Top 32 Wskazania Dla Rodziców Do Pracy Z Dzieckiem Autystycznym Trust The Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Materiały do pracy z dzieckiem autystycznym, Przykładowe zabawy z dzieckiem autystycznym, Jak postępować z dzieckiem autystycznym, Jak uspokoić dziecko z autyzmem, Jak reagować na agresję dziecka autystycznego, Jak pracować z dzieckiem autystycznym w domu, Autyzm ćwiczenia terapeutyczne, Jak wychowywać dziecko z autyzmem

Table of Contents

O czym w pracy pedagogicznej należy pamiętać pracując z dzieckiem w spektrum autyzmu?

Należy pracować na pozytywach, wzmocnieniach i nagrodach pożądanych zachowań. Ważne jest poznanie mocnych stron dziecka i bazowanie na nich. Miejsce nauki powinno być indywidualnie dostosowane do dziecka, poukładane, bez rozpraszających bodźców. Należy pomagać mu w organizacji miejsca pracy, nauki.

Jakie dokumenty trzeba przygotować aby rozpocząć prace z dzieckiem z autyzmem?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Edukacja ucznia z autyzmem powinna być zorganizowana na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenie wydawane jest na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Kto może pracować z dziećmi z autyzmem?

Jednak praca z uczniami ze spektrum Autyzmu oprócz ukończonych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, wymaga od takiej osoby dodatkowo wykształcenia z zakresu pedagogiki specjalnej, które można uzyskać również poprzez ukończenie studiów podyplomowych.

Czego nie potrafią dzieci z autyzmem?

Dzieci autystyczne cechuje też często brak spontaniczności lub pomysłowości w zabawach, nie proponują czynności, nie wymyślają zabaw. – Dzieci z autyzmem często nie bawią się zabawkami. Kręcą się w kółko, bujają, zabawki ustawiają w szeregu i to jest ich rozrywką. Nie potrafią też bawić się symbolicznie, np.

Ile godzin wspomagania dla autystyka?

Godziny rewalidacji przyznaje się uczniowi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli dziecko chodzi do szkoły ogólnodostępnej, to są to 2 godziny w tygodniu. Jeśli chodzi do szkoły specjalnej, to jest albo 10 godzin na klasę, albo 12 jeśli niepełnosprawność dotyczy normy intelektualnej.

Czy po Oligofrenopedagogice można pracować z dzieckiem z autyzmem?

Na stanowisku nauczyciela wspomagającego do pracy z dziećmi z autyzmem może być zatrudniony nauczyciel z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika).

Jakie świadczenia na dziecko z autyzmem?

Specjalny zasiłek to 520 zł miesięcznie. Orzeczenie o niepełnosprawności daje prawo do korzystania z dofinansowań PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) do turnusów rehabilitacyjnych (dla dziecka i dla opiekuna), leków, zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację.

Jakie dofinansowanie dla dziecka z autyzmem?

Należy występować pisemnie do dyrektora, samorządu, kuratorium o zatrudnienie nauczyciela wspomaga jącego i być wytrwałym. Dotacja dla dziecka z auty zmem zależy od rodzaju placówki, wieku dziecka, a w przybliżeniu to ok. 5 tys. zł.

Jakie potrzeby dziecka zaspokaja wprowadzenie planu aktywności?

Metoda ta pomaga budować samodzielność dziecka, rozwija jego umiejętności społeczne, uczy samokontroli. Dzieci z autyzmem czy z niepełnosprawnością intelektualną zwykle mają problem z radzeniem sobie w samoobsługowych czynnościach dnia codziennego.

Jakie wykształcenie do pracy z dzieckiem autystycznym?

Studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych (SAZ) nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Czy dziecko z autyzmem musi mieć nauczyciela wspomagającego?

Nie każdy uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera wymaga wsparcia nauczyciela wspomagającego. Często do szkół trafiają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w których nie ma mowy o konieczności wspomagania ucznia.

Jak uspokoić dziecko z autyzmem?

Sprawdzoną metodą wyciszenia dziecka jest stymulacja kołdrą obciążeniową, kamizelką lub kołnierzem obciążeniowym. Głęboki dotyk ukierunkowany na mięśnie karku doskonale odpręża i znacząco przyspiesza wyciszenie. Dziecko łatwiej uspokoi się i skupi na odczuwaniu pozytywnych emocji.

Czego się boją dzieci z autyzmem?

Maluchy z ASD nie reagują również na głos rodziców i nie są zainteresowane innymi dziećmi. Dziecko autystyczne nierzadko boi się domowych hałasów czy nieszkodliwych obiektów (np. pluszowych zabawek).

Czego nie lubi Autystyk?

Autystycy nie potrafią żyć z innymi ludźmi – mit

Zaburzenia ze spektrum autyzmu objawiają się poprzez problemy w relacjach międzyludzkich. Umiejętności społeczne autystyków są słabiej rozwinięte niż u zdrowych osób. Osoby autystyczne często są wycofane, ponieważ w towarzystwie innych osób czują się przytłoczone.

Co słyszy dziecko z autyzmem?

Osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi niemiło czy wręcz boleśnie odbiera pewien zakres dźwięków. Zazwyczaj są to dźwięki o natężeniu mniejszym niż 100-90 db. Z wykresu wynika również, że dźwięki poniżej 16Hz oraz powyżej 20 KHz nie są rejestrowane przez ludzki narząd słuchu.

Jak powinna być zorganizowana przestrzeń klasową do pracy z dzieckiem autystycznym?

Warto, by była to niewielka, ograniczona przestrzeń pozbawiona zbędnych przedmiotów, np.

Jak porządkować przestrzeń?
 • Czytelnie i jednoznacznie oznaczamy różne miejsca w placówce (wykorzystujemy piktogramy/ rysunki oraz napisy na drzwiach pomieszczeń).
 • Usuwamy zbędne bodźce (wzrokowe, słuchowe, zapachowe, dotykowe).

