Top 27 Pozew O Podwyższenie Alimentów Druk 994 People Liked This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me pozew o podwyższenie alimentów druk on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: pozew o podwyższenie alimentów druk Wniosek o podwyższenie alimentów wzór 2022, Pozew o podwyższenie alimentów wzory, Pozew o podwyższenie alimentów opłata, Pozew o podwyższenie alimentów wzór DOC, Wniosek o podwyższenie alimentów PDF, pozew o alimenty – wzór wypełniony, wzór wniosku o podwyższenie alimentów- uzasadnienie, Wniosek o podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko wzór

Table of Contents

Jak napisać samemu wniosek o podwyższenie alimentów?

W imieniu Powoda wnoszę o:
 1. Podwyższenie zasądzonych na rzecz Powoda alimentów z kwoty ……………………… (słownie: …………………………)do kwoty ……………….. ( słownie:………………………………..) …
 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz strony powodowej zwrotu kosztów procesu według. norm prawem przepisanych.
 3. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jakie dokumenty załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów?

W przypadku, gdy po raz pierwszy zamierzamy starać się o alimenty do sporządzonego pozwu dołączamy odpis aktu urodzenia dziecka, natomiast w przypadku podwyższenia alimentów niezbędne będzie dołączenie poprzedniego wyroku Sądu orzekającego w tym zakresie bądź ugoda wcześniej zawarta.

Co napisać w uzasadnieniu o podwyższenie alimentów?

W uzasadnieniu musisz opisać swoją sytuację materialną, a także wskazać uzasadnione potrzeby dziecka oraz kwoty, jakie są niezbędne do ich zaspokojenia. Jeżeli nie wiesz, jak przygotować pozew wraz z uzasadnieniem, poproś o pomoc prawnika.

Gdzie złożyć wniosek o zwiększenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, albo do sądu rejonowego miejsca zamieszkani strony pozwanej – wybór należy do Ciebie. Sprawy o zasądzenie i podwyższenie alimentów są z mocy prawa zwolnione z opłaty sądowej.

Ile wynosza alimenty w 2022?

/1. Alimenty natychmiastowe na jedno dziecko w 2022 roku mają wynosić 630 zł.

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty?

Za napisanie pozwu o alimenty zapłacimy prawnikowi ok. 400-600 zł. Jeśli nie będziemy zadowoleni decyzji sądu, możemy zapłacić dodatkowo za apelację, która wyniesie nas najprawdopodobniej tyle samo.

Czy do pozwu o alimenty trzeba dołączyć rachunki?

na wykazanie faktu ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka należy dołączyć do pozwu o alimenty faktury, rachunki imienne, z których będzie wynikać kwota ponoszonych wydatków.

Ile kopii pozwu o alimenty?

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty? Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).

O co pyta sąd w sprawie o alimenty?

Rozprawa alimentacyjna

Na rozprawie w pierwszej kolejności odpowiada strona powodowa, czyli matka dziecka, która chce uzyskać alimenty. Wówczas będzie szczegółowo pytana, jakie są koszty utrzymania dziecka. A zatem pytania do matki będą następujące – jaki jest koszt w zakresie wyżywienia?

Po jakim czasie można podwyższyć alimenty?

Zazwyczaj kwota o jaką zostają podwyższone alimenty jest uzależniona od zmiany sytuacji finansowej rodziców i potrzeb dziecka. Jeśli wzrastają koszty utrzymania dziecka, kwotę o którą można starać się podwyższyć alimenty będzie stanowiła różnica w kosztach jego utrzymania z dnia wydania wyroku i z chwili obecnej.

Jak długo czeka się na sprawę o podwyższenie alimentów?

Sprawa trafia wówczas do sądu II instancji. W takim przypadku całe postępowanie może potrwać nawet kilka lat. Najczęściej jednak sprawy o alimenty trwają kilka miesięcy. W razie niepłacenia alimentów przez zobowiązanego, sprawę warto skierować do postępowania egzekucyjnego.

Czy pozew o alimenty można napisać ręcznie?

Czy pozew o rozwód można napisać własnoręcznie ? Zgodnie z polskim prawem o alimenty mogą starać sięFormularz można otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie..

Jakie dowody na podwyższenie alimentów?

W postępowaniu o podwyższenie alimentów najważniejsze są dowody w postaci dokumentów. Chodzi głównie o faktury, rachunki, umowy, wyciągi, zaświadczenia i wszelkie inne materiały, które potwierdzą, że faktycznie doszło do zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Czy sąd zawsze podwyższa alimenty?

