Top 44 Upomnienie Za Spóźnienie Do Pracy Wzór Best 171 Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me upomnienie za spóźnienie do pracy wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: upomnienie za spóźnienie do pracy wzór Pisemne upomnienie pracownika, Kara upomnienia wzór, Upomnienie w pracy, Upomnienie pracownika jak długo w aktach, Notoryczne spóźnianie się do pracy, Wymówki na spóźnienie do pracy, Kara porządkowa Kodeks pracy, Nagana w pracy

Table of Contents

Jak napisać karę upomnienia dla pracownika?

Jak napisać upomnienie dla pracownika? Upomnienie pracownika powinno zawierać opis przewinienia i datę zdarzenia. Zawiadomienie o karze musi także pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie do wniesienia sprzeciwu i wyznaczyć termin jego ewentualnego wniesienia.

Jak powinno wyglądać upomnienie?

Upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie generowane automatycznie może nie zawierać podpisu tej osoby. § 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela.

Ile minut można się Spoznic do pracy?

Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika, który spóźnił się 20 minut, odpracowania np. całej godziny. Należy też dodać, że odpracowanie spóźnienia umożliwi pracownikowi prawo do otrzymania pełnego wynagrodzenia.

Jak usprawiedliwić spóźnienie do pracy?

Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając zakładowi pracy niezwłocznie przyczyny nieobecności, a na żądanie kierownika zakładu pracy także odpowiednie dowody.

Za co można dać upomnienie?

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Ile czasu na upomnienie?

2 tygodnie na nałożenie kary porządkowej

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

Ile można dostać upomnień w pracy?

W niektórych kulturach organizacyjnych przyjmuje się zasadę „dwóch ostrzeżeń”, czyli po drugim upomnieniu pracownik jest informowany, że brak poprawy będzie skutkował eskalacją kar. Dobrą praktyką jest opisanie w regulaminie zasad i katalogu zdarzeń skutkujących karami.

Od jakiej kwoty można wystawić upomnienie?

15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą 11,60 zł”, należy stwierdzić, że obowiązek niezwłocznego wysłania upomnienia zachodzi wobec kwoty zaległości (należność główna + odsetki) większej niż 116 zł.

Co zawiera upomnienie 2022?

Upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie generowane automatycznie może nie zawierać podpisu tej osoby. § 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela.

Jak rozmawiać z pracownikiem który się spóźnia?

Jeśli więc naprawdę chcemy rozwiązać problem, po zaprezentowaniu swoich intencji musimy dotrzeć‡ do potrzeb pracownika i prawdziwych przyczyn jego zachowania. Dlatego też trzeba po prostu zapytać o powód spóźnień„ i wysłuchać uważnie tego, co ma on do powiedzenia.

Jak nie spóźniać się do pracy?

Jak przestać się spóźniać do pracy?
 1. Wybierz jedno miejsce dla kluczy, okularów i ładowarki. Nasze spóźnienie do pracy może być efektem porannych poszukiwań różnych przedmiotów. …
 2. Zaplanuj wcześniej swoje śniadanie. …
 3. Licz się z rozkładem jazdy. …
 4. Wyśpij się …
 5. Popracuj nad organizacją czasu. …
 6. Nagradzaj samego siebie.

Jak wytłumaczyć spóźnienie?

Oto pięć najczęstszych pomysłów, jakie przychodzą nam do głowy, żeby usprawiedliwić kolejne spóźnienie w pracy.
 1. Korki na mieście. …
 2. Zepsuł się, nie przyjechał lub uciekł autobus. …
 3. Budzik wyjątkowo nie zadzwonił …
 4. Musiałaś po drodze pomóc starszej pani.

Jaka kara za spóźnienie?

Podsumowując – za spóźnienie do pracy pracodawca może (ale nie musi) ukarać pracownika karą porządkową upomnienia albo nagany. Wymierzenie pracownikowi kary pieniężnej w tym wypadku nie wchodzi w grę.

Jak poinformować o spóźnieniu?

Po pierwsze: Zadzwoń, jeżeli możesz.

Jeżeli masz numer telefonu do swojego potencjalnego pracodawcy i wiesz, że się spóźnisz, powinieneś zadzwonić i poinformować o swoim spóźnieniu. Każdy ma swój plan dnia, dlatego zapytaj się, czy możesz się stawić nieco później – np. za kilkanaście minut lub godzinkę.