Na czym polega praca z dzieckiem autystycznym?

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu jest procesem. W praktyce oznacza to, że: Jest ona rozłożona w czasie (trwa nawet całe życie). Jest zmienna – w zależności od wieku, możliwości rozwojowych, aktualnych warunków dobieramy odpowiednie techniki i narzędzia pracy (np.

Jak pracować z uczniem z zaburzeniami że spektrum autyzmu?

Punktem wyjścia w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinna być rzetelna funkcjo- nalna diagnoza możliwości psychofizycznych dziecka. Na jej podstawie nauczyciel dostosowuje poziom ćwi- czeń do poziomu umiejętności dziecka z ASD.

Jak pomóc dziecku z autyzmem w szkole?

Utrzymuj prosty i zwięzły język komunikacji, mów powoli i w odpowiednim tempie. Uczniowie z autyzmem mają trudności z czytaniem “między wierszami”, zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć takich jak sarkazm, interpretowaniem mimiki czy precyzowaniem uczuć zarówno swoich jak i innych osób.


Porady dla rodziców dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera – psycholog Aleksandra Dyrda
Porady dla rodziców dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera – psycholog Aleksandra Dyrda


wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym

 • Article author: www.ukw.edu.pl
 • Reviews from users: 44605 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Na każde autystyczne dziecko „przypada” jedna dorosła osoba (np. .rodzic). Zajęcia prowadzi dwóch, wspierających się terapeutów. 3. Pierwsze miesiące pracy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Na każde autystyczne dziecko „przypada” jedna dorosła osoba (np. .rodzic). Zajęcia prowadzi dwóch, wspierających się terapeutów. 3. Pierwsze miesiące pracy …
 • Table of Contents:
wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym
wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym

Read More

wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym

 • Article author: synapsis.org.pl
 • Reviews from users: 15014 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Pogłębiają kontakt, rozwijają więzi rodzica z dzieckiem i są świetnym … niektórych dzieci z autyzmem wskazane będzie również używanie okularów, (np. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Pogłębiają kontakt, rozwijają więzi rodzica z dzieckiem i są świetnym … niektórych dzieci z autyzmem wskazane będzie również używanie okularów, (np.
 • Table of Contents:
wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym
wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym

Read More

Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? [PORADNIK DLA RODZICÓW] – Wydawnictwo WiR

 • Article author: wir-wydawnictwo.com
 • Reviews from users: 45627 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? [PORADNIK DLA RODZICÓW] – Wydawnictwo WiR Rodzice dzieci z autyzmem poszukują poradni i terapeutów … Doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? [PORADNIK DLA RODZICÓW] – Wydawnictwo WiR Rodzice dzieci z autyzmem poszukują poradni i terapeutów … Doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich …
 • Table of Contents:
Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? [PORADNIK DLA RODZICÓW] - Wydawnictwo WiR
Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? [PORADNIK DLA RODZICÓW] – Wydawnictwo WiR

Read More

Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

 • Article author: pedagogika-specjalna.edu.pl
 • Reviews from users: 33829 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu Dziecko z autyzmem musi nauczyć się obserwować i naśladować zachowania innych. Stanowi to dla niego wzór postępowania. Dziecko poprzez zabawę … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu Dziecko z autyzmem musi nauczyć się obserwować i naśladować zachowania innych. Stanowi to dla niego wzór postępowania. Dziecko poprzez zabawę … W pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest podejście indywidualne, poznanie możliwości dziecka, kreatywność terapeuty …
 • Table of Contents:
See also  Top 26 사무 행정 지원 동기 Quick Answer
Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Read More

Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

 • Article author: pedagogika-specjalna.edu.pl
 • Reviews from users: 23059 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu Updating W pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest podejście indywidualne, poznanie możliwości dziecka, kreatywność terapeuty …
 • Table of Contents:
Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Read More

Praca z uczniem autystycznym – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 32886 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca z uczniem autystycznym – Portal Oświatowy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca z uczniem autystycznym – Portal Oświatowy Updating Uczeń autystyczny w klasie – zasady pracy z uczniem autystycznym
 • Table of Contents:
Praca z uczniem autystycznym - Portal Oświatowy
Praca z uczniem autystycznym – Portal Oświatowy

Read More

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem? | studia-pedagogiczne.pl

 • Article author: studia-pedagogiczne.pl
 • Reviews from users: 29253 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem? | studia-pedagogiczne.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem? | studia-pedagogiczne.pl Updating Nie ma jednej, typowej charakterystyki jeżeli chodzi o osoby ze spektrum autyzmu. Będziemy mieli bardzo szeroki zakres zachowań jeżeli o sam proces
 • Table of Contents:
Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem? | studia-pedagogiczne.pl
Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem? | studia-pedagogiczne.pl

Read More

Autyzm – objawy, terapia

 • Article author: www.medonet.pl
 • Reviews from users: 33961 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Autyzm – objawy, terapia Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Autyzm – objawy, terapia Updating zdrowie- Jeśli chociaż jedno dziecko przebywało na placu zabaw, Krzyś nie był w stanie tam wejść. Kładł się i krzyczał – opowiada mama chorego na autyzm 8 letniego Krzysia. Po kilku latach odkryła metodę, która pozwoliła jej na prawdziwy kontakt z dzieckiem.
 • Table of Contents:

Pierwsze objawy autyzmu

Zachowania autystyczne

Terapia autyzmu

Metoda RDI w autyzmie

Nowa metoda terapii autyzmu

Efekty terapii autyzmu

Umów e-wizytę u lekarza w 5 minut

Autyzm - objawy, terapia
Autyzm – objawy, terapia

Read More

Autyzm – objawy, terapia

 • Article author: www.ore.edu.pl
 • Reviews from users: 6424 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Autyzm – objawy, terapia Wskazania dla nauczyciela do pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i … formy pracy z dzieckiem … kontaktów z rodzicami dziecka,. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Autyzm – objawy, terapia Wskazania dla nauczyciela do pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i … formy pracy z dzieckiem … kontaktów z rodzicami dziecka,. zdrowie- Jeśli chociaż jedno dziecko przebywało na placu zabaw, Krzyś nie był w stanie tam wejść. Kładł się i krzyczał – opowiada mama chorego na autyzm 8 letniego Krzysia. Po kilku latach odkryła metodę, która pozwoliła jej na prawdziwy kontakt z dzieckiem.
 • Table of Contents:

Pierwsze objawy autyzmu

Zachowania autystyczne

Terapia autyzmu

Metoda RDI w autyzmie

Nowa metoda terapii autyzmu

Efekty terapii autyzmu

Umów e-wizytę u lekarza w 5 minut

Autyzm - objawy, terapia
Autyzm – objawy, terapia

Read More

wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym

 • Article author: www.funduszedlamazowsza.eu
 • Reviews from users: 48872 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Uzyskanie przez rodziców/opiekunów diagnozy funkcjonowania dziecka (diagnoza intelektu, diagnoza funkcjonalna, zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej) oraz … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym Uzyskanie przez rodziców/opiekunów diagnozy funkcjonowania dziecka (diagnoza intelektu, diagnoza funkcjonalna, zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej) oraz …
 • Table of Contents:
wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym
wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym

Read More

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu część I – komunikacja werbalna i niewerbalna – Poradnia Alter

 • Article author: poradniaalter.pl
 • Reviews from users: 8452 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu część I – komunikacja werbalna i niewerbalna – Poradnia Alter Niejeden raz, słyszę od rodziców: „U mojego dziecka zdiagnozowano spektrum autyzmu. Nie wiem jednak jak mogę mu pomóc, ani w jaki sposób pracować z moim … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu część I – komunikacja werbalna i niewerbalna – Poradnia Alter Niejeden raz, słyszę od rodziców: „U mojego dziecka zdiagnozowano spektrum autyzmu. Nie wiem jednak jak mogę mu pomóc, ani w jaki sposób pracować z moim …
 • Table of Contents:
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu część I - komunikacja werbalna i niewerbalna - Poradnia Alter
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu część I – komunikacja werbalna i niewerbalna – Poradnia Alter

Read More

Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy | tekst nr 3862

 • Article author: www.edukacja.edux.pl
 • Reviews from users: 42327 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy | tekst nr 3862 Najczęściej jednak niepokój rodziców budzi brak rozwoju mowy, dopiero wówczas poszukują … Różnice miedzy dziećmi autystycznymi są ogromne. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy | tekst nr 3862 Najczęściej jednak niepokój rodziców budzi brak rozwoju mowy, dopiero wówczas poszukują … Różnice miedzy dziećmi autystycznymi są ogromne. edukacja, nauczyciel, publikacja, nauczanie, szkołaMałgorzata Stupka; miejscowość: Bytom; dział: Szkolnictwo specjalne; nr: 3862
 • Table of Contents:
Autyzm - charakterystyka i wskazania do pracy | tekst nr 3862
Autyzm – charakterystyka i wskazania do pracy | tekst nr 3862

Read More

Autyzm, Dzecko autystyczne, Porady dla rodziców dzieci autystycznych.

 • Article author: autystyczni.pl
 • Reviews from users: 44955 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Autyzm, Dzecko autystyczne, Porady dla rodziców dzieci autystycznych. Na stronie znajdziecie Państwo informacje na temat postępowania wobec autyzmu. Autyzm to w dobie współczesności bardzo trudny przypadek. Dziecko autystyczne … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Autyzm, Dzecko autystyczne, Porady dla rodziców dzieci autystycznych. Na stronie znajdziecie Państwo informacje na temat postępowania wobec autyzmu. Autyzm to w dobie współczesności bardzo trudny przypadek. Dziecko autystyczne … Na stronie znajdziecie Państwo informacje na temat postępowania wobec autyzmu. Autyzm to w dobie współczesności bardzo trudny przypadek. Dziecko autystyczne to problem dla rodzica. Oferujemy porady dla rodziców dzieci autystycznych. Zasięgnij opinii specjalisty.autyzm, porady dla rodziców, dziecko autystyczne, zespół downa, choroby dziecka, zespół aspergera, leczenie autyzmu.
 • Table of Contents:

Autyzm – piękniejszy umysł

List dorosłych do rodziców

Przykładowe ćwiczenia usprawniające grafomotorykę

Jak mówić żeby dzieci nas słuchały jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły

Wykorzystanie lampy UV do ćwiczeń w ciemni

Metoda symultaniczno-sekwencyjna – inaczej metoda krakowska lub metoda sylabowa Na czym polega i jak ją zastosować w nauce czytania

Sześć zasad postępowania z autystami wg Johna Eldera Robisona

Mam Swój Świat – serwis z ćwiczeniami edukacyjnymi dla dzieci

Zrozumieć czym jest autyzm

Trudna miłośćAutyzm

Autyzm, Dzecko autystyczne, Porady dla rodziców dzieci autystycznych.
Autyzm, Dzecko autystyczne, Porady dla rodziców dzieci autystycznych.

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu? [PORADNIK DLA RODZICÓW]

Rodzice dzieci z autyzmem poszukują poradni i terapeutów gwarantujących kompleksową i profesjonalną pomoc. Nie jest o nią łatwo. Wiele rodziców przebywa długą i zbędną drogę, tracąc cenny czas w rozwoju dziecka zanim dowie się, że pracować mogą i powinni… właśnie oni, pod kierunkiem terapeuty. Jak zatem zacząć terapię dziecka z autyzmem w domu?