W przypadku, gdy chcemy mówić o podwyższeniu alimentów, zarówno te usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, jak i możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego muszą ulec zmianie. W praktyce oznacza to, że okoliczności zmieniły się po wydanym wyroku zasądzającym alimenty.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o podwyższenie alimentów?

Mieści się to w granicach: alimenty rzędu 400 złotych miesięcznie i mniej – opłata dla adwokata około 900 złotych, alimenty rzędu 450-800 złotych miesięcznie – opłata dla adwokata około 1800 złotych, alimenty rzędu 850 złotych miesięcznie i więcej – opłata dla adwokata około 3600 złotych.

Ile kosztuje założenie sprawy o podwyższenie alimentów?

Pozew, w którym domagamy się alimentów jest wolny od opłat. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Czy pozew o alimenty można napisać ręcznie?

Czy pozew o rozwód można napisać własnoręcznie ? Zgodnie z polskim prawem o alimenty mogą starać sięFormularz można otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie..

Jak napisać wniosek do sądu o alimenty?

W pozwie należy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego; Dane pozwanego, czyli ojca/matki dziecka; Wartość przedmiotu sporu, to znaczy kwotę alimentów , o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz).

Jak ustalić alimenty bez sądu?

Jeżeli rodzice dziecka potrafią się ze sobą porozumieć, to uregulowanie alimentów może nastąpić w postaci ich ustaleń między sobą. Rodzice dziecka mogą umówić się, zawierając umowę ustną, albo pisemną, w jaki sposób będą realizować obowiązek alimentacyjny na dziecko.


POZEW O ALIMENTY omówienie i wzór
POZEW O ALIMENTY omówienie i wzór


pozew o podwyższenie alimentów druk

 • Article author: www.bialystok.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 33811 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o podwyższenie alimentów druk 1. odpis pozwu i załączników. 2. podać sygnaturę sprawy, w której ostatnio były regulowane alimenty. 3. zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich 3 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o podwyższenie alimentów druk 1. odpis pozwu i załączników. 2. podać sygnaturę sprawy, w której ostatnio były regulowane alimenty. 3. zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich 3 …
 • Table of Contents:
pozew o podwyższenie alimentów druk
pozew o podwyższenie alimentów druk

Read More

Wniosek – pozew o podwyższenie alimentów – wzór [DOC, PDF] 2022 • jakiwniosek.pl

 • Article author: jakiwniosek.pl
 • Reviews from users: 25769 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek – pozew o podwyższenie alimentów – wzór [DOC, PDF] 2022 • jakiwniosek.pl wniosek o załączenie akt postępowań, podczas których ustalono wcześniejsze alimenty,; kopia pozwu dla pozwanego. Pozew o podwyższenie alimentów … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek – pozew o podwyższenie alimentów – wzór [DOC, PDF] 2022 • jakiwniosek.pl wniosek o załączenie akt postępowań, podczas których ustalono wcześniejsze alimenty,; kopia pozwu dla pozwanego. Pozew o podwyższenie alimentów … Dowiedz się, jak napisać pozew o podwyższenie alimentów i pobierz wzór wniosku o podwyższenie alimentów.
 • Table of Contents:
See also  Top 9 펜티엄 골드 노트북 The 90 New Answer

Krok po kroku

Czym są alimenty

Kto może się starać o podwyższenie alimentów

Kiedy można się starać o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów

Gdzie złożyć wniosek druk (dokumenty) dot sprawy – podwyższenie alimentów w Twojej miejscowości

Dokumenty do pobrania – wzory [DOC PDF] 2022

Wniosek - pozew o podwyższenie alimentów - wzór [DOC, PDF] 2022 • jakiwniosek.pl
Wniosek – pozew o podwyższenie alimentów – wzór [DOC, PDF] 2022 • jakiwniosek.pl

Read More

pozew o podwyższenie alimentów druk

 • Article author: www.kul.pl
 • Reviews from users: 2309 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o podwyższenie alimentów druk (adres Sądu). (sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest zarówno sąd rejonowy w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o podwyższenie alimentów druk (adres Sądu). (sądem właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest zarówno sąd rejonowy w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania, jak i.
 • Table of Contents:
pozew o podwyższenie alimentów druk
pozew o podwyższenie alimentów druk

Read More

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty? – Kancelaria Prawna Natalia Zdeb

