Top 42 Wniosek Do Dyrektora Szkoły O Nauczanie Indywidualne Wzór The 205 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór Nauczanie indywidualne jak załatwić, Wniosek o nauczanie domowe wzór

Table of Contents

Jak napisać uzasadnienie wniosku o nauczanie indywidualne?

uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły (§ 6 ust.

Ile czasu ma dyrektor na zorganizowanie nauczania indywidualnego?

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim …

Czy dyrektor szkoły może odmówić nauczania indywidualnego?

Marzenna Czarnocka

Bardzo proszę o podstawę prawną. Odpowiedź: Organ prowadzący nie może odmówić realizacji nauczania indywidualnego bez względu na fakt, że aktualnie zajęcia edukacyjne w szkole są organizowane z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (art. 1, art. 127 ust 2 ustawy Prawo oświatowe).

Kto wnioskuje o nauczanie indywidualne?

Obecnie nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony, dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Otrzymują oni z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

Komu przysługuje indywidualny tok nauczania?

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą zostać objęci indywidualnym nauczaniem. W takiej sytuacji na szkole oraz jej dyrektorze spoczywać będzie szereg dodatkowych obowiązków związanych z organizacją tej formy nauczania.

Ile się czeka na nauczanie indywidualne?

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Jakie dokumenty są potrzebne do nauczania indywidualnego?

Dokumentacja nauczania indywidualnego
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dokumentację potwierdzającą sposób organizacji nauczania oraz.
 • dokumentację przebiegu nauczania ucznia objętego nauczaniem indywidualnym, w tym udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak wygląda nauczanie indywidualne w szkole?

Nauczanie indywidualne to tymczasowy system nauki, który polega na tym, że uczeń przyswaja wiedzę w domu, ale w obecności nauczyciela. Korzystają z niego dzieci, które zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych lekcjach.

Ile kosztuje nauczanie indywidualne?

Nauczanie domowe jest bezpłatne. Koszty, które ponoszą rodzice, zależą od ich możliwości finansowych, a także chęci. Rodzice mogą (lecz nie muszą) zainwestować w pomoce naukowe dla dziecka, dodatkowe zajęcia, rozwijanie zainteresowań malucha, etc.

Jak załatwić dziecku nauczanie indywidualne?

Podstawą organizacji nauczania indywidualnego jest złożenie orzeczenia. Orzeczenie, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Innymi słowy, rodzice nie składają do dyrektora wniosku o organizację nauczania. Muszą oni wystąpić do poradni o wydanie orzeczenia.

Czy nauczyciel musi wyrazić zgodę na nauczanie indywidualne?

35 ust. 1, w związku z realizacją nauczania indywidualnego, w którym realizuje się program nauczania, w wymiarze 1/4 etatu, nie wymaga zgody nauczyciela i powinien on podporządkować się poleceniu dyrektora. Potwierdza to orzecznictwo sądów (wyrok Sądu Najwyższego z 12 maja 2004 r.

Co zrobić żeby mieć nauczanie domowe?

Co musisz zrobić
 1. Idź z dzieckiem do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię. Pracownik poradni oceni, czy twoje dziecko może uczyć się w domu. …
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. …
 3. Złóż dokumenty u dyrektora przedszkola albo szkoły. …
 4. Czekaj na decyzję dyrektora.

Ile zarabia nauczyciel za nauczanie indywidualne?

W obowiązujących przepisach prawa nie wyszczególniono dodatkowego wynagrodzenia lub dodatku z tytułu prowadzenia zajęć w ramach indywidualnego nauczania.

Jakie przedmioty w nauczaniu indywidualnym?

W zaleceniach wskazano realizację zajęć w odrębnym pomieszczeniu w szkole z możliwością uczestniczenia w wybranych zajęciach edukacyjnych z klasą, m.in.: w-f, religia, plastyka, muzyka, informatyka, technika.

Ile zarabia nauczyciel za nauczanie indywidualne?

W obowiązujących przepisach prawa nie wyszczególniono dodatkowego wynagrodzenia lub dodatku z tytułu prowadzenia zajęć w ramach indywidualnego nauczania.

Czy nauczanie indywidualne może odbywać się zdalnie?