Kluczem dla ułożenia planu terapeutycznego dla dziecka z autyzmem jest nazwa tego zaburzenia – „całościowe zaburzenia rozwoju”. Jeśli całościowe zaburzenia, to terapia nie może dotyczyć jednej wybranej sfery. Jeśli zaburzenia rozwoju, to na pewno nie da się terapii ograniczyć do 1-2 godzin w tygodniu, bo rozwój dziecka odbywa się nieustannie. Dziecko rozwijające się normatywnie kształtuje swoje umiejętności i rozkwita każdego dnia. Wpływ na jego rozwój mają czynniki organiczne i środowiskowe, zaplanowane i te przypadkowe. Dokładnie tak samo jest w przypadku dzieci z zaburzeniami, z tym że naturalny plan rozwoju dziecka jest zakłócony przez różne czynniki, w przypadku autyzmu jeszcze nie w pełni rozpoznane.

Doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami pokazuje, że na optymalny model terapeutyczny składają się: terapia neurobiologiczna, organizacja środowiska i leczenie biomedyczne (w tym dieta). Skupmy się na dwóch pierwszych czynnikach.

Plastyczny mózg

Terapia neurobiologiczna możliwa jest dzięki zjawisku neuroplastyczności mózgu (zmianie reprezentacji korowych w wyniku doświadczeń). W sytuacji, gdy nie włączają się samodzielnie naturalne mechanizmy rozwojowych aktywności, to rolą terapeutów jest dostarczanie odpowiednich bodźców dziecku w odpowiednim czasie oraz nauka ich odbioru, przetwarzania i przechowywania. Neuroplastyczność mózgu powoduje trwałe zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym pod wpływem uczenia się. Dlatego tak ważne jest odpowiednio wczesne podjęcie terapii. Chodzi o naukę odpowiednich umiejętności w okresie najbardziej wrażliwym. Późniejsze podjęcie terapii też jest możliwe, ale opierać się będzie już na nieco innych strategiach postępowania i nie będzie przebiegać już tak szybko. Nabycie jednych umiejętności pociąga za sobą rozwój kolejnych etapów poznawczych.* Oznacza to, że przemyślane oddziaływania płynące z zewnątrz (terapia) mogą realnie wpływać na rozwój i funkcjonowanie dziecięcego mózgu.

Jak zacząć wczesną terapię?

Pytanie najczęściej stawiane przez rodziców brzmi – od czego zacząć? Zaczynamy od wyeliminowania szkodliwych czynników środowiskowych zakłócających rozwój – np. nadmiernej stymulacji obrazem cyfrowym (oglądanie telewizji, korzystanie z tabletu czy smartfona). Kolejnym niezbędnym działaniem jest znalezienie terapeuty doświadczonego w pracy z dziećmi z autyzmem i wspólne określenie celów terapii. Wiedząc, co chcemy osiągnąć łatwiej jest dobrać sposoby działania. Terapeuta opracuje poszczególne ćwiczenia (etapy działania) i pokaże, jak wykorzystywać poszczególne pomoce.

Najczęściej formułowanym przez rodziców celem jest „chcę, żeby moje dziecko mówiło” „żeby mój syn rozumiał nas i mógł się z nami komunikować” – czyli rozwój językowy. Skutecznym sposobem rozwijania języka dzieci z zaburzeniami rozwoju jest wczesna sylabowa nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Dzieci z autyzmem uczą się rozumienia i spontanicznej komunikacji poprzez czytanie.

Powtarzanie – rozumienie – nazywanie

Wprowadzanie pierwszych słów dziecka niemówiącego musi odbywać się w sposób zaprogramowany i powinno rozpoczynać się od słów (pól semantycznych) najbliższych dziecku. Powinno odbywać się według schematu POWTARZANIE – ROZUMIENIE – NAZYWANIE. Prezentujemy dziecku przedmiot (obrazek) nazywając go; oczekujemy, że dziecko powtórzy, następnie pytamy, gdzie jest np. miś, oczekując, że dziecko wskaże; kolejny etap to pytanie – co to? Zawsze w przypadku, kiedy dziecko nie wskazuje wspieramy je wskazując jego paluszkiem. To bardzo ważna strategia modelowania zachowania, które chcemy uzyskać i droga do budowania rozumienia przez dziecko.

Dzienniczek wydarzeń

Bezcenną techniką w kształtowaniu rozumienia oraz komunikacji u dziecka jest prowadzenie dzienniczków wydarzeń. Dzienniczek to książka o dziecku i dla dziecka. Dorosły wkleja zdjęcia dziecka w różnych sytuacjach i podpisuje je. Następnie oglądając dzienniczek wraz z dzieckiem rozmawia o tym co wspólnie widzą, zadaje pytania, wspiera udzielanie odpowiedzi. Dzienniczek wydarzeń jest dla dziecka atrakcyjny, gdyż dotyczy niego samego, ważnych dla niego miejsc i sytuacji i zachęca do mówienia. Bo któż nie lubi mówić o sobie, racać do znanych i przyjemnych sytuacji, wreszcie – chwalić się…

Proponowane pomoce Mój pierwszy dzienniczek »

Szeregi i sekwencje

Programowanie rozwoju języka musi odbywać się w zbiorze działań wspomagających. Rozumienie i nadawanie języka to funkcja lewej półkuli mózgu, dlatego bardzo ważne w terapii są strategie wspierające jej funkcjonowanie. Doskonałym sposobem wspierania rozwoju mechanizmów lewopółkulowych są ćwiczenia układania szeregów i sekwencji. Zaczynamy od naśladowania przez dziecko układu prezentowanego przez dorosłego, następnymi etapami jest kontynuowanie rozpoczętego szeregu lub sekwencji oraz uzupełnianie, czyli dokładanie brakujących elementów w prezentowanym układzie. Ćwiczenia te mają duży wpływ na rozumienie mowy oraz planowanie wypowiedzi.

Proponowane pomoce Szeregi i sekwencje »

Podobieństwa i różnice

Strategią lewopółkulową jest również zdolność dostrzegania relacji między przedmiotami, słowami, znaczeniami czyli zauważanie różnic.