 • Article author: nataliazdeb.pl
 • Reviews from users: 2848 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty? – Kancelaria Prawna Natalia Zdeb Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty? – Kancelaria Prawna Natalia Zdeb Updating
 • Table of Contents:
Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty? - Kancelaria Prawna Natalia Zdeb
Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty? – Kancelaria Prawna Natalia Zdeb

Read More

403 Forbidden

 • Article author: slupinska.eu
 • Reviews from users: 29542 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 403 Forbidden
  Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 403 Forbidden
  Updating
 • Table of Contents:
 403 Forbidden
403 Forbidden

Read More

Podwyższenie Alimentów – Co Trzeba Wiedzieć? | Iwo Klisz

 • Article author: rozwod-i-podzial-majatku.pl
 • Reviews from users: 41990 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Podwyższenie Alimentów – Co Trzeba Wiedzieć? | Iwo Klisz Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Podwyższenie Alimentów – Co Trzeba Wiedzieć? | Iwo Klisz Updating Wszystko, co trzeba wiedzieć o podwyższeniu alimentów ➤ Kiedy jest możliwe, jak argumentować ➤ Wniosek o podwyższenie alimentów. Dowiedz się więcej!
 • Table of Contents:

Kiedy możliwe jest podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów – argumenty

Pozew wniosek pismo a może podanie o podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów – jak się bronić

Podwyższenie Alimentów - Co Trzeba Wiedzieć? | Iwo Klisz
Podwyższenie Alimentów – Co Trzeba Wiedzieć? | Iwo Klisz

Read More

PoPA Pozew o podwyższenie alimentów | druk, formularz online

 • Article author: www.druki-formularze.pl
 • Reviews from users: 16703 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about PoPA Pozew o podwyższenie alimentów | druk, formularz online Wypełnij online druk PoPA Pozew o podwyższenie alimentów Druk – PoPA – 30 dni za darmo – sprawdź! …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for PoPA Pozew o podwyższenie alimentów | druk, formularz online Wypełnij online druk PoPA Pozew o podwyższenie alimentów Druk – PoPA – 30 dni za darmo – sprawdź! PoPA, online, pozew pozwy o podwyższenie podwyższenia alimentów alimenty wysokości wzór pozwu wzory wniosek wartości pozew o podniesienie wysokości alimentów pozew sądowyWypełnij online druk PoPA Pozew o podwyższenie alimentów Druk – PoPA – 30 dni za darmo – sprawdź!
 • Table of Contents:
PoPA Pozew o podwyższenie alimentów | druk, formularz online
PoPA Pozew o podwyższenie alimentów | druk, formularz online

Read More

pozew o podwyższenie alimentów druk

 • Article author: gliwice.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 17517 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o podwyższenie alimentów druk Không có thông tin nào cho trang này. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o podwyższenie alimentów druk Không có thông tin nào cho trang này.
 • Table of Contents:
pozew o podwyższenie alimentów druk
pozew o podwyższenie alimentów druk

Read More

pozew o podwyższenie alimentów druk

 • Article author: www.lubliniec.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 39030 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o podwyższenie alimentów druk Không có thông tin nào cho trang này. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o podwyższenie alimentów druk Không có thông tin nào cho trang này.
 • Table of Contents:
pozew o podwyższenie alimentów druk
pozew o podwyższenie alimentów druk

Read More

pozew o podwyższenie alimentów druk

 • Article author: ops-glucholazy.pl
 • Reviews from users: 31405 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pozew o podwyższenie alimentów druk Sprawa o podwyższenie alimentów podlega rozpoznaniu w procesie, w postępowaniu zwykłym. Już w pozwie można zgłosić wniosek o udzielenie zabezpieczenia (art. 730 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pozew o podwyższenie alimentów druk Sprawa o podwyższenie alimentów podlega rozpoznaniu w procesie, w postępowaniu zwykłym. Już w pozwie można zgłosić wniosek o udzielenie zabezpieczenia (art. 730 …
 • Table of Contents:
pozew o podwyższenie alimentów druk
pozew o podwyższenie alimentów druk

Read More

Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 26762 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia – OpenLEX Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Wzory. Wzór nieaktualny. Wersja od: 9 lipca 2018 r. do: 6 listopada 2019 r. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia – OpenLEX Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Wzory. Wzór nieaktualny. Wersja od: 9 lipca 2018 r. do: 6 listopada 2019 r. LEX, OpenLEXWzory Wzór nieaktualny Wersja od: 9 lipca 2018 r. do: 6 listopada 2019 r.
 • Table of Contents:
Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia - OpenLEX
Pozew o podwyższenie alimentów wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia – OpenLEX

