Top 8 Wniosek O Przerwę Na Karmienie Pdf The 205 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek o przerwę na karmienie pdf on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek o przerwę na karmienie pdf Wniosek o karmienie piersią 2022 wzór doc, Przerwa na karmienie, Przerwa na karmienie a nadgodziny, Przerwa na karmienie piersią zaświadczenie, Czy można zwolnić kobiete karmiaca, Matki karmiące piersią, Przerwa na karmienie piersią 2021

Table of Contents

Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie piersią?

Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………. urodzone ………………………………. karmione jest przeze mnie piersią. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art.

Kiedy złożyć wniosek o przerwę na karmienie?

Przerwy przysługują niezależnie od tego, w jakim wieku jest dziecko. Pracownica powinna jedynie złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o karmieniu dziecka piersią. Nie wyróżniono ram czasowych ograniczający ten przywilej. Pracownica nie potrzebuje zaświadczenia lekarskiego, aby potwierdzić fakt karmienia piersią.

Czy przerwy na karmienie trzeba wykazywać w ewidencji?

Karmienie piersią w świetle prawa nie jest ani nieobecnością, ani zwolnieniem od pracy. Zgodnie z art. 187§1 Kodeksu Pracy, pracownica karmiąca piersią ma prawo do dwóch przerw w pracy wliczanych do jej czasu pracy. Czas przerwy nie musi zatem być wykazywany w ewidencji czasu pracy.

Czy pracodawca może odmówić przerwy na karmienie piersią?

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na przerwy na karmienie? Przerwa na karmienie piersią powinna zostać udzielona przez pracodawcę. Taki jest jego obowiązek. Odmowa stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, w związku z czym pracownica ma prawo wnieść skargę na pracodawcę do Inspekcji Pracy.

Jak długo matka karmiąca może pracować 7 godzin?

Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Przerwy na karmienie udzielasz na wniosek pracownicy na podstawie jej oświadczenia, iż karmi dziecko piersią. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych co do tego, jak długo kobieta może korzystać z tego przywileju.

Jak dlugo można korzystac z przerwy na karmienie?

Art. 187 kp wskazuje, że „pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Czy potrzebne jest zaświadczenie od lekarza o karmieniu piersią?

Nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy karmiącej dziecko piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego tę okoliczność. Żadne przepisy prawne nie przewidują również obowiązku wystawiania przez lekarzy zaświadczeń o karmieniu piersią.

Kto płaci za przerwę na karmienie?

Przerwy udziela pracodawca na wniosek pracownicy.

Czy przerwa na karmienie jest płatna?

1. Dla każdej karmiącej matki. W pierwszej kolejności wskazać należy, że płatna przerwa na karmienie dziecka piersią jest uprawnieniem pracownicy, z którego może korzystać dopóty, dopóki pracownica faktycznie karmi w ten sposób dziecko.

Jak karmić piersią po powrocie do pracy?

Gdy planujesz powrót do pracy, ważne jest, by podtrzymać laktację – pomimo zmian w porach karmienia piersią wynikających z Twojej nieobecności. Pozwolą na to regularne karmienia. Staraj się podawać maleństwu pierś rano, wieczorem i w nocy tak często, jak tego potrzebuje – będzie to naturalny sposób utrzymania pokarmu.

Czy matka karmiąca może pracować w nadgodzinach?

Tak. Pracodawca może zlecać pracę nadliczbową pracownicy korzystającej z przerw na karmienie dziecka piersią, jeśli uzyska na to jej pisemną zgodę.

Czy matka karmiąca może pracować w weekendy?

Co do zasady nie ma zatem zakazu zatrudniania pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 w weekendy. W niektórych przypadkach zakaz taki może być jednak wyprowadzony z zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych.

Co przysługuje matce karmiącej?

Zgodnie z art. 187 k.p. pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Jak dostać zaświadczenie o karmieniu piersią?

Na żądanie pracodawcy powinna jednak ten fakt udokumentować odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Może ono być wydane przez lekarza sprawującego opiekę nad kobietą lub dzieckiem, nie jest tu wymagany żaden sformalizowany tryb jego pozyskania. Przerwy udzielane są przez cały okres karmienia piersią (por.

Czy pracodawca może żądać zaświadczenia o karmieniu piersią?

