Top 9 Wniosek Do Sądu O Alimenty Wzór 27054 Votes This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek do sądu o alimenty wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek do sądu o alimenty wzór Wniosek o alimenty wzór 2022, pozew o alimenty – wzór wypełniony, Wniosek o alimenty na dziecko wzór, Wniosek o alimenty druk PDF, Profesjonalny pozew o alimenty, pozew o alimenty – wzór doc, Pozew o alimenty wzór 2022 PDF, Skuteczny pozew o alimenty

Table of Contents

Jak napisać wniosek do sądu o alimenty?

W pozwie należy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego; Dane pozwanego, czyli ojca/matki dziecka; Wartość przedmiotu sporu, to znaczy kwotę alimentów , o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz).

Gdzie pobrac wniosek o alimenty?

wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o alimenty?

Do pozwu o alimenty należy dołączyć przede wszystkim zaświadczenia o sytuacji materialnej obydwu rodziców oraz wskazujące na koszty związane z utrzymaniem dziecka. Niezbędne są także dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej obu stron, tj. odpis aktu urodzenia dziecka czy małżeństwa.

Jak napisac uzasadnienie do sądu o alimenty?

Bez względu na rodzaj żądania, pozew o alimenty musi zawierać elementy wymagane prawem, wśród których jest także uzasadnienie. W uzasadnieniu musisz opisać swoją sytuację materialną, a także wskazać uzasadnione potrzeby dziecka oraz kwoty, jakie są niezbędne do ich zaspokojenia.

Ile wynoszą alimenty na dziecko 2022?

Pojawia się więc pytanie – jakie są minimalne alimenty na dziecko w 2022 roku? Odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna, ponieważ przepisy kodeksu rodzinno-opiekuńczego nie definiują minimalnego progu kwotowego. Przyjmuje się w powszechnym orzecznictwie, że na każde dziecko zasądza się przynajmniej 500 złotych.

Co mówić w sądzie o alimenty?

Jest kilka kluczowych słów, które należy zapamiętać. Przede wszystkim możliwości zarobkowe osób. Mówimy tutaj o pozwanym, jak i powódce. Kolejna istotna okoliczność to ustalenie, jakie są koszty utrzymania.

Kiedy składa się wniosek o alimenty 2022?

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2022 roku.

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty?

Za napisanie pozwu o alimenty zapłacimy prawnikowi ok. 400-600 zł. Jeśli nie będziemy zadowoleni decyzji sądu, możemy zapłacić dodatkowo za apelację, która wyniesie nas najprawdopodobniej tyle samo.

Czy do pozwu o alimenty trzeba dołączyć rachunki?

na wykazanie faktu ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka należy dołączyć do pozwu o alimenty faktury, rachunki imienne, z których będzie wynikać kwota ponoszonych wydatków.

Ile się czeka na sprawę o alimenty 2022?

Sprawa trafia wówczas do sądu II instancji. W takim przypadku całe postępowanie może potrwać nawet kilka lat. Najczęściej jednak sprawy o alimenty trwają kilka miesięcy.

Kto pokrywa koszty sądowe w sprawie o alimenty?

Co do zasady koszty postępowania w sprawach o alimenty ponosi strona wezwana do zapłaty tychże alimentów. Wysokość kosztów uzależniona jest od wysokości ostatecznie zasądzonej kwoty alimentów. Do innych kosztów procesu w sprawach o alimenty oprócz opłaty od pozwu zalicza się koszty zastępstwa procesowego.

Jakie alimenty na dziecko przy zarobkach 3000?

3 000 zł to ok. 700 zł, 2 500 zł to ok. 500 zł.

Jaka może być wysokość alimentów na dziecko?

Nie istnieje ściśle określony taryfikator alimentacyjny. Można żądać w zasadzie dowolnej kwoty alimentów, trudno jednak przewidzieć czy sąd przychyli się do tego żądania. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Ile wynosi wysokość alimentów?

