Top 31 Wniosek O Przerwanie Urlopu Wychowawczego Wzór Doc All Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór doc on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór doc Czy pracodawca może odmówić urlopu wychowawczego, Art 186 KP

Table of Contents

Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?

Uprzejmie informuję, iż rezygnuje z dalszego korzystania urlopu wychowawczego udzielonego mi w celu zapewnienia osobistej opieki nad dzieckiem ………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na okres od dnia …………………………. do dnia …………………………. . Jednocześnie informuję, iż chciałabym podjąć pracę w dniu ……………………………. .

Jak przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy?

Zgodnie z art. 186 3 Kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie – za zgodą pracodawcy; po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy- najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Jak można zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Rezygnacja z urlopu wychowawczego jest możliwa w dowolnym terminie, pod warunkiem że pracodawca wyrazi na to zgodę. W innym przypadku pracownik może wrócić do pracy po 30 dniach od złożenia odpowiedniego dokumentu, który jest wiążący dla zakładu pracy.

Kiedy złożyć wniosek o powrót z urlopu wychowawczego?

Odpowiedź: Urlopu wychowawczego udziela się wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć taki wniosek? Należy go złożyć na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza on korzystać z tego urlopu.

Jak wrócić z urlopu wychowawczego?

Zgodnie z tym przepisem, pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego za zgodą pracodawcy – w każdym czasie, a po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Kiedy złożyć wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego?

Termin powrotu do pracy

Przepisy stanowią bowiem, że możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy, co już nie wymaga zgody pracodawcy.

Czy trzeba poinformować pracodawcę o powrocie z urlopu wychowawczego?

Pracodawca musi wyrazić zgodę na powrót pracownika do pracy po zakończonym wcześniej, niż pracownik pierwotnie planował, urlopie wychowawczym. Nie musi natomiast wyrazić zgody na dzień powrotu do pracy, proponowanym przez pracownika we wniosku.

Jak napisać oświadczenie o powrocie do pracy?

Zaświadcza się, że Pan/Pani ………………………………………………… zadeklarował/a powrót/ powrócił/a* do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym* od dnia ……………………………………….na stanowisko………………………………………………………… . uczestnictwa w projekcie pt.

Czy wypowiedzenie przerywa urlop wychowawczy?

Pracownik może dokonać wypowiedzenia wiążącej go umowy o pracę w każdej chwili, także wtedy, gdy przebywa aktualnie na urlopie wychowawczym. Pracodawca nie ma takiej możliwości i jeśli chce dokonać wypowiedzenia, musi poczekać na powrót zatrudnionego do pracy.

Czy można odmówić udzielenia urlopu wychowawczego?

Skorzystanie z urlopu wychowawczego jest uprawnieniem pracownika. Przysługuje on na wniosek pracownika, a pracodawca jest nim związany, co oznacza, że nie może odmówić udzielenia urlopu.

Czy można pracować na urlopie wychowawczym 2022?

„W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”.

Czy pracodawca może przerwać urlop wychowawczy?

Przerwanie urlopu wychowawczego przez pracodawcę może nastąpić jedynie wówczas, gdy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub dowie się, że z urlopów wychowawczych korzystają w tym samym czasie oboje rodzice.

Czy pracodawca może nie zgodzić się na powrót z wychowawczego?

Co do zasady, pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu wychowawczego.

Ile razy można złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w 5 częściach. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.

Czy można pracować na urlopie wychowawczym 2022?

„W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem”.

See also  Top 48 배양토 상토 차이 1193 Good Rating This Answer

Czy urlop wychowawczy przechodzi do nowej pracy?

Urlop wychowawczy udzielony u jednego pracodawcy nie przechodzi bowiem automatycznie do innego pracodawcy, z którym pracownik nawiąże nową umowę o pracę. Aby pracownik w nowym miejscu pracy mógł skorzystać z urlopu wychowawczego, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o tego rodzaju urlop do aktualnego pracodawcy.

Czy przerwany urlop wychowawczy przepada?

Jeśli więc tylko jeden z rodziców zdecyduje się na urlop wychowawczy będzie mógł maksymalnie wykorzystać 35 miesięcy, a 1 miesiąc przepada. Istnieją wyjątki, kiedy jeden z rodziców może wykorzystać pełną pulę 36 miesięcy.

Czy pracodawca ma obowiązek przyjąć do pracy po urlopie wychowawczym?

Pamiętajmy, że pracodawca musi dopuścić pracownika powracającego z urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie …


JAK NAPISAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO?
JAK NAPISAĆ WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO?


Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – Wzór dokumentu w PDF, DOCX, DOC, RTF i ODT – Compero.pl

 • Article author: www.compero.pl
 • Reviews from users: 2761 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – Wzór dokumentu w PDF, DOCX, DOC, RTF i ODT – Compero.pl Wzory dokumentu dostępne są do pobrania w następujących formatach: PDF (np. Acrobat Reader); DOC (Word 97 – 2004); DOCX (Word); RTF (większość … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – Wzór dokumentu w PDF, DOCX, DOC, RTF i ODT – Compero.pl Wzory dokumentu dostępne są do pobrania w następujących formatach: PDF (np. Acrobat Reader); DOC (Word 97 – 2004); DOCX (Word); RTF (większość … dokumenty
 • Table of Contents:
Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego - Wzór dokumentu w PDF, DOCX, DOC, RTF i ODT - Compero.pl
Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – Wzór dokumentu w PDF, DOCX, DOC, RTF i ODT – Compero.pl

Read More

Rezygnacja z urlopu wychowawczego – wzór oświadczenia – Infor.pl

 • Article author: kadry.infor.pl
 • Reviews from users: 23839 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Rezygnacja z urlopu wychowawczego – wzór oświadczenia – Infor.pl Wzór wniosku o urlop wychowawczy znajdziesz w Urlop wychowawczy – wzór … Pracownik nie musi podawać przyczyny przerwania urlopu. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Rezygnacja z urlopu wychowawczego – wzór oświadczenia – Infor.pl Wzór wniosku o urlop wychowawczy znajdziesz w Urlop wychowawczy – wzór … Pracownik nie musi podawać przyczyny przerwania urlopu. Pracownik-rodzic, który jest w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i chciałby wrócić do pracy, powinien złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Przedstawiamy wzór oświadczenia o rezygnacji z urlopu wychowawczego.urlop wychowawczy, rodzicielstwo, powrót do pracy, ochrona przed wypowiedzeniem
 • Table of Contents:

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego

Zasady korzystania z urlopu

Wniosek o urlop wychowawczy

Ochrona pracownika

Cofnięcie wniosku przed rozpoczęciem urlopu

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Powrót do pracy

Wzór oświadczenia

Komentarze(0)

Rezygnacja z urlopu wychowawczego - wzór oświadczenia - Infor.pl
Rezygnacja z urlopu wychowawczego – wzór oświadczenia – Infor.pl

Read More

Główny Inspektorat Pracy | Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

 • Article author: www.pip.gov.pl
 • Reviews from users: 31989 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Główny Inspektorat Pracy | Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Główny Inspektorat Pracy | Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego? Updating
 • Table of Contents:

Strona główna

O urzędzie

BHP

Rzecznik prasowy informuje

Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego

e-Urząd

O inspekcji

Polecane

O urzędzie

e-formularze

Dostepność cyfrowa

Kontakt

Mapa serwisu

Polityka prywatności

Przydatne linki


		Główny Inspektorat Pracy | Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?
Główny Inspektorat Pracy | Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Read More

Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu wychowawczego?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 1500 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu wychowawczego? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu wychowawczego? Updating Czy pracownik w każdym momencie może zrezygnować z urlopu wychowawczego? Przeczytaj i sprawdź kiedy możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego!
 • Table of Contents:

Ogólne zasady dotyczące urlopu wychowawczego

Kiedy możliwa będzie wcześniejsza rezygnacja z urlopu wychowawczego

Jak zgłosić rezygnację z urlopu wychowawczego

Czy rezygnacja z urlopu wychowawczego może zostać odrzucona

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Czy w przyszłości pracownik może wnioskować o niewykorzystaną część urlopu

Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu wychowawczego?
Czy jest możliwa rezygnacja z urlopu wychowawczego?

Read More

Wniosek o urlop wychowawczy – termin – Infor.pl

 • Article author: kadry.infor.pl
 • Reviews from users: 45560 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o urlop wychowawczy – termin – Infor.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o urlop wychowawczy – termin – Infor.pl Updating Wniosek o urlop wychowawczy powinien być złożony w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Co w przypadku późniejszego złożenia wniosku?wniosek o urlop wychowawczy, terminy, dokumenty
 • Table of Contents:

Wniosek o urlop wychowawczy – jaki termin

Wniosek o urlop wychowawczy – wycofanie

Wniosek o urlop wychowawczy – jak wypełnić

Dokumenty do wniosku o urlop wychowawczy

Odmowa urlopu wychowawczego

Komentarze(0)

Wniosek o urlop wychowawczy - termin - Infor.pl
Wniosek o urlop wychowawczy – termin – Infor.pl