Kodeks pracy nie wymaga przedłożenia pracodawcy stosownego zaświadczenia lekarskiego. Wystarczające powinno być samo oświadczenie pracownicy. Nie ma podstaw prawnych do żądania od pracownicy karmiącej dziecko piersią przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego tę okoliczność.

See also  Top 24 Rozklad Jazdy Mpk Zdunska Wola 273 Most Correct Answers

Jak długo ważne jest zaświadczenie o karmieniu piersią?

Przepisy nie ograniczają bowiem okresu, przez który przysługuje przerwa na karmienie. Nie istnieją też szczególne wymagania co do tego, jak pracownica ma udowodnić fakt karmienia dziecka. Wystarczające powinno być samo oświadczenie pracownicy (por. Romer M.T., Prawo pracy.

Jaki lekarz może wystawić zaświadczenie o karmieniu piersią?

Lekarz może wydać zaświadczenie o karmieniu piersią jeżeli w jakikolwiek sposób poweźmie informację o fakcie karmienia przez kobietę dziecka piersią; karmienie w obecności lekarza nie jest jedynym sposobem potwierdzenia tego faktu. Zgodnie z przepisem art. 187 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Czy można zwolnić kobietę karmiąca piersią?

Odpowiedź: Nie. Pracownicy korzystającej z przerw na karmienie dziecka piersią nie przysługuje ochrona stosunku pracy (art. 187 Kodeksu pracy).


មេរៀន : អនុវត្តន៍ដេរីវេ – Apply derivatives
មេរៀន : អនុវត្តន៍ដេរីវេ – Apply derivatives


Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl

 • Article author: www.infor.pl
 • Reviews from users: 16547 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie … Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch. Jak długie są przerwy na karmienie? Czy można je łączyć? Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie? Pobierz wzór pisma.przerwy na karmienie, opieka nad dzieckiem, uprawnienia rodzicielskie, kodeks pracy, wniosek, wzór, pismo
 • Table of Contents:

Przerwa na karmienie dziecka piersią

Połączenie dwóch przerw w jedną i wniosek o udzielenie przerw w pracy

Wniosek o przerwy na karmienie – wzór pisma

Komentarze(0)

Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma - Infor.pl
Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl

Read More

Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022) – Wniosek.pl ✍️

 • Article author: wniosek.pl
 • Reviews from users: 18372 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022) – Wniosek.pl ✍️ Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022) – Wniosek.pl ✍️ Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek … Mamom, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka przysługują przerwy na karmienie piersią w pracy. Artykuł 187 § 1 Kodeksu pracy stanowi: „Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022)
 • Table of Contents:

Main navigation

Ścieżka nawigacyjna

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerw w pracy na karmienie piersią (wzór nr 1)

Przykładowy wzór wniosku o  udzielenie przerw na karmienie łącznie (wzór nr 2)

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerwy łączonej na karmienie piersią (wzór nr 3)

Przykładowy wzór oświadczenia o zaprzestaniu karmienia piersią (wzór nr 4)

Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022) - Wniosek.pl ✍️
Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022) – Wniosek.pl ✍️

Read More

Przerwy na karmienie piersią – wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie – Kadry w pigulce

 • Article author: kadrywpigulce.pl
 • Reviews from users: 12785 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przerwy na karmienie piersią – wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie – Kadry w pigulce – dwóch przerw po 45 minut każda jeśli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko. Należy pamiętać, że jeżeli czas pracy pracownicy karmiącej piersią nie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przerwy na karmienie piersią – wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie – Kadry w pigulce – dwóch przerw po 45 minut każda jeśli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko. Należy pamiętać, że jeżeli czas pracy pracownicy karmiącej piersią nie …
 • Table of Contents:

Wniosek o urlop ojcowski

Wniosek o urlop bezpłatny

WNIOSEK O URLOP WYCHOWAWCZY

Przerwy na karmienie piersią - wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie - Kadry w pigulce
Przerwy na karmienie piersią – wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie – Kadry w pigulce

Read More

Wzór wniosku o przerwę na karmienie dziecka piersią – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 49422 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór wniosku o przerwę na karmienie dziecka piersią – Portal Oświatowy Prawo do przerwy na karmienie dziecka piersią ma pracownica, jeśli czas jej ciągłej pracy wynosi ponad 4 godziny dziennie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór wniosku o przerwę na karmienie dziecka piersią – Portal Oświatowy Prawo do przerwy na karmienie dziecka piersią ma pracownica, jeśli czas jej ciągłej pracy wynosi ponad 4 godziny dziennie. Prawo do przerwy na karmienie dziecka piersią ma pracownica, jeśli czas jej ciągłej pracy wynosi ponad 4 godziny dziennie.
 • Table of Contents:
Wzór wniosku o przerwę na karmienie dziecka piersią - Portal Oświatowy
Wzór wniosku o przerwę na karmienie dziecka piersią – Portal Oświatowy

