Top 34 Vienna Life Opłata Likwidacyjna 2019 273 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me vienna life opłata likwidacyjna 2019 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: vienna life opłata likwidacyjna 2019 Vienna Life rezygnacja, Vienna Life jak odzyskać pieniądze, Vienna Life Kontakt, Vienna Life opinie, Vienna Life notowania, Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty forum, Open Life jak odzyskać pieniądze, Vienna Life wykup całkowity

Table of Contents

Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life?

Odzyskiwanie pieniędzy z Vienna Life rozpoczyna się od formalnego rozwiązania umowy. Dokonuje się to poprzez wysłanie do towarzystwa ubezpieczeń stosownego wniosku. Wzory formularzy dostępne są na stronie ubezpieczyciela i najłatwiej jest z nich skorzystać, aby cały proces przebiegł szybko i sprawnie.

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną?

Pierwszym krokiem do odzyskania nienależnie zatrzymanej przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej jest wystosowanie pisemnego wezwania do zwrotu. W takim piśmie należy wyjaśnić, że opłata została przez ubezpieczyciela zatrzymana bezpodstawnie.

Jak odzyskac pieniądze z Open Life?

Open Life – jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?
 1. Rozwiązanie umowy polisolokaty.
 2. Skompletowanie dokumentów.
 3. Analiza polisolokaty z skuteczną kancelarią
 4. Skierowanie sprawy do sądu.

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Warto zgłosić się do kancelarii, w której wykwalifikowani prawnicy posiadają wiedzę w zakresie odzyskiwania pieniędzy z zakończonych przedwcześnie polisolokat.

Jak wyjść z polisolokaty?

Z polisolokaty możemy wycofać się 30 dni od momentu podpisania umowy. Jest to termin gwarantowany przez ustawę. Ubezpieczycie wtedy musi zwrócić całość sumy wpłaconej na polisolokate. Innym sposobem wycofania się z polisolokaty jest wypowiedzenie umowy podczas czasu jej trwania.

Jak wycofać się z Open Life?

W celu rezygnacji z ubezpieczenia należy udać się do Doradcy w placówce Dystrybutora, u którego była zawierana umowa ubezpieczenia lub przesłać dyspozycję rezygnacji w oryginale na adres Towarzystwa Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Życie S.A., al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa.

Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia?

W przypadku dożycia do końca trwania umowy, ubezpieczyciel ma 14 dni na zwrot składek z polisy na życie. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które swoim zakresem obejmuje ubezpieczenia na życie, należy po prostu zwrócić się do TU o wypłatę świadczenia.

Czy Open Finance upadnie?

Open Finance był w czasach swojej świetności największą firmą pośrednictwa finansowego w Polsce. W ostatnich dniach 2021 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Czy Open Life jest bezpieczny?

Zapewniamy, iż pieniądze Klientów Open Lifebezpieczne i mają pokrycie w aktywach. Od lat nasza pozycja na rynku jest stabilna. Spełniamy wszystkie wymogi, jakie nakładają na nas organy nadzoru. Wskaźniki wypłacalności spółki wyniosły na dzień 30.09.2021 r.: 129,3% wobec 100% wymaganych ustawowo.

Kto jest właścicielem Open Life?

dokonała się zmiana akcjonariatu spółki – nabycie 51% akcji Open Life TU Życie S.A. przez TU Europa S.A., a 49% przez Open Finance S.A. Po 8 miesiącach na rynku Open Life znalazło się na 3 miejscu wśród towarzystw ubezpieczeń na życie pod względem przypisu składki.

Czy polisolokaty są bezpieczne?

polisy z UFK były przedstawiane jako substytut bezpiecznej lokaty bankowej, a doradcy kusili klientów wykresami pokazującymi nieprzeciętne zyski. W rzeczywistości lokowanie środków w polisy z UFK jest naznaczone dużym ryzykiem inwestycyjnym, na którym łatwo jest stracić rozmaite opłaty i prowizje (np.

Na czym polega polisolokata?

Produkt ten działa podobnie do lokaty bankowej i ma podobne oprocentowanie. Za pośrednictwem banku konsument zawiera umowę ubezpieczenia na życie i dożycie, w której w przypadku dożycia do końca umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić konsumentowi przykładowo 106 % sumy ubezpieczenia.

Czym jest polisolokata?

Polisolokaty lub polisy inwestycyjne to produkty finansowe sprzedawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe klientom “pod przebraniem” produktów ubezpieczeniowych. Ich dystrybucja prowadzona była najczęściej za pośrednictwem banków oraz powiązanych z bankami doradców finansowych.


WHERE TO LIVE IN VIENNA? How to select the best neighborhood!
WHERE TO LIVE IN VIENNA? How to select the best neighborhood!


Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia) – Prawo Karne – dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

 • Article author: www.karh.pl
 • Reviews from users: 32587 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia) – Prawo Karne – dr Aleksandra Rychlewska-Hotel opłata likwacyjna, naliczana w momencie zamknięcia polisy. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty okazało się niełatwe. Spis treści. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia) – Prawo Karne – dr Aleksandra Rychlewska-Hotel opłata likwacyjna, naliczana w momencie zamknięcia polisy. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty okazało się niełatwe. Spis treści. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty niejednemu spędza sen z powiek. Choć prawo karne może tu wchodzić w rachubę, bardziej efektywne będą środki cywilnoprawne
 • Table of Contents:

Polisy UFK – co to takiego

Opłaty likwidacyjne – co to takiego

Ubezpieczenie na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi Multiportfel R

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multiportfel Horyzont

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Multiportfel SpektrumMultiportfel Misiek

Opłaty likwidacyjne jako postanowienia abuzywne

Świadczenie WykupuWartość Wykupu

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek” Skandia Future Vital Vital Plus

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „db Inwestuj w Przyszłosć – Pasja Oszczędzania” „db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator”

Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT – 012016

Nieważność polisy Vienna Life (dawna Skandia)

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest active invest Multi Saver Capital+ Total Invest dividend invest

Unieważnienie polisolokaty

Jak rozwiązać polisę z Vienna Life (dawna Skandia)

Aneks do polisy – czy podpisywać

Jak odzyskać pieniądze od Vienna Life (dawna Skandia)

Kancelaria Kraków – Pomoc

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora

Polisolokaty opłata likwidacyjna

Jak wygląda odpowiedzialność karna menadżerów

Polisolokaty przedawnienie

Odpowiedzialność za zawyżenie należności w wekslu in blanco

Adwokat Prawo Karne • kancelaria Krakówdr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia) - Prawo Karne - dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia) – Prawo Karne – dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

Read More

vienna life opłata likwidacyjna 2019

 • Article author: viennalife.pl
 • Reviews from users: 42460 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about vienna life opłata likwidacyjna 2019 Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU), Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group dokonuje w każdym roku. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for vienna life opłata likwidacyjna 2019 Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU), Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group dokonuje w każdym roku.
 • Table of Contents:
vienna life opłata likwidacyjna 2019
vienna life opłata likwidacyjna 2019

Read More

vienna life opłata likwidacyjna 2019

 • Article author: www.uokik.gov.pl
 • Reviews from users: 39046 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about vienna life opłata likwidacyjna 2019 „Spółka”, „Vienna Life” lub „Pozwana”) we wzorcach umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi postanowień określających opłaty … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for vienna life opłata likwidacyjna 2019 „Spółka”, „Vienna Life” lub „Pozwana”) we wzorcach umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi postanowień określających opłaty …
 • Table of Contents:
vienna life opłata likwidacyjna 2019
vienna life opłata likwidacyjna 2019

Read More

Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Jak odzyskać 100%?