Read More

Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania

 • Article author: mamotoja.pl
 • Reviews from users: 36474 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór. Pracownik ma prawo do skrócenia urlopu wychowawczego, nie potrzebuje do tego zgody … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór. Pracownik ma prawo do skrócenia urlopu wychowawczego, nie potrzebuje do tego zgody … Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 21 dni przed planowanym początkiem urlopu. Podanie o urlop można napisać samemu lub skorzystać z naszego gotowego wzoru. Przygotowaliśmy też omówienie zasad wypełniania wniosku oraz informacje, jakie dokumenty będą potrzebne przy jego składaniu
 • Table of Contents:
See also  Top 24 모빌리언스 상품권 구매 19247 Votes This Answer

Urlop wychowawczy – najważniejsze informacje

Wniosek o urlop wychowawczy – wzór

Jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy – kiedy złożyć

Dokumenty potrzebne do wniosku o urlop wychowawczy

Wnioski dla rodziców na urlopie wychowawczym

Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania
Wniosek o urlop wychowawczy 2022 – wzór do druku i instrukcja wypełniania i składania

Read More

Przerwanie urlopu wychowawczego wzór wniosku — eformalnosci.pl

 • Article author: eformalnosci.pl
 • Reviews from users: 4610 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przerwanie urlopu wychowawczego wzór wniosku — eformalnosci.pl Podanie o urlop wychowawczy Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. .Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W. Jednak aby go … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przerwanie urlopu wychowawczego wzór wniosku — eformalnosci.pl Podanie o urlop wychowawczy Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. .Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W. Jednak aby go …
 • Table of Contents:

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór pdf

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży

Przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy

Przerwanie urlopu wychowawczego i zwolnienie z pracy

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Przerwanie urlopu wychowawczego wzór wniosku — eformalnosci.pl
Przerwanie urlopu wychowawczego wzór wniosku — eformalnosci.pl

Read More

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego — pobierzdokument.pl

 • Article author: pobierzdokument.pl
 • Reviews from users: 41200 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego — pobierzdokument.pl Podanie o urlop wychowawczy Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. .Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W. Podanie możesz … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego — pobierzdokument.pl Podanie o urlop wychowawczy Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. .Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W. Podanie możesz …
 • Table of Contents:

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór pdf

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego gofin

Wcześniejszy powrót z urlopu wychowawczego

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego — pobierzdokument.pl
Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego — pobierzdokument.pl

Read More

Wniosek o urlop wychowawczy – Aplikuj.pl

 • Article author: www.aplikuj.pl
 • Reviews from users: 24704 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o urlop wychowawczy – Aplikuj.pl Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego; Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór. Urlop wychowawczy – jak … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o urlop wychowawczy – Aplikuj.pl Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego; Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór. Urlop wychowawczy – jak … Bezpłatny urlop wychowawczy przysługuje pracującemu rodzicowi z tytułu opieki nad dzieckiem. Wyjaśniamy, kiedy złożyć wniosek o ten urlop i co w nim zawrzeć.
 • Table of Contents:

Urlop wychowawczy – jak złożyć wniosek

Wniosek o urlop wychowawczy wzór

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór

Najczęściej zadawane pytania

10 komentarzy

Wniosek o urlop wychowawczy - Aplikuj.pl
Wniosek o urlop wychowawczy – Aplikuj.pl

Read More

Wniosek o urlop wychowawczy | proRodzinny

 • Article author: prorodzinny.pl
 • Reviews from users: 46310 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o urlop wychowawczy | proRodzinny Oświadczenie o wycofaniu wniosku o urlop wychowawczy. … odniesieniu do każdej części urlopu wychowawczego z osobna (wzór 17) w terminie co … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o urlop wychowawczy | proRodzinny Oświadczenie o wycofaniu wniosku o urlop wychowawczy. … odniesieniu do każdej części urlopu wychowawczego z osobna (wzór 17) w terminie co … Wniosek o urlop wychowawczy. Rezygnacja z urlopu wychowawczego. Oświadczenie o wycofaniu wniosku o urlop wychowawczy.
 • Table of Contents:

Wnioskowanie o urlop wychowawczy

Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Wzory wniosków

Przepisy prawa

Wniosek o urlop wychowawczy | proRodzinny
Wniosek o urlop wychowawczy | proRodzinny

Read More

Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – wzór

 • Article author: dokumenty.serwisprawa.pl
 • Reviews from users: 387 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – wzór Pobierz wzór dokumentu – wniosek o wycofanie urlopu wychowawczego, … prawnika szablon w formacie pliku do edycji (.doc); podgląd dokumentu w formacie .pdf … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – wzór Pobierz wzór dokumentu – wniosek o wycofanie urlopu wychowawczego, … prawnika szablon w formacie pliku do edycji (.doc); podgląd dokumentu w formacie .pdf … Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – wzór dokumentu do pobraniacofnięcie urlopu wychowawczego,pracodawca,pracownik,przyznanie urlopu,wniosek,wychowawczy urlop,wzory dokumentów,pliki
 • Table of Contents:

wzory dokumentów

Wzór dokumentu – Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego - wzór
Wycofanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – wzór

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego

W sytuacji, gdy pracownik jest w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i chciałby przed jego zakończeniem wrócić do pracy, powinien złożyć u pracodawcy stosowny wniosek. Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie – za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracownik nie musi podawać przyczyny przerwania urlopu wychowawczego. We wniosku powinny znaleźć się takie elementy, jak: dane pracownika, zajmowane stanowisko, dane pracodawcy, wskazanie daty, kiedy został udzielony urlop wychowawczy, wskazanie daty, kiedy pracownik podejmie pracę po powrocie z urlopu wychowawczego oraz jego podpis.