Kiedy pracownik może wziąć urlop na żądanie?

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Pracodawca natomiast zobowiązany jest udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez tego pracownika wskazanym max. 4 dni urlopu. W wyroku z 16 września 2008 r.

Jak dać pracownikowi upomnienie?

Ukaranie pracownika przez upomnienie jest najlżejszą formą kary porządkowej. Upomnienie w pracy może mieć formę ustną lub pisemną. Upomnienie z wpisaniem do akt może być zastosowane nawet w niewielkim stopniu winy i wraz z nim może zostać zastosowane wypowiedzenie umowy o pracę.

Kiedy pracodawca może nałożyć na pracownika karę pieniężną?

108 § 2 Kodeksu Pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Jak upominać pracownika?

 1. Obserwacja — konkretny opis sytuacji, w której pracownik postąpił niewłaściwie. Moment w rozmowie, w którym nazywamy to, co zauważyliśmy. …
 2. Myśli — dlaczego to zachowanie było nieodpowiednie. …
 3. Uczucia — emocje nadawcy związane z całą sytuacją. …
 4. Oczekiwania — instrukcja poprawnego sposobu postępowania.

Jak można zdyscyplinować pracownika?

Kary porządkowe, które pracodawca może zastosować, aby zdyscyplinować pracownika, to: upomnienie, nagana, kara finansowa.


Upoważnienie – co to jest, jak napisać, odbiór wynagrodzenia, osoba upoważniona
Upoważnienie – co to jest, jak napisać, odbiór wynagrodzenia, osoba upoważniona


Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy

 • Article author: www.prawo-pracy.pl
 • Reviews from users: 35904 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy Dostałem od pracodawcy pisemne upomnienie z powodu spóźnienia do pracy. W poniedziałki zaczynam pracę o 4:00, zaś w pozostałe dni tygodnia o … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy Dostałem od pracodawcy pisemne upomnienie z powodu spóźnienia do pracy. W poniedziałki zaczynam pracę o 4:00, zaś w pozostałe dni tygodnia o … Pracodawca miał prawo ukarać Pana, ponieważ pracodawca może zastosować karę upomnienia (a także karę nagany), gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, sposobu potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności, przepisów bhp i przeciwpożarowych.Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy
 • Table of Contents:

Kiedy pracodawca może zastosować pisemną karę upomnienia

Kara od pracodawcy za spóźnienie do pracy

Czy pracodawca ma obowiązek wysłuchania pracownika przed wymierzeniem mu kary

See also  Top 32 코 수술 안경 1627 Good Rating This Answer

Zastosowanie kary względem pracownika z naruszeniem przepisów prawa

Nieodrzucenie sprzeciwu pracownika ukaranego karą porządkową

Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy
Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy

Read More

upomnienie za spóźnienie do pracy wzór

 • Article author: akademia.infor.pl
 • Reviews from users: 49980 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about upomnienie za spóźnienie do pracy wzór Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, z powodu naruszenia przez Pana/ią ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy*, przepisów bezpieczeństwa i higieny … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for upomnienie za spóźnienie do pracy wzór Na podstawie art. 108 Kodeksu pracy, z powodu naruszenia przez Pana/ią ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy*, przepisów bezpieczeństwa i higieny …
 • Table of Contents:
upomnienie za spóźnienie do pracy wzór
upomnienie za spóźnienie do pracy wzór

Read More

Spóźnienie do pracy – jakie grożą konsekwencje?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 13018 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Spóźnienie do pracy – jakie grożą konsekwencje? Rzadko kiedy pracodawca jest wyrozumiały i bagatelizuje jedno czy dwa spóźnienia w miesiącu. Niepunktualny pracownik może zostać ukarany nie tylko upomnieniem … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Spóźnienie do pracy – jakie grożą konsekwencje? Rzadko kiedy pracodawca jest wyrozumiały i bagatelizuje jedno czy dwa spóźnienia w miesiącu. Niepunktualny pracownik może zostać ukarany nie tylko upomnieniem … Punktualność nie jest mocną stroną wszystkich osób. Jaką karę może wymierzyć pracodawca za spóźnienie do pracy? Przeczytaj i dowiedz się więcej!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Obowiązki pracownika

Spóźnienie do pracy – kary pracownicze

Spóźnienie do pracy a obniżenie wynagrodzenia pracownika

Spóźnienie do pracy może skończyć się wypowiedzeniem umowy

Spóźnienie do pracy - jakie grożą konsekwencje?
Spóźnienie do pracy – jakie grożą konsekwencje?

