Top 15 Wniosek O Upadłość Konsumencką Pdf Top 89 Best Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek o upadłość konsumencką pdf on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek o upadłość konsumencką pdf Wniosek o upadłość konsumencka 2022 PDF, Wniosek o upadłość konsumencką 2022, Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, Wniosek o upadłość konsumencka gov, Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką 2022, Wniosek o upadłość konsumencka opłata, Wniosek o upadłość konsumencką elektronicznie, Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Table of Contents

Gdzie można pobrać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań.

Jak wypełnić wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierad aktualny i zupełny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników, oznaczenie miejsc, w których znajduje się wskazany majątek oraz wykazem zabezpieczeo ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia.

Jak uzasadnić wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką musisz dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej byłeś, w czasie, gdy zaciągałeś każde ze swoich zobowiązań. Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku o upadłość konsumencką, od nie może wiele zależeć. Zatem, nie bagatelizuj uzasadnienia.

Jakie są minusy ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jako najdalej idący skutek należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka.

Ile kosztuje upadłość konsumencką 2022?

Koszty upadłości konsumenckiejile ostatecznie? Przyjmuje się, że koszty upadłości konsumenckiej, z jakimi należy liczyć się w 2022 r. to ok. 3 000 – 5 000 zł. Pamiętaj jednak, że w praktyce wcale nie musisz dysponować takimi środkami, a nawet nie musisz posiadać żadnego majątku.

Jakie długi wchodzą w upadłość konsumencką?

W związku z tym umorzeniu na skutek upadłości konsumenckiej podlegają m.in.:
 • zobowiązania bankowe i pozabankowe.
 • zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej.
 • zaległości podatkowe.
 • nieopłacone rachunki (prąd, gaz, telefon, inne) oraz mieszkaniowe.
 • zobowiązania względem prywatnych osób.

Jak uzasadnić wniosek?

W uzasadnieniu wniosku należy odnieść się do posiadanych zasobów/umiejętności i uzasadnić, dlaczego są one niewystarczające, a ich powiększenie jest konieczne.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Chodzi tu o wspólników spółki jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Ile kosztuje adwokat w sprawie upadłość konsumencką?

Cena co do zasady jest ustalana w sposób indywidualny. Na jej wysokość często ma wpływ stopień skomplikowania sprawy. Ponadto cena jest różna w zależności od kancelarii. Jednakże co do zasady waha się ona w granicach od 4000 zł -5000 zł netto do kilkunasty tysięcy (przy skomplikowanych sprawach).

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Koszty upadłości to bardzo często zadawane pytanie przez osoby zainteresowane procedurą bankructwa osobistego. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi obecnie 30 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką musisz być niewypłacalny. Jesteś niewypłacalny, gdy nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto stan ten musi mieć charakter trwały. Domniemywa się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeżeli zaległości w spłacie zobowiązań przekraczają trzy miesiące.

Czy wniosek o upadłość konsumencką musi być na formularzu?

Wniosek o upadłość konsumencką – podsumowanie

Jak widać, wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest nazbyt skomplikowane. Całą sprawę ułatwia również fakt, że wniosek składa się na specjalnym formularzu.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach?

Formularz: Wniosek o ogłoszenie upadłości od 1 grudnia 2021 r. należy zatem co do zasady składać za pomocą formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Sam system teleinformatyczny działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Czy wniosek o upadłość konsumencką musi być na formularzu?

Wniosek o upadłość konsumencką – podsumowanie

Jak widać, wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest nazbyt skomplikowane. Całą sprawę ułatwia również fakt, że wniosek składa się na specjalnym formularzu.

Jak ogłosić upadłość konsumencką za darmo?

Odpowiedź na pytanie o to, jak ogłosić upadłość konsumencką, jest prosta: może to zrobić jedynie sąd. Właśnie dlatego konieczne jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. W formularzu muszą zostać przedstawione informacje dotyczące zobowiązań finansowych.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach?

Formularz: Wniosek o ogłoszenie upadłości od 1 grudnia 2021 r. należy zatem co do zasady składać za pomocą formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Sam system teleinformatyczny działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Ile kosztuje złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Koszty upadłości to bardzo często zadawane pytanie przez osoby zainteresowane procedurą bankructwa osobistego. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi obecnie 30 zł.


Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?
Jak samodzielnie przygotować wniosek o upadłość konsumencką?


wniosek o upadłość konsumencką pdf

 • Article author: poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 2015 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o upadłość konsumencką pdf Không có thông tin nào cho trang này. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o upadłość konsumencką pdf Không có thông tin nào cho trang này.
 • Table of Contents:
wniosek o upadłość konsumencką pdf
wniosek o upadłość konsumencką pdf

Read More

wniosek o upadłość konsumencką pdf

 • Article author: www.adwokatmarchewka.pl
 • Reviews from users: 20791 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o upadłość konsumencką pdf WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ. NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. P o u c z e n i e. 1. Formularz należy wypełnić czytelnie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o upadłość konsumencką pdf WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ. NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. P o u c z e n i e. 1. Formularz należy wypełnić czytelnie …
 • Table of Contents:
See also  Top 46 웹 마이 마스터 The 236 Detailed Answer
wniosek o upadłość konsumencką pdf
wniosek o upadłość konsumencką pdf

Read More

wniosek o upadłość konsumencką pdf

 • Article author: upadlosckonsumencka.expert
 • Reviews from users: 29601 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o upadłość konsumencką pdf WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ. NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. P o u c z e n i e. 1. Formularz należy wypełnić czytelnie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o upadłość konsumencką pdf WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ. NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. P o u c z e n i e. 1. Formularz należy wypełnić czytelnie …
 • Table of Contents:
wniosek o upadłość konsumencką pdf
wniosek o upadłość konsumencką pdf

Read More

Nowa forma składania wniosku o upadłość konsumencką – Porady Obywatelskie

 • Article author: poradnictwoobywatelskie.com
 • Reviews from users: 5541 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nowa forma składania wniosku o upadłość konsumencką – Porady Obywatelskie Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nowa forma składania wniosku o upadłość konsumencką – Porady Obywatelskie Updating Pani Janina, przy sporządzaniu wniosku o upadłość konsumencką korzystała z pomocy doradcy obywatelskiego. Dosyć dużo czasu zajęło jej ustalenie nie tylko wierzycieli, ale także wysokości poszczególnych zobowiązań a także zgromadzenie wszystkich dokumentów. Kiedy wniosek był już gotowy wraz ze wszystkimi załącznikami, pani Janina została poinformowana przez doradcę obywatelskiego, że od dnia 1 grudnia 2021 roku…
 • Table of Contents:

Edukacja prawna

Zobacz wpisy

Nowa forma składania wniosku o upadłość konsumencką – Porady Obywatelskie
Nowa forma składania wniosku o upadłość konsumencką – Porady Obywatelskie

Read More

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

 • Article author: kpr-restrukturyzacja.pl
 • Reviews from users: 27893 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik Updating Zastanawiasz się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez doświadczonego eksperta.
 • Table of Contents:

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką Podstawowe informacje

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką Najważniejsze elementy

Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Zakończenie

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik
Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Read More

wniosek o upadłość konsumencką pdf

 • Article author: upadlosckonsumencka.expert
 • Reviews from users: 7810 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o upadłość konsumencką pdf Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o upadłość konsumencką pdf Updating
 • Table of Contents:
wniosek o upadłość konsumencką pdf
wniosek o upadłość konsumencką pdf

Read More

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna Kraków

 • Article author: gaworkancelaria.pl
 • Reviews from users: 30786 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna Kraków Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna Kraków Updating Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać określone wymogi.We wniosku tym musisz wskazać wykaz majątku oraz spis wierzycieli.
 • Table of Contents:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznaczenie sądu i dłużnika

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej żądanie wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wykaz majątku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spis wierzycieli

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spis wierzytelności spornych

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej uzasadnienie

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dowody

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej załączniki

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oświadczenie dłużnika oraz podpis

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej - Kinga Gawor - Kancelaria Prawna Kraków
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna Kraków

Read More

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – www.druki.gofin.pl

 • Article author: druki.gofin.pl
 • Reviews from users: 14128 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – www.druki.gofin.pl Opis druku: Jest to urzędowy wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – www.druki.gofin.pl Opis druku: Jest to urzędowy wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności … Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejwnisek, dłużnik, upadłość, osoba fizyczna
 • Table of Contents:
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej - www.druki.gofin.pl
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – www.druki.gofin.pl

