Top 42 Urząd Miejski Bytom Druki Do Pobrania Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me urząd miejski bytom druki do pobrania on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: urząd miejski bytom druki do pobrania UM Bytom druki do pobrania, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Bytom pracownicy, Wydział Komunikacji Bytom, BIP Bytom, UM Bytom wydziały, Wydział Architektury Bytom, Upoważnienie do rejestracji pojazdu Bytom


Beztroskie życie miejskie, Bytom, Rynek
Beztroskie życie miejskie, Bytom, Rynek


I-BIIP – INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

 • Article author: i-biip.um.bytom.pl
 • Reviews from users: 1585 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about I-BIIP – INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. karta usługi do pobrania w pokoju 304. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for I-BIIP – INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. karta usługi do pobrania w pokoju 304. Prowadzenie postępowania w sprawie wydania … I-BIIP – INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
 • Table of Contents:

I-BIIP – INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Wydział Architektury – karty usług druki urzędowe

I-BIIP - INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
I-BIIP – INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Read More

Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania | Bytomskie Mieszkania

 • Article author: www.bm.bytom.pl
 • Reviews from users: 26860 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania | Bytomskie Mieszkania Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania. Pliki do pobrania poniżej. … lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania | Bytomskie Mieszkania Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania. Pliki do pobrania poniżej. … lub wynajmowania/korzystania z lokali użytkowych/garażu/reklamy od Gminy Bytom. Bytomskie MieszkaniaBytomskie Mieszkania
 • Table of Contents:

Lokale mieszkalne

Kontakt

Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania | Bytomskie Mieszkania
Wnioski, druki, oświadczenia do pobrania | Bytomskie Mieszkania

Read More

Druki do pobrania – MOPR Bytom

 • Article author: mopr.bytom.pl
 • Reviews from users: 14320 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Druki do pobrania – MOPR Bytom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu. … MOPR w Bytomiu – już przyjmujemy wnioski o przyznanie dodatku węglowego … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Druki do pobrania – MOPR Bytom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu. … MOPR w Bytomiu – już przyjmujemy wnioski o przyznanie dodatku węglowego … ‘Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu’, MOPR, ‘MOPR Bytom’Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu
 • Table of Contents:

Bieżące ważne informacje

Ostatnie zmiany na stronie

Druki do pobrania - MOPR Bytom
Druki do pobrania – MOPR Bytom

Read More

UM Bytom – Urząd Miasta, Wydziały, Kontakt • jakiwniosek.pl

 • Article author: jakiwniosek.pl
 • Reviews from users: 36472 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about UM Bytom – Urząd Miasta, Wydziały, Kontakt • jakiwniosek.pl Obecnie w Polsce znajduje się 66 miast na prawach powiatu. Struktura Urzędu Miasta w Bytomiu. Struktura urzędu miasta Bytom. Urząd Miasta (UM) w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for UM Bytom – Urząd Miasta, Wydziały, Kontakt • jakiwniosek.pl Obecnie w Polsce znajduje się 66 miast na prawach powiatu. Struktura Urzędu Miasta w Bytomiu. Struktura urzędu miasta Bytom. Urząd Miasta (UM) w … Zobacz jakie sprawy załatwisz w UM Bytom przez internet lub bezpośrednio! Sprawdź kontakt – adres, godziny pracy i telefon.
 • Table of Contents:
See also  Top 34 컴퓨터 책상 높이 The 48 New Answer

Kontakt – adres telefon i godziny otwarcia

Urząd Miasta w Bytomiu umożliwia

Cudzoziemcy (17)

Firma (19)

Komunikacja (57)

Nieruchomości (51)

Obywatel (45)

Podatki (13)

Rolnictwo (4)

Społeczeństwo (32)

Zdrowie (19)

Czym są miasta na prawach powiatu

Struktura Urzędu Miasta w Bytomiu

Zadania wybranych wydziałów Urzędu Miasta Bytom

Jednostki podległe Urzędowi Miasta w Bytomiu

UM Bytom - Urząd Miasta, Wydziały, Kontakt • jakiwniosek.pl
UM Bytom – Urząd Miasta, Wydziały, Kontakt • jakiwniosek.pl

