Top 17 Umowa Zlecenie Z Młodocianym Wzór Trust The Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me umowa zlecenie z młodocianym wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: umowa zlecenie z młodocianym wzór Umowa zlecenie wzór, Umowa zlecenie wzór PDF, Umowa zlecenie wzór 2022, Umowa zlecenie 2022, Wzór umowy zlecenia na wykonanie usługi, Umowa zlecenie stawka godzinowa, umowa zlecenie – składki obowiązkowe, Umowa zlecenie kalkulator

Table of Contents

Czy Młodociany może być zatrudniony na umowę zlecenie?

Zatrudnienie 15-, 16- czy 17-latka na umowęzlecenie jest dopuszczalne pod określonymi warunkami. Wolno zatrudniać tylko pracowników młodocianych, którzy ukończyli co najmniej 8-letnią szkołę podstawową oraz przedstawią zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że praca nie zagraża ich zdrowiu.

Czy 17 latek może pracować na umowę zlecenie?

Zawarcie zlecenia z 17-latkiem jest dopuszczalne, lecz do ważności umowy niezbędna jest zgoda jego rodzica (opiekuna prawnego).

Czy można zatrudnić 16 latka na umowę zlecenie?

Jeśli tak, jakie formalności należy spełnić? Oczywiście, umowa zlecenie z małoletnim jest dopuszczalna, z tym że jeśli małoletni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na zatrudnienie.

Ile godzin może pracować młodociany na umowę zlecenie?

Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę (młodociany do 16. roku życia – 6 godzin). Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.

Kto podpisuje umowę zlecenie z młodocianym?

Z kolei na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło) zgodę na pracę osoby, która ukończyła 13 lat, musi wy- razić jego przedstawiciel ustawowy (którym przeważnie jest jego rodzic) lub opiekun dziecka, przy jednoczesnym zezwoleniu właściwego inspek- tora pracy.

Czy za ucznia płaci się ZUS?

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane wcześniej, umowa zlecenia zawierana z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami (do ukończenia przez nich 26. roku życia) zwolniona jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ile na godzinę na umowę zlecenie 2022?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Tym samym wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu będzie wynosiła 19,70 zł brutto. Jest to wzrost o 1,40 zł na godzinę w porównaniu do roku 2021, gdzie stawka ta wynosiła 18,30 zł brutto.

Jaka umowa dla niepełnoletnich?

“Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac” a także, że “Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego”.

W jakim wieku można podpisac umowę zlecenie?

Na podstawie umowy o pracę można pracować już od 15 roku życia. Natomiast do 14 roku życia można pracować tylko na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Ile godzin pracy dla 16 latka?

W związku z zatrudnieniem osób młodocianych, pracodawca związany jest określonymi normami czasu pracy. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego do 16 lat nie może bowiem przekraczać 6 godzin, zaś w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin na dobę.

Jakie skladki na zleceniu 2022?

Koszt pracodawcy 2022 – umowa zlecenie
Składniki wynagrodzenia Sposób wyliczenia
finansowana przez zleceniodawcę składka rentowa 6,50% x 3500 zł
finansowana przez zleceniodawcę składka na ubezpieczenie wypadkowe* 1,67% x 3500 zł
finansowana przez zleceniodawcę składka na Fundusz Pracy 2,45% x 3500 zł
15 thg 2, 2022

Gdzie można zatrudnić 16 latka?

Praca dla niepełnoletnich — najpopularniejsze zajęcia
 • Praca w restauracji lub fastfoodzie. Możesz wybrać zarówno pracę na kasie np. …
 • Zbiory warzyw i owoców. …
 • Praca w sklepie, wykładanie towaru i inwentaryzacja. …
 • Rozdawanie ulotek. …
 • Wyprowadzanie psów i opieka nad zwierzętami. …
 • Pomoc sąsiedzka.

Czy uczeń ma obowiązek pracować w soboty?

Przysługuje mu w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Dniem wolnym od pracy w tygodniu może być w związku z tym poniedziałek lub sobota. Pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Czy 17latek może pracować?