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2022 r. W niektórych sądach przyjmuje się, że nie zasądza się alimentów niższych niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie można jednak przyjąć tego założenia za zasadę.

Jakie są koszty utrzymania dziecka?

Adama Smitha szacuje, że koszt utrzymania i wychowania jednego dziecka w Polsce w 2022 roku wynosi 265 tys. zł, a dwójki dzieci – 439 tys. zł. Jeśli zaś dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców również w okresie studiów, muszą oni liczyć się z kolejnym wydatkiem.

Jaki jest koszt adwokata w sprawie o alimenty?

Koszt adwokata w sprawie o alimenty

Ceny jednak są różne w zależności od miejscowości oraz prestiżu danej kancelarii. Za napisanie pozwu o alimenty zapłacimy prawnikowi ok. 400-600 zł. Jeśli nie będziemy zadowoleni decyzji sądu, możemy zapłacić dodatkowo za apelację, która wyniesie nas najprawdopodobniej tyle samo.

Czy pozew o alimenty można napisać ręcznie?

Czy pozew o rozwód można napisać własnoręcznie ? Zgodnie z polskim prawem o alimenty mogą starać sięFormularz można otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie..

Jaka może być wysokość alimentów na dziecko?

Nie istnieje ściśle określony taryfikator alimentacyjny. Można żądać w zasadzie dowolnej kwoty alimentów, trudno jednak przewidzieć czy sąd przychyli się do tego żądania. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Jakie są koszty sądowe w sprawie o alimenty?

Pozew o alimenty bez opłat

Pozew, w którym domagamy się alimentów jest wolny od opłat. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Stanowi o tym art. 96 ust.


POZEW O ALIMENTY omówienie i wzór
POZEW O ALIMENTY omówienie i wzór


wniosek do sądu o alimenty wzór

 • Article author: bialystok.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 14350 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do sądu o alimenty wzór WZÓR. Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wydział Rodzinny i Nieletnich. Powód małoletni: . … POZEW O ALIMENTY. Imieniem małoletniego powoda wnoszę o:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do sądu o alimenty wzór WZÓR. Sąd Rejonowy w Białymstoku. Wydział Rodzinny i Nieletnich. Powód małoletni: . … POZEW O ALIMENTY. Imieniem małoletniego powoda wnoszę o:.
 • Table of Contents:
wniosek do sądu o alimenty wzór
wniosek do sądu o alimenty wzór

Read More

wniosek do sądu o alimenty wzór

 • Article author: www.pcprbrzesko.pl
 • Reviews from users: 44116 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do sądu o alimenty wzór Poniżej przedstawiam przykładowy wzór pozwu o alimenty: …………………………………. (miejscowość, data). Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich … POZEW O ALIMENTY. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do sądu o alimenty wzór Poniżej przedstawiam przykładowy wzór pozwu o alimenty: …………………………………. (miejscowość, data). Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich … POZEW O ALIMENTY.
 • Table of Contents:
wniosek do sądu o alimenty wzór
wniosek do sądu o alimenty wzór

Read More

Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism

 • Article author: www.wzory.positor.pl
 • Reviews from users: 21890 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism Prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew o alimenty, wzory. … Sąd Rejonowy w …………………….. Powód: małoletni(-a) . …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism Prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew o alimenty, wzory. … Sąd Rejonowy w …………………….. Powód: małoletni(-a) . Prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew o alimenty, wzory.wzór pozwu o alimenty, wzory pozwów o alimenty, przykładowe pozwy o alimenty
 • Table of Contents:
Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism
Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism

Read More

wniosek do sądu o alimenty wzór

 • Article author: tychy.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 12180 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek do sądu o alimenty wzór Wzór nr 49 – urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji. Wzory – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wzór nr 27 – pozew o alimenty. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek do sądu o alimenty wzór Wzór nr 49 – urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji. Wzory – Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wzór nr 27 – pozew o alimenty.
 • Table of Contents:
wniosek do sądu o alimenty wzór
wniosek do sądu o alimenty wzór