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Wniosek – pozew o podwyższenie alimentów – wzór [DOC, PDF] 2022

Celem alimentów jest dostarczanie środków utrzymania i wychowania dla dziecka, więc ich wysokość musi być odpowiednia. Alimenty powinny pokrywać nie tylko takie podstawowe potrzeby, jak odzież, żywność i opał, ale również koszty wykształcenia oraz zapewnienia odpowiedniego rozwoju fizycznego, i intelektualnego dziecka. Jeżeli kwota świadczenia nie pokrywa kosztów utrzymania, istnieje możliwość złożenia pozwu o podwyższenie alimentów. Jak wygląda taki proces? Kto i gdzie powinien złożyć pozew? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym są alimenty?

Alimenty to regularne, obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny, których celem jest zapewnienie środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Kto może się starać o podwyższenie alimentów?

Pozew w tej sprawie może złożyć osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny, na którego wypłacane są alimenty lub osoba, która je otrzymuje.

Kiedy można się starać o podwyższenie alimentów?

Przede wszystkim, chcąc walczyć w sądzie o podwyższenie alimentów, trzeba mieć za sobą proces o ustalenie wysokości alimentów.

Uwaga! Jeżeli rodzice dziecka dobrowolnie ustalili między sobą wysokość alimentów, żadne z nich nie może zwrócić się do sądu z prośbą o podniesienie ich kwoty.

Orzeczenie sądu w sprawie wysokości alimentów jest podstawą do rozpoczęcia walki o podwyższenie kwoty świadczenia. Samo podwyższenie alimentów staje się możliwe jedynie w sytuacji, gdy warunki, na podstawie których sąd poprzednio ustalił wysokość alimentów, uległy zmianie.

Pozew o podwyższenie alimentów

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego bądź dziecka.

Uwaga! Jeżeli osoba pozwana przebywa za granicą, pozew może zostać rozpatrzony przez sąd w Polsce.

Ile kosztuje złożenie pisma o podwyższenie alimentów?

Rozpoczęcie postępowania w sprawie podwyższenia alimentów jest bezpłatne.

To, jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o podwyższenie alimentów, zależy przede wszystkim od argumentów, na które wnioskująca osoba chce się powołać w sprawie. Mogą być to m.in.:

dokumentacja lekarska (jeżeli osoba wnioskująca powołuje się na problemy zdrowotne),

zaświadczenie o przyjęciu na studia wraz z kwotą czesnego,

rachunki związane z utrzymaniem dziecka,

zaświadczenie o dochodach rodzica, pod którego opieką jest dziecko.

Po pozwu trzeba jednak dołączyć:

wyrok rozwodowy,

wniosek o załączenie akt postępowań, podczas których ustalono wcześniejsze alimenty,

kopia pozwu dla pozwanego.

Pozew o podwyższenie alimentów – z czego się składa?

W pozwie o zwiększenie kwoty alimentów nie wolno zapominać o kilku ważnych elementach. Taki dokument powinien zawierać:

informacje o sądzie i wydziale, do którego trafi wnoszony pozew,

wskazanie stron wraz z podaniem ich adresów: powód – dziecko, na które płacone są alimenty, pozwany – rodzic zobowiązany do ich wypłacania,

tytuł – „Pozew o podwyższenie alimentów”,

kwotę dotychczas wypłacanych alimentów,

żądanie – powód musi wskazać konkretną, podwyższoną wartość alimentów, na którą liczy. Nie ustalono ani górnej, ani dolnej granicy dla wnioskowanych kwot,

uzasadnienie – argumenty, na podstawie których podwyższenie alimentów staje się możliwe i zasadne,

załączniki – dowody w sprawie,

własnoręczny podpis.

Argumenty – na co się powołać?

W sprawie o podwyższenie alimentów bardzo ważne jest podanie odpowiednich argumentów, aby sąd przychylił się do żądania powoda. Przede wszystkim, należy wykazać, co zmieniło się od ostatniego wyroku sądu w sprawie alimentów. Jakich argumentów warto użyć?