Read More

Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm

 • Article author: poradydlafirm.pracuj.pl
 • Reviews from users: 46510 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm Updating Wulgarne zachowanie pracownika – jak zareagować? Jak napisać upomnienie dla pracownika? Sprawdź przydatne porady dla pracodawcy.
 • Table of Contents:

Co zrobić kiedy pracownik zachowuje się wulgarnie Jak w zgodzie z Kodeksem Pracy upomnieć pracownika

Upomnienie pracownika — jakie opcje ma pracodawca

Upomnienie a nagana dla pracownika – jakie są różnice

Upomnienie dla wulgarnego pracownika – za co dokładnie można ukarać podwładnego

Jak ukarać pracownika za wulgarne zachowanie

Czy można zwolnić za wulgarne zachowanie

Podsumowanie

Masz pytania

Kontakt dla Pracodawców

Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm
Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm

Read More

[Obowiązek przesłania zobowiązanemu upomnienia] – Art. 15. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. – Dz.U.2022.479 t.j. – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 21709 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about [Obowiązek przesłania zobowiązanemu upomnienia] – Art. 15. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. – Dz.U.2022.479 t.j. – OpenLEX Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for [Obowiązek przesłania zobowiązanemu upomnienia] – Art. 15. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. – Dz.U.2022.479 t.j. – OpenLEX Updating LEX, OpenLEXDziennik Ustaw Dz.U.2022.479 t.j. Akt obowiązujący Wersja od: 1 września 2022 r. do: 30 października 2022 r. Art. 15. – [Obowiązek przesłania zobowiązanemu
 • Table of Contents:
[Obowiązek przesłania zobowiązanemu upomnienia] - Art. 15. - Postępowanie egzekucyjne w administracji. - Dz.U.2022.479 t.j. - OpenLEX
[Obowiązek przesłania zobowiązanemu upomnienia] – Art. 15. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. – Dz.U.2022.479 t.j. – OpenLEX

Read More

Spóźnienie do pracy: pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje, ale zazwyczaj tego nie robi

 • Article author: bezprawnik.pl
 • Reviews from users: 39198 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Spóźnienie do pracy: pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje, ale zazwyczaj tego nie robi Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Spóźnienie do pracy: pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje, ale zazwyczaj tego nie robi Updating Spóźnienie do pracy często wynika z przyczyn losowych, niezależnych kompletnie od pracownika. Jakie mogą być konsekwencje niestawiania się do pracy na czas?
 • Table of Contents:

Rząd chce wprowadzić limity na zatrudnienie obcokrajowców Akurat wtedy gdy polskie firmy potrzebują pracowników

Nowa płaca minimalna teoretycznie pomoże najbiedniejszym ale zada też nokautujący cios wielu biznesom I wpłynie na inflację

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2023 r może być jednak niższa niż zapowiadano

Ograniczanie dostępu do niektórych zawodów to – nazwijmy po imieniu – marnowanie kapitału ludzkiego

Poniżej tej temperatury nie można uczyć się ani pracować Przepisy tego zabraniają

Przeniesienie urlopu na kolejny rok jest możliwe Zapracowani Polacy chętnie z tego korzystają

Spóźnienie do pracy: pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje, ale zazwyczaj tego nie robi
Spóźnienie do pracy: pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje, ale zazwyczaj tego nie robi

Read More

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 38699 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX Updating LEX, OpenLEXDziennik Ustaw Dz.U.1974.49.299 Akt utracił moc Wersja od: 16 października 1991 r. Rozdział 2 – Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień
 • Table of Contents:
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. - Rozdział 2 - Regulaminy pracy oraz zasady... - Dz.U.1974.49.299 - OpenLEX
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX

Read More

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX

 • Article author: spd2.pl
 • Reviews from users: 29197 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX Co grozi za spóźnienie do pracy – upomnienie, nagana, czy może kara pieniężna? Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX Co grozi za spóźnienie do pracy – upomnienie, nagana, czy może kara pieniężna? Czy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, … LEX, OpenLEXDziennik Ustaw Dz.U.1974.49.299 Akt utracił moc Wersja od: 16 października 1991 r. Rozdział 2 – Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień
 • Table of Contents:
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. - Rozdział 2 - Regulaminy pracy oraz zasady... - Dz.U.1974.49.299 - OpenLEX
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. – Rozdział 2 – Regulaminy pracy oraz zasady… – Dz.U.1974.49.299 – OpenLEX