Read More

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

 • Article author: mamotoja.pl
 • Reviews from users: 42235 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Pozew o alimenty: wzór … wzór pozwu o alimenty, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Pozew o alimenty: wzór … wzór pozwu o alimenty, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:. Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka
 • Table of Contents:
See also  Top 45 Nie Wiem Co Ze Sobą Zrobić Trust The Answer

Co to jest pozew o alimenty

Co powinien zawierać pozew o alimenty

Pozew o alimenty jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do jakiego sądu składać pozew o alimenty

Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka

Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka

Pozew o alimenty a opłaty sądowe

Pozew o alimenty wzór

Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]
Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Read More

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

 • Article author: mamotoja.pl
 • Reviews from users: 7652 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR] Updating Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka
 • Table of Contents:

Co to jest pozew o alimenty

Co powinien zawierać pozew o alimenty

Pozew o alimenty jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do jakiego sądu składać pozew o alimenty

Jak napisać uzasadnienie kosztów utrzymania dziecka

Przykładowy kosztorys utrzymania dziecka

Pozew o alimenty a opłaty sądowe

Pozew o alimenty wzór

Co to jest wniosek o zabezpieczenie alimentów

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]
Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Read More

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Fundusz alimentacyjny – ukryty – [email protected]

 • Article author: empatia.mpips.gov.pl
 • Reviews from users: 41780 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Fundusz alimentacyjny – ukryty – [email protected] Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Fundusz alimentacyjny – ukryty – [email protected] Updating
  Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

  Postępowanie w sprawie…fundusz alimentacyjny

 • Table of Contents:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Fundusz alimentacyjny – ukryty

Okruszki chleba

Dla świadczeniobiorców

Ważne informacje

Tematy

Fundusz alimentacyjny

Treści powiązane

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Fundusz alimentacyjny - ukryty - Emp@tia
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Fundusz alimentacyjny – ukryty – [email protected]

Read More

Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl

 • Article author: prawo.gazetaprawna.pl
 • Reviews from users: 31374 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl Updating Do pozwu o alimenty należy dołączyć dokumenty, która pozwolą sądowi ustalić potrzeby uprawnionego oraz finansowe możliwości zobowiązanego.
 • Table of Contents:

Komentarze(2)

Zobacz więcej

Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] - GazetaPrawna.pl
Pozew o alimenty. Jakie dokumenty należy do niego dołączyć? [LISTA] – GazetaPrawna.pl

Read More

403 Forbidden

 • Article author: slupinska.eu
 • Reviews from users: 31375 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 403 Forbidden
  Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 403 Forbidden
  Updating
 • Table of Contents:
 403 Forbidden
403 Forbidden

Read More

Pozew o alimenty – wzór do wypełnienia i pobrania online – Fakturowo.pl

 • Article author: www.fakturowo.pl
 • Reviews from users: 10848 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pozew o alimenty – wzór do wypełnienia i pobrania online – Fakturowo.pl {miasto}, dnia … Sąd Rejonowy dla Wrocławia – (wpisać dzielnicę) Wydział III Rodzinny i Nieletnich Powód:…, zastąpiony przez matkę… …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pozew o alimenty – wzór do wypełnienia i pobrania online – Fakturowo.pl {miasto}, dnia … Sąd Rejonowy dla Wrocławia – (wpisać dzielnicę) Wydział III Rodzinny i Nieletnich Powód:…, zastąpiony przez matkę… {miasto}, dnia … Sąd Rejonowy dla Wrocławia – (wpisać dzielnicę) Wydział III Rodzinny i Nieletnich Powód:…, zastąpiony przez matkę…pozew o alimenty, wzór do pobrania, za darmo, generator, darmowy, szablon, online, pdf
 • Table of Contents:
Pozew o alimenty - wzór do wypełnienia i pobrania online - Fakturowo.pl
Pozew o alimenty – wzór do wypełnienia i pobrania online – Fakturowo.pl

