews from users: 30595 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Alimenty na dziecko – ile wynoszą minimalne alimenty w 2022 roku? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Alimenty na dziecko – ile wynoszą minimalne alimenty w 2022 roku? Updating Zasądzone alimenty muszą być terminowo płacone w pełnej wysokości na wskazane konto. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku?
 • Table of Contents:

Alimenty – czym są i jaka jest ich istota

Komu przysługują alimenty

Czym są alimenty na dziecko

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku

Do kiedy płaci się alimenty na dziecko

Od kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny i jak długo obowiązuje

Kto ustala wysokość alimentów Wniosek o alimenty

Fundusz Alimentacyjny – to warto wiedzieć!

Co grozi za niepłacenie alimentów

Ranking chwilówek

Ranking pożyczek ratalnych

Rankingi pożyczek

Miasta

Dla zadłużonych

Najczęściej czytane

Opinie o pożyczkach

Pożyczki na raty

Wzory pism

Super-pozyczkapl

Kalkulatory

Twoja lista ofert

Alimenty na dziecko – ile wynoszą minimalne alimenty w 2022 roku?
Alimenty na dziecko – ile wynoszą minimalne alimenty w 2022 roku?

Read More

Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl

 • Article author: prawo.gazetaprawna.pl
 • Reviews from users: 37363 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl Updating Do pozwu o alimenty należy dołączyć dokumenty, która pozwolą sądowi ustalić potrzeby uprawnionego oraz finansowe możliwości zobowiązanego.
 • Table of Contents:

Komentarze(2)

Zobacz więcej

Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] - GazetaPrawna.pl
Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl

Read More

Ile kosztuje prawnik?

 • Article author: www.zadluzenia.com
 • Reviews from users: 4441 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Ile kosztuje prawnik? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Ile kosztuje prawnik? Updating
 • Table of Contents:

Ile kosztuje prawnik

Ile kosztuje sprawa rozwodowa u adwokata

Koszt adwokata w sprawie o alimenty

Ile kosztuje sprawa o podział majątku

Koszt adwokata w sprawie karnej

Podsumowanie

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Podobne artykuły

Ile kosztuje prawnik?
Ile kosztuje prawnik?

Read More

pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

 • Article author: www.myszko.com.pl
 • Reviews from users: 21069 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór większej wysokości niż alimentów płaconych przez matkę dziecka. Matka dziecka chciałaby zatem aby pozwany pokrywał koszty utrzymania dziecka. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór większej wysokości niż alimentów płaconych przez matkę dziecka. Matka dziecka chciałaby zatem aby pozwany pokrywał koszty utrzymania dziecka.
 • Table of Contents:
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór
pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór

Read More

403 Forbidden

 • Article author: slupinska.eu
 • Reviews from users: 18163 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 403 Forbidden
  Artykuł zawiera bezpłatny wzór pozwu o alimenty (plik MS WORD). … Przykładowo, jeżeli dziecko wspólnie z matką mieszka w Gnieźnie, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 403 Forbidden
  Artykuł zawiera bezpłatny wzór pozwu o alimenty (plik MS WORD). … Przykładowo, jeżeli dziecko wspólnie z matką mieszka w Gnieźnie, …
 • Table of Contents:
 403 Forbidden
403 Forbidden

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

– WZÓR POZWU O ALIMENTY –

…………………………., dnia …………………. r.

(miejscowość)

Sąd Rejonowy w ……………………..

Powód: małoletni(-a) ……………………………………….. PESEL: ………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

zastąpiony przez matkę/ojca …………………………… PESEL: ………………………….

oboje zam. ……………………………………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

Pozwany(-a): …………………………………, zam. …………………………………………….