Każdy 16- lub 17-latek może podpisać umowę o pracę, jednak musi pamiętać o pewnych ograniczeniach. Młodociany może wykonywać obowiązki w celu przygotowania zawodowego do danej profesji lub w ramach prac „lekkich”.

Ile zarabia pracownik młodociany?

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego w 2021 roku

Bierze się tutaj pod uwagę wskaźniki poprzedniego kwartału i odnosi do pierwszego dnia następnego miesiąca. Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał bieżącego roku wynosi 5657,30 zł i na tej podstawie sporządzana jest lista płac młodocianych.

Jak Rozliczenie umowy zlecenie do 26 roku życia?

Jak rozliczyć PIT u osoby poniżej 26 roku życia? Młodzi podatnicy do 26. roku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są całkowicie zwolnieni z konieczności płacenia podatku, o ile ich roczny przychód nie przekroczy limitu 85 528 zł. Oznacza to, że takie osoby nie muszą składać deklaracji podatkowej.

Kto może być zatrudniony na umowę zlecenie?

Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych.

Czy 17latek może pracowac?

Każdy 16- lub 17-latek może podpisać umowę o pracę, jednak musi pamiętać o pewnych ograniczeniach. Młodociany może wykonywać obowiązki w celu przygotowania zawodowego do danej profesji lub w ramach prac „lekkich”.

Czy zatrudnienie osoby młodocianej na podstawie umowy zlecenia wymaga wcześniejszych badań i szkolenia BHP?

Jeżeli natomiast chodzi o inne wymagania związane z zawieraną umową zlecenia, to firma nie musi kierować młodocianych na badania lekarskie, nie jest również konieczne poddanie go szkoleniom bhp, ewentualnie uzgodnienie zawarcia takiej umowy z inspekcją pracy.


umowa zlecenie – plusy i minusy!
umowa zlecenie – plusy i minusy!

See also  Top 39 양산 버스 시간표 The 168 Top Answers

Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja

 • Article author: jakwyjsczdlugow.pl
 • Reviews from users: 30160 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja aby ułatwić Ci sporządzenie umowy zatrudnienia z młodocianym, przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wypełnienia dwa wzory umów: umowę zlecenie z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja aby ułatwić Ci sporządzenie umowy zatrudnienia z młodocianym, przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wypełnienia dwa wzory umów: umowę zlecenie z … Jak sporządzić umowę zlecenie z młodocianym? osoba młodociana, czyli osoba, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia, może podjąć zatrudnienie na podstawie
 • Table of Contents:

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej

Umowa zlecenie z młodocianym a Kodeks Pracy

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej na umowę zlecenie a czas pracy

Jakie warunki musi spełniać pracodawca aby zatrudnić osobę małoletnią

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej na umowę zlecenie a wymagane zgody

Podsumowanie

Najpopularniejsze na forum

Ważne informacje

Najpopularniejsze wpisy

Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja
Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja

Read More

Pracownik młodociany – na co zwrócić uwagę, podejmując pracę?

 • Article author: porady.pracuj.pl
 • Reviews from users: 18836 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pracownik młodociany – na co zwrócić uwagę, podejmując pracę? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pracownik młodociany – na co zwrócić uwagę, podejmując pracę? Updating Masz mniej niż 18 lat i chcesz podjąć pracę? W myśl przepisów jesteś tzw. pracownikiem młodocianym. Sprawdź, z czym to się wiąże i jakie masz prawa.
 • Table of Contents:

Pracownik młodociany – definicja i wiek

Zatrudnienie młodocianego pracownika umowa o pracę czy umowa-zlecenie

Pracownik młodociany – wynagrodzenie

Pracownik młodociany – czas pracy

Pracownik młodociany – urlop

Jaki rodzaj prac może wykonywać pracownik młodociany

Pracownik młodociany – na co zwrócić uwagę, podejmując pracę?
Pracownik młodociany – na co zwrócić uwagę, podejmując pracę?