Read More

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom

 • Article author: mojbytom.pl
 • Reviews from users: 26891 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom … informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Bytomiu. Wraz z zestawem wskazówek będziesz mógł pobrać i wydrukować wymagane wnioski. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom … informacje na temat sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta w Bytomiu. Wraz z zestawem wskazówek będziesz mógł pobrać i wydrukować wymagane wnioski. Wymiana dowodu osobistego, prawa jazdy i wiele innych jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Bytom
 • Table of Contents:
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta - Bytom
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom

Read More

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom

 • Article author: www.bip.gov.pl
 • Reviews from users: 38207 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu … Wymiana dowodu osobistego, prawa jazdy i wiele innych jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Bytom
 • Table of Contents:
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta - Bytom
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Bytom

Read More

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Article author: bip.bytow.com.pl
 • Reviews from users: 40324 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Biuletyn Informacji Publicznej Druki do pobrania | Urząd Miejski w Bytowie. … osobom ze szczególnymi potrzebami · Strategia Rozwoju Gminy Bytów · Zglaszanie naruszeń nieprawłowości … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Biuletyn Informacji Publicznej Druki do pobrania | Urząd Miejski w Bytowie. … osobom ze szczególnymi potrzebami · Strategia Rozwoju Gminy Bytów · Zglaszanie naruszeń nieprawłowości …
 • Table of Contents:
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

INTERNETOWY SERWIS BYTOMSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego

karta usługi do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę

karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 304

Sporządzanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania rozbiórki, a także budowy oraz robót budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz o warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości

karta usługi do pobrania w pokoju 304

Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Opiniowanie oraz kierowanie wniosków na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych

karta usługi do pobrania w pokoju 304

Wydawanie zaświadczeń

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

karta usługi oraz druk do pobrania w pokoju 304

Prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń o zamiarze budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych / sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, itd.

karta usługi oraz druki do pobrania w pokoju 304

Druki do pobrania

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KORZYSTANIU BĄDŹ NIE KORZYSTANIU Z POMOCY MOPR dostępny jest na naszej stronie internetowej (zakładka: Druki do pobrania – Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPR) lub w formie papierowej – druki wyłożone przy urnie, wystawionej przy wejściu głównym do budynku przy ulicy Strzelców Bytomskich 16.

Wysyłka korespondencji (decyzja, zaświadczenie, inne pismo) dokonywana będzie częściowo za pośrednictwem operatora pocztowego.

Przesyłanie informacji do części klientów za pośrednictwem gońców (wyłącznie poprzez pozostawienie w odbiorczych skrzynkach adresowych awiza) o możliwości odbioru korespondencji bezpośrednio w Ośrodku, ze wskazaniem godzin odbioru przysyłki, ustalonych z innymi działami merytorycznymi, które będą także miały wyznaczony czas na bezpośredni kontakt w klientem.

Awiza wystawione po 15 maja br. stanowią podstawę do odbioru korespondencji w Ośrodku. Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu tożsamości, a także ważnego pełnomocnictwa (w przypadku odbioru korespondencji osobie trzeciej).

Urząd Miasta Bytom

Kontakt – adres, telefon i godziny otwarcia Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Urząd Miasta w Bytomiu ul. Parkowa 2

41-902 Bytom 322812051 strona www » e-mail » Zgłoś błąd!

Urząd Miasta w Bytomiu umożliwia:

Urząd miasta na prawach powiatu (UM) jest jednostką organizacyjną, która umożliwia prezydentowi miasta wykonywanie uchwał rady miasta oraz realizację określonych przepisami prawa zadań powiatu. Kierownikiem urzędu miasta jest jego prezydent. Urzędy miasta na prawach powiatu znajdują się – jak sama nazwa wskazuje – w miastach na prawach powiatu.

Czym są miasta na prawach powiatu?

Miasta na prawach powiatu to gminy, które wykonują zadania powiatu, z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców, takich jak:

ład przestrzenny,

ochrona środowiska,

gospodarka wodna,

remonty i budowy dróg miejskich, mostów czy placów,

transport zbiorowy oraz dróg publicznych,

pomoc społeczna,

edukacja publiczna,

cmentarze miejskie,

obronność,

współpraca ze społecznościami lokalnymi czy regionalnymi innych państw.

Niektóre miasta zostały podniesione do rangi powiatu w 1999 roku, przy okazji wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego kraju. Były to:

miasta z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tysięcy,

dawne stolice województw,

niektóre miasta w dużych aglomeracjach miejskich np. Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Żory.