(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

Wartość przedmiotu sporu: ……………… zł. (należy podać roczną wartość alimentów mnożąc ich miesięczną wartość przez 12 miesięcy)

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego(-j) powoda(-ki) wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego(-j) …………………….. na rzecz małoletniego(-j) ………………………….. tytułem alimentów kwoty ………….. zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego(-j) ……………….. poczynając od dnia …………; płatnej do ….-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego(-j) na rozprawę;

3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;

4) zasądzenie od pozwanego(-ej) kosztów procesu.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako dowód jego akt urodzenia. Należy również podać od kiedy pozwany rodzic był zobowiązany płacić alimenty (ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka) – czy to od rozwodu rodziców, czy – w przypadku gdy rodzice nie brali ślubu – od czasu wyprowadzenia się z domu, czy też od innego momentu. Należy napisać czy alimenty były płacone w niektórych miesiącach czy też nie.

Jeśli chodzi o kwotę alimentów, której można się domagać, to jej wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego (należy uwzględnić wydatki wynikające z wieku dziecka, np. opłaty za żłobek, opiekunkę, przedszkole, wydatki szkolne, na odzież, wyżywienie, aktywność dziecka np. karnety na basen jeśli dziecko systematycznie pływa, leczenie wynikające ze stanu zdrowia dziecka itp.) oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego/-ej (osiąganych dochodów, poziomu życia, wykształcenia, wieku).

Trzeba wymienić składniki kosztów utrzymania dziecka i podsumowując określić koszt jego miesięcznego utrzymania (kwotowo). Należy opisać sytuację rodzinną każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu) i zarobkową (czy pracują, gdzie, jaki zawód wykonują, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, inne dochody i informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów).

………………………………………

(czytelny podpis)

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,

3) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego,

4) zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica, który składa wniosek.

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty możesz złożyć do sądu, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy na dziecko jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów.

Podpowiadamy, jak krok po kroku napisać pozew, jak uzasadnić koszty utrzymania dziecka oraz dlaczego warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie alimentów. Aby ułatwić ci napisanie pozwu o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór do druku.

Spis treści:

Pozew o alimenty to dokument, w którym uzasadnisz, jaką kwotę i dlaczego powinien płacić drugi rodzic na utrzymanie waszego wspólnego dziecka bądź dzieci. Pozew musisz złożyć do sądu, który rozpatrzy zasadność twojego żądania.

Alimenty zwykle przyznawane są w trakcie sprawy rozwodowej. Ale można się o nie ubiegać również trakcie trwania małżeństwa, a także gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, a jedno z nich odmawia łożenia pieniędzy na dziecko.

W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać wiele szczegółowych danych: swoich, dziecka lub dzieci, na które domagasz się alimentów, oraz pozwanego. Koniecznie przygotuj więc takie informacje jak:

miejscowość i data;

i data; adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane (jako jego przedstawiciela ustawowego);

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “wnioskujesz — masz”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—wnioskujesz-masz#wnioskujesz — masz—#—wnioskujesz – masz”>wnioskujesz ;

; datę, do której pieniądze mają być wpłacane, np. do 10. dnia każdego miesiąca, oraz sposób płatności;

jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “uzasadnienie — opis”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—uzasadnienie-opis#uzasadnienie — opis—#—uzasadnienie – opis”>uzasadnienie – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “uzasadnienie — opis”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—uzasadnienie-opis#uzasadnienie — opis—#—uzasadnienie – opis”> opis okoliczności adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—wyjaśniających, dlaczego—#—wyjaśniających dlaczego”>wyjaśniających, dlaczego występujesz o alimenty;

– okoliczności występujesz o alimenty; informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.

Ważne! Roszczenie alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat. Oznacza to, że można dochodzić alimentów zasądzonych przez sąd i niepłaconych przez rodzica za okres ostatnich 3 lat.

Do pozwu o alimenty koniecznie dołącz dokumenty, które potwierdzają informacje umieszczone w pozwie. Potrzebne będą:

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);

zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;

rachunki za wydatki na dziecko;

kopia umowy o pracę lub PIT za poprzedni rok rodzica, od którego domagasz się alimentów. Gdy ich nie posiadasz, trzeba do Sądu zawnioskować w pozwie o to, aby zobowiązał pozwanego do przedłożenia dokumentów ujawniających jego zarobki (zaświadczenie od pracodawcy lub np. PIT za ostatnie dwa lata);

odpis pozwu i załączników;

odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli ubiegasz się o alimenty od męża lub żony);

odpis wyroku rozwodowego (jeżeli już nie jesteście małżeństwem) lub orzeczenia o separacji.