Read More

Umowa zlecenia z osob± niepe³noletni±

 • Article author: www.podatki.biz
 • Reviews from users: 48411 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Umowa zlecenia z osob± niepe³noletni± Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Umowa zlecenia z osob± niepe³noletni± Updating umowa zlecenia,kodeks cywilny,kodeks pracy,osoba niepe³noletnia,dzieci i m³odzie¿ do lat 18Artyku³y dotycz±ce tematyki podatkowej – firma i pracownicy (wynagrodzenia, podstawy, zasi³ki, p³ace, ewidencja)
 • Table of Contents:
Umowa zlecenia z osob± niepe³noletni±
Umowa zlecenia z osob± niepe³noletni±

Read More

Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 30890 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda? Updating Umowa zlecenie z małoletnim wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Czy opłaca się podatek i składki ZUS od takiej umowy? Dowiedz się!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Umowa zlecenie z małoletnim

Umowa zlecenie z małoletnim poniżej 16 rż

Składki ZUS od umowy zlecenie z małoletnim

Podatek od umowy zlecenie z małoletnim

Umowa zlecenie z małoletnim - czy potrzebna jest zgoda?
Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda?

Read More

Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda?

 • Article author: www.biznes.gov.pl
 • Reviews from users: 41161 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda? Updating Umowa zlecenie z małoletnim wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Czy opłaca się podatek i składki ZUS od takiej umowy? Dowiedz się!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Umowa zlecenie z małoletnim

Umowa zlecenie z małoletnim poniżej 16 rż

Składki ZUS od umowy zlecenie z małoletnim

Podatek od umowy zlecenie z małoletnim

Umowa zlecenie z małoletnim - czy potrzebna jest zgoda?
Umowa zlecenie z małoletnim – czy potrzebna jest zgoda?

Read More

Umowa zlecenie z młodocianym – e-prawnik.pl

 • Article author: e-prawnik.pl
 • Reviews from users: 43667 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Umowa zlecenie z młodocianym – e-prawnik.pl Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie z młodocianym. ad. Na wstępie wskazujemy, że skoro planowane jest zawarcie umowy zlecenia, zastosowanie będą mieć w głównej … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Umowa zlecenie z młodocianym – e-prawnik.pl Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie z młodocianym. ad. Na wstępie wskazujemy, że skoro planowane jest zawarcie umowy zlecenia, zastosowanie będą mieć w głównej … umowa zlecenie, praca młodocianych, praca sezonowa, zatrudnienie młodocianych Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, a 16 lat ukończy w połowie sierpnia 1/ czy można zawrzeć z nim umowę zlecenie mimo młode
 • Table of Contents:

Odpowiedź prawnika Umowa zlecenie z młodocianym

Zapytaj prawnika

Umowa zlecenie z młodocianym - e-prawnik.pl
Umowa zlecenie z młodocianym – e-prawnik.pl

Read More

Umowa zlecenie 2022 – Darmowy wzór do druku (Word + PDF) – inEwi

 • Article author: inewi.pl
 • Reviews from users: 11574 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Umowa zlecenie 2022 – Darmowy wzór do druku (Word + PDF) – inEwi Pobierz DARMOWY i sprawdzony wzór/druk Umowy Zlecenia w formacie DOC (Word) lub PDF. Gotowa do druku! …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Umowa zlecenie 2022 – Darmowy wzór do druku (Word + PDF) – inEwi Pobierz DARMOWY i sprawdzony wzór/druk Umowy Zlecenia w formacie DOC (Word) lub PDF. Gotowa do druku! Pobierz DARMOWY i sprawdzony wzór/druk Umowy Zlecenia w formacie DOC (Word) lub PDF. Gotowa do druku!
 • Table of Contents:

Idealny system rejestracji czasu pracy!

Dołącz do grona naszych klientów!