Read More

Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław

 • Article author: www.adwokat-sobkowiak.pl
 • Reviews from users: 15871 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław Dość wstępu, pora przejść do konkretów. PRZYKŁADOWY – WZÓR POZWU. Wrocław, dnia 03.03.2021. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. III … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław Dość wstępu, pora przejść do konkretów. PRZYKŁADOWY – WZÓR POZWU. Wrocław, dnia 03.03.2021. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. III … Karol Sobkowiak – Adwokat WrocławKarol Sobkowiak – Adwokat Wrocław
 • Table of Contents:

Wyszukiwarka

Popularne na blogu

TAGI

Adres

Telefon

Karol Sobkowiak - Adwokat Wrocław - POZEW O ALIMENTY - WZÓR - adwokat Wrocław
Karol Sobkowiak – Adwokat Wrocław – POZEW O ALIMENTY – WZÓR – adwokat Wrocław

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Wzór pozwu o alimenty wzory pozwów Wzory pism

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o alimenty oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

– WZÓR POZWU O ALIMENTY –

…………………………., dnia …………………. r.

(miejscowość)

Sąd Rejonowy w ……………………..

Powód: małoletni(-a) ……………………………………….. PESEL: ………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

zastąpiony przez matkę/ojca …………………………… PESEL: ………………………….

oboje zam. ……………………………………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

Pozwany(-a): …………………………………, zam. …………………………………………….

(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

Wartość przedmiotu sporu: ……………… zł. (należy podać roczną wartość alimentów mnożąc ich miesięczną wartość przez 12 miesięcy)

POZEW O ALIMENTY

W imieniu małoletniego(-j) powoda(-ki) wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego(-j) …………………….. na rzecz małoletniego(-j) ………………………….. tytułem alimentów kwoty ………….. zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego(-j) ……………….. poczynając od dnia …………; płatnej do ….-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego(-j) na rozprawę;

3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności;

4) zasądzenie od pozwanego(-ej) kosztów procesu.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy napisać kiedy się dziecko urodziło, wskazując jako dowód jego akt urodzenia. Należy również podać od kiedy pozwany rodzic był zobowiązany płacić alimenty (ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka) – czy to od rozwodu rodziców, czy – w przypadku gdy rodzice nie brali ślubu – od czasu wyprowadzenia się z domu, czy też od innego momentu. Należy napisać czy alimenty były płacone w niektórych miesiącach czy też nie.

Jeśli chodzi o kwotę alimentów, której można się domagać, to jej wysokość uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego (należy uwzględnić wydatki wynikające z wieku dziecka, np. opłaty za żłobek, opiekunkę, przedszkole, wydatki szkolne, na odzież, wyżywienie, aktywność dziecka np. karnety na basen jeśli dziecko systematycznie pływa, leczenie wynikające ze stanu zdrowia dziecka itp.) oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego/-ej (osiąganych dochodów, poziomu życia, wykształcenia, wieku).

Trzeba wymienić składniki kosztów utrzymania dziecka i podsumowując określić koszt jego miesięcznego utrzymania (kwotowo). Należy opisać sytuację rodzinną każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu) i zarobkową (czy pracują, gdzie, jaki zawód wykonują, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, inne dochody i informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów).

………………………………………

(czytelny podpis)

Załączniki:

1) pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,

2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,

3) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego,

4) zaświadczenie o wysokości dochodów rodzica, który składa wniosek.

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty możesz złożyć do sądu, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy na dziecko jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów.

Podpowiadamy, jak krok po kroku napisać pozew, jak uzasadnić koszty utrzymania dziecka oraz dlaczego warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie alimentów. Aby ułatwić ci napisanie pozwu o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór do druku.

Spis treści:

Pozew o alimenty to dokument, w którym uzasadnisz, jaką kwotę i dlaczego powinien płacić drugi rodzic na utrzymanie waszego wspólnego dziecka bądź dzieci. Pozew musisz złożyć do sądu, który rozpatrzy zasadność twojego żądania.