Pamiętaj! Do pozwu dołącz też dokumenty, które mogą udowodnić twoją trudną sytuację finansową, a także dokumenty potwierdzające twoje rodzinne powiązania z pozwaną osobą. Mogą to być np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzja ZUS itd.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich, odpowiednim dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów lub osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy drugi rodzic mieszka daleko lub za granicą). Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa drugi rodzic, np. ojciec dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Pozew o alimenty wraz z jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “załącznikami — zawsze”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—załącznikami-zawsze#załącznikami — zawsze—#—załącznikami – zawsze”>załącznikami – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “załącznikami — zawsze”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—załącznikami-zawsze#załącznikami — zawsze—#—załącznikami – zawsze”> zawsze w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “pozwanego — możesz”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—pozwanego-możesz#pozwanego — możesz—#—pozwanego – możesz”>pozwanego) – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “pozwanego — możesz”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—pozwanego-możesz#pozwanego — możesz—#—pozwanego – możesz”> możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeżeli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów (w pozwie do sądu są one określone jako wartość przedmiotu sporu), o które występujesz do sądu. W Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia.

W uzasadnieniu opisz sytuację rodzinną, majątkową i zawodową rodzica uchylającego się od płacenia alimentów (zaznacz, od kiedy nie płaci, czy posiada własne mieszkanie, jakie ma wykształcenie itp.). To bardzo ważne, bo aby wyliczyć możliwości finansowe rodzica, bierze się pod uwagę dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem, że ojciec dziecka (lub drugi rodzic) specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Uzasadnienie pozwu o alimenty ma na celu przedstawienie sądowi informacji o:

potrzebach dziecka;

dziecka; ​możliwościach materialnych pozwanego rodzica.

W tym celu powinnaś obliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka.

W uzasadnieniu umieść miesięczne opłaty za:

żłobek, przedszkole lub szkołę,

​ubranie,

obuwie,

jedzenie,

lekarstwa,

zabawki,

zajęcia dodatkowe,

wakacje.

Ważne! W uzasadnieniu pozwu o alimenty wypisz wszystkie wydatki na dziecko, nawet te, które teraz wydają ci się nieistotne, albo uważasz, że były tylko jednorazowe. Bądź pewna, że przy dziecku czeka cię wiele niespodziewanych wydatków, a wraz z wiekiem dziecka nakłady finansowe zwykle rosną. Nie warto potem żałować, że nie pomyślało się o wszystkim.

Następnie podziel uzyskaną sumę na pół i pomnóż przez 12 miesięcy. W ten sposób obliczysz roczną kwotę alimentów.

Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “sądowych — chyba”.—#—Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych – chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.—#—sądowych-chyba#sądowych — chyba—#—sądowych – chyba”>sądowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prosisz o pomoc jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “adwokata — wtedy”.—#—Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych – chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.—#—adwokata-wtedy#adwokata — wtedy—#—adwokata – wtedy”>adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację lub prowadzenie sprawy.

Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego przykładu. K jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “wzoru — kliknij”.—#—Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru – kliknij we wzór pozwu o alimenty na dziecko, aby go wydrukować:—#—wzoru-kliknij#wzoru — kliknij—#—wzoru – kliknij”>liknij we wzór pozwu o alimenty, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:

mamotoja

Wraz z pozwem o alimenty warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją sytuację materialną na wypadek, gdyby drugi rodzic nie płacił alimentów (np. sprzedając część majątku) do momentu wydania wyroku. Wówczas sąd przyzna ci jednorazowo lub okresowo pewną kwotę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za wniosek wynosi 100 zł, chyba że złożysz go od razu wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie.