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta wprowadza do ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przepis pozwalający na organizowanie zdalnego nauczania indywidualnego także poza okresem epidemii. Dotąd taka możliwość była przewidziana do końca roku szkolnego 2021/2022.


NAUCZANIE INDYWIDUALNE-co i jak
NAUCZANIE INDYWIDUALNE-co i jak


wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

 • Article author: sp77.edupage.org
 • Reviews from users: 17341 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór do Procedury nauczania indywualnego … Dyrektor. Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie. Wniosek rodzica o nauczanie indywualne. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór do Procedury nauczania indywualnego … Dyrektor. Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie. Wniosek rodzica o nauczanie indywualne.
 • Table of Contents:
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

Read More

Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 16814 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie – Portal Oświatowy Pobierz wzór wniosku rodziców o indywualne nauczanie dziecka. … jest złożenie w szkole orzeczenia o potrzebie indywualnego nauczania. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie – Portal Oświatowy Pobierz wzór wniosku rodziców o indywualne nauczanie dziecka. … jest złożenie w szkole orzeczenia o potrzebie indywualnego nauczania. Pobierz wzór wniosku rodziców o indywidualne nauczanie dziecka
 • Table of Contents:
Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie - Portal Oświatowy
Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie – Portal Oświatowy

Read More

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 • Article author: ppp.zpo.limanowa.pl
 • Reviews from users: 19635 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Updating Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Limanowej
 • Table of Contents:
Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Read More

PEDAGOG SZKOLNY – nauczanie indywidualne

 • Article author: www.pedagogszkolny.pl
 • Reviews from users: 3900 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about PEDAGOG SZKOLNY – nauczanie indywidualne Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for PEDAGOG SZKOLNY – nauczanie indywidualne Updating Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracującepedagog szkolny, pedagog, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, wychowanie, opieka, profilaktyka, dzieci, dostosowanie wymagań
 • Table of Contents:
PEDAGOG SZKOLNY - nauczanie indywidualne
PEDAGOG SZKOLNY – nauczanie indywidualne

Read More

Czy można odmówić realizacji nauczania indywidualnego w czasie na – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 32958 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy można odmówić realizacji nauczania indywidualnego w czasie na – Portal Oświatowy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy można odmówić realizacji nauczania indywidualnego w czasie na – Portal Oświatowy Updating Czy w zawiązku z ograniczeniem pracy szkół z powodu COVID organ prowadzący może odmówić przyznania godzin nauczania indywidualnego rodzicowi ucznia ni
 • Table of Contents:
Czy można odmówić realizacji nauczania indywidualnego w czasie na - Portal Oświatowy
Czy można odmówić realizacji nauczania indywidualnego w czasie na – Portal Oświatowy

Read More

Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne? : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec

 • Article author: www.poradniamielec.pl
 • Reviews from users: 28891 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne? : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne? : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec Updating Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec
 • Table of Contents:
See also  Top 13 세 나무 의 비밀 Top 89 Best Answers

Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne

Facebook

 Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne? : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec
Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne? : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec

Read More

Podanie o indywidualne nauczanie — PobierzWzory.pl

 • Article author: pobierzwzory.pl
 • Reviews from users: 37567 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Podanie o indywidualne nauczanie — PobierzWzory.pl Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (placówki) po odbytym stażu. Awans zawodowy nauczyciela spokrewnionego z dyrektorem szkoły.nauczyciel złożył sprawozdanie z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Podanie o indywidualne nauczanie — PobierzWzory.pl Wzór zaświadczenia dyrektora szkoły (placówki) po odbytym stażu. Awans zawodowy nauczyciela spokrewnionego z dyrektorem szkoły.nauczyciel złożył sprawozdanie z …
 • Table of Contents:

Wniosek o nauczanie indywidualne 2020

wniosek o nauczanie indywidualne 20202021

Druk zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego

Jak uzasadnić wniosek o nauczanie indywidualne

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Podanie o indywidualne nauczanie — PobierzWzory.pl
Podanie o indywidualne nauczanie — PobierzWzory.pl

Read More

wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

 • Article author: www.zse-zdwola.pl
 • Reviews from users: 4955 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór W ramach organizacji nauczania indywualnego dyrektor szkoły określa sposób … Wzór wniosku pełnoletniego ucznia o indywualne nauczanie w formie zdalnej … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór W ramach organizacji nauczania indywualnego dyrektor szkoły określa sposób … Wzór wniosku pełnoletniego ucznia o indywualne nauczanie w formie zdalnej …
 • Table of Contents:
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