 • Article author: kancelariaea.pl
 • Reviews from users: 34865 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Jak odzyskać 100%? opłaty likwacyjnej,; wypłaty wartości wykupu. Znaczna część osób … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Jak odzyskać 100%? opłaty likwacyjnej,; wypłaty wartości wykupu. Znaczna część osób … Vienna Life (Skanida) rezygnacja – jak rozwiązać umowę Jak odzyskać opłatę likwidacyjną? Sprawdź!
 • Table of Contents:

Jak odzyskać pieniądze stracone przez opłatę likwidacyjną Skandia Vienna Life

Polisolokaty Skandia – Jakie nieprawidłowości wykrył i ujawnił prezes UOKiK

Porozumienie UOKiK

Vienna Life rezygnacja Skanida rezygnacja – Jak rozwiązać umowę

Autor Adwokat Ewa Anczewska

Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Jak odzyskać 100%?
Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Jak odzyskać 100%?

Read More

vienna life opłata likwidacyjna 2019

 • Article author: www.prawo.pl
 • Reviews from users: 4942 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about vienna life opłata likwidacyjna 2019 Największe szanse można dostrzec w przypadku polis Vienna Life, … Na mocy tych porozumień opłaty likwacyjne były pobierane w niższej … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for vienna life opłata likwidacyjna 2019 Największe szanse można dostrzec w przypadku polis Vienna Life, … Na mocy tych porozumień opłaty likwacyjne były pobierane w niższej …
 • Table of Contents:
vienna life opłata likwidacyjna 2019
vienna life opłata likwidacyjna 2019

Read More

Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia) · Kancelaria Prawna TMH Rzeszów

 • Article author: ktmh.pl
 • Reviews from users: 36122 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia) · Kancelaria Prawna TMH Rzeszów Ponadto, UOKiK zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwacyjne przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia) · Kancelaria Prawna TMH Rzeszów Ponadto, UOKiK zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwacyjne przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być … Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna. Osoby, które zainwestowały w „polisolokaty” Skandii po kilku latach na swoich kontach nie obserwowały
 • Table of Contents:

Porozumienie
z Prezesem UOKiK

Proces
odzyskiwania środków

Odzyskiwanie
środków

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek Radca Prawny Marcin Hotel

Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia) · Kancelaria Prawna TMH Rzeszów
Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia) · Kancelaria Prawna TMH Rzeszów

Read More

Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Odzyskaj 100%

 • Article author: oplatylikwidacyjne24.pl
 • Reviews from users: 9813 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Odzyskaj 100% Skandia Vienna Life – zastanawiasz się nad rezygnacją z polisy? Straciłeś pieniądze przez opłaty likwacyjne Skandia Vienna Life? Skontaktuj się z nami. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Odzyskaj 100% Skandia Vienna Life – zastanawiasz się nad rezygnacją z polisy? Straciłeś pieniądze przez opłaty likwacyjne Skandia Vienna Life? Skontaktuj się z nami. Skandia Vienna Life – zastanawiasz się nad rezygnacją z polisy? Straciłeś pieniądze przez opłaty likwidacyjne Skandia Vienna Life? Skontaktuj się z nami.
 • Table of Contents:

Spis treści

Bezpłatna analiza prawna Twojej Skandii

Likwidacja ubezpieczenia UFK Skandia

Odzyskamy bezprawnie pobrane pieniądze

Polisolokaty Skandia TU SA – obecnie Vienna Life

Czy Twoje ubezpieczenie UFK Vienna Life narusza prawa konsumenta

Vienna Life – nieważność umów UFK z FIZ

Twoja plisolokata generuje straty zamiast obiecanych zysków

Rezygnacja z Polisolokaty Skandia Vienna Life wykup całkowity opłata likwidacyjna

Vienna life 2021 opłata likwidacyjna Skandia

Zamknięcie polisolokaty Skandia Vienna Life miało miejsce parę lat temu — czy mogę jeszcze odzyskać pieniądze

Już dziś możesz odzyskać Swoje oszczędności

Poznaj opinie osób dla których odzyskaliśmy pieniądze od TU Skandia Vienna Life

Chcesz poznać więcej opinii osób którym pomogliśmy odzyskać oszczędności od TU Skandia Vienna Life

Jak odzyskać pieniądze ze Skandii

Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Odzyskaj 100%
Vienna Life rezygnacja | Skandia rezygnacja | Odzyskaj 100%

Read More

Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life?

 • Article author: rudaslaska.com.pl
 • Reviews from users: 16192 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life? Updating Vienna Life, a dokładniej Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Å»ycie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
 • Table of Contents:

Rozwiązanie umowy polisolokaty

Jak zrezygnować z polisy Vienna Life

Jak rozwiązać umowę z Vienna Life

Wezwanie do zapłaty

Pozew Polisolokata

Wyrok UFK

Kancelaria Polisolokaty

Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life?
Jak odzyskać pieniądze z Vienna Life?

Read More

Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną? – MASZ PRAWO

 • Article author: maszprawo.edu.pl
 • Reviews from users: 28629 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną? – MASZ PRAWO Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną? – MASZ PRAWO Updating
 • Table of Contents:
See also  Top 19 감자 샐러드 샌드위치 Best 98 Answer

Czym jest opłata likwidacyjna

Sądy i Rzecznik Finansowy po stronie konsumentów

Jak odzyskać opłatę likwidacyjną

Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną? – MASZ PRAWO
Polisolokaty – jak odzyskać opłatę likwidacyjną? – MASZ PRAWO

Read More

Unieważnienie polisolokaty OPEN LIFE – zwrot środków ✅

 • Article author: polisolokaty.info
 • Reviews from users: 5744 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Unieważnienie polisolokaty OPEN LIFE – zwrot środków ✅ Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Unieważnienie polisolokaty OPEN LIFE – zwrot środków ✅ Updating „Zainwestowałem w polisolokatę OPEN LIFE, ale wartość moich oszczędności regularnie spadała. Kiedy zrezygnowałem z umowy, Open Life pobrał jeszcze opłatę
 • Table of Contents:

Polisolokata OPEN LIFE – kancelaria

Polisolokaty Open Life – wykaz produktów

Open Life – jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

Opłata likwidacyjna polisolokaty Open Life

OWU Open Life i wyroki sądowe

Czy w 2021 r można jeszcze odzyskać 100% wartości rachunku od Open Life

Jaki jest czas na wystąpienie do sądu

Umów bezpłatną konsultację

BANKI I TU

Zobacz również

Aktualności

Polisolokaty

Współpraca

Nasz serwis

Ostatnie wpisy

Unieważnienie polisolokaty OPEN LIFE - zwrot środków ✅
Unieważnienie polisolokaty OPEN LIFE – zwrot środków ✅

Read More

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Zwrot opłaty ✅ | forum, opinie, 2021, prawnicy

 • Article author: polisolokaty.info
 • Reviews from users: 17992 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Zwrot opłaty ✅ | forum, opinie, 2021, prawnicy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Zwrot opłaty ✅ | forum, opinie, 2021, prawnicy Updating Osoby, które są w tej niekomfortowej sytuacji i zastanawiają się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty powinny na początku przeanalizować, czy będzie to
 • Table of Contents:

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat – jak dostać zwrot swoich pieniędzy gdzie szukać pomocy

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

Jak ubiegać się o zwrot z opłaty likwidacyjnej Kiedy można

Odzyskiwanie polisolokat – gdzie się zgłosić

Umów bezpłatną konsultację

BANKI I TU

Zobacz również

Aktualności

Polisolokaty

Współpraca

Nasz serwis

Ostatnie wpisy

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Zwrot opłaty ✅ | forum, opinie, 2021, prawnicy
Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Zwrot opłaty ✅ | forum, opinie, 2021, prawnicy