Ważne! Od każdego orzeczenia przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Możesz ją złożyć w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Prawo nie przewiduje wniesienia skargi kasacyjnej.

Zobacz także:

POZEW O ALIMENTY

ALIMENTY NA DZIECKO – WZÓR POZWU Z KOMENTARZEM

Słowem wstępu, niniejszy wzór pozwu został stworzony i udostępniony na naszym kancelaryjnym blogu, po to aby w prosty sposób pomóc tym osobom, które zechcą same wystąpić przed sądem w sprawie o alimenty dla swojego dziecka. Jeśli jednak Państwo dojdziecie do przekonania, że warto w sprawie o alimenty dla dziecka skorzystać z pomocy adwokata i szukacie kancelarii prawnej we Wrocławiu to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji i oferujemy naszą pomoc.

Postanowiliśmy niniejszy wpis zestawić z dwóch elementów, z dwóch części. W pierwszej znajduje się przykładowy wzór pozwu, natomiast w drugiej postaramy się objaśnić Państwu wszystkie istotne elementy pozwu.

Nadto w celu uproszczenia odbioru pozwu, we wzorze wskazaliśmy przykładowe, fikcyjne dane takie jak: dane stron, świadków, oraz dane dotyczące wysokości alimentów, czy kosztów utrzymania dziecka. Zaznaczam to w tym miejscu, gdyż z reguły we wzorach udostępnianych na naszym blogu przyjmujemy konstrukcję z wykropkowanymi polami. W tym jednak wypadku z uwagi na komfort czytelnika w odbiorze zastosowaliśmy odstępstwo od naszego utartego schematu i pomimo wykropkowania wielu pól część danych została uzupełniona o dane przykładowe.

Dość wstępu, pora przejść do konkretów.

PRZYKŁADOWY – WZÓR POZWU

Wrocław, dnia 03.03.2021

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Podwale 30

50-040 Wrocław

Powód: Jan Fasola zam. ul. Adwokacka 1 m. 1, 00-000 Wrocław, PESEL: 00000000000 reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego:

Beatę Kawior zam. ul. Adwokacka m. 34, 00-000 Wrocław

Pozwany: Marian Fasola zam. ul. Prawna 1 m. 1, 00-000 Wrocław

(WPS) Wartość przedmiotu sporu: 12.000 zł

POZEW O ALIMENTY

wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia

na czas trwania postępowania

W imieniu małoletniego Jana Fasoli wnoszę o:

1. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego Mariana Fasoli na rzecz małoletniego powoda Jana Fasoli kwoty 1000 zł. miesięcznie do 10-tego dnia miesiąca z góry, płatnych każdorazowo na rachunek bankowy o numerze 00 0000 0000 0000 0000 0000 (np. może to wyglądać również w ten sposób ,,płatnych z góry do rąk matki małoletniego – Beaty Kawior), poczynając od dnia złożenia pozwu, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat.

2. Zabezpieczenie powództwa na czas trwania postepowania w ten sposób aby pozwany płacił kwotę 1000 zł. miesięcznie, każdorazowo na rachunek bankowy o numerze 00 0000 0000 0000 0000 0000 do 10-tego dnia miesiąca z góry, poczynając od dnia złożenia pozwu, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat.

3. Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.

4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Dodatkowo wnoszę o:

5. przesłuchania stron – na okoliczność oraz w celu wykazania faktu potrzeb małoletniego powoda, możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców, wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka, wydatków ponoszonych w związku ze stanem zdrowia i rozwojem dziecka oraz na okoliczność osobistych nakładów w wychowaniu dziecka przez rodziców małoletniego;

6. przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka:

Janina Kawior, zam. Ul. Restauracyjna 5/5 Wocław na okoliczność oraz w celu wykazania faktu,

(interesują nas zagadnienia związane z sytuacją osobistą, rodzinną, majątkową rodziców i małoletniego – np. teza dowodowa może wyglądać tak: w celu wykazania faktu potrzeb życiowych małoletniego i kosztów jego utrzymania oraz dotychczasowej realizacji i wykonywania obowiązków alimentacyjnych przez Pozwanego).

7. przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów:

w tym miejscu powinno się wymienić w przejrzysty, uporządkowany sposób oferowane przez nas dowody np. zaświadczenie o wysokości zarobków, rachunki za zakup lekarstw, kopie kart leczenia szpitalnego i zaświadczenia lekarskie, faktury i potwierdzenia przelewów za dokonywane płatności np. za mieszkanie i media, opłaty za przejazdy do szkoły – ogólnie rzecz biorąc dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka oraz sytuację majątkową i dochodową rodziców dziecka.

8. zobowiązanie pozwanego przez Sąd do przedłożenia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego w na okoliczność i w celu wykazania faktu uzyskiwanych dochodów w ……………….. r., (najczęściej za ostatni rok).

Stosownie do treści art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. podaję, że matka reprezentująca małoletniego powoda podejmowała próby porozumienia się z pozwanym, co do jego udziału w kosztach utrzymania dziecka. Matka dziecka próbowała dzwonić do pozwanego oraz wysyłała mu wiadomości sms z prośbą o kontakt. Pozwany nie odpowiada na prośby o kontakt. W związku z powyszym, niemożliwe było osiągnięcie porozumienia w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do treści art. 187 § 1 pkt. 1(1) k.p.c. oświadczam, że jako datę wymagalności roszczenia wskazuję dzień wniesienia pozwu.

Uzasadnienie

Powód Jan Fasola jest synem pozwanego i przedstawicielki ustawowej. Urodził się w trakcie trwania nieformalnego związku pozwanego i matki powoda. Urodził się w dniu ……………………………………….we Wrocławiu. Pozwany nie łoży i nigdy wcześniej nie łożył na utrzymanie powoda żadnych sum pieniędzy. Całkowitą opiekę nad powodem sprawuje jego matka. Z uwagi na ciągle rosnące potrzeby finansowe rodziny matka pracuje a w czasie pracy opiekuje się nim babcia powoda Janina Kawior powołana w niniejszym pozwie jako świadek. Pozwany nie kontaktuje się z małoletnim powodem.

Dowody: odpis aktu urodzenia dziecka, zeznania świadka Janiny Kawior, przesłuchanie stron

Matka powoda jest zatrudniona na podstawie umowy prace w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku ……………………. W firmie …………………… z wynagrodzeniem w wysokości ………………miesięcznie. Matka powoda otrzymuje świadczenia rodzinne a to : …………………… w wysokości ………………………… Nie uzyskuje dochodu z innych źródeł.

Dowody: Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, przesłuchanie stron

Pozwany posiada wykształcenie ………………. , od wielu lat pracuje w firmie ………………….., zajmuje stanowisko ………………………….. według wiedzy matki małoletniego osiąga dochód ………………………. (lub zwyczajnie matka powoda nie wie jakie dochody pozwany osiąga), jednakże w czasie trwania ich wspólnego związku pozwany zarabiał ok. …………………………….miesięcznie.

Pozwany mieszka aktualnie w mieszkaniu położonym we Wrocławiu stanowiącym wyłączną własność pozwanego.

Małoletni syn stron postępowania ma obecnie …….…..lat, w chwili obecnej pozostaje na wyłącznym utrzymaniu matki, potrzeby dziecka przedstawiają się następująco:

Np. koszty wyżywienia ……………….miesięcznie, zakup leków…………………miesięcznie, koszty zakupu środków czystości ………………….miesięcznie, koszty zakupu ubrań ……………….., koszty utrzymania mieszkania w którym mieszka wraz z matką małoletni czynsz ………………………miesięcznie ( w tym opłata za wodę i wywóz śmieci)

Dowody: faktury, rachunki, potwierdzenia przelewów, przesłuchanie stron

Z powyższego wynika, że miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą łącznie ……………………..zł. Z powodu tego, że pozwany w żadnym stopniu nie przykłada się osobistymi staraniami do opieki nad dzieckiem wysokość alimentów, które powinien płacić pozwany powinna być ustalona w większej wysokości niż alimentów płaconych przez matkę dziecka z uwagi na spełnianie obowiązków alimentacyjnych przez matkę w znacznej części poprzez osobiste starania wychowawcze. Pozwany nie podejmuje jakiejkolwiek próby nawiązania kontaktu i pomocy.

