Top 29 Zatrudnienie Pracownika Na Stanowisku Kierowcy The 171 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy Skierowanie na badania wstępne kierowca, Czas pracy kierowcy, Czas pracy kierowcy 2022, Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, Obowiązki pracodawcy wobec kierowcy, Ustawa o transporcie drogowym

Table of Contents

Czy kierowca zawodowy może podjac dodatkową pracę?

Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku kierowcy jest zobowiązany odebrać od niego oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu. Wymóg ten nakłada na pracodawcę art. 24 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U.

Czy kierowca musi być zatrudniony na umowę o pracę?

Podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, najczęściej wybierana przez pracodawcę. Jest ona przede wszystkim korzystna dla kierowcy, gdyż najlepiej chroni go w razie choroby lub wypadku.

Czy kierowca może być zatrudniony na pół etatu?

Tak, możecie Państwo zatrudnić kierowcę na 1/2 etatu. Nie widzę przeciwwskazań natury prawnej do tego, abyście Państwo zatrudnili kierowcę na 1/2 etatu. Przepisy prawa nie zakazują zatrudniania na część etatu.

Czy kierowca może pracowac w 2 firmach?

Przewóz 9 osób wraz z kierowcą nie podlega przepisom Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dn 15 marca 2006 r. dlatego też poruszona kwestia odnosi się tylko i wyłącznie do Prawa Pracy. “Żaden przepis nie zabrania, aby w dwóch różnych firmach pracownik był zatrudniony na pełny etat.

Czy kierowca może mieć dwie umowy o pracę?

Powszechnie obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwie umowy o pracę. Nie ma on też obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy. Czynnikiem, który może uniemożliwić podjęcie dodatkowej pracy, jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji.

Kto wypełnia oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy?

Warunkiem wykonywania pracy w ramach procedury uproszczonej jest wpisanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do . Kierowca zarejestrowany przez fotoradar musi na wezwanie inspekcji wypełnić specjalne oświadczenie..

Czy mogę prowadzic ciezarowke bez umowy o pracę?

Tak, musisz być zatrudniony. Musisz jeszcze zrobić badania u lekarza medycyny pracy, a potem tata na podstawie tych papierów wystawi ci zaświadczenie że jesteś u niego zatrudniony. Z tym, że nie musi być to umowa o pracę, a może być umowa cywilno-prawna (zlecenie, o dzieło).

Czy kierowca może być zatrudniony na umowę zlecenie 2022?

Prawo nie zabrania zatrudnić kierowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jedynie uprawnienia wynikające z tej umowy. Dotyczy to także czasu pracy.

Jakie wynagrodzenie dla kierowców 2022?

Jeszcze rok wcześniej pracownicy otrzymywali pensję brutto w wysokości 3200 – 3300 zł i to właśnie z tej średniej wyliczane było wynagrodzenie urlopowe. Od 2 lutego 2022 r. to się zmienia, ponieważ wypłata polskiego kierowcy wzrosła do 10-12 tys. brutto.

Ile płaci pracodawca za pracownika na pół etatu?

Biorąc pod uwagę powyższe, wynagrodzenie minimalne dla osób pracujących na pół etatu w 2021 wyniesie 1074,33 zł netto. Od kwoty brutto odejmujemy: 191,94 zł – składki na ubezpieczenia społeczne: (136,64 zł emerytalne + 21,00 zł rentowe + 34,30 zł chorobowe), 108,73 zł – składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

Czym się różni praca na pół etatu od całego?

Cały etat to 40 godzin tygodniowo (maksymalnie 48 godzin, z nadgodzinami). Pracownik pracujący na pół etatu ma do przepracowania więc 20 godzin tygodniowo (maksymalnie 24 godziny, z nadgodzinami). W polskim prawie zakres wymiaru godzinowego pracy podawany jest zawsze w rozliczeniu tygodniowym, nie miesięcznym.

Czy na pół etatu można pracować 8 godzin?

Gdy w umowie niepełnoetatowca nie zostaną określone limity czasu pracy, pracownika będzie obowiązywała standardowa dobowa norma, czyli 8 godzin.

Ile można mieć pauz 9 godzinnych w tygodniu?

Nie ma także limitów tygodniowych w dzieleniu odpoczynku dobowego, można więc korzystać z tego przepisu nawet codziennie jeśli zajdzie taka potrzeba. Ile razy w tygodniu można zrobić pauzę 9h? Odpowiedź brzmi – nawet 6 razy!

Czy można zatrudnić pracownika na więcej niż 1 etat?

Postaram się rozwiać twoje wątpliwości. Co prawda przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania na drugi etat u tego samego pracodawcy, jednak należy tu zachować szczególną ostrożność, aby nie zostało to potraktowane jak obejście przepisów o czasie pracy.

Ile dni może pracować kierowca?