Read More

Podanie o udzielenie przerwy na karmienie. doc i pdf

 • Article author: e-dokument.org
 • Reviews from users: 46428 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Podanie o udzielenie przerwy na karmienie. doc i pdf Podanie o udzielenie przerwy na karmienie Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. Darmowe szablony i wzory. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Podanie o udzielenie przerwy na karmienie. doc i pdf Podanie o udzielenie przerwy na karmienie Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. Darmowe szablony i wzory. Podanie o udzielenie przerwy na karmienie Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf. Darmowe szablony i wzory.
 • Table of Contents:
See also  Top 43 다시 만난 세계 코드 The 156 Top Answers
Podanie o udzielenie przerwy na karmienie. doc i pdf
Podanie o udzielenie przerwy na karmienie. doc i pdf

Read More

Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl

 • Article author: www.infor.pl
 • Reviews from users: 23015 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl Updating Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch. Jak długie są przerwy na karmienie? Czy można je łączyć? Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie? Pobierz wzór pisma.przerwy na karmienie, opieka nad dzieckiem, uprawnienia rodzicielskie, kodeks pracy, wniosek, wzór, pismo
 • Table of Contents:

Przerwa na karmienie dziecka piersią

Połączenie dwóch przerw w jedną i wniosek o udzielenie przerw w pracy

Wniosek o przerwy na karmienie – wzór pisma

Komentarze(0)

Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma - Infor.pl
Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma – Infor.pl

Read More

Karmienie dziecka piersią a praca, kiedy przysługuje przerwa – IntraworQ

 • Article author: intraworq.com
 • Reviews from users: 40586 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Karmienie dziecka piersią a praca, kiedy przysługuje przerwa – IntraworQ Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Karmienie dziecka piersią a praca, kiedy przysługuje przerwa – IntraworQ Updating
 • Table of Contents:
Karmienie dziecka piersią a praca, kiedy przysługuje przerwa - IntraworQ
Karmienie dziecka piersią a praca, kiedy przysługuje przerwa – IntraworQ

Read More

Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 33786 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią? Updating Przerwa na karmienie piersią jest przywilejem, który przysługuje matkom karmiącym. Kiedy można się o nią ubiegać? Sprawdź!
 • Table of Contents:

Czy w związku z karmieniem piersią można wcześniej skończyć pracę

Kiedy nie należy się przerwa na karmienie

Przerwa na karmienie – jak długo można korzystać z tego przywileju

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na przerwy na karmienie

Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią?
Kiedy przysługuje przerwa na karmienie piersią?

Read More

Przerwy na karmienie piersią wzór wniosku — e-Dokumencik

 • Article author: e-dokumencik.pl
 • Reviews from users: 44542 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przerwy na karmienie piersią wzór wniosku — e-Dokumencik Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy. Wniosek o przerwy na karmienie pdf. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przerwy na karmienie piersią wzór wniosku — e-Dokumencik Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy. Wniosek o przerwy na karmienie pdf.
 • Table of Contents:

wniosek o karmienie piersią – wzór

Wniosek o karmienie piersią 2021

Wniosek o przerwę na karmienie wzór

Wniosek o przerwy na karmienie pdf

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Przerwy na karmienie piersią wzór wniosku — e-Dokumencik
Przerwy na karmienie piersią wzór wniosku — e-Dokumencik

Read More

Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 6767 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) – ePedagogika Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) · Wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy · Wniosek o … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) – ePedagogika Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) · Wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy · Wniosek o … Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy)
 • Table of Contents:

Uwaga to jest tylko początek artykułuAby zobaczyć całość zaloguj się lub załóż konto

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) - ePedagogika
Wniosek o przerwę na karmienie dziecka piersią (Kodeks pracy) – ePedagogika

Read More

wniosek o przerwę na karmienie pdf

 • Article author: www.pip.gov.pl
 • Reviews from users: 47948 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o przerwę na karmienie pdf Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o przerwę na karmienie pdf Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane …
 • Table of Contents:
wniosek o przerwę na karmienie pdf
wniosek o przerwę na karmienie pdf