150000+
użytkowników

Umowa zlecenie 2022 - Darmowy wzór do druku (Word + PDF) - inEwi
Umowa zlecenie 2022 – Darmowy wzór do druku (Word + PDF) – inEwi

Read More

DRUKI – Zatrudnianie młodocianych

 • Article author: www.umowyoprace.pl
 • Reviews from users: 23767 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about DRUKI – Zatrudnianie młodocianych Umowa o pracę – wzór, druk, przykład, wyjaśnienia: umowa o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for DRUKI – Zatrudnianie młodocianych Umowa o pracę – wzór, druk, przykład, wyjaśnienia: umowa o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem. Umowa o pracę – wzór, druk, przykład, wyjaśnienia: umowa o pracę na czas określony, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem.umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę – wzór
 • Table of Contents:
DRUKI - Zatrudnianie młodocianych
DRUKI – Zatrudnianie młodocianych

Read More

Wzór umowy zlecenia z młodocianym – folderumowy.pl

 • Article author: folderumowy.pl
 • Reviews from users: 14448 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór umowy zlecenia z młodocianym – folderumowy.pl Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę.. Młodociany (na … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór umowy zlecenia z młodocianym – folderumowy.pl Z definicji, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania konkretnej czynności zleconej przez zleceniodawcę.. Młodociany (na … Umowę podpisuje się z młodocianym.Niestety nie, te przepisy dotyczą jedynie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowy o pracę lekką.. kulturalną, artystyczną, sportową, reklamową.. Młodociany .Umowa zlecenie z małoletnim poniżej 16 r.…
 • Table of Contents:

Wzór umowy zlecenia z młodocianym

Umowa zlecenie z młodocianym

Gdy ukończył 16 lat można go zatrudnić na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło

Obowiązuje ona także emerytów pracujących na umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług

Kodeks pracy nakłada wiele ograniczeń i obowiązków na pracodawcę który chce zawrzeć stosunek pracy z młodocianym

Wzór umowy zlecenia z młodocianym - folderumowy.pl
Wzór umowy zlecenia z młodocianym – folderumowy.pl

Read More

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – Aplikuj.pl

 • Article author: www.aplikuj.pl
 • Reviews from users: 31422 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – Aplikuj.pl Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem umowa taka może być jedynym źródłem zatrudnienia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowej. Umowy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – Aplikuj.pl Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem umowa taka może być jedynym źródłem zatrudnienia pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowej. Umowy …
 • Table of Contents:
See also  Top 42 Obliczenia Stechiometryczne Klasa 7 Sprawdzian 994 People Liked This Answer

Możesz lubić także…

Praca w celu przygotowania zawodowego

Formalności na umowie w celu przygotowania zawodowego

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Polecamy porady

Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - Aplikuj.pl
Wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego – Aplikuj.pl

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Pracownik młodociany – na co zwrócić uwagę, podejmując pracę?

Jeśli chcesz podjąć pracę przed ukończeniem 18. roku życia, możesz zdecydować się na podpisanie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego. W myśl przepisów jesteś tzw. pracownikiem młodocianym. Sprawdź, co powinna wiedzieć młoda osoba przed rozpoczęciem pracy.

Z artykułu dowiesz się:

• Kto to jest pracownik młodociany według Kodeksu pracy?

• Na jakich zasadach może być zatrudniony?

• Ile wynosi ustawowe wynagrodzenie pracownika młodocianego, jak długo może on pracować i ile urlopu mu przysługuje?

• Jakie prace może wykonywać młodociany pracownik?

Pracownik młodociany – definicja i wiek

Według przepisów Kodeksu pracy pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15. rok życia, ale nie ukończyła 18. (art. 190 § 1). Jeszcze do 2018 r. w tej definicji mieścili się pracownicy mający co najmniej 16 lat, jednak dozwolony wiek, od którego można podjąć pracę, został obniżony.

Rozpoczęcie pracy przed ukończeniem szkoły średniej to dla młodocianego pracownika nie tylko okazja do zarobienia pieniędzy, lecz także możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Zanim jednak zdecydujesz się na taki krok, poznaj swoje prawa.

| Kim jest pracownik młodociany?

Zatrudnienie młodocianego pracownika: umowa o pracę czy umowa-zlecenie?