Pomimo tygodniowego limitu czasu jazdy wynoszącego 56 godzin, w dwóch następujących po sobie tygodniach kierowca może wydłużyć czas. Co za tym idzie, jeżeli w ciągu pierwszego tygodnia kierowca wykorzysta 56 godzin, w drugim tygodniu będzie mógł wyjeździć jedynie 34 godziny.

Czy kierowca może pracować w innej firmie na urlopie?

Nie ma więc przeszkód, aby np. pracował w ramach sezonowego zatrudnienia lub na dodatkowym etacie. Pracodawca, który udzielił określonego urlopu, nie może więc zakazać podejmowania pracy podczas wolnego czasu, nie wolno mu także wskazywać sposobu, w jaki jego podwładny powinien wykorzystywać przysługujący mu urlop (np.

Czy informowac pracodawce o drugiej pracy?

Czy w takim wypadku mam obowiązek poinformować o tym swoich pracodawców? Powszechne przepisy prawa pracy nie obligują podwładnych do informowania pracodawcy o tym, że zamierzają podjąć dodatkowe zatrudnienie lub dodatkową działalność zarobkową, a tym bardziej – do uzyskiwania na to zgody.

Czy kierowca może być zatrudniony na umowę zlecenie?

Można zatrudnić kierowcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę, jednak o charakterze zawartej umowy decyduje jej treść, a nie nazwa – pisze dr Magdalena Rycak, radca prawny.

Jak wygląda czas pracy kierowcy?

Doba pracownicza jest rozumiana jako nieprzerwany okres 24 godzin, zaczynający się w chwili rozpoczęcia pracy przez kierowcę. Ustawodawca wyznaczył dzienny limit czasu jazdy kierowcy na 9 godzin. Jednak są od tego pewne wyjątki. Dwa razy w ciągu tygodnia, kierowca może wydłużyć czas.


Zatrudnienie obywatela Ukrainy jako kierowcę? [Ekspert Na Osi radzi]
Zatrudnienie obywatela Ukrainy jako kierowcę? [Ekspert Na Osi radzi]


10 ważnych punktów przy zatrudnieniu kierowcy

 • Article author: poradnikprzewoznika.pl
 • Reviews from users: 13350 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 10 ważnych punktów przy zatrudnieniu kierowcy Zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy wymaga zapisu kilku istotnych kwestii w umowie o prace i zwrócenia uwagi na specyfikę wykonywanej pracy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 10 ważnych punktów przy zatrudnieniu kierowcy Zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy wymaga zapisu kilku istotnych kwestii w umowie o prace i zwrócenia uwagi na specyfikę wykonywanej pracy. Jak zatrudnić zawodowego kierowce, wymagania, przepisy i dokumenty. Aby uniknąć nieporozumień i wątpliwości przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów pracodawca powinien pamiętać o kilku istotnych rzeczach:
 • Table of Contents:
10 ważnych punktów przy zatrudnieniu kierowcy
10 ważnych punktów przy zatrudnieniu kierowcy

Read More

Zatrudnianie kierowców – jak wygląda kwalifikacja wstępna?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 9593 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zatrudnianie kierowców – jak wygląda kwalifikacja wstępna? Zatrudnianie kierowców – co należy wiedzieć? Jakie badania muszą odbyć kierowcy przed wykonywaną pracą na tym stanowisku? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zatrudnianie kierowców – jak wygląda kwalifikacja wstępna? Zatrudnianie kierowców – co należy wiedzieć? Jakie badania muszą odbyć kierowcy przed wykonywaną pracą na tym stanowisku? Zatrudnianie kierowców – co należy wiedzieć? Jakie badania muszą odbyć kierowcy przed wykonywaną pracą na tym stanowisku? Jak powinna wyglądać kwalifikacja wstępna? Co warto wiedzieć o czasie pracy? Na te i inne pytania, odpowiadamy w artykule!
 • Table of Contents:

Zatrudnianie kierowców – podstawowe obowiązki pracodawcy

Czas pracy kierowców

Szczególne obowiązki pracodawcy wobec zatrudnianych kierowców

Kwalifikacja wstępna kierowców

Zatrudnianie kierowców - jak wygląda kwalifikacja wstępna?
Zatrudnianie kierowców – jak wygląda kwalifikacja wstępna?

Read More

Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy – www.czas-pracy.pl

 • Article author: www.czas-pracy.pl
 • Reviews from users: 31492 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy – www.czas-pracy.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy – www.czas-pracy.pl Updating Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy?oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu, kierowcy
 • Table of Contents:

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy – www.czas-pracy.pl
Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy – www.czas-pracy.pl

Read More

Jak zatrudnić kierowcę (formy zatrudnienia)? – Poradnik Przewoźnika

 • Article author: poradnikprzewoznika.pl
 • Reviews from users: 6302 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak zatrudnić kierowcę (formy zatrudnienia)? – Poradnik Przewoźnika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak zatrudnić kierowcę (formy zatrudnienia)? – Poradnik Przewoźnika Updating Czy znasz możliwości zatrudnienia kierowcy? Wybierz opcję najbardziej korzystną dla Ciebie i Twojego pracownika?
 • Table of Contents:
See also  Top 24 고등어 구이 에어 프라이어 The 226 Detailed Answer
Jak zatrudnić kierowcę (formy zatrudnienia)? - Poradnik Przewoźnika
Jak zatrudnić kierowcę (formy zatrudnienia)? – Poradnik Przewoźnika