Read More

Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm

 • Article author: poradydlafirm.pracuj.pl
 • Reviews from users: 46186 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm Upomnienie dla pracownika jest najlżejszą formą kary do … Pracownika najczęściej upomina się za spóźnienie do pracy lub z powodu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm Upomnienie dla pracownika jest najlżejszą formą kary do … Pracownika najczęściej upomina się za spóźnienie do pracy lub z powodu … Wulgarne zachowanie pracownika – jak zareagować? Jak napisać upomnienie dla pracownika? Sprawdź przydatne porady dla pracodawcy.
 • Table of Contents:

Co zrobić kiedy pracownik zachowuje się wulgarnie Jak w zgodzie z Kodeksem Pracy upomnieć pracownika

Upomnienie pracownika — jakie opcje ma pracodawca

Upomnienie a nagana dla pracownika – jakie są różnice

Upomnienie dla wulgarnego pracownika – za co dokładnie można ukarać podwładnego

Jak ukarać pracownika za wulgarne zachowanie

Czy można zwolnić za wulgarne zachowanie

Podsumowanie

Masz pytania

Kontakt dla Pracodawców

Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm
Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć? | Pracuj.pl Dla Firm

Read More

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej – www.druki.gofin.pl

 • Article author: druki.gofin.pl
 • Reviews from users: 9365 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej – www.druki.gofin.pl Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.. PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA. Dokumentowanie udzielania kar porządkowych · Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (448) … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej – www.druki.gofin.pl Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.. PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA. Dokumentowanie udzielania kar porządkowych · Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (448) … Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej (upomnienia/nagany) z powodu naruszenia obowiązkukara porządkowa, zawiadomienie, naruszenie obowiązku, upomnienie, nagana
 • Table of Contents:
Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej - www.druki.gofin.pl
Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej – www.druki.gofin.pl

Read More

Upomnienie / nagana dla pracownika + darmowe wzory

 • Article author: poradniki.net
 • Reviews from users: 21749 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Upomnienie / nagana dla pracownika + darmowe wzory Upomnienie / nagana dla pracownika – kary porządkowe + wzory … częste spóźnienia, przedwczesne opuszczanie stanowiska pracy, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Upomnienie / nagana dla pracownika + darmowe wzory Upomnienie / nagana dla pracownika – kary porządkowe + wzory … częste spóźnienia, przedwczesne opuszczanie stanowiska pracy, … Upomnienie, kara pieniężna i nagana dla pracownika, to środki porządkowe przewidziane w Kodeksie. Pobierz darmowe wzory!
 • Table of Contents:
See also  Top 32 신세계 스마트 허브 The 45 Top Answers

Kary porządkowe – Kodeks pracy

Forma i terminy kar

Wysokość kary porządkowej

Jakie są najczęstsze przewinienia

Nagana dla pracownika – proces

Złożenie sprzeciwu wobec nałożenia kary

Nagana dla pracownika – pobierz wzór

Wyłącz Adblocka daj zarobić ;(

Upomnienie / nagana dla pracownika + darmowe wzory
Upomnienie / nagana dla pracownika + darmowe wzory

Read More

Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem? – rp.pl

 • Article author: firma.rp.pl
 • Reviews from users: 31727 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem? – rp.pl Jednak pracodawca może ukarać pracownika za notoryczne spóźnienia lub spóźnienie nieusprawiedliwione poprzez: upomnienie;; naganę;; karę … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem? – rp.pl Jednak pracodawca może ukarać pracownika za notoryczne spóźnienia lub spóźnienie nieusprawiedliwione poprzez: upomnienie;; naganę;; karę … Spóźnienia do pracy to nie niewinny wybryk pracownika, ale poważne przewinienie, za które pracownik może ponieść poważne konsekwencje.
 • Table of Contents:
Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem? - rp.pl
Spóźnienia do pracy – co ze spóźnialskim pracownikiem? – rp.pl

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Upomnienie z powodu spóźnienia do pracy

Dostałem od pracodawcy pisemne upomnienie z powodu spóźnienia do pracy. W poniedziałki zaczynam pracę o 4:00, zaś w pozostałe dni tygodnia o 6:00. Spóźniłem się, bo nie mogłem uruchomić samochodu. Dojechałem do pracy na 6:00 rano (zamiast na 4:00), ponieważ akurat tak kursował autobus. Pracodawca w ogóle mnie nie wysłuchał, tylko od razu wręczył pisemne upomnienie. Czy miał prawo tak postąpić?