Alimenty zwykle przyznawane są w trakcie sprawy rozwodowej. Ale można się o nie ubiegać również trakcie trwania małżeństwa, a także gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, a jedno z nich odmawia łożenia pieniędzy na dziecko.

W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać wiele szczegółowych danych: swoich, dziecka lub dzieci, na które domagasz się alimentów, oraz pozwanego. Koniecznie przygotuj więc takie informacje jak:

miejscowość i data;

i data; adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane (jako jego przedstawiciela ustawowego);

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “wnioskujesz — masz”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—wnioskujesz-masz#wnioskujesz — masz—#—wnioskujesz – masz”>wnioskujesz ;

; datę, do której pieniądze mają być wpłacane, np. do 10. dnia każdego miesiąca, oraz sposób płatności;

jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “uzasadnienie — opis”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—uzasadnienie-opis#uzasadnienie — opis—#—uzasadnienie – opis”>uzasadnienie – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “uzasadnienie — opis”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—uzasadnienie-opis#uzasadnienie — opis—#—uzasadnienie – opis”> opis okoliczności adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—wyjaśniających, dlaczego—#—wyjaśniających dlaczego”>wyjaśniających, dlaczego występujesz o alimenty;

– okoliczności występujesz o alimenty; informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.

Ważne! Roszczenie alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat. Oznacza to, że można dochodzić alimentów zasądzonych przez sąd i niepłaconych przez rodzica za okres ostatnich 3 lat.

Do pozwu o alimenty koniecznie dołącz dokumenty, które potwierdzają informacje umieszczone w pozwie. Potrzebne będą:

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);

zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;

rachunki za wydatki na dziecko;

kopia umowy o pracę lub PIT za poprzedni rok rodzica, od którego domagasz się alimentów. Gdy ich nie posiadasz, trzeba do Sądu zawnioskować w pozwie o to, aby zobowiązał pozwanego do przedłożenia dokumentów ujawniających jego zarobki (zaświadczenie od pracodawcy lub np. PIT za ostatnie dwa lata);

odpis pozwu i załączników;

odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli ubiegasz się o alimenty od męża lub żony);

odpis wyroku rozwodowego (jeżeli już nie jesteście małżeństwem) lub orzeczenia o separacji.

Pamiętaj! Do pozwu dołącz też dokumenty, które mogą udowodnić twoją trudną sytuację finansową, a także dokumenty potwierdzające twoje rodzinne powiązania z pozwaną osobą. Mogą to być np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzja ZUS itd.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich, odpowiednim dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów lub osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy drugi rodzic mieszka daleko lub za granicą). Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa drugi rodzic, np. ojciec dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Pozew o alimenty wraz z jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “załącznikami — zawsze”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—załącznikami-zawsze#załącznikami — zawsze—#—załącznikami – zawsze”>załącznikami – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “załącznikami — zawsze”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—załącznikami-zawsze#załącznikami — zawsze—#—załącznikami – zawsze”> zawsze w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “pozwanego — możesz”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—pozwanego-możesz#pozwanego — możesz—#—pozwanego – możesz”>pozwanego) – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “pozwanego — możesz”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—pozwanego-możesz#pozwanego — możesz—#—pozwanego – możesz”> możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeżeli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów (w pozwie do sądu są one określone jako wartość przedmiotu sporu), o które występujesz do sądu. W Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia.

W uzasadnieniu opisz sytuację rodzinną, majątkową i zawodową rodzica uchylającego się od płacenia alimentów (zaznacz, od kiedy nie płaci, czy posiada własne mieszkanie, jakie ma wykształcenie itp.). To bardzo ważne, bo aby wyliczyć możliwości finansowe rodzica, bierze się pod uwagę dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem, że ojciec dziecka (lub drugi rodzic) specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Uzasadnienie pozwu o alimenty ma na celu przedstawienie sądowi informacji o:

potrzebach dziecka;

dziecka; ​możliwościach materialnych pozwanego rodzica.

W tym celu powinnaś obliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka.