Analiza i synteza wzrokowa

Rozwijać należy wszystkie sfery, ponieważ język dziecka nie kształtuje się w próżni. Bardzo ważnym aspektem są ćwiczenia percepcji wzrokowej, tak aby dziecko uczyło się rozpoznawać elementy rzeczywistości i ich reprezentacje graficzne (zdjęcia, obrazki schematy). To droga do rozwoju symbolizacji, w tym właśnie do mówienia, bo słowa są symbolami, znakami używanymi na określenie realnych rzeczy i stanów (desygnatów).

Relacje i myślenie przyczynowo-skutkowe

Rozumienie sytuacji i relacji międzyludzkich, zależności przestrzennych i czasowych musi być wypracowywane każdego dnia poprzez realne uczestniczenie dziecka w sytuacjach społecznych, kształtowanie rozumienia poleceń oraz naśladowanie czynności dorosłych. Tych sprawności nie da się wyćwiczyć w gabinecie terapeutycznym – to zadanie dla rodziców. W sposób świadomy rodzice muszą „wciągać” dziecko do wykonywania wspólnych czynności – od wkładania prania do pralki poprzez wspólne gotowanie i sprzątanie do zabawy tematycznej, czyli zabawy w coś, gdzie rodzić musi przejąć inicjatywę i pokazywać dziecku, jak można bawić się określonymi zabawkami czy przedmiotami. Są to sytuacje bezcenne w terapii dziecka z autyzmem, bo towarzyszy im żywy język: rodzic instruuje, nazywa, opowiada – a kiedy dzieje się to w określonej sytuacji słowa przestają być dźwiękiem, zyskują sens. Działania te mogą i powinny być wspierane określonymi ćwiczeniami wykonywanymi w trakcie terapii.

Spójne podejście terapeutyczne

Do pojęcia „organizacja środowiska” odnosi się również jednolitość podejścia terapeutycznego w domu, w przedszkolu czy szkole oraz podczas terapii, w których dziecko uczestniczy. Coraz większa liczba placówek wykorzystuje podejście neurobiologiczne proponowane przez Szkołę Krakowską Pani Profesor Jagody Cieszyńskiej, co stwarza rodzicom możliwość weryfikacji własnych poczynań w kontakcie z przeszkolonymi terapeutami.

Wychowując dziecko z autyzmem rodzice nie powinni zapominać, że to przede wszystkim dziecko, ich dziecko – i że, oprócz specjalistycznej terapii potrzebuje także typowego dzieciństwa: zabawy z rodzicami, wyjścia na plac zabaw oraz obowiązków adekwatnych do wieku. W przypadku dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju to niezbędne składniki terapii! Zapewnienie dziecku kilkunastu godzin terapii indywidualnej w tygodniu, w różnych miejscach i z różnymi terapeutami może odnieść skutek odwrotny i nie tylko zrujnować domowy budżet, ale i utrudnić dziecku wyjście z zaburzenia.

Proponowany schemat postępowania dla rodziców dzieci z autyzmem:

Znaleźć terapeutę, któremu będą mogli zaufać i który dokona diagnozy funkcjonalnej, czyli oceny poziomu rozwoju dziecka w poszczególnych sferach;

Sformułować cele i ustalić wspólnie z terapeutą cele terapii – z nich w logiczny sposób wynikną drogi działania;

Uzyskać program terapii, rozpisany na poszczególne ćwiczenia, do wykonywania w domu;

W świadomy sposób „wciągać” dziecko w życie rodzinne i uczyć naśladownictwa i współdziałania;

Powodzenia!

Autorka tekstu:

dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.

*Jagoda Cieszyńska „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska” 2010

Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

Opublikowano: 3 kwietnia 2020 roku.

Materiał autorstwa Czytelniczki Portalu

W pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest podejście indywidualne, poznanie możliwości dziecka, kreatywność terapeuty, by nawiązać z nim bezpieczną, pozytywną relację opartą na szacunku. Wychwycenie zachowań stereotypowych, stosowanie nagród i wzmocnień, a w sytuacjach niepożądanych wstrzymywanie się od nich, jest kluczowym aspektem działań.

Przy nawiązaniu relacji ważny jest pierwszy kontakt z dzieckiem, aby go zaciekawić. Należy mówić w sposób zrozumiały, prosty, konkretny i gestykulować dla lepszego przekazu informacji, by rozumiało polecenie. Dobrze jest mówić dziecku, co robi w konkretnym momencie. Należy nauczyć go prosić o pomoc, używać zaimków, odnieść się do echolalii lub rzeczy z otoczenia dziecka, by nakierować dziecko na to, co ważne.

Dziecko z autyzmem musi nauczyć się obserwować i naśladować zachowania innych. Stanowi to dla niego wzór postępowania. Dziecko poprzez zabawę uczy się współpracy i współdziałania. Należy modelować pożądane zachowania oraz przewidywać niebezpieczeństwa. Należy redukować poziom stresu poprzez nauczenie go koncepcji czasu oraz planów dnia, aby wiedziało, co go czeka, ostrzegać o zmianach. Należy pracować na pozytywach, wzmocnieniach i nagrodach pożądanych zachowań. Ważne jest poznanie mocnych stron dziecka i bazowanie na nich.

Miejsce nauki powinno być indywidualnie dostosowane do dziecka, poukładane, bez rozpraszających bodźców. Należy pomagać mu w organizacji miejsca pracy, nauki. Należy inicjować i wspierać kontakty społeczne. Ważne jest, aby nie karać dziecka za objawy zaburzenia i chronić je przed agresją ze strony rówieśników.

Dziecko z zespołem Aspergera ma problemy w sferze społecznej, kontaktach społecznych, komunikacji, zachowaniu i zainteresowaniach. Dzieci te często są labilne emocjonalnie, mają skłonności lękowe i depresyjne oraz obniżoną samoocenę, czują się odtrącane i niezrozumiane. Nie dążą do zawierania znajomości, nie potrafią prawidłowo emocjonalnie odpowiadać. Są obok grupy. Ich słownictwo jest formalne i jeśli o czymś mówią, nie zwracają uwagi na to, że nikogo to nie ciekawi.