Kiedy pracodawca może zastosować pisemną karę upomnienia?

Pracodawca miał prawo ukarać Pana, ponieważ pracodawca może zastosować karę upomnienia (a także karę nagany), gdy pracownik nie przestrzega:

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,

sposobu potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności,

przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Powyższe jest zgodne z art. 108 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.), a także z wyrokiem SN z 24 marca 1977 r. (sygn. akt I PRN 28/77).

Kara od pracodawcy za spóźnienie do pracy

Spóźnienie do pracy należy w tym przypadku traktować jako naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Bez względu na powyższe uprawnienie pracodawcy miał on jednak obowiązek wysłuchać Pana przed nałożeniem kary (art. 109 § 2 K.p.), przy czym nie miał obowiązku uwzględniać wyjaśnień, jeśli jego zdaniem nie były one wystarczające. Zgodnie bowiem z wyrokiem SN z 1 lipca 1999 r. (sygn. akt I PKN 86/99, OSNP Nr 18/2000, poz. 683) wymierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stopnia winy (art. 108 § 1 K.p.).

Czy pracodawca ma obowiązek wysłuchania pracownika przed wymierzeniem mu kary?

Obowiązek wysłuchania pracownika przed wymierzeniem mu kary wynika nie tylko z art. 109 § 2 K.p., ale także z wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 1999 r. (sygn. akt I PKN 605/98, OSNP Nr 8/2000, poz. 307). SN stwierdził: „Wysłuchanie pracownika musi poprzedzać zastosowanie wobec niego kary porządkowej. Zastosowanie kary następuje w chwili podpisania pisma o ukaraniu, gdyż wtedy wewnętrzna wola przełożonego otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz. Natomiast z punktu widzenia skutków takiej decyzji dla pracownika (art. 110 i 112 § 1 KP) istotne znaczenie ma chwila zawiadomienia go na piśmie o zastosowanej karze”.

Ponieważ pracodawca nie wysłuchał Pana, wskutek czego doszło do naruszenia przepisów, ma Pan prawo w ciągu 7 dni od zawiadomienia Pana o ukaraniu wnieść sprzeciw.

Zastosowanie kary względem pracownika z naruszeniem przepisów prawa

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej – wynika tak z treści art. 112 § 1 K.p.

„Art. 112. § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu”.

Okoliczność, że w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związku zawodowego, której pracownik jest członkiem, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku rozpatrzenia, przed podjęciem decyzji o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu, stanowiska reprezentującej pracownika międzyzakładowej organizacji związkowej (wyrok SN z 5 listopada 1998 r., sygn. akt I PKN 422/98, OSNP Nr 24/1999, poz. 786).

Nieodrzucenie sprzeciwu pracownika ukaranego karą porządkową

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu, gdyż zgodnie z wyrokiem SN z 19 lutego 1999 r. (sygn. akt I PKN 586/98, OSNP Nr 7/2000, poz. 269) pracodawca dla uniknięcia skutku z art. 112 § 1 zdanie trzecie K.p. musi wykazać, że odrzucił sprzeciw pracownika ukaranego karą porządkową przed upływem czternastu dni od jego wniesienia. Wymaganie to spełnia sporządzenie i wysłanie w tym terminie pisma odrzucającego sprzeciw pracownika.

Jeśli powyższe nie poskutkuje i pracodawca odrzuci sprzeciw, to – zgodnie z art. 112 § 2 K.p. – pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Należy pamiętać, że jest to termin zawity prawa materialnego i nie podlega przywróceniu (wyrok SN z 9 maja 2000 r., sygn. akt I PKN 626/99, OSNP Nr 20/2001, poz. 6150).

Zgodnie z powyższym ma Pan prawo sprzeciwić się wobec zastosowanej kary w związku z faktem, iż została ona nałożona w sposób nieprawidłowy.

jakie grożą konsekwencje?