Wzory dokumentu dostępne są do pobrania w następujących formatach:

Rezygnacja z urlopu wychowawczego – wzór oświadczenia

Pracownik-rodzic, który jest w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i chciałby wrócić do pracy, powinien złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Przedstawiamy wzór oświadczenia o rezygnacji z urlopu wychowawczego.

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy jest dodatkowym uprawnieniem rodzicielskim. Oznacza to, że pracownik-rodzic może z niego skorzystać ale nie musi.

Uprawnienie to przysługuje pracownikowi, który przepracował co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się również poprzednie okresy zatrudnienia.

Zasady korzystania z urlopu

Od 2 stycznia 2016 roku rodzice mogą dłużej skorzystać z urlopu wychowawczego, tj. do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia.

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe. Pytania i odpowiedzi.

Z urlopu wychowawczego można skorzystać w maksymalnie 5 częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie.

Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica, np. mama przebywa na urlopie 35 miesięcy, a tata 1 miesiąc albo odwrotnie. Oznacza to, że w przypadku wykorzystania urlopu przez jednego z rodziców, urlop wychowawczy trwa maksymalnie 35 miesięcy.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Urlop wychowawczy 2017 – wniosek, terminy, wzór

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownika. Pracownik, chcąc skorzystać z urlopu wychowawczego powinien złożyć pisemny wniosek na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza korzystać z tego urlopu.

Wzór wniosku o urlop wychowawczy znajdziesz w Urlop wychowawczy – wzór

Ochrona pracownika

Pracownik, który korzysta z urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie, która rozciąga się od dnia złożenia wniosku o urlop (nie wcześniej jednak niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu) do dnia zakończenia tego urlopu. W tym czasie pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, z wyjątkiem m.in. wypowiedzenia dokonanego przez pracownika oraz rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania sanacyjnego lub likwidacji pracodawcy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. „zwolnienie dyscyplinarne”).

Cofnięcie wniosku przed rozpoczęciem urlopu

Jeżeli pracownik zawnioskuje o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek go udzielić. Pracownik może wycofać złożony przez siebie wniosek, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie. W sytuacji przekroczenia tego terminu wycofanie wniosku jest bezskuteczne, chyba że na jego cofnięcie wyrazi zgodę pracodawca.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Jeżeli pracownik jest w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego i chciałby wrócić do pracy powinien złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Zgodnie z art. 1863 Kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracownik nie musi podawać przyczyny przerwania urlopu.

Powrót do pracy

Po zakończeniu urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na stanowisko, które pracownik zajmował przed urlopem. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca powinien zaproponować mu stanowisko równorzędne lub inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. Istotne jest to, że wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika po powrocie nie może być niższe niż wynagrodzenie przysługujące pracownikowi na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakie ostatecznie stanowisko będzie zajmował pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego, przysługuje mu wynagrodzenie takie jakie otrzymywał przed urlopem.

Wzór oświadczenia

…………………………………………… ……………………………………..

…………………………………………………….. miejscowość i data

oznaczenie pracownika

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 1863 pkt 1 (albo 2) k.p. rezygnuję z udzielonego mi w dniu…………… urlopu wychowawczego.

Jednocześnie informuję, że chciałabym podjąć pracę w dniu ……………………………………………..

…………………………………………………..

podpis pracownika

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Zgodnie z art. 186 3 Kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie – za zgodą pracodawcy; po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy- najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Dopuszczenie pracownika do pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy

i w razie niespełnienia tego obowiązku przez pracodawcę pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Jeżeli zatem pracownik zakończył urlop wychowawczy w trybie art. 1863 pkt 2 k.p., czyli zawiadomił pracodawcę najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy, że rezygnuje z urlopu wychowawczego, a pracodawca nie chce go dopuścić do pracy, pracownik może wnieść przeciwko pracodawcy pozew do sądu pracy o dopuszczenie do pracy.

So you have finished reading the wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego wzór doc topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Czy pracodawca może odmówić urlopu wychowawczego, Art 186 KP

See also  Top 45 Jak Otworzyć Salon Sukien Ślubnych 67 Most Correct Answers

Leave a Comment