Read More

wniosek o upadłość konsumencką pdf

 • Article author: www.krakow.so.gov.pl
 • Reviews from users: 17718 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o upadłość konsumencką pdf 0. ,,UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA”. Wymogi formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej według … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o upadłość konsumencką pdf 0. ,,UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA”. Wymogi formalne i fiskalne wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej według …
 • Table of Contents:
wniosek o upadłość konsumencką pdf
wniosek o upadłość konsumencką pdf

Read More

Wniosek o upadłość – darmowy wzór z najważniejszymi informacjami

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 2290 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o upadłość – darmowy wzór z najważniejszymi informacjami Pobierz darmowy wzór wniosku dłużnika o ogłoszeniu upadłości. Do pobrania: Wniosek dłużnika o ogłoszeniu upadłości – wzór.pdf. Wniosek dłużnika … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o upadłość – darmowy wzór z najważniejszymi informacjami Pobierz darmowy wzór wniosku dłużnika o ogłoszeniu upadłości. Do pobrania: Wniosek dłużnika o ogłoszeniu upadłości – wzór.pdf. Wniosek dłużnika … W przypadku niewypłacalności spółka ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. Jakie dane powinien zawierać wniosek o upadłość? W artykule znajdziesz darmowy wzór wniosku do pobrania wraz z najważniejszymi informacjami!
 • Table of Contents:

Kto może zgłosić wniosek o upadłość spółki

Termin i okoliczności rodzące obowiązek zgłoszenia wniosku

Obowiązek wpłaty zaliczki na wydatki w toku postępowania

Oświadczenie o prawdziwości danych

Pobierz darmowy wzór wniosku dłużnika o ogłoszeniu upadłości

Wniosek o upadłość - darmowy wzór z najważniejszymi informacjami
Wniosek o upadłość – darmowy wzór z najważniejszymi informacjami

Read More

wniosek o upadłość konsumencką pdf

 • Article author: bialystok.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 6493 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o upadłość konsumencką pdf Upadłość konsumencka – informacja: … CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK – INFORMACJA : … 4 p.u.i n. wniosek powinien być złożony na formularzu urzędowym i … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o upadłość konsumencką pdf Upadłość konsumencka – informacja: … CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK – INFORMACJA : … 4 p.u.i n. wniosek powinien być złożony na formularzu urzędowym i …
 • Table of Contents:
wniosek o upadłość konsumencką pdf
wniosek o upadłość konsumencką pdf

Read More

WDUK-D Wniosek dłużnika o | druk, formularz online

 • Article author: www.druki-formularze.pl
 • Reviews from users: 24320 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about WDUK-D Wniosek dłużnika o | druk, formularz online WDUK-D Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pobierz PDF. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for WDUK-D Wniosek dłużnika o | druk, formularz online WDUK-D Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pobierz PDF. WDUK-D, online, upadłość konsumencka wnioskowanie składanie złożenie dłużnik dłużników ogłosić upadłość osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczaWypełnij online druk WDUK-D Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadząc… Druk – WDUK-D – 30 dni za darmo – sprawdź!
 • Table of Contents:
See also  Top 43 토익 스피킹 파트 6 만능 답변 Top 56 Best Answers
WDUK-D Wniosek dłużnika o | druk, formularz online
WDUK-D Wniosek dłużnika o | druk, formularz online

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Nowa forma składania wniosku o upadłość konsumencką

Pani Janina, przy sporządzaniu wniosku o upadłość konsumencką korzystała z pomocy doradcy obywatelskiego. Dosyć dużo czasu zajęło jej ustalenie nie tylko wierzycieli, ale także wysokości poszczególnych zobowiązań a także zgromadzenie wszystkich dokumentów. Kiedy wniosek był już gotowy wraz ze wszystkimi załącznikami, pani Janina została poinformowana przez doradcę obywatelskiego, że od dnia 1 grudnia 2021 roku obowiązuje elektronizacja postępowań upadłościowych. Pani Janina przeraziła się, gdyż nigdy nie miała do czynienia z komputerem, nie posiada poczty elektronicznej ani rachunku bankowego. Emeryturę przynosi jej listonosz.

Upadłość konsumencka w 2022 r. nie będzie różnić się wiele od dotychczas obowiązujących przepisów. Główna zmiana polega na uruchomieniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ustawodawca z dniem 1 grudnia 2021 r. przeniósł postępowania upadłościowe do systemu teleinformatycznego. Informatyzacja postępowania oznacza, że wszelkie pisma w postępowaniu upadłościowym mogą być składane jedynie przez system teleinformatyczny. W tym oczywiście wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Akta postępowania dostępne będą również w postaci elektronicznej. Doręczenia pism będą co do zasady elektroniczne. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć tylko zarejestrowany użytkownik.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką online?