zwiększone koszty utrzymania, związane z dorastaniem dziecka np. większe koszty edukacji (pobieranie korepetycji, wyjazd na studia), odzieży, wydatki związane z hobby i pasjami etc.;

zwiększenie dochodów osoby płacącej alimenty – np. przez awans w pracy, zmianę posady, wygraną na loterii;

powrót do pełnej sprawności osoby płacącej alimenty – zakończenie rehabilitacji, która umożliwia powrót pozwanego do pracy;

obniżenie kosztów utrzymania przez osobę płacącą alimenty – np. spłacenie kredytu, przeprowadzka do tańszego mieszkania;

problemy zdrowotne dziecka – uległo wypadkowi lub zachorowało, przez co wzrosły koszty jego utrzymania. Można również oprzeć się na potrzebie rehabilitacji dziecka;

problemy zdrowotne opiekuna dziecka;

problemy ekonomiczne – związane na przykład ze stratą pracy przez opiekuna dziecka, przez co trudniej jest utrzymywać dziecko samodzielnie;

inne okoliczności, np. wzrost opłat za czynsz, wodę, gaz, media, konieczność dokonania remontu.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie żądania o podwyższenie alimentów?

Przepisy nie określają żadnego maksymalnego czasu oczekiwania na zakończenie sprawy. Warto jednak pamiętać, że pozew z dużą ilością argumentów i popierających ich dowodów sprzyja szybszemu rozpatrzeniu sprawy. Warto zatem zadbać o dokładną dokumentację decydując się na złożenie pozwu w tej sprawie.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty?

W sprawach o alimenty najważniejsze są dwie kwestie, a mianowicie ustalenie kosztów utrzymania osoby uprawnionej, a także wykazanie jej usprawiedliwionych potrzeb, w tym celu należy przedstawić dowody przedstawiające faktyczne dochody i możliwości zobowiązanego. W sytuacji, gdy alimentów dochodzi małoletnie dziecko od jednego z rodziców, niezbędne jest wskazanie wieku dziecka, przedstawienie jego rzeczywistych kosztów utrzymania, w tym precyzyjne oszacowanie poszczególnych jego składników. Przygotowując się do sprawy o alimenty należy zgromadzić wszelkie dokumenty obrazujące bieżące koszty utrzymania dziecka, w tym: faktury, paragony za żywność, odzież, obuwie, przybory szkolne, leki, zaświadczenia z przedszkola/ ze szkoły, rachunki, potwierdzenie opłat za zajęcia dodatkowe, na które dziecko uczęszcza, bilety miesięczne, dokumenty przedstawiające koszty wyjazdów dziecka na wakacje, ferie, wycieczki szkolne. Istotnym elementem kosztów utrzymania dziecka są koszty utrzymania domu, w którym dziecko mieszka, dlatego zasadnym jest zgromadzenie wszelkich rachunków za czynsz, media. Koszty utrzymania dziecka przedstawiamy w skali miesiąca. W odniesieniu do kosztów ponoszonych jednorazowo w roku tj. zakup wyprawki szkolnej przedstawiamy ich 1/12 części, by zobrazować ich wysokość w skali jednego miesiąca.

Jeśli nie posiadamy dokumentów na wykazanie wszystkich kosztów utrzymania dziecka to i tak wskazane jest ich oszacowanie.

W przypadku, gdy po raz pierwszy zamierzamy starać się o alimenty do sporządzonego pozwu dołączamy odpis aktu urodzenia dziecka, natomiast w przypadku podwyższenia alimentów niezbędne będzie dołączenie poprzedniego wyroku Sądu orzekającego w tym zakresie bądź ugoda wcześniej zawarta.

Sprawy o alimenty mają charakter indywidualny, zależą od aktualnego stanu faktycznego, dlatego ważne jest sporządzenie krótkiego opisy życia dziecka, ze wskazaniem, z którym z rodziców aktualnie mieszka, czy rodzic pokrywa wszelkie koszty jego utrzymania, czy drugi rodzić również w ich partycypuje, czy wszystkie podstawowe potrzeby dziecka są zaspokajane, jeśli nie to – należy je wskazać, opis stanu zdrowia dziecka czy cierpi ono na przewlekłe choroby, czy pozostaje pod stałą opieką lekarską.

Przechodząc do wykazania sytuacji majątkowej i zarobkowej rodziców dziecka, należy podać gdzie rodzice aktualnie pracują lub czym się zajmują, jakie osiągają zarobki jakie mają wykształcenie lub wyuczony zawód, w jakiej sytuacji osobistej znajdują się, gdzie mieszkają, ile osób mają na utrzymaniu, czy posiadają jakiś majątek.

Pozew o alimenty lub pozew o podwyższenie alimentów należy sporządzić w trzech egzemplarzach, do których dołączamy wszystkie zgromadzone dokumenty wraz z aktem urodzenia małoletniego dziecka oraz wyrokiem sądu lub ugodą w przypadku podwyższenia alimentów. Tak przygotowany pozew należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym.