Read More

Wygrana z Vienna Life – MASZ PRAWO

 • Article author: maszprawo.edu.pl
 • Reviews from users: 36849 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wygrana z Vienna Life – MASZ PRAWO Wygrana z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna! … spółka nie była uprawniona do pobrania tzw. opłaty likwacyjnej. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wygrana z Vienna Life – MASZ PRAWO Wygrana z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna! … spółka nie była uprawniona do pobrania tzw. opłaty likwacyjnej.
 • Table of Contents:
Wygrana z Vienna Life – MASZ PRAWO
Wygrana z Vienna Life – MASZ PRAWO

Read More

Opinie o SKANDIA – sprawd¼ co my¶l± klienci o SKANDIA

 • Article author: www.ubezpieczenie.com.pl
 • Reviews from users: 44916 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Opinie o SKANDIA – sprawd¼ co my¶l± klienci o SKANDIA Zapraszam do bezpłatnej analizy umów ( opłaty likwacyjne) … A ja zauwazylem ze ViennaLife (dawniej skandia) zamyka swoje placowki. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Opinie o SKANDIA – sprawd¼ co my¶l± klienci o SKANDIA Zapraszam do bezpłatnej analizy umów ( opłaty likwacyjne) … A ja zauwazylem ze ViennaLife (dawniej skandia) zamyka swoje placowki. forum, opinie, komentarze ,ubezpieczenia, ubezpieczenie, samochodowe, zdrowotne, oc, samochodu, komunikacyjne, spo³eczne, pzu, na ¿ycie, towarzystwo ubezpieczeniowe, mieszkania, maj±tkowe, chorobowe, turystyczne, ac, najtañsze, domu, nnw, podró¿y, mieszkañ, emerytury, emerytura, inwestycyjne, firmySprawd¼ opinie internautów o konkretnym ubezpieczeniu w SKANDIA | Zobacz czy warto zdecydowaæ siê na ubezpieczenie w SKANDIA | Zostaw swoj± opinie o SKANDIA | Wystawiaj±c opiniê pomagasz innym dokonaæ wyboru!
 • Table of Contents:

Home

Zdrowotne

Komunikacyjne

Domu

Na ¿ycie

Turystyczne

Inwestycyjne

Dla firm

NNW

Ochrony prawnej

Spo³eczne

OFE

Opinie o towarzystwie

Opinie o SKANDIA - sprawd¼ co my¶l± klienci o SKANDIA
Opinie o SKANDIA – sprawd¼ co my¶l± klienci o SKANDIA

Read More

Polisolokaty. W sądzie można wywalczyć odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy – Money.pl

 • Article author: www.money.pl
 • Reviews from users: 7618 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Polisolokaty. W sądzie można wywalczyć odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy – Money.pl Podobnie warszawski SA wypowiedział się w wyroku z 24 maja 2019 r., … bezskuteczności postanowień określających opłaty likwacyjne. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Polisolokaty. W sądzie można wywalczyć odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy – Money.pl Podobnie warszawski SA wypowiedział się w wyroku z 24 maja 2019 r., … bezskuteczności postanowień określających opłaty likwacyjne. Coraz więcej sądów potwierdza, że umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym były nieważne – pisze Jolanta Ojczyk w Prawo.pl. To dobra wiadomość dla milionów posiadaczy tzw. polisolokat, zła dla ubezpieczycieli.
 • Table of Contents:

Klienci polisolokat wygrali w sądzie To pierwszy taki wyrok w Polsce

Świadczenie musi być określone

To nie jest umowa ubezpieczenia

Polisolokaty UOKiK dogadał się z 17 ubezpieczycielami Będą nawet zwroty pieniędzy

Sądy skupiają się na istocie umowy

Kara dla Getin Banku utrzymana Zapłaci za polisolokaty

Warszawski sąd zmienia orzecznictwo

Kolejne sprawy mogą trafić na wokandę

Polisolokaty. W sądzie można wywalczyć odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy - Money.pl
Polisolokaty. W sądzie można wywalczyć odzyskanie wszystkich wpłaconych pieniędzy – Money.pl

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty Vienna Life (dawna Skandia)

Coraz więcej osób czuje się oszukanych działaniem firm ubezpieczeniowych, które oferowały produkty zwane polisolokatami. Prokuratura Generalna zwracała zresztą uwagę, iż nieprawidłowości w oferowaniu konsumentom polis UFK winny być w niektórych przypadkach rozpatrywane z punktu widzenia przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Na początku miało być pięknie, obiecywano ogromne zyski i środki na emeryturę. Najczęściej kończyło się jednak na dużych stratach w zainwestowanych środkach, a kolejnym ciosem była tzw. opłata likwidacyjna, naliczana w momencie zamknięcia polisy. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty okazało się niełatwe.

Spis treści

Prawnokarny aspekt oferowania konsumentom polisolokat to jedna rzecz (Polisolokaty a oszustwo). Odsyłam Państwa w tym zakresie także do omówienia znamion przestępstwa oszustwa (Odpowiedzialność karna za oszustwo z art. 286 k.k.). Postępowanie karne nie jest jednak dobrym sposobem na odzyskanie pieniędzy z polisolokaty, a przy najmniej – bardzo czasochłonnym. Ewentualny obowiązek naprawienia szkody orzekany jest na rzecz pokrzywdzonego dopiero w wyroku skazującym. W praktyce sprawnie natomiast przebiega droga cywilnoprawna, którą wyjątkowo chciałabym Państwu przedstawić na łamach niniejszego bloga. W zakresie, w jakim niechlubny prym w oferowaniu polisolokat wiodła Skandia, aktualnie Vienna Life Towarzyszto Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, wpis odwoływać się będzie przede wszystkim do tych produktów.

Polisy UFK – co to takiego?

Polisolokaty to popularna nazwa produktów finansowych zwanych umowami ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jest to umowa o charakterze mieszanym, a w zasadnie podtyp umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym. W rzeczywistości jednak umowa ta tylko z pozoru i nazwy ma coś wspólnego z ubezpieczeniem. Jedynie niewielka część opłacanej składki była związana z tym elementem, podczas gdy pozostała część była przeznaczana na inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Produkt często był reklamowany jako sposób odkładania na emeryturę (tzw. trzeci filar). Miał on z początku również tę zaletę, że zyski miały być zwolnienie z „podatku Belki” (co ostatecznie zostało jednak zmienione).

Ostatecznie, jak zaznaczono już powyżej, polisy UFK nie przyniosły oczekiwanych zysków, a osoby, które zainwestowały w ten sposób swoje oszczędności, próbują aktualnie odzyskać wpłacone pieniądze.

Opłaty likwidacyjne – co to takiego?

Pod pojęciem opłat likwidacyjnych rozumiemy postanowienia, które wprost stanowią, że w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia klientowi zostanie potrącona odpowiednia (procentowa) część rachunku. W przypadku polisolokat była to swoista kara umowna za rezygnację z dalszego trwania umowy. Ubezpieczony był zatem stawiany pod przysłowiową ścianą. Miał do wyboru albo dalej tkwić w umowie, w ramach której jego środki topniały, albo też rozwiązać ją, przy czym musiał się wówczas liczyć z zapłatą określonej kwoty na rzecz ubezpieczyciela. W tym zakresie odzyskanie pieniędzy z polisolokaty okazywało się pewną fikcją.

Poniżej przedstawiam przykładowe zapisy OWU związane z poszczególnymi umowami.