Autor

Magdalena Stachowska Artykuły autora

Nie każdy pracownik wie, że za spóźnienie do pracy może ponieść konsekwencje. Rzadko kiedy pracodawca jest wyrozumiały i bagatelizuje jedno czy dwa spóźnienia w miesiącu. Niepunktualny pracownik może zostać ukarany nie tylko upomnieniem czy naganą, lecz także zostać zwolniony z pracy, poprzez spóźnianie narusza bowiem jeden ze swoich podstawowych obowiązków, którym jest przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie.

Obowiązki pracownika

Należy pamiętać, że podpisując umowę o pracę, zarówno pracodawca, jak i pracownik zobowiązują się do wypełniania swoich obowiązków. Wśród obowiązków pracowniczych Kodeks pracy wyróżnia:

Spóźnienie do pracy – kary pracownicze

Jak widać, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie czasu pracy, a więc punktualne rozpoczynanie pracy, gotowość do jej wykonywania w konkretnych godzinach w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i przez określoną liczbę godzin. Spóźnienie do pracy narusza ten obowiązek, w związku z czym pracodawca może ukarać pracownika karą porządkową:

upomnieniem,

naganą lub

karą pieniężną.

Upomnienie i naganę za spóźnienie do pracy przechowuje się w aktach osobowych w części B, przy czym po roku, jeśli pracownik nienagannie pracuje, kara jest anulowana.

Ukaranie upomnieniem lub naganą jest stosowane w przypadku naruszenia przez pracownika:

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,

przepisów bhp lub przeciwpożarowych,

przyjętego w zakładzie pracy sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności (art. 108 § 1 Kodeksu pracy).

Z kolei kara pieniężna może zostać nałożona na pracownika za:

nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych,

opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,

stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,

spożywanie alkoholu w pracy (art. 108 § 2 Kodeksu pracy).

To pracodawca decyduje, w jaki sposób ukarać pracownika za spóźnienie do pracy, przy czym powinien brać pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień jego winy i dotychczasowy stosunek do pracy (art. 111 Kodeksu pracy). Należy jednak zauważyć, że z reguły pracodawcy w ostateczności nie decydują się na wymierzenie kary pracownikowi. Jeśli już to robią, to w stosunku do osób dla których spóźnienie do pracy jest codziennością.

Niepunktualny pracownik może zostać ukarany również obniżką wynagrodzenia, a nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią Zobacz ogłoszenia Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Spóźnienie do pracy a obniżenie wynagrodzenia pracownika

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy “wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”. Z tego zapisu można wywnioskować, że niepunktualny pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za czas spóźnienia.

Aby obliczyć wynagrodzenie pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej, za miesiąc, w którym występował0 spóźnienie do pracy, należy:

miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, uzyskaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności w pracy z powodu spóźnień, otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc (§ 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy).

Aby wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie określone w stawce godzinowej, należy pomnożyć stawkę godzinową przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych (bez spóźnień).

Przykład 1.

Pani Iwona zatrudniona jest w firmie X, ze stałą stawką miesięczną 3500 zł brutto. W sierpniu 2022 roku zamiast 176 godzin przepracowała 174 godziny z powodu spóźnień. Ile wyniesie wynagrodzenie pani Iwony za marzec?

3500 zł : 176 godzin = 19,89 zł / godz.

19,89 zł / godz. x 2 godziny = 39,78 zł

3500 zł – 39,78 zł = 3460,22 zł

Przykład 2.

Pan Michał zatrudniony jest jako ochroniarz w firmie X. Wynagrodzenie ma ustalone w stawce godzinowej 20 zł brutto za godzinę. W lutym 2022 roku kilkakrotnie spóźnił się do pracy, w związku z czym zamiast 160 godzin przepracował 159 godzin. Aby obliczyć wynagrodzenie pana Michała za luty, należy pomnożyć stawkę godzinową (20 zł) przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin (159 godzin). Pan Michał otrzyma wynagrodzenie 3180 zł brutto.

Jednak aby nie obniżać pracownikowi wynagrodzenia, pracodawca może zgodzić się na odpracowanie spóźnienia. Wówczas za czas spóźnienia niepunktualny pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia, ale odpracowany czas nie będzie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych.

Spóźnienie do pracy może skończyć się wypowiedzeniem umowy

Pracownik, który notorycznie spóźnia się do pracy, z reguły na początku otrzymuje karę porządkową. Jeśli jednak to nie skutkuje, dopuszczalne jest wypowiedzenie takiemu pracownikowi umowy. Ważne jest, aby pracodawca posiadał dowody jego spóźnień.