Pozew o alimenty zwolniony jest od opłaty sądowej.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

Jeśli chcesz walczyć o korzystne alimenty, to musisz przygotować dobry pozew. Jednym z jego krytycznych elementów, jest uzasadnienie pozwu o alimenty. Na co zwrócić uwagę, aby móc otrzymać wysokie alimenty? W jaki sposób możesz przygotować dobre uzasadnienie? Tego dowiesz się z mojego artykułu „Uzasadnienie pozwu o alimenty – na co zwrócić uwagę”.

Jeśli chcesz przygotować dobry pozew o alimenty, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam komercyjnych porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Przygotowujemy także pozwy o alimenty na zlecenia klienta. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą ( Adwokat od Alimentów Poznań ) oraz do kontaktu.

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

Krótki opis sprawy

Δ

Uzasadnienie pozwu o alimenty – główne wnioski

Pozew o alimenty jest pismem, które inicjuje postępowanie sądowe o alimenty.

Istnieje również możliwość wniesienia pozwu o podwyższenie oraz o obniżenie alimentów.

Bez względu na rodzaj żądania, pozew o alimenty musi zawierać elementy wymagane prawem, wśród których jest także uzasadnienie.

W uzasadnieniu musisz opisać swoją sytuację materialną, a także wskazać uzasadnione potrzeby dziecka oraz kwoty, jakie są niezbędne do ich zaspokojenia.

Jeżeli nie wiesz, jak przygotować pozew wraz z uzasadnieniem, poproś o pomoc prawnika.

Uzasadnienie pozwu o alimenty samotnej matki

Jeżeli jesteś samotną matką, przygotowanie uzasadnienia pozwu o alimenty może być dla Ciebie szczególnie trudne. Każdego dnia bowiem musisz mierzyć się z szeregiem obowiązków i po prostu możesz nie mieć okazji do tego, aby spokojnie zebrać myśli i następnie przelać je na papier.

Tymczasem, wysokość alimentów zależy od 2 okoliczności:

Uzasadnionych potrzeb dziecka

Możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców.

Dlatego zanim sporządzisz uzasadnienie do pozwu, powinnaś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

czy pracujesz zawodowo, w jakiej wysokości dochody osiągasz?

jaki jest Twój stan zdrowia?

jaki jest stan zdrowia Twojego dziecka?

ile miesięcznie wydajesz na utrzymanie siebie i dziecka?

jak wyglądają Twoje relacje z ojcem dziecka?

jakie dochody osiąga ojciec Twojego dziecka i jakie są jego możliwości zarobkowe?

Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pozwoli Ci zebrać dane, niezbędne do przygotowania uzasadnienia pozwu o alimenty.

Zobacz także: Jak napisać pozew o alimenty?

Koszty utrzymania dziecka – jak obliczyć?

Obliczenie kosztów utrzymania dziecka sprawia zwykle rodzicom wiele problemów. Z pewnością wiesz, ile mniej więcej wydajesz miesięcznie na swoje dziecko, jednakże czy potrafisz wskazać konkretną kwotę? Wszystko musisz dokładnie policzyć. W jaki sposób to zrobić?

Przede wszystkim musisz uwzględnić uzasadnione potrzeby dziecka. Chodzi tutaj o takie kwestie jak jego wyżywienie, zakup odzieży, produktów służących utrzymaniu higieny i środków czystości, lekarstw, opiekę medyczną oraz rehabilitację, mieszkanie, przedszkole albo szkołę, dojazdy, korzystanie z kultury i rozrywki, wakacje, a nawet kieszonkowe.

Jeśli masz z tym problem, to moja Kancelaria Adwokacka przygotowała pomocne narzędzie: Kalkulator alimentów na dziecko.

Obliczając koszty utrzymania dziecka, najlepiej jest opierać się na fakturach i paragonach. Jeśli wydatki na dziecko będą kwestionowane przez drugiego rodzica, to będziesz w stanie łatwo podważyć jego linię obrony.

Czy istnieją jakieś urzędowe regulacje dotyczące wysokości wydatków na dziecko? Otóż nie, każda sytuacja jest inna i zasługuje na indywidualne rozpatrzenie. Nie obawiaj się, jeżeli z obliczeń wyjdzie Ci kwota, która na pierwszy rzut oka wydaje się dość wysoka. Dziecko ma swoje potrzeby, które wymagają zaspokojenia dla jego prawidłowego rozwoju.