Matka dziecka chciałaby zatem aby pozwany pokrywał koszty utrzymania dziecka w wysokości 1000 zł płatnych miesięcznie.

Udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania jest uzasadnione tym, iż pozwany w żadnym stopniu nie przyczynia się do zapewnienia utrzymania dziecka, jak również nie sprawuje osobiście opieki nad dzieckiem. W obecnej sytuacji całość kosztów utrzymania małoletniego pokrywa wyłącznie matka. Zobowiązanie pozwanego do przekazywania kwoty 1000zł miesięcznie na rzecz powoda pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania powoda już na tym etapie postępowania w przedmiocie zasądzenia alimentów niezależnie od czasu trwania przedmiotowego postepowania i pozwoli zabezpieczyć byt małoletniego w tym okresie.

Kwoty dochodzonych pozwem alimentów uwzględniają możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego, a także usprawiedliwione potrzeby małoletniego .

Mając powyższe na uwadze opisany stan faktyczny sprawy wnoszę jak na wstępie.

………………podpis Beata Kawior

Załączniki:

1. odpis pozwu i załączników dla strony przeciwnej,

2. odpis aktu urodzenia dziecka,

3. dowody wskazane w piśmie np. zaświadczenie o wysokości dochodów, faktury i rachunki.

WAŻNE ELEMENTY JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW O ALIMENTY – komentarz prawnika Wrocław do wzoru

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na elementy formalne i posiłkować się treścią przepisów art. 126 i 187 kodeks postepowania cywilnego. Przechodząc do konkretów to:

1. OZNACZENIE DATY I MIEJSCOWOŚCI.

Nie jest wymagane w znaczeniu przepisów powołanych wyżej ale warto dopilnować oznaczenia miejscowości oraz daty i zdecydowanie do tego Państwa zachęcam.

2. OZNACZENIE SĄDU.

Pozew o alimenty należy złożyć do właściwego Sądu. Sądem właściwym w sprawach alimentacyjnych jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby domagającej się alimentów albo sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby obowiązanej do płacenia alimentów. Wybór sądu należy do powoda. Pozew może być przez Państwa przesłany przesyłką poleconą a pośrednictwem poczty lub oddany w biurze podawczym sądu.

3. OZNACZENIE STRON.

W sprawie o alimenty mamy powoda i pozwanego. Powodem nazywamy osobę, która chce uzyskać alimenty. Powodem w sprawie o alimenty jest zatem dziecko, natomiast osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie może w świetle przepisów prawa występować przed sądem samodzielnie. Z tego powodu w jej imieniu występuje przedstawiciel ustawowy, we wzorze – matka. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, pod której władzą rodzicielska pozostaje dziecko. Najczęściej jest to rodzic.

W pozwie należy wskazać pełne dane stron w tym:

imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, również należy wskazać imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz podać jego adres zamieszkania.

Pozwanym jest ten, od kogo chcemy uzyskać alimenty. Będzie to najczęściej ten rodzic dziecka, który nie realizuje swojego obowiązku alimentacyjnego, tzn. nie uczestniczy w dostarczaniu środków utrzymania. W pozwie należy napisać dane pozwanego analogicznie jak w przypadku powoda, ale jeśli nie znamy nr pesel to wtedy podanie nr pesel pozwanego nie jest obowiązkowe.

Gdy nie znamy miejsca zamieszkania pozwanego, należy wskazać ostatnie znane nam miejsce zamieszkania oraz dopisać, że obecne miejsce zamieszkania jest nieznane.

4. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU – WPS

W pozwie konieczne jest określenie wartości przedmiotu sporu, wynika to wprost z prepisu. W pozwie o alimenty będzie to suma alimentów, których żądamy za cały rok, we wzorze wskazano przykładowo roszczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie i w takim wypadku za cały rok tj. 1000 zł x 12 miesięcy = 12 000 zł.

5. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI ALIMENTÓW.

Określając wysokość alimentów należy ustalić jaką kwota odpowiada realnym kosztom utrzymania dziecka. Jak również należy uwzględnić możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców, a nadto wkład osobisty jaki poszczególny rodzic wnosi w wychowywanie dziecka.

Ogólna zasada rozdzielenia kosztów utrzymania dziecka pomiędzy rodziców jest prosta, obydwoje rodzice powinni wypełniać obowiązek alimentacyjny po połowie.

Przy czym obowiązek alimentacyjny tak jak zaznaczono w uzasadnieniu pozwu przedstawionego jako wzór, to nie tylko obowiązek dostarczania środków utrzymania, ale również osobiste starania i w związku z tego rodzaju zaangażowaniem, osobistym wysiłkiem jednego z rodziców i często różnymi możliwościami zarobkowymi rodziców, zdarza się tak, że obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego nie jest rozdzielany w prosty matematyczny sposób- pół na pół.

Osobiste starania to między innymi działania zapewniające ochronę zdrowia, pielęgnację, dbanie o porządek w miejscu zamieszkania, pomoc w odrabianiu lekcji.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI ALIMENTÓW.

Można określić sposób w jaki alimenty powinny być płacone, najczęściej określa się to formułą ,,do rąk matki/ojca dziecka’’ lub jak we wzorze ,,na wskazany numer rachunku bankowego’’ .

7. DATA WYMAGALNOŚCI ALIMENTÓW.

W przedstawionym przykładowym wzorze wskazana jest data płatności alimentów szalenie często spotykana w praktyce, tzn. od chwili złożenia pozwu. Zasadą jest, że alimenty zasądzane są na bieżące potrzeby powoda. Najczęściej będą więc zasądzane od dnia złożenia pozwu. Warto jednak wiedzieć, że można domagać się zapłaty alimentów za wcześniejszy okres.

Należy również pamiętać, że roszczenia o alimenty przedawniają się po trzech latach.

8. KLAUZULA NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI.

Klauzula wykonalności jest to informacja naniesiona na wyroku najczęściej w formie punktu w rozstrzygnięciu końcowym, który stwierdza, że na jego podstawie można prowadzić postępowanie egzekucyjne.

9. KOSZTY PROCESU.

Powód nie ponosi opłat związanych ze złożeniem pozwu. W sprawach o alimenty osoba uprawniona do alimentów jest ustawowo zwolniona od opłat sądowych. Powód poniesie koszty jedynie w przypadku przegrania sprawy (tzn. wtedy kiedy Sąd w ogóle nie zasądzi alimentów).

10. DOWODY Z DOKUMENTÓW.

Składając pozew, należy przedstawić dowody na poparcie naszych twierdzeń.

Dowodami w sprawie mogą być wszelkie dokumenty, które przedstawiają wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

11. DOWODY Z ZEZNAŃ ŚWIADKÓW.

Można również wnieść o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka/ów. Należy w takiej sytuacji określić, jaki fakt miałby taki świadek potwierdzić. Powołując konkretnego świadka należy wskazać jego imię, nazwisko oraz adres do korespondencji, a także zakreślić tzw. tezę dowodową czyli wskazać fakty, które dany świadek ma omówić, fakty istotne dla sprawy o których świadek ma wiedzę.

12. DOWÓD Z PRZESŁUCHANIA STRON

Ten dowód powinien być oceniany jako pomocniczy. Strony przedstawiają swoje stanowisko w pismach procesowych, podnosząc rozmaite twierdzenia, które w dalszej kolejności muszą udowodnić w toku postępowania za pomocą innych dowodów. Natomiast jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron.