Ubezpieczenie na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi Multiportfel R

Zapisy OWU w przypadku produktu „Ubezpieczenie na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi Multiportfel R”:

15.3. Wartość Wykupu związana z Umową jest równa Wartości Polisy, pomniejszonej o opłatę likwidacyjną. 15.4. Opłata likwidacyjna jest określona jako procentowa część środków zgromadzonych na Rachunku Jednostek Funduszy pochodzących z wpłaconych Składek Regularnych należnych ciągu pierwszych trzech Lat Polisy i Składek Dodatkowych. Wysokość tej opłaty jest ustalana przez Ubezpieczyciela i zależy od Okresu Ubezpieczenia i liczb lat, które upłynęły od wskazanej w polisie daty początku ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multiportfel Horyzont

Zapisy OWU w przypadku produktu „Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multiportfel Horyzont”:

§ 20 3. Wysokość kwoty do wypłaty powstałej w wyniku naliczenia Wartości Wykupu jest równa Wartości Polisy obliczonej według Ceny Jednostek Funduszu z najbliższego Dnia Wyceny następującego po dniu doręczenia do siedziby Ubezpieczyciela dokumentów wskazanych w ust. 2, pomniejszonej o opłatę likwidacyjną pobraną od wartości tej części środków wypłacanych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartość Jednostek Funduszy zakupionych ze Składki Regularnej należnej w okresie pierwszych pięciu Lat Polisy, po uwzględnieniu umorzeń Jednostek Funduszy związanych z pobranymi zgodnie z § 22 opłatami. 4. Stawka opłaty likwidacyjnej, o której mowa w ust. 3 powyżej pobieranej przez Ubezpieczyciela jest obliczana według następującego wzoru: 100% – (96,7%)(K-T) gdzie: T – mniejsza z dwóch wielkości: liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna, oraz liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu, K – Okres Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek

Zapisy OWU w przypadku produktu „Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek”:

§ 25 3. Wysokość kwoty do wypłaty, powstałej w wyniku naliczenia Wartości Wykupu, jest równa Wartości Polisy, obliczonej według Cen Jednostek Funduszy z najbliższego Dnia Wyceny danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, następującego najpóźniej po drugim dniu roboczym od dnia rozwiązania Umowy, pomniejszonej o opłatę likwidacyjną, pobraną od wartości tej części środków wypłaconych z Rachunku Jednostek Funduszy, która stanowi wartość Jednostek Funduszy zakupionych z opłaconej Składki Regularnej, należnej w okresie pierwszych pięciu Lat Polisy po uwzględnieniu umorzeń Jednostek Funduszy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stawka opłaty likwidacyjnej była z kolei ustalona w pkt 10 Załącznika nr 1 do OWU, zgodnie z którym:

10. Stawka opłaty likwidacyjnej: 1) W pierwszych dwóch Latach Polisy – 100% 2) Od trzeciego Roku Polisy: 100%-(96,7%)(K-T) gdzie: T – mniejsza z dwóch wielkości: liczba pełnych Lat Polisy, za które została zapłacona Składka Regularna, oraz liczba pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu K – Okres Ubezpieczenia 3) W okresie Umowy Bezskładkowej – zgodnie z pkt 2), z zastrzeżeniem, iż T oznacza liczbę pełnych Lat Polisy licząc od dnia zawarcia Umowy do dnia wystąpienia o wypłatę Wartości Wykupu.

Opłaty likwidacyjne jako postanowienia abuzywne

Postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych zaczęły być uznawane za abuzywne przez co odzyskanie pieniędzy z polisolokaty nabiera realnego charakteru. O co chodzi z abuzywnością? Zgodnie mianowicie z art. 3851 k.c.:

§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. § 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie. § 3. Nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. § 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Na podstawie przywołanego wyżej przepisu sądy zaczęły uznawać postanowienia wprowadzające opłaty likwidacyjne za abuzywne, czyli niewiążące konsumenta. Oznaczało to, że strony były związane umową w pozostałym zakresie, a ubezpieczyciel nie miał prawa potracić opłaty likwidacyjnej. Na skutek wnoszonych powództw na rzecz klientów zasądzane były wraz z odsetkami kwoty, które ubezpieczyciel zatrzymał na podstawie niedozwolonych postanowień OWU.

Zgodnie z art. 3852 k.c. „oceny zgodności postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny.” Dokonując oceny postanowień OWU pod kątem abuzywności brane były pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

sposób zapisu postanowień dot. opłat likwidacyjnych był na tyle skomplikowany, że uniemożliwiał konsumentowi zrozumienie jego sensu;

składki nie stanowiły odpłatności za świadczenie ubezpieczyciela, gdyż w rzeczywistości były one inwestowane w imieniu klienta;

ubezpieczyciel pobierał wiele comiesięcznych opłat regularnych takich jak: opłata administracyjna, opłata za ryzyko czy opłata za zarządzanie;

ubezpieczyciel nie wskazywał na co mają być przeznaczane opłaty likwidacyjne, a brak było możliwości ich powiązania z konkretnymi wydatkami – były one zawsze określane ryczałtowo;

opłaty likwidacyjne były rażąco wygórowane, sięgając często 90 a nawet 100% wartości rachunku;

konsument nie powinien ponosić ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności przez ubezpieczyciela – przedsiębiorcę;

opłaty likwidacyjne zapewniały gwarancję zysku dla ubezpieczyciela;

opłaty likwidacyjne były rażąco wygórowanymi karami umownymi, które uniemożliwiały (zniechęcały z uwagi na ekonomiczny bezsens) rezygnację z umowy polisolokaty zawartej z ubezpieczycielem.

Świadczenie Wykupu/Wartość Wykupu

Opłaty likwidacyjne dosyć szybko zostały rozpracowane przez orzecznictwo, a sądy zaczęły stwierdzać ich abuzywność. Zrodziło to po stronie ubezpieczycieli nowy trend. Zaczęli mianowicie wymyślać postanowienia, które w teorii miałyby uniemożliwić ich badanie pod kątem abuzywności, a w konsekwencji – utrudnić odzyskanie pieniędzy z polisolokaty. Zgodnie bowiem z art. 3851 k.c. pod kątem abuzywności nie mogą być badane postanowienia, które dotyczą świadczenia głównego. W OWU zaczęto zatem zapisywać postanowienia, zgodnie z którymi w przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczonemu będzie wypłacane Świadczenie Wykupu lub Wartość Wykupu, które były równe Wartości Rachunku i zgromadzonych na nim środków. Postanowienia te określały również sposób wypłaty tego świadczenie, a precyzyjnie – jego procentową wysokość.

W praktyce nowe zapisy sprowadzały się do tego samego co zastrzeżona opłata likwidacyjna, z tym jednak, że technicznie konstrukcja była nieco inna. Wywołały one z początku nieco zamieszania i rzeczywiście zdarzały się wyroki oddalające powództwa o zwrot z polisolokaty kwot zatrzymanych przez Vienna Life. Aktualnie jednak orzecznictwo nie ma wątpliwości, iż postanowienia pozwalające na zatrzymanie określonej części Świadczenia Wykupu są abuzywne i nie wiążą konsumenta. Oznacza to, że odzyskanie pieniędzy z polisolokaty będzie możliwe w całości.

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek”/ Skandia Future/ Vital/ Vital Plus

Bodajże najbardziej popularnym produktem, w którym wprowadzono konstrukcję Świadczenia Wykupu, była polisa „Multiportfel Złoty Wiek”. Zgodnie z § 23 ust. 5 OWU: „Wysokość Świadczenia Wykupu na dany dzień jest równa Wartości Części Wolnej Rachunku oraz określonego procentu Wartości Części Bazowej Rachunku, wskazanego w ust. 15 Załącznika nr 1 do OWU.” Załącznik 15 zawierał natomiast stosowną tabelkę, zawierającą procentową wysokość wartości zgromadzonych środków, którą miał otrzymać ubezpieczony, stosowną dla każdego roku obowiązywania umowy. Podobne postanowienia były stosowane w przypadku polisy Skandia Future, Vital oraz Vital Plus.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „db Inwestuj w Przyszłosć – Pasja Oszczędzania”/ „db Inwestuj w Przyszłość – Nawigator”

Zapisy opierające się na konstrukcji Świadczenia Wykupu były stosowane również w polisach grupowych ubezpieczeń UFK. Bardzo często były one oferowane Klientom przy okazji zaciągania kredytów hipotecznych, w szczególności w banku Deutsche Bank. Podczas rozmów najczęściej przedstawiano im informacji, że zawarcie polisy jest warunkiem otrzymania niższej marży. Choć Vienna Life próbuje niekiedy wykorzystywać tę okoliczność na swoją obronę w postępowaniach sądowych, to nie powinna ona mieć jednak wpływu na wynik postepowania. Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty powinno nastąpić w całej dochodzonej należności.

Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT – 01/2016

Sprawą opłat likwidacyjnych zajmował się także Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) – niedziałający już dzisiaj sąd, którego zadaniem było m.in. stwierdzanie abuzywności postanowień umownych stosowanych przez przedsiębiorców.

Postępowanie przez SOKiK zostało w biegiem czasu zastąpione postępowaniem administracyjnym przed Prezesem UOKIK. W ramach jednego z takich postępowań wydana została decyzja nr RKT – 01/2016 z dnia 15 marca 2016 r. (więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem), a w dniu 19 grudnia 2016 r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Prezesem UOKiK a Vienna Life (więcej informacji tutaj). Dokumenty te w sposób jednoznaczny wskazywały na konkretne OWU, wraz z ich indeksami, w których zawarte były postanowienia niedozwolone dotyczące opłat likwidacyjnych czy też zasad wypłaty Świadczenia Wykupu.

Nieważność polisy Vienna Life (dawna Skandia)

Już w trakcie pierwszych spraw związanych z abuzywnością postanowień dotyczących opłat likwidacyjnych pojawiały się głosy, że – oprócz uznania takich zapisów za niedozwolone – możliwe jest także stwierdzenie ich nieważności. Zgodnie bowiem z art. 830 § 1 k.c.: „przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym”. Wskazywano, iż opłaty likwidacyjne sprawiają, że kompletnie nieopłacalne staje się skorzystanie ze swojego prawa do rozwiązania umowy, a to oznacza faktyczne ograniczenie prawa ubezpieczonego – co jest prawnie niedopuszczalne jako sprzeczne z ustawą. Powoływano się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt: I CK 586/04, zgodnie z którym:

Nie ulega wątpliwości, że niedozwolone są także postanowienia umowne uszczuplające ustawowe uprawnienia konsumenta; nałożenie we wzorcu umowy na konsumenta obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej i to w znacznej wysokości, w razie skorzystania przez z niego z prawa przyznanego mu w ustawie, jest sprzeczne zarówno z ustawą, jak i z dobrymi obyczajami, gdyż zmierza do ograniczenia ustawowego prawa konsumenta, czyniąc ekonomicznie nieopłacalnym korzystanie z tego prawa.

Czy możliwe jest zatem unieważnienie polisolokaty?Pogląd o nieważności postanowień dotyczących opłat likwidacyjnych nie przyjął się powszechnie, niemniej niektóre sądy w rzeczy samej zaczęły stwierdzać nieważność całych umów ubezpieczenia. Następuje to jednak z innych powodów. Po pierwsze, ma to miejsce w przypadku niektórych polisach (mowa tu w szczególności o Multuportfel Złoty Wiek, Vital i Vital Plus), gdzie występują różnice w sposobie wyliczania wartości wykupu pomiędzy dokumentem polisy a OWU. Zgodnie natomiast z art. 385 § 1 k.c. w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. Skoro na podstawie samej polisy nie ma możliwości wyliczenie wartości wykupu, zaczęto uznawać całą umowę za nieważną z uwagi na brak precyzyjnego określenia świadczenia ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest / active invest / Multi Saver / Capital+ / Total Invest / dividend invest

Drugim przykładem, kiedy może nastąpić unieważnienie polisolokaty jest polisa MultiAsset Invest, active invest, Multi Saver, Capital+, Total Invest oraz Dividend Invest. W tym wypadku wskazać należy na dwa postanowienia OWU. Poniżej znajdują się zapisy z polisy MultiAsset Invest, ponieważ te dotyczące pozostałych wymienionych polis są w gruncie rzeczy tożsame co do skutku.

Zgodnie z § 21 ust. 6 OWU MultiAsset Invest:

„Ustalenie kwoty świadczenia w części dotyczącej Funduszu VL Multi Strategia, zgodnie z ust. 5, nastąpi pod warunkiem zrealizowania transakcji umorzenia Certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez ten fundusz. W przypadku braku możliwości realizacji tej transakcji z przyczyn wskazanych w Statucie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ustalenie w tej części kwoty świadczenia nastąpi przy uwzględnieniu Ceny Jednostki Funduszu z najbliższego Dnia Wyceny, po którym transakcja umorzenia Certyfikatów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego będzie mogła zostać zrealizowana.”

Zgodnie natomiast z § 24 ust. 2 OWU MultiAsset Invest:

„Terminy odnoszące się do czynności: zapisania, odpisania, zamiany, wyceny Jednostek Funduszy oraz jakichkolwiek płatności na podstawie Umowy, określone w OWU i w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz Dodatkowym Regulaminie Funduszu VL Multi Strategia, przyjęte zostały przy założeniu, że Ubezpieczyciel będzie w stanie dokonać stosownej transakcji dotyczącej aktywów wchodzących w skład danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego lub ich wiarygodnej wyceny, najpóźniej w dniu wskazanym w OWU. W przypadku braku możliwości dokonania czynności określonych w zdaniu poprzedzającym w terminach określonych w OWU lub ww. regulaminach spowodowanej przyczynami niezależnymi od Ubezpieczyciela, czynności te zostaną dokonane niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.”

W praktyce zestawienie obu powyższych zapisów (czy to dotyczących produktu MultiAset Invest, czy też pozostałych produktów) prowadziło do sytuacji, kiedy odzyskanie pieniędzy z polisolokaty okazywało się problematyczne. W momencie, gdy klient chciał rozwiązać umowę i wycofać środki, otrzymywał bowiem informację, że Vienna Life nie jest w stanie od razu zrealizować żądań umorzenia certyfikatów inwestycyjnych (problem dotyczył w szczególności Rockbridge TFI S.A. oraz Altus TFI S.A.). Z tego powodu, ubezpieczyciel odmawiał wypłaty środków w terminie wskazanym w OWU, rozkładając swoje świadczenie na raty, proporcjonalnie do realizacji odkupu certyfikatów przez fundusze inwestycyjne. Oznacza to, że miesięcznie klientowi była wypłacana tylko niewielka cześć jego pieniędzy.

Negatywnym skutkiem działania ubezpieczyciela było także to, że w każdym kolejnym miesiącu malała wartość funduszy, co przekładało się na dalsze straty. Nie dość zatem, że klient nie mógł od razu wypłacić swoich pieniędzy, to jeszcze traciły one na wartości. Klienci słusznie czuli się pokrzywdzeni, ponieważ przed zawarciem umowy obiecywano im ogromne zyski.