Read More

wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

 • Article author: zsgh.edu.pl
 • Reviews from users: 25568 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór poz. 1616 ze zm. 2020 r. poz. 1537), wnioskuję o zorganizowanie nauczania indywualnego. [ indywualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego]. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór poz. 1616 ze zm. 2020 r. poz. 1537), wnioskuję o zorganizowanie nauczania indywualnego. [ indywualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego].
 • Table of Contents:
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

Read More

DOKUMENTACJA – Poradnik Dyrektora Szkoły

 • Article author: poradnik-dyrektora.pl
 • Reviews from users: 4316 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about DOKUMENTACJA – Poradnik Dyrektora Szkoły Wzór wykazu nauczyciel realizujących nauczanie indywualne · Wzór wniosku rodziców o indywualne nauczanie · Wzór karty organizacji nauczania indywualnego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for DOKUMENTACJA – Poradnik Dyrektora Szkoły Wzór wykazu nauczyciel realizujących nauczanie indywualne · Wzór wniosku rodziców o indywualne nauczanie · Wzór karty organizacji nauczania indywualnego. “Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce” jest przygotowany specjalnie z myślą o dyrektorach szkół. Omawia zagadnienia dotyczące: nadzoru pedagogicznego, kształcenia i wychowania, organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwa, kadr, płac i finansów. Zawiera gotowe wzory dokumentów, takie jak: regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora, plany nadzoru pedagogicznego, ankiety i zestawienia podsumowujące pracę szkoły w semestrze i roku szkolnym. W każdym wydaniu poradnika znajdują się omówienia najnowszych aktów prawnych dotyczących oświaty.
 • Table of Contents:

Wzór zezwolenia dyrektora na odstąpienie od realizacji treści nauczania

Wzór wykazu nauczyciel realizujących nauczanie indywidualne

Wzór wniosku rodziców o indywidualne nauczanie

Wzór karty organizacji nauczania indywidualnego

Wniosek o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

Plan zajęć indywidualnego nauczania

Najnowsze dokumenty

ZGODY I OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW NA POCZATKU ROKU SZKOLNEGO – WERSJA POLSKA I UKRAIŃSKA

Umowa o pracę ze specjalistą od września 2022 r

Bezpieczeństwo i opieka

RAPORT Z PRZEGLĄDU I OCENY STANU BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTAT EDUKACYJNY Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W CZASIE PANDEMII COVID-19 CZ 2

Organizacja pracy szkoły

LISTA KONTROLNA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO (CZERWIEC I LIPIEC) – 107 ZADAN DYREKTORA SZKOŁY

Arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 20222023

Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Kształcenie i wychowanie

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok 20212022

OPINIOWANIE OCEN ZACHOWANIA DLA UCZNIÓWÂ

Regulamin edukacji zdalnej uwzględniający kwestie ochrony danych osobowych

Nadzór pedagogiczny

DOKUMENTACJA SZKOLNA Nadzór pedagogiczny Arkusze obserwacji zajęć

Sprawozdanie Dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 20212022

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY 20212022 – WERSJA AKTUALNA PO ZMIANACH STAN NA 1409 2021

Finanse i kadry

REGULAMIN DOKONYWANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Zgoda na przydzielenie godzin ponadwymiarowych

DOKUMENTACJA - Poradnik Dyrektora Szkoły
DOKUMENTACJA – Poradnik Dyrektora Szkoły

Read More

wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

 • Article author: sp2myslowice.pl
 • Reviews from users: 20410 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywualnego nauczania, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywualnego nauczania, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie …
 • Table of Contents:
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór
wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Zespół Orzekający Poradni wydaje na wniosek rodziców/opiekunów prawnych: potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Limanowej wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu limanowskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, które mieszkają na terenie powiatu limanowskiego. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy. Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty: wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych,

zaświadczenie lekarza (specjalisty) zawierające:

informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania), § 6 ust. 3 rozp.,

uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły (§ 6 ust.4 rozp.),

stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola; w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić Określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni). W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust.5 rozp.). Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia jego problemów dydaktycznych i wychowawczych, informując o tym wnioskodawcę. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.