Wniosek o upadłość można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz.

Czy można jeszcze złożyć wniosek o upadłość w formie papierowej?

Nie. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w formie papierowej nie wywołuje skutków prawnych. W takim przypadku pracownik Sądu odeśle pocztą wniosek i dołączone dokumenty na wskazany na kopercie adres.

Jak wypełnić elektroniczny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Etap I

Logowanie

Najpierw musimy wejść do Portalu Rejestrów Sądowych w zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych i wybrać okienko Portalu dla użytkowników zarejestrowanych. Jeżeli nie posiadamy konta w tym portalu musimy je otworzyć korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Informację, jak założyć profil zaufany znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Etap II

Wybór właściwego pisma

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych możemy przygotować różne pisma do Sądu w toku postępowania upadłościowego. Jeżeli jesteśmy konsumentem i chcemy ogłosić upadłość należy wybrać wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Etap III

Wypełnienie wniosku

Na tym etapie należy podać dane dłużnika, jego wierzycieli, a także dane dotyczące wysokości i daty wymagalności zobowiązań. Dłużnik musi również uzasadnić wniosek. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Dłużnik musi również podać czy posiada lub posiadał jakiś wartościowy majątek, w szczególności nieruchomości. Dłużnik do wniosku powinien dołączyć skany dokumentów stanowiących dowód jego zadłużenia. Po złożeniu skanów dokumentów dłużnik powinien przesłać oryginały tych dokumentów do Sądu. Jeżeli dłużnika reprezentuje adwokat lub radca prawny wystarczy, że z oryginałami dokumentów zapozna się pełnomocnik, który poświadcza zgodność ich kopii z oryginałami. Dłużnik musi też złożyć oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Etap IV

Opłacenie wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie w kwocie 30 zł. Opłatę tę można wnieść online za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych lub wykonać przelew bankowy, a następnie dołączyć do wniosku elektroniczne potwierdzenie przelewu lub skan przelewu tradycyjnego.

Etap V

Podpisanie i wysłanie wniosku

W celu podpisania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy użyć profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Następnie można wysłać dokumenty do Sądu. Odpowiedź Sądu również przyjdzie drogą elektroniczną. Po złożeniu wniosku dłużnik otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenie wniosku.

Potrzebujesz pomocy?

Pani Janina nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ma trudności z założeniem profilu zaufanego a także z obsługą komputera w ogóle. Może jednak liczyć na pomoc doradcy obywatelskiego. Ty też możesz się zgłosić po pomoc.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką jeśli nie posiadamy dostępu do Internetu i nie korzystamy z komputera?

Dla osób, które nie posługują się komputerem, wypełniony wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami wnioskodawca powinien przynieść do sądu do Biura Obsługi Klienta. Tam urzędnik wprowadzi wniosek do systemu za pośrednictwem platformy Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r.o Krajowym Rejestrze Zadłużonych Dz.U.2021.1909 Składanie ustnych wniosków i pism do sądu oraz ustnych zgłoszeń wierzytelności przez osoby wykluczone cyfrowo (art. 216 aa Prawo Upadłościowe)

Autor: Anna Pieślak

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez doświadczonego eksperta.

Spis treści

Statystyki dowodzą, że coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Rzeczywiście w ramach tego postępowania można w stosunku prosty sposób przeprowadzić oddłużenie. Jednak sukces upadłości konsumenckiej w dużej mierze zależy od prawidłowego przygotowania wniosku – oczywiście w sposób określony w Prawie upadłościowym. O czym więc należy pamiętać, sporządzając taki wniosek?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje

Zastanawiając się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, najpierw warto zastanowić się, kto w ogóle może skorzystać z tego rodzaju postępowania. Upadłość konsumencka – zgodnie z Prawem upadłościowym – została dedykowana osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku mogłyby – jako przedsiębiorcy posiadający zdolność upadłościową – skorzystać z ogólnych rozwiązań tej ustawy, a więc przeprowadzić standardowe postępowanie upadłościowe.