Read More

Czy kierowcę GOPS można zatrudnić na część etatu – Infor.pl

 • Article author: ksiegowosc-budzetowa.infor.pl
 • Reviews from users: 34803 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy kierowcę GOPS można zatrudnić na część etatu – Infor.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy kierowcę GOPS można zatrudnić na część etatu – Infor.pl Updating GOPS ogłosił nabór na stanowisko kierowcy na 1 pełny etat. Zgłosił się 1 kandydat na 1/2 etatu. Czy w takiej sytuacji można go zatrudnić na 1/2 etatu?zatrudnienie
 • Table of Contents:
Czy kierowcę GOPS można zatrudnić na część etatu - Infor.pl
Czy kierowcę GOPS można zatrudnić na część etatu – Infor.pl

Read More

Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców,

 • Article author: www.trackerinfo.eu
 • Reviews from users: 32885 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców, Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców, Updating portal drogowyNajczęściej zadawane pytania w serwisie TrackerInfo.eu. Wszystko co każdy kierowca (zawodowy i nie tylko) powinien wiedzieć!
 • Table of Contents:

Zakazy jazdy

Ograniczenia

Transport drogowy – przepisy

Czas pracy

Tachografy

Potrzebne w drodze

Instytucje i urzędy

Ceny paliw w Europie

Promy

Pociągi

Ciekawostki i nowinki techniczne

Najczęściej zadawane pytania

Zdrowy kierowca

Ważne linki

Transport na Wschód

Praca u dwóch pracodawców - TrackerINFO - Portal Drogowy, Dla Kierowców,
Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców,

Read More

Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców,

 • Article author: www.portalkadrowy.pl
 • Reviews from users: 47517 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców, Zatrudnienie kierowcy w oparciu o „Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem” … Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku kierowcy w jednostce … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców, Zatrudnienie kierowcy w oparciu o „Umowę o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdem” … Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku kierowcy w jednostce … portal drogowyNajczęściej zadawane pytania w serwisie TrackerInfo.eu. Wszystko co każdy kierowca (zawodowy i nie tylko) powinien wiedzieć!
 • Table of Contents:

Zakazy jazdy

Ograniczenia

Transport drogowy – przepisy

Czas pracy

Tachografy

Potrzebne w drodze

Instytucje i urzędy

Ceny paliw w Europie

Promy

Pociągi

Ciekawostki i nowinki techniczne

Najczęściej zadawane pytania

Zdrowy kierowca

Ważne linki

Transport na Wschód

Praca u dwóch pracodawców - TrackerINFO - Portal Drogowy, Dla Kierowców,
Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców,

Read More

Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców,

 • Article author: europim.pl
 • Reviews from users: 42777 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców, Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika związana jest niewątpliwie z rozwojem firmy. … Zawód kierowcy jest szczególnym stanowiskiem pracy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców, Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika związana jest niewątpliwie z rozwojem firmy. … Zawód kierowcy jest szczególnym stanowiskiem pracy. portal drogowyNajczęściej zadawane pytania w serwisie TrackerInfo.eu. Wszystko co każdy kierowca (zawodowy i nie tylko) powinien wiedzieć!
 • Table of Contents:

Zakazy jazdy

Ograniczenia

Transport drogowy – przepisy

Czas pracy

Tachografy

Potrzebne w drodze

Instytucje i urzędy

Ceny paliw w Europie

Promy

Pociągi

Ciekawostki i nowinki techniczne

Najczęściej zadawane pytania

Zdrowy kierowca

Ważne linki

Transport na Wschód

Praca u dwóch pracodawców - TrackerINFO - Portal Drogowy, Dla Kierowców,
Praca u dwóch pracodawców – TrackerINFO – Portal Drogowy, Dla Kierowców,

Read More

Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy – www.umowyoprace.pl

 • Article author: www.umowyoprace.pl
 • Reviews from users: 44694 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy – www.umowyoprace.pl Jak skonstruować umowę o pracę w przypadku gdy pracownik w ramach jednego stanowiska będzie wykonywać obowiązki kierowcy oraz magazyniera? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy – www.umowyoprace.pl Jak skonstruować umowę o pracę w przypadku gdy pracownik w ramach jednego stanowiska będzie wykonywać obowiązki kierowcy oraz magazyniera? Jak skonstruować umowę o pracę w przypadku gdy pracownik w ramach jednego stanowiska będzie wykonywać obowiązki kierowcy oraz magazyniera?umowa o pracę, magazynier, kierowca
 • Table of Contents:

Jak skonstruować umowę

Obowiązki związane z zatrudnieniem kierowcy

Wątpliwości co do stosowania niektórych przepisów ustawy o czasie pracy kierowców

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy – www.umowyoprace.pl
Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy – www.umowyoprace.pl

Read More

Zatrudnianie kierowców w Polsce | Blog Transportowy

 • Article author: blogtransportowy.pl
 • Reviews from users: 41792 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zatrudnianie kierowców w Polsce | Blog Transportowy Potencjalną wadą takiej formy zatrudnienia kierowcy może być … na stanowisku kierowcy, pracownik musi spełniać następujące warunki:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zatrudnianie kierowców w Polsce | Blog Transportowy Potencjalną wadą takiej formy zatrudnienia kierowcy może być … na stanowisku kierowcy, pracownik musi spełniać następujące warunki:. Wielu młodych ludzi w dzieciństwie marzy o zdobyciu prawa jazdy a niektórzy z nich także o pracy kierowcy. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej pracy kierowcy w Polsce. Jaka wygląda zatrudnianie kierowców w Polsce? Jakie wymagania należy spełniać, by zostać kierowcą zawodowym? Czego oczekują pracodawcy?
 • Table of Contents:
Zatrudnianie kierowców w Polsce | Blog Transportowy
Zatrudnianie kierowców w Polsce | Blog Transportowy

Read More

Dokumentacja pracownicza kierowcy – Rozlicz Kierowce

 • Article author: rozliczkierowce.pl
 • Reviews from users: 15149 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dokumentacja pracownicza kierowcy – Rozlicz Kierowce Zawód kierowcy jest specyficzny pod względem obowiązującej dokumentacji … jest istotnym elementem związanym z zatrudnieniem pracownika w danej firmie. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dokumentacja pracownicza kierowcy – Rozlicz Kierowce Zawód kierowcy jest specyficzny pod względem obowiązującej dokumentacji … jest istotnym elementem związanym z zatrudnieniem pracownika w danej firmie.
 • Table of Contents:

Jakie dokumenty niezbędne w kadrach

Kierowca i jego kwalifikacje – obowiązkowe dokumenty

Dokumentacja pracownicza kierowcy - Rozlicz Kierowce
Dokumentacja pracownicza kierowcy – Rozlicz Kierowce

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

10 ważnych punktów przy zatrudnieniu kierowcy

Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.

Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.

Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.

Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.

Statystyka Statystyka

Zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy

2.1. Ustalenie posiadanych kwalifikacji

Wykonywanie pracy kierowcy wiąże się z koniecznością posiadania przez pracownika określonych kwalifikacji. Podstawowym dokumentem jest prawo jazdy, które potwierdza możliwość powierzenia pracownikowi wykonywania zadań kierowcy. Określa również kategorie pojazdów, do prowadzenia których pracownik posiada uprawnienia. Od tego zależy z kolei katalog innych dokumentów, których pracodawca może i powinien wymagać od osoby zatrudnianej na danym stanowisku.

Jeśli kierowca posiada prawo jazdy kategorii B, a do jego obowiązków należy prowadzenie pojazdu osobowego lub lekkiego auta dostawczego, ten dokument wystarcza aby stwierdzić, że pracownik może podjąć pracę określonego rodzaju. Odmiennie w przypadku kierowców dysponujących uprawnieniami kategorii C lub D, którym pracodawca zamierza polecić przewóz osób lub rzeczy pojazdami przystosowanymi do przewozu więcej niż 9 osób lub pojazdami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W takim przypadku pracodawca powinien żądać od kandydata na pracownika przedstawienia dodatkowego dokumentu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Będzie nim świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydawane kierowcy, który odbył kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe dla danego bloku programowego, uzależnionego od posiadanej kategorii prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna jest odbywana przez osoby zamierzające wykonywać pracę na stanowisku zawodowego kierowcy. Dzieli się ona na część podstawową, wspólną dla wszystkich kategorii praw jazdy oraz część specjalistyczną, obejmującą odrębne zajęcia dla przewozów osób oraz przewozów towarowych. Co istotne przeprowadzenie części specjalistycznej kursu jest uzależnione od wcześniejszego zakończenia części podstawowej. Szczegóły dotyczące odbywania kwalifikacji wstępnej przez kandydatów na kierowców reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. nr 53, poz. 314 z późn. zm.). Określa ono program zajęć, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz liczbę godzin, które należy poświęcić na realizację poszczególnych modułów.

To samo rozporządzenie reguluje kwestię szkoleń okresowych kierowców, które podobnie jak kwalifikację wstępną prowadzi się odrębnie dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy, oraz przewozy osobowe.