W uzasadnieniu umieść miesięczne opłaty za:

żłobek, przedszkole lub szkołę,

​ubranie,

obuwie,

jedzenie,

lekarstwa,

zabawki,

zajęcia dodatkowe,

wakacje.

Ważne! W uzasadnieniu pozwu o alimenty wypisz wszystkie wydatki na dziecko, nawet te, które teraz wydają ci się nieistotne, albo uważasz, że były tylko jednorazowe. Bądź pewna, że przy dziecku czeka cię wiele niespodziewanych wydatków, a wraz z wiekiem dziecka nakłady finansowe zwykle rosną. Nie warto potem żałować, że nie pomyślało się o wszystkim.

Następnie podziel uzyskaną sumę na pół i pomnóż przez 12 miesięcy. W ten sposób obliczysz roczną kwotę alimentów.

Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “sądowych — chyba”.—#—Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych – chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.—#—sądowych-chyba#sądowych — chyba—#—sądowych – chyba”>sądowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prosisz o pomoc jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “adwokata — wtedy”.—#—Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych – chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.—#—adwokata-wtedy#adwokata — wtedy—#—adwokata – wtedy”>adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację lub prowadzenie sprawy.

Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego przykładu. K jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “wzoru — kliknij”.—#—Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru – kliknij we wzór pozwu o alimenty na dziecko, aby go wydrukować:—#—wzoru-kliknij#wzoru — kliknij—#—wzoru – kliknij”>liknij we wzór pozwu o alimenty, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:

mamotoja

Wraz z pozwem o alimenty warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją sytuację materialną na wypadek, gdyby drugi rodzic nie płacił alimentów (np. sprzedając część majątku) do momentu wydania wyroku. Wówczas sąd przyzna ci jednorazowo lub okresowo pewną kwotę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za wniosek wynosi 100 zł, chyba że złożysz go od razu wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie.

Ważne! Od każdego orzeczenia przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Możesz ją złożyć w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Prawo nie przewiduje wniesienia skargi kasacyjnej.

Zobacz także:

Pozew o alimenty: co powinien zawierać i jak go napisać? [WZÓR]

Pozew o alimenty należy złożyć, jeśli rodzic sprawujący opiekę nad dziećmi chce uzyskać pomoc finansową od drugiego rodzica, który nie łoży na dzieci dobrowolnie. Do pozwu należy dołączyć szereg dokumentów – odpisów i zaświadczeń. Podpowiadamy, jak dopełnić wszystkich formalności, napisać pozew na podstawie wzoru, uzasadnienie oraz przykładowy kosztorys utrzymania dziecka.

Pozew o alimenty możesz złożyć do sądu, jeśli po rozwodzie (lub po rozstaniu z partnerem) dzieci pozostały pod twoją opieką, a drugi rodzic nie płaci na nie z własnej woli. Pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy na dziecko jest złożenie pozwu do sądu celem ustalenia alimentów.

Podpowiadamy, jak krok po kroku napisać pozew, jak uzasadnić koszty utrzymania dziecka oraz dlaczego warto złożyć także wniosek o zabezpieczenie alimentów. Aby ułatwić ci napisanie pozwu o alimenty, przygotowaliśmy gotowy wzór do druku.

Spis treści:

Pozew o alimenty to dokument, w którym uzasadnisz, jaką kwotę i dlaczego powinien płacić drugi rodzic na utrzymanie waszego wspólnego dziecka bądź dzieci. Pozew musisz złożyć do sądu, który rozpatrzy zasadność twojego żądania.

Alimenty zwykle przyznawane są w trakcie sprawy rozwodowej. Ale można się o nie ubiegać również trakcie trwania małżeństwa, a także gdy rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, a jedno z nich odmawia łożenia pieniędzy na dziecko.