Read More

wniosek o przerwę na karmienie pdf

 • Article author: bip.brpo.gov.pl
 • Reviews from users: 24965 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o przerwę na karmienie pdf więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o przerwę na karmienie pdf więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.
 • Table of Contents:
wniosek o przerwę na karmienie pdf
wniosek o przerwę na karmienie pdf

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią – wzór pisma

Wniosek o przerwy na karmienie może złożyć pracownica karmiąca dziecko piersią. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch. Jak długie są przerwy na karmienie? Czy można je łączyć? Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie? Pobierz wzór pisma.

Przerwa na karmienie dziecka piersią

Kodeks pracy w art. 187 przyznaje pracownicy karmiącej dziecko lub dzieci przerwy na karmienie. W przypadku jednego dziecka będą to dwie półgodzinne przerwy, natomiast matka dwójki dzieci karmionych mlekiem matki może skorzystać z dwóch 45 minutowych przerw w pracy. Długość przerw uzależniona jest od liczby posiadanych do wykarmienia piersią dzieci. Liczba przerw zależy od dziennego wymiaru czasu pracy. Jeśli w danym dniu pracownica pracuje mniej niż 4 godziny, w ogóle nie ma prawa do przerwy na karmienie. Praca od 4 do 6 godzin uprawnia do skorzystania z jednej przerwy, a dzienny czas pracy powyżej 6 godzin daje możliwość skorzystania z dwóch przerw na karmienie.

Połączenie dwóch przerw w jedną i wniosek o udzielenie przerw w pracy

Ustawodawca przewidział możliwość połączenia dwóch przerw w jedną. Pracodawca robi to na wniosek samej zainteresowanej. Pracownica w celu przyznania jej przerw na karmienie powinna przedstawić pracodawcy pismo, w którym oświadcza, że karmi piersią dziecko/dzieci i chciałaby skorzystać z przysługującego jej prawa na podstawie art. 187 Kodeksu pracy. Jeśli wybiera łączenie przerw, powinna zawrzeć taki wniosek wraz z podaniem godzin wykorzystania jednej przerwy. Możliwe jest późniejsze przychodzenie do pracy bądź wcześniejsze wyjście.

Polecamy: Świadczenia dla pracujących rodziców. Urlopy, zasiłki, ochrona

Wniosek o przerwy na karmienie – wzór pisma

Wniosek o przerwy na karmienie powinien zawierać przede wszystkim: określenie uprawnienia, z którego pracownica chce skorzystać z podaniem podstawy prawnej, wskazanie dziecka karmionego piersią, oznaczenie godzin, w których będzie korzystała z uprawnienia, wskazanie daty, od której chciałaby rozpocząć korzystania z przerw oraz własnoręczny podpis. Ponadto można wnioskować w nim o połączenie dwóch przerw w jedną.

……………………………….

(data, miejscowość)

…………………………………………….

……………………………………………

(dane pracownicy)

WNIOSEK O PRZERWY NA KARMIENIE DZIECKA PIERSIĄ

Oświadczam, iż moje dziecko ………………………………………………. urodzone ……………………………….

karmione jest przeze mnie piersią. W związku z powyższym wnoszę o udzielenie mi prawa do przerw w pracy na karmienie dziecka, które przysługuje mi na podstawie art. 187 § 1 Kodeksu pracy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o połączenie dwóch ………………………………………………… przerw w jedną wykorzystywaną od godz. ………………. do godz. ………………….. .

Chciałabym rozpocząć korzystanie z powyższego uprawnienia od dnia …………………………. .

Jednocześnie zapewniam, że o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią poinformuję pracodawcę bez zbędnej zwłoki.

…………………………………………..

(podpis pracownicy)

Warto zawrzeć we wniosku zapewnienie o bezzwłocznym poinformowaniu pracodawcy w przypadku zaprzestania karmienia dziecka piersią. Na pewno będzie wyglądało to dobrze w oczach pracodawcy.