Mają nietypowe zainteresowania w jednej lub dwóch dziedzinach – fiksacja na danym temacie. Nie rozumieją czynności przyczynowo-skutkowych. Każde działanie musi być z nimi omówione, bo tylko wtedy czują się komfortowo. Mają zaburzoną sferę integracji sensorycznej i zaburzenia komunikacyjne, które objawiają się tym, iż brak jest opóźnienia mowy przy jednoczesnym braku umiejętności komunikowania się niewerbalnego. Charakterystyczne są ograniczenia inicjowania i podtrzymywania rozmowy oraz dosłowne rozumienie zdań, przenośni.

Dziecko z ZA ma zaburzoną prozodię – mówi jednym tonem i barwą. Mówi lub krzyczy często na jednym wdechu. Nie umie czytać z mimiki twarzy i gestów ciała. Nie lubi słuchać rozmówcy. Należy kierować do niego pojedyncze polecenia, wtedy je wykona. Kontakt wzrokowy jest ograniczony, dziecko często nie patrzy na rozmówcę. Hałas bardzo go rozprasza.

Zaburzenia społeczne dziecka objawiają się tak, jakby było ono obok grupy rówieśniczej. Nie uczestniczy w zabawach, obraża się, jest niechętne. Ma swoje zasady, które chce narzucać innym. Może być uparte, złośliwe, samotne. Ma stereotypowe zachowania. Dzieci z ZA norm społecznych uczą się intelektualnie, ponieważ nie mają wyczucia i intuicji.

Codziennie należy komunikować im swoje oczekiwania i zasady zachowywania się. Dziecko takie pragnie uczestniczyć w życiu społecznym, ale nie potrafi tego zrobić. Zadaniem nauczyciela jest pomóc wejść dziecku z zespołem Aspergera do grupy i w niej funkcjonować. Należy je aktywizować, zachęcać do uczestniczenia w zajęciach, do pracy w małych grupach. Należy tłumaczyć dziecku, jak ma mówić do rówieśnika, co uchodzi za grzeczne, a czego nie wypada, bo ono tego nie rozumie. Co jest złe, a co dobre.

Ogólne zaburzenia rozwoju społecznego objawiają się poprzez: trudności w inicjowaniu i podejmowaniu udanych interakcji rówieśniczych, zachowanie związane z agresywnością wobec innych lub siebie, co jest spowodowane własnym krytycyzmem, cechami nadpobudliwości, impulsywności, gniewem i frustracją. Zaburzenia społeczne to również zaburzenia lękowe o charakterze fobii społecznej, co może powodować niechęć do społecznego wypowiadania się, izolowania. Objawem zaburzenia rozwoju społecznego jest też niekontrolowane specyficzne zachowanie – współruchy np. rękami, nogami, manieryzmy.

W pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera należy każde niepożądane zachowanie tłumaczyć, chwalić za pożądane zachowania społeczne i mówić, co się wtedy czuje. Należy zawsze sprawdzać, czy dziecko zrozumiało przekaz. Potrzebuje ono wsparcia, wyrozumiałości i cierpliwości oraz dyskretnej ciągłej opieki. Budowanie i podtrzymywanie kontaktów jest najważniejsze. Należy uczyć takiego ucznia alternatywnych metod rozładowania złości, agresji i lęku.

Działania nauczyciela powinny być spójne z działaniami rodziców na wszystkich płaszczyznach życia dziecka – konsekwentna współpraca domu ze szkołą. Należy wprowadzić szeroko rozumianą terapię kontaktu – dziecko nie ma być izolowane od grupy, a ma w niej przebywać i uczyć się poprawnych relacji społecznych oraz wzorców zachowań, treningu komunikacji społecznej oraz rozumienia innych ludzi, siebie i sytuacji społecznych.

Uczymy się jednej umiejętności, ćwiczymy kilka razy, a potem stosujemy ją w życiu. Przydatne tu są historyjki społeczne i rozmowy komiksowe, odgrywanie ról i analiza oraz strategie wspólnej nauki. Należy przerywać dziecku fiksacje, wyznaczyć ramy czasowe na to np. tylko 5 minut.

Dziecko z ZA może mieć dziwne zainteresowania, które go bardzo absorbują. A rytuał pozwala mu się wyciszyć. Codzienność takiego człowieka musi być przewidywalna i poukładana, wtedy jest bezpieczny. Nauczyciel musi być konsekwentny i wyznaczać na jego pasje dany fragment dnia. Wykorzystywać je i przenosić umiejętnie na inne tematy, których dziecko ma się nauczyć.

Stosować należy wzmocnienia, nagradzanie słowne. Sprawdzonym sposobem pracy z dzieckiem z ZA jest system żetonowy. Można przyznać pule początkową. Za właściwe pożądane zachowanie należy się żeton, a za negatywne żeton jest odbierany np. w przypadku łamania zasad społecznych. Po uzyskaniu pewnej sumy żetonów, dziecko otrzymuje nagrodę, którą samo sobie wybrało. Nagroda musi być adekwatna, zrównoważona i dostarczona od razu po wykonaniu zadania. Utrwalamy przez to to zachowanie.

Dziecko z zespołem Aspergera powinno mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co w konsekwencji skutkuje tym, że ma przyznane dodatkowe zajęcia terapeutyczne. Do najważniejszych zadań wychowawcy dziecka z ZA należy: zapoznanie się z dokumentacją dziecka, orzeczeniami, opiniami, dokumentacją medyczną, psychologiczną i stosowanie się do zaleceń, poznawanie specyfiki ucznia, wprowadzanie metod aktywizujących, współpraca z rodzicami, motywowanie go, wspieranie, podnoszenie samooceny.

