Top 10 Wniosek O Dodatek Mieszkaniowy Katowice The 205 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek o dodatek mieszkaniowy katowice on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek o dodatek mieszkaniowy katowice Wniosek o dodatek mieszkaniowy, Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2022, Wniosek o dodatek mieszkaniowy Sosnowiec, Wniosek o dodatek mieszkaniowy online, Dodatek mieszkaniowy Katowice, MOPS wniosek o dodatek mieszkaniowy, MOPS dodatek mieszkaniowy kontakt, MOPS dodatek mieszkaniowy

Table of Contents

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy 2022?

Dodatek mieszkaniowy 2022 przysługuje tym, którzy mają kłopoty finansowe i problem z bieżącym realizowaniem opłat za mieszkanie. Przeznaczony jest na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania. Warunkiem uzyskania takiej pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy 2022?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu mieszkania – jednak nie więcej niż 1500 zł.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy Katowice?

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Katowic zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Dodatków Mieszkaniowych. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nr 1 – 10 w Katowicach.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Trzy warunki, żeby dostać dodatek mieszkaniowy

Żeby dostać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać łącznie trzy warunki: posiadać tytuł prawny do lokalu, dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pułapu określonego w ustawie, powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

Jakie dokumenty do wniosku o dodatek mieszkaniowy?

właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć kopię aktu notarialnego, oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnie pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu.

Ile można dostać dodatku mieszkaniowego?

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy 2022 kalkulator?

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?
 1. w 2022 roku 40% przeciętnego wynagrodzenia to 2 265,01 złotych;
 2. w 2022 roku 30% przeciętnego wynagrodzenia to 1 698,76 złotych.

Co nie wlicza się do dodatku mieszkaniowego?

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń …

Jak uzyskać dopłatę do czynszu?

Wniosek o dofinansowanie mieszkania należy złożyć w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Komplet dokumentów można złożyć osobiście, listownie lub przy pomocy pełnomocnika.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – pobierz w swoim urzędzie miasta albo gminy lub ośrodku pomocy społecznej (ewentualnie ze strony internetowej tych instytucji) i wypełnij. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek.

Czy MOPS może dać mieszkanie?

Udostępnij: Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, które mają problemy z bieżącym regulowaniem opłat za mieszkanie, mogą liczyć na wsparcie ośrodka pomocy społecznej.

Jak zlozyc wniosek do MOPS przez internet?

Jak złożyć wniosek online? Rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogli to zrobić przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną, w przypadku świadczenia Rodzina 500+ oraz świadczenia dobry start.

Komu należy się dofinansowanie do mieszkania?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.

Jakie jest kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryterium dochodowe. – dla osoby samotnie gospodarującej 2265,01 zł miesięcznie, – dla gospodarstwa wieloosobowego 1698,76 zł miesięcznie na osobę.

Kiedy składa się wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Termin do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest określony przepisami. Oznacza to, iż dokumentacja może być składana przez cały miesiąc, natomiast świadczenie przyznawane jest na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Jakie jest kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryterium dochodowe. – dla osoby samotnie gospodarującej 2265,01 zł miesięcznie, – dla gospodarstwa wieloosobowego 1698,76 zł miesięcznie na osobę.

Co nie jest wliczane do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy?

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji, o której mowa w art. 2 ust. 3, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Jak uzyskać dopłatę do czynszu?

Wniosek o dofinansowanie mieszkania należy złożyć w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Komplet dokumentów można złożyć osobiście, listownie lub przy pomocy pełnomocnika.

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?

ŚREDNI DOCHÓD ZA MIESIĄC. Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.


Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy Katowice i dopłata do czynszu • Wniosek DOC 2022 • jakiwniosek.pl

 • Article author: jakiwniosek.pl
 • Reviews from users: 7373 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dodatek mieszkaniowy Katowice i dopłata do czynszu • Wniosek DOC 2022 • jakiwniosek.pl Komu przysługuje dodatek do mieszkania w Katowicach? Na jak długo przyznaje się świadczenie? Wniosek o dodatek mieszkaniowy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dodatek mieszkaniowy Katowice i dopłata do czynszu • Wniosek DOC 2022 • jakiwniosek.pl Komu przysługuje dodatek do mieszkania w Katowicach? Na jak długo przyznaje się świadczenie? Wniosek o dodatek mieszkaniowy. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy w Katowicach, ile wynosi i na jak długo można go dostać? Krok po kroku jak otrzymać dopłatę do czynszu i jak obliczyć…
 • Table of Contents:
See also  Top 44 Quo Vadis Praca Z Tekstem 27054 Votes This Answer

Krok po kroku

Co to jest dodatek mieszkaniowy

Komu przysługuje dodatek do mieszkania w Katowicach

Na jak długo przyznaje się świadczenie

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Gdzie załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy w Katowicach

Dokumenty do pobrania – wzory [DOC DOCX] 2022

Dodatek mieszkaniowy Katowice i dopłata do czynszu • Wniosek DOC 2022 • jakiwniosek.pl
Dodatek mieszkaniowy Katowice i dopłata do czynszu • Wniosek DOC 2022 • jakiwniosek.pl

Read More

Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM

 • Article author: kzgm.katowice.pl
 • Reviews from users: 31118 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nr 1 – 10 w Katowicach. Szczegółowe informacje można również … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nr 1 – 10 w Katowicach. Szczegółowe informacje można również … kzgm, Katowice, gospodarka komunalna, zasoby mieszkaniowe, administracja, administracja nieruchomości, nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, miasto, jednostka organizacyjna, eksploatacja nieruchomości, obsługa zasobu mieszkaniowego, mieszkanie, gmina, usługi komunalne, śmieci, gospodarka odpadamiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Katowice, powołaną w celu zapewnienia kompleksowej obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego Katowic. Nadrzędnym celem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach jest wysoka jakość usług w obszarze zarządzania i eksploatacji nieruchomości, spełniająca wymagania i oczekiwania klientów i innych interesariuszy oraz wymogi prawne, przy szczególnej dbałości o stałe optymalizowanie efektywności ekonomicznej świadczonych usług.
 • Table of Contents:
Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy - KZGM
Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM

Read More

Dodatek mieszkaniowy 2022 – dla kogo dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Jakie kryteria? Poradnik – muratorplus.pl

 • Article author: www.muratorplus.pl
 • Reviews from users: 48613 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dodatek mieszkaniowy 2022 – dla kogo dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Jakie kryteria? Poradnik – muratorplus.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dodatek mieszkaniowy 2022 – dla kogo dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Jakie kryteria? Poradnik – muratorplus.pl Updating Dodatek mieszkaniowy 2022 przysługuje tym, którzy mają kłopoty finansowe i problem z bieżącym realizowaniem opłat za mieszkanie. Przeznaczony jest na utrzymanie…
 • Table of Contents:

Co to jest dodatek mieszkaniowy

Dla kogo dodatek mieszkaniowy 2022

Jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego w 2022 roku

Dodatek mieszkaniowy 2022 – jak złożyć wniosek krok po kroku

Jakie dokumenty do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Gdzie złożyć dokumenty o dodatek mieszkaniowy 2022

Jak długo trzeba czekać na przyznanie dodatku mieszkaniowego

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

Na jak długo przyznaje się dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy 2022 - dla kogo dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Jakie kryteria? Poradnik - muratorplus.pl
Dodatek mieszkaniowy 2022 – dla kogo dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? Jakie kryteria? Poradnik – muratorplus.pl

Read More

Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu 2022 • Wniosek DOC • jakiwniosek.pl

 • Article author: jakiwniosek.pl
 • Reviews from users: 39202 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu 2022 • Wniosek DOC • jakiwniosek.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu 2022 • Wniosek DOC • jakiwniosek.pl Updating Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, ile wynosi i na jak długo można go dostać? Krok po kroku jak otrzymać dopłatę do czynszu i jak obliczyć dochód do…
 • Table of Contents:

Krok po kroku

Co to jest dodatek mieszkaniowy

Komu przysługuje dodatek do mieszkania

Na jak długo przyznaje się świadczenie

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Gdzie złożyć wniosek druk (dokumenty) dot sprawy – dodatek mieszkaniowy w Twojej miejscowości

Dokumenty do pobrania – wzory [DOC DOCX] 2022

Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu 2022 • Wniosek DOC • jakiwniosek.pl
Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu 2022 • Wniosek DOC • jakiwniosek.pl