Uzasadnione potrzeby dziecka

Żaden akt prawny nie zawiera definicji uzasadnionych potrzeb dziecka. Pojęcie to jest jednak niezwykle istotne, ponieważ pozwala ono na prawidłowe obliczenie wysokości kosztów utrzymania dziecka. Co zatem należy rozumieć pod pojęciem uzasadnionych potrzeb?

Otóż można je zdefiniować w następujący sposób – są to materialne oraz niematerialne potrzeby dziecka, które muszą zostać zaspokojone, aby mogło ono egzystować w prawidłowy sposób w danych warunkach.

Uzasadnione potrzeby dziecka analizuje się w odniesieniu do konkretnego dziecka. Jedno dziecko będzie mieć bardzo wysokie i wysublimowane potrzeby, inne zaś stosunkowo skromne. Oczywiście, im wyższe potrzeby, tym wyższe alimenty.

Przykładowo, jeżeli dziecko chodzi do szkoły, to jest rzeczą normalną, że potrzebuje ono książek, stroju sportowego czy też obuwia na zmianę. Jeśli natomiast dziecko choruje, uzasadnioną potrzebą są wszelkie wydatki związane z jego leczeniem.

Jak już zbierzesz potrzeby dziecka i je „wycenisz”, to na końcu zestaw to z możliwościami finansowymi Twoimi i zobowiązanego do alimentów. Uzasadnione potrzeby musza być tak określone, aby rodziców było realnie stać na ich realizację.

Jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty?

Jak już wcześniej wspomniałam, uzasadnienie pozwu o alimenty musi wykazywać:

jakie są uzasadnione potrzeby dziecka,

jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Wszystkie te potrzeby i możliwości musisz dokładnie opisać, uzasadnić i udowodnić. Nie musisz na wszystko przedstawiać paragonów. Możesz wyjaśnić przed sądem ile wydajesz na dziecko i dlaczego oczekujesz alimentów akurat w takiej wysokości.

W dużym uproszczeniu, powinnaś opisać ile kosztuje Cię miesięcznie utrzymanie dziecka. Powinnaś także wykazać na jakiej stopie żyjecie – zarówno Ty i dziecko, jak i ojciec.

Musisz bowiem wiedzieć, że w orzecznictwie funkcjonuje tzw. postulat równej stopy życiowej. Zgodnie z nim, dziecko powinno żyć na takiej stopie życiowej jak rodzicie. W konsekwencji im wyższa stopa życiowa rodziców (w tym ojca uprawnionego do alimentów), tym łatwiej usprawiedliwić nawet najbardziej wyszukane potrzeby dziecka.

W praktyce warto wyróżnić dwie sytuacje – pozew o podwyższenie alimentów oraz o ich obniżenie.

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Z pozwem o podwyższenie alimentów zazwyczaj występuje matka, ponieważ najczęściej to właśnie z nią przebywa stale dziecko. Wraz z jego rozwojem rosną również potrzeby, a co za tym idzie wydatki.

Jak zatem możesz uzasadnić swoje żądanie? Przede wszystkim sprawdź, kiedy została zasądzona obecna kwota alimentów i oceń co się od tego czasu zmieniło. W sądzie zwykle będzie trzeba wykazać jedną z 2 okoliczności:

wzrosły uzasadnione potrzeby dziecka,

wzrosły dochody zobowiązanego.

Być może od wydania przez sąd orzeczenia w tym zakresie minęło już kilka lat, a dziecko od tego czasu zmieniło szkołę, zaczęło uczęszczać na dodatkowe zajęcia, a może przewlekle zachorowało. A może Twoja sytuacja materialna się pogorszyła bądź też sytuacja ojca Twojego dziecka mocno się poprawiła. Jeżeli zaszła któraś z tych okoliczności, jest ona jak najbardziej podstawą do wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów.

Konieczne będą również odpowiednie środki dowodowe. W przypadku ponoszonych wydatków będą to oczywiście faktury i paragony. Natomiast jeżeli Twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu, możesz poprosić swojego pracodawcę o wydanie zaświadczenia o zarobkach. Jeśli jesteś podopieczną ośrodka pomocy społecznej, również możesz przedłożyć zaświadczenie, z którego będzie wynikać taki fakt.

Uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów

Na wstępie muszę zauważyć, że z powództwem o obniżenie alimentów zwykle występują ojcowie dzieci. To oni bowiem zazwyczaj są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych.