Należy dziecko oceniać tak, jak pozostałe dzieci w klasie, nie można go faworyzować bądź wyróżniać z tego powodu, że ma ZA. Należy dostosować metody i formy pracy, a także sposób oceniania do jego możliwości psychofizycznych. Uczniowie z ZA realizują tę samą podstawę programową, co pozostali uczniowie.

Korzystną formą nauki dla takiego dziecka jest kształcenie integracyjne, obecnie dużo dzieci uczęszcza także do szkół ogólnodstępnych. Ważne są jasno ustalone reguły w klasie i szkole. Uczenie, jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe. Uczyć należy mowy niewerbalnej, najpierw na obrazkach, a następnie na sobie. Nie można przestymulowywać dziecka, bo będzie zmęczone i zniechęcone.

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest bardzo wskazany. Dzieci uczą się wtedy relacji społecznych, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach społecznych. Równie ważna jest terapia integracji sensorycznej, która jest pomocna w trudnościach z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych oraz terapia mowy.

TUS obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Program zajęć terapeutycznych przewiduje naukę zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, jej wyrażania, radzenia sobie z uczuciami: ich rozróżniania, a także mówienia komplementów.

Bibliografia

Cybulska R., Dryjańśka J., Gotlin K. „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Własne doświadczenia, wiedza zdobyta na szkoleniach

Wykłady pani Katarzyny Chmielewskiej na temat dziecka z ASD

Autor: Elżbieta Targosz – Czytelniczka Portalu

Klucze do sukcesu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

Opublikowano: 3 kwietnia 2020 roku.

Materiał autorstwa Czytelniczki Portalu

W pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu bardzo ważne jest podejście indywidualne, poznanie możliwości dziecka, kreatywność terapeuty, by nawiązać z nim bezpieczną, pozytywną relację opartą na szacunku. Wychwycenie zachowań stereotypowych, stosowanie nagród i wzmocnień, a w sytuacjach niepożądanych wstrzymywanie się od nich, jest kluczowym aspektem działań.

Przy nawiązaniu relacji ważny jest pierwszy kontakt z dzieckiem, aby go zaciekawić. Należy mówić w sposób zrozumiały, prosty, konkretny i gestykulować dla lepszego przekazu informacji, by rozumiało polecenie. Dobrze jest mówić dziecku, co robi w konkretnym momencie. Należy nauczyć go prosić o pomoc, używać zaimków, odnieść się do echolalii lub rzeczy z otoczenia dziecka, by nakierować dziecko na to, co ważne.

Dziecko z autyzmem musi nauczyć się obserwować i naśladować zachowania innych. Stanowi to dla niego wzór postępowania. Dziecko poprzez zabawę uczy się współpracy i współdziałania. Należy modelować pożądane zachowania oraz przewidywać niebezpieczeństwa. Należy redukować poziom stresu poprzez nauczenie go koncepcji czasu oraz planów dnia, aby wiedziało, co go czeka, ostrzegać o zmianach. Należy pracować na pozytywach, wzmocnieniach i nagrodach pożądanych zachowań. Ważne jest poznanie mocnych stron dziecka i bazowanie na nich.

Miejsce nauki powinno być indywidualnie dostosowane do dziecka, poukładane, bez rozpraszających bodźców. Należy pomagać mu w organizacji miejsca pracy, nauki. Należy inicjować i wspierać kontakty społeczne. Ważne jest, aby nie karać dziecka za objawy zaburzenia i chronić je przed agresją ze strony rówieśników.

Dziecko z zespołem Aspergera ma problemy w sferze społecznej, kontaktach społecznych, komunikacji, zachowaniu i zainteresowaniach. Dzieci te często są labilne emocjonalnie, mają skłonności lękowe i depresyjne oraz obniżoną samoocenę, czują się odtrącane i niezrozumiane. Nie dążą do zawierania znajomości, nie potrafią prawidłowo emocjonalnie odpowiadać. Są obok grupy. Ich słownictwo jest formalne i jeśli o czymś mówią, nie zwracają uwagi na to, że nikogo to nie ciekawi.

Mają nietypowe zainteresowania w jednej lub dwóch dziedzinach – fiksacja na danym temacie. Nie rozumieją czynności przyczynowo-skutkowych. Każde działanie musi być z nimi omówione, bo tylko wtedy czują się komfortowo. Mają zaburzoną sferę integracji sensorycznej i zaburzenia komunikacyjne, które objawiają się tym, iż brak jest opóźnienia mowy przy jednoczesnym braku umiejętności komunikowania się niewerbalnego. Charakterystyczne są ograniczenia inicjowania i podtrzymywania rozmowy oraz dosłowne rozumienie zdań, przenośni.

Dziecko z ZA ma zaburzoną prozodię – mówi jednym tonem i barwą. Mówi lub krzyczy często na jednym wdechu. Nie umie czytać z mimiki twarzy i gestów ciała. Nie lubi słuchać rozmówcy. Należy kierować do niego pojedyncze polecenia, wtedy je wykona. Kontakt wzrokowy jest ograniczony, dziecko często nie patrzy na rozmówcę. Hałas bardzo go rozprasza.

Zaburzenia społeczne dziecka objawiają się tak, jakby było ono obok grupy rówieśniczej. Nie uczestniczy w zabawach, obraża się, jest niechętne. Ma swoje zasady, które chce narzucać innym. Może być uparte, złośliwe, samotne. Ma stereotypowe zachowania. Dzieci z ZA norm społecznych uczą się intelektualnie, ponieważ nie mają wyczucia i intuicji.

Codziennie należy komunikować im swoje oczekiwania i zasady zachowywania się. Dziecko takie pragnie uczestniczyć w życiu społecznym, ale nie potrafi tego zrobić. Zadaniem nauczyciela jest pomóc wejść dziecku z zespołem Aspergera do grupy i w niej funkcjonować. Należy je aktywizować, zachęcać do uczestniczenia w zajęciach, do pracy w małych grupach. Należy tłumaczyć dziecku, jak ma mówić do rówieśnika, co uchodzi za grzeczne, a czego nie wypada, bo ono tego nie rozumie. Co jest złe, a co dobre.