Pierwsze szkolenie okresowe kierowca musi odbyć w ciągu 5 lat od uzyskania kwalifikacji wstępnej, a w dalszym okresie szkolenia okresowe muszą odbywać się z tą samą częstotliwością. Fakt odbycia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego jest rejestrowany w centralnej ewidencji kierowców, którą podmiot wystawiający świadectwo kwalifikacji musi poinformować w ciągu 21 dni od dnia wydania tego dokumentu kierowcy. Ukończenie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego jest również odnotowywane w krajowym prawie jazdy, wydawanym kierowcy na 5-letnie okresy.

2.2. Badania kierowców zawodowych

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju, zakres badań lekarskich kierowców jest uzależniony od rodzaju pojazdu, którym kierowca będzie się posługiwał podczas wykonywania obowiązków służbowych. W konsekwencji kierowcy, którzy będą prowadzić w ramach zatrudnienia samochody osobowe lub inne pojazdy, do kierowania którymi wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A2, AM, B1, B lub B+E, podlegają pod ogólny przepis art. 229 K.p. W praktyce oznacza to, że przed zawarciem umowy o pracę pracodawca powinien skierować kandydata do pracy na badania wstępne, po przeprowadzeniu których lekarz medycyny pracy orzeknie czy jest on zdolny do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W takim przypadku do lekarza będzie również należało wyznaczenie terminu najbliższych badań okresowych.

Ważne: W przypadku kierowców pojazdów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych fakt prowadzenia pojazdu w ramach obowiązków służbowych musi być oznaczony w skierowaniu na badania profilaktyczne.

Na tej podstawie lekarz medycyny pracy rozszerzy zakres badań o konsultację okulistyczną oraz badania zjawiska olśnienia i widzenia zmierzchowego. Tak wynika z § 4 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. nr 2, poz. 15 z późn. zm.).

Odmienne zasady obowiązują kierowców prowadzących w ramach obowiązków służbowych pojazdy, do kierowania którymi wymagane jest prawo jazdy kategorii C lub D. W takim przypadku badania lekarskie przeprowadzane są przy okazji odbywania kwalifikacji wstępnej lub szkoleń okresowych, w regularnych odstępach czasu. Co więcej zakres badań kierowców wykonujących przewóz drogowy różni się od omawianych wcześniej badań pracowniczych, gdyż jest od nich znacznie szerszy. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z art. 39j ust. 2 ustawy o transporcie drogowym wykonuje się je w zakresie i na zasadach określonych w K.p. Ponadto, zgodnie z art. 39l ust. 3 ustawy o transporcie drogowym wykonanie badań lekarskich na zasadach wynikających z ustawy o transporcie drogowym jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania wstępnych i okresowych badań lekarskich, wynikających z art. 229 K.p., a zatem nie ma potrzeby ich dublować, wysyłając kierowców dodatkowo na kodeksowe badania profilaktyczne. W efekcie kierowcy, którzy nie osiągnęli jeszcze 60 roku życia poddają się badaniom lekarskim z art. 39j ustawy o transporcie drogowym oraz badaniom psychologicznym z art. 39k tej regulacji nie rzadziej niż co 5 lat. W przypadku kierowców, którzy ukończyli 60 rok życia okres pomiędzy badaniami skraca się do 30 miesięcy, nie zmienia się jednak ich zakres.

Podobnie jak w przypadku wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, fakt odbycia badań lekarskich i psychologicznych jest wpisywany do krajowego prawa jazdy na pisemny wniosek kierowcy. Polega to na wymianie prawa jazdy na nowe, przy czym 5-letni okres jego ważności liczy się od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, nie może być on jednak dłuższy, niż okres ważności badań lekarskich i psychologicznych.

2.3. Informacja o przepisach z zakresu czasu pracy

Pracodawca jest obowiązany poinformować zatrudnianych kierowców o obowiązujących ich przepisach dotyczących czasu pracy. Zakres tej informacji również zależy od rodzaju pojazdu, którym kierowca wykonuje swoje obowiązki służbowe. Jeśli jest to pojazd osobowy lub lekki samochód dostawczy, a kierowca posiada jedynie prawo jazdy kat. B, informacja z art. 24 pkt 1 ustawy o czasie pracy kierowców musi obejmować jedynie zasady wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców. Oznacza to, że można ją ograniczyć do zdefiniowania pojęć czasu pracy, dyżurów, doby i tygodnia, omówienia przerw z art. 13 ustawy, ograniczeń czasu pracy w dobie, tygodniu i okresie rozliczeniowym, odpoczynków dobowych i tygodniowych, przypadków dopuszczalności pracy w nadgodzinach oraz ograniczeń występujących w przypadku wykonywania pracy w 4-godzinnej porze nocnej.

Wzór informacji dla kierowcy samochodu poniżej 3,5 tony (do 9 osób z kierowcą) zatrudnionego w równoważnym czasie pracy zamieszczamy poniżej.