W ciągu 7 dni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie w 1 egzemplarzu (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

nauczanie indywidualne

Nawigacja

Aktualnie online Gości online: 5

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 29,513

Najnowszy użytkownik: Ostatnie komentarze

O nie! Ta strona potrzebuje włączonej obsługi języka JavaScript! Twoja przeglądarka nie obsługuje tego języka lub ma wyłączoną jego obsługę. Włącz wykonywanie kodu JavaScript w swojej przeglądarce internetowej, aby skorzystać ze wszystkich funkcji strony

lub skorzystaj z programu obsługującego język JavaScript, np. Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Google Chrome lub Windows Internet Explorer w wersji wyższej niż 6. nauczanie indywidualne NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Zgodnie z

Dyrektor – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. W zakresie czasu prowadzenia zajęć, dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia).

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, którychZgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży , nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny) i w taki sposób, aby możliwe było wykonanie zaleceń w nim zawartych.Dyrektor – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem. W zakresie czasu prowadzenia zajęć, dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia). Organ prowadzący nie ma prawa nie zgodzić się na zorganizowanie nauczania indywidualnego, motywując to np. brakiem środków finansowych. Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zlecić prowadzenie zajęć nauczycielowi nauczyciel zatrudnionemu w innej szkole. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania z uczniem

Klasy Ilość godzin Minimalny czas realizacji I -III 6 – 8 2 dni IV – VI 8 – 10 3 dni VII – VIII 10 – 12 3 dni Szkoły ponadpodstawowe 12 – 16 3 dni Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, w formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w zajęciach umożliwiających uczniowi uczestnictwo w życiu szkoły (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, uroczystości i imprezy szkolne, wybrane zajęcia edukacyjne) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

Warto tu podkreślić, że nauczanie indywidualne w żaden sposób nie przeszkadza w uzyskaniu przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czy w korzystaniu z dostępnych w szkole różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Dyrektor szkoły może: zwiększyć – za zgodą organu prowadzącego – tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania powyżej maksimum określonego w rozporządzeniu (ewenementem są sytuacje, gdy organ prowadzący wyraża zgodę na ilość godzin większą, niż minimalna wskazana w rozporządzeniu);

– za zgodą organu prowadzącego – zajęć indywidualnego nauczania powyżej maksimum określonego w rozporządzeniu (ewenementem są sytuacje, gdy organ prowadzący wyraża zgodę na ilość godzin większą, niż minimalna wskazana w rozporządzeniu); zmniejszyć ten wymiar – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia i na wniosek jego rodziców lub jego samego, o ile jest pełnoletni – poniżej określonego minimum, pamiętając o konieczności zrealizowania przez ucznia podstawy programowej. Jak już wspomniano, w ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do realizacji treści wynikających z podstawy programowej, a więc obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania. Muszą być one dostosowane do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych ucznia. Z czynionych postępów uczeń jest oceniany (ocenę wystawia się również z zachowania), a to z kolei stanowi podstawę do klasyfikowania i promowania go do kolejnej klasy.

– w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia i na wniosek jego rodziców lub jego samego, o ile jest pełnoletni – poniżej określonego minimum, pamiętając o zezwolić – na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym zajęcia są realizowane. Wniosek w tej sprawie zawierający uzasadnienie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej;

– na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym zajęcia są realizowane. Wniosek w tej sprawie zawierający uzasadnienie składa się w postaci papierowej lub elektronicznej; zawiesić organizację nauczania indywidualnego – na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły. Zawieszenie organizacji nauczania indywidualnego obowiązuje na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

– na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły. Zawieszenie organizacji nauczania indywidualnego obowiązuje na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. zakończyć realizację nauczania indywidualnego – na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia umożliwia uczniowi uczęszczanie do szkoły. Dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym poradnię, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. Dyrektor ma obowiązek podejmować działania umożliwiające uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym kontakt z rówieśnikami. Ma to na celu zapewnienie uczniowi pełnego osobowego rozwoju, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienie powrotu do szkoły.

Działania te dyrektor podejmuje – w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z nim samym, o ile jest pełnoletni – uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji możliwości jego uczestniczenia w życiu szkolnym.