Ogólne zaburzenia rozwoju społecznego objawiają się poprzez: trudności w inicjowaniu i podejmowaniu udanych interakcji rówieśniczych, zachowanie związane z agresywnością wobec innych lub siebie, co jest spowodowane własnym krytycyzmem, cechami nadpobudliwości, impulsywności, gniewem i frustracją. Zaburzenia społeczne to również zaburzenia lękowe o charakterze fobii społecznej, co może powodować niechęć do społecznego wypowiadania się, izolowania. Objawem zaburzenia rozwoju społecznego jest też niekontrolowane specyficzne zachowanie – współruchy np. rękami, nogami, manieryzmy.

W pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera należy każde niepożądane zachowanie tłumaczyć, chwalić za pożądane zachowania społeczne i mówić, co się wtedy czuje. Należy zawsze sprawdzać, czy dziecko zrozumiało przekaz. Potrzebuje ono wsparcia, wyrozumiałości i cierpliwości oraz dyskretnej ciągłej opieki. Budowanie i podtrzymywanie kontaktów jest najważniejsze. Należy uczyć takiego ucznia alternatywnych metod rozładowania złości, agresji i lęku.

Działania nauczyciela powinny być spójne z działaniami rodziców na wszystkich płaszczyznach życia dziecka – konsekwentna współpraca domu ze szkołą. Należy wprowadzić szeroko rozumianą terapię kontaktu – dziecko nie ma być izolowane od grupy, a ma w niej przebywać i uczyć się poprawnych relacji społecznych oraz wzorców zachowań, treningu komunikacji społecznej oraz rozumienia innych ludzi, siebie i sytuacji społecznych.

Uczymy się jednej umiejętności, ćwiczymy kilka razy, a potem stosujemy ją w życiu. Przydatne tu są historyjki społeczne i rozmowy komiksowe, odgrywanie ról i analiza oraz strategie wspólnej nauki. Należy przerywać dziecku fiksacje, wyznaczyć ramy czasowe na to np. tylko 5 minut.

Dziecko z ZA może mieć dziwne zainteresowania, które go bardzo absorbują. A rytuał pozwala mu się wyciszyć. Codzienność takiego człowieka musi być przewidywalna i poukładana, wtedy jest bezpieczny. Nauczyciel musi być konsekwentny i wyznaczać na jego pasje dany fragment dnia. Wykorzystywać je i przenosić umiejętnie na inne tematy, których dziecko ma się nauczyć.

Stosować należy wzmocnienia, nagradzanie słowne. Sprawdzonym sposobem pracy z dzieckiem z ZA jest system żetonowy. Można przyznać pule początkową. Za właściwe pożądane zachowanie należy się żeton, a za negatywne żeton jest odbierany np. w przypadku łamania zasad społecznych. Po uzyskaniu pewnej sumy żetonów, dziecko otrzymuje nagrodę, którą samo sobie wybrało. Nagroda musi być adekwatna, zrównoważona i dostarczona od razu po wykonaniu zadania. Utrwalamy przez to to zachowanie.

Dziecko z zespołem Aspergera powinno mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, co w konsekwencji skutkuje tym, że ma przyznane dodatkowe zajęcia terapeutyczne. Do najważniejszych zadań wychowawcy dziecka z ZA należy: zapoznanie się z dokumentacją dziecka, orzeczeniami, opiniami, dokumentacją medyczną, psychologiczną i stosowanie się do zaleceń, poznawanie specyfiki ucznia, wprowadzanie metod aktywizujących, współpraca z rodzicami, motywowanie go, wspieranie, podnoszenie samooceny.

Należy dziecko oceniać tak, jak pozostałe dzieci w klasie, nie można go faworyzować bądź wyróżniać z tego powodu, że ma ZA. Należy dostosować metody i formy pracy, a także sposób oceniania do jego możliwości psychofizycznych. Uczniowie z ZA realizują tę samą podstawę programową, co pozostali uczniowie.

Korzystną formą nauki dla takiego dziecka jest kształcenie integracyjne, obecnie dużo dzieci uczęszcza także do szkół ogólnodstępnych. Ważne są jasno ustalone reguły w klasie i szkole. Uczenie, jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe. Uczyć należy mowy niewerbalnej, najpierw na obrazkach, a następnie na sobie. Nie można przestymulowywać dziecka, bo będzie zmęczone i zniechęcone.

Trening umiejętności społecznych (TUS) jest bardzo wskazany. Dzieci uczą się wtedy relacji społecznych, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach społecznych. Równie ważna jest terapia integracji sensorycznej, która jest pomocna w trudnościach z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych oraz terapia mowy.

TUS obejmuje: kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości, a także samoocenę. Program zajęć terapeutycznych przewiduje naukę zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, jej wyrażania, radzenia sobie z uczuciami: ich rozróżniania, a także mówienia komplementów.

Bibliografia

Cybulska R., Dryjańśka J., Gotlin K. „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”

Własne doświadczenia, wiedza zdobyta na szkoleniach

Wykłady pani Katarzyny Chmielewskiej na temat dziecka z ASD

Autor: Elżbieta Targosz – Czytelniczka Portalu

So you have finished reading the wskazania dla rodziców do pracy z dzieckiem autystycznym topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Materiały do pracy z dzieckiem autystycznym, Przykładowe zabawy z dzieckiem autystycznym, Jak postępować z dzieckiem autystycznym, Jak uspokoić dziecko z autyzmem, Jak reagować na agresję dziecka autystycznego, Jak pracować z dzieckiem autystycznym w domu, Autyzm ćwiczenia terapeutyczne, Jak wychowywać dziecko z autyzmem

See also  Top 48 미림 맛술 차이 24030 Good Rating This Answer

Leave a Comment