13. OŚWIADCZENIE O PRÓBIE MEDIACJI LUB INNYM POZASĄDOWYM SPOSOBIE ROZWIĄZANIA SPORU ORAZ WSKAZANIE DATY WYMAGALNOŚCI.

Ze względów formalnych pozew musi zawierać informację o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, próby osiągnięcia porozumienia, rozmów w celu ewentualnego ,,dogadania się’’ bez ingerencji sądu. W przypadku gdy takich prób nie podjęto, trzeba wyjaśnić przyczynę ich niepodjęcia. Nadto należy wskazać datę wymagalności roszczenia, i ten element wynika wprost z przepisu.

14. UZASADNIENIE.

Uzasadnienie jest częścią pozwu, zdecydowanie mniej sformalizowaną. W uzasadnieniu należy odpowiedzieć na pytanie dlaczego żądamy alimentów i dlaczego w dochodzonej w pozwie wysokości. Na początku warto przedstawić sytuację rodzinną stron: kiedy urodziło się dziecko, od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie małoletniego. Jako dowód należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Odpis zupełny składamy, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, skrócony w przypadku dziecka ze związku małżeńskiego.

W dalszej części uzasadnienia należy podać fakty, które mają znaczenie dla sprawy czyli między innymi: wysokość zarobków rodziców dziecka, wykształcenie rodziców, zawody jakie wykonują, osiągane przez nich zarobki, lub możliwości zarobkowe np. w sytuacji kiedy rodzic w chwili składania pozwu nie pracuję z własnej woli, a jest przykładowo świetnym inżynierem i mógłby osiągać bardzo przyzwoite zarobki. Warto również określić sytuację majątkową rodziców np. czy któryś z rodziców posiada nieruchomości, auta czy inne składniki majątku.

Można więc napisać czy lokal w którym mieszkają strony jest ich własnością, czy może są najemcami lub mają jeszcze inne prawo do niego i określone z tym wydatki. Jeżeli jedna osoba wnosząca pozew nie ma pełnej wiedzy, np. w temacie wysokości zarobków pozwanego należy napisać, po prostu, że wiedzy na ten temat nie posiadamy. Co szczególnie istotne w tego rodzaju pozwie należy w sposób możliwie szczegółowy opisać jakie są potrzeby finansowe powoda i kto ponosi ciężar związany z ich finansowaniem. Opisując sytuację rodzinną warto jest zwrócić uwagę na to w jaki sposób obydwoje rodzice opiekują się dzieckiem.

15. UZASADNIENIE WNIOSKU O UDZIELNIE ZABEZPIECZENIA NA CZAS POSTĘPOWANIA.

Wniosek o udzielnie zabezpieczenia także należy krótko uzasadnić.

16. PODPIS.

Pismo składane do sądu musi być podpisane.

17. ZAŁĄCZNIKI.

Do każdego pisma procesowego, w tym też do pozwu należy dołączyć załączniki, tzn. dokumenty które powołujemy w treści pozwu oraz odpis pozwu dla strony pozwanej (do sądu pisma składa się w takiej ilości egzemplarzy aby mógł się z nim zapoznać Sąd oraz pozwany dotyczy to zarówno samego pozwu ale również załączonych dokumentów).

18. AKT URODZENIA DZIECKA.

W sposób szczególny trzeba odnieść się do dokumentów z USC. Należy złożyć oryginał aktu urodzenia dziecka oraz jego kopię dla każdego pozwanego. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku formalnego wystarczy złożyć skrócony akt urodzenia. Jeżeli dziecko pochodzi ze związku nieformalnego należy złożyć akt urodzenia zupełny.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ

So you have finished reading the pozew o alimenty na dziecko i matkę wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Pozew o alimenty na dziecko wzór, Pozew o alimenty przykład, Pozew o alimenty na żonę wzór, pozew o alimenty – wzór pdf, Pozew o alimenty na dwoje dzieci wzór, pozew o alimenty – wzór doc, Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka wzór, Skuteczny pozew o alimenty

See also  Top 38 수평 인 지층 The 142 Top Answers

Leave a Comment