Unieważnienie polisolokaty

Z prawnego punktu widzenia do obrony są dwa stanowiska. To pierwsze (dalej idące) opiera się na tym, że umowa jest w całości nieważna, za czym przemawiać ma w pierwszej kolejności sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego. W przypadku tego typu umów ochrona ubezpieczeniowa ma charakter pozorny i nie pełni funkcji ochronnej. Ponadto, za nieważnością przemawia także sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, ponieważ ryzyko operacji finansowych związanych z funduszami inwestycyjnymi obciążało zawsze ubezpieczonego, a prawdopodobieństwo ziszczenia się wypadku ubezpieczeniowego (prowadzącego do wypłaty sumy ubezpieczeniowej) było znikome. W tym też kierunku wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie, który w wyroku z dnia 4 listopada 2019 r., sygn. akt I C 889/16 stwierdził co następuje:

Jak to zostało wcześniej wyjaśnione, w umowie ubezpieczenia zdefiniowanej w art. 805 KC kluczowe znaczenie ma pojęcie „wypadku ubezpieczeniowego”, za który należy uznać niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową. Umowa ubezpieczenia nie ma charakteru spekulacyjnego, jak gra czy zakład, lecz służy ochronie dóbr lub interesów ubezpieczającego (ubezpieczonego), w razie zajścia określonych, z reguły pejoratywnie ocenianych, zdarzeń. […] Zważyć przy tym należy, że skoro na wypadek śmierci powódki odpowiedzialność pozwanego sprowadzałaby się jedynie do wypłaty świadczenia odpowiadającego wartości rachunku w (…) powiększonego o 1 %, to wysokość tego dodatkowego świadczenia byłaby jaskrawo nieadekwatna do wartości dobra objętego ubezpieczeniem, czyli życia ubezpieczonej. W aspekcie gospodarczym, w tej sytuacji to nie zakład ubezpieczeń ponosi ekonomicznej skutki ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego, lecz ponosi je ubezpieczony, który z momentem uiszczenia składki i nabycia za nią (…) traci kontrolę nad sposobem zarządzania i inwestowania środków pieniężnych uiszczonych na pokrycie składki, nie uzyskując w zamian za to gwarancji wypłaty na rzecz uprawnionego świadczenia adekwatnego do wagi przedmiotu ubezpieczenia. […] Postanowienia umowy są nieuczciwe, bowiem kreują ekonomiczną pułapkę zastawioną na ubezpieczoną-inwestora, która powierza własne środki pieniężne innemu podmiotowi w celu ich zainwestowania, nie mając wpływu na sposób inwestowania tych środków, nie uzyskując gwarancji osiągnięcia zysku, a w razie powzięcia w trakcie okresu odpowiedzialności wątpliwości co do opłacalności inwestycji, pozbawiona jest realnej możliwości wycofania zainwestowanych środków, skoro stoją temu na przeszkodzie przez kilka pierwszych lat opłaty likwidacyjne pochłaniające całość lub znaczną część zgromadzonych środków. Okoliczności faktyczne sprawy wskazują na to, że powódka będąca konsumentką, nie posiadającą doświadczenia w zakresie prowadzenia inwestycji finansowych i oceny ryzyka ich powodzenia, została nakłoniona obietnicą korzyści finansowych przez jeden profesjonalny podmiot (ubezpieczający bank) do powierzenia swoich znacznych oszczędności drugiemu profesjonaliście (zakładowi ubezpieczeń) w ramach umowy zawierającej w tytule słowo ubezpieczenie, bez gwarancji osiągnięcia zysku i bez możliwości swobodnego wycofania zainwestowanych oszczędności w okresie odpowiedzialności. […] W przedmiotowej umowie razi asymetria korzyści zastrzeżonych na rzecz stron umowy grupowego ubezpieczenia. W ramach tej umowy, na rzecz (…) Bank S.A. zastrzeżono wynagrodzenie za pozyskanie ubezpieczonych tworzących grupę (ok. 128 000 zł – k. 1371), dla zakładu ubezpieczeń zostało zagwarantowane uzyskiwanie stałego przychodu w postaci opłaty administracyjnej, na poziomie ok. 10 000 złotych w skali roku i ok. 150 000 zł w całym okresie odpowiedzialności (patrz: opinia biegłego – k. 1381-1382), natomiast na rzecz powódki nie zastrzeżono jakiegokolwiek pewnego zysku po zakończeniu okresu odpowiedzialności, zaś dla uprawnionej zapewniono świadczenie ubezpieczeniowe w znikomej wysokości odpowiadającej 1 % wartości rachunku ubezpieczonej, nieadekwatnej do przedmiotu ubezpieczenia (życie ubezpieczonej). Razi też asymetria rozkładu kosztów i ryzyka gospodarczego. Umowa ta z jednej strony nie obciąża zakładu ubezpieczeń znaczącym ekonomicznie kosztem ryzyka wypadku ubezpieczeniowego w postaci śmierci ubezpieczonej (1 % wartości rachunku ubezpieczonej), ryzykiem zwrotu składki zainwestowanej w nominalnej wysokości zostało bowiem przeniesione na emitenta certyfikatów, a z drugiej obciąża powódkę kosztem ryzyka, że jej oszczędności w kwocie ponad 1 mln złotych nie przyniosą jakiegokolwiek zysku w ciągu 15 lat okresu odpowiedzialności.

Drugie możliwe stanowisko sprowadza się do uznania za nieważne jedynie tych postanowień, które pozwalają wypłacać wartość umowy „na raty”. W tym zakresie umowa byłaby bowiem sprzeczna z art. 830 § 1 k.c., zgodnie z którym: „Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym.”

Aktualnie można dostrzec tendencję orzecznictwa sądowego do stwierdzania nieważności całych umów, co z pewnością jest dobrym sygnałem dla klientów i pozwala z optymizmem patrzeć na odzyskanie pieniędzy z polisolokaty w przyszłości.

Jak rozwiązać polisę z Vienna Life (dawna Skandia)?

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pierwszym krokiem do tego jest rozwiązanie samej polisy. Aby rozwiązać polisę należy tymczasem wypełnić i wysłać wniosek o wypłatę całkowitą Świadczenia Wykupu/Wartości Wykupu. Można go pobrać ze strony Vienna Life pod adresem: https://viennalife.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty#rozwiazanie-umowy-wyplata-swiadczenia. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu tożsamości oraz polisę. W przypadku, gdy wypłaty domaga się spadkobierca ubezpieczonego, wymagane jest dodatkowo postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Aneks do polisy – czy podpisywać?

Klienci często zadają pytanie, czy podpisywać aneks do umowy, który jest im przedstawiany przez ubezpieczyciela. Na jego podstawie otrzymaliby bowiem od razu większą kwotę niż wynikająca z OWU.

Sytuacja jest o tyle problematyczne, że z jednej strony abuzywność postanowień bada się na moment zawarcia umowy, z drugiej jednak strony Vienna Life w ewentualnym sporze sądowym zawsze wykorzysta fakt podpisania aneksu jako dowód na to, że klient przy jego podpisywaniu miał świadomość, na co się godzi, oraz że zmieniona opłata likwidacyjna nie jest już abuzywna. Kwestię podpisania aneksu należy zatem w każdym przypadku badać odrębnie i ocenić, czy podpisanie aneksu może przynieść jakiś pożytek czy też utrudni odzyskanie pieniędzy z polisolokaty.

Jak odzyskać pieniądze od Vienna Life (dawna Skandia)?

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty różnie może przebiegać. Postępowanie w celu odzyskania swoich pieniędzy od Vienna Life warto rozpocząć od postępowania na etapie przedsądowym. W niektórych przypadkach może ono doprowadzić do pomyślnego zakończvienna enia sprawy i odzyskania pieniędzy bez postępowania sądowego. Jeżeli jednak ubezpieczyciel nadal nie będzie chciał dobrowolnie wypłacić należnych pieniędzy, pozostanie droga sądowa i złożenie pozwu. W zależności od postawy ubezpieczyciela, sprawa może się zakończyć bądź w pierwszej instancji, bądź dopiero po postępowaniu odwoławczym. Za okres postępowania tak czy inaczej należeć się Państwu będą odsetki, co stanowić może swoistą rekompensatę za zwłokę. Warto swoją sprawę skonsultować wcześniej z adwokatem, który oceni szanse powodzenia drogi przedsądowej oraz sądowej, a także poinformuje o ryzykach z tym związanych.