Tymczasem ustawodawca doszedł do przekonania, że szereg rozwiązań związanych z upadłością przedsiębiorców może bardzo dobrze posłużyć do oddłużenia także osób fizycznych, którzy nie mają swojego biznesu. I rzeczywiście upadłość konsumencka coraz lepiej spełnia swoją funkcję. Świadczy o tym, chociażby bardzo duże zainteresowania tą procedurą, przede wszystkim wśród osób, które zmagają się z naprawdę poważnym zadłużeniem, oznaczającym niewypłacalność.

Zobacz też: Upadłość likwidacyjna – co to jest i jak przebiega? Wyjaśniamy

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w niektórych przypadkach z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale teraz już nie są przedsiębiorcami. W takich jednak wypadkach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Upadłość konsumencka może zostać wdrożona w ciągu roku po śmierci dłużnika, wyrejestrowaniu działalności czy zaprzestaniu jej prowadzenia.

Ponadto z upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona także przez rolnika. Tylko pod warunkiem, że obok gospodarstwa rolnego nie prowadzi on innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wówczas prowadzący działalność rolniczą ma ogólną zdolność upadłościową, a więc ma prawo ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy

To jak napisać wniosek do sądu o upadłość konsumencką zależy przede wszystkim od faktu, że upadłość ta jest procedurą sądową. Właśnie dlatego wniosek o upadłość konsumencką musi mieć charakter pisma procesowego. Należy więc zachować w nim formalny styl, skierować go do właściwego sądu oraz jasno zażądać ogłoszenia upadłości. Wniosek ten musi zostać odpowiednio uzasadniony. Konieczne jest także dołączenie do niego określonych przez prawo załączników.

Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań. Chodzi tu zwłaszcza o:

Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;

Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Koniecznie zobacz: Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji. Lista, którą warto znać

Dłużnik, który ma zamiar przeprowadzić wobec siebie upadłość konsumencką, musi poinformować sąd także o istotniejszych czynnościach prawnych, które w ciągu ostatniego roku dokonał w swoim majątku. Mowa tu o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także o ruchomościach, wierzytelnościach lub innych prawach, których wartość przekracza 10 000 złotych.

Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?

Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede wszystkim wykazać, że dłużnik stał się niewypłacalny – a więc nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nawet kiedy analizujemy jedynie przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, to zawsze kwestie odnoszące się do niewypłacalności zajmują w nim poczesne miejsce. Mają wręcz zasadnicze znaczenie.

W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika. Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie jest niewypłacalny, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony. Ponadto trzeba wykazać, że niewypłacalność nie powstała wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, a także nie została ono celowo spowodowana przez dłużnika. W przeciwnym razie wniosek również – w zdecydowanej większości przypadków – zostanie oddalony.

Przeczytaj także: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Omówienie

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu stosownych dokumentów należy zadać sobie pytanie, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jego rozpoznanie należy do sądu upadłościowego. Jest to tak naprawdę wydział gospodarczy sądu rejonowego. Jednak dłużnik wnioskujący o upadłość konsumencką nie może dowolnie wybrać sobie sądu, do którego taki wniosek prześle. Chodzi tu o sąd rejonowy – sąd upadłościowy, na terenie właściwości którego dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania. Ustalając tę kwestię, trzeba pamiętać o tym, że sądy upadłościowe nie znajdują się przy każdym sądzie rejonowym.

Omawiany tu wniosek może zostać złożony bezpośrednio w sekretariacie właściwego sądu lub przesłany do niego listem poleconym. Zawsze warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu będzie można – w razie wątpliwości – wykazać, że wniosek faktycznie został złożony. Oczywiście dłużnik ma także prawo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego. Przygotuje on wniosek, złoży go w sądzie i będzie reprezentował dłużnika przez całe postępowanie.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie w wysokości 30 złotych. Bez jej uiszczenia sąd nie rozpozna wniosku, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku formalnego. Jeżeli dłużnik nie ma środków na pokrycie tej opłaty, ma prawo starać się o zwolnienie przez sąd z obowiązku jej poniesienia. Jednak w takich wypadkach trzeba udowodnić faktyczny brak możliwości pokrycia opłaty sądowej.