W pozwie o alimenty na dziecko musisz podać wiele szczegółowych danych: swoich, dziecka lub dzieci, na które domagasz się alimentów, oraz pozwanego. Koniecznie przygotuj więc takie informacje jak:

miejscowość i data;

i data; adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane (jako jego przedstawiciela ustawowego);

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “wnioskujesz — masz”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—wnioskujesz-masz#wnioskujesz — masz—#—wnioskujesz – masz”>wnioskujesz ;

; datę, do której pieniądze mają być wpłacane, np. do 10. dnia każdego miesiąca, oraz sposób płatności;

jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “uzasadnienie — opis”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—uzasadnienie-opis#uzasadnienie — opis—#—uzasadnienie – opis”>uzasadnienie – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “uzasadnienie — opis”.—#—miejscowość i datę;

adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—uzasadnienie-opis#uzasadnienie — opis—#—uzasadnienie – opis”> opis okoliczności adres sądu, do którego kierowany jest wniosek;

dane dziecka (nazwisko i adres) oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;

dane rodzica niepłacącego na utrzymanie dziecka (nazwisko i adres);

miesięczną kwotę alimentów, o jaką wnioskujesz – masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz;

datę, kiedy pieniądze mają być wpłacane, np. do 10 dnia każdego miesiąca oraz sposób ich płatności;

uzasadnienie – opis okoliczności wyjaśniających dlaczego występujesz o alimenty (możliwości zarobkowe własne i ojca dziecka, informacje o wydatkach na utrzymanie dziecka);

informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.—#—wyjaśniających, dlaczego—#—wyjaśniających dlaczego”>wyjaśniających, dlaczego występujesz o alimenty;

– okoliczności występujesz o alimenty; informacje o załącznikach i dowodach;

własnoręczny podpis.

Ważne! Roszczenie alimentacyjne przedawnia się z upływem 3 lat. Oznacza to, że można dochodzić alimentów zasądzonych przez sąd i niepłaconych przez rodzica za okres ostatnich 3 lat.

Do pozwu o alimenty koniecznie dołącz dokumenty, które potwierdzają informacje umieszczone w pozwie. Potrzebne będą:

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;

oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo (gdy dziecko jest z wolnego związku);

zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu pracy o zasiłku dla bezrobotnych;

rachunki za wydatki na dziecko;

kopia umowy o pracę lub PIT za poprzedni rok rodzica, od którego domagasz się alimentów. Gdy ich nie posiadasz, trzeba do Sądu zawnioskować w pozwie o to, aby zobowiązał pozwanego do przedłożenia dokumentów ujawniających jego zarobki (zaświadczenie od pracodawcy lub np. PIT za ostatnie dwa lata);

odpis pozwu i załączników;

odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli ubiegasz się o alimenty od męża lub żony);

odpis wyroku rozwodowego (jeżeli już nie jesteście małżeństwem) lub orzeczenia o separacji.

Pamiętaj! Do pozwu dołącz też dokumenty, które mogą udowodnić twoją trudną sytuację finansową, a także dokumenty potwierdzające twoje rodzinne powiązania z pozwaną osobą. Mogą to być np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzja ZUS itd.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich, odpowiednim dla miejsca zamieszkania rodzica niepłacącego alimentów lub osoby uprawnionej, czyli twojego dziecka (jest to o wiele wygodniejsze w sytuacji, gdy drugi rodzic mieszka daleko lub za granicą). Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa drugi rodzic, np. ojciec dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.

Pozew o alimenty wraz z jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “załącznikami — zawsze”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—załącznikami-zawsze#załącznikami — zawsze—#—załącznikami – zawsze”>załącznikami – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “załącznikami — zawsze”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—załącznikami-zawsze#załącznikami — zawsze—#—załącznikami – zawsze”> zawsze w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “pozwanego — możesz”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—pozwanego-możesz#pozwanego — możesz—#—pozwanego – możesz”>pozwanego) – jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “pozwanego — możesz”.—#—Pismo wraz z załącznikami – zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego – możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!).—#—pozwanego-możesz#pozwanego — możesz—#—pozwanego – możesz”> możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeżeli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Niezwykle ważne jest, jak uzasadnisz wysokość miesięcznych alimentów (w pozwie do sądu są one określone jako wartość przedmiotu sporu), o które występujesz do sądu. W Polsce nie ma żadnych opracowań ani tablic alimentacyjnych, które pomogłyby sędziom ustalić wysokość świadczenia.