Kancelaria Kraków – Pomoc

Tematyka polisolokat i dochodzenia roszczeń z tym związanych jest niesłychanie szeroka. Nakłada się tu na siebie skomplikowana materia prawna, a także wielość poszczególnych OWU i zapisów w nich zawartych. Prawo karne jakkolwiek pozwoli w tych sytuacjach zaspokoić społeczne poczucie sprawiedliwości, to niekoniecznie zaspokoi interesy majątkowe pokrzywdzonego. Środki cywilnoprawne będą tu bardziej efektywne. Dla osób mających z tym styczność po raz pierwszy, samodzielne odzyskanie pieniędzy z polisolokaty może być nie lada wyzwaniem. Zachęcam do kontaktu każdego, kto chciałby przeanalizować swoją sprawę i możliwości odzyskania pieniędzy. Na pewno uda nam się wspólnie znaleźć odpowiedni sposób.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy prawnej w opisanym zakresie, zapraszam na spotkanie w Kancelarii Adwokackiej w Krakowie. Obszar mojej działalności obejmuje nie tylko Kraków, lecz również Katowice, Częstochowę, Kielce, Tarnów czy Rzeszów. W razie potrzeby pomoc prawna może być przy tym świadczona na terenie całego kraju, a spotkanie może odbyć się w trybie zdalnym przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Vienna Life rezygnacja

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym od kilkunastu lat były jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Łączyły w sobie ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny. Jednak wiele osób straciło na polisolokatach, próbując wypłacić powierzone środki przed zakończeniem umowy. Jak rozwiązać niekorzystną umowę z Vienna Life dawną Skandią? Jak odzyskać utracone pieniądze przez opłaty likwidacyjne Skandia Vienna Life?

Jak odzyskać pieniądze stracone przez opłatę likwidacyjną Skandia Vienna Life?

UFK, czyli ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestowaniem. Na polskim rynku produkty tego typu oferowała większość towarzystw Ubezpieczeniowych. Wśród nich także Skandia, która w 2016 r. zmieniła nazwę na Vienna Life. Ubezpieczenia z UFK cechowały cię tym, że symboliczną część wpłacanych składek przeznaczano na ubezpieczenie, a pozostałe środki lokowano w jednostki funduszy inwestycyjnych. Jednak terminy umów były bardzo długie — wieloletnie. Zakończenie ich przed czasem wiązało się z utratą często większości zgromadzonych na polisie pieniędzy w wyniku:

wypłaty świadczenia wykupu,

opłaty likwidacyjnej,

wypłaty wartości wykupu.

Znaczna część osób traciła w ten sposób dużą część wpłaconych środków na UFK. Czy te środki można odzyskać, a jeśli tak, to jak odzyskać pieniądze ze Skandii? Tak, można je odzyskać i podpowiadamy, jak to zrobić.

Polisolokaty Skandia – Jakie nieprawidłowości wykrył i ujawnił prezes UOKiK?

Prezes UOKiK wskazał w Decyzji nr RKT – 01/2016 nieprawidłowości w umowach oferowanych szerokiej grupie konsumentów przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Najważniejszą z nich było przerzucenie wszelkich negatywnych następstw zawarcia i wypowiedzenia umowy na klienta, co jest naruszeniem równowagi kontraktowej. Samo pobieranie opłat za przedwczesne zakończenie umowy jest po prostu groźbą utraty części środków. Obliguje to niejako do dokończenia umowy bez prawa do jej wypowiedzenia w dowolnym momencie bez konsekwencji.

Kto ponosi całe ryzyko związane z polisą?

Przede wszystkim polisolokata nigdy nie gwarantowała zysku. Można śmiało napisać, że nawet po wielu latach może przynieść wyłącznie straty. Nie daje także żadnej gwarancji ochrony kapitału. Nie zabezpiecza jej właściciela przed następstwami typu inwalidztwo czy ciężka choroba. Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż zabezpieczanie rodziny w wyniku śmierci ubezpieczonego jest iluzoryczne, gdyż z wielu umów tego rodzaju wypłacana jest jedynie aktualna wartość rachunku powiększona o 1%, co często stanowi mniejszą kwotę niż suma wpłaconych składek.

Zapisy umowy dotyczące wypłaty świadczenia wykupu, wartości wykupu oraz opłaty likwidacyjnej naruszają prawa konsumenta. W dodatku przez cały okres trwania umowy Vienna Life pobiera opłaty miesięczne z konta klienta za jego obsługę. Wszystkie te koszty są ujęte w umowie, ale sposób ich przedstawienia jest nieczytelny i niezrozumiały dla większości konsumentów.

Niezrozumiałe, mocno skomplikowane produkty finansowe

Umowa dotycząca polisolokaty, czyli powiązania ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym to skomplikowany produkt finansowy. Według raportu Rzecznika Finansowego nie ma możliwości, aby przeciętny konsument mógł zrozumieć umowę:

„Nie jest to »klasyczna« forma ubezpieczenia osobowego, bowiem zawiera wiele specyficznych rozwiązań, które nie są charakterystyczne dla ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, regulowana wieloma różnorodnymi wzorcami umownymi. Analiza jej treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa”.

Wynika z tego, że przeciętny konsument nie był w stanie podjąć świadomej decyzji, zawierając umowę. Bazował on bowiem jedynie na informacjach podanych przez „doradcę”. Niestety informacje te często były wysoce nieprecyzyjne i skupione jedynie na potencjalnych korzyściach.

Produkt rzekomo bezpieczny – Ubezpieczyciel zakładał rozwiązanie 70% umów przed terminem

Do spornych kwestii i nieprawidłowości dotyczących polisolokat doszła jeszcze świadomość Skandii odnośnie przedterminowego zakończenia sprzedawanych umów. Według opinii „Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 11.03.2015 r.) Skandia wiedziała o tym, że wielu klientów straci na polisolokatach. Mimo to sprzedawała produkty ubezpieczeniowe jako bezpieczne instrumenty finansowe.

Jeden z aktuariuszy oceniający ryzyko sprzedaży tego typu produktów zeznał w sądzie, że Skandia dokonała analizy kosztów. Wynikało z nich, że ponad 70% umów zostanie zakończonych przedterminowo. Oznaczało to wysokie prowizje dla Towarzystwa Skandia. Przekonując, że jest to produkt dochodowy i bezpieczny, a wiedząc, że klient na tym straci, mogło dojść do naruszenia przez Skandię ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.

Więcej na ten temat w artykule Gazety Prawnej.

Porozumienie UOKiK

W związku z powyższymi zarzutami doszło do wydania przez UOKiK decyzji wiążącej (DECYZJA Nr RKT – 01/2016) a następnie porozumienia UOKiK i Vienna Life (dawniej Skandia) 19 grudnia 2016r. Ostatecznie zakłady i towarzystwa ubezpieczeniowe, a w tym Vienna Life zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w aktywnych polisach objętych postępowaniem.

Niestety nie rozwiązało to całkowicie kwestii opłat likwidacyjnych, bo te nadal są pobierane.

Ponadto podpisanie aneksu, mimo że nie zamyka drogi sądowej, to może ją skomplikować. Pełnomocnicy Towarzystwa próbują wykorzystać fakt podpisania przez klienta aneksu na swoją korzyść. Dlatego warto skonsultować swoją sprawę ze specjalistą — Adwokatem lub Radcą Prawnym przed jego podpisaniem.

Vienna Life rezygnacja/ Skanida rezygnacja – Jak rozwiązać umowę?

Jak zakończyć umowę przedterminowo? Jak odzyskać pieniądze z polisy Vienna Life dawnej Skandii?

W Vienna life rezygnacja jest możliwa na wniosek. Należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Vienna Life i dołączyć ksero dowodu osobistego. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Vienna Life wypłaci tzw. świadczenie wykupu lub wartość wykupu. Termin wypłaty świadczenia jest ujęty w ogólnych warunkach zawartej umowy. W większości umów termin ten wynosi 14 dni od momentu złożenia wniosku. Ubezpieczyciel w momencie likwidacji polisolokaty pobierze opłatę w związku z jej zamknięciem. Na szczęście opłatę tą można w pełni odzyskać na drodze sądowej.