Informacja dla kierowcy samochodu

poniżej 3,5 tony (do 9 osób z kierowcą) Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155) informuję, że: Do czasu pracy kierowców zalicza się: prowadzenie pojazdu,

załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,

nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,

czynności spedycyjne,

obsługę codzienną pojazdów i przyczep,

inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy,

niezbędne formalności administracyjne,

utrzymanie pojazdu w czystości,

15-minutową przerwę, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi minimum 6 godzin,

czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. Do czasu pracy kierowców nie wlicza się: czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy,

nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu,

dobowego odpoczynku. Praca kierowcy odbywa się w równoważnym systemie czasu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym, a maksymalnie wymiar czasu pracy w ciągu doby może być wydłużony do 12 godzin.

Tydzień na potrzeby rozliczania czasu pracy kierowcy to okres pomiędzy godziną 0000 w poniedziałek, a godziną 2400 w niedzielę.

Doba na potrzeby rozliczania pracy kierowcy to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Czasem dyżuru kierowcy jest: czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę; za czas takiego dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną,

czas przerw przeznaczonych na odpoczynek, z wyjątkiem 15 minut wliczanych do czasu pracy; za czas takiego dyżuru kierowcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia wynikającego z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Kierowcy przysługuje po 6 godzinach pracy przerwa trwająca: minimum 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin,

minimum 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Tygodniowy czas pracy kierowcy: łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym,

może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Odpoczynek dobowy i tygodniowy: w każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku,

w każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku; tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy,

odpoczynek tygodniowy może zostać skrócony do 24 godzin w przypadku zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia lub usunięcia awarii, a także w sytuacji zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii,

szczególnych potrzeb pracodawcy. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez kierowcę w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym. Praca w nocy występuje w przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej (od 000 do 400) przez nawet kilka minut, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Informacja ta ulega rozszerzeniu w przypadku kierowców podlegających pod regulacje rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego… (Dz. Urz. UE L 102/1) lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) sporządzonej w Genewie, dnia 1 lipca 1970 r., co powoduje konieczność poinformowania ich o ograniczeniach czasu jazdy wynikających z tych aktów. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia do informacji dodatkowej rubryki, w której zostaną omówione zasady rządzące czasem prowadzenia pojazdu, korzystaniem z przerw w jeździe, dziennymi okresami odpoczynku oraz odpoczynkami tygodniowymi.

Poniżej przedstawiamy wzór informacji, o które należy rozszerzyć informację przedstawioną na str. 63-64, w przypadku kierowcy samochodu powyżej 3,5 tony (powyżej 9 osób z kierowcą).

Informacje szczególne dla kierowcy samochodu

powyżej 3,5 tony (powyżej 9 osób z kierowcą)

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155) informuję, że: Czas prowadzenia pojazdu: dzienny nie powinien przekraczać 9 godzin, a tylko 2 razy w tygodniu może wynosić 10 godzin,

tygodniowy nie może przekraczać 56 godzin w 6-ciu dniach prowadzenia pojazdu, a taki czas jazdy nie może spowodować naruszenia maksymalnego czasu pracy, o którym mowa w pkt 8 (pierwszej części) niniejszej informacji,

dwutygodniowy nie może przekraczać 90 godzin. Przerwy w jeździe: po 4,5 godzinach czasu prowadzenia pojazdu powinna nastąpić przerwa w jeździe trwająca minimum 45 minut,

przerwa ta może być podzielona na 2 części trwające odpowiednio: minimum 15 minut i minimum 30 minut (koniecznie w takiej kolejności). Odpoczynek dzienny: w każdym 24-godzinnym okresie kierowca powinien skorzystać z odpoczynku dziennego,

regularny okres odpoczynku dziennego wynosi nieprzerwanie 11 godzin lub 12 godzin udzielanych w dwóch odcinkach w następującej kolejności: minimum 3 godziny + minimum 9 godzin,

w jednym tygodniu kierowca może wykorzystać 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku trwające nie mniej niż po 9 godzin. Odpoczynek tygodniowy: w każdym tygodniu kierowca powinien wykorzystać odpoczynek tygodniowy,

regularny odpoczynek tygodniowy powinien trwać 45 godzin,

raz na 2 tygodnie kierowca może wykorzystać skrócony okres odpoczynku trwający minimum 24 godziny,

skrócenie odpoczynku tygodniowego powinno być zrównoważone odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym skrócono odpoczynek; odpoczynek rekompensujący skrócenie powinien być dołączony do okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

Zwracamy uwagę! Inną informację należy przygotować dla kierowców wykonujących przewozy regularne osób na trasach do 50 km. Jest to przewóz wyłączony spod regulacji omawianych aktów prawa międzynarodowego, w związku z czym stosuje się do niego zasady określone w rozdziale 4a ustawy o czasie pracy kierowców (art. 31a-31e ustawy).

jak wygląda kwalifikacja wstępna?

Zatrudnianie kierowców zostało uregulowane w szczególności w Kodeksie pracy, w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 poz. 2200) oraz ustawie z dnia 6 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012 poz. 1155). Zatrudnianie kierowców pociąga za sobą ryzyko zawodowe – w dzisiejszym artykule przybliżymy ten temat.