W uzasadnieniu opisz sytuację rodzinną, majątkową i zawodową rodzica uchylającego się od płacenia alimentów (zaznacz, od kiedy nie płaci, czy posiada własne mieszkanie, jakie ma wykształcenie itp.). To bardzo ważne, bo aby wyliczyć możliwości finansowe rodzica, bierze się pod uwagę dochody, które mógłby osiągnąć, gdyby się postarał, a nie te, które faktycznie wykazuje. Zdarza się bowiem, że ojciec dziecka (lub drugi rodzic) specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, aby mniej płacić.

Uzasadnienie pozwu o alimenty ma na celu przedstawienie sądowi informacji o:

potrzebach dziecka;

dziecka; ​możliwościach materialnych pozwanego rodzica.

W tym celu powinnaś obliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka.

W uzasadnieniu umieść miesięczne opłaty za:

żłobek, przedszkole lub szkołę,

​ubranie,

obuwie,

jedzenie,

lekarstwa,

zabawki,

zajęcia dodatkowe,

wakacje.

Ważne! W uzasadnieniu pozwu o alimenty wypisz wszystkie wydatki na dziecko, nawet te, które teraz wydają ci się nieistotne, albo uważasz, że były tylko jednorazowe. Bądź pewna, że przy dziecku czeka cię wiele niespodziewanych wydatków, a wraz z wiekiem dziecka nakłady finansowe zwykle rosną. Nie warto potem żałować, że nie pomyślało się o wszystkim.

Następnie podziel uzyskaną sumę na pół i pomnóż przez 12 miesięcy. W ten sposób obliczysz roczną kwotę alimentów.

Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “sądowych — chyba”.—#—Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych – chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.—#—sądowych-chyba#sądowych — chyba—#—sądowych – chyba”>sądowych. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prosisz o pomoc jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “adwokata — wtedy”.—#—Wnosząc pozew o alimenty, jesteś zwolniona z kosztów sądowych – chyba że prosisz o pomoc adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację czy prowadzenie sprawy.—#—adwokata-wtedy#adwokata — wtedy—#—adwokata – wtedy”>adwokata – wtedy musisz uwzględnić opłatę za konsultację lub prowadzenie sprawy.

Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego przykładu. K jeśli to miał być myślnik, to należy napisać “wzoru — kliknij”.—#—Jeżeli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru – kliknij we wzór pozwu o alimenty na dziecko, aby go wydrukować:—#—wzoru-kliknij#wzoru — kliknij—#—wzoru – kliknij”>liknij we wzór pozwu o alimenty, aby go wydrukować i na jego podstawie stworzyć własny dokument do sądu:

mamotoja

Wraz z pozwem o alimenty warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć swoją sytuację materialną na wypadek, gdyby drugi rodzic nie płacił alimentów (np. sprzedając część majątku) do momentu wydania wyroku. Wówczas sąd przyzna ci jednorazowo lub okresowo pewną kwotę do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Opłata za wniosek wynosi 100 zł, chyba że złożysz go od razu wraz z pozwem rozpoczynającym postępowanie.

Ważne! Od każdego orzeczenia przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Możesz ją złożyć w terminie 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Prawo nie przewiduje wniesienia skargi kasacyjnej.

Zobacz także:

So you have finished reading the wniosek do sądu o alimenty wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Wniosek o alimenty wzór 2022, pozew o alimenty – wzór wypełniony, Wniosek o alimenty na dziecko wzór, Wniosek o alimenty druk PDF, Profesjonalny pozew o alimenty, pozew o alimenty – wzór doc, Pozew o alimenty wzór 2022 PDF, Skuteczny pozew o alimenty

See also  Top 5 실리콘 팔찌 소량 제작 Quick Answer

Leave a Comment