W jaki sposób możesz uzasadnić pozew o obniżenie alimentów? Otóż przede wszystkim zastanów się nad swoją sytuacją życiową. Może osiągasz niższe dochody niż wówczas, gdy sąd zasądził alimenty, a może pogorszył się Twój stan zdrowia, w związku z czym nie możesz tyle pracować jak dawniej. Są tak okoliczności, które jak najbardziej powinny znaleźć się w uzasadnieniu pozwu o obniżenie alimentów.

Jakimi środkami dowodowymi możesz się posłużyć? Otóż może to być zaświadczenie od pracodawcy, zeznanie podatkowe, księgi rachunkowe, a także dokumentacja medyczna czy faktury za lekarstwa oraz zabiegi rehabilitacyjne.

Pozew o alimenty – argumenty

Jakimi argumentami możesz posłużyć się, przygotowując pozew o alimenty? Otóż wiele zależy od sytuacji, w której się znajdujesz oraz od okoliczności danej sprawy.

Najlepszymi argumentami w sprawie o alimenty są konkretne dokumenty. Sąd przecież nie będzie kwestionował tego, że dziecko ma uzasadnione potrzeby, jednakże – z racji tego, że musi on ustalić konkretną kwotę zobowiązania – niezbędne jest ustalenie wysokości ponoszonych wydatków potrzebnych do ich zaspokojenia. W związku z tym możesz wykorzystać na przykład:

faktury dokumentujące wydatki na zajęcia dodatkowe dziecka oraz wydatki związane z jego leczeniem;

faktury za Twoje leczenie;

zaświadczenia dotyczące Twojej sytuacji finansowej oraz zdrowotnej;

zeznania podatkowe.

Ponadto istotnych argumentów w sprawie o alimenty mogą doświadczyć zeznania stron postępowania oraz świadków. Najczęściej w charakterze tych ostatnich powołuje się osoby bliskie – dziadków dziecka, znajomych i przyjaciół, którzy znają sytuację danej rodziny.

Uzasadnienie pozwu o dobrowolne alimenty

W niektórych sytuacjach rodzice, którzy na stale nie mieszkają ze swoim dzieckiem, dobrowolnie zobowiązują się do płacenia alimentów. Czasami jednak chcą oni uregulować tę kwestię w sposób formalny, a więc na drodze sądowej.

Jeżeli zatem ojciec Twojego dziecka chciałby z własnej woli płacić alimenty, jednakże z jakiegoś powodu chciałabyś mieć wyrok, który potwierdzałby tego typu zobowiązanie (na przykład obawiasz się, czy za jakiś nie zmieni on zdania), powinnaś wystąpić z pozwem o alimenty.

Najlepiej będzie, jeśli wskażesz w uzasadnieniu pozwu, że ojciec Twojego dziecka chciałby dobrowolnie łożyć na jego utrzymanie. Możesz w tym celu napisać o tym fakcie, a także przedstawić miesięczne wydatki związane z realizowaniem potrzeb dziecka. Następnie w odpowiedzi na pozew oraz w toku postępowania ojciec Twojego dziecka może przychylić się do tego żądania, co stanowczo uprości oraz skróci całą sprawę.

Czy jest możliwe proste uzasadnienie w pozwie o alimenty?

Uzasadnienie pozwu o alimenty nie musi być przesadnie rozbudowane. Oznacza to, że możesz poprzestać na podstawowych kwestiach, które zostały wskazane w niniejszym artykule.

Jeśli napiszesz w uzasadnieniu za mało, to sąd dopyta Cię na rozprawie o te kwestie, które w jego ocenie będą budzić wątpliwości.

Jeżeli jednak masz pewne wątpliwości dotyczące tego, czy sporządzony przez Ciebie pozew jest prawidłowy, możesz skorzystać z pomocy prawnika – adwokata lub radcy prawnego. Możesz też powierzyć mu napisanie pozwu, jak również prowadzenie całej sprawy przed sądem.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, Chełmno i Tuchola.

W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o korzystne alimenty to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: [email protected]

tel. 61 646 00 40

tel. 68 419 00 45

tel. 52 511 00 65

Komentarze:

So you have finished reading the pozew o podwyższenie alimentów druk topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Wniosek o podwyższenie alimentów wzór 2022, Pozew o podwyższenie alimentów wzory, Pozew o podwyższenie alimentów opłata, Pozew o podwyższenie alimentów wzór DOC, Wniosek o podwyższenie alimentów PDF, pozew o alimenty – wzór wypełniony, wzór wniosku o podwyższenie alimentów- uzasadnienie, Wniosek o podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko wzór

See also  Top 47 화물 운송 자격증 교육 Trust The Answer

Leave a Comment