Do umów zawieranych z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego odnoszą się przepisy Kodeksu pracy dotyczące kontraktów na czas nieokreślony. Umowa powinna mieć formę pisemną. Informacje, które muszą znaleźć się w dokumencie, to m.in.:

• rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy),

• czas i miejsce wykonywania pracy,

• sposób dokształcania teoretycznego,

• wysokość wynagrodzenia.

Młodociany pracownik może też podjąć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie 15-, 16- czy 17-latka na umowę-zlecenie jest dopuszczalne pod określonymi warunkami. Wolno zatrudniać tylko pracowników młodocianych, którzy ukończyli co najmniej 8-letnią szkołę podstawową oraz przedstawią zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że praca nie zagraża ich zdrowiu.

Bądź więc przygotowany, że zleceniodawca może od Ciebie zażądać powyższych dokumentów, a także oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. To ostatnie ma na celu prawidłowe ustalenie dopuszczalnego czasu pracy dla młodocianego pracownika.

| Badania lekarskie do pracy – ABC

Pracownik młodociany – wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia ustala pracodawca. Musi przy tym uwzględniać minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców, która w 2020 r. wynosi 17 zł brutto.

Natomiast pracownik młodociany zatrudniony na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego ma prawo do pensji stanowiącej część przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Od 1 września 2019 r. minimalne stawki wynagrodzeń osób odbywających przygotowanie zawodowe wynoszą: 5% w I roku nauki, 6% w II roku nauki oraz 7% w III roku nauki. Młodocianemu pracownikowi, który odbywa przyuczenie do pracy, przepisy gwarantują zaś wypłatę nie mniejszą niż 4% przeciętnego wynagrodzenia.

| Wynagrodzenie za pracę – pytania i odpowiedzi

Pracownik młodociany – czas pracy

Czas pracy młodocianego pracownika poniżej 16. roku życia nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Osoba, która ukończyła 16 lat, może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę. Zlecanie nadgodzin lub pracy w porze nocnej jest w wypadku pracowników młodocianych sprzeczne z prawem.

Warto też wiedzieć, że do czasu pracy pracownika młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych. Jeżeli zaś Twój dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny, przysługuje Ci 30-minutowa przerwa. Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega powyższych norm, możesz zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy.

| Państwowa Inspekcja Pracy – sprawdź, kiedy możesz ją wezwać

Pracownik młodociany – urlop

Jeśli jako pracownik młodociany wykonujesz obowiązki na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, masz prawo do urlopu wypoczynkowego. Po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy przysługuje Ci 12 wolnych dni roboczych, a po roku pracy – 26 dni. Natomiast w roku kalendarzowym, w którym kończysz 18 lat, masz prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych – przestajesz już bowiem być pracownikiem młodocianym i zaczynasz podlegać takim samym zasadom jak pełnoletni zatrudnieni.

| Kto ustala terminy urlopów wypoczynkowych?

Jaki rodzaj prac może wykonywać pracownik młodociany?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik młodociany może być zatrudniony tylko przy wykonywaniu prac lekkich, czyli takich, które:

• nie powodują zagrożenia dla zdrowia i życia,

• nie utrudniają wypełniania obowiązku szkolnego,

• nie znajdują się w wykazie prac wzbronionych młodocianym.

Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym wynika ze specjalnego rozporządzenia Rady Ministrów. Każdy pracodawca ma obowiązek sporządzić listę zadań, których nie mogą wykonywać osoby niepełnoletnie. Konieczna jest też konsultacja z lekarzem.

| Pierwsza praca – prawa nowego pracownika

Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią

Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców?

Zawarcie zlecenia z 17-latkiem jest dopuszczalne, lecz do ważności umowy niezbędna jest zgoda jego rodzica (opiekuna prawnego). Przy czym, zgoda może być wyrażona nie tylko w formie pisemnej, ale poprzez jakiekolwiek zachowanie w sposób dostateczny ją uzasadniające – wystarczy wiedza rodzica o wykonywaniu zlecenia przez ich dziecko.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych

Osoba, która ukończyła 17. rok życia, jest osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych (art. 15 Kodeksu cywilnego, dalej: “k.c.”).