Nie każde spóźnienie do pracy kwalifikuje się jako powód do wypowiedzenia umowy.

Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku spóźnień można zastosować wypowiedzenie umowy. Jeśli pracownik spóźnił się jednorazowo lub spóźnia się sporadycznie, ale dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, wypowiedzenie mu umowy może zostać uznane za nieuzasadnione.

Niepunktualnemu pracownikowi można również wręczyć wypowiedzenie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale wówczas pracodawca musi wykazać się większą ostrożnością. Wypowiedzenie dyscyplinarne musi zostać uzasadnione naprawdę poważnymi powodami, np. jeżeli ciągłe spóźnienia pracownika powodują poważne konsekwencje dla firmy.

Nie można rozwiązać z pracownikiem umowy z powodu spóźnień, jeżeli spóźnienia te zostały usprawiedliwione.

Szereg konsekwencji jakie mogą spotkać niepunktualnego pracownika potwierdza, że regularne spóźnianie się do pracy nie popłaca.

Upomnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć?

Co zrobić, kiedy pracownik zachowuje się wulgarnie? Jak w zgodzie z Kodeksem Pracy upomnieć pracownika?

08.04.2022

Streszczenie:

Upomnienie dla pracownika jest najlżejszą formą kary do dyspozycji pracodawcy. Stosuje się je w formie pisemnej, a następnie stosowna adnotacja pozostaje w aktach pracownika przez okres roku. Po upływie tego czasu, pracodawca usuwa dokument z folderu pod warunkiem, że pracownik nie popełnił kolejnego wykroczenia wobec regulaminu. Informacja o udzieleniu kary upomnienia dla pracownika nie może być przekazana przyszłemu pracodawcy, jeżeli pracownik zmieni miejsce zatrudnienia. Jedną z konsekwencji otrzymania upomnienia za niewłaściwe zachowanie jest możliwość pozbawienia pracownika prawa do premii.

Spis treści:

Upomnienie pracownika — jakie opcje ma pracodawca? Upomnienie a nagana dla pracownika – jakie są różnice? Upomnienie dla wulgarnego pracownika – za co dokładnie można ukarać podwładnego? Jak ukarać pracownika za wulgarne zachowanie? Czy można zwolnić za wulgarne zachowanie? Podsumowanie

Upomnienie pracownika — jakie opcje ma pracodawca?

W pracy zdarzają się sytuacje stresujące, kiedy pod wpływem emocji pracownik może zachować się w sposób wulgarny czy arogancki wobec przełożonego. Przeklinanie czy obelgi względem szefa, jak i współpracowników mają negatywny wpływ na atmosferę w miejscu pracy, dlatego nie należy ich ignorować.

W rozdziale IV Kodeksu Pracy wymienione są 3 formy kar porządkowych, opisane przez przepisy art. 108 – 113:

upomnienie,

nagana,

kara pieniężna.

Chociaż pracodawca nie ma obowiązku stopniowania kar, zgodnie z art. 111 KP przy stosowaniu kary należy wziąć pod uwagę:

rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,

stopień winy pracownika,

jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Pracodawca może również zawrzeć w Regulaminie Pracy listę wykroczeń, za jakie pracownikowi grozi kara, jednak nie może ona być niezgodna z katalogiem uwzględnionym w Kodeksie Pracy.

Upomnienie a nagana dla pracownika – jakie są różnice?

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków i nagana, to nie to samo. Naganę stosuje się w przypadku poważniejszego wykroczenia pracownika. Podczas gdy wniosek o naganę można zastąpić upomnieniem, to już zamiast upomnienia nie wolno pracodawcy zastosować nagany.

Z kolei do kary pieniężnej można sięgnąć wyłącznie w następujących przypadkach:

nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy,

niezastosowanie się do przepisów BHP tudzież przeciwpożarowych,

przyjście do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w pracy.

Upomnienie dla wulgarnego pracownika – za co dokładnie można ukarać podwładnego?

Pracownika najczęściej upomina się za spóźnienie do pracy lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.

Przepisy prawa pracy nie określają jednoznacznie, jakie czyny należy uznać za wulgarne zachowanie pracownika.