Zatrudnianie kierowców – podstawowe obowiązki pracodawcy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca, który planuje zatrudnianie kierowców, powinien skierować go na badania lekarskie, przygotować i podpisać z nim umowę o pracę, założyć i prowadzić teczkę osobową pracownika związaną ze stosunkiem pracy. Ponadto kierowca powinien zapoznać się z obowiązującym regulaminem pracy u danego przedsiębiorcy (regulamin pracy należy wprowadzić, jeśli w firmie zatrudnionych jest co najmniej 20 osób). Pracodawca obowiązkowo organizuje szkolenie wstępne BHP dla kierowcy, jeszcze zanim przystąpi on do świadczenia pracy. Poza tym zapoznaje go z informacjami o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz przedkłada mu kartę oceny ryzyka zawodowego stosowną dla zajmowanego stanowiska. Warto pamiętać, że pracownik powinien złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ryzyka zawodowego przed dopuszczeniem do pracy.

Zatrudnianie kierowców co do zasady nie zmienia zawierania umowy o pracę zawieranej z innym pracownikiem. Należy jednak pamiętać, że w umowie o pracę kierowcy miejsce pracy wskazuje się odmiennie, ponieważ będzie to często określone terytorium, obszar geograficzny odnoszący się np. do danego kraju.

Przykład 1.

Pracodawca, który prowadzi firmę zajmującą się transportem drogowym na terenie Polski i poza jej granicami, powinien w umowie o pracę swoich kierowców określić miejsce pracy na przykład jako obszar Unii Europejskiej lub obszar województwa dolnośląskiego. Przy czym obszar Unii Europejskiej będzie dotyczył kierowców, którzy świadczą przewóz drogowy poza granicami Polski. Natomiast miejsce wskazane jako obszar danego województwa będzie dotyczyło kierowców, którzy wykonują przewóz drogowy na tym wskazanym terenie Polski.

Jeśli chodzi o warunki wynagradzania kierowców to pracodawcy nie mogą uwzględniać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (art. 26 ustawy o czasie pracy kierowców).

Pracodawca przygotowuje informację o warunkach przy zatrudnianiu kierowców w pierwszym dniu jego pracy. Warto dodać, że pracownicy powinni otrzymać dwie informacje dotyczące czasu pracy:

1) w zakresie czasu jazdy, przewidywanych przerw i odpoczynków kierowcy oraz

2) obowiązujących podstawowych warunków zatrudnienia.

Czas pracy kierowców

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012 poz. 1155) pracodawca jest obowiązany:

poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie: o wymiarze zatrudniania kierowców albo o niepozostawaniu w zatrudnianiu u innego pracodawcy, o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

Zgodnie z art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

zapisów na wykresówkach;

wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej.

W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy. Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w formie wskazanej powyżej, zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar. Ewidencję czasu pracy pracodawca udostępnia kierowcy na jego wniosek i powinien przechowywać przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego (por. art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców).

Pracodawca powinien poinformować kierowcę o czasie pracy, dyżurach, normach dobowych i tygodniowych, przerwach wskazanych w art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców, okresie rozliczeniowym (nieprzekraczającym 4 miesięcy), odpoczynku dobowym i tygodniowym, możliwości pracy w nadgodzinach.

Pracodawca powinien poinformować kierowcę, którego zatrudnia, że zgodnie z art. 6 ustawy o czasie pracy kierowców, czas pracy obejmuje w szczególności:

prowadzenie pojazdu;

załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem;

nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

czynności spedycyjne;

obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;

niezbędne formalności administracyjne;

utrzymanie pojazdu w czystości;

15-minutową przerwę, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Czasem pracy kierowcy jest również czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym pozostaje on na stanowisku pracy w gotowości do jej wykonywania, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu.

Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy o czasie pracy kierowcy, do czasu jego pracy nie wlicza się:

czasu dyżuru, jeżeli w jego czasie kierowca nie wykonywał pracy;

nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

Szczególne obowiązki pracodawcy wobec zatrudnianych kierowców

W art. 39a ustawy o transporcie zawarto informacje dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione przez kierowców zatrudnianych przez przedsiębiorców lub inne podmioty zajmujące się przewozem osób. Zatrudnianie kierowców wiąże się z kryteriami branymi pod uwagę jednym z nich jest jego wiek, zgodnie z którym może nabyć uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem oraz do rodzaju kwalifikacji wstępnej, którą powinien ukończyć kierowca. Zatem osoba, która ukończyła:

18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;

23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Warto dodać, że w tym przypadku kierowca może być zatrudniony tylko przy prowadzeniu regularnego transportu ludzi na liniach komunikacyjnych na trasie do 50 km.

Należy wskazać, że limity wiekowe kierowcy zajmującego się przewozami drogowymi zostały narzucone dyrektywą 2003/59/WE, dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, s. 18 z późn. zm.).