Obecnie w Polsce znajduje się 66 miast na prawach powiatu.

Struktura Urzędu Miasta w Bytomiu

Urząd Miasta (UM) w Bytomiu tworzą:

wydziały i równorzędne komórki organizacyjne,

samodzielne komórki organizacyjne.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Urzędu Miasta w Bytomiu reguluje regulamin ustanowiony w drodze zarządzenia przez organ wykonawczy, w tym przypadku prezydenta miasta. Najczęściej w polskich urzędach miast znajdują się następujące wydziały (w Bytomiu mogą wystąpić nieznaczne różnice w nazewnictwie):

Urząd Stanu Cywilnego,

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (Wydział Podatków i Windykacji),

Wydział Komunikacji (Wydział Uprawnień Komunikacyjnych),

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,

Wydział Architektury i Budownictwa (Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego lub Wydział Budownictwa i – osobno – Biuro Planowania Przestrzennego),

Wydział Spraw Obywatelskich,

Wydział Gospodarki Mieniem (Wydział Zarządzania Mieniem),

Wydział Geodezji i Kartografii,

Wydział Edukacji i Sportu (Wydział Oświaty, Wydział Sportu i Rekreacji + Wydział Edukacji),

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu,

Wydział Kultury i Dziedzictwa,

inne – w zależności od jednostki.

Każdy wydział pełni ściśle określone funkcje, dlatego warto wiedzieć, do którego z nich należy udać się w swojej sprawie.

Zadania wybranych wydziałów Urzędu Miasta Bytom

Urząd Stanu Cywilnego jest instytucją, która rejestruje urodzenia i zgony, umożliwia zawieranie małżeństw oraz pozwala na uzyskanie rozmaitych dokumentów potwierdzających zdarzenia cywilne (składacie tu m.in. wnioski o odpis aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Bytom

Do kompetencji Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy przede wszystkim koordynowanie kwestii podatkowych, opłat lokalnych i skarbowych. To właśnie tutaj mieszkańcy składają swoje deklaracje podatkowe oraz uiszczają opłaty takie jak: podatek od nieruchomości w Bytomiu, podatki leśne i rolne.

Wydział Komunikacji wydaje prawa jazdy w Bytomiu, prowadzi wykaz ośrodków nauki jazdy, dokonuje rejestracji samochodów w Bytomiu oraz wydaje odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności transportowej.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa – Bytom

Ten wydział odwiedzają głównie osoby, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w Bytomiu lub dokonać zmiany danych firmowych w CEIDG oraz uzyskać różnego typu zezwolenia, w tym zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Bytomiu (potocznie zwane koncesją na alkohol).

Wydział Geodezji i Kartografii – Bytom

W Wydziale Geodezji i Kartografii mamy możliwość m.in. złożenia wniosku o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków w Bytomiu, zaktualizowania danych w ewidencji gruntów w Bytomiu, nadanie numeru porządkowego nieruchomości w Bytomiuoraz zweryfikowania dokumentacji projektowych i podziału nieruchomości.

Wydział Architektury i Budownictwa – Bytom

Wydział ten prowadzi sprawy związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni ​​​​​​w mieście. Odpowiada m.in. za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Bytomiu czy rozpatrywanie wniosków w sprawie chociażby pozwolenia na budowę w Bytomiu, rozbiórkę w Bytomiu i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w Bytomiu.

Wydział Spraw Obywatelskich – Bytom

Do tego wydziału najczęściej udajemy się w celu odebrania dowodu osobistego w Bytomiu, uzyskania zezwolenia związanego z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, zarejestrowania stowarzyszenia oraz załatwienia spraw meldunkowych w Bytomiu. Dowód osobisty jest jedynym dokumentem, który należy odebrać osobiście – w przypadku innych można skorzystać z upoważnienia do odbioru dokumentów.

Jednostki podległe Urzędowi Miasta w Bytomiu

Do jednostek zarządzanych przez Urząd Miasta w Bytomiu należą w szczególności:

So you have finished reading the urząd miejski bytom druki do pobrania topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: UM Bytom druki do pobrania, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Bytom pracownicy, Wydział Komunikacji Bytom, BIP Bytom, UM Bytom wydziały, Wydział Architektury Bytom, Upoważnienie do rejestracji pojazdu Bytom

See also  Top 44 커다란 여자애 는 좋아 하시나요 Best 268 Answer

Leave a Comment