O ile stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia, ale nie uniemożliwia mu uczęszczania do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestnictwa ucznia w życiu szkoły, w tym w szczególności umożliwia mu udział w: zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;

uroczystościach i imprezach szkolnych;

wybranych zajęciach zajęciach edukacyjnych .

W związku z nauczaniem indywidualnym największe kontrowersje budziła zawsze kwestia miejsca jego prowadzenia.

W poprzednim rozporządzeniu ustawodawca – uwzględniając postulaty praktyków wychowania i nauczania – wprowadził zapis umożliwiający prowadzenie nauczania indywidualnego w szkole, o ile w orzeczeniu wskazano na taką możliwość, a szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym zajęcia te mogą się odbywać.

Było to szczególnie istotne w odniesieniu do uczniów, których zachowanie wynikające z nasilonej nadpobudliwości czy zaburzeń emocjonalnych całkowicie uniemożliwiało prowadzenie zajęć w systemie lekcyjnym – tylko nauczyciele/wychowawcy, którzy spotkali się z takimi uczniami wiedzą o czym mowa.

Nie ma powodów, aby uczeń taki nie chodzili do szkoły (uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i jakichś zajęciach dodatkowych nie rozwiązuje problemu “integracji ze środowiskiem”), z drugiej zaś strony nie powinno się dopuścić do sytuacji, aby zdominował on życie klasy, negatywnie wpływał na wszystko co się w niej dzieje, nadawał charakter wszystkim podejmowanym przez wychowawcę działaniom, przejmował negatywną kontrolę nad rówieśnikami (oczywiście mówimy tu o sytuacji, gdy wyczerpany został cały asortyment dostępnych środków mających temu zapobiec).

Nauczyciel nie może rażąco nierównomiernego rozdzielać swój czas i uwagę między dzieci w klasie – a musi tak robić pracując z uczniem, o którym mowa.

Dobrym wyjściem – zarówno dla ucznia jak i całego środowiska szkolnego – było nauczanie indywidualne na terenie szkoły.

Plusy: uczeń nie “odzwyczaja się” od szkoły;

jest w stanie zdecydowanie więcej się nauczyć i będzie miało lepsze stopnie;

możliwa staje się normalna praca w zespole klasowym;

ustają często pojawiające się uzasadnione pretensje rodziców dzieci uczęszczających do klasy, w której większość czasu wychowawca poświęca na dyscyplinowanie jednego ucznia;

wzrasta bezpieczeństwo dzieci narażonych dotychczas na nieprzewidywalne zachowania ucznia, o którym mowa.

W aktualnym rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, w § 5 czytamy, że zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w: w domu rodzinnym;

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

w młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

w specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;

w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym;

u rodziny zastępczej;

w rodzinnym domu dziecka;

w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Zniknął więc tu zapis wskazujący wprost na możliwość prowadzenie zajęć w ramach nauczania indywidualnego na terenie szkoły.

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.

Obejmuje ona wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: wspólnie z oddziałem szkolnym oraz;

indywidualnie z uczniem. Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia można organizować dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Podstawą jej zorganizowania dla uczniów jest opinia publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia (ucznia, o ile jest pełnoletni) ustala – z uwzględnieniem opinii poradni – dyrektor, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na nową formę pomocy – psychologiczno – pedagogicznej tzw.Obejmuje ona wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia można organizowaći wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Podstawą jej zorganizowania dla uczniów jest opinia publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem: na wniosek rodziców ucznia (ucznia, o ile jest pełnoletni) ustala – z uwzględnieniem opinii poradni – dyrektor, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.

UWAGA Zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie wydane przed dniem 1 września 2017 r., mogą być organizowane w szkole do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018, jeżeli: w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole;

szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne (uczeń musi zrealizować podstawę programową) wynikające z ramowego planu nauczania dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.Dyrektor szkoły może:Dyrektor ma obowiązekMa to na celu zapewnienie uczniowi pełnego osobowego rozwoju, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienie powrotu do szkoły.Działania te dyrektor podejmuje – w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z nim samym, o ile jest pełnoletni – uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji możliwości jego uczestniczenia w życiu szkolnym.O ile stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia, ale nie uniemożliwia mu uczęszczania do szkoły, dyrektor organizujew tym w szczególności umożliwia mu udział w:W związku z nauczaniem indywidualnym największe kontrowersje budziła zawszeW poprzednim rozporządzeniu ustawodawca – uwzględniając postulaty praktyków wychowania i nauczania – wprowadził zapis umożliwiający prowadzenie nauczania indywidualnego w szkole, o ile w orzeczeniu wskazano na taką możliwość, a szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym zajęcia te mogą się odbywać.Było to szczególnie istotne w odniesieniu do uczniów, których zachowanie wynikające z nasilonej nadpobudliwości czy zaburzeń emocjonalnych całkowicie uniemożliwiało prowadzenie zajęć w systemie lekcyjnym – tylko nauczyciele/wychowawcy, którzy spotkali się z takimi uczniami wiedzą o czym mowa.Nie ma powodów, aby uczeń taki nie chodzili do szkoły (uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i jakichś zajęciach dodatkowych nie rozwiązuje problemu “integracji ze środowiskiem”), z drugiej zaś strony nie powinno się dopuścić do sytuacji, aby zdominował on życie klasy, negatywnie wpływał na wszystko co się w niej dzieje, nadawał charakter wszystkim podejmowanym przez wychowawcę działaniom, przejmował negatywną kontrolę nad rówieśnikami (oczywiście mówimy tu o sytuacji, gdy wyczerpany został cały asortyment dostępnych środków mających temu zapobiec).Nauczyciel nie może rażąco nierównomiernego rozdzielać swój czas i uwagę między dzieci w klasie – a musi tak robić pracując z uczniem, o którym mowa.Dobrym wyjściem – zarówno dla ucznia jak i całego środowiska szkolnego – było nauczanie indywidualne na terenie szkoły.Plusy:W aktualnym rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, w § 5 czytamy, że zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w:Zajęcia indywidualnego nauczania dla uczniów posiadających orzeczenie wydane przed dniem 1 września 2017 r.,do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie,jeżeli:

Myśli o wychowaniu

Jeżeli dałeś komuś życie, daj mu również instrukcję użytkowania.

Valeriu Butulescu

Podziel się z innymi: Facebook – Lubię To:

Komentarze Brak komentarzy. Może czas dodać swój? Dodaj komentarz Zaloguj się, aby móc dodać komentarz. 

Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne? : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mielec

Wprowadzone w ostatnim czasie przepisy mają na celu takie dostosowanie warunków i form wsparcia w placówkach, aby możliwe było jak najpełniejsze włączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie szkoły oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Czemu służą zmiany?

Z założenia indywidualne nauczanie jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie i przebywanie w szkole. W ostatnich latach zdarzało się, że ta forma edukacji była zalecana także uczniom mającym trudności w funkcjonowaniu szkolnym, które nie zawsze wynikały ze stanu zdrowia, ale również uczniom sprawiającym trudności wychowawcze, napotykającym na problemy w uczeniu się podczas zajęć z niektórych przedmiotów oraz uczniom z niepełnosprawnością. Ich ograniczenia w funkcjonowaniu szkolnym wynikały czasem z niedostosowania środowiska do potrzeb (np. istniejące bariery architektoniczne, brak wykwalifikowanej kadry, niewłaściwe metody kształcenia, brak dostosowań). Sytuacja ta powodowała częste, nie zawsze uzasadnione, organizowanie nauczania indywidualnego.

Warto zwrócić uwagę na niezastąpioną w przypadku dzieci z niektórymi dysfunkcjami rolę środowiska rówieśniczego oraz poczucia przynależności do grupy. Tylko przebywając wśród innych uczniów, jako członkowie klasy, dzieci te mają możliwość kształtowania i rozwijania swoich umiejętności psychospołecznych. Uczniowie realizujący przed dłuższy czas nauczanie w trybie indywidualnym mogą mieć trudności z włączeniem się do grupy. Może się także zdarzyć, że ich kłopoty z funkcjonowaniem nasilą się.

Obecnie nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony, dla uczniów chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Otrzymują oni z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

Uczniowie:

sprawiający trudności wychowawcze,

– napotykający na trudności w uczeniu się,

– uczniowie niepełnosprawni

są objęci wsparciem w procesie kształcenia i wychowania odpowiednim do zdiagnozowanych potrzeb w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub kształcenia specjalnego.

