Top 23 Urząd Gminy Grabów Oferty Pracy 27054 Votes This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me urząd gminy grabów oferty pracy on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: urząd gminy grabów oferty pracy Grabów, Urząd Gminy Grabów oferty pracy, Sesja Rady Gminy Grabów, Gmina Grabów godziny otwarcia, Kocham Gminę Grabów, ELE24 Gmina Grabów, Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, grabów 99-150


XXXVIII Sesja Rady Gminy Grabów nad Pilicą
XXXVIII Sesja Rady Gminy Grabów nad Pilicą


Oferta pracy – Gmina Grabów – Urząd Gminy w Grabowie

 • Article author: www.gminagrabow.pl
 • Reviews from users: 9404 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Oferta pracy – Gmina Grabów – Urząd Gminy w Grabowie Oferta pracy. środa, 08 czerwca 2022 10:18. praca. Oferta pracy w SNS Foods Sp. z o.o. … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Oferta pracy – Gmina Grabów – Urząd Gminy w Grabowie Oferta pracy. środa, 08 czerwca 2022 10:18. praca. Oferta pracy w SNS Foods Sp. z o.o. … Oferta pracy w SNS Foods Sp. z o.o.
 • Table of Contents:
Oferta pracy - Gmina Grabów - Urząd Gminy w Grabowie
Oferta pracy – Gmina Grabów – Urząd Gminy w Grabowie

Read More

Praca Grabów, oferty pracy w Grabowie – Aplikuj.pl

 • Article author: www.aplikuj.pl
 • Reviews from users: 39605 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca Grabów, oferty pracy w Grabowie – Aplikuj.pl Ponad 200 ofert pracy w Grabowie i okolicy. Aktualne i sprawdzone oferty pracy. Sprawdź najnowsze oferty i aplikuj. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca Grabów, oferty pracy w Grabowie – Aplikuj.pl Ponad 200 ofert pracy w Grabowie i okolicy. Aktualne i sprawdzone oferty pracy. Sprawdź najnowsze oferty i aplikuj. Ponad 200 ofert pracy w Grabowie i okolicy. Aktualne i sprawdzone oferty pracy. Sprawdź najnowsze oferty i aplikuj.
 • Table of Contents:

Oferty pracy w miastach

Praca w sąsiednich miejscowościach

Praca w Grabowie

Praca Grabów, oferty pracy w Grabowie - Aplikuj.pl
Praca Grabów, oferty pracy w Grabowie – Aplikuj.pl

Read More

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Article author: bip.grabow.nv.pl
 • Reviews from users: 24011 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Biuletyn Informacji Publicznej Informacje Podstawowe | Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy w Grabowie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Biuletyn Informacji Publicznej Informacje Podstawowe | Biuletyn Informacji Publicznej – Urząd Gminy w Grabowie.
 • Table of Contents:
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Read More

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – Gmina Grabów nad Pilicą

 • Article author: www.grabow.pl
 • Reviews from users: 24011 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – Gmina Grabów nad Pilicą Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – Gmina Grabów nad Pilicą Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z … . .Ogłaszenie, o, naborze, na, wolne, stanowisko
 • Table of Contents:
See also  Top 49 연예 기획사 순위 19088 Votes This Answer

menu

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko - Gmina Grabów nad Pilicą
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – Gmina Grabów nad Pilicą

Read More

▷ Oferty pracy Praca Grabów nad Pilicą – Szukam i dam pracę w Grabowie nad Pilicą

 • Article author: www.nuzle.pl
 • Reviews from users: 45979 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about ▷ Oferty pracy Praca Grabów nad Pilicą – Szukam i dam pracę w Grabowie nad Pilicą Sprawdź 11 ofert pracy w Grabowie nad Pilicą – Sprawdź tylko aktualne ✓ anonse i oferty pracy w … 2 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for ▷ Oferty pracy Praca Grabów nad Pilicą – Szukam i dam pracę w Grabowie nad Pilicą Sprawdź 11 ofert pracy w Grabowie nad Pilicą – Sprawdź tylko aktualne ✓ anonse i oferty pracy w … 2 dni temu z Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie … Sprawdź 12 ofert pracy w Grabowie nad Pilicą – Sprawdź tylko aktualne ✅ anonse i oferty pracy w miejscowości ➡️ Grabów nad Pilicą dodane w ponad 100 witrynach – Nuzle.pl Jeden klik, wszystkie oferty pracy
 • Table of Contents:

Pomoc nauczyciela w przedszkolu PILNE

Nauczyciel plastyka

Nauczyciel oligofrenopedagogika

Nauczyciel wychowanie przedszkolne

Nauczyciel doradztwo zawodowe

Nauczyciel wychowanie przedszkolne

Nauczyciel psychologia

Nauczyciel język niemiecki

Nauczyciel plastyka

Nauczyciel logopedia

Nauczyciel język polski

Nauczyciel język polski

Nauczyciel wychowanie przedszkolne

Staż z urzędu pracy Pracownik utrzymania czystości Nowe

135 – kucharz Nowe

135 – ogrodnik Nowe

Operator maszyn do produkcji wybobów z tworzyw Nowe

Staż z urzędu pracy Zaopatrzeniowiec Nowe

Pracownik budowlany

Staż z urzędu pracy Pracownik biurowy

Staż z urzędu pracy Technik administracji

Podobne wyszukiwania

▷ Oferty pracy Praca Grabów nad Pilicą - Szukam i dam pracę w Grabowie nad Pilicą
▷ Oferty pracy Praca Grabów nad Pilicą – Szukam i dam pracę w Grabowie nad Pilicą

Read More

Praca Grabów, oferty pracy na OLX.pl Grabów

 • Article author: www.olx.pl
 • Reviews from users: 12158 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca Grabów, oferty pracy na OLX.pl Grabów Praca na OLX.pl Grabów to interesujące oferty pracy z Twojej okolicy. Znajdź ofertę dla siebie lub zamieść ogłoszenie aby to pracodawca znalazł Ciebie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca Grabów, oferty pracy na OLX.pl Grabów Praca na OLX.pl Grabów to interesujące oferty pracy z Twojej okolicy. Znajdź ofertę dla siebie lub zamieść ogłoszenie aby to pracodawca znalazł Ciebie. Praca na OLX.pl Grabów to interesujące oferty pracy z Twojej okolicy. Znajdź ofertę dla siebie lub zamieść ogłoszenie aby to pracodawca znalazł Ciebie.
 • Table of Contents:

Pozostałe ogłoszenia

Znaleziono 4 ogłoszenia

Praca Grabów, oferty pracy na OLX.pl Grabów
Praca Grabów, oferty pracy na OLX.pl Grabów

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWIE NAD PILICĄ

ul. Parkowa 2

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Asystent rodziny

1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na ½ etatu

2. Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

7) posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

3. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku,

b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

g) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

h) umiejętność współpracy w zespole,

i) odporność na sytuacje stresowe,

j) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

k) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

l) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

– konsultacje z pracownikiem socjalnym;

– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

– wspieranie aktywności społecznej rodzin;

– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznej;

– udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

– sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

– współpraca z zespołem interdyscyplinarnym funkcjonującym na terenie gminy Grabów nad Pilicą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

5. Informacje dodatkowe:

Praca na ½ etatu w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

b) własnoręcznie podpisany życiorys – CV (obejmujący dane wymienione w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

f) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

k) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

l) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą rekrutacji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z RODO.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

8. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul. Parkowa 2 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

9. Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą, ul. Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą w terminie do 25.09.2020 r. do godz. 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka lub data złożenia w Ośrodku).

10. Inne:

1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 30.09.2020 r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.

5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Grabowie nad Pilicą i na stronie internetowej.

6. Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 5 – należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jolanta Stefaniak

Kierownik GOPS

Praca Grabów, oferty pracy na OLX.pl Grabów

Klikając przycisk zarejestruj się, akceptuję Regulamin.

Przyjmuję do wiadomości, że OLX wykorzystuje moje dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności oraz Polityką dotyczącą plików cookie i podobnych technologii. OLX wykorzystuje zautomatyzowane systemy i partnerów do analizowania, w jaki sposób korzystam z usług w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności produktu, treści, dostosowanych i opartych na zainteresowaniach reklam, jak również ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym korzystaniem z naszych usług.

So you have finished reading the urząd gminy grabów oferty pracy topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Grabów, Urząd Gminy Grabów oferty pracy, Sesja Rady Gminy Grabów, Gmina Grabów godziny otwarcia, Kocham Gminę Grabów, ELE24 Gmina Grabów, Urząd Gminy Grabów nad Pilicą, grabów 99-150

See also  Top 12 자이 스토리 고등 수학 상 답지 Top Answer Update

Leave a Comment