Read More

Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM

 • Article author: kzgm.katowice.pl
 • Reviews from users: 4175 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM Updating kzgm, Katowice, gospodarka komunalna, zasoby mieszkaniowe, administracja, administracja nieruchomości, nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, miasto, jednostka organizacyjna, eksploatacja nieruchomości, obsługa zasobu mieszkaniowego, mieszkanie, gmina, usługi komunalne, śmieci, gospodarka odpadamiKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Katowice, powołaną w celu zapewnienia kompleksowej obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego Katowic. Nadrzędnym celem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach jest wysoka jakość usług w obszarze zarządzania i eksploatacji nieruchomości, spełniająca wymagania i oczekiwania klientów i innych interesariuszy oraz wymogi prawne, przy szczególnej dbałości o stałe optymalizowanie efektywności ekonomicznej świadczonych usług.
 • Table of Contents:
Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy - KZGM
Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy – KZGM

Read More

Dodatek mieszkaniowy – ile wynosi i komu przysługuje?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 39476 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dodatek mieszkaniowy – ile wynosi i komu przysługuje? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dodatek mieszkaniowy – ile wynosi i komu przysługuje? Updating Dodatek mieszkaniowy to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania. Nie każdy może ją dostać. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Trzy warunki żeby dostać dodatek mieszkaniowy

Tytuł prawny do lokalu a dodatek mieszkaniowy

Maksymalny dochód na członka gospodarstwa domowego

Przekroczenie dochodu a dodatek mieszkaniowy

Na duże lokale nie ma dodatku mieszkaniowego

Obliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego

Jak dostać dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy a zaległości w opłatach

Dodatek mieszkaniowy - ile wynosi i komu przysługuje?
Dodatek mieszkaniowy – ile wynosi i komu przysługuje?

Read More

Dopłaty do czynszów – Mieszkanie Plus

 • Article author: katowice.eu
 • Reviews from users: 13728 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about

  Dopłaty do czynszów – Mieszkanie Plus

  Wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu należy złożyć po podpisaniu z MDR … w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania … …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for

  Dopłaty do czynszów – Mieszkanie Plus

  Wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu należy złożyć po podpisaniu z MDR … w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania …

 • Table of Contents:

Do pobrania

Kontakt

Znajdź nas na


	
	Dopłaty do czynszów - Mieszkanie Plus

Dopłaty do czynszów – Mieszkanie Plus

Read More

Wspólne sprawy

 • Article author: ksm.katowice.pl
 • Reviews from users: 2316 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wspólne sprawy Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę (w naszym przypadku – przez miasto Katowice). Dodatek ma na celu dofinansowanie ze … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wspólne sprawy Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę (w naszym przypadku – przez miasto Katowice). Dodatek ma na celu dofinansowanie ze …
 • Table of Contents:
Wspólne sprawy
Wspólne sprawy

Read More

Katowice: dopłaty do czynszu z funduszu antycovidowego – Radio Piekary

 • Article author: radiopiekary.pl
 • Reviews from users: 2508 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Katowice: dopłaty do czynszu z funduszu antycovidowego – Radio Piekary Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31.03.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Katowice: dopłaty do czynszu z funduszu antycovidowego – Radio Piekary Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można złożyć nie później niż do dnia 31.03.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w …
 • Table of Contents:
Katowice: dopłaty do czynszu z funduszu antycovidowego - Radio Piekary
Katowice: dopłaty do czynszu z funduszu antycovidowego – Radio Piekary

Read More

Dodatek mieszkaniowy dla najemcy i właściciela nieruchomości

 • Article author: tbs.katowice.pl
 • Reviews from users: 16140 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dodatek mieszkaniowy dla najemcy i właściciela nieruchomości O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się najemcy i właściciele lokali … Pomocy Społecznej w Katowicach; druk wniosku dostępny pod adresem MOPS Katowice. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dodatek mieszkaniowy dla najemcy i właściciela nieruchomości O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się najemcy i właściciele lokali … Pomocy Społecznej w Katowicach; druk wniosku dostępny pod adresem MOPS Katowice. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się najemcy i właściciele lokali mieszkalnych. Na decyzję wpływ na wysokość dochodu oraz powierzchnia lokalu. Zapraszamy!
 • Table of Contents:

ul 1-go Maja 93 95 97

ul Dębowa 17a19a21a23a

ul Dębowa 24 24a 24b 26 26a 26b

ul Kominka 1 3

ul Kubiny 9

ul Modrzewiowa 11 23 25 27

ul Obroki 43

ul Pod Kasztanami 41-83

ul Równoległa 7 8

ul Sportowa 27-27d

ul Szeroka 1719212325

ul Teatralna 17b

ul Warmińska 10 12

ul Złota 17a

ul Krasińskiego 12 14

ul Marcinkowskiego 2-6c

ul Bohaterów Monte Cassino 2-2i

ul Saint Etienne 2-15a

ul Skowrońskiego 2 2a 4

ul Skowrońskiego 3-3a

ul Sławka 26 – 40

ul Górniczego Stanu 79-85

ul Leopolda 1717a

Dodatek mieszkaniowy dla najemcy i właściciela nieruchomości
Dodatek mieszkaniowy dla najemcy i właściciela nieruchomości

Read More

ZETO • MiDoS

 • Article author: www.zetokatowice.pl
 • Reviews from users: 3355 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about ZETO • MiDoS Od stycznia 2014 r. system „Dodatki Mieszkaniowe – MiDoS”, autorstwa ZETO Katowice … prowadzenie ewencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for ZETO • MiDoS Od stycznia 2014 r. system „Dodatki Mieszkaniowe – MiDoS”, autorstwa ZETO Katowice … prowadzenie ewencji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; … ZETO, Katowice, firmy Śląsk, programowanie, projektowanie, outsourcing, backup online, archiwizacja danych, elektroniczny urząd, szkolenia, podpis elektronicznyZETO Katowice oferuje systemy backup, cyfrowy sejf, talgos, elektroniczny urząd, podpis elektroniczny, sieci komputerowe, Katowice, Śląsk, zeto
 • Table of Contents:
ZETO • MiDoS
ZETO • MiDoS

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Dodatek mieszkaniowy Katowice i dopłata do czynszu – wniosek DOC 2022

Czym jest dodatek mieszkaniowy i jaka jest jego wysokość? Jak się o niego ubiegać? Na jak długo przyznawane jest to świadczenie i czy złożenie wniosku wiąże się z opłatami? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym poradniku.

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Czym jest i komu przysługuje dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

lokal mieszkalny był najmowany lub podnajmowany przez wnioskodawcę przed dniem 14 marca 2020 roku i jest nadal ,

, wnioskodawcy nigdy wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ,

, średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w 2019 roku.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu mieszkania – jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy w Katowicach nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:

dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,

wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.),

innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy w Katowicach przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki :

posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy: może być właścicielem lokalu,

może go wynajmować,

może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),

może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum). spełnia kryterium dochodowe – aktualne kryterium dochodowe wynosi 1 698,76 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 265,01 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik). zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi: dla 1 osoby – 35 m 2 ,

, dla 2 osób – 40 m 2 ,

, dla 3 osób – 45 m 2 ,

, dla 4 osób – 55 m 2 ,

, dla 5 osób – 65 m 2 ,

, dla 6 osób – 70 m 2 ,

, jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). Warto wiedzieć, że w takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego w Katowicach

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku – wniosek wygasa całkowicie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zależności od sytuacji mieszkaniowej:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Uwaga! Jeśli wnioskujący stara się o dodatek do mieszkania, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz. Jeśli mieszka w domu, nie musi posiadać takiego potwierdzenia, deklaracja o dochodach – powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku, informacja o powierzchni użytkowej lokalu – czyli dokument, który potwierdzi, że lokal mieści się w kryterium, rachunki i inne wymagane dokumenty, np. rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie. O dodatkowych dokumentach można dowiedzieć się bezpośrednio w instytucji, w której będzie składany wniosek.

Gdzie złożyć wniosek w Katowicach i ile to kosztuje?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach (miejskim lub gminnym). W niektórych przypadkach wnioski przyjmuje także odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy.

Złożenie wniosku w tej sprawie jest bezpłatne.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, decyzja zostaje wydana w terminie do 30 dni.