W szczególnych przypadkach osoba w wieku 17 lat może być jednak pozbawiona całkowicie czynności prawych lub posiadać pełną zdolność do czynności prawnych:

zgodnie z art. 13 k.c. osoba, która ukończyła lat 13, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem; o ubezwłasnowolnieniu całkowitym orzeka sąd; osoby ubezwłasnowolnione całkowicie nie mają zdolności do czynności prawnych (art. 12 k.c.);

zgodnie z art. 10 § 2 w zw. z art. 11 k.c. przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa; pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się zaś z chwilą uzyskania pełnoletności.

Umowa zlecenia a zgoda przedstawiciela ustawowego

Według art. 17 k.c., z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Takim przepisem szczególnym jest art. 22 § 3 Kodeksu pracy (dalej: “k.p.”), który wskazuje, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać. W przedstawionej sytuacji nie mówimy jednak o zatrudnieniu pracowniczym, lecz o umowie prawa cywilnego.

Wyjątki wspomniane powyżej zawiera także Kodeks cywilny w art. 20-22. Zgodnie z tymi przepisami:

osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi;

jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą; wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Przedstawicielem ustawowym małoletniego są rodzice lub opiekun (art. 92 i następne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. O istotnych sprawach dziecka rozstrzygają rodzice wspólnie, jednak nie można takiego obowiązku rozciągać na zawarcie przez osobę niepełnoletnią umowy zlecenia.

Przepis art. 17 k.c. ma na względzie jedynie czynności zobowiązujące i rozporządzające. „Czynność prawna zobowiązująca polega na zobowiązaniu się do spełnienia określonego świadczenia (dare, facere, non facere, pati) na rzecz innej osoby” (K. Pisecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze, 2003). Do takich czynności niewątpliwie należy zaliczyć zobowiązania wynikające z umowy zlecenia.

Regulacja ta ma na celu ochronę osoby, która ze względu na wiek lub częściowe ubezwłasnowolnienie nie może do końca ocenić skutków zawieranych przez siebie umów.

Nie oznacza to jednak, że cytowany wyżej przepis art. 17 k.c. nie zezwala na zawieranie takich umów. Wprost przeciwnie, osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może zawierać umowy, jedynie druga strona (w tym przypadku zleceniodawca) powinna dysponować zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka. Nie jest to zbyt duże ograniczenie możliwości zarobkowania przez osoby we wskazanym wieku na podstawie tych umów.

Potwierdza to art. 18 k.c., zgodnie z którym ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego może być wyrażone przez jakiekolwiek zachowanie się ujawniające wolę tej osoby w sposób dostateczny; wystarczy, że przedstawiciel ustawowy wiedział o umowie i jej się nie sprzeciwił (K. Pisecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze, 2003).

Istotna w tym zakresie jest także regulacja art. 63 k.c. Zgodnie z przepisami tegoż artykułu, jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonujące czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty. Potwierdzenie przedstawiciela ustawowego odnosi zatem skutek od daty złożenia oświadczenia przez osobę, która zawarła umowę. Wynika z tego, że ważna jest nawet umowa, jeżeli w chwili jej zawierania nieletni nie posiadał zgody przedstawiciela ustawowego, byle tylko zgoda ta została wyrażona w terminie późniejszym.

Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie. W przypadku umowy zlecenia przepisy Kodeksu cywilnego nie narzucają jakiejkolwiek formy, w konsekwencji zgoda przedstawiciela ustawowego może zostać również wyrażona w dowolnej formie, także ustnie. Na zgodę przedstawiciela ustawowego nie przenosimy przyjętej przez strony formy szczególnej, w jakiej zdecydowały się one zawrzeć umowę (najczęściej forma pisemna zwykła).

Dla celów dowodowych można jednak zalecać wyrażenie zgody w formie pisemnej. Zgoda przedstawiciela ustawowego powinna dotyczyć konkretnej umowy, z podaniem jej podstawowej charakterystyki („wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego syna/córkę… umowy zlecenia z… dotyczącej wykonywania…”).