Do takiego pisma niektóre kobiety załączają zaświadczenie od lekarza potwierdzające fakt karmienia dziecka naturalną metodą. Należy jednak pamiętać, że prawo pracy nie wymaga tego od uprawnionych, a pracodawca nie ma prawa żądać przedstawienia takiego dokumentu od pracownicy. Nawet jeśli przepisy ponadzakładowe lub zakładowe prawa pracy określają taką powinność, są one niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem pracy. Akty prawne niższego rzędu w kwestiach praw pracowniczych nie mogą wprowadzać przepisów mniej korzystnych dla pracownika. Warto o tym pamiętać.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)

Wniosek o przerwę na karmienie piersią w pracy (wzór, druk 2022)

Mamom, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka przysługują przerwy na karmienie piersią w pracy. Artykuł 187 § 1 Kodeksu pracy stanowi: „Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie”. Dlatego pracująca mama, która chciałaby skorzystać z przysługujących jej przerw na karmienie powinna złożyć wniosek o ich udzielenie na podstawie swojego oświadczenia o tym, że karmi piersią. Zgodnie z polskim prawem pracodawca nie może wymagać dodatkowych zaświadczeń od lekarza potwierdzających fakt karmienia piersią, jednak czasem przewidują to wewnętrzne procedury zakładowe, co też nie jest zgodne z obowiązującą literą prawa. Ponadto nie ma określonego limitu wieku dziecka, do którego może być ono karmione piersią. Jest to indywidualna decyzja matki.

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerw w pracy na karmienie piersią (wzór nr 1).

Formułując wniosek o przerwy w karmieniu piersią w pracy, młoda mama powinna rozważyć, czy chce wnioskować o dwie krótsze przerwy w pracy, czy też o jedną łączoną. Jeżeli woli, aby były one połączone, powinna zwrócić się o to już w głównym wniosku o udzielenie przerw na karmienie piersią w pracy.

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerw na karmienie łącznie (wzór nr 2).

Istnieje też możliwość napisania oddzielnego wniosku o skorzystanie z przerw łączonych, gdy zajdzie potrzeba zamiany dwóch przysługujących przerw na jedną dłuższą. Nic nie stoi na przeszkodzie takiego dostosowania przerw, żeby pracownica mogła przychodzić do pracy później lub wychodzić z niej wcześniej. Ponieważ nie ma formalnych przeciwskazań, aby z przerwy na karmienie skorzystać na początku, bądź na końcu dnia pracy. Tym bardziej, że w wielu przypadkach ma to uzasadnienie racjonalnie, a sam dojazd do dziecka i powrót do pracy zająłby więcej czasu, niż obejmuje przerwa na karmienie.

Przykładowy wzór wniosku o udzielenie przerwy łączonej na karmienie piersią (wzór nr 3).

Warto wiedzieć, że pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. A po zakończeniu karmienia piersią pracownica powinna zgłosić ten fakt pracodawcy.

Przykładowy wzór oświadczenia o zaprzestaniu karmienia piersią (wzór nr 4).

wzór wniosku o łączenie przerw na karmienie

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy. Przepisy prawa wyraźnie pozwalają na łączenie przerw w celu karmienia piersią, co w praktyce oznacza korzystanie ze skróconego dnia roboczego o godzinę lub godzinę i 30 minut.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy:

– dwóch półgodzinnych przerw w pracy,

– dwóch przerw po 45 minut każda jeśli pracownica karmi więcej niż jedno dziecko.

Należy pamiętać, że jeżeli czas pracy pracownicy karmiącej piersią nie przekracza 6 godzin ale jest wyższy niż 4 godziny, czyli np. wtedy gdy jest zatrudniona na część etatu to pracownicy przysługuje jedna ze wspomnianych przerw.

Przepisy prawa wyraźnie pozwalają na łączenie przerw w celu karmienia piersią, co w praktyce oznacza korzystanie ze skróconego dnia roboczego o godzinę lub godzinę i 30 minut. Niedopuszczalne jest natomiast łączenie przerw na karmienie przypadających w ciągu kilku dni i udzielanie ich łącznie w postaci dnia wolnego od pracy, ponieważ jest to przerwa mająca na celu zaspokojenie potrzeb żywieniowych dziecka każdego dnia.

So you have finished reading the wniosek o przerwę na karmienie pdf topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Wniosek o karmienie piersią 2022 wzór doc, Przerwa na karmienie, Przerwa na karmienie a nadgodziny, Przerwa na karmienie piersią zaświadczenie, Czy można zwolnić kobiete karmiaca, Matki karmiące piersią, Przerwa na karmienie piersią 2021

See also  Top 37 Krem Do Rąk Z Gliceryną The 111 New Answer

Leave a Comment