W Kodeksie Pracy pojawia się natomiast zapis o konieczności przestrzegania zasad współżycia społecznego przez pracownika (art. 100 § 2 pkt 6). Interpretacja norm społecznych zależy jednak od zainteresowanych stron, jak i zapisów wewnętrznego regulaminu pracy.

Według Sądu Najwyższego „aroganckie wypowiedzi w stosunku do pełnomocnika pracodawcy, kwestionowanie jego kompetencji, odmowa wykonania polecenia (…), stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 K.p.” (wyrok z 11 czerwca 1997 r., sygn. akt I PKN 202/97, OSNP 1998/10/297).

Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził natomiast, że „wygłaszanie ocen niepochlebnych i dyskwalifikujących innych pracowników pod względem etycznym i zawodowym, kwestionowanie ich kwalifikacji, podważanie autorytetu i urażanie ich godności osobistej, zwłaszcza jeżeli ma charakter ciągły” może być przesłanką nie tylko do oficjalnego upomnienia pracownika, ale nawet do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (12 września 1978 r., sygn. akt I P 786/78).

Jak ukarać pracownika za wulgarne zachowanie?

Pracodawca chcąc ukarać pracownika musi wziąć pod uwagę termin w jakim miał miejsce czyn podlegający karze. Ukaranie pracownika może nastąpić:

w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu informacji o naruszeniu porządku pracy przez pracownika,

najpóźniej w 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia.

Art. 109 KP nakłada na pracodawcę obowiązek wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary. To ważne, ponieważ w trakcie tak trudnej rozmowy pracownik może zwrócić uwagę pracodawcy na nieuwzględnione dotychczas okoliczności czynu.

Czy upomnienie ustne pracownika wystarczy?

Pracodawca musi przedstawić pracownikowi informację o zastosowaniu kary w formie pisemnej. Sama rozmowa to za mało.

Jak napisać upomnienie dla pracownika?

Upomnienie pracownika powinno zawierać opis przewinienia i datę zdarzenia. Zawiadomienie o karze musi także pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie do wniesienia sprzeciwu i wyznaczyć termin jego ewentualnego wniesienia.

Jakie są konsekwencje?

Taki dokument przechowuje się w aktach osobowych pracownika. Jednakże po roku nienagannej pracy pracodawca powinien usunąć adnotację o upomnieniu.

Karę upomnienia można również zatrzeć wcześniej na wniosek pracownika lub organizacji związkowej, albo z dobrej woli pracodawcy. Do najważniejszych konsekwencji upomnienia z wpisem do akt pracownika, należy możliwość utraty prawa do premii. Informacja o karze nie może jednak widnieć na świadectwie pracy ani być przekazana kolejnemu pracodawcy.

Jeśli upomnienie pracownika odbyło się niezgodnie z prawem, pracownik ma 7 dni, by wnieść sprzeciw. Pracodawcy przysługuje następnie 14 dni na odrzucenie sprzeciwu. Jeżeli tego nie zrobi, to jest to równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Czy można zwolnić za wulgarne zachowanie?

Art. 30 Kodeksu pracy przewiduje 3 sposoby rozwiązania umowy przez pracodawcę:

za porozumieniem stron; za wypowiedzeniem; bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron jest najmniej sformalizowaną formą, co oznacza, że pracodawca może rozwiązać umowę z powodu wulgarnego zachowania pracownika, ale tylko jeśli ten wyrazi na to zgodę.

Podsumowanie

W Kodeksie Pracy przewidziano kary porządkowe na wypadek konieczności zdyscyplinowania pracownika. Upomnienie jest lżejszą formą kary wobec pracownika niż nagana czy kara pieniężna. Stosuje się je więc przy niewielkich przewinieniach.

Upomnienie pisemne pracownika powinno zawierać datę, opis okoliczności zdarzenia i podpisy pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca ma również obowiązek pouczyć pracownika o prawie do sprzeciwu oraz wyznaczyć termin, do kiedy można taki protest wnieść.

So you have finished reading the upomnienie za spóźnienie do pracy wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Pisemne upomnienie pracownika, Kara upomnienia wzór, Upomnienie w pracy, Upomnienie pracownika jak długo w aktach, Notoryczne spóźnianie się do pracy, Wymówki na spóźnienie do pracy, Kara porządkowa Kodeks pracy, Nagana w pracy

See also  Top 17 보험 심사 관리사 The 172 Latest Answer

Leave a Comment