Praca dzieci poniżej 16. roku życia

Szczególne postanowienia dotyczące wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci zawiera art. 3045 Kodeksu pracy. Z pracy dzieci mogą korzystać tylko podmioty zajmujące się którąś z działalności wskazanych w tym przepisie, a mianowicie:

kulturalną,

artystyczną,

sportową,

reklamową.

Prace, które dziecko miałoby wykonywać, muszą wiązać się z którąś z tych działalności. Inna interpretacja tego przepisu mogłaby doprowadzić do dopuszczalności wykonywania przez dzieci każdej pracy na rzecz tychże podmiotów, co pozbawiałoby sensu takie a nie inne zawężanie grupy uprawnionych do ich zatrudniania podmiotów. Wykonywanie pracy przez te osoby wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy, bez względu na podstawę zatrudnienia.

Pojęcie „dziecka” z tego przepisu dotyczy jednak osób poniżej 16. roku życia, a zatem te szczególne ograniczenia nie znajdują zastosowania w stosunku do przedstawionego pytania.

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, kodeks cywilny, kodeks pracy, osoba niepełnoletnia, dzieci i młodzież do lat 18

Umowa zlecenie z małoletnim

Autor

Magdalena Stachowska Artykuły autora

Chcielibyśmy zawrzeć umowę zlecenie z osobą, która nie ukończyła 18 r.ż. Czy umowa zlecenie z małoletnim jest dopuszczalna? Jeśli tak, jakie formalności należy spełnić?

Grzegorz, Wrocław

Oczywiście, umowa zlecenie z małoletnim jest dopuszczalna, z tym że jeśli małoletni nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na zatrudnienie.

Umowa zlecenie z małoletnim

Zawierając umowę zlecenie z osobą niepełnoletnią, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Przyjmuje się, że wystarczy wiedza opiekuna o zawartej umowie oraz brak jego sprzeciwu. Jednak zalecana jest jego zgoda, która nie musi zostać wyrażona na piśmie (art. 63 Kodeksu cywilnego) oraz może zostać wyrażona przed lub po zawarciu umowy.

Do zawarcia umowy zlecenie z małoletnim wystarczy zgoda jednego z rodziców.

Umowa zlecenie z małoletnim poniżej 16 r.ż.

Zgodnie z zapisem w art. 3045 Kodeksu pracy małoletni, który nie ukończył 16 r.ż. może zostać zatrudniony przez podmiot prowadzący działalność:

kulturalną,

artystyczną,

sportową,

reklamową.

Dodatkowo, przez zatrudnieniem małoletniego podmiot ten musi uzyskać zezwolenie na zatrudnienie wydane przez inspektora pracy.

Składki ZUS od umowy zlecenie z małoletnim

Jeśli osoba małoletnia, z którą zawieramy umowę zlecenie, jest uczniem, nie będzie ona podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Z kolei, gdy niepełnoletni nie jest uczniem, będzie podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. W tym przypadku ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Podatek od umowy zlecenie z małoletnim

Rozliczenie podatkowe małoletniego odbywa się na tych samych zasadach co rozliczenie osoby pełnoletniej. Zleceniodawca po zakończeniu roku będzie musiał przekazać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11. Na jego podstawie rodzic wypełnia PIT-37 z danymi niepełnoletniego, a podpisanym przez siebie.

Jeżeli z tytułu umowy zlecenia małoletni będzie osiągał wynagrodzenie nie wyższe niż 200 zł brutto, to od tych przychodów należy pobrać podatek zryczałtowany, którego nie wykazuje się na PIT-11.

So you have finished reading the umowa zlecenie z młodocianym wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Umowa zlecenie wzór, Umowa zlecenie wzór PDF, Umowa zlecenie wzór 2022, Umowa zlecenie 2022, Wzór umowy zlecenia na wykonanie usługi, Umowa zlecenie stawka godzinowa, umowa zlecenie – składki obowiązkowe, Umowa zlecenie kalkulator

See also  Top 13 곽지과 물 해변 The 25 Latest Answer

Leave a Comment