Warto przypomnieć, iż kierowca musi mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego, tak jak wskazano w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ponadto powinien wyróżniać się:

bardzo dobrym stanem zdrowia, odpowiednim do pracy na stanowisku kierowcy;

bardzo dobrym stanem psychologicznym, niezbędnym do pracy na stanowisku kierowcy;

posiadaniem kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (zwanej kwalifikacją);

ukończonym szkoleniem okresowym.

Kierowca powinien być uprawniony do prowadzenia pojazdów danej kategorii i posiadać odpowiednie prawo jazdy. Ponadto jeśli dysponuje prawem jazdy kategorii C lub D powinien przedłożyć pracodawcy kwalifikację wstępną i poświadczenie odbycia szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kierowcy przedkładają również pracodawcy z częstotliwością co 5 lat poświadczenie odbycia szkoleń okresowych dotyczących przewozu rzeczy i osób.

Jeśli chodzi o badania lekarskie, to w przypadku posiadania przez kierowcę uprawnień kategorii A1, A2, AM, B1, B, B+E kierowca wykonuje jedynie badania profilaktyczne, potwierdzające zdolność do pracy w charakterze kierowcy. Natomiast zgodnie z art. 39j ustawy o transporcie drogowym kierowca posiadający uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii C lub D przechodzi badania lekarskie i badania psychologiczne z częstotliwością co 5 lat (por. art. 39k powyższej ustawy).

Kwalifikacja wstępna kierowców

Jednym z podstawowych warunków uprawniających pracowników do wykonywania zawodu kierowcy, jest posiadanie stosownej kwalifikacji wstępnej, która stanowi profesjonalne przygotowanie do zawodu. Ponadto w powyższej ustawie wskazano wstępną kwalifikację uzupełniającą. Obie kwalifikacje dzielą się na dwa typy z uwagi na czas potrzebny na ich ukończenie, tj. zwykła kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna uzupełniająca oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona i kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona. W dyrektywie 2003/59/WE wskazano, jakie warunki kierowca powinien spełnić, by zdobyć przyspieszoną kwalifikację wstępną. Zgodnie z nią pracownik, który stara się o uprawnienia do przewozu osób lub rzeczy, może przejść prostszą i szybszą procedurę, umożliwiającą mu łatwiejszy dostęp do zawodu kierowcy.

Zatrudnianie kierowców wiąże się z cyklicznym odbywaniem przez nich szkoleń. Terminy wspomnianych szkoleń odbywają się zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701). Przed dniem otrzymania wpisu do prawa jazdy, osoby starające się o pracę w charakterze kierowcy do przewozu drogowego muszą przejść stosowne badania lekarskie i psychologiczne po odbyciu pierwszego szkolenia okresowego. Warto dodać, że do momentu uzyskania wpisu do prawa jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego, kierowca pracujący na rzecz przewoźnika drogowego lub świadczący osobiście przewozy jako przewoźnik, powinien posiadać przy sobie w razie wylegitymowania przez stosowne organy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnianie kierowców i spełnianie wymagań określonych w wyżej wskazanej ustawie.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej lub ukończenia szkolenia okresowego dotyczy każdego kierowcy wykonującego przewozy drogowe rzeczy lub przewozy osób w transporcie drogowym. Warto wskazać, że kierowcy zajmujący się przewozami na potrzeby własne muszą spełniać wymogi określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym (art. 39a ust. 1), natomiast podmiot ich zatrudniający nie ma obowiązku wystawienia i wyposażenia kierowcy w zaświadczenie potwierdzające spełnienie tych obowiązków, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (komentarz do ustawy o transporcie drogowym, wyd. III Strachowska Renata).

Podsumowując, pracodawca, który ma za zadanie zatrudnianie kierowców, powinien sprawdzić posiadanie przez pracownika określonych kwalifikacji. W szczególności prawo jazdy potwierdza możliwość powierzenia pracownikowi wykonywania zadań kierowcy w odpowiedniej kategorii pojazdów. Ponadto należy sprawdzić katalog innych dokumentów, których pracodawca powinien wymagać od osoby zatrudnianej na danym stanowisku zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i Kodeksem pracy oraz przepisami ustawy o czasie pracy kierowców.

Warto pamiętać, że zatrudnianie kierowców w celu przewozu osób lub rzeczy powinni mieć odbyte badania potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na danym stanowisku. Zatrudnianie kierowców wprowadza pełen szereg wymogów, które musi spełnić pracodawca. Należy wiedzieć kiedy zatrudnianie kierowców nie jest wskazane.

So you have finished reading the zatrudnienie pracownika na stanowisku kierowcy topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Skierowanie na badania wstępne kierowca, Czas pracy kierowcy, Czas pracy kierowcy 2022, Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, Obowiązki pracodawcy wobec kierowcy, Ustawa o transporcie drogowym

See also  Top 16 파스타 면 종류 All Answers

Leave a Comment