Inne formy wsparcia

Zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów – uczniowie z niepełnosprawnością mają prawo do nauki ze swoimi rówieśnikami. Niepełnosprawność sama w sobie często nie jest przeciwwskazaniem do uczęszczania do szkoły oraz kontaktu z kolegami. Dlatego też dziecko z niepełnosprawnością, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w miarę potrzeb i zaleceń zawartych w dokumencie, może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym. Można realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny przygotowany w szkole, dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia, w którym uzasadnia się potrzebę prowadzenia wybranych zajęć w formie indywidualnej. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym, np. przejawiają fobię szkolną, z depresją, dyrektor, po uzyskaniu opinii z poradni, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie.

Nauczanie indywidualne – co jeszcze warto wiedzieć

Zawieszenie – organizacja nauczania indywidualnego może być czasowo zawieszona przez dyrektora szkoły. Może mieć to miejsce po otrzymaniu wniosku od rodziców ucznia oraz dołączonego zaświadczenia lekarskiego. Jeśli z dokumentu wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego przygotowania indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Zakończenie – dyrektor szkoły może także zaprzestać organizacji indywidualnego nauczania na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego – jeśli z dokumentu wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły. Ponadto dyrektor jest w tej sytuacji zobowiązany do powiadomienia poradni, która wydała orzeczenie, i organu prowadzącego szkołę. Wymiar godzin oraz zajęcia dodatkowe – w ramach indywidualnego nauczania realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wynosi:

1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;

2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;

3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;

4) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.

Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w:

zajęciach rewalidacyjnych,

zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,

formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

Wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania może być niższy w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione złym stanem zdrowia ucznia. Także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia.

Formy włączania do życia klasy i szkoły

Ważnym zadaniem nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne jest obserwacja ucznia, analiza jego aktualnych możliwości, poziomu funkcjonowania oraz potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i społecznych. Biorąc pod uwagę obecny stan zdrowia, na bazie wniosków z prowadzonej obserwacji oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić różne formy uczestniczenia dziecka w życiu szkolnym. Może umożliwić udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.

Porównanie form kształcenia, które mogą być obecnie stosowane:

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Indywidualne nauczanie Kształcenie specjalne (elementy indyw. nauczania) Organizowane na podstawie opinii z poradni psych-ped Organizowane na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z poradni psych-ped Organizowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psych-ped Przeznaczone dla uczniów z: – istotnymi trudnościami w funkcjonowaniu przedszkolnym lub szkolnym – czasową lub przewlekłą chorobą, – zaburzeniami w zachowaniu, uniemożliwiającymi realizację zadań w dużym zespole, – zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym Przeznaczone dla uczniów, których stan zdrowia: – znacznie utrudnia – uniemożliwia uczęszczanie do szkoły Przeznaczone na uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie Sposób realizacji: na podstawie zaleceń z opinii, które powinny zawierać zakres, w jakim uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych wspólnie z grupą lub klasą – czyli np. jakie zajęcia edukacyjne powinien podopieczny realizować indywidualnie z nauczycielem, lub czy są, uwarunkowane możliwościami psychofizycznymi dziecka lub ucznia, ograniczenia w zakresie liczby godzin, które dziecko lub uczeń mogą realizować z rówieśnikami Sposób realizacji: wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tygodniowym wymiarze zgodnym z zapisami rozporządzenia na dany etap edukacyjny. Czas i zakres dyrektor ustala z organem prowadzącym i rodzicami ucznia Sposób realizacji: wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w mniejszych grupach – do 5 uczniów, jeżeli taka potrzeba będzie wskazana w IPET Miejsce realizacji: szkoła Miejsce realizacji: dom rodzinny, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej Miejsce realizacji: szkoła

Wprowadzone rozwiązania mają służyć organizowaniu zróżnicowanych form kształcenia i wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby były one jak lepiej dopasowane do ich możliwości i ograniczeń, a jednocześnie zapewniały autentyczne włączenie tych uczniów do społeczności szkolnej.

źródło:

Komu i na jakich zasadach przysługuje nauczanie indywidualne – plik do pobrania

So you have finished reading the wniosek do dyrektora szkoły o nauczanie indywidualne wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Nauczanie indywidualne jak załatwić, Wniosek o nauczanie domowe wzór

See also  Top 7 메이플 드래곤 라이더 Top 8 Best Answers

Leave a Comment