Zakończenie

Upadłość konsumencka jest bardzo dobrym sposobem na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy przede wszystkim poprawnie i naprawdę solidnie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać zwłaszcza o wymogach formalnych, jakie ustawodawca stawia przed tym wnioskiem oraz o jego wyczerpującym uzasadnieniu, wykazującym przede wszystkim to, że dłużnik stał się niewypłacalny. Zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który sporządzi wniosek o upadłość. Może on także reprezentować dłużnika w czasie trwania całej procedury.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Głównym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie odpowiedniego wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi spełniać przewidziane prawem wymogi. Jeżeli nie jesteś pewien, jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, ten wpis jest dla Ciebie.

Tytułem wstępu wyjaśniam, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz złożyć w sądzie na odpowiednim formularzu oraz go opłacić. O tym, w którym sądzie złożyć wniosek i jak go opłacić piszę tutaj.

Upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: oznaczenie sądu i dłużnika

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać następujące dane:

-Nazwa i adres sądu, do którego składasz wniosek,

-Twoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: żądanie wniosku

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz wskazać żądanie wniosku poprzez zaznaczenie kwadratu „TAK” w polu „Dłużnik wnosi o ogłoszenie swojej upadłości”.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: wykaz majątku

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz także wskazać Aktualny i zupełny wykaz majątku z jego oszacowaniem. Wpisujesz tutaj cały Twój majątek, w tym: nieruchomości, samochody, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone na rachunku bankowym pieniądze. W przypadku nieruchomości musisz wykazać swój tytuł prawny do nieruchomości poprzez przedłożenie właściwego dokumentu, czyli odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości lub aktu notarialnego.

Musisz wskazać miejsca, w których aktualnie znajdują się składniki Twojego majątku (dokładne adresy).

W tej części wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazujesz także zabezpieczenia ustanowione na składnikach Twojego majątku wraz z datami ich ustanowień: np. hipoteka na mieszkaniu.

Co istotne, możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli nie posiadasz żadnego majątku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: spis wierzycieli

W tej części wniosku wpisujesz podmioty, którym zalegasz z płatnościami. Podajesz nazwę wierzyciela, jego dane adresowe oraz walutę długu, jego wysokość i termin zapłaty. Wpisujesz tutaj wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe.

Co ważne, możesz ogłosić upadłość konsumencką nawet, jeżeli masz tylko jednego wierzyciela.

O tym, dlaczego nie warto zatajać wierzycieli we wniosku o upadłość konsumencką piszę tutaj.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: spis wierzytelności spornych

Jeżeli występują wierzytelności sporne, wpisujesz je we wniosku wraz ze wskazaniem, w jakim stopniu ich nie uznajesz. Wierzytelności sporne, to takie, co do których dłużnik zaprzecza ich istnieniu lub wysokości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: uzasadnienie

Wniosek o upadłość konsumencką musisz dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji materialnej i osobistej byłeś, w czasie, gdy zaciągałeś każde ze swoich zobowiązań. Uzasadnienie to najważniejsza część wniosku o upadłość konsumencką, od nie może wiele zależeć. Zatem, nie bagatelizuj uzasadnienia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: dowody

W tej części wniosku wpisujesz dowody, które potwierdzają istnienie wskazanych przez Ciebie we wniosku zdarzeń, będą to m.in.:

umowy kredytów/ pożyczek,

wypowiedzenia umów kredytów/pożyczek,

w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – świadectwo pracy/ wypowiedzenie umowy o pracę,

dokumenty poświadczające otrzymywane dochody, np. umowa o pracę, decyzja z ZUS o wysokości renty,

w przypadku choroby – dokumentacja medyczna,

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: załączniki

Tutaj powinieneś wymienić wszystkie dokumenty, jakie załączasz do wniosku (np. umowy kredytów, wypowiedzenia umów kredytów, wypowiedzenie umowy o prace, dokumentacja medyczna).

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: oświadczenie dłużnika oraz podpis

W tej części wniosku składasz oświadczenie, że nie zachodzą wobec Ciebie przyczyny uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Na koniec, nie zapomnij podpisać wniosku;)

Zobacz też: upadłość konsumencka wniosek

So you have finished reading the wniosek o upadłość konsumencką pdf topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Wniosek o upadłość konsumencka 2022 PDF, Wniosek o upadłość konsumencką 2022, Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką, Wniosek o upadłość konsumencka gov, Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką 2022, Wniosek o upadłość konsumencka opłata, Wniosek o upadłość konsumencką elektronicznie, Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

See also  Top 6 스케치 업 타원 The 162 Latest Answer

Leave a Comment