Jak odzyskać pieniądze z plisy Vienna Life Skandia?

Każdy konsument może na drodze sądowej dochodzić odzyskania całości opłaty likwidacyjnej. Samodzielne batalia w sądzie może być bardzo kłopotliwa i zakończyć się fiaskiem. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jak odzyskać pieniądze ze Skandii?

Dzięki np.: naszej pomocy możesz odzyskać na drodze cywilnoprawnej wszystkie środki zatrzymane w ramach wypłaty świadczenia wykupu lub wartości wykupu. W pierwszej kolejności skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją polisę, by zaproponować Ci optymalną drogę rozwiązania sprawy.

Warunkiem wszczęcia postępowania sądowego są terminy:

10 lat od rozwiązania polisy (rozwiązanie przed dniem 09.07.2018 r.);

6 lat od rozwiązania dla polis zawartych po dniu 09.07.2018 r.

Podsumowując sprawa polis UFK, budziła kontrowersje od wielu lat:

liczne skargi konsumentów;

interwencje Rzecznika Finansowego;

decyzje wiążące Prezesa UOKiK;

tysiące procesów sądowych.

Jeżeli rozważasz rezygnację z polisy Vienna Life dawnej Skandii lub straciłeś pieniądze w wyniku likwidacji polisolokaty, skorzystaj z doradztwa wyspecjalizowanej Kancelarii Adwokackiej. Ugruntowane orzecznictwo sądowe jest po Twojej stronie, a prawdopodobieństwo sukcesu – odzyskania pieniędzy jest bardzo wysokie. Więcej informacji o polisach UFK Vienna Life Skandia znajdziesz także na stronie oplatylikiwdacyjne24.pl

Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia) · Kancelaria Prawna TMH Rzeszów

Umowy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli polisy inwestycyjne, przez wiele osób nazywane „polisolokatami” to produkt, który kilka lat temu był bardzo często reklamowany i oferowany klientom przez banki oraz ubezpieczycieli jako bezpieczna metoda ulokowania środków, które dodatkowo były inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Jednym z nich była Skandia Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. (dalej również jako „Skandia”), która zmieniła swoją nazwę, po dołączeniu do grupy kapitałowej Vienna Insurance Group, na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A (dalej również jako Vienna Life).

Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna. Osoby, które zainwestowały w „polisolokaty” Skandii po kilku latach na swoich kontach nie obserwowały zwiększenia się środków, a wręcz przeciwnie – często wartość rachunku była niższa niż suma wpłacanych latami składek. W niektórych przypadkach zaobserwować można było wzrost wartości umowy w stosunku do wpłaconych składek, jednak był on dużo niższy aniżeli zysk spodziewany, a ponadto znacznie niższy niż ten obiecany przez agenta ubezpieczeniowego podczas przystępowania do umowy. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji właściciele konta podejmowali decyzję o jego zamknięciu i zakończeniu umowy. Wtedy też wychodziło na jaw, że w momencie zrezygnowania z „polisolokaty” przed upływem czasu, na jaki pierwotnie została podpisana, że ubezpieczyciel nie zwróci całości wartości lokaty. Związane jest to z opłatą likwidacyjną, którą zawarto w umowie właśnie w przypadku przedwczesnego jej rozwiązania. Jednocześnie, określenie „opłaty likwidacyjne” nie były określane wprost, lecz jako: świadczenie wykupu, wartość wykupu itp.

Spis treści

Porozumienie z Prezesem UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził z urzędu postępowanie przeciwko Skandii w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku którego uprawdopodobniono, że praktyki takie mogły mieć miejsce. Ponadto, UOKiK zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie decyzją o nr RKT – 01/2016, nałożono na Skandię obowiązek wdrożenie działań mających na celu poprawę warunków w zakresie rezygnacji z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Porozumienie to objęło umowy zawarte na podstawie 67 wzorców umownych, m.in. takich jak:

Multiportfel R

Multiportfel Misiek

Multiportfel Spektrum

Multiportfel Złoty Wiek,

Multiportfel Złoty Wiek VIP,

Skandia Future,

Skandia Future Plus,

Skandia Grand,

Multiportfel Dobry Plan,

Vital,

Vital Plus.

Decyzją zostało również nałożone zobowiązanie na Ubezpieczyciela do zaoferowania wszystkim klientom, których porozumienie dotyczy, propozycji aneksu do umowy. Dodatkowo, co szczególnie istotne, Vienna Life, tak jak inni Ubezpieczyciele, z którymi zawarto porozumienia, ma obowiązek poinformować klientów, że skorzystanie z warunków rozwiązania umowy wynikających z decyzji UOKiK nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

Proces odzyskiwania środków

Ze względu na obowiązujące prawo, a także w oparciu o wyniki postępowania przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawnicy dysponują możliwościami i środkami do odzyskiwania opłat likwidacyjnych od Vienna Life. Kancelaria TMH przeprowadza cały proces odzyskiwania środków od tego Ubezpieczyciela.

Pierwszym etapem jest rozmowa z Klientem oraz przekazanie dokumentów. Dopiero po ich weryfikacji można podjąć decyzję na temat tego ile środków uda się odzyskać, a także w jaki sposób.

Kolejnym etapem jest sporządzenie wezwania do zapłaty wzywającego do wypłaty zatrzymanych środków. Jest to etap, który umożliwia późniejsze skierowanie sprawy na drogę sądową, lecz w niektórych przypadkach prowadzi do dobrowolnej wypłaty części zatrzymanych środków przez Vienna Life. To od Klienta i jego indywidualnego podejścia zależy, czy w dalszym ciągu kontynuować będzie proces odzyskiwania środków w sądzie czy też nie.

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową prawnicy zajmują się przygotowaniem pozwu, a także prowadzeniem całego sporu, sporządzając wszelkie niezbędne pisma procesowe i uczestnicząc w rozprawach.

Odzyskiwanie środków

Prawnicy Kancelarii TMH od kilku lat w imieniu klientów odzyskują zatrzymane środki przez Vienna Life. Przeprowadzono już ok 300 spraw, a prawie wszystkie z nich zakończyły się sukcesem.

Kwestia powodzenia danej sprawy nie zależy również od sposobu nazwania opłat likwidacyjnych. Z powodzeniem odzyskiwaliśmy środki, gdzie zostały określone one wprost, m.in. w:

Umowie Ubezpieczenia na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi „Multiportfel R”,

Umowie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Spektrum”.

Częściej jednak opłaty te są wskazane jako wartość wykupu czy świadczenie wykupu, najczęściej podczas pracy w kancelarii spotykamy się z:

Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Złoty Wiek”,

Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Spektrum Plus”,

Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Horyzont”,

Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Skandia Grand”,

Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Vital”.

Powyżej przytoczone zostały jedynie nazwy umów, których posiadacze zgłaszają się najczęściej po pomoc w odzyskiwaniu środków pieniężnych od Vienna Life. Posiadanie innej niż jedna ze wskazanych umów nie oznacza, że odzyskanie środków będzie trudniejsze. Niezmiennie, każda sprawa traktowana jest w indywidualny sposób, który pozwoli na zakończenie jej w pożądany sposób.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: [email protected]) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

So you have finished reading the vienna life opłata likwidacyjna 2019 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Vienna Life rezygnacja, Vienna Life jak odzyskać pieniądze, Vienna Life Kontakt, Vienna Life opinie, Vienna Life notowania, Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty forum, Open Life jak odzyskać pieniądze, Vienna Life wykup całkowity

See also  Top 30 버터 플라이 꽃 67 Most Correct Answers

Leave a Comment