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, które wypisane są poniżej.

W przypadku, w którym wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, podczas ustalania wydatków na mieszkanie należy uwzględnić jedynie wydatki, które przypadają na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się następująco.

Najpierw musimy podzielić wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową, a następnie pomnożyć uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie. Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, czy mieszka w lokalu spółdzielczym) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy

Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy

Straciłam pracę i trudno mi uiszczać czynsz w pełnej wysokości. Jak mogę starać się o dodatek mieszkaniowy?

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Katowic zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Dodatków Mieszkaniowych. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nr 1 – 10 w Katowicach.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej MOPS www.mops.katowice.pl

Odpowiedzialna za treść: Agnieszka Szumska

Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu – wniosek DOC 2022

Czym jest dodatek mieszkaniowy i jaka jest jego wysokość? Jak się o niego ubiegać? Na jak długo przyznawane jest to świadczenie i czy złożenie wniosku wiąże się z opłatami? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym poradniku.

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Czym jest i komu przysługuje dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

lokal mieszkalny był najmowany lub podnajmowany przez wnioskodawcę przed dniem 14 marca 2020 roku i jest nadal ,

, wnioskodawcy nigdy wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ,

, średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w 2019 roku.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu mieszkania – jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:

dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,

wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.),

innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki :

posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy: może być właścicielem lokalu,

może go wynajmować,

może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),

może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum). spełnia kryterium dochodowe – aktualne kryterium dochodowe wynosi 1 698,76 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 265,01 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik). zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi: dla 1 osoby – 35 m 2 ,

, dla 2 osób – 40 m 2 ,

, dla 3 osób – 45 m 2 ,

, dla 4 osób – 55 m 2 ,

, dla 5 osób – 65 m 2 ,

, dla 6 osób – 70 m 2 ,

, jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). Warto wiedzieć, że w takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku – wniosek wygasa całkowicie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć kilka dokumentów, w zależności od sytuacji mieszkaniowej:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Uwaga! Jeśli wnioskujący stara się o dodatek do mieszkania, wniosek musi potwierdzić zarządca budynku lub osoba pobierająca czynsz. Jeśli mieszka w domu, nie musi posiadać takiego potwierdzenia, deklaracja o dochodach – powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku, informacja o powierzchni użytkowej lokalu – czyli dokument, który potwierdzi, że lokal mieści się w kryterium, rachunki i inne wymagane dokumenty, np. rachunki za prąd, gaz, ogrzewanie. O dodatkowych dokumentach można dowiedzieć się bezpośrednio w instytucji, w której będzie składany wniosek.

Gdzie złożyć wniosek i ile to kosztuje?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć do odpowiedniego punktu terenowego pomocy społecznej, czyli np. do miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) lub jego gminnego odpowiednika (GOPS). W niektórych miastach wnioski przyjmuje także odpowiedni wydział urzędu miasta lub gminy. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i odnalezienia odpowiedniej instytucji w swojej okolicy.

Złożenie wniosku w tej sprawie jest bezpłatne.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Po złożeniu wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, decyzja zostaje wydana w terminie do 30 dni.

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, które wypisane są poniżej.

W przypadku, w którym wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, podczas ustalania wydatków na mieszkanie należy uwzględnić jedynie wydatki, które przypadają na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się następująco.

Najpierw musimy podzielić wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową, a następnie pomnożyć uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie. Jeżeli osoba, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, czy mieszka w lokalu spółdzielczym) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, jednak wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, jeżeli lokal ten wchodziłby w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

opłaty (poza czynszem), które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

So you have finished reading the wniosek o dodatek mieszkaniowy katowice topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Wniosek o dodatek mieszkaniowy, Wniosek o dodatek mieszkaniowy 2022, Wniosek o dodatek mieszkaniowy Sosnowiec, Wniosek o dodatek mieszkaniowy online, Dodatek mieszkaniowy Katowice, MOPS wniosek o dodatek mieszkaniowy, MOPS dodatek mieszkaniowy kontakt, MOPS dodatek mieszkaniowy

See also  Top 5 쎈 중등 수학 3 상 답지 Best